Ja Tevi saista izaicinājumi un aizraujošs, radošs, uz izaugsmi vērsts darbs vienā no skaistākajām un dinamiskākajām Latvijas pilsētām, būsi gaidīts mūsu komandā – Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (reģ.Nr.90000056357).

AICINĀM PIETEIKTIES AMATAM: JŪRMALAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORS/RE

Prasības:

 • augstākā izglītība bibliotēkzinātnē, vadībzinātnē vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze vadošā darbā bibliotēkā vai iestādes vadībā;
 • zināšanas kultūras politikā, kultūras projektu menedžmentā, pārzināt nozares aktualitātes un likumdošanu;
 • izpratne par darba organizāciju un finanšu plānošanu, lietvedību;
 • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar datoru MS Office standartprogrammām.

Galvenie amata pienākumi:

 • vadīt, organizēt, plānot bibliotēkas darbu, nosakot uzdevumus un kontrolēt to izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt reģionālās bibliotēkas funkcijas, atbildēt par iestādes saimniecisko darbību;
 • sagatavot iestādes budžeta tāmi un administrēt tā izpildi;
 • organizēt iestādes krājumu un datubāžu veidošanu, lemt par izdevumu un elektroniskās informācijas resursu iegādi, organizēt krājumu kvalitātes analīzi;
 • uzturēt un papildināt bibliotēkas krājumus;
 • nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu izstrādi un izpildi.

Piedāvājam:

 • darbu uz nenoteiktu laiku;
 • stabilu atalgojumu 1725 EURO mēnesī pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldību iestādēs strādājošajiem;
 • interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu profesionālā kolektīvā.

Motivētu pieteikuma vēstuli, dzīves un iepriekšējās profesionālās pieredzes aprakstu (CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 2022.gada 24.janvārim nosūtīt uz e-pastu: personals@jurmala.lv ar norādi AMATA VAKANCEI “JŪRMALAS CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS DIREKTORS”.

Sazināsimies ar kandidātiem, kurus uzaicināsim uz konkursa nākamo kārtu.

Tālrunis uzziņām: 67093813, e-pasts: personals@jurmala.lv

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13.pantu, Jūrmalas valstspilsētas administrācija informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) personas datu apstrādes pārzinis ir Jūrmalas valstspilsētas administrācija, kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālr.nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv

Papildu informāciju par personas datu apstrādi jūs variet iegūt https://ieej.lv/V79vI