Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ezernieku pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Ezernieku pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ezernieku pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24776&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24776&type=1ATCEROTIESVELTUKALNIŅUDEJAI IR SAVS STĀSTS<p>8.decembra rītā Bukmuižas svētā Ludviga baznīcā Ezerniekos notika aizlūgums par Veltu Kalniņu, bet 7.decembra pēcpusdienā Ezernieku Saietu namā bija ļaužu pilna - pagasta bibliotēka sadarbībā ar vidusskolu rīkoja skolotājas piemiņai veltītu atceres pēcpusdienu "Dejai ir savs stāsts".</p> <p>Kā rakstīja laikraksta "Ezerzeme" korespondents Juris Roga "...Laiks ir mainījis cilvēku sejas, bet praktiski visi zālē bija vairāk vai mazāk savstarpēji pazīstami. Tie bija cilvēki, kuriem Veltas Kalniņas vārds nozīmē vai visu dzīvi, te nebija neviena nejau&scaron;a garāmgājēja, neviena, kur&scaron; atnācis sava prieka vai intereses pēc. Tie&scaron;i tāpēc atceres pēcpusdiena noritēja īpa&scaron;i emocionāli bagātā atmosfērā"</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par dzīvē gūtajiem panākumiem &scaron;odien simtiem pieaugu&scaron;o ir pateicīgi biju&scaron;ajai Ezernieku vidusskolas skolotājai Veltai Kalniņai, kura savu vairāk nekā pusgadsimta ilgo darba mūžu pilnībā veltījusi mūsu novada bērnu un jaunie&scaron;u izglīto&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; No skatuves skanēja stāsts par skolotājas dzīvi, uz ekrāna tika atspoguļoti daudzi dzīves mirkļi un audzēkņu dejas. Atceroties Veltu Kalniņu daudzi&nbsp; stāstīja, ko skolotāja nozīmēja viņu dzīvē. Veronika Gri&scaron;āne prezentēja izdotu grāmatu "Viņa atstāja pēdas aiz sevis.." Grāmatas autore rakstīja: "Būdama vidzemniece, ātri adaptējās latgaliskajā vidē, pieņēma cilvēkus ar viņu tradīcijām un visu savu mūžu atdeva &scaron;im pagastam un novadam, visu savu veselību, emocijas, erudīciju un &scaron;is cilvēks ir sevi&scaron;ķs cilvēks, ne par velti viņu tik augstu novērtējam un godinam..." Daudzus gadus pateicoties Veltas Kalniņas un visa skolas kolektīva ieguldījumam Ezernieku vidusskolas deju kolektīvi bija slavenii ne tikai rajonā, bet arī republikā.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Pasākuma turpinājumā uzstājās Ezernieku vidusskolas dejotāji, dejotāji no Svariņiem, &Scaron;ķaunes, Tika rādīti sporta dejas, ar ko nodarbojas Veltas Kalniņas dejotāju bērni.</p> <p>Esam pateicīgi liktenim, ka mūsu pagastā mūžu nodzīvoja tik spilgta personība - nopelniem bagāta skolotāja, Latvijas valsts patriote.</p>Wed, 18 Dec 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24780&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24780&type=1ATCEROTIESVELTUKALNIŅUDEJAI IR SAVS STĀSTS...<p>8.decembra rītā Bukmuižas svētā Ludviga baznīcā Ezerniekos notika aizlūgums par Veltu Kalniņu, bet 7.decembra pēcpusdienā Ezernieku pagasta Saietu namā bija ļaužu pilna - pagasta bibliotēka sadarbībā ar Ezernieku vidusskolu rīkoja skolotājas atceres pēcpusdienu"Dejai ir savs stāsts"</p> <p>Kā rakstīja novadu laikraksta "Ezerzeme" korespondents Juris Roga: "...Laiks ir mainījis cilvēku sejas, bet praktiski visi zālē bija vairāk vai mazāk savstarpēji pazīstami. Tie bija cilvēki, kuriem Veltas Kalniņas vārds nozīmē vai visu dzīvi, te nebija neviena , kur&scaron; atnācis prieka vai intereses pēc. Tie&scaron;i tāpēc atceres pēcpusdiena noritēja īpa&scaron;i emocionāli&nbsp; bagātā atmosferā"</p> <p>&nbsp;&nbsp; Par dzīvē gūtajiem panākumiem &scaron;odien simtiem pieaugu&scaron;o ir pateicīgi biju&scaron;ajai Ezernieku vidusskolas skolotājai Veltai Kalniņai, kura savu vairāk nekā pusgadsimta ilgo darba mūžu pilnībā veltījusi mūsu novada bērnu un jaunie&scaron;u izglīto&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;&nbsp; No skatuves skanēja stāsts par skolotājas dzīvi, uz ekrāna tika atspoguļoti daudzi dzīves mirkļi un audzēkņu dejas. Atceroties Veltu Kalniņu&nbsp; daudzi stāstīja , ko skolotāja nozīmēja&nbsp; viņu dzīvē. Veronika Gri&scaron;āne prezentēja&nbsp;izdotu grāmatu "Viņa atstāja pēdas aiz sevis"par skolotāju. Grāmatas autore rakstīja: "..Būdama vidzemniece ātri adoptējās latgaliskajā vidē, pieņēma&nbsp; cilvēkus ar viņu tradīcijām un visu savu mūžu atdeva &scaron;im pagastam un novadam, visu savu veselību, emocijas, erudīciju un &scaron;is cilvēks ir sevi&scaron;ķs cilvēks, ne par velti viņu&nbsp;tik augstu novērtējam un godinam...". Daudzus gadus pateicoties&nbsp;Veltas Kalniņas un visa skolas kolektāva ieguldījumam Ezernieku vidusskolas deju kolektīvi bija slaveni ne tikai savā rajonā, bet arī republikā.</p> <p>Pasākuma turpinājumā uzstajas Ezernieku vidusskolas dejotāji, dejotāji no Svariņiem, &Scaron;ķaunes. Tika rādīti sporta dejas, ar ko nodarbojas Veltas Kalniņas dejotāju bērni.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Esam pateicīgi liktenim, ka mūsu pagastā visu savu darba mūžu nodzīvoja tik spilgta personība - nopelniem bagāta skolotāja, īsta Latvijas valsts patriote</p>Thu, 19 Dec 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18998&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18998&type=1IzstādeVALERIJSDIČKOVSKISPieskāriens dabai<p>2012.gada 31.jūlijā Ezernieku bibliotēkā atklāta VALERIJA DIČKOVSKA GLEZNU IZSTĀDE dabas studijas eļļās gleznās un pasteļos.</p> <p>Izstāde turpinās līdz 12.septembrim.</p> <p>Rado&scaron;ās darbnīcas stundas ar mākslinieku notiks 10. septembrī pl. 14-00.<br /> Tik&scaron;anās ar autoru un izstādes noslēgums 11.septembrī pl 14-30</p>Sat, 28 Jul 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16703&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16703&type=1zivisŪDENĪPecpusdiena KĀ ZIVIS ŪDENĪ...<p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Pulksten 13-00, 2012.gada&nbsp; 22.martā </strong><strong>Ūdens dienā,</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dagdas novada Ezernieku bibliotēkā </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Latvijas īpa&scaron;ām zivīm veltītā </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; PĒCPUSDIENA<br /> </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Visiem interesentiem </strong><strong>Izglītojo&scaron;i-rado&scaron;s darbs &bdquo;Kā zivis ūdenī...&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Atbildes uz viktorīnas jautājumiem Ezernieku pagasta bibliotēka&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pieņem no 5.marta&nbsp; līdz&nbsp; 18.martam </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Par pareizi un kvalitatīvi izpildītiem viktorīnas uzdevumiem un sekmīgu piedalī&scaron;anos pasākumā skolēni saņems vērtējumu (atzīmi) &nbsp;kādā no dabas zinību priek&scaron;metiem, citi sekmīgi pasākuma dalībnieki arī tiks atzīmēti.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vērtējot atbildes, tiks ņemti vērā &scaron;ādi kritēriji:</p> <ul> <li>Atbildes pareizība</li> <li>Viktorīnas dalībnieka vecums</li> <li>Darba noformējums</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PROGRAMMĀ:</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. Ceļojo&scaron;ā izstāde &bdquo;Latvijas īpa&scaron;ās zivis&rdquo;</p> <p>2. Dabas izziņas spēles</p> <p>3. Rado&scaron;o darbu konkursa rezultātu paziņo&scaron;ana, apbalvo&scaron;ana</p> <p>4. Zīmējumu, grāmatu un mak&scaron;ķernieku trofeju izstāde</p> <p>5. Ugunskurs un zivju zupa; tēja. Mak&scaron;ķernieku stāsti,</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktinformācija</p> <p>Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija- Regīna Indriķe 29139677, Irēna Broli&scaron;a 26437778</p> <p>Ezernieku bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune 26226509</p>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16707&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16707&type=1ViktorīnasJAUTĀJUMIzivisŪDENĪVIKTORĪNAS "KĀ ZIVIS ŪDENĪ ..." JAUTĀJUMI<p>&nbsp;</p> <p><strong>1.Kāda īpa&scaron;i aizsargājama zivs attēlota uz Latvijas naudas zīmes? </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>2.Kuras Latvijā aizsargājamas zivs nosaukums atgādina mājlopa nosaukumu? </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>3.Nosauciet vismaz 5 Latvijā aizsargājamas zivju sugas</strong></p> <p class="ListParagraph"><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>4.Kādas īpa&scaron;i aizsargājamas la&scaron;veidīgās zivis sastopamas lielākajos Rāznas nacionālā parka ezeros ?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>5. Kad nārsto vēdzele, bet kad - la&scaron;i, rep&scaron;i un sīgas?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>6. Kā sauc zu&scaron;u, nēģu, la&scaron;u un taimiņu mazuļus? </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>7.Kā sauc un cik gara ir vismazākā Rāznas ezerā sastopamā la&scaron;u kārtas zivs?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>8.Kurai no Rāznas ezerā un Ežezerā mīto&scaron;ajām zivīm dabiskā nārsta vieta ir Sargasu jūra? </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>9.Kā sauc dzīvnieku, ko bieži uzskata par zivi, bet kuram at&scaron;ķirībā no zivīm mugurkaula vietā ir horda?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>10.No cik gadiem nepiecie&scaron;ama mak&scaron;ķerē&scaron;anas karte?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>11.Ar kuru no tālāk minētajiem līdzekļiem aizliegts pārvietoties Ežezerā?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>a)Airu laivu&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)slēpēm&nbsp; c)laivu ar elektromotoru&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d)sniega motociklu&nbsp; </strong></p> <p><strong>e)laivu ar iek&scaron;dedzes dzinēju&nbsp;&nbsp;&nbsp; f)vējdēli&nbsp;&nbsp;&nbsp; g)mopēdu</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>12.Par nelikumīgi iegūtām zivīm tiek aprēķināti zaudējumi. Cik liela zaudējuma atlīdzība (latos, Ls) ir noteikta par vienu lasi, vienu zuti, vienu repsi un vienu sīgu?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>13.Nosauciet ezeru, kur&scaron; literatūrā saukts par ...Latgales Baikālu, tik dzidrs ūdens bijis..(Vanagu K.) un atrodas Ezernieku pagasta teritorijā</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>14. Kādi nosaukumi piemīt ezeram, kur&scaron; atrodas &Scaron;ustos Ezernieku pagastā?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>15. Kādi nosaukumi piemīt &Scaron;abalu&nbsp; ezeram un kāpēc?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>16. Nosauciet ietekas Je&scaron;a ezerā</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>17. Cik ezeru ir Ezernieku pagasta teritorijā?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>18. Kāds lielākais dziļums Je&scaron;a ezeram?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>ATBILDES UZ KONKURSA - VIKTORĪNAS JAUTĀJUMIEM GAIDAM</strong></p> <p><strong>EZERNIEKU PAGASTA BIBLIOTĒKĀ LĪDZ&nbsp; 2012. GADA 18. MARTAM&nbsp; </strong></p>Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12785&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12785&type=1grāmatasprezentācijaVERONIKASGRIŠĀNESVeronikas Grišānes grāmatas "Kur Ežezers rotājas zils" prezentācija<p>Visiem interesentiem ir unikālā iespēja piedalīties prezentācijā un iegādāties sev brīni&scaron;ķīgo Veronikas Gri&scaron;ānes grāmatu "Kur Ežezers rotājas zils" ar analitiski informatīvo materiālu par Ezernieku pagastu un tā ļaudīm no jezuītu laikiem līdz mūsdienām.</p> <p>Būsiet mīļi gaidīti!</p>Fri, 06 May 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12597&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ezernieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12597&type=1prezentācijaiekadrēProjektā„3i–ieraugiievieto”kongresā.Projektā „3i – ieraugi, iekadrē, ievieto” prezentācija kongresā.<p>No 12. Līdz 13.aprīlim notieko&scaron;ajā Latvijas bibliotekāru 10.kongresā &bdquo;Brīva piekļuve zinā&scaron;anām: pastāvīga progresa veicinā&scaron;ana&rdquo; Rīgā, Latvie&scaron;u Biedrības namā, tika prezentēts starpnovadu bibliotēku izstrādātais un realizējamais projekts &bdquo;3i &ndash; ieraugi iekadrē, ievieto&rdquo;.</p> <p>Kongresa laikā plakātu stendu sesijā tika prezentēts projekta akcijas plakāts un logo, kolēģi un interesenti tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm, rezultātiem un ieguvumiem. Plakātu sesijā veiksmīgi darbojās Valda Dzelzkalēja (Pūre), Inese Rumpa (Ugāle), Lidija Igaune (Ezernieki) un Mārtiņ&scaron; Lagzdons (Kursī&scaron;i). Interesi par projektu izrādīja gan kolēģi, gan preses pārstāvji. Plakātu stends bija apskatāms abas konferences dienas.</p> <p>Kongresa otrajā dienā Mārtiņ&scaron; Lagzdons un Lidija Igaune referēja konferences pirmajā sesijā &bdquo;Partnerība inovācijām&rdquo;. Kursī&scaron;u bibliotēkas-informācijas centra vadītājs Mārtiņ&scaron; Lagzdons uzstājās ar prezentāciju-referātu &bdquo;Mortensona Centra pilotprojekts bibliotēku līderiem un inovatoriem Latvijā&rdquo; Uzstā&scaron;anās laikā tika prezentēta programma un tās darbība Latvijā, apmācības ASV un izstrādātie grupu projekti. Dagdas novada Ezernieku tautas bibliotēkas vadītāja Lidija Igaune kongresa dalībniekus iepazīstināja ar projektu &bdquo;3i &ndash; ieraugi, iekadrē, ievieto&rdquo; un tā norisi. &Scaron;īs sesijas laikā referēja arī kolēģi no abām pārējām projektu grupām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mārtiņ&scaron; Lagzdons</strong></p> <p>Kursī&scaron;u bibliotēkas-informācijas centra vadītājs</p> <p>Kalna iela 1, Kursī&scaron;u pag., Saldus nov.</p> <p>63846680 ; 26133145</p> <p>bibl.kursisi@saldus.lv ; martins_lagzdons@inbox.lv</p> <p><a href="http://www.kursisi.lv/">www.kursisi.lv</a></p>Tue, 26 Apr 2011 00:00:00 +0300