Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47150&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47150&type=1Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļaKrēslas stundaLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaNeredzīgo bibliotēkaZiemeļvalstu Literatūras nedēļa 2018Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa bibliotēkā<p>Lielajā lasī&scaron;anas dienā,<strong> 2018. gada 12. novembrī plkst. 13.00</strong> Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā ar <strong>Krēslas stundas lasījumu</strong> iesāksies <strong>Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ogad labi pazīstamais projekts Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir mainījis savu nosaukumu un turpmāk sauksies Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa. Kā jau ierasts, &scaron;is projekts notiek novembrī &ndash; &scaron;ogad no 12. līdz 18. novembrim. Ziemeļvalstīs projekts norisināsies jau 22. reizi, Latvijā &ndash; 21. reizi. Tas ir unikāls ar to, ka gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās un skolās vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. &Scaron;ogad Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas tēma ir <strong>Ziemeļvalstu varoņi.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā</strong> kopīgi tiks lasīts <strong>norvēģu rakstnieka Simona Strangera triloģijas pēdējās grāmatas &ldquo;To, kuru nav&rdquo; fragments</strong>. &Scaron;ajā grāmatā ir skarta bēgļu tēma, &nbsp;stāstīts par norvēģu meiteni Emīliju un nelegālo imigrantu no Ganas &ndash; Samuēlu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā &ndash; Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros bibliotēka piedāvā <strong>grāmatu izstādi bērniem &ldquo;Ziemeļvalstu bērnu literatūras varoņi&rdquo;</strong>, kurā lasītāji var izvēlēties grāmatas dažādos formātos. Izstāde apskatāma <strong>no 6.novembra līdz 16.novembrim.</strong></p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p style="text-align: left;">Pasākumā iespējama fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p> <p>Laipni aicināti bibliotēkā!</p>Fri, 09 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46680&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46680&type=1PasākumiLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaRēzeknes bibliotēkasOktobrī pasākumi un izstādes par tēmu "Tu esi Tavas valsts rītdiena!"/2018.g.pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; oktobra &nbsp;tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts rītdiena!&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem oktobrī&nbsp; piedāvā:</p> <p><strong>&bdquo;Latvijai &ndash; 100&rdquo;</strong>, literatūras&nbsp; izstāde,&nbsp; no <strong>1.oktobra&nbsp; līdz 31.oktobrim; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;&bdquo;Mūzika &ndash; jūtu valoda&rdquo;,</strong> izstāde veltīta Starptautiskajai mūzikas dienai, no <strong>8.oktobra līdz 29.oktobrim;</strong></p> <p><em>Sākot no vienkār&scaron;as &scaron;ūpuļdziesmas agrā bērnībā mūzika pavada cilvēku visu mūžu un kā nemanāma&nbsp; &nbsp;pavadone &nbsp;ir klāt visās &nbsp;dzīves norisēs. Emocijas un ķermeni ietekmē dažādas skaņas. Neredzīgiem cilvēkiem ir īpa&scaron;as attiecības ar skaņām, ar mūziku &ndash; tas kur&scaron; neredz, ieklausās, sadzird. Sadzird arī dzīves skaņas. Piemēram, kā Larsa Trīra filmā &ldquo;Dejotāja tumsā&rdquo; neredzīgā sieviete sev visapkārt &nbsp;sadzird dzīves mūziku &ndash; tā nāk no dabas, skan darbarīku un citu priek&scaron;metu izraisīta. Tāpēc nav nejau&scaron;ība, ka daudzi neredzīgi cilvēki ir izcili mūziķi.</em></p> <p><em>Izstādē piedāvāti materiāli par neredzīgiem mūziķiem (no materiālu kopas &ldquo;Ievērojami neredzīgi cilvēki&rdquo;), grāmatas par mūziku un mūzikas ieraksti no bibliotēkas krājuma dažādām klausītāju gaumēm.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&bdquo;Ar dzidru skatienu raudzīties pasaulē&rdquo;</strong>, tematiska&nbsp; izstāde, veltīta Pasaules redzes dienai, <strong>no 10.oktobra&nbsp; līdz 30.oktobrim;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&bdquo;Par Latvijas rītdienu domājot: Latvijas uzņēmēji &rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; 8.priek&scaron;lasījums<strong> 25.oktobrī plkst. 12.00.</strong></p> <p>Tas, kur&scaron; nopietni domā par rītdienu, jau &scaron;odien dzīvo labi un pareizi.&rdquo; (Ernesakss)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p style="text-align: right;">Pasākumos iespējama fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p>Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46275&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46275&type=1PasākumiIzstādes bibliotēkāsLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaSeptembrī pasākumi un izstādes par tēmu "Tu esi Tavas valsts zināšanas!" /2018.g.pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; septembra &nbsp;tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts zinā&scaron;anas!&rdquo;</strong></p> <p>Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem septembrī &nbsp;piedāvā:</p> <ul> <li><strong>&nbsp;&bdquo;Enciklopēdijas: atklāj sev ko jaunu!&rdquo;</strong>, Zinību dienai veltīta uzziņu literatūras izstāde, no 3.septembra&nbsp; līdz 13.septembrim;</li> </ul> <ul> <li><strong>&nbsp;&bdquo;Braila raksts: atjauno zinā&scaron;anas vai apgūsti no jauna!&rdquo;,</strong>&nbsp;vienas dienas akcija, veltīta Starptautiskajai rakstpratības dienai, 7.septembrī plkst. 10.00 &ndash; 15.00;</li> <li><strong>&bdquo;Nikodema Rancāna devums Latgales kultūrā un izglītībā &rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; 7.priek&scaron;lasījums 13.septembrī plkst. 13.00;</li> <li><strong>&bdquo;Kad dzeja saplaukst vārdos&hellip;&rdquo;</strong>, Dzejas dienām veltīta jaunāko dzejas krājumu izstāde, no 17.septembra&nbsp; līdz 27.septembrim;</li> <li><strong>&bdquo;Mans īpa&scaron;ais dzejolis&rdquo;</strong>, Dzejas dienām veltīts pasākums 20.septembrī plkst. 11.30.</li> </ul> <p>Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p>&bdquo;Ir divu veidu zinā&scaron;anas. Mēs pa&scaron;i zinām priek&scaron;metu, vai arī zinām, kur par to smelties zinā&scaron;anas.&rdquo; (Džonsons S.)</p> <p>Bibliotēkas ir zinā&scaron;anu krātuves. Nāc un smelies!</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pasākumos iespējama fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Informāciju sagatavoja Ināra Zeltiņa,</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja</p>Sun, 02 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45473&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45473&type=1LNerBizstādes pasākumiLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaNeredzīgo bibliotēkaMaijā pasākumi un izstādes par tēmu "Tu esi Tavas valsts ģimene!" /pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; maija &nbsp;tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts ģimene!&rdquo;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&ldquo;Kāda būs ģimene, tāda būs tauta un valsts.&rdquo;/ Alfrēds Bērziņ&scaron;/</p> <p>&nbsp;</p> <p>LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem maijā &nbsp;piedāvā:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Mūžam pa divi Kokari&rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; 4.priek&scaron;lasījums 17. maijā plkst. 12.00;</li> </ul> <p>&Scaron;oreiz priek&scaron;lasījuma varoņi &ndash; &ldquo;Balsu burvji brāļi Kokari... Vienai Zemei kalpojo&scaron;ie dvīņi: loģiskais Imants un romantiskais Gido, kas vienmēr apzināju&scaron;ies sava kopspēka nedalāmību. Kad viens ir Saule un otrs &mdash; Mēness. Abi brāļi &mdash; vienoti kā mūris un vienai mūzai padevīgi kalpi, vienā muzikālajā zemē uzvaro&scaron;i valdnieki&hellip;Divi bezbailīgi Gulbenes puikas, kuri pacēla latvie&scaron;u kordziedā&scaron;anas tradīciju kā jūras malā izmestu dzintaru un, pie&scaron;ķirot neatkārtojamības slīpējumu, padarīja to par pasaulē atpazīstamu spožu, zeltgodalgotu zīmolu&rdquo; / Laima Muktupāvela &ldquo;BrāliBrāli&rdquo;/.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Divatā pasaule gai&scaron;āka&hellip;&rdquo;</strong>, izstāde, veltīta Starptautiskajai ģimenes dienai, &nbsp;no 15.maija&nbsp; līdz 31.maijam;</li> </ul> <p>Izstādē tiek piedāvāti materiāli no materiālu kopas &ldquo;Neredzīgu cilvēku dzīvesstāsti&rdquo;, kas stāsta par ģimenēm, kurās kāds tās pārstāvis vai arī abi (vīrs un sieva) ir bez redzes atlikuma. Materiāli savākti no seriālizdevumiem un elektroniskajiem resursiem.</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Satik&scaron;anās ar Imantu Ziedoni. Dzejā, epifānijās&hellip;&rdquo;,</strong> &nbsp;grāmatu izstāde, veltīta Imanta Ziedoņa 85 gadu jubilejai, no 3.maija līdz 31.maijam. </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Lai pasaulē ieviestu kārtību, vispirms sakārto savu valsti; lai sakārtotu valsti, vispirms sakārto savu ģimeni; lai sakārtotu ģimeni, vispirms uzlabo savu personīgo dzīvi; lai sakārtotu personīgo dzīvi, iztaisno savu sirdi.&rdquo; / Konfūcijs/</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laipni gaidīti Rēzeknes filiālbibliotēkā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja Ināra Zeltiņa</p> <p>Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja</p>Tue, 15 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45027&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45027&type=1PasākumiLNerBPriekšlasījumiLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaLatvijas 100 gadeAprīlī pasākumi un izstādes par tēmu "Tu esi Tavas valsts veselība!"/pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; aprīļa &nbsp;tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts veselība!&rdquo;</strong></p> <p><span lang="EN-US">Pasaules Veselības organizācijas ziņojumā ir teikts: "Tiesības uz veselību nozīmē, ka valstu valdībām jārada tādi apstākļi, kuros katrs iedzīvotājs var būt tik vesels, cik vien iespējams." Vesels cilvēks ir valsts dārgums.&nbsp;</span><strong><br /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem aprīlī &nbsp;piedāvā:</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Stradiņu dzimta &ndash; izcilu mediķu dzimta&rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; <strong>3.priek&scaron;lasījums 20.aprīlī plkst. 12.00</strong>;</li> </ul> <p>Priek&scaron;lasījums sniegs informāciju par izcilo mediķu dzimtas pārstāvjiem, par cilvēkiem, kas iedvesmo, kas devu&scaron;i lielu ieguldījumu Latvijas medicīnā, zinātnē, izglītībā. Priek&scaron;lasījums tiks papildināts ar fragmentiem no audiogrāmatas &ldquo;Jānis Stradiņ&scaron;. Cauri laikiem&rdquo; /grāmatas autore Līga Blaua/.</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Grāmatas, kas ārstē&rdquo;, literatūras izstāde no 3.aprīļa&nbsp; līdz 27.aprīlim;</strong></li> </ul> <p>Izstādē, kas veltīta Pasaules Veselības dienai, tiek piedāvātas grāmatas no bibliotēkas krājuma medicīnas nodaļas, grāmatas, kurās doti gan zinātniski skaidrojumi, gan vienkār&scaron;i un viegli īstenojami medicīniski padomi, kā arī grāmatas par tautas, netradicionālo medicīnu. &nbsp;Uzziņu literatūra zinā&scaron;anu papildinā&scaron;anai.</p> <ul> <li><strong>&bdquo;Lai mana sirds būtu laimīgāka&hellip;</strong>&rdquo;, <strong>&nbsp;literāro darbu jaunrades akcijas noslēguma pasākums 25.aprīlī plkst. 11.30.</strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Cilvēkam ir jāzina, kā palīdzēt pa&scaron;am sev slimības laikā, neaizmirstot, ka veselība ir vislielākā bagātība&hellip;&rdquo; /Hipokrāts/</p> <p>Vēlot labu veselību, laipni aicināti apmeklēt aprīļa pasākumus un izstādes!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūgums ņemt vērā, ka pasākumos notiks fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja Ināra Zeltiņa</p> <p>Rēzeknes filiālbibliotēkas vadītāja</p>Tue, 10 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44562&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44562&type=1RēzekneLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaLatvijas simtgadeMartā pasākumi par tēmu "Tu esi Tavas valsts uzplaukums!" /pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<p style="text-align: justify;"><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; marta &nbsp;tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts uzplaukums!&rdquo;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /></strong></p> <p style="text-align: justify;">Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem martā piedāvā:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>&bdquo;Rēzeknē dzimu&scaron;as, pasaulē uzplauku&scaron;as &rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; 2.priek&scaron;lasījums 20.martā plkst. 12.00;</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Priek&scaron;lasījums iepazīstinās ar Rēzeknē dzimu&scaron;ajām klasiskās mūzikas zvaigznēm &ndash; ērģelnieci Ivetu Apkalnu un operdziedātāju Kristīni Opolais.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>&bdquo;Grāmata ar puķes vārdu&rdquo;</strong>, literatūras izstāde no 1.marta līdz 28.martam;</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Izstādē tiek piedāvātas grāmatas no bibliotēkas krājuma, kuru nosaukumos minēts kādas puķes nosaukums. &ldquo;Puķes ir dabas skaistākie vārdi&rdquo;, teicis J.V.Gēte.</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>&ldquo;Sieviete kā puķe &ndash; plaukst un zied&rdquo;, </strong>tematisks pasākums; norises laiks tiks paziņots;</li> <li><strong>&bdquo;Lai mana sirds būtu laimīgāka&hellip;&rdquo;,</strong> turpinās literāro darbu jaunrades akcija, dzejolis vai īsa eseja jāiesniedz līdz 20.martam.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Audzēt puķes krā&scaron;ņumam nozīmē izdaiļot zemi ar mīlestību.&rdquo; ( Solouhins)</p> <p style="text-align: justify;">Laipni aicināti apmeklēt marta pasākumus un izstādes Rēzeknes filiālbibliotēkā!</p>Wed, 07 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44246&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44246&type=1LNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaFebruārī vairāki pasākumi un izstādes par tēmu "Tu esi Tavas valsts sirds!" /pasākumu ciklā "Tu esi Latvija!"/<h2>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā 2018. gada pasākumu cikla &bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo; februāra tēma &ndash; &bdquo;Tu esi Tavas valsts sirds!&rdquo;.</h2> <p style="text-align: justify;">Rēzeknes filiālbibliotēka apmeklētājiem februārī piedāvā:</p> <ul style="text-align: justify;"> <li><strong>&bdquo;Lai mana sirds būtu laimīgāka&hellip;&rdquo;,</strong> literāro darbu jaunrades akcija, dzejolis vai īsa eseja jāiesniedz līdz 20.martam;</li> <li><strong>&bdquo;Ar sirdi sportā: Latvijas sporta leģendas &rdquo;</strong>, priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo; 1.priek&scaron;lasījums 16.februārī plkst. 12.00;</li> <li><strong>&bdquo;Ārija Elksne &ndash; sirds un mīlestības dzejniece&rdquo;</strong>, literatūras izstāde, veltīta dzejnieces 90 gadu jubilejai līdz 16.februārim;</li> <li><strong>&bdquo;Sirds balsis Rozamundes Pilčeres un Danielas Stīlas romānos&rdquo;,</strong> literatūras izstāde līdz 16.februārim;</li> <li><strong>&bdquo;Teci, mana valodiņa, no sirsniņas sirsniņā!&rdquo;</strong>, Dzimtās valodas dienai veltīta grāmatu izstāde no 16. līdz 27.februārim.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Atgādinām, ka vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; valsts simtgadi 2018.gadā Rēzeknes filiālbibliotēka atzīmē ar pasākumu ciklu &bdquo;Tu esi Latvija! &rdquo;, kur visa gada garumā katram mēnesim tiek izvēlēta sava tēma, un priek&scaron;lasījumu ciklu &bdquo;Latvijas leģendārie cilvēki&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Cilvēks ir bagāts ar to, kas ir sirdī.&rdquo; ( Agnese Ezerroze)</p> <p>Laipni aicināti apmeklēt februāra pasākumus un izstādes Rēzeknes filiālbibliotēkā!</p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43701&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43701&type=1PasākumiLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaTematisks pasākums "Jauns gads - jauns sākums"<p><strong>12. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks tematisks pasākums &bdquo;Jauns gads &ndash; jauns sākums&rdquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Vērienīgāko notikumu mūsdienu Latvijas vēsturē &ndash; mūsu valsts simtgadi Rēzeknes filiālbibliotēka iecerējusi atzīmēt ar vairākiem pasākumu cikliem, pirmais no tiem &ndash;&nbsp;<strong>&bdquo;Tu esi Latvija!&rdquo;</strong>. &Scaron;ajā pasākumu ciklā visa jubilejas gada garumā katram mēnesim bibliotēkā pie&scaron;ķirta sava tēma. Janvāra mēnesī tā ir &nbsp;&ndash;&nbsp;<strong>&bdquo;Tu esi Tavas valsts sākums!&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&bdquo;Nesāc no nulles. Sāc no sevis,&rdquo; teicis dzejnieks Jānis Rokpelnis. Tematiskais pasākums &bdquo;Jauns gads &ndash; jauns sākums&rdquo;, kas atklās doto pasākumu ciklu, aicinās katru sākt ar sevi pa&scaron;u &ndash; domāt labas domas, darīt labus darbus, radīt prieku sev un citiem. Kā arī būt godīgiem, uzticamiem, labsirdīgiem, kāds ir 2018. gada &bdquo;saimnieks&rdquo; pēc Austrumu kalendāra &ndash; Suns.</p> <p>Uz tik&scaron;anos!</p>Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43465&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43465&type=1IzstādesLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēka3 jaunas izstādes decembrī<p style="text-align: justify;">Decembrī, Ziemassvētku gaidī&scaron;anas laikā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas <strong>Rēzeknes filiālbibliotēka</strong> piedāvā <strong>literatūras izstādi &bdquo;Baltie grāmatu nosaukumi&rdquo;.</strong> Tajā apkopotas grāmatas dažādos formātos, kuru nosaukumos &nbsp;minēts vārds &bdquo;balts&rdquo;. Lai &bdquo;baltie&rdquo; grāmatu nosaukumi vie&scaron; cerību par ziemas baltumu un ticību gai&scaron;iem svētkiem, bet pa&scaron;as grāmatas pārsteidz ar interesantu saturu, dažādām &bdquo;baltajām&rdquo; sajūtām un raisa vēlē&scaron;anos mīlēt savus līdzcilvēkus patiesi.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Savukārt, lai sapostu māju Ziemassvētkiem, <strong>Rēzeknes filiālbibliotēka</strong> aicina ielūkoties <strong>tematiskajā izstādē &bdquo;Laižam svētkus istabā&rdquo;</strong>, kur sarūpētas idejas un derīgi padomi no bibliotēkas grāmatām, seriālizdevumiem un citu materiālu apkopojuma.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Arī saņemtie <strong>jaunieguvumi izstādē &bdquo;Cilvēks ar labu grāmatu rokās nekad nevar būt vientuļ&scaron;&rdquo;</strong> gaida savus lasītājus! Nāc un izvēlies!</p> <p style="text-align: justify;">Visas izstādes pieejamas līdz 28. decembrim.</p> <p style="text-align: justify;">Lai saturā bagāts un dvēselē gai&scaron;s Ziemassvētku gaidī&scaron;anas laiks!</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ziņu sagatavoja Ināra Zeltiņa</p>Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43097&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43097&type=1LNerBPriekšlasījumiLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaPriekšlasījums "Latvijas vēsture: karaliene „Laima”. Vilhelms Ķuze.”<p><strong>17. novembrī plkst. 12.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka</strong> aicina uz <strong>priek&scaron;lasījumu cikla &ldquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo; kārtējo pasākumu</strong>.</p> <p>&Scaron;oreiz Latvijas 99.dzim&scaron;anas dienas svētku ieskaņā bibliotēka piedāvās <strong>priek&scaron;lasījumu &bdquo;Latvijas vēsture: karaliene &bdquo;Laima&rdquo;. Vilhelms Ķuze.&rdquo;.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Latvijā nav daudz tādu zīmolu, kas var lepoties ar tik senu vēsturi. Vēl mazāk ir tādu, kas cauri gadu desmitiem, vēstures līkločiem un cilvēku paaudzēm var lepoties ar starptautisku atpazīstamību un konkurētspēju. Aizsācies vēl pirms 145 gadiem, &ldquo;Laimas&rdquo; stāsts pauž visas Latvijas attīstības vēstījumu.</p> <p>"Mans uz&shy;de&shy;vums nav pil&shy;dīt sa&shy;vu ka&shy;ba&shy;tu un iedzīvo&shy;ties, bet gan no&shy;stā&shy;dīt &scaron;o fab&shy;ri&shy;ku priek&scaron;&shy;zī&shy;mī&shy;gi Lat&shy;vi&shy;jai par go&shy;du, lai &scaron;ī fab&shy;ri&shy;ka bū&shy;tu zieds Lat&shy;vi&shy;jas vai&shy;ņa&shy;gā,&rdquo; &nbsp;teicis &nbsp;Lat&shy;vi&shy;jas na&shy;ci&shy;onā&shy;lās sal&shy;du&shy;mu rūp&shy;nie&shy;cī&shy;bas pamat&shy;li&shy;cē&shy;js Vilhelms Ķuze (1875-1941) .</p> <p>&ldquo;Strādā kā zirgs, līksmojies kā ķēniņ&scaron;!&rdquo; &ndash;vārdi, kas raksturoju&scaron;i arī pa&scaron;a uzņēmēja attieksmi pret dzīvi, lasāmi grāmatās par viņu. <strong>Arī audiožurnāla &bdquo;Doma&rdquo; (izdod Latvijas Neredzīgo bibliotēka) &scaron;ī gada oktobra numurā var izlasīt rakstu par tā dēvēto &nbsp;&nbsp;&bdquo;konfek&scaron;u karali&rdquo;</strong>. Vilhelma Ķuzes &nbsp;mantojums ir atmiņas par krietnu cilvēku un progresīvu personību 20. gs. 20.-30. gadu Latvijas tautsaimniecībā. Vi&shy;ņa vār&shy;du zi&shy;nā&shy;ja ik&shy;viens &ndash; gan liels, gan mazs, gan vienkār&scaron;ie cil&shy;vē&shy;ki, gan sa&shy;bied&shy;rī&shy;bas eli&shy;te, un to &nbsp;der zināt un atcerēties arī &scaron;odien.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes filiālbibliotēkā &scaron;ogad notiek priek&scaron;lasījumu cikls &bdquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo;. Latvijas zīmolu leģendas &ndash; &nbsp;tas ir stāsts par Latvijas rūpniecības leģendām un to ražojumiem, par Latvijas klasiskām vērtībām, par cilvēkiem, kas darīju&scaron;i Latvijas vārdu pazīstamu pasaulē.</strong></p> <p>Laipni lūgti apmeklēt 7. priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo; pasākumu, &scaron;oreiz pār&scaron;ķirot &bdquo;saldo&rdquo; Latvijas vēstures lappusi!</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43152&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43152&type=1Literatūras izstādesLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaGrāmatu par Latvijas vēsturi izstāde "Katra diena ir vērtība"<p style="text-align: justify;"><strong>No 14. līdz 30. novembrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka piedāvā Latvijas proklamē&scaron;anas gadadienai veltītu literatūras izstādi &bdquo;Katra diena ir vērtība&rdquo;</strong>. Izstādē var iepazīties ar vēsturiskajām grāmatām, kuras izdevusi izdevniecība &bdquo;Dienas Grāmata&rdquo; , tai skaitā arī ar sērijas &bdquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo; &nbsp;romāniem.</p> <p style="text-align: justify;">Izdevniecība &bdquo;Dienas Grāmata&rdquo; lasītājiem piedāvā literāri un saturiski augstvērtīgas un aktuālas grāmatas &mdash; gan nopietno literatūru, gan izklaides žanra darbus &mdash; latvie&scaron;u autoru darbus un nozīmīgāko pasaules mūsdienu literatūras darbu tulkojumus.<em> </em>Izdevniecības<em> </em>intelektuālās un emocionālās prioritātes : saturs, autors un lasītājs.</p> <p style="text-align: justify;">Rēzeknes filiālbibliotēkas krājumā ir arī izdevniecības &bdquo;Dienas Grāmata&rdquo; izdotās grāmatas gan parastajā iespiedumā, gan jau pielāgotas neredzīgiem un vājredzīgiem lasītājiem &nbsp;audio formātā. Ir iespēja starpbibliotēku abonementā pasūtīt arī Braila rakstā reproducētās grāmatas.</p> <p style="text-align: justify;">Katra nodzīvotā diena ir vērtība. Ir vēsture. Lasīsim Latvijas vēstures grāmatas!</p>Fri, 17 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43038&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43038&type=1Grāmatu izstādesZiemeļvalstu Bibliotēku nedēļaLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļas izstāde "Zviedru rakstniecei Astridai Lindgrēnei - 110"<p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā <strong>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas</strong> ( 13. &ndash; 19. novembris) laikā būs apskatāma grāmatu izstāde &bdquo;Zviedru rakstniecei Astridai Lindgrēnei &ndash; 110&rdquo; . Izstāde veltīta arī <strong>Starptautiskajai Neredzīgo dienai.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Astrida Lindgrēne</strong> ir pirmā rakstniece, kurai vēl dzīves laikā uzcelts piemineklis. Tiesa, tobrīd rakstnieces redze un dzirde bija kļuvu&scaron;as jau ļoti novārgu&scaron;as, un iepazīties ar sev veltīto monumentu viņa varēja <strong>tikai ar taustes palīdzību</strong>. Līdz pat pēdējai mūža dienai slavenā rakstniece nepagurdama palīdzēja cilvēkiem. Viņa atvēra un uzturēja rehabilitācijas centru bērniem ar īpa&scaron;ām vajadzībām, ar viņas aktīvu iesaistī&scaron;anos Eiropā pieņēma pirmo bērnu tiesību aizsardzības likumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziņu sagatavoja Ināra Zeltiņa</p>Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43037&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43037&type=1LNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaStarptautiskā Neredzīgo dienaMīklu minēšanas pēcpusdiena<p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka, 13.novembrī, Starptautiskajā Neredzīgo dienā plkst. 11.30 aicina lasītājus uz <strong>mīklu minē&scaron;anas pēcpusdienu</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mīklas ir uzdotas jau aizvēsturiskos laikos, un senatnē tām bija tie&scaron;āks sakars ar dzīvi, cilvēki pret mīklām izturējās nopietni. Ar to palīdzību tika uzdoti jautājumi, doti padomi, dažreiz mīklas atminē&scaron;ana pat varējusi glābt dzīvību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā būs iespēja ielūkoties mīklu minē&scaron;anas vēsturē un mīklu ceļojumā apkārt pasaulei, kā arī uzdot pa&scaron;iem un minēt citu uzdotās mīklas. Der atzīmēt, ka mīklu minē&scaron;ana jebkurā vecumā vingrina attapību, atjautību un laterālo jeb netradicionālo, rado&scaron;o domā&scaron;anu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savukārt &scaron;ajā dienā, 13.novembrī 1745. gadā Francijā ir dzimis Valentīns Auī &ndash; slavens pedagogs, kur&scaron; Parīzē un Sanktpēterburgā dibinājis vairākas neredzīgo skolas un uzņēmumus. Viņa dzim&scaron;anas dienai par godu 13.novembris tiek atzīmēts kā Starptautiskā Neredzīgo diena.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uz tik&scaron;anos 13. novembrī plkst. 11.30!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ziņu sagatavoja Ināra Zeltiņa</p>Fri, 10 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42795&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42795&type=1IzstādesLNerBaudiovizuālie materiāliLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaAudiovizuālo dokumentu Izstāde “No bibliotēkas audiovizuālā krājuma”.<p>&nbsp;Atzīmējot pasaules audiovizuālā mantojuma dienu, <strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka</strong> piedāvā iepazīt bibliotēkas skaņu ierakstu krājuma bagātības, apmeklējot <strong>izstādi &ldquo;No bibliotēkas audiovizuālā krājuma&rdquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izstāde bibliotēkā atvērta no 27. oktobra līdz 13. novembrim.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Bet 30. oktobrī </strong>bibliotēkā apmeklētājiem būs pieejama magnetola, kurā ikviens varēs pats izstādē izvēlēto <strong>skaņu ierakstu arī paklausīties.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>UNESCO Ģenerālā konference 2005. gadā nolēma 27. oktobri ik gadu veltīt audiovizuālā mantojuma saglabā&scaron;anas jautājumu aktualizē&scaron;anai visā pasaulē, pasludinot to par Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu.</p> <p>Audiovizuālais materiāls ir informācijas nesējs, kas, pārvarot valodas un kultūras robežas, spēj sasniegt skatītāju vai klausītāju nekavējoties, turklāt nodro&scaron;inot informāciju ikvienam, arī cilvēkiem, kas nevar vai neprot lasīt un rakstīt, kļūstot par nozīmīgiem un klāteso&scaron;iem informācijas avotiem, kas papildina tradicionālos informācijas nesējus un pat aizstāj tos.</p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42670&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42670&type=1Latvijas Neredzīgo bibliotēkaTematiski pasākumiLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaTematisks pasākums "Labs darbs var būt arī labs vārds"<p>&ldquo;Ar labu vārdu sauli projām vadi,</p> <p>Ar labu vārdu rītam pretī ej.&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Ā.Elksne)</p> <p><strong>Piektdien, plkst. 11.30 Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks tematisks pasākums &ldquo;Labs darbs var būt arī labs vārds&rdquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>No 16. oktobra līdz 22. oktobrim Latvijā noris Labo darbu nedēļa, kad pastiprināta uzmanība tiek pievērsta labdarībai un palīdzībai, kurai nav nepiecie&scaron;ams finansiāls ieguldījums. Tā var būt palīdzība kādam vientuļam cilvēkam vai vienkār&scaron;a aprunā&scaron;anās. Vairāku mūsu līdzcilvēku sapņi ir vienkār&scaron;a pasēdē&scaron;ana kopā ar kādu un parunā&scaron;anās, jo, kā daudzi atzīst, nekas nav briesmīgāks par vientulību.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tālab arī labs darbs var būt kaut kas tik vienkār&scaron;s kā pateikts labs vārds. Pateikts īstajā brīdī un no sirds.</p> <p>Par labiem darbiem un labiem vārdiem &scaron;is pasākums &ndash; literatūrā, mūsu lasītāju literārajā jaunradē un ikdienā, arī komplimentu karuselis, laba vēlējumu un labo vārdu spēles.</p> <p>Atcerēsimies, cik silti un labi kļūst, ja kāds mums pasaka ko labu. Darīsim to arī pa&scaron;i!</p> <p>Uz tik&scaron;anos pasākumā!</p>Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42671&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42671&type=1IzstādesLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaGrāmatu izstāde "Dzīpara ceļojums": no grāmatas līdz rokdarbam<p><span style="color: #000000;">No 16. oktobra līdz 31. oktobrim grāmatu izstāde, kas piedāvā&nbsp; idejas rokdarbiem, darbojoties ar dziju. </span></p> <p><span style="color: #000000;">Grāmatas no bibliotēkas krājuma, kā arī iespēja pasūtīt nepiecie&scaron;amo grāmatu starpbibliotēku abonementā.</span></p> <p><span style="color: #000000;">Rokdarbu idejās var ielūkoties arī bibliotēkā pieejamajos žurnālos "Rokdarbu pasaule".<br /></span></p>Wed, 18 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42348&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42348&type=1Dzejas dienasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaDzejas dienu pasākums "Dzejojam paši"<p style="text-align: justify;"><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka 29.septembrī plkst. 11.00 aicina uz Dzejas dienu pasākumu &bdquo; Dzejojam pa&scaron;i&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pasākuma pirmajā daļā notiks bibliotēkas lasītāja <strong>Viktora Filatova audio grāmatas &bdquo;Букет любви&rdquo; (&bdquo;Mīlestības buķete&rdquo;) prezentācija.</strong> Dotā audio grāmata, kuru magnetafona kasetēs ierunājis pats autors, pirmo reizi Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Skaņu ierakstu studijā tika izdota 2007.gadā. &Scaron;ogad, pēc 10 gadiem, tā ir ieskaņota citā formātā &ndash; CD mp3 un būs&nbsp; lasītājiem pieejama arī USB zibatmiņās.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Pasākuma otrajā daļā bibliotēkas lasītāji iepazīstinās ar saviem nupat sacerētajiem dzejoļiem, kuri tapu&scaron;i <strong>dzejoļu sacerē&scaron;anas akcijā &lsquo;Latgale manā dzejolī&rdquo;</strong>. Par godu &nbsp;Latgales kongresa 100. gadadienai, &nbsp;kā arī ceļā uz Latvijas simtgadi, &nbsp;septembrī &ndash; Dzejas mēnesī bibliotēkas lietotāji tika aicināti iesaistīties literāri rado&scaron;ā procesā un sacerēt dzejoļus, veltītus savam novadam &ndash; Latgalei.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Laipni aicināti baudīt dzeju atvasarā!</p>Tue, 26 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42235&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42235&type=1Latvijas Neredzīgo bibliotēkaPriekšlasījumiLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaPriekšlasījums "Latvijas zīmolu leģenda - Rīgas šprotes"<p><strong>14. septembrī plkst. 11.00 Rēzeknes filiālbibliotēka</strong> aicina uz <strong>priek&scaron;lasījumu cikla &ldquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo; </strong><strong>kārtējo pasākumu</strong>. &Scaron;oreiz priek&scaron;lasījums veltīts <strong>zīmolu leģendai ar Latvijas gar&scaron;u &ndash; &bdquo;Rīgas &scaron;protes&rdquo;, </strong>zīmolam ar vairāk nekā 120 gadus ilgu vēsturi, kas pamatoti uzskatāms par Latvijas klasiku un &nbsp;labi gar&scaron;o ne vien latvie&scaron;iem, bet arī citu tautu un zemju cilvēkiem, tādējādi kļūstot par zīmolu, kas nes Latvijas vārdu pasaulē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Gatavojoties Latvijas simtgadei, Rēzeknes filiālbibliotēkā &scaron;ogad notiek priek&scaron;lasījumu cikls &bdquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo;. Latvijas zīmolu leģendas &ndash; &nbsp;tas ir stāsts par Latvijas rūpniecības leģendām un to ražojumiem, par Latvijas klasiskām vērtībām, par cilvēkiem, kas darīju&scaron;i Latvijas vārdu pazīstamu pasaulē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Laipni lūgti apmeklēt 6.priek&scaron;lasījumu cikla &bdquo;Latvijas zīmolu leģendas&rdquo; pasākumu!</p>Tue, 12 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42186&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42186&type=1Latvijas Neredzīgo bibliotēkaRēzeknes filiālbibliotēka LNerB Dzejas dienasSeptembris - Dzejas mēnesis: apmeklē bibliotēku!<p style="text-align: justify;"><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēkā</strong> septembris tradicionāli ir dzejas mēnesis. &Scaron;ogad atkal bibliotēka aicina ne tikai lasīt un klausīties dzeju, bet arī dzejot pa&scaron;iem, iesaistoties <strong>dzejoļu sacerē&scaron;anas akcijā &ldquo;Latgale manā dzejolī&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Rēzeknei ir laimējies būt pa&scaron;ā vidū Latgalei, kur notika 1917.gada Latgales kongress, un tajā kultūras dižgari nolēma &ndash; Latvijai būt! &Scaron;ogad &nbsp;Rēzeknē atzīmējām Latgales kongresa 100. gadadienu. &Scaron;im notikumam par godu, kā arī ceļā uz Latvijas simtgadi, aicinām septembrī &ndash; Dzejas mēnesī bibliotēkas lietotājus iesaistīties literāri rado&scaron;ā procesā un <strong>sacerēt dzejoļus, veltītus savam novadam &ndash; Latgalei</strong>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Dzejoļu iesnieg&scaron;anas termiņ&scaron; &ndash; <strong>25. septembris</strong>. Rado&scaron;ie darbi iesniedzami LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkā -&nbsp; Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē vai pa e &ndash; pastu <a href="mailto:rezekne@neredzigobiblioteka.lv">rezekne@neredzigobiblioteka.lv</a>.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Līdz mēne&scaron;a beigām bibliotēkas apmeklētāji&nbsp; tiek aicināti apmeklēt <strong>literatūras izstādi &rdquo;Katrs septembris ir dzejas svētki&rdquo;</strong>, kurā tiek piedāvātas latgalie&scaron;u autoru dzejas grāmatas, tai skaitā arī dzejas grāmatas audio formātā, kuru autori ir&nbsp; Rēzeknes filiāles lasītāji.</p>Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41906&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41906&type=1IzstādesLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaPaulu Koelju 70.dzimšanas dienai veltīta literatūras izstāde<p><strong>Rēzeknes filiālbibliotēka</strong>&nbsp; līdz 11.augustam aicina apmeklētājus iepazīties ar <strong>grāmatu izstādi &bdquo;Mīlestība &ndash; vienīgais tilts starp redzamo un neredzamo pasauli&rdquo;</strong>, veltītu populārā brazīlie&scaron;u rakstnieka <strong>Paulu Koelju 70. dzim&scaron;anas dienai, </strong>kas tiks svinēta 24.augustā.</p> <p>Paulu Koelju ir atradis ceļu pie daudzu miljonu lasītāju sirdīm. Viņa slavenākais darbs &nbsp;&bdquo;Alķīmiķis&rdquo; iekļuvis pat Ginesa rekordu grāmatā kā visvairāk dzīva autora tulkotais darbs.</p> <p>Par Brazīlijas fenomenu uzskatītais rakstnieks savās grāmatās brīžiem ar svaigu humora devu, citviet pavisam nopietni un smeldzīgi, runā par dzīvi, mīlestību, cie&scaron;anām, sapņiem&hellip; par to, kas aktuāls ikvienam. Jebkura P.Koelju grāmata ir vērtīgu atziņu un viedu domu pilna. Dažbrīd pat &scaron;ķiet, ka tā sastāv tikai no domu graudiem, kas tā vien prasās, lai tos izraksta un iegaumē.</p> <p>Lūk, dažas P.Koelju atziņas, kas varbūt kādu iedvesmos lasīt vai atkal pārlasīt &scaron;ī brīni&scaron;ķīgā autora darbus:</p> <ul> <li>Kad tu kaut ko vēlies, visa pasaule vienojas, lai tev palīdzētu to sasniegt.</li> <li>Izbaudi &scaron;o maģisko brīdi &scaron;odien. Jo rīt tas vairs nebūs &scaron;eit.</li> <li>Domas ir kā izpletņi &ndash; tās darbojas tikai tad, kad ir atvērtas.</li> <li>Cilvēki redz pasauli nevis tādu, kāda tā ir, bet tādu, kāds ir cilvēks pats.</li> <li>Katrai dienai savs brīnums. Tāpēc pieņem svētību, strādā un radi savus mazos mākslas darbus jau &scaron;odien! Rīt tev taps dāvāts vēl.</li> </ul>Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41629&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41629&type=1Atvēršanas svētkiLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēka"Ko, runcīti, tu domāji...", jaunāko izstāžu atvēršanas svētki<p>26.jūnijā plkst. 11.00 Rēzeknes filiālbibliotēkā notiks grāmatu izstādes &bdquo;Ko, runcīti, tu domāji&hellip;&rdquo; un tematiskās izstādes &bdquo;No lasītāju privātās kolekcijas: Ievas Puzirevskas kaķi&rdquo; atvēr&scaron;anas svētki.</p> <p>&nbsp;Diez vai kāds gribēs apstrīdēt &ndash; kaķi ir ārkārtīgi interesanti un apburo&scaron;i dzīvnieki. Ne velti &ndash; vispopulārākie mājas mīluļi pasaulē. Kaķi ir murrāju&scaron;i klēpī arī daudziem slaveniem rakstniekiem, dzejniekiem, māksliniekiem un citu rado&scaron;u profesiju pārstāvjiem, tādēļ par tiem ir sarakstīts daudz literāru darbu gan dzejā, gan prozā, izdotas daudzas rokasgrāmatas kaķu mīļiem. Tiem ir īpa&scaron;a loma un saikne arī ar bibliotēkām, par ko varam lasīt Vikijas Maironas brīni&scaron;ķīgajā grāmatā &bdquo;Djū: mazpilsētas bibliotēkas kaķis, kas aizkustināja pasauli&rdquo;(pieejama arī audio formātā).</p> <p>Apmeklējot pasākumu un iepazīstoties ar jaunajām izstādēm, būs iespēja ne vien izvēlēties sev saisto&scaron;u grāmatu, bet arī tikties ar dažādu kaķu mantiņu kolekcionāri Ievu Puzirevsku, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolnieci. Ieva ir mūsu bibliotēkas lasītāja, kas ne vien interesējas par grāmatām un kaķiem, bet arī pati raksta dzeju un piedalās dažādos skatuves runas konkursos. Pasākumā mūs Ieva iepriecinās ar savu jaunāko dzejoli &bdquo;Rīts bibliotēkā&rdquo;.</p> <p>Atnākot uzzināsiet arī mazliet no kaķu izcel&scaron;anās vēstures, kaķu maģijas, interesantus faktus par kaķiem, dzirdēsiet ticējumus, jokus un vēl citu informāciju par saviem mīluļiem.</p> <p>Laipni aicināti apmeklēt gan pasākumu, gan izstādes, kuras būs pieejamas līdz 13.jūlijam. &nbsp;</p>Sun, 25 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41628&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41628&type=1IzstādesLNerBLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaLiteratūras izstāde "Apceļo pasauli lasot..."<p style="text-align: justify;"><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka </strong>no 2. līdz 29.jūnijam piedāvā &nbsp;<strong>literatūras izstādi &ldquo;Apceļo pasauli lasot&hellip;&rdquo;</strong>,&nbsp; aicinot lasītājus baudīt kādu eksotisku ceļojumu bibliotēkas grāmatās.</p> <p style="text-align: justify;">Lai arī lasot ceļojumu aprakstu grāmatas, domās var ceļot visu gadu, tomēr par īsto un labāko ceļojumu laiku tiek uzskatīta vasara. Daudziem no mums vasara ir laiks, kas nāk kopā ar vēlmi doties kaut kur ārpus mājām, ārpus savas valsts robežām. Rēzeknes filiālbibliotēka aicina savus lasītājus papla&scaron;ināt zinā&scaron;anas un izzināt kādu vēl neiepazītu valsti vai pasaules vietu, dodoties grāmatu ceļojumā. &ldquo;Grāmata bija pirmā, kas manī ierosināja vēlē&scaron;anos ceļot&hellip;&rdquo;, teicis Čārlzs Darvins.</p> <p style="text-align: justify;">Izstāde popularizē bibliotēkas krājuma 91.nodaļas (Ģeogrāfija. Ceļojumi. Ceļveži) literatūru gan audio formātā, gan parastā iespiedrakstā.</p> <p style="text-align: justify;">Lai patīkams &nbsp;un izglītojo&scaron;s ceļojums!</p>Sun, 25 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41214&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41214&type=1IzstādesLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaLiteratūras izstāde "Latviešu tautas ierindā es arī palikšu (A.Dziļums)"<p>Ar savu literāro darbību trimdā dzīvoju&scaron;ais latvie&scaron;u rakstnieks Alfrēds Dziļums visu mūžu ir bijis un joprojām ir "latvie&scaron;u tautas ierindā".</p> <p>Izstāde bibliotēkā veltīta lasītāju iecienītā rakstnieka - Alfrēda Dziļuma 110 jubilejai un piedāvā bibliotēkas krājumā pieejamos autora darbus audioformātā un parastajā iespiedrakstā. Pēc pieprasījuma tiek sagatavoti informatīvi materiāli Braila rakstā vai palielinātā drukā par izstādes tēmu.</p>Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41010&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41010&type=1LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaAudiogrāmatas “Поэзия и музыка в авторском исполнении” atvēršanas svētki<ul> <li>21.aprīlī plkst. 13.00 audiogrāmatas&nbsp;<strong>&ldquo;Поэзия и музыка в авторском исполнении&rdquo;&nbsp;</strong>atvēr&scaron;anas svētki. Pasākumā piedalās grāmatas autori - LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas lasītāji Inese Boļ&scaron;akova un Aleksandrs Sedihs. Pasākuma viesi - literātu kopa &bdquo;Latgales ūdensroze&rdquo;.</li> </ul>Thu, 20 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40966&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-rezeknes-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40966&type=1Bibliotēku nedēļaLNerB Rēzeknes filiālbibliotēkaBibliotēku nedēļa<p>No 17. līdz 23.aprīlim visā Latvijā notiek ikgadējā Bibliotēku nedēļa. &Scaron;ogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs &ndash; &bdquo;Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem&rdquo;. LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka Bibliotēku nedēļas ietvaros apmeklētājiem piedāvā &scaron;ādas izstādes un pasākumus:</p> <ul> <li>18.aprīlī plkst. 13.00 literārs lasījums<strong> &bdquo;Jāņa Jaunsudrabiņa un Kārļa Skalbes Lieldienu stāsti&rdquo;</strong>. </li> <li>21.aprīlī plkst. 13.00 audiogrāmatas <strong>&ldquo;Поэзия и музыка в авторском исполнении&rdquo; </strong>atvēr&scaron;anas svētki. Pasākumā piedalās grāmatas autori - LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas lasītāji Inese Boļ&scaron;akova un Aleksandrs Sedihs. Pasākuma viesi - literātu kopa &bdquo;Latgales ūdensroze&rdquo;.</li> <li>No 18. līdz 28.aprīlim tematiska izstāde <strong>&bdquo;Latvijas Neredzīgo bibliotēkai &ndash; 55&rdquo;</strong>.</li> <li>30.aprīlī plkst. 10.30. bibliotēka ar lasī&scaron;anu veicino&scaron;u pasākumu <strong>&bdquo;Ar grāmatu mīļākās spēles un labākās sarunas &rdquo; </strong>dosies ciemos uz bērnu ar redzes traucējumiem un viņu vecāku biedrību &bdquo;Saules Stars AV&rdquo;.</li> </ul> <p>Bibliotēku nedēļas laikā Rēzeknes filiālbibliotēka vēlas ieklausīties savu lasītāju domās un aicina apmeklētājus dalīties &nbsp;ar&nbsp; stāstiem par to, kāpēc viņi mīl savu bibliotēku, kāpēc tā viņiem nepiecie&scaron;ama vai kā tajā pietrūkst. Ikviens lasītājs vai varbūt tikai viesis, kur&scaron; iegriezies bibliotēkā, laipni lūgts uzticēt savas domas un ieteikumus bibliotekārēm vai ierakstīt LNerB Rēzeknes filiālbibliotēkas Ierosinājumu grāmatā, atsūtīt pa pastu (Bukmuižas ielā 20, Rēzeknē, LV-4601) vai e-pastu rezekne@neredzigobiblioteka.lv.</p>Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0300