Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50251&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50251&type=1Ziemassvētkus gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēkas bērni un pusaudži tiek rosināti lasīt, lasīt un...vēlreiz lasīt grāmatas! <strong>Bērniem un pusaudžiem</strong>, vēl līdz &scaron;ī gada izskaņai, ir iespēja <strong>piedalīties </strong>bibliotēkas rīkotajā <strong>lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas konkursā</strong>.&nbsp;</p>Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50311&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50311&type=1Mūsu novadnieks - cilvēks grāmata<p><strong>8.oktobrī </strong>Stabulnieku bibliotēka kopā pulcēja savus āktīvākos lietotājus <strong>izglītojo&scaron;ā ekskursijā</strong>, turpinot iesākto tradīciju - savu čaklākos lietotājus zelta rudenī iepazīstināt ar Latgales reģiona vēsturiski ievērojamākajām vietām un personībām, turpinot ciklu "Cilvēks - dzīvā grāmata". &Scaron;ajā reizē cilvēks - dzīvā grāmata bija izvēlēts novadnieks un pagastā cienījamais, dzīvesgudrais un ļoti zino&scaron;ais stāstnieks, asociētais profesors, farmakologs Antons Skutelis, kur&scaron; arī pildīja gida lomu, iepazīstot ievērojamākās vietas Krāslavā un Jaunaglonā.&nbsp;</p>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50288&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50288&type=1Krāsainais oktobris<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā apmeklētājiem tiek piedāvātas <strong>divas tematiskas izstādes </strong>- latvie&scaron;u rakstnieces <strong>Noras Ikstenas jubilejai veltīta</strong>, ar rakstnieces literāro daiļradi un otra - <strong>Latvie&scaron;u folkloras dienai veltīta</strong>, kurā ir grāmatas no bibliotēkas krājuma, kas atspoguļo latvie&scaron;u tautai raksturīgo dzīvesziņu.</p> <p>Visu oktobra mēnesi ir aplūkojama arī vietējo <strong>jaunie&scaron;u</strong> vaļasbrīžos tapu&scaron;o <strong>rado&scaron;o darbu izstāde</strong>.&nbsp;</p>Mon, 07 Oct 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50250&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50250&type=1Krāsaino lapu mēnesī<p><strong>Oktobrī</stron > Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājus, bērnus un pusaudžus, aicina ielūkoties <strong>tematisko izstāžu </strong>grāmatās un rudeni izgar&scaron;ot, sasmaržot, izkrāsot, dzejas rindās un latvie&scaron;u tautas teikās, pasakās, stāstos un nostāstos izlasīt.</p>Wed, 02 Oct 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50188&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50188&type=1Septembra jubilārs - mūsu novadnieks<p>Stabulnieku bibliotēka apmeklētājiem piedāvā ielūkoties izcilā mākslinieka un novadnieka <strong>Jāzepa Pīgožņa</strong> rado&scaron;ajā dzīves gājumā, par kuru informācija ir pieejama mākslinieka <strong>jubilejai veltītajā tematiskajā izstādē</strong>.</p>Sat, 21 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50133&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50133&type=1Dvēseliskais septembris<p>Atvadas no vasaras un rudens iestā&scaron;anās nereti sa&scaron;ūpo dvēseli, un Stabulnieku bibliotēka pieaugu&scaron;ajiem un ne tik pieaugu&scaron;ajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā <strong>tematiskas un rado&scaron;as izstādes un nodarbes</strong>, kas uzrunā dvēseli.</p>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50132&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50132&type=1Dvēseles variācijas...<p>...kuras sajust un izjust 7.septembra priek&scaron;pusdienā aicināja dzejniece no Zemgales līdzenumiem Inta &Scaron;pillere un Stabulnieku bibliotēka, sadarbībā ar Stabulnieku kultūras namu, Dzejas dienu ietvaros izskanēju&scaron;as, pulcinot kopā dzejas un mūzikas mīļotājus.&nbsp;</p>Wed, 11 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50071&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50071&type=1Dzejas rindas dvēselei<p>Stabulnieku bibliotēka turpina aizsākto tradīciju - kādā no septembra dienām, <strong>Dzejas dienu ietvaros</strong>, pulcināt kopā dzejas mīļotājus uz <strong>muzikāli literāru pasākumu</strong>...</p>Wed, 04 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49915&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49915&type=1Kāzu laiks ir klāt!<p>Stabulnieku bibliotēkā 5.augusta pēcpusdienā, bibliotēkas lasītavā, tika atklāta vietējās jaunietes<strong> rado&scaron;o darbu izstāde </strong><a href="https://www.draugiem.lv/stabulniekubiblioteka/gallery/?pid=458103807" target="_blank">LĪGAVU PARĀDE</a>, meitenes vaļasbrīžos tapusī līgavas kleitu kolekcija, kuru varēs bibliotēkas apmeklētāji aplūkot līdz pat septembrim.</p>Mon, 05 Aug 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49874&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49874&type=1Turpinām izzināt latviešu senču tradīcijas!...<p>...un &scaron;ajā reizē Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma bibliotēkas apmeklētājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā Jēkaba un Annas dienu tradīcijām veltītu <strong>dienas konkursu</strong>, sameklēt atbildes uz jautājumiem par &scaron;īm divām dienām raksturīgajām tradīcijām.</p>Thu, 25 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49803&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49803&type=1Jūlijs - atvaļinājumu un dabas mīļotāju mēnesis<p>Stabulnieku bibliotēka jūlijā <strong>pieaugu&scaron;ajiem </strong>bibliotēkas apmeklētājiem lasītavā piedāvā <strong>tematisku izstādi</strong>, kurā ir grāmatas, kas varētu rosināt idejas, <strong>kā pilnvērtīgāk pavadīt atvaļinājuma laiku</strong>, taču <strong>bērni un pusaudži </strong>var iepazīties ar ornitologa, dzejnieka un rakstnieka <strong>Jāņa Baltvilka</strong> literāro daiļradi, kura pieejama autora <strong>jubilejai veltītajā </strong>tematiskajā izstādē.</p>Mon, 01 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49766&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49766&type=1Izzinām Vasaras Saulgriežu tradīcijas<p><strong>No 18. līdz 20.jūnijam</strong> Stabulnieku bibliotēka aicināja jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, piedalīties <strong>akcijā-konkursā</strong>, kurā bija uzdevums izzināt Vasaras Saulgriežu laika tradīcijas, atbildes meklējot bibliotēkas krājumā eso&scaron;ajās grāmatās un interneta vietnēs letonika.lv un filmas.lv&nbsp;</p>Fri, 21 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49690&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49690&type=1Par mīlestību dzīvē un dzejā<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītāji var ielūkoties tautā iemīļotā dzejnieka <strong>Jāņa Petera </strong>literārajos darbos, kuri pieejami <strong>tematiskajā izstādē</strong>, kas veltīta dzejnieka nozīmīgajai <strong>jubilejai.</strong></p>Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49691&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49691&type=1Grāmata - Skolotāja<p>Stabulnieku bibliotēka interesentus aicina piedalīties <strong>vasaras</strong> <a href="https://www.draugiem.lv/stabulniekubiblioteka/gallery/?pid=456843919" target="_blank">diskusijā </a>par grāmatām, kura no izlasītā klāsta ir bijusi ļoti nozīmīga, pildījusi Skolotājas lomu, jo arī grāmata var būt kā Skolotāja.</p>Mon, 10 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49645&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49645&type=1Lasi,darbojies,piedalies!<p>Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma apmeklētājus, bērnus un pusaudžus, mudina vasaras brīvlaikā izkopt lasītprasmi, izbaudīt rado&scaron;as aktivitātes, idejas smeļoties grāmatās un to visu apvienot ar piedalī&scaron;anos Riebiņu novada Centrālās bibliotēkas rīkotajā vasaras <strong>lasī&scaron;anas maratonā </strong>GRAMATA@VASARA.LV</p>Tue, 04 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49564&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49564&type=1Vasarīgi motīvi...<p>...ieraugāmi aplūkojot kādas rado&scaron;as sievietes un Stabulnieku pagasta vietējās Dravnieku pamatskolas biju&scaron;ās absolventes krustdūrienu tehnikā radītajās gleznās, kuras izstādītas Stabulnieku bibliotēkas lasītavā, autores <strong>rado&scaron;o darbu izstādē</strong>.</p>Fri, 24 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49538&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49538&type=1Izrotā savas Vasaras kleitu!<p>Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, kavējoties bibliotēkas telpās, rosina izpausties rado&scaron;i arī vasarā - izrotāt Vasaras kleitu un veidot <strong>rado&scaron;o darbu izstādi </strong>VASARIŅAI SKAISTA KLEITA</p>Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49540&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49540&type=1Vasaras lasīšanas maratonam starts ir dots<p>...un arī Stabulnieku bibliotēka mudina savus jaunākā vecuma lietotājus aktīvi iesaistīties Riebiņu novada bibliotēku <strong>vasaras lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas konkursā </strong>GRAMAT@VASARA.LV, kuru organizē Riebiņu novada Centrālā bibliotēka.</p>Wed, 22 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49450&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49450&type=1Kad daba zied...<p>...Stabulnieku bibliotēka aicina savus lasītājus ziedē&scaron;anas prieku izbaudīt arī grāmatās, kuras pieejamas lasītavas <strong>tematiskajā izstādē</strong> ZIEDĒTPRIEKS arī GRĀMTĀS...</p>Sat, 18 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49285&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49285&type=1Stabulnieku bibliotēka bērniem un pusaudžiem...<p>...maija mēnesī piedāvā divas<strong> tematiskas izstādes</strong>, kurās ir grāmatas par &scaron;ajā mēnesī aktuālām tēmām - Starptautiskajai ģimeņu dienai un Māras Cielēnas jubilejai veltītajām.</p>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49229&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49229&type=1Bibliotekāru stils un mode bērnu un pusaudžu acīm<p>Bibliotēku nedēļas(23.04 - 27.04.2019.), kas aizvadīta ar moto BIBLIOTĒKAS - DIALOGS CEĻĀ UZ PĀRMAIŅĀM, ietvaros Stabulnieku bibliotēka aicināja savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, veidot <strong>kolāžas</strong>, kurās tika atspoguļots <strong>bērnu un pusaudžu skatījums, kā ģērbu&scaron;os viņi gribētu redzēt bibliotekāru,</strong> jo arī apģērbs ir daļa no bibliotekāra dialoga ar bibliotēkas apmeklētāju. Kolāžu veido&scaron;anai tika izmantoti nolietoti preses izdevumi un rūpniecības preču katalogi.</p>Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48866&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48866&type=1Saulainais aprīlis<p>Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā aprīlī <strong>divas </strong>ko&scaron;as <strong>tematiskās izstādes</strong> - iepazīties ar rakstnieka Viktora Kalniņa literāro daiļradi rakstnieka 80.gadu jubilejas ietvaros un aizņemties kādu ideju Lieldienu svinībām no tematiskās izstādes LIELDIENU KARUSELĪ.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48861&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48861&type=1Cilvēks - dzīvā grāmata<p>Stabulnieku bibliotēka 2019.gadā aizsākusi <strong>ciklu "Cilvēks - dzīvā grāmata"</strong>, kura ietvaros iepazīstina savus lietotājus un citus interesentus ar sabiedriskajā dzīvē aktīviem, rado&scaron;iem un atraktīviem, ar dzīves pieredzi bagātiem cilvēkiem. 30.marta saulainajā sestdienā Stabulnieku bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar ko&scaron;o un atraktīvo latgalieti no Rēzeknes Mārīti Bikovsku.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48862&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48862&type=1Ceļojums pēdējā brīdī<p><strong>Digitālās nedēļas ietvaros </strong>(25.03. - 30.03.2019.) Stabulnieku bibliotēkā 30.marta pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēkas lietotājiem un citiem interesentiem bija iespēja apgūt e-prasmi, kā pasūtīt pēdējā brīdī biļeti tūrisma ceļojumam pa Baltijas valstīm. &Scaron;īs iemaņas apgūt ierādīja "Latvia Tours" pārstāve Baiba Betlere.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48643&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48643&type=1Radošās dzirkstis<p>Stabulnieku bibliotēka, sadarbībā ar Stabulnieku Knamu, interesentus aicina marta mēnesi aizvadīt <strong>muzikāli rado&scaron;ā pasākumā</strong> kopā ar rado&scaron;u un muzikālu būtni Mārīti Bikovsku.&nbsp;</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200