Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48913&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48913&type=1Bibliotēku nedēļas pasākums Jaunlaicenē<p>Diskusija ar eso&scaron;ajiem un potenciālajiem apmeklētājiem<strong> &rdquo;Ceļā uz pārmaiņām&rdquo;</strong> (nāc uz bibliotēku un pārrunāsim pārmaiņas mūsu bibliotēkā)</p>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48912&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48912&type=1Grāmatu svētki Alūksnē<h1>GRĀMATU SVĒTKI</h1> <p><strong>2019. gada 13. aprīlī</strong></p> <p><strong>Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7</strong></p> <h1>&nbsp;</h1> <h1>PROGRAMMA</h1> <h1><span style="text-decoration: underline;">Foajē</span></h1> <p>11:00-15:00<strong> Grāmatu komercizstāde </strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Piedalās SIA &ldquo;Latvijas Grāmata&rdquo;, SIA &ldquo;Apgāds Zvaigzne ABC&rdquo; Alūksnes grāmatu veikals, SIA &ldquo;Jumava&rdquo; &nbsp;u.c.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Visiem svētku dalībniekiem</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Mazā zāle</span></p> <p>11:00 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Grāmatu svētku atklā&scaron;ana</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pieaugu&scaron;ajiem un jaunie&scaron;iem</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Mazā zāle</span></p> <p><strong>11:20</strong> &nbsp;<strong>&ldquo;Latvijas 15 gadi Eiropas Savienībā: pārmaiņas, ieguvumi un izaicinājumi&rdquo;: saruna ar politologu Filipu Rajevski&nbsp; </strong></p> <p><strong>12:30 &nbsp;Enciklopēdija nācijas gudrībai: saruna ar <em>Nacionālās enciklopēdijas</em> galveno redaktoru Valteru &Scaron;čerbinski </strong></p> <p><strong>14:00&nbsp; &ldquo;&ldquo;Skolotāji&rdquo; un ne tikai&hellip;&rdquo;: saruna ar rakstnieku un dzejnieku Andri Akmentiņu</strong></p> <p><strong>15:15 &nbsp;&ldquo;Skeleti skapī, gadsimtu noslēpumi un mīlestība&rdquo;: saruna un sadziedā&scaron;anās kopā ar rakstnieci Daci Judinu un mūziķi, dzejnieku Arturu Nīmani</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Bērniem un pusaudžiem</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Kamerzāle </span></p> <p><strong>11:20</strong>&nbsp; <strong>ABJC teātris <em>SnulliS</em>&nbsp; piedāvā!</strong></p> <p><strong>12:30&nbsp; &ldquo;Brūveri brūvē&rdquo;: skaņas un atskaņas kopā ar grāmatas autorēm māsām Zani un Indru Brūverēm </strong></p> <p><strong>14:00 Literāri muzikāls ceļojums kopā ar rakstnieku, radio žurnālistu Dzintaru Tilaku un komponistu, dziesminieku Āri Ziemeli</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Foajē</span></p> <p><strong>No plkst. 13:00 Rado&scaron;ā darbnīca&nbsp; &ldquo;Grāmatas otrā dzīve&rdquo; </strong>(izmantojot orimoto tehniku)</p> <p><strong>kopā ar Ketiju Zu&scaron;u </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Svētku atbalstītāji:</strong> Alūksnes novada pa&scaron;valdība, Valsts Kultūrkapitāla fonds, EDIC Gulbenē</p> <p><strong>Informatīvie atbalstītāji:</strong> laikraksts &ldquo;Alūksnes un Malienas Ziņas&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.google.lv/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwjZ_aPcz_DZAhWByaYKHTnHDKAQjRx6BAgAEAU&amp;url=http%3A%2F%2Faluksnes-kulturas-centrs.infolapa.zl.lv%2F&amp;psig=AOvVaw1H806HkSq-Tnd8WJ0y4ukj&amp;ust=1521282135422052"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>Tue, 02 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48476&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48476&type=1Maksāsim rēķinus elektroniski/ i-bankā<p>Digitālās nedēļas pasākums - konsultācijas viesiem interesentiem</p>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48475&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48475&type=1Nāc un lasi laikrakstus datu bāzē news.lv<p>Digitālās nedēļas pasākums - konsultācijas viesiem interesentiem</p>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48474&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48474&type=1Uzzini kā ērtāk saņemt e-pakalpojumus /latvija.lv<p>Digitālās nedēlās pasākums - konsultācijas visiem interesentiem</p>Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46761&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46761&type=1Latvijai - 100<p>Latvijai - 100.Sarunas "10x10". Tēma "Opekalna baznīca un draudze caur gadsimtiem"</p>Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45941&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45941&type=1Otrie Vispasaules malēniešu svētki<p><strong>Alūksnes novada Jaunlaicenes pagastā notiks Otrie Vispasaules malēnie&scaron;u svētki, kas aicinās pulcēties novadniekus no malu malām, un viesos uzņems ikvienu, kas vēlēsies tuvāk iepazīt malēnie&scaron;a dvēseli.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Programma:</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://aluksne.lv/index.php/2018/07/04/aluksnes-novada-jaunlaicene-notiks-otrie-vispasaules-maleniesu-svetki/" target="_self"><strong>&nbsp;</strong></a><a href="http://aluksne.lv/index.php/2018/07/04/aluksnes-novada-jaunlaicene-notiks-otrie-vispasaules-maleniesu-svetki/" target="_self">http://aluksne.lv/index.php/2018/07/04/aluksnes-novada-jaunlaicene-notiks-otrie-vispasaules-maleniesu-svetki/</a></p>Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45942&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45942&type=1LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi”<p><a href="http://www.bibliotekari.lv/?p=4923" target="_self">http://www.bibliotekari.lv/?p=4923</a></p>Thu, 05 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45764&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45764&type=1Latvijai - 100<p>Ekskursija jaunlaicenie&scaron;iem uz Alūksni "Iepazīsim Alūksnes pilsētu"</p>Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45765&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45765&type=1Izgaismosim Latviju<p>Akcija "Izgaismosim Latviju".</p>Thu, 14 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45508&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45508&type=1Latvijai -100<p>Sarunas "10x10" "Malēnie&scaron;a dzīve"</p> <p>Tik&scaron;anās pie vakariņu galda ar jaunlaicenieti Martu Kristkalni.</p>Fri, 18 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44951&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44951&type=1Erudīcijas spēle!<p>Erudīcijas spēle veiksmīgajiem un gudrajiem. Spēle bērniem līdz 16 gadiem.</p>Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44950&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44950&type=1Latvijai - 100<p>Sarunas 10X10. Tēma "Cilvēks Jaunlaicenē".</p> <p>Tik&scaron;anās ar Jaunlaicenes pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Vārtukapteini.</p>Thu, 05 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44939&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44939&type=1Grāmatu svētki<p>Grāmatu svētki Alūksnes kultūras centrā</p> <p>Programma:&nbsp; <a href="http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA(3).jpg">http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA(3).jpg &nbsp; &nbsp; </a></p> <p><a href="http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA(3).jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</a> &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA_B(1).jpg"> </a><a href="http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA_B(1).jpg">http://www.albibl.lv/news/data/files/AFISA_B(1).jpg</a></p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44384&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44384&type=1Erudīcijas spēle<p>Erudīcijas spēle veiksmīgajiem un gudrajiem. Spēle bērniem līdz 16 gadiem</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44383&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44383&type=1Digitālā nedēļa 2018<p>Dro&scaron;ība interneta vidē</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44382&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44382&type=1Digitālā nedēļa 2018<p>Konsultācijas par portālu latvija.lv; news.lv; letonika.lv piedāvātajām iespējām</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44381&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44381&type=1Latvijai -100<p>Sarunas "10x10" Tēma "Nesenā pagātne". Atskats 70-tajos un 80-tajos gados kolhozā "Nākotne". Pasākuma viesi Rasma Muceniece , Arturs Dukulis.</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44101&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44101&type=1Latvijai - 100<div class="articleBody"> <p>"Sarunas 10x10"</p> <p>Sarunas tēma "Saimnieks"</p> <p>Tik&scaron;anās ar uzņēmēju<strong> Andi Zariņu.</strong></p> Saruna un tik&scaron;anās notiks SIA "OzoliAZ" ražotnē. Plānota ražotnes ceha apskate, informācija par uzņēmuma darbību.</div>Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43902&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43902&type=1Erudīcijas spēle<p>Erudīcijas spēle veiksmīgajiem un gudrajiem. Spēle bērniem līdz 18 gadiem.</p>Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43840&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43840&type=1Latvijai - 100<p>"Sarunas 10x10"</p> <p>Sarunas tēma "Izglītība"</p> <p>Tik&scaron;anās ar biju&scaron;ajiem pedagogiem - Rasmu Harju, Gaļinu Straumi, Ēvaldu Vanagu.</p> <p>Sarunā pētīsim skolu likteņus Jaunlaicenes teritorijā no Latvijas dibinā&scaron;anas līdz mūsdienām.</p>Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42193&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42193&type=1Jubilejas pasākums "Gadalaiki ceļasomā"<p>Dzejnieces, rakstnieces, tulkotājas un novadnieces Lijas Brīdakas jubilejas pasākums "Gadalaiki ceļasomā"</p>Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35936&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35936&type=1e-nedēļas pasākumi<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="598"> <tbody> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>Datums</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>Laiks</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Pasākuma nosaukums</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>Mērķauditorija</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Pasākuma apraksts</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>07.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>11.00. &ndash; 12.30</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Konsultācijas par portālu latvija.lv; news.lv; letonika.lv piedāvātajām iespējām</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>&nbsp;Visi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar portālu latvija.lv; news.lv; letonika.lv</p> <p>Iespējām</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>08.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>10.00 &ndash; 12.00</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Konsultācijas i-banku jautājumos</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>Visi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Ikviens apmeklētājs&nbsp; bibliotekāres vadībā&nbsp; varēs atjaunot un nostiprināt zinā&scaron;anas par piedāvātajām iespējām i-banku jautājumos</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>09.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>14.00 &ndash; 16.00</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Dro&scaron;iba interneta vidē</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>&nbsp;Bērni, jaunie&scaron;i un citi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Kā dro&scaron;i darboties interneta vidē</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34200&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34200&type=1Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai - 65<p>31.10.2015. Jaunlaicenes tautas namā svinēsim bibliotēkas jubileju "Ar gaismu caur gadiem"</p>Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24385&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24385&type=1izstadesIzstāde "Jaunlaicenieši sporto..."<p>Izstāde par sportiskām aktivitātēm Jaunlaicenē</p>Tue, 16 Jul 2013 00:00:00 +0300