OLAINES KULTŪRAS CENTRS piedāvā darbu OLAINES BIBLIOTĒKĀ
vakance: bibliotekārs – bibliotēku informācijas speciālists

Pienākumi:

 • lietotāju apkalpošana:
  – nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu krājumu un elektroniskajiem resursiem;
  – sniegt nepieciešamo informāciju un bibliotēkas pakalpojumus lietotājiem;
  – apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpojumu izmantošanā;
 • bibliotēkas krājuma sistematizēšana un kārtošana;
 • novadpētniecības darba organizēšana, kārtojot, sistematizējot un veidojot novadpētniecības mapju un materiālu aprakstus bibliotēkas datubāzē, popularizējot novadpētniecības materiālu krājumu;
 • bibliotēku, tās pakalpojumus un krājumu popularizējošas informācijas sagatavošana un ievietošana bibliotēkas vietnēs internetā;
 • darbs ar lokāliem un tiešsaistes informācijas resursiem, bibliotēku informācijas sistēmām.

Prasības:

 • darba pieredze, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu amata pienākumus (vismaz 2 gadu darba pieredze bibliotēkā);
 • augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;
 • teicamas latviešu valodas, labas krievu valodas, vēlamas angļu valodas zināšanas;
 • labas datorprasmes (MS Office, BIS ALISE, Internets), zināšanas par bibliotēku informācijas sistēmām;
 • labas komunikācijas un darba organizācijas prasmes, spēja sadarboties, apzinīga un pozitīva attieksme pret veicamajiem pienākumiem.

Novērtēsim

 • rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā darba devēja;
 • darba pieredze ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • pastāvīgu, stabilu un interesantu darbu (alga – 723 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • sociālās garantijas;
 • labvēlīgu darba vidi;
 • iespēju profesionāli pilnveidoties.

Ja redzat sevi šajā amatā, savu CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt līdz šī gada 29.februārim Olaines Bibliotēkas vadītājai ar norādi „Pieteikums uz vakanci”: Zemgales ielā 24, Olainē, LV-2114 vai elektroniski uz e-pastu: olaines.bibl@olaine.lv

Papildinformācijai: tālr. 29465565 (visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku)