Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka aicina darbā vecāko bibliogrāfu (Komplektēšanas un apstrādes nodaļā).
Prasības:
 • izglītība: augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība), 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē;
Vēlamā pieredze un prasmes:
 • labas BIS ALISE prasmes un iemaņas (tajā skaitā moduļos – kataloģizācija un komplektēšana);
 • pieredze bibliotekārajā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • svešvalodu zināšanas;
 • jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana lietotāja līmenī;
 • labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā.
Amata pienākumi:
 • veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus Rēzeknes Centrālās bibliotēkas (CB) un struktūrvienību krājumiem;
 • veidot bibliogrāfiskos aprakstus un klasifikācijas indeksus reģiona bibliotēku jaunieguvumiem un rekataloģizējamam krājumam (pēc pieprasījuma);
 • iesaistīties metodiski–konsultatīvajā darbā;
 • rediģēt citu CB struktūrvienību un reģiona bibliotēku veidotos ierakstus;
Mēs piedāvājam:
 • pilnas slodzes darbu (uz nenoteiktu laiku);
 • stabilu atalgojumu (848 EUR pirms nodokļu nomaksas);
 • atbalstu profesionālajā izaugsmē.
Iesniedzamie dokumenti:
 • motivācijas vēstule;
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).

Ja redzat sevi šajā amatā, dokumentus lūgums iesniegt līdz 2023. gada 29. septembrim Rēzeknes pilsētas  Centrālās bibliotēkas direktorei – Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē; sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 29. septembris) Atbrīvošanas alejā 81, Rēzeknē, LV 4601, vai uz e-pastu: ruta.suseja@rezeknesbiblioteka.lv.

Pretendenti, kuri atbildīs izvirzītajām prasībām, nedēļas laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām tiks aicināti uz darba interviju. Uzziņas pa tālruni: 29446654.

Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes pilsētas Centrālā bibliotēka
www.rezeknesbiblioteka.lv