Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1Ķersim sapņus paši!<p>1.decembra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>rado&scaron;o nodarbību</strong> atkal kopā pulcējās dalībnieki, kuri bija uzsāku&scaron;i sapņu ķērāju izgatavo&scaron;anas procesu jau novembra pēdējā sestdienā un &scaron;oreiz jau ar domu, ka vajag tos pabeigt. Un nodoms izdevās! Apgūta jauna prasme un tapu&scaron;i ko&scaron;i un skaisti, un krāsaini sapņu ķērāji, lai ķertu tikpat ko&scaron;us, krāsainus un skaistus sapņus.</p>Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1Svētkus gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, var darboties <strong>rado&scaron;i, izkrāsojot un izrotājot melnbalto eglīt</strong>i un ar savu rado&scaron;o darbu piedalīties Ziemsvētku eglī&scaron;u kolekcijas veido&scaron;anā, kā arī ielūkoties <strong>tematisko izstāžu</strong>, kas <strong>veltītas gada nogales svētkiem</strong>, grāmatās, kurās ir gan rado&scaron;as idejas svētkiem, gan stāsti un pasakas par brīnumainiem notikumiem un piedzīvojumiem, gan uzziņas par to, kā Ziemassvētkus svin pie mums Latvijā un citur pasaulē.</p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47336&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47336&type=1Starptautiskā Cilvēktiesību diena - 10.decembris<p>Un Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā <strong>tematisku izstādi</strong>, kuras kolekcijā ir latvie&scaron;u daiļproza par &scaron;īs tēmas pieteikumu un risinājumu.</p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47334&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47334&type=1Apgūstot senču prasmes<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā novembra beigās un visu decembri skatāma <strong>rado&scaron;o darbu izstāde</strong>. D<span>arbi tapu&scaron;i Valsts Kultūrkapitāla (VKKF) fonda mērķprogrammas &ldquo;Atbalsts kultūras programmām reģionos&rdquo; projektu konkursā &ldquo;Latvijas valsts mežu un VKKF atbalstītās Latgales kultūras programmas 2018&rdquo; ietvaros, biedrības &ldquo;Atspulgs L&rdquo; projekta &ldquo;Ar saknēm ieaudzis Latgalē!&rdquo; ietvaros organizētajās aktivitātēs. Čakli darboju&scaron;ies gan lieli, gan mazi dalībnieki.</span><span><a class="icon editGrayIcon"></a></span></p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47305&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47305&type=1Ķersim sapņus!<p>24.novembra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā pulcējās uz <strong>rado&scaron;u nodarbību </strong>tie, kuri vēlējās izgatavot pa&scaron;i savus sapņu ķērājus meistares un sapņu ķērāju izstādes autores vadībā. Izrādās, ka tas nav tik vienkār&scaron;i un turpinājums sekos 1.decembrī.</p>Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47023&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47023&type=1No dzimtas stāstu tīnes<p>Stabulnieku bibliotēka, sadarbībā ar Stabulnieku KNamu, <strong>10.novembr</strong>ī aicina savus lietotājus un ikvienu interesentu <strong>uz pasākumu</strong>, uz rāmu kopā sanāk&scaron;anu pie tējas tases, lai padalītos savos stāstos par no senčiem mantotām lietām, vērtībām, tradīcijām, kuras var dēvēt par relikvijām ar īpa&scaron;u auru.&nbsp;</p>Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47164&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47164&type=1Sajust piederību ar savu dzimtu<p>...10.novembra priek&scaron;pusdienā bija kopā sanāku&scaron;i Stabulnieku KNamā Stabulnieku bibliotēkas aktīvākie lietotāji, kuri līdzi bija paņēmu&scaron;i ne tikai stāstus par relikvijām, kuras mantotas no savas dzimtas senčiem, taču arī pa&scaron;as relikvijas, un pasākums <a href="https://www.draugiem.lv/stabulniekubiblioteka/gallery/?pid=452967433" target="_blank">RELIKVIJU STĀSTI</a>, pie Mārtiņdienas tējas galda, sirsnīgā gaisotnē un ar muzikālu pavadījumu, izskanēja četru stundu garumā.&nbsp;</p>Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47022&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47022&type=1No senčiem mantotās prasmes<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā, <strong>sagaidot Latvijas 100gades jubileju</strong>, lietotājiem ir aplūkojama <strong>vietējās audējas darinājumu izstāde</strong>. Rado&scaron;ā sieviete no savas dzimtas sievietēm ir mantojusi aužamās stelles, kuras ir atjaunojusi, un nu uz tām top brīnumskaisti rokdarbi, kuri visu novembra mēnesi priecēs arī bibliotēkas apmeklētājus.&nbsp;</p>Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47001&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47001&type=1Ar Latviju sirdī...<p>...Stabulnieku bibliotēka aicina vadīt novembra mēnesi savus jaunākā vecuma lietotājus, bērmus un pusaudžus, piedāvājot arī ielūkoties attiecīga satura grāmatās, kuras pieejamas <strong>tematiskajās izstādēs</strong> NOVEMBRĪ LASI GRĀMATAS PAR LATVIJU! - sākumskolas vecuma bērniem un NOVEMBRĪ LASI LATVIE&Scaron;U AUTORU DARBUS! - pusaudžiem, kā arī var turpināt ielūkoties grāmatās, kuras glabā latvie&scaron;u tautas senču garamantas tematiskajā izstādē IZ SENČU GARAMANTU KRĀJUMIEM.</p>Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47003&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47003&type=1Izrotā Latviju!<p>Bērnus un pusaudžus, arī pieaugu&scaron;os lietotājus, Stabulnieku bibliotēka aicina padarboties rado&scaron;i - melnbalto Latvijas karti Latvijas 100gades jubilejas ietvaros izkrāsot ar latvju rakstiem, ziediem vai uzrakstīt uz tās labus vārdus un kopīgi radīt savdabīgu <strong>rado&scaron;o darbu-apsveikumu izstādi</strong> valsts svētkos.</p>Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46932&type=1Mūsu supervaroņi<p>Gaidāmās <strong>Ziemeļvalstu literatūras nedēļas(12.11. - 18.11.2018.) ietvaros </strong>30.oktobrī uz <strong>Rītastundu </strong>Stabulnieku bibliotēkā sanāca pusaudži, lai iepazītos ar Ziemeļvalstu rakstnieku literārajiem darbiem, kuri pieejami bibliotēkas grāmatu krājumā bērniem un pusaudžiem. Tradicionāli, pie iedegtas sveces, tika lasīti fragmenti no dažām izvēlētajām grāmatām, un pusaudži dalījās ar savām domām, kādas sajūtas vai pārdomas lasītie fragmenti viņos izraisīja. Visi kopā atcerējās un pieminēja populārākos Ziemeļvalstu rakstnieku grāmatu bērniem un pusaudžiem varoņus un rado&scaron;ajā brīdī meitenes un zēni domāja saviem supervaroņiem vārdus un īpa&scaron;ības, kādas viņiem piemīt.</p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46871&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46871&type=1Karlsons, Pepija, Ronja un citi<p>Gaidāmās <strong>Ziemeļvalstu literatūras nedēļas</strong>(12.11.- 18.11.2018.) ietvaros Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, var iepazīties ar Ziemeļvalstu rakstnieku literāro darbu varoņiem grāmatās, kuras ir pieejamas &scaron;im notikumam veltītajā <strong>tematiskajā izstādē</strong> IEPAZĪSTI ZIEMEĻVALSTU RAKSTNIEKU GRĀMATU VAROŅUS!</p>Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46854&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46854&type=1Pasaku un stāstu laikā<p>17.oktobra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>tematisku nodarbību</strong> sanāca sākumskolas vecuma bērni, lai pasaku un stāstu mēnesī iepazītos ar pasakām un teikām, kas pūrā mantotas no latvie&scaron;u tautas senčiem un, konkrēti, sumināts tika koks, kas latvie&scaron;u tautai bija un ir nozīmīgs, gan materiālajā, gan gara pasaulēs.</p> <p>Rado&scaron;ajā brīdī kopīgi tika radīts pārpilnības koks.</p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46678&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46678&type=1Neparastie lietussargi<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā vietu uz visu oktobra mēnesi radu&scaron;i neparsti un ko&scaron;i, un krāsaini lietussargi, kā ko&scaron;s akcents, kas sasaucas ar rudens ko&scaron;umu dabā. To autore ir rado&scaron;a sieviete un aktīva bibliotēkas apmeklētāja, kura ne reizi vien ir atrādījusi savos vaļasbrīžos iedzīvinātās idejas savu<strong> rado&scaron;o darbu izstādēs</strong>.&nbsp;</p>Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46705&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46705&type=1Oktobra jubilāre - Sirds cilvēks<p>Stabulnieku bibliotēka oktobra mēnesī sumina savu pagasta iedzīvotāju, aktīvu sabiedrisko un sociālo darbinieci un vienkār&scaron;i - Sirds cilvēku, kurai bibliotēkas lasītavā ir veltīta <strong>biogrāfiska satura izstāde</strong>.</p>Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46600&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46600&type=1Noķert sapni...<p>...aicina Stabulnieku bibliotēkas rado&scaron;ā un ļoti aktīvā apmeklētāja Līga, piedāvājot arī citiem bibliotēkas lietotājiem aplūkot savus ko&scaron;os, vaļas brīžos tapu&scaron;os sapņu ķērājus, kuri visu oktobra mēnesi būs aplūkojami Stabulnieku bibliotēkas telpās Līgas<strong> rado&scaron;o darbu izstādē</strong> NOĶERT SAVU SAPNĪTI.</p>Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46585&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46585&type=1Oktobris ir klāt!<p>...un Stabulnieku bibliotēka saviem jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā<strong> informāciju par zīmīgām dienām oktobra&nbsp; mēnesī un atbilsto&scaron;a satura tematiskās izstādes.</strong></p>Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46545&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46545&type=1Veselīgam dzīvesveidam<p>Veselības veicinā&scaron;anas un slimības profilakses pakalpojumu uzlabo&scaron;anas pasākumu Riebiņu novadā ietvaros Stabulnieku bibliotēka aicina arī savus interesentus uz <strong>izgītojo&scaron;ām lekcijām</strong>, kuras lasa pieredzes bagāti un zino&scaron;i savā jomā lektori.&nbsp;</p>Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46576&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46576&type=1Cāļus skaita rudenī!<p>27.septembra pēcpusdienā arī Stabulnieku bibliotēkas sākumskolas vecuma čaklākā lasītāja piedalījās vasaras <strong>lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas konkursa "Gramata@vasara.lv" noslēguma pasākumā</strong>, uz kuru aicināja konkursa rīkotāja Riebiņu novada Centrālā bibliotēka. Stabulnieku bibliotēkas lasītāja nokļuva visčaklāk laso&scaron;o konkursa dalībnieku pulkā.</p>Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46447&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46447&type=1Svētki dzejas mīļotājiem<p><strong>12.septembra pēcpusdienā</strong> Stabulnieku bibliotēka un Stabulnieku KNams, <strong>Dzejas dienu</strong> ietvaros, uz<a href="https://www.draugiem.lv/stabulniekubiblioteka/gallery/?pid=451571003" target="_blank"> <strong>muzikālu dzejas pēcpusdienu</strong></a> kopā pulcināja dzejas mīļotājus...tos, kas dzeju lasa un arī tos, kas dzeju raksta un arī tos, kas saviem dzejoļiem piekomponē mūziku un dzied. &Scaron;oreiz dzejas lasījumus izpildīja Roberta Mūka rado&scaron;ās kopas dalībnieki un dziedo&scaron;ie dzejnieki - muzikanti <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6iidzl66Eeg" target="_blank">Arnis un Stasiks</a>, kā viņi pa&scaron;i sevi dēvē.&nbsp;</p>Thu, 13 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46351&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46351&type=1Atnāc un iemīli dzeju!<p>Stabulnieku bibliotēka un Stabulnieku KN aicina dzejas mīļus uz <strong>Dzejas dienām veltītu</strong> muzikālu pēcpusdienas <strong>pasākumu</strong> ar dzejas lasījumiem un sarunām par dzeju.&nbsp;</p>Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46459&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46459&type=1Lasīt dzeju un iemīlēt dzeju!<p>Visu septembra mēnesi Stabulnieku bibliotēkas lasītavā ikviens bibliotēkas apmeklētājs varēs palasīt dzeju no lasītavas <strong>tematiskajā izstādē</strong> NĀK RUDENS AR SARKANIEM PĪLĀDŽIEM, ZILIEM VIR&Scaron;IEM un DZEJAS DIENĀM...pieejamo grāmatu klāsta.</p>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46276&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46276&type=1Zinību mēnesī<p>Septembrī Stabulnieku bibliotēka aicina bērnus un pusaudžus attīstīt savu lasītprasmi, lasot mēne&scaron;a jubilāres Ineses Zanderes un citu dzejnieku dzejoļus un stāstus par skolu, kuri pieejami<strong> tematiskajās izstādēs.</strong></p>Mon, 03 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46211&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46211&type=1Bagātais rudens<p><strong>Rado&scaron;i padarboties </strong>Stabulnieku bibliotēka mudina savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus,<strong> izkrāsot melnbaltās rudens veltes </strong>un pievienot tās Pārpilnības raga bagātībām.</p>Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46210&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46210&type=1Saulainie Grāmatu svētki 2018<p><strong>17.augusta </strong>saulaino piektdienu emocionāli vēl saulaināku Stabulnieku bibliotēkas mazajiem un lielajiem lietotājiem padarīja <strong>Grāmatu svētku </strong>pasākumu <strong>apmeklējums </strong>Preiļu pilsētas Galvenajā bibliotēkā, kur dalībnieki izbaudīja sirsnīgo tik&scaron;anos ar bērnu auditorijai tik iemīļoto dzejnieci Inesi Zanderi un noskatījās Jūrmalas leļļu teātra studijas draisko Pelēnu uzvedumu "Sasiesim astes" ar Ojāra Vācie&scaron;a dzejoļiem.</p>Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0300