Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42607&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42607&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāCikla "Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" pasākums<p>2017. gada 25. oktobrī plkst. 11.00 LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 8. stāvā) notiks kārtējais pasākums ciklā "Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze". Pasākuma tēma: &ldquo;Bibliokuģis Kri&scaron;jānis Valdemārs&rdquo; &ndash; latvisko tradīciju iedvesmotājs un veicinātājs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lielākajai daļai bibliotēku nozares pārzinātāju un sekotāju apzīmējums &ldquo;Bibliokuģis Kri&scaron;jānis Valdemārs&rdquo; ir pazīstams vai vismaz dzirdēts jau divus gadus, kā arī ir zināma tā izcelsmes vieta &ndash; Salacgrīva. Pirms vairāk nekā gada nodibināta arī tāda pa&scaron;a nosaukuma biedrība. Viens no tās pamatmērķiem ir popularizēt ne vien jūrniecību, bet arī atbalstīt bibliotēkas, pievērst uzmanību literatūras, kultūras un kino tradīcijām.&nbsp;27. oktobra pasākumā uzzināsim interesantus faktus par pa&scaron;u &ldquo;bibliokuģi&rdquo;, tā veikumu novada kuģniecības un kultūras vēstures popularizē&scaron;anā, netradicionālu pieeju pasākumu un nori&scaron;u organizē&scaron;anā, kā arī idejām tuvojo&scaron;ās Latvijas simtgades kontekstā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>LNB viesosies ne vien Salacgrīvas novada bibliotēkas darbinieki &ndash; &ldquo;bibliokuģa&rdquo; idejas autori, bet arī tā &ldquo;apkalpes&rdquo; pārstāvji. Būs pārsteigumi!</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42544&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42544&type=1KinoSimtgade un vēlIvars SeleckisTikšanās ar režisoru un operatoru Ivaru Selecki; filmas "Zem ozola kuplajiem zariem" seanss<p>2017. gada 25. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un operatoru Ivaru Selecki. Saruna par filmu "Turpinājums" (pirmizrāde 2018. gada janvārī, producē studija "Mistrus Media". Dokumentālā filma par nākotni &ndash; se&scaron;i bērni sāk skolas gaitas dažādās Latvijas vietā, un neviens nezina, kas tālāk būs, kā viņi dzīvos un ko piedzīvos līdz ar savu valsti Latviju.&nbsp;</p> <p><br />Filmas "Zem ozola kuplajiem zariem" (2007, Rīgas kinostudija) seanss.</p> <p>Latvijas dokumentālā kino klasiķa I. Selecka iepriek&scaron;ējā pilnmetrāžas dokumentālā filma, kura savukārt noslēdz jau 1970. gadā aizsāktu triloģiju, apliecinot Meistara nepārejo&scaron;o interesi par Latvijas laukiem un cilvēkiem.</p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42595&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42595&type=1KonferencesKrišjāņa Barona konference 2017Krišjāņa Barona konference 2017 "Folklora: vērtības un intereses"<p>2017. gada 30.-31. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks ikgadējā Kri&scaron;jāņa Barona konference, kurai dots nosaukums "Folklora: vērtības un intereses". Konferenci rīko Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) Latvie&scaron;u folkloras krātuve, un tā iekļaujas Letonikas VII kongresa programmā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pētnieki bija aicināti pieteikt referātus, kas veltīti folkloras sociālās, reliģiskās un nacionālās funkcionalitātes un valstiskā nozīmīguma izvērtējumam. Divās konferences dienās gaidāmi 24 referāti, konferences dalībnieki pārstāv Latvijas Universitāti &ndash; LU LFMI Latvie&scaron;u folkloras krātuvi, Latvijas vēstures institūtu, Humanitāro zinātņu un Teoloģijas fakultāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Valsts Izglītības satura centru un Igaunijas Literatūras muzeju. Priek&scaron;lasījumos tiks izvērtēts pla&scaron;s pētniecisko jautājumu loks - folkloras vērtīguma koncepts publiskajā telpā, folklora mantojuma, tradīcijas un identitātes diskursā, folklora kā nozīmīgs starpdisciplināru zinā&scaron;anu avots u. c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>30.oktobra pēcpusdienā tiks atvērtas divas grāmatas &ndash; Ievas Tihovskas "Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā" un Sanitas Reinsones "Apmaldī&scaron;anās poētika teikās, stāstos un sarunās". Abi zinātniskie pētījumi publicēti LU LFMI sērijā "Studia humanitarica".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Folkloristi aicina ciemos!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konference tiek organizēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apak&scaron;programmā 05.04.00 "Kri&scaron;jāņa Barona Dainu skapis" ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Papildu informācija:</p> <p>Gatis Ozoliņ&scaron;</p> <p>E-pasts: gatis.ozolins@lulfmi.lv</p> <p>Tālr.: 29119783</p>Thu, 12 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42636&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42636&type=1Vietvārdu talkaVietvārdu talkas noslēguma pasākums<p>Noslēdzoties pa&scaron;māju vietvārdu iemūžinā&scaron;anas akcijai &ldquo;Vietvārdu talka&rdquo;, Vietvārdu dienā, piektdien, 20. oktobrī, plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies akcijas noslēguma pasākums, lai iepazīstinātu ar talkas &ldquo;ražu&rdquo; un suminātu čaklākos talciniekus un vietvārdiem bagātākos novadus.&nbsp;</p> <p><br />Pasākumu atklās UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā Ina Druviete, savukārt Latvijas Universitātes Latvie&scaron;u valodas institūta direktores vietniece Sanda Rapa sniegs ieskatu apkopotajā informācijā un statistikā par &ldquo;Vietvārdu talkā&rdquo; paveikto.&nbsp;</p> <p><br />Par vietvārdu nozīmi un būtiskumu ikdienas lieto&scaron;anā un vietvārdu saudzē&scaron;anā vēstīsLĢIA Ģeodēzijas un kartogrāfijas departamenta Kartogrāfijas nodaļas Toponīmikas laboratorijas vadītāja Vita Strautniece un vadītājas vietniece Dace Kavace.&nbsp;</p> <p><br />Ar dzejisku sveicienu klāteso&scaron;os talciniekus un talcinieces suminās dzejniece Inese Zandere.&nbsp;&nbsp;</p> <p><br />Pasākumu vadīs un tajā muzicēs mūziķis Kārlis Kazāks.</p> <p><br />Mediju pārstāvji laipni aicināti apmeklēt pasākumu klātienē pasākuma norises vietā &ndash; Latvijas Nacionālās bibliotēkas Draugu telpā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā. Iera&scaron;anās no plkst. 12.30, pasākuma sākums plkst. 13.00.</p> <p><br /><strong>Par akciju &ldquo;Vietvārdu talka</strong>&rdquo;&nbsp;</p> <p>Kop&scaron; pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka valodnieks Jānis Endzelīns, pagāju&scaron;i jau simts gadu. Pēdējās desmitgadēs vietvārdu vāk&scaron;ana pierimusi, un daudzi mazie vietvārdi &ndash; piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz pusgadsimta slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un LU Latvie&scaron;u valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicināja Latvijas iedzīvotājus uz kopīgu &ldquo;Vietvārdu talku&rdquo;, kur ikviens tika aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus &ndash; īpa&scaron;vārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Pla&scaron;āka informācija pieejama <a href="http://unesco.lv/lv/unesco/starptautiskas-dienas/akcija-vietvardu-talka/starptautiskajai-dzimtas-valodas-dienai-veltita-akcija-vietvardu-talka/" target="_blank">&scaron;eit</a>.&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br />Informāciju sagatavojusi:</p> <p>Kitija Balcare</p> <p>UNESCO LNK komunikācijas konsultante</p> <p>Tālr.: 29683396</p> <p>E-pasts: <a href="http://mce_host/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/k.balcare@gmail.com" target="_blank">k.balcare@gmail.com&nbsp;</a></p>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42640&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42640&type=1PasakasStāstniekiStāstnieku vakars ar Liesmu Lagzdiņu un Initu Šalkovsku<p>2017. gada 19. oktobrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā (2. stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks stāstnieku vakars. Pasakas lieliem un maziem stāstīs Liesma Lagzdiņa un Inita &Scaron;alkovska. Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Ar pasaku stāstī&scaron;anu un pasaku klausī&scaron;anos cilvēki nodarbojas jau kop&scaron; sendienām. Pēdējos gados stāstnieku kustība kļūst aizvien populārāka visā pasaulē. Pasaku stāstnieki klausītājus izklaidē ne tikai saturiski, bet arī sekmē kolektīvās atmiņas stiprinā&scaron;anu un veicina dialogu starp paaudzēm. Stāstī&scaron;ana kalpo gan pasaules izziņai un sociālo prasmju izkop&scaron;anai, gan iespējai sevi realizēt visa mūža garumā.<br />Stāstniece no Kuldīgas, Liesma Lagzdiņa, pasakas, stāstus un leģendas ir pārņēmusi no mātes, vecmāmiņas un notikumiem, ko pati piedzīvojusi. Tautās viņu atpazīst kā vienu no galvenajiem stāstniekiem Kurzemes stāstnieku festivālā "Ziv' Zupa", kas jau desmit gadus norisinās Kuldīgā.</p> <p><br />Stāstniece no Zemgales, titula "Stāstnieku ķēniņiene" īpa&scaron;niece Inita &Scaron;alkovska stāsta tautas pasakas un kopā ar klausītājiem piedzīvo notikumus, kas it kā ir, it kā nav biju&scaron;i un tiekas ar varoņiem, kuri it kā ir, it kā nav īsti.</p> <p><br />Pasaku stāstnieku vakars tiek rīkots izstādes "Pasakas bērnu un pieaugu&scaron;o pasaulē" ietvaros. Izstāde apskatāma Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā līdz 30. decembrim. Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67716235</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42542&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42542&type=1KinoSimtgade un vēlAskolds SaulītisTikšanās ar režisoru un producentu Askoldu Saulīti; filmas "Bermontiāda" seanss<p>2017. gada 18. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru un producentu Askoldu Saulīti. Saruna par filmu "Astoņas zvaigznes" (pirmizrāde 2017. gada 18. novembrī, producē studija "Centrums" un "Terra Europa"). Dokumentālā filma par latvie&scaron;u nācijas pa&scaron;apzinā&scaron;anās procesa spilgtāko un traģiskāko parādību &ndash; latvie&scaron;u strēlniekiem.</p> <p><br />Filmas "Bermontiāda" (2009, studija "Centrums") seanss.</p> <p>Režisora A. Saulī&scaron;a un producenta Bruno A&scaron;čuka iepriek&scaron;ējais kopīgais darbs par Pirmā pasaules kara vēstures epizodēm &ndash; dokumentālā filma ar inscenējumu elementiem, aktieru līdzdalību un Andri Kei&scaron;u stāstnieka lomā.</p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42574&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42574&type=1LekcijasMārtiņš DaugulisAtvērtā lekcija "Simulāciju spēle par manipulācijas formām medijos un sociālos tīklos"<p>2017. gada 16. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (M stāvā)) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti notiks atvērtā lekcija "Simulāciju spēle par manipulācijas formām medijos un sociālos tīklos". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs LNT ziņu moderators Mārtiņ&scaron; Daugulis. Ieeja bez maksas.</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42576&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42576&type=1izstādesPastmarkasIzstādes "Pastmarku stāsti" atklāšana<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 14. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, 7. stāvā) notiks Ungārijas pastmarku muzeja veidotas izstādes "Pastmarku stāsti" atklā&scaron;ana. Pasākums norit Ungārijas dienu un cikla "Ģimeņu sestdienas" ietvaros. Izstāde apskatāma līdz 27. novembrim. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><br />Kā ierasts, Ungārijas dienu programmā neiztrūksto&scaron;i ir pasākumi bērniem &ndash; arī &scaron;ī izveidotā pastmarku izstāde ir paredzēta bērniem. Pēc tās atklā&scaron;anas bērniem būs iespēja iesaistīties rado&scaron;ā darbnīcā un izveidot pa&scaron;iem savu pastmarku dizainu, kā arī piedalīties citās aktivitātēs. Visi interesenti tiek laipni gaidīti!<br />&nbsp;<br />Informācijai<span style="font-size: 13.6px;">:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Ilze Marga</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Nacionālās bibliotēkas</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Tālr.: 67716040</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">E-pasts: ilze.marga@lnb.lv</span></p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42572&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42572&type=1LekcijasVjačeslavs KaščejevsKvantu fiziķa Vjačeslava Kaščejeva lekcija "Kvantu tehnoloģiju nākotne"<p>2017. gada 12. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kvantu fiziķa Vjačeslava Ka&scaron;čejeva lekcija "Kvantu tehnoloģiju nākotne". Ieeja bez maksas.</p> <p><br />Lekcijā tiks stāstīts par to, kas ir kvantu tehnoloģijas, kādu ceļa karti to attīstībai iezīmē Eiropas nākotnes tehnoloģiju pamatiniciatīva un kādas tehnoloģijas attīsta Latvijas kvantu zinātnieki.</p> <p><br />Vjačeslavs Ka&scaron;čejevs ir fizikas doktors, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors, apbalvojuma "Laiks Ziedonim" laureāts zinātnes nominācijā. Par sasniegumiem kvantu nanoelektronikā saņēmis prestižo Pasaules Ekonomikas foruma balvu &ndash; godalgu jaunajiem zinātniekiem, kuru zinātniskais ieguldījums un tehnoloģiskās inovācijas ir būtisks pagrieziens pasaules attīstībā.<br />Pasākuma laikā būs apskatāma tematiskā krājuma izlase.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67716235</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42579&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42579&type=1BudismsMeditācijasMetta meditācijas nodarbība "Labvēlīguma meditācija budistu tradīcijā"<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (4. stāvā)) notiks <em>Metta</em> meditācijas nodarbība "Labvēlīguma meditācija budistu tradīcijā". Nodarbību vadīs budistu mūks no Taivānas Hueimiņs Bhik&scaron;u. Kaspara Eihmaņa ievads un tulkojums. Ieeja bez maksas. Pieteikt savu dalību nav nepiecie&scaron;ams.</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42540&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42540&type=1KinoSimtgade un vēlIlona BrūvereTikšanās ar režisori un producenti Ilonu Brūveri; filmas "Versija Vera" seanss<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, <span>Rīgā</span>) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori un producenti Ilonu Brūveri. Saruna par filmu "Ievainotais jātnieks" (pirmizrāde 2017. gada 24. oktobrī, producē studija "Kinolats".&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Dokumentāla spēlfilma par tēlnieku Kārli Zāli, kuram līdz ar Latvijas simtgadi svinēsim 130. jubileju.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Filmas "Versija Vera" (2010, "Kinolats") seanss.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Režisorei I. Brūverei raksturīgajā creative documentary stilā uzņemta filma par Rīgā dzimu&scaron;o un starptautiski slaveno padomju tēlnieci Veru Muhinu, kura savulaik paglāba Kārļa Zāles veidoto Brīvības pieminekli no ideoloģiski motivētiem padomju varas uzbrukumiem.<br /></span></p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42581&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42581&type=1SemināriBudismsSeminārs "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā"<p>2017. gada 11. oktobrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā (11. stāvā)) notiks seminārs "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā". Pasākums notiks angļu valodā. Dalība bez maksas.</p> <p><br /><a href="http://www.lnb.lv/sites/default/files/media/aktualitates/seminars_ticibas_sala_2017-10-11.pdf" target="_blank">Semināra programma</a><br /><br />Pēc semināra ieplānota Hueimiņa Bhik&scaron;u meditācijas nodarbība LNB Klusuma un meditācijas istabā (4. stāvā).</p> <p><br />Projekts "Ticības sala: budisms un budisma mācības Taivānā" tiek realizēts sadarbībā ar Latvijas Universitātes Baltijas Austrumāzijas pētniecības centru, Taivānas Izglītības ministriju un Taipejas Misiju Latvijā.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Augusts Zilberts</p> <p>Sabiedrisko attiecību vadītājs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 26472501</p> <p>E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv</p>Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41548&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41548&type=1SemināriTerminoloģijaSeminārs "Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse"<p>2017. gada 6. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3) notiks seminārs &ldquo;Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: teorija un prakse&rdquo;. Semināru organizē Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apak&scaron;komisiju.</p> <p><br />Seminārs iecerēts, lai iepazīstinātu bibliotēku un saskarnozaru speciālistus ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un tās apak&scaron;komisiju darbu, informētu par Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apak&scaron;komisijas un tajā pārstāvēto organizāciju (Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Latvijas Nacionālā arhīva) veikumu, veicinātu izpratni par terminu pieņem&scaron;anas un apstiprinā&scaron;anas kārtību. Seminārs sniegs iespēju satikties terminoloģijas darba speciālistiem un interesentiem, apmainīties ar idejām, veidot jaunus kontaktus.</p> <p><br />Semināra tēmas:</p> <ul> <li>Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas un saskarnozaru apak&scaron;komisiju darbība;</li> <li><span style="font-size: 13.6px;">Terminoloģijas pakalpojumi un resursi;</span></li> <li><span style="font-size: 13.6px;">Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģijas problemātika.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Seminārs notiks divās daļās: pirmā daļa &ndash; aktuālie jautājumi lekciju un priek&scaron;lasījumu formā, otrā daļa &ndash; diskusija.</p> <p><br />Aicinām sūtīt referātu pieteikumus (virsraksts un autori) un ierosinājumus gan priek&scaron;lasījumu, gan diskusiju daļai Inesei Kazākai (<a href="mailto:inese.kazaka@lnb.lv" target="_blank">inese.kazaka@lnb.lv</a>) vai Intai Virbulei (<a href="mailto:inta.virbule@lnb.lv" target="_blank">inta.virbule@lnb.lv</a>).</p>Mon, 12 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42427&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42427&type=1Georga Manceļa sprediķu lasījums<p>2017. gada 6. oktobrī plkst. 18.30 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) korē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros notiks laikmetīgā izrāžu-lasījumu cikla "Lasām Latvijā" ceturtais lasījums. &Scaron;oreiz izrādes centrā būs 1770. gadā izdotā Georga Manceļa "Jauna latvie&scaron;u sprediķu grāmata..". Ieeja bez maksas.&nbsp;Pulcē&scaron;anās LNB 1. stāva ātrijā plkst. 18.15.</p> <p><br />"Jauna latvie&scaron;u sprediķu grāmata.." bija pirmā un vairāku gadsimtu laikā vispopulārākā sprediķu grāmata latvie&scaron;u valodā. Kop&scaron; pirmizdevuma 1654. gadā līdz pat 19. gadsimta sākumam tā piedzīvoja daudzus atkārtotus izdevumus. Teksti tika atkal un atkal lasīti skaļi priek&scaron;ā no paaudzes uz paaudzi gan baznīcā, gan mājās. Tā ir arī pirmā grāmatā, kurā parādās autora noklausīta tautā lietotā latvie&scaron;u valoda.&nbsp;</p> <p><br />Latvijas Nacionālā teātra režisors Valters Sīlis kopā ar izrādes mākslinieku Uģi Bērziņu un aktrisēm Anci Strazdu un Ingu Tropu "Jaunu latvie&scaron;u sprediķu grāmatu.." lasīs LNB stiklotajā korē, ieceļot gadsimtus senos tekstus mūsdienu Rīgas panorāmā. Izrādi papildinās vēsturnieka, LNB pastāvīgās ekspozīcijas "Grāmata Latvijā" kuratora Gustava Strengas komentārs.&nbsp;</p> <p><br />Latvijas valsts simtgades programmā ietvertajā izrāžu-lasījumu ciklā tiek izmantotas LNB pastāvīgajā ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" skatāmas vai ar tās tēmām saistītas grāmatas. "Lasām Latvijā" ar laikmetīgu skatuves līdzekļu palīdzību atklāj, kā grāmatas un lasī&scaron;anas process gadsimtu gaitā veidojis Latvijas teritorijas iedzīvotāju identitāti, kā grāmatas palīdzēju&scaron;as nokļūt līdz valsts idejai un tās īsteno&scaron;anai, kā valsts liktenis atspoguļojas grāmatās. Izrāžu cikla veidotājus interesē ne tikai izvēlēto grāmatu saturs, bet arī to radī&scaron;anas, izdo&scaron;anas un lasī&scaron;anas apstākļi, kā arī lasī&scaron;anas process kā performatīvs akts. &Scaron;ī gada gaitā LNB notiks piecas izrādes-lasījumi, 2018. gada sākumā būs iespēja vienas nedēļas garumā noskatīties visus iestudējumus.</p> <p><br />Izrāžu-lasījumu ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p> <p><br />Papildu informācija:</p> <p>Inga Surgunte</p> <p>Ekspozīcija "Grāmata Latvijā"</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:inga.surgunte@lnb.lv" target="_blank">inga.surgunte@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 29953235</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42471&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42471&type=1izstādesUngāru literatūraGrāmatu izstādes "Atklāj ungāru literatūru!" atklāšana<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 5. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (M stāvā) "Ungārijas dienu 2017" ietvaros Ungārijas vēstniecība Latvijā sadarbībā ar LNB atklās izlases veida grāmatu izstādi "Atklāj ungāru literatūru!". Tā būs apskatāma līdz 5. decembrim. Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Grāmatu izstādē būs apskatāmi gandrīz 100 latvie&scaron;u valodā izdotie ungāru literatūras darbi, starp kuriem lasītājs atradīs tādus slavenus ungāru autorus, kā Magda Sabo, &Scaron;āndors Mārai, Erika Barto&scaron;a un daudzus citus. Bez tiem interesentiem būs iespēja iepazīties arī ar grāmatām angļu valodā, gūstot priek&scaron;statu par Ungārijas vēsturi, arhitektūru, mākslu un mūziku. LNB visvecākā pieejamā no ungāru valodas tulkotā grāmata izdota 1865. gadā, bet jaunākā - 2017. gadā.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Pasākuma ietvaros Ungārijas vēstniecība Latvijā dāvinās LNB grāmatas angļu valodā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Izstādes apmeklētājiem būs unikāla iespēja caur sarunām iepazīties ar pazīstamo latvie&scaron;u tulkotāju Elgu Saksi, kura dalīsies savos stāstos par dzīvi, lielo mīlestību un pieķer&scaron;anos ungāru literatūrai, un to, kā viņa savulaik tikusies ar pasaulslaveno ungāru rakstnieci Magdu Sabo. Sarunu ar Elgu Saksi vadīs moderatore Liega Pie&scaron;iņa.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">&Scaron;ī gada rudenī izdevniecība "Jumava" izdos Magdas Sabo romānu "Mirklis" un tas būs devītais latvie&scaron;u valodā izdotais Magdas Sabo darbs, kuru pārtulkojusi Elga Sakse. Elga Sakse ir vienīgā, kura vēl joprojām tulko ungāru literatūru uz latvie&scaron;u valodu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Papildus informācija:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Inguna Andžāne</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Ungārijas vēstniecība Latvijā</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Tālr.: 67217500</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;">E-pasts: <a href="mailto:huembrix@mfa.gov.hu" target="_blank">huembrix@mfa.gov.hu</a></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Facebook:</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><a href="https://www.facebook.com/Ungārijas-Dienas-Hungarian-Days-in-Riga-1078498812162047/" target="_blank">https://www.facebook.com/Ungārijas-Dienas-Hungarian-Days-in-Riga-1078498812162047/</a></span></p>Wed, 04 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42430&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42430&type=1KinoSimtgade un vēlTikšanās un saruna ar režisoru Vari Braslu, filmas "Ezera sonāte" seanss<p>2017. gada 4. oktobrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā), uzsākot 16 sarunu kino ciklu "Simtgade un vēl", notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Vari Braslu. Pēc sarunas filmas "Ezera sonāte" seanss.</p> <p>Ieeja bez maksas</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=42367&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41903&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41903&type=1novadpētniecībaKonferencesNovadpētniecības konference "Šodienas notikums – rītdienas vēsture"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">novadpētniecības konference "&Scaron;odienas notikums &ndash; rītdienas vēsture".&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">Konferenci organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka un Madonas novada bibliotēka.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://www.slideshare.net/bibliotekuportals/novadptniecbas-konference-odienas-notikums-rtdienas-vsture-programma" target="_blank">Konferences programma</a></p>Tue, 08 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42043&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42043&type=1Mehāniskais VeidenbaumsEduards VeidenbaumsDzejas dienas 2017Vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 16.septembrī plkst. 20.00 uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas rampas (Mūkusalas ielā 3, Rīgā, ieeja no Valguma ielas),&nbsp;</span><span style="font-size: 13.6px;">atzīmējot latvie&scaron;u dzejnieka Eduarda Veidenbauma 150. gadu jubileju, būs vērojama vēsturiskā fantāzija "Mehāniskais Veidenbaums", kas dekonstruēs 19./20. gadsimtu mijas latvie&scaron;u jaunās inteliģences dzīvi Tērbatā, E.Veidenbauma zinātniskās intereses un viņa pēdējo ceļu uz mājām.</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā ieeja bez maksas. Pasākuma organizatori rekomendē &scaron;o pasākumu apmeklēt no 16 gadu vecuma.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=42042&amp;Type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42115&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42115&type=1Dzejas dienas 2017Skandē Veidenbaumu!Akcijas "Skandē Veidenbaumu" atklāšana<p><span>2017. gada 1. septembrī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) kā viens no &scaron;ī gada Dzejas dienu pasākumiem tiks atklāta akcija "Skandē Veidenbaumu".</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="../../../News/ArticleItem.aspx?article=42073&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42074&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42074&type=1Jānis JaunsudrabiņšLetonikas lasījumiLetonikas lasījumu cikla priekšlasījums "Jānim Jaunsudrabiņam 140"<p>2017. gada <span>30. augustā plkst. 17.00 Letonikas un Baltijas lasītavā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas 5. stāvā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks&nbsp;</span>Letonikas lasījumu cikla priek&scaron;lasījums "Jānim Jaunsudrabiņam 140".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Programmā</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Jāņa Jaunsudrabiņa ikdienas skicējumi (Vācija).</strong></p> <p>Dr. philol. Inguna Daukste-Silasproģe.</p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jānis Jaunsudrabiņ&scaron; un Baltijas vācie&scaron;i</strong>.</p> <p>Dr. philol. Māra Grudule.</p> <p>LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU profesore</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Stāsti par naudu &ndash; ko par Jāni Jaunsudrabiņu var uzzināt CIP un citu izlūkdienestu materiālos un kāpēc tikai 2006. gadā iznāca viņa grāmatas "Es stāstu savai sievai" tulkojums vācu valodā.</strong></p> <p>Ojārs J. Rozītis.</p> <p>Minsteres Latvie&scaron;u ģimnāzijas absolvents, J. Jaunsudrabiņa "Es stāstu savai sievai" tulkotājs vācu valodā</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>"Letonikas lasījumi" &ndash; cikls, kurā vēsturnieki, literatūrzinātnieki, kultūrvēsturnieki un citi humanitāro un sociālo zinātņu nozaru pētnieki tiek aicināti dalīties pieredzē un pārdomās par jaunākajiem pētījumiem un aktuālām tēmām Baltijas kultūrtelpā.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41943&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41943&type=1KinoDokumentālās filmasKino vakars<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 21. augustā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks divi īpa&scaron;i dokumentālo filmu seansi &ndash; "Talanta un gribas svētītā. Marina Rebeka" (pirmizrāde; LTV1 ēterā &ndash; 7. septembrī) un "Trīsdesmit pirkstu mūzikas enerģija. Pianisti Georgijs, Andrejs un Sergejs Osokini". Pasākumu rīko Latvijas Televīzija sadarbībā ar LNB un tas atklās jauno LTV kultūras sezonu. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><br />Filmas "Talanta un gribas svētītā. Marina Rebeka" tap&scaron;anas laikā &ndash; no 2016. gada Marina Rebeka vien interpretējusi deviņas lomas, dziedājusi Vīnē, Minhenē, Manheimā, Lozannā, Cīrihē, Triestē, Zalcburgas prestižajā operfestivālā un citos slavenos opernamos.</p> <p><br />Operas zvaigzni Marinu Rebeku dokumentēt tie&scaron;i &scaron;ajā laikā ir īpa&scaron;i saisto&scaron;i, kad rado&scaron;ā dzīve burtiski virpuļo bez apstājas, no viena pārlidojuma uz citu slavenu Eiropas opernamu, savu mīlestību dāvājot arī Latvijas klausītājiem. Tā var noķert viņas mērķtiecīgo raksturu, spēju ar cilvēkiem atrast acumirklīgu kontaktu un sirdssiltumu.</p> <p><br />M. Rebekas vienkār&scaron;ība un atklātība burtiski atbruņo, pēc Vīnes valsts operā nodziedātās Džuljetas un stāvovāciju bangojuma, autogrāfu kārotāju rindām, pēc slavas vārdiem par Normu Triestes operā, pēc preses slavinājumiem par Taīdas dziedājumu Zalcburgā, Marina savā mājā Latvijā kopā ar meitu Katrīnu mazgās traukus, tīra māju, kārto kārtējās ceļasomas un dodas uz jūru.</p> <p><br />Dziedātājas Marinas Rebekas portretējumā satiksiet arī viņas tuvos cilvēkus, kuri 13 gadīgo meiteni savulaik iedvesmoja dziedāt, sasniegt izsapņoto mērķi. Viņa izraudāja savas asaras arī tad, kad Latvijas Mūzikas akadēmijā viņu neuzņēma, bet devās studēt uz Rosīni akadēmiju Itālijā.</p> <p><br />Pianistu dinastija &ndash; tēvs Sergejs Osokins, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors kopā ar saviem dēliem Andreju un Georgiju rada tik spēcīgu klaviermūzikas enerģiju, ka klausītāji vēl ilgi viņus pēc koncertiem sveic ar stāvovācijām. Tāds bija arī viņu kopīgais koncerts &scaron;ī gada janvārī Latvijas Nacionālās operas un baleta zāle, kad publika kopā viņus dzirdēja pirmo reizi.<br />Visus trīs Osokinu dzimtas pianistus vieno nemitīga tieksme pēc aizvien jaunām atklāsmēm mūzikā. Visiem trijiem spēlēt kopā ir viņu rado&scaron;ais izaicinājums pa&scaron;iem, jo katrs pats ir spoža un talantīga personība.&nbsp;</p> <p><br />Filmā būs iespēja tikties ar mūziķiem arī personīgi, kad talantīgie pui&scaron;i ne tikai spēlē klavieres un gatavojas koncertiem, bet arī ļaujas studentu dzīves stāstiem un citām rado&scaron;ām lietām, kas viņus aizrauj.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />***</p> <p>Filmu par operas zvaigzni Marinu Rebeku veidoja žurnāliste Ilze Strenga, režisore Zita Kaminska, operatori Harijs Katlaps, Raivo Freimanis, Andris Sarma, Normunds Pavlovskis, Dzintars Spriņģis, Ēriks Kraiņevs, skaņu režisore Irita Skurule.<br />Filmu par Osokinu dzimtas pianistiem veidoja žurnāliste Ilze Strenga, režisore Zita Kaminska, operatori Andris Sarma, Ēriks Kraiņevs, Harijs Katlaps, Aldis &Scaron;ēnbergs, Aivars Erdmanis, Normunds Pavlovskis, skaņu režisore Irita Skurule, Diāna Pāvelsone.</p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Anna Muhka</p> <p>Korporatīvās komunikācijas vadītāja</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: a<a href="mailto:nna.muhka@lnb.lv" target="_blank">nna.muhka@lnb.lv</a></p> <p>Tālr.: 29474534</p>Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41883&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41883&type=1NekropoleMācību nodarbībasMācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija"<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 11. augustā plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (M stāvā) (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks mācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija". Tās saturā stāstījums par enciklopēdiju un praktiskas mācības. Nodarbību vadīs portāla "Nekropole" veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</span></p> <p>&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Ginta Zalcmane</p> <p>Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv" target="_blank">ginta.zalcmane@lnb.lv</a></p>Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41820&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41820&type=1Dzejas slams"Dzejas slama" vakars<p><span style="font-size: 13.6px;">&ldquo;Poetry Latvija&rdquo; sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku izsludina jūlija &ldquo;Dzejas slama&rdquo; vakaru jaunā lokācijā &ndash; zem Gaismas pils. Pasākums notiks piektdien, 29. jūlijā plkst. 18.00. Ieeja bez maksasIeeja no Valguma ielas - iepretim Dzelzceļa muzejam ir iebrauktuve pie bibliotēkas ēkas (norobežota ar divām barjerām). Jādodas iek&scaron;ā un jāvirzās pa labi, lejā pa nobrauktuvi - līdz pat t.s. rampai jeb bibliotēkas sagādes zonai.</span></p> <p><br />Pēc Dzejas slama vakara turpinājumā par muzikālo pavadījumu parūpēsies Verners Jaunākais ar brigādi.</p> <p><br />Žūrijas sastāvā &ndash; Rihards Bargais (dzejnieks), Agnese Kleina (grāmatžurnāla &ldquo;Benji Knewman&rdquo; redaktore), X (intrigai tre&scaron;ais žūrijas loceklis tiks paziņots drīzumā).</p> <p><br />&ldquo;Dzejas slams&rdquo; ir viena no vitālākajām un enerģiskākajām dzejas kustībām, kas daudzviet pasaulē ir atdzīvinājis interesi par mūsdienu dzeju. Tā ir dzejnieku sacensība, kurā ikviens, kur&scaron; raksta dzeju var piedalīties un izpildīt savus oriģināldarbus auditorijas priek&scaron;ā. Žūrijas un skatītāju balsojumā tiek noteikts &scaron;īs sacensības uzvarētājs.</p> <p><br />Pieteik&scaron;anās dalībai, sūtot privātu ziņu/pieteikumu &ldquo;Poetry Latvia&rdquo; Facebbok lapā: <a href="https://www.facebook.com/PoetryLatvia" target="_blank">https://www.facebook.com/PoetryLatvia</a>, pievienojot pielikumā trīs dzejoļus.</p> <p><br />SLAMA NOTEIKUMI:</p> <p>Katram dalībniekam jāsagatavo trīs dzejoļu izpildījumi, jo sacensība sastāv no trīs dzejas performanču raundiem. Dzejoļi drīkst būt dažādas tematikas, stila, izteiksmes.</p> <p><br />Pirmajā kārtā 10 dalībnieki nolasa vai deklamē tikai vienu dzejoli. Pēc tās notiek vērtē&scaron;anaOtrajā kārtā iekļūst pieci dzejnieki, kuriem ir augstākais vidējais vērtējums. Tiek dota iespēja izpildīt otro sagatavoto dzejoli. Vēlreiz tie tiek vērtēti. Tre&scaron;ajā kārtā iekļūst tikai trīs dzejnieki. Tie izpilda tre&scaron;o dzejoli, pēc tā tiek noteikts slama uzvarētājs.</p> <p><br />Dzejnieki tiks vērtēti gan pēc piedāvātā satura, gan pēc performances, pie&scaron;ķirot atzīmes no 1 līdz 10.</p> <p><br />Vērtētāji &ndash; profesionāļi no rado&scaron;ajām nozarēm, izpildītājus vērtēs arī auditorija. Vidējā vērtējuma aprēķinā&scaron;anai netiks ņemts vērā augstākais un zemākais vērtējums, no atliku&scaron;ajiem tiks noteikts vidējais.</p> <p><br />Darbi tiek vērtēti gan pēc izpildījuma manieres un entuziasma, gan arī pēc satura un stila.</p> <p><br />Katrs dzejolis nedrīkst būt garāks par trim minūtēm. To var izpildīt gan lasot no lapas, gan runājot no galvas. Nav atļauti citu autoru darbu izpildījumi.</p> <p><br />Slama uzvarētājs saņems naudas balvu 100 EUR sadarbībā ar automa&scaron;īnu transporta un loģistikas kompāniju &ldquo;Kurbads&rdquo;.</p> <p><br />Svarīga informācija:</p> <p>Ienest savus dzērienus pasākuma norises vietā ir stingri aizliegts! Pasākuma laikā darbosies bārs, norēķinā&scaron;anās tikai ar skaidru naudu.</p>Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41822&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41822&type=1OrigamiRadošās darbnīcasOrigami mākslai veltīta radošā darbnīca<p><span style="font-size: 13.6px;">2017. gada 28. jūlijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā, Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks Japānas tradicionālās papīra locī&scaron;anas jeb origami mākslai veltīta rado&scaron;ā darbnīca, kurā var piedalīties visi interesenti. Darbnīcas laikā būs iespēja apskatīt grāmatas par origami, izvēlēties un salocīt papīra modeli. Apmeklētāji varēs apskatīt arī dažādus origami papīra veidus. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><br />Origami ir tradicionālā Japānas papīra locī&scaron;anas māksla. Tās vēstures aizsākumus datē aptuveni ar 6. gadsimtu, kad papīrs ienāca japāņu dzīvē no Ķīnas. Sākotnēji no papīra taisīja amuletus un rotājumus ceremoniāliem nolūkiem. &Scaron;ajos laikos tika vērtēta nevis reālistiskā figūras līdzība ar mērķa objektu, bet &ldquo;iek&scaron;ēja sajūta&rdquo; vai &ldquo;priek&scaron;meta gars&rdquo;. Vēlāk origami elementus sāka lietot dāvanu iesaiņojumos. Japāņi ticēja, ka dāvanai, kas nāk no tīras sirds, arī iesaiņojumam vajadzētu būt akurātam un izsmalcinātam. Pla&scaron;u popularitāti papīra locī&scaron;ana Japānā iegūst 18. gadsimtā līdz ar papīra pieejamības pieaugumu.</p> <p><br />Tagad origami nav tikai atpazīts mākslas veids vai vaļasprieks. Principus, uz kuriem balstās origami, pla&scaron;i izmanto ģeometrijā, datorgrafikā, lidma&scaron;īnu un satelītu būvē, medicīnā un citās dzīves jomās. &Scaron;ī māksla ir jau atstājusi bagātu mantojumu un joprojām turpina sagādāt prieku cilvēkiem visā pasaulē, neatkarīgi no vecuma un dzimtās valodas.</p>Tue, 25 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41685&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41685&type=1IzrādesLasām LatvijāBrīvdabas lasījumiGrāmatas "Robinsons Krūziņš" brīvdabas lasījums<p>2017. gada 13. jūlijā plkst. 18.30 Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) aicina uz cikla "Lasām Latvijā" tre&scaron;o izrādi, kas notiek Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas ietvaros. Vasaras siltajiem vakariem piemērotā brīvdabas pastaigas formātā ikvienam būs iespēja iepazīt grāmatas "Robinsons Krūziņ&scaron;" (1824) fragmentus Latvijas Nacionālā teātra režisora Valtera Sīļa režijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pulcē&scaron;anās plkst. 18.30 pie LNB ieejas, lietus gadījumā izrāde notiks zem jumta.</p> <p>Dalība bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="ArticleItem.aspx?article=41683&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></p>Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0300