Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45613&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45613&type=1Vasara - piedzīvojumu laiks<p>Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lasītājus vasaras brīvlaikā aicina sajust un izbaudīt grāmatu piedzīvojumus, piedaloties Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas izsludinātajā <strong>lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas konkursā</strong> vasaras brīvlaikā.</p>Thu, 24 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45805&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45805&type=1Līgo rotas<p>Stabulnieku bibliotēka Vasaras Saulgriežu laika nedēļu, 18.jūnija rīta cēlienu, ievadīja ar<strong> rado&scaron;u aktivitāti</strong> - rotu izgatavo&scaron;anu no dabas materiāliem, pļavas puķēm un zālēm. Konkrēti &scaron;oreiz tika izgatavota bro&scaron;a - sakta.</p>Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45806&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45806&type=1Izdejots mūžs<p>Stabulnieku bibliotēka <strong>jūnija mēnesī</strong> godina vēl vienu spilgtu un talantīgu personību, skolotāju un aktīvu kultūras darbinieci viņas skaistajā mūža jubilejā, veltot gaviļniecei <strong>bibogrāfiska satura fotogrāfiju izstādi</strong> un arī svinīgi sveicot pa&scaron;u jubilāri.</p>Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45751&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45751&type=1Simtgades Līgo<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā pieaugu&scaron;ajiem bibliotēkas apmeklētājiem Līgo vakaru gaidot tiek piedāvāta etnogrāfiska stila <strong>tematiskā izstāde </strong>SIMTGADES JĀŅUS SVINOT, TĒRPIES TAUTISKĀ STILĀ,kurā čakla rokdarbniece var gūt ideju savam tautiskajam tērpam vai Līgo vakara ietērpam.</p>Mon, 11 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45718&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45718&type=1Ziedi visur<p>Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lietotājus aicina vasarā padarboties arī praktiski, piedāvājot <strong>tematiskajā izstādē</strong> ZIEDI NE TIKAI PĻAVĀ, DĀRZĀ un JĀŅU VAINAGĀ grāmatas, kurās ir idejas, kā no dažādiem materiāliem pagatavot dažādus ziedus un, kā tos arī pielietot.</p>Thu, 07 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45624&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45624&type=1Ēd veselīgi!<p>Veselības un Sporta nedēļas ietvaros Stabulnieku bibliotēka 31.maijā plkst. 10:00 aicina ikvienu, kam rūp sava veselība uz <strong>izglītojo&scaron;u lekciju </strong>VESELĪGA UZTURA NOZĪME</p>Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45625&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45625&type=1Puķu un piedzīvojumu laiks<p><strong>Vasaras brīvlaikā</strong> Stabulnieku bibliotēka aicina savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, <strong>lasīt grāmatas </strong>par vasarā raksturīgām aktivitātēm: par dažādiem piedzīvojumiem, par ziedu un zāļu lasī&scaron;anu pļavās un norās, par ziedu karalienēm un fejām un iegaumēt, ka 2018.gada augs ir madara!</p>Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45626&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45626&type=1Vasaras Saulstāvjus gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēkas lietotāji, īpa&scaron;i bērni un pusaudži, tiek aicināti piedalīties Līgo laika <strong>akcijā</strong> LĪGO, LĪGO, LATVIJA! - izkrāsot melnbalto puķi un ielikt to vainagā ap Latvijas kontūru.</p>Fri, 25 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45431&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45431&type=1Māmiņu dienas priekšvakarā<p>12.maija rīta stundā Stabulnieku bibliotēkā uz<strong> rado&scaron;o nodarbību </strong>ieradās tie bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, kuri vēlējās Mātes diedā pārsteigt savas māmiņas ar pa&scaron;u rokām gatavotu pārsteigumu - neparasti iesaiņotiem saldumiem jeb saldumu puķēm.</p>Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45401&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45401&type=1Slavas dziesma mušai<p>10.maija priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>pasākumu </strong>pulcējās kopā tie bibliotēkas lietotāji, kuri savā laikā pazinu&scaron;i Lolitu Stupāni, kuras rado&scaron;ie darbi patlaban ir izkārtoti Stabulnieku bibliotēkas telpās izstādē MU&Scaron;U LAIKS - skanīgi, ritmiski uzrakstīti un ilustrēti dzejoļi par mu&scaron;u kuplo saimi. Ļoti sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē aizritēja tik&scaron;anās ar dzejoļu izstādes autori un novadnieci Lolitu, kuras stāstījumu, par to kā rakstās dzejoļi un top grāmatas, kas ilustrē viņas sacerētos dzejoļus, papildināja ar muzikālo izpildījumu Arturs Slobožaņins, kur&scaron; ir sakomponējis mūziku Lolitas dzejoļiem par mu&scaron;ām.</p>Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45334&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45334&type=1Izdejot pavasari<p>Maija ziedonī savu 15.gadu pastāvē&scaron;anas jubileju svin Stabulnieku Kultūras Nama vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs. Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā visu maija mēnesi būs aplūkojama <strong>fotogrāfiju izstāde</strong>. Fotogrāfijās iemūžināti deju kolektīva darbības ko&scaron;ākie mirkļi.</p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45335&type=1Par mušu saimi<p>Jaunākā vecuma Stabulnieku bibliotēkas apmeklētāji maija mēnesī, Ģimeņu dienas ietvaros, var iepazīt pavisam neparastu ģimeni - mu&scaron;u saimi, kuru savos dzejoļos atspoguļojusi un vizuāli saisto&scaron;i izcēlusi Lolita Stupāne savā <strong>personālizstādē</strong> MU&Scaron;U LAIKS.</p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45272&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45272&type=1Maija ziedonī<p>Maija mēnesi iesākot, Stabulnieku bibliotēka saviem lielajiem un mazajiem lietotājiem piedāvā <strong>tematiskas izstādes</strong>, godinot tautā tik iemīļoto dzejnieku un publicistu <strong>Imantu Ziedoni, kā veltījumu dzejnieka 85.jubilejai.</strong></p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45273&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45273&type=1No skapjiem un pūra lādēm<p>Latvie&scaron;u senču sievas pavasarim atnākot mēdza izvēdināt savas drēbju lādes un skapjus, pārcilāt to krājumus. Un Stabulnieku bibliotēkas lasītavā maija mēnesī ir aplūkojami <strong>senie rokdarbi</strong>, kurus no savas dzimtas sievietēm mantojusi un no sava skapja atvilknēm izcēlusi kāda Stabulnieku bibliotēkas ļoti aktīva apmeklētāja un čakla lasītāja, Balto galdautu svētku un Latvijas 100-gades jubilejas ietvaros.</p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45226&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45226&type=1Neredzīgo lasītāju grāmatu pasaulē<p>Ar to, ka ir bibliotēkas, kurās ir pieejamas grāmatas un arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas arī neredzīgajiem, <strong>Bibliotēku nedēļas ietvaros</strong> iepazinās Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji bērni un pusaudži, arī viņu vecāki un skolotāji, <strong>26.aprīlī apmeklējot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēku</strong>. Pasākuma dalībnieki realitātē pārliecinājās, ka bibliotēkas mainās līdzi sabiedrībai un pielāgo savus pakalpojumus atbilsto&scaron;i sabiedrības pieprasījumam un vajadzībām.</p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45177&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45177&type=1Bibliotēku nedēļas aktivitātes<p><strong>Bibliotēku nedēļas</strong>(23.04.-28.04.2018.) ietvaros Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem lietotājiem piedāvā<strong> akciju </strong>VISUS VĀRDUS NENOSAUKTOS ATRADĪSI GRĀMATPLAUKTOS, kas liek apmeklētājam brīdi uzkavēties bibliotēkas lasītavā risinot krustvārdu mīklu, kura ietver tēmas, par kurām visvairāk interesējas Stabulnieku bibliotēkas lietotāji.</p>Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45063&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45063&type=1Stabulnieku bibliotēka turpina sumināt!<p>...savus ilggadējos lasītājus-jubilārus. &Scaron;oreiz izstādē aplūkojamas aprīļa mēne&scaron;a jubilāres caur gadiem saglabātās viņas dzimtas fotogrāfijas, kur vienai no tām aprit simts gadi, kā arī grāmatas, kuras iesaka jubilāre.</p>Sat, 14 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44931&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44931&type=1Kad mostas kukaiņi un zāle dīgst<p>Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā <strong>tematiskas izstādes</strong> par pavasarī aktuālām tēmām: sākumskolas bērniem - IEPAZĪSTI TAURIŅUS GRĀMATĀS, jo 2018. gada kukainis Latvijā ir taurenis jāņogu raibenis, un pusaudžiem tiek liktas priek&scaron;ā grāmatas, kuru nosaukumos un saturā dominē zirgs, Ūsiņa dienas (23.aprīlī) ietvaros.</p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44932&type=1Izkrāso taureni un palaid zaļā pļavā!<p>Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji atkal var iesaistīties jaunā <strong>rado&scaron;ā akcijā </strong>- izkrāsot izdrukātus melnbaltos tauriņus un veidot no tiem kopējo kolāžu RAIBU RAIBI TAUREŅI</p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44820&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44820&type=1Pavasara atmoda<p>Stabulnieku bibliotēka pieaugu&scaron;ajiem lasītājiem, gaidot atmodu dabā, piedāvā <strong>tematisku izstādi </strong>PAVASARA ATMODA - DABĀ, CILVĒKU DZĪVĒ un...GRĀMATU NOSAUKUMOS ar grāmatām, kurās ir pavasara atmodas tēma gan dabā, gan cilvēka sirdī.</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44779&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44779&type=1Uzlabojot E-prasmes<p><strong>DIGITĀLĀS NEDĒĻAS (19.03.-23.03.2018.) ietvaros </strong>22.marta rīta cēlienā Stabulnieku bibliotēkā pie datoriem vietas ieņēma tie pagasta zemnieki un uzņēmēji, kuri vēlējās noskaidrot viņiem aktuālus jautājumus virtuālajā vidē. <strong>Konsultācijas </strong>sniedza vietējā LAD (lauku atbalsta dienests) konsultante. Joprojām ir aktuāls jautājums par deklarāciju aizpildī&scaron;anu un iesnieg&scaron;anu.</p>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44666&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44666&type=1Lieldienas gaidot meditē radoši!...<p>...aicina Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus. Meditācijas procesā jāņem melnbalts lieldienu olas zīmējums un jāizkrāso, un izkrāsotā Lieldienu ola jāpievieno citām bibliotēkas<strong> Lieldienu olu paletē</strong>.</p>Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44594&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44594&type=1Sieviešu dienā sievišķīgas sarunas<p>Stabulnieku bibliotēka <strong>8.marta priek&scaron;pusdienā</strong> pie tējas un kafijas galda kopā pulcināja sievietes uz svievi&scaron;ķīgām sarunām - par sievi&scaron;ķīgiem nieciņiem un sīkumiem un par kleitām. Pasākuma galvenais motīvs bija tie&scaron;i <strong>kleitu stāsti</strong>, ar kuriem labprāt dalījās visas klāteso&scaron;ās, atrādot savu stāstu galvenās "varones" gan realitātē, gan fotogrāfijās. Latvijas simtgades jubilejas ietvaros pasākumā tika prezentēts arī latvie&scaron;u tautas tērps, kuru svētku reizēs, uzstājoties publiskos pasākumos, velk mugurā Stabulnieku Kultūras nama tautu deju kolektīvs.</p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44377&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44377&type=1Sieviešu dienas sarunas - kleitu stāsti!<p>Stabulnieku bibliotēka savas uzticīgās lietotājas Starptautiskās Sievie&scaron;u dienas ietvaros 8.marta priek&scaron;pusdienā&nbsp; aicina pie tējas tases uz sievi&scaron;ķīgām sarunām par kleitām, kuras paliku&scaron;as atmiņā visspilgtāk ar kaut ko īpa&scaron;u.</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44425&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44425&type=1Olu pārvērtības<p>Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, tiek mudināti padarboties rado&scaron;i: izpūstu olu pārvērst Olgalvī, kādā konkrētā tēlā, un ar savu <strong>rado&scaron;o darbu</strong> papildināt bibliotēkā eso&scaron;ās tematiskās izstādes.</p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200