Konferences mērķis ir sekmēt medijpratību sabiedrībā, identificēt ceļakartes – priekšlikumus nākotnes soļiem, kā virzīties uz medijpratības stratēģijas izstrādi un īstenošanu valstiskā mērogā, kā arī stiprināt sadarbību starp medijpratības jomā strādājošajiem.

Medijpratība ir plašs jēdziens, kas ietver gan spēju piekļūt saturam un izmantot dažādus tehnoloģiskos rīkus, gan spēju to kritiski analizēt un pašiem radīt mediju saturu. Tā ir kļuvusi par 21. gs. kompetenci, kura ir nepieciešama ikvienam iedzīvotājam, lai spētu pieņemt pamatotus lēmumus gan kā pilsoņiem, gan individuāli, sekmējot dzīves kvalitāti un radot sabiedrisko labumu. Medijpratība ir kompetence, kurai ir fundamentāli svarīga nozīme demokrātiskas valsts stiprināšanā, it īpaši infodēmijas laikā.

Meklēsim atbildes uz jautājumiem:

  • Kāda ir medijpratības loma un ietekme uz valsts un sabiedrības attīstību?
  • Kādi ir priekšnosacījumi veiksmīgai medijpratības stratēģijas izstrādei un īstenošanai?
  • Kā medijpratība palīdz cīņā pret dezinformāciju un funkcionē kā informatīvās telpas aizsardzības elements?
  • Kā uzrunāt dažādas sabiedrības grupas un īpaši tās, kas tradicionālos medijus regulāri nelieto vai neuzticas tiem?
  • Kāda ir mediju un žurnālistu loma medijpratības sekmēšanā?
  • Kā pētīt medijpratību?

Padome atzīmē, ka 2021.gada martā Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja apstiprināja Latvijas un citu līdzīgi domājošo valstu virzīto rezolūciju “Globālā mediju un informācijas pratības nedēļa”, kas aicina risināt ar informācijas vidi saistītās problēmas, tajā skaitā dezinformāciju.

Divu dienu garumā konferencē piedalīsies Latvijas valsts amatpersonas, vietējie un starptautiskie medijpratības eksperti un pētnieki, mediju jomas pārstāvji un iesaistītās puses medijpratības veicināšanā Latvijā.

Konference norisināsies hibrīda formātā platformā ZOOM. Reģistrācija konferencei līdz 25. oktobrim.

Darba valodas: angļu un latviešu, nodrošinot abās valodās sinhrono tulkojumu.

Konferences tiešraide būs pieejama arī Padomes Facebook kontā un medijpratiba.neplpadome.lv.

Konference tiek organizēta sadarbībā ar Kultūras ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Baltijas Mediju izcilības centru, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā un Britu Padomes pārstāvniecību Latvijā.

 

Papildus informācija:

Aurēlija Ieva Druviete
Dr.sc.comm.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome
Priekšsēdētāja vietniece
Tālr.: +371 67221848
E-pasts: aurelija.ieva.druviete@neplpadome.lv