Tukuma bibliotēka aicina darbā bibliogrāfu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie amata pienākumi:
• plānot, organizēt bibliogrāfa darbu un sniegt atskaites par padarīto;
• veidot analītiskos aprakstus BIS Alise;
• veidot Analītikas datu bāzi;
• veidot Novadpētniecības datu bāzi;
• apkalpot bibliotēkas lietotājus lasītavā (BIS Alise);
• iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliogrāfiju.

Prasības:
• augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība citā jomā;
• informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
• prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus;
• labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• teicamas datorprasmes (MS Word, MS Excel, internets);
• pieredze darbā ar klientu apkalpošanu;
• iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā, darbā ar BIS Alise un angļu/krievu valodas zināšanas tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
• mēnešalga 863.00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• profesionālās kompetences pilnveides pasākumus;
• sociālās garantijas.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2020.gada 23.jūnijam.

Pieteikums satur šādus dokumentus:
• motivācijas vēstule (līdz vienai A4 lapai);
• dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae (CV);
• nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;
• pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas.

Pieteikumu var iesniegt:
1) personīgi ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums bibliogrāfa amatu”
2) Tukuma bibliotēkā – darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. (09.00-17.00);
3) sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums uz bibliogrāfa amatu” Tukuma bibliotēkai, adrese: Tukums, Šēseles ielā 3, LV-3101;
4) nosūtot elektroniski: biblioteka@tukums.lv

Visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.