Saldus novada pašvaldības iestāde “Saldus novada bibliotēka” izsludina pieteikšanos uz direktora vietnieka/-ces amatu.

Prasības kandidātiem:

 • izglītība atbilstoši 2001.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”,
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī (C1) un divu svešvalodu zināšanas,
 • pieredze bibliotēku darbā un projektu vadībā,
 • mērķtiecība un neatlaidība darbā,
 • teicamas saskarsmes un sadarbības spējas un vēlme sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai.

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, plānot, organizēt metodisko darbu Saldus novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās,
 • koordinēt Saldus novada bibliotēkas speciālistu iesaistīšanu metodiskā darba veikšanā, konsultāciju un praktiskās palīdzības sniegšanā bibliotēkas struktūrvienībām,
 • nodrošināt Saldus novada bibliotēkas struktūrvienību darbības kontroli,
 • vadīt, plānot, organizēt Saldus novada bibliotēkas un tās struktūrvienību darbinieku tālākizglītības procesu,
 • nodrošināt informatīvo saikni ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, v/a “Kultūras informācijas centrs”, Latvijas Bibliotekāru biedrību un citām ar kultūras un izglītības darbību saistītām institūcijām,
 • aizstāt direktoru tā prombūtnes laikā.

Piedāvājam:

 • stabilu darbu radošā, aktīvā kolektīvā,
 • atalgojumu 1110 euro pirms nodokļu nomaksas,
 • iespējas profesionāli pilnveidoties un augt mērķtiecīgā kolektīvā.

Pieteikšanās kārtība:

Pieteikuma dokumentus – CV, motivācijas vēstuli un izglītības dokumentus, lūdzam iesniegt līdz 2022. gada 6. jūlijam Saldus novada bibliotēkā Tūristu ielā 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801 vai e-pasta adresē biblioteka@saldus.lv (ar norādi “Direktora vietnieks”). Kontakttālrunis informācijai: 29110790.

Saldus novada pašvaldības iestāde “Saldus novada bibliotēka” informē, ka pretendents iesūtot pieprasīto dokumentu kopumu, piekrīt personas datu apstrādei un pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu izvērtēšanas procesa norisi. Personas datu pārzinis – Saldus novada bibliotēka, Tūristu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3801, e-pasta adrese margarita.marcinkevica@saldus.lv.