Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Jaunlaicenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42193&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42193&type=1Jubilejas pasākums "Gadalaiki ceļasomā"<p>Dzejnieces, rakstnieces, tulkotājas un novadnieces Lijas Brīdakas jubilejas pasākums "Gadalaiki ceļasomā"</p>Thu, 07 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35936&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35936&type=1e-nedēļas pasākumi<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="598"> <tbody> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>Datums</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>Laiks</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Pasākuma nosaukums</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>Mērķauditorija</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Pasākuma apraksts</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>07.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>11.00. &ndash; 12.30</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Konsultācijas par portālu latvija.lv; news.lv; letonika.lv piedāvātajām iespējām</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>&nbsp;Visi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar portālu latvija.lv; news.lv; letonika.lv</p> <p>Iespējām</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>08.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>10.00 &ndash; 12.00</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Konsultācijas i-banku jautājumos</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>Visi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Ikviens apmeklētājs&nbsp; bibliotekāres vadībā&nbsp; varēs atjaunot un nostiprināt zinā&scaron;anas par piedāvātajām iespējām i-banku jautājumos</p> </td> </tr> <tr> <td width="66" valign="top"> <p>09.03.</p> </td> <td width="89" valign="top"> <p>14.00 &ndash; 16.00</p> </td> <td width="147" valign="top"> <p>Dro&scaron;iba interneta vidē</p> </td> <td width="128" valign="top"> <p>&nbsp;Bērni, jaunie&scaron;i un citi interesenti</p> </td> <td width="167" valign="top"> <p>Kā dro&scaron;i darboties interneta vidē</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34200&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34200&type=1Jaunlaicenes pagasta bibliotēkai - 65<p>31.10.2015. Jaunlaicenes tautas namā svinēsim bibliotēkas jubileju "Ar gaismu caur gadiem"</p>Thu, 29 Oct 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24385&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24385&type=1izstadesIzstāde "Jaunlaicenieši sporto..."<p>Izstāde par sportiskām aktivitātēm Jaunlaicenē</p>Tue, 16 Jul 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24175&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=24175&type=1izstadesIzstāde "Jaunlaicenieši un Dziemu svētki"<p>Izstāde par jaunlaicenie&scaron;u dalību Dziesmu svētkos dažādos laikos.</p>Thu, 27 Jun 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20633&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20633&type=1Pasākums "Par zemi, kur mājvieta mūsu..."<p>Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas gadadienai veltīts pasākums:</p> <ul> <li>jaundzimu&scaron;o jaunlaicenie&scaron;u uzņem&scaron;ana jaunlaicenie&scaron;u pulkā;</li> <li>"Atzītāko jaunlaicenie&scaron;u" sveik&scaron;ana;</li> <li>Jaunlaicenes pa&scaron;darbnieku koncerts</li> </ul>Mon, 12 Nov 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19446&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19446&type=1Pasākums "Ticībā rītdienas brīnumam"<p>Jaunlaicenes pagasta bibliotēkas, tautas nama un muižas muzeja veidots dzejnieces novadnieces Lijas Brīdakas 80 gadu jubilejas pasākums ar jubilāres piedalī&scaron;anos.</p>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19445&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19445&type=1Konkurss-viktorīna "Ceļojums ar un pa Lijas Brīdakas radošajiem darbiem"<p>Jaunlaicenes pagasta bibbliotēkas veidots konkurss -viktorīna Jaunlaicenes pamatskolas 5.-9.klases skolniekiem par dzejnieci - novadnieci Liju Brīdaku</p>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19448&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19448&type=1Izstāde "Lijai Brīdakai - 80"<p>Jaunlaicenes pagasta bibliotēkā apskatāma literatūras izstāde&nbsp; "Lijai Brīdakai - 80"</p>Tue, 11 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18728&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18728&type=1Muižas svētki "Tingeltangelis muižā"<p><strong>12.00</strong> Jaunlaicenes svētku 15 gadu jubilejas svinīgā atklā&scaron;anas ceremonija (estrādē);<br /> <strong>12.30 &ndash; 15.00</strong>&nbsp; Jaunlaicenes muižas centra teritorijā - izstādes, pirk&scaron;anas un pārdo&scaron;anas, seno iemaņu restaurē&scaron;ana, umurkumurs, jautras malēnie&scaron;u izdarības;<br /> <strong>13.00 &ndash; 14.30</strong>&nbsp; rado&scaron;ās teātra studijas &bdquo;ESTEPATĀS&rdquo; meistardarbnīca un teātra izrāde bērniem (tautas namā);<br /> <strong>15.00</strong> jauno dejotāju (Rīga) koncerts (estrādē);<br /> <strong>19.00</strong> jaunie&scaron;u rado&scaron;ās apvienības &bdquo;Opā, opā&rdquo; iestudējumā M. Zīverta komēdija &bdquo;Minhauzena precības&rdquo;;<br /> <strong>22.00</strong> zaļumballe kopā ar grupu &bdquo;Tērvete&rdquo;</p>Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18729&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunlaicenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18729&type=1Izstāde "Jaunlaicene - manas mājas"<p>15 vasaras Jaunlaicenes muižā.</p>Mon, 02 Jul 2012 00:00:00 +0300