Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka lvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Latvijas Nacionālā bibliotēka http://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44498&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44498&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Žannu Jeļisejevu<p>2018. gada 21. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Zen meditācija un Skolotāja loma tajā". Saruna tiks balstīta uz &Scaron;odo Harada Ro&scaron;i (<em>Shodo Harada Roshi</em>) grāmatu "Kā praktizēt zazen". To vadīs attīstības trenere Žanna Jeļisejeva.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1U8a4ghdReouOjdaUAYmdLdtHIU21ysrxKe-ONWadwRE/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;odo Harada Ro&scaron;i &scaron;obrīd ir zen Rinzai tradīcijas uzturētājs un lielākais skolotājs. Viņ&scaron; ir Sogendži klostera vadītājs Okajamas apkārtnē Japānā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Zazen prakses pamati.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44678&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44678&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāCiklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze” saruna ar latviešu valodnieci Gunu Kalniņu<p><span>2018. gada 28. martā plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Ar bibliotekāru auditoriju aicināta sarunāties latvie&scaron;u valodniece praktiķe un aizrautīga valodas attīstības vērotāja Guna Kalniņa.</span></p> <p><span><br /></span><span>Valodniece uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi darbā ar tekstiem. Kop&scaron; 1993. gada, kad iznāca žurnāla &ldquo;Rīgas Laiks&rdquo; pirmais numurs, viņa ir tā literārā redaktore un korektore. G. Kalniņa strādā par bērnu grāmatu izdevniecības &ldquo;liels un mazs&rdquo; korektori kop&scaron; apgāda dibinā&scaron;anas, lasa un labo arī citus tekstus. 2017. gadā strādājusi LNB izstādes &ldquo;Luters. Pagrieziens&rdquo; veidotāju komandā; koriģējusi tekstus arī izstādēm &ldquo;Pierakstītā skaņa&rdquo;, &ldquo;Melnās mākslas darbnīca&rdquo; un &ldquo;Gleznains ceļojums no Dzērbenes līdz Sicīlijai. Karls Gothards Grass&rdquo;. Kop&scaron; 2015. gada Latvijas Universitātes mūžizglītības projektā &ldquo;Open Minded&rdquo; G. Kalniņa vada kursus &ldquo;Pareiza un moderna rakstu valoda &ndash; korektora padomi&rdquo;, no kuriem vēlāk attīstīju&scaron;ās apjomā nelielas praktiskas mācības uzņēmumiem, kuru darbinieki ir motivēti uzlabot savas latvie&scaron;u valodas zinā&scaron;anas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tik&scaron;anās reizē ar bibliotēku nozares speciālistiem G. Kalniņa pastāstīs par žurnāla &ldquo;Rīgas Laiks&rdquo; veido&scaron;anu no lielākai daļai maz iepazītā korektora skatpunkta, dalīsies savās domās par valodas attīstību, prezentēs divas daļas no lekcijas &ldquo;Pareiza un moderna rakstu valoda&rdquo;: &ldquo;Biežākās kļūdas&rdquo; un &ldquo;Jauni vārdi, kas rodas reizē ar jaunām lietām&rdquo;.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bibliotekāriem, kuru ikdienas darba specifika saistīta ar visdažādākajām runas un rakstu valodas izpausmēm, vairumā gadījumu tās labi apgūtas. Tomēr izaugsmi piedzīvojam ne vien mēs pa&scaron;i, bet arī valoda, tādēļ personīgās pa&scaron;apziņas uzturē&scaron;anai ieteicams ik pa laikam pārliecināties arī par savu kompetenci valodas lietojumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā aicināts ikviens, kur&scaron; seko mūsu skaistās un bagātās valodas attīstībai.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047;&nbsp;</span><span>29336112</span></p>Thu, 15 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44500&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44500&type=1MeditācijaGongu meditācijaGongu meditācija kopā ar Raivo Sabuli<p>2018. gada 28. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks gongu meditācija. Vada "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Raivo Sabulis.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Gonga skaņa dziedina ķermeni, prātu un dvēseli. Tā sniedz piesātinātu un dziļu relaksāciju, kas rada atvieglojuma sajūtu, atbrīvojot cilvēku no spriedzes, ļaujot atkal brīvi plūst dzīvības enerģijai. Pakāpeniski pieaugo&scaron;ie gonga skaņu viļņi caurvij un piepilda mūsu organismu un apkārtējo telpu ar kāpjo&scaron;u un atkal krīto&scaron;u toņu un virstoņu pēctecību. Tie palīdz izkausēt ego radīto personīgās identitātes sajūtu &ndash; brīžiem pārvēr&scaron;ot to asarās vai bailēs; atvieglojumā vai priekā; skumjās, bēdās vai dusmās, bet neizbēgami novedot pie atvērtas sirds un mīlestības piepildītas esības. Gongs ir visa klusuma kopsavilkums un esības spogulis.</span></p> <p><span><br /></span><span>Gongu meditācijas sesijas laikā katram no klāteso&scaron;ajiem būs iespēja piedzīvot satik&scaron;anos ar savu patieso būtību. Tas ir tāds ķermeņa, prāta un dvēseles stāvoklis, kad cilvēks ir pilnībā apņemts ar &scaron;o vienreizējo, miljoniem skaņas virstoņu piepildīto pieredzi. Tas ir brīdis, kad vienkār&scaron;i būt &ndash; nepiesaistītam nevienai idejai, domai vai vērtējumam. Tu esi plūsto&scaron;a upe vai debesīs augstu lidojo&scaron;s vanags, vai mākonis, vai iedvesmas un rado&scaron;uma avots. Tu vienkār&scaron;i esi! Gongu meditācija aicina mūs atlaist, nevis kontrolēt.</span></p> <p><span><br /></span><span>Raivo Sabulis pēc izglītības ir ekonomisko zinātņu doktors (Dr.oec.) un uzņēmējs, kas&nbsp; ikdienā nodarbojas ar finan&scaron;u investīciju projektu attīstī&scaron;anu. Bet viņa patiesā būtība visa mūža garumā ir bijusi saistīta ar mūziku, skaņu, dzeju un meditāciju. Raivo ir haiku dzejnieks un vairāku haiku dzejas krājumu līdzautors, kā arī haiku dao garīgās izglītības skolas aizsācējs Latvijā. Diplomēts "Lassalle Kontemplationsschule Via integralis" (&Scaron;veice) meditācijas skolotājs un Za-zen praktizētājs jau vairāk nekā 10 gadus. Gongu meditāciju un terapiju apguvis pie pazīstamajiem gongu lielmeistariem <em>Tom Soltron</em> un <em>Don Contreaux</em>.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44496&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44496&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Ilmāru Latkovski<p>2018. gada 14. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija". To vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību <a href="https://docs.google.com/forms/d/1pKADsx5E3fBDirymmsBKrj9dxQY5LuNzu1eDQJW0Q5g/viewform?edit_requested=true" target="_blank">&Scaron;EIT</a>. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv.</a></p> <p><span><br /></span><span>Turpināsim janvārī aizsākto sarunu, kuru inspirēja latvie&scaron;u filosofa Roberta Mūka grāmata "Kas ir meditācija?". Tur skarti vairāki mūžīgi un aktuāli jautājumi. Kāpēc egoistam grūta dzīve? Kas ir grēks? Reinkarnācija. Tuk&scaron;ums un Nekas. Nomoda miegs. Vai ir iespējama Ceturtā Atmoda?</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem, akcentējot mantru un centrējo&scaron;os vārdus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44492&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44492&type=1MeditācijaMeditācijas lekcija "Labestības ceļš"<p>2018. gada 13. martā plkst. 18.00 LNB Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks ceļojo&scaron;ā meditācijas lektora Bila Karela (<em>Bill Karelis</em>) lekcija "Labestības ceļ&scaron;" (<em>Path of Basic Goodness</em>). Tā būs angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Teorētiskajā un praktiskajā meditācijas lekcijā būs iespējams uzzināt par prāta skaidrības sasnieg&scaron;anas tehniku. Lai gan mēs visi piedzīvojam apskaidrības mirkļus, &scaron;is stāvoklis ne vienmēr ir pieejams ikdienas burzmā. Meditācijas prakse piedāvā metodi prāta skaidrības pakāpeniskai atklā&scaron;anai.</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44595&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44595&type=1Lasīšanas veicināšanaLielie lasīšanas svētkiBērnu jauniešu un vecāku žūrija 2017Lielie lasīšanas svētki<p><span>2018. gada 10. martā plkst. 12.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks ikgadējie &ldquo;Lielie lasī&scaron;anas svētki&rdquo; &ndash; lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija 2017&rdquo; noslēguma un apbalvo&scaron;anas pasākums.</span><span>Tajā piedalīsies ap 800 žūrijas ekspertu &ndash; bērnu, jaunie&scaron;u un pieaugu&scaron;o, &ndash; pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus, kā arī izdevējus.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Svētki noritēs divās daļās: plkst. 12.00 sāksies pasākums mazajiem lasītājiem 5+ līdz 9+ vecuma grupā. Savukārt plkst. 13.30 sāksies pasākums pusaudžiem un jaunie&scaron;iem 11+ līdz 15+ vecuma grupā. Vienlaikus sveiksim aktīvākos vecākus &ndash; &ldquo;Lasī&scaron;anas vēstneses&rdquo; un &ldquo;Tēvu kampaņas&rdquo; loterijas izlozes uzvarētājus, kā arī &ndash; cildināsim aktīvākos bibliotekārus, kas rūpējas, lai bērni un jaunie&scaron;i varētu lasīt aktuālu literatūru, dalītos savos iespaidos un iemantotu lasītprieku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><a href="ArticleItem.aspx?article=44589&amp;type=0" target="_self">Papildinformācija</a></span></p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44494&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44494&type=1LekcijasArhitektūraFrancisko MartinessSpāņu arhitekta Francisko Martinesa publiskā lekcija "Under Construction"<p>2018. gada 8. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 1. stāva ātrijā notiks spāņu arhitekta Francisko Martinesa publiskā lekcija "Under Construction" ("Būvniecības procesā"). Lekcija būs angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>F. Martinesa uzstā&scaron;anās tiek organizēta kā viens no LNB 1. stāva izstāžu zālē apskatāmās augstskolas RISEBA Arhitektūras programmas studentu projektu izstādes "Projekti zinā&scaron;anu teritorijām" pavado&scaron;ajiem pasākumiem. Izstāde apskatāma līdz 31. martam bibliotēkas darba laikā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lekcija būs stāsts par arhitektūras tap&scaron;anu un projektu attīstību dažādajos posmos no idejas līdz būvniecībai, un to, cik būtiski &scaron;ajā procesā saglabāt arhitekta sākotnējo ieceri.</span></p> <p><span><br /></span><span>Arhitekts F. Martiness studējis arhitektūru Valensijas Politehniskajā universitātē un Parīzes <em>La D&eacute;fense</em> arhitektūras skolā. Francisko ir arhitektu biroja "Kubota &amp; Bachmann Architects" partneris. Paralēli tam (2000&ndash;2006) strādājis arī pie <em>Agbar Tower</em> projekta Barselonā (arhitekts Žans Nuvēls) un pie starptautiski atpazīstamā arhitektu biroja "OMA" projektētās<em> Biblioth&egrave;que Alexis de Tocqueville</em> (2010&ndash;2018) multimediju bibliotēkas (Kāna, Francija).</span></p> <p><span><br /></span><span>F. Martiness 2018. gada pavasara studiju semestrī ir RISEBA Arhitektūras skolas viespasniedzējs.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44487&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44487&type=1KinoSimtgade un vēlAnna VidulejaTikšanās un saruna ar režisori Annu Viduleju; filmas "Maestro" seanss<p>2018. gada 7. martā plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Annu Viduleju. Saruna par filmu "Homo Novus" (pirmizrāde 2018. gada novembrī, producē <em>Film Angels Productions</em>). An&scaron;lava Eglī&scaron;a populārā romāna ekranizācija ar noslieci uz komēdiju &ndash; 30. gadu Latvijas mākslas pasaule, bohēmas virpuļi, uzcītīgi diletanti un talantīgi slaisti, panākumu reiboņi un realitātes paģiras...</p> <p>&nbsp;</p> <p>Filmas "Maestro" (1990, 56 min, Rīgas kinostudija) seanss.</p> <p>An&scaron;lava Eglī&scaron;a stāsta "Maestro" ekranizācija (režisors &ndash; Pēteris Krilovs, viens no pirmajiem Annas Vidulejas skolotājiem) &ndash; tā pati 30. gadu Latvijas mākslas pasaule, tikpat komiskā rakursā, galvenajā lomā spožs Eduards Pāvuls, viņa sievas lomā &ndash; tikpat spoža muzikoloģe Ligita Viduleja, režisores Annas Vidulejas mamma.</p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44440&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44440&type=1MeditācijaMeditācija kopā ar Ivo Stranti<p>2018. gada 7. martā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna par Skota Peka grāmatu "Ceļ&scaron;, kuru izvēlēties". Turpinājumā &ndash; kopīga meditācija "Via Integralis" kontemplācijas skolotāja Ivo Strantes vadībā.</p> <p><br />Dalība bez maksas, bet vietu skaits ir ierobežots. Lūdzam reģistrēt savu dalību &Scaron;EIT. Gadījumā, ja nevarat ierasties, lūdzu, paziņojiet par to, rakstot uz <a href="mailto:tereze.veinberga@lnb.lv" target="_blank">tereze.veinberga@lnb.lv</a>.</p> <p><span><br /></span><span>Skots Peks ir ārsts psihiatrs. Grāmatā viņ&scaron; izklāsta savā terapeita praksē gūto pieredzi par to, kas ir garīgā izaugsme.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44490&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44490&type=1LekcijasSergejs KruksSergeja Kruka vieslekcija "Kā lasīt attēlus medijos?"<p>2018. gada 6. martā plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notiks lekcija "Kā lasīt attēlus medijos?" RSU Komunikācijas fakultātes profesora Sergeja Kruka vadībā.</p> <p><span><br /></span><span>Lekcija vēstīs par medijpratību un tās nozīmi mūsdienu sabiedrībā, īpa&scaron;i akcentējot attēlus, kuri papildina informāciju, ko lasām internetā un drukātajos medijos.&nbsp;</span>Stāstījums būs balstīts vizuālās kultūras teorijās un praktiskos piemēros, jaunie&scaron;i mācīsies atpazīt viltotus attēlus un domāt kritiski.</p> <p><span><br /></span><span>Sergejs Kruks kop&scaron; 2006. gada docē Rīgas Stradiņa universitātē. Viņ&scaron; lasa lekciju kursus radio un televīzijas žurnālistikā, kultūras socioloģijā, semiotikā, komunikācijas teorijā. S. Kruks ir piedalījies daudzu pētniecisko grantu programmās par masu informācijas līdzekļu problēmām.</span></p> <p><span><br /></span><span>RSU profesors, mediju eksperts Sergejs Kruks ir publicējis savus darbus latvie&scaron;u, krievu un angļu valodās. Viņ&scaron; ir piedalījies ar priek&scaron;lasījumiem daudzās zinātniskajās konferencēs Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās Eiropas valstīs, kā arī ASV, Kanādā, Kazahstānā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vieslekciju piedāvā RSU lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</span></p> <p><br />Dalība lekcijā ikvienam interesentam ir bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot uz tālruni +371 29466511.</p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44444&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44444&type=1Radošās darbnīcasĢimeņu sestdienasRadošā darbnīca grāmatzīmju izgatavošanā "Ģimeņu sestdienā"<p>2018. gada 3. martā plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) notiks rado&scaron;ā darbnīca, kurā aicināsim vērīgāk aplūkot izstādi "100 grāmatzīmes Latvijai" un izgatavot katram pa&scaron;am savu grāmatzīmi. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu "Baltais Flīģelis" un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu ir tapusi izstāde "100 grāmatzīmes Latvijai". Tās autori ir 100 Latvijas mākslas skolu audzēkņi, kuri darināju&scaron;i savas dzimtas vai skolas ekslibrus klasiskajās grafikas tehnikās. &Scaron;ī izstāde ir veltījums Latvijas simtgadei ar domu veicināt bērnu interesi par savas dzimtas vēsturi un tās pētī&scaron;anu, vairot piederības sajūtu savai dzimtai, savai skolai, savai zemei. Izstādē būs pārstāvētas 44 Latvijas mākslas skolas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnus kopā ar ģimenēm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstāde "100 grāmatzīmes Latvijai" LNB darba laikā būs skatāma 7. stāva ātrijā no 2018. gada 3. marta līdz 30. aprīlim.</span></p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44337&type=1IzstādesKrišjānis BaronsTautasdziesmasHerdersIzstādes "Herders un Barons" atklāšana<p><span>2018. gada 2. martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 4. stāva ātrijā tiks atklāta neparasta izstāde "Herders un Barons", kas sniegs ieskatu tautasdziesmu vāk&scaron;anas priek&scaron;vēsturē apgaismības laikmetā. Izstāde LNB darba laikā būs skatāma līdz 2018. gada 20. maijam. Ieeja bez maksas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Kri&scaron;jāņa Barona (1835&ndash;1923) vērienīgajam tautasdziesmu apkopojumam "Latvju dainas" un UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" starptautiskajā reģistrā iekļautajam Dainu skapim (apskatāms LNB 5. stāvā), kurā glabājas no visas Latvijas iesūtīto tautasdziesmu rokraksti, ir īpa&scaron;a priek&scaron;vēsture. Tautasdziesmas Eiropas intelektuāļu redzeslokā nonāca jau apgaismības laikmetā, un liela nozīme to vērtības atklā&scaron;anā un vāk&scaron;anas pirmssākumos bija vācu mācītājam un domātājam Johanam Gotfrīdam Herderam (1744&ndash;1803).</span></p> <p><span><br /></span><span>1764. gadā Herders ieradās Rīgā, lai strādātu Rīgas Domskolā un kalpotu par mācītāju. Turpmāko gadu gaitā, uzturoties gan Rīgā, gan citviet Eiropā, viņ&scaron; pastiprināti pievērsās dažādu tautu, tostarp latvie&scaron;u tautasdziesmu izpētei. To vāk&scaron;anas procesā būtiska loma bija Vidzemes enciklopēdistiem un Baltijas mācītājiem, kuri pēc Herdera lūguma 1777. gadā sāka tautasdziesmas apkopot, lai nosūtīti viņam uz Veimāru Vācijā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Līdz ar Herdera veidoto krājumu "Tautasdziesmas" (<em>Volkslieder</em>, 1778/1779) un nedaudz pārveidoto pēcnāves izdevumu "Tautu balsis dziesmās" (<em>Stimmen der V&ouml;lker in Liedern</em>, 1807), kuros bija iekļauti arī Vidzemē pierakstīti latvie&scaron;u folkloras materiāli, tautasdziesmas kļuva par populāru lasāmvielu visā Eiropā un pasaulē.</span><span><br /></span><span>Izstāde aicina ieskatīties 18. gadsimta ideju pasaulē, iepazīt procesu, kādā Herders atklāja latvie&scaron;u tautasdziesmas un izveidoja pirmo tautasdziesmu krājumu, kā arī izsekot ceļam, kas ved no Herdera aktivitātēm līdz Barona "Latvju dainām".</span><span><br /></span><span>Izstādes saturu izstrādāju&scaron;i LNB Letonikas un Baltijas centra vado&scaron;ie pētnieki Dr.phil. Beata Pa&scaron;kevica un Dr. philol. Pauls Daija, savukārt asprātīgi risināto izstādes dizainu veidoju&scaron;i mākslinieki Dace Izabella un Kristaps Grund&scaron;teini kopā ar tēlnieku Sandi Aispuru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Izstādes veidotāji: LNB sadarbībā ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkoras un mākslas institūta Latvie&scaron;u folkloras krātuvi un Potsdamas Universitāti. Tās tap&scaron;anā piedalīju&scaron;ies arī Potsdamas Universitātes, Bordo Montēņa universitātes, Tartu Universitātes un LU studenti. Izstāde veidota ERASMUS+ programmas stratēģiskās augstskolu partnerības ietvara projektā "Apgaismības mediju prakses" / "Medienpraktiken der Aufkl&auml;rung" (projekta kods 2016-1-DE01-KA203-002908).</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p>Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44143&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44143&type=1KinoSimtgade un vēlRoze StiebraTikšanās un saruna ar režisori Rozi Stiebru; Rozes Stiebras filmu izlase<p><span>2018. gada 28. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisori Rozi Stiebru. Saruna par filmu "Saule brauca debesīs" (pirmizrāde 2018. gada novembrī, producē Studija Lokomotīve). Glezniecisks un simbolisks stāsts, risināts komponista Jura Kaukuļa mūzikas pavadījumā, &ndash; par Saules meitu (Latviju), kuru no &scaron;ūpuļa nozog Tumsas valdniece, bet izglābj un atbrīvo ķekatnieki, liekot lietā drosmi un attapību.</span><span>&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Rozes Stiebras filmu izlase: "Zelta sietiņ&scaron;" (1975, 10 min, Telefilma-Rīga), "Zaķī&scaron;u pirtiņa" (1979, 9 min, Telefilma-Rīga), "Kabata" (1983, 9 min, Telefilma-Rīga), "Man vienai māsiņai" (1983, 9 min, Telefilma-Rīga), "Spēlēju, dancoju" (2007, 33 min, Dauka).</span><span><br /></span><span>Latvijas zīmētās animācijas pamatlicēja Roze Stiebra ir arī izveidojusi un vairāk nekā 40 gadus kopusi īpa&scaron;u žanru Latvijas animācijā &ndash; muzikālās filmas, kuru pamatā ir trīs vienlīdz vērtīgi elementi, žanra profesionāļu veidoti: dzeja, mūzika un attēls.</span></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44242&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44242&type=1Tikšanās bibliotekāru stāvāPagastu bibliotēkasPasākums ciklā “Tikšanās bibliotekāru stāvā": pagasta bibliotēka – vieta, kur ikvienu gaida, uzklausa un saprot<p><span>2018. gada 28. februārī plkst. 11.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) notiks kārtējais pasākums ciklā &ldquo;Tik&scaron;anās bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze&rdquo;. Pasākuma tēma &ndash; pagastu bibliotēkas, to vieta un loma Latvijas lauku kultūrvidē.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Mūsu valsts publisko bibliotēku darbiniekiem veikt savu galveno misiju &ndash; ar optimismu sagaidīt ikvienu mazu un lielu apmeklētāju un likt viņam justies kā vienīgajam gaidītajam &ndash; &scaron;ī brīža lauku sociāli ekonomiskajā situācijā nav ne vienkār&scaron;i, ne viegli. Var dro&scaron;i apgalvot, ka mūsu aroda pārstāvjiem, īpa&scaron;i tiem, kas mazajās lauku bibliotēkās pārsvarā ir vienas personas bibliotēkas darbinieki, zināmā mērā pat nākas būt fanātiķiem. Cikla pasākumā &scaron;oreiz uzklausīsim triju dažādu Latvijas reģionu pagastu bibliotekāres, kuru darba pieredze ir ļoti at&scaron;ķirīga, taču viņas vieno patiesa mīlestība savu darbu un pagasta ļaudīm.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Tik&scaron;anās laikā iepazīsim &scaron;ādas pagastu bibliotēkas un to darbinieces:</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>&bull;<span> </span>Pļaviņu novada Klintaines pagasta bibliotēka (kādreizējā Stukmaņu bibliotēka) uzskatāma par vienu no senākajām Latvijas lauku bibliotēkām; tās vēstures epizodes aplūkojamas LNB Atbalsta biedrības 2018. gadā atklātajā ceļojo&scaron;ā izstādē &ldquo;Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai&rdquo;. Bibliotēkas vadītāja Alita Klu&scaron;a savā darbā allaž ir rado&scaron;a un vadās pēc trijiem pamatprincipiem: elastīgums, izcilība un arī&hellip; nepiecie&scaron;amais konservatīvisms!;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&bull;<span> </span>Siguldas novada Allažu pagasta bibliotēka, kuras vadītāja Dainuvīte Bērziņa ir pieredzējusi bibliotekāre, vienmēr atradusi gan vietējus, gan citvalstu sadarbības partnerus un ir erudīta un nenogurdināma jaunu darba virzienu īstenotāja;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&bull;<span> </span>Ogres novada Lauberes pagasta bibliotēkas pirmsākumi arī meklējami sen &ndash; tālajā 1880. gadā. Jau 38 gadus par bibliotēkas vadītāju strādā profesionāļu lokā pazīstamā nozares speciāliste Maiga Livčāne. Pavisam neilgu laiku, bet ļoti inovatīvi un enerģiski darbu bibliotēkā uzsākusi Jūlija Mihņonoka, un viņai ir daudz oriģinālu domu, ko paust Latvijas bibliotekārajai sabiedrībai.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma ievaddaļa tradicionāla &ndash; ar spilgtiem akcentiem no jaunienāku&scaron;iem un agrākos gados bibliotēku nozares lasītavā saņemtiem publisko bibliotēku darbā noderīgiem izdevumiem klāteso&scaron;os iepazīstinās LNB Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre Elita Vīksna.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākuma apmeklējums ir bez maksas. Iepriek&scaron;ēja pieteik&scaron;anās nav nepiecie&scaron;ama. Īpa&scaron;i gaidīti Latvijas publisko bibliotēku speciālisti, lai gan interesanti būs ikvienam &ndash; paredzam daudzpusīgu un auglīgu pieredzes un viedokļu apmaiņu!</span></p> <p><span><br /></span><span>Aicinām uz tik&scaron;anos Bibliotekāru stāvā 28. februārī!</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Anda Saldovere</span></p> <p><span>Bibliotēku attīstības centrs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:anda.saldovere@lnb.lv" target="_blank">anda.saldovere@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716047</span><span>; 29336112</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44340&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44340&type=1LekcijasKomunikācijas nozareLekcija jauniešiem "Mūsdienu komunikācija – spogulis izmaiņām sabiedrībā"<p>2018. gada 27. februārī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Telpā -15+ (M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Komunikācijas fakultāti notiks lekcija "Mūsdienu komunikācija &ndash; spogulis izmaiņām sabiedrībā". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs Vita Savicka, RSU Komunikācijas fakultātes Komunikācijas studiju katedras docente un "Baltic Communication Partners" valdes priek&scaron;sēdētāja.</p> <p><span><br /></span><span>Lekcijā varēs uzzināt, kādi procesi un notikumi sabiedrībā nosaka izmaiņas komunikācijas nozarē un kādos virzienos attīstās komunikācijas disciplīnas. Vienlaikus tiks stāstīts, kādēļ mūsdienās arvien pieaug pieprasījums pēc komunikācijas speciālistiem, padarot &scaron;o profesiju pievilcīgu nākotnes studijām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vieslekciju piedāvā Rīgas Stradiņa universitāte lekciju cikla vidusskolēniem ietvaros.</span></p> <p><br />Dalība lekcijā ikvienam interesentam ir bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:ilona.viduleja@lnb.lv" target="_blank">ilona.viduleja@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālruni 26149129.</p>Thu, 22 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43970&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43970&type=1MeditācijaĒrihs FrommsMārcis AuziņšSaruna par Ēriha Fromma grāmatu "Māksla būt" un meditācija ar Mārci Auziņu<p>2018. gada 17. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna par Ēriha Fromma grāmatu "Māksla būt" (<em>Art of Being</em>) &ndash; vai &scaron;odien to var lietot kā rokasgrāmatu piepildītai, interesantai un laimīgai dzīvei? &ndash; un kopīga meditācija ar Dr. Mārci Auziņu. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Balstoties Ēriha Fromma grāmatā "Māksla būt" un izmantojot arī Fromma grāmatu "Piederēt vai būt" (<em>To Have or to Be</em>), tāpat Fromma iedvesmotāju D. T. Suzuki un Nianaponikas tekstus par dzenbudismu un meditāciju, &scaron;ajā sarunā tiks runāts par to, kā mūsdienu strauji mainīgajā un savus noteikumus diktējo&scaron;ajā pasaulē dzīvot saskaņā ar sevi, interesanti un piepildīti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; meditācija.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ērihs Fromms (1900&ndash;1980), Vācijā dzimis ebreju izcelsmes filozofs, sociālpsihologs un psihoanalītiķis. Profesionālo karjeru sācis kā psihoanalītiķis, Zigmunda Freida skolnieks. Pēc nacistu nāk&scaron;anas pie varas Vācijā imigrējis uz ASV, kur veidoja savu profesionālo karjeru kā filozofs. Daudzu grāmatu autors. To starpā "Piederēt vai būt", "Māksla būt", "Mīlestības māksla" (<em>Art of Loving</em>), "Dzenbudisms un psihoanalīze" (<em>Zen Buddhism and Psychoanalysis</em>) un citas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Mārcis Auziņ&scaron; pēc profesijas ir fiziķis, Latvijas Universitātes profesors. Strādā kvantu fizikas jomā un ir vairāk nekā simt zinātnisko rakstu autors. Uzrakstījis divas monogrāfijas, kas izdotas <em>Cambridge University Press</em> un <em>Oxford University Press</em> izdevniecībās. Karjeras laikā dzīvojis un strādājis dažādās pasaules malās &ndash; Ķīnā un Taivānā, Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā, Anglijā, Izraēlā un Vācijā. Tāpat mācījies Tibetas budistu institūtā Kalifornijā. Apguvis gan budistu, gan arī kristīgo meditāciju, izgājis psihoanalīzi pie &scaron;ā virziena aizsācēja Latvijā &ndash; Arkādija Panca.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43978&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43978&type=1RokrakstiPasākums "Vēstuļu prezentācija"<p>2018. gada 17. februārī plkst. 16.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Letonikas un Baltijas centra A. Ģintera lasītavā (Mūkusalas ielā 3, 5. stāvā) notiks pasākums "Vēstuļu prezentācija". Tā mērķis ir sniegt detalizētu ieskatu LNB rokrakstu krājumos glabāto vēstuļu atsevi&scaron;ķos paraugos. Vairāki desmiti vēstuļu ir eksponēti un vēl līdz 17. februārim skatāmi arī izstādē "Laiku atspulgi senos manuskriptos". Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Pasākuma ietvaros 11 Letonikas un Baltijas centra pētnieki sniegs vēstījumus par kādu vēstuli vai vēstuļu kopu, papla&scaron;inot zinā&scaron;anas un iespaidus par&nbsp; tajās lasāmo un vizuāli skatāmo, atklājot vēstuļu potenciālu kultūras vēstures izpētē.&nbsp;</span>Priek&scaron;nesumu autori vizuāli prezentēs uz ekrāna un sniegs savu komentāru par to saturu. Ar vēstuļu prezentācijām to autori ļaus ielūkoties sava darba laboratorijā, jo dažiem tās saistās ar vēstulēs izlasītām nozīmīgām ziņām, kas palīdz veidot kopainu par aplūkojamo pētniecisko problēmu, citi izraudzīju&scaron;ies no rokrakstu pūra kādu jauku, interesantu eksemplāru un vēlas dalīties iespaidos ar citiem. Daudzas vēstules izgaismo nozīmīgas kultūras vēstures detaļas, cilvēku savstarpējos kontaktus un attiecības, centienus un emocionālās saites.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Pasākumā izskanēs stāsti par literātu un mākslinieku vēstulēm (latvie&scaron;u literāts Gothards Frīdrihs Stenders un brīvmākslinieks un literāts Karls Gothards Grass, dzejnieki Jānis Ruģēns un Jānis Grots), par zinātnieka Haralda Biezā vēstulēm, tiks interpretēta bibliotekāres Milijas Andersones vēstule Gunāram Priedem par vācbaltie&scaron;u bibliotekāri Maiju Redlihu, izskanēs stāsts par karavīra, Lizdēnu muižas mežsarga ziņu savam muižkungam par latvie&scaron;u strēlnieku bataljona izveidi. Klausītājus emocionāli bagātinās stāsti par draugu veltījumiem albumos. Dzejnieka Pāvila Vīlipa tēva vēstules sirdsmīļajai Minniņai uz Līgatni ceļoju&scaron;as gan no Veismaņiem, gan Baltinavas, kāda no tām tiks izcelta no cigāru kastītes un rādīta skatītājiem. Varbūt būs dzirdami arī kādi interesanti fragmenti no vēstulēm.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p><span>Tālr.: +371 26472501</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43980&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43980&type=1MācībasNekropoleMācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija"<p>2018. gada 16. februārī plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Jāņa Pāvila II lasītavas Mācību klasē (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) notiks mācību nodarbība "Nekropole: personu un notikumu kultūrvēsturiska enciklopēdija". Tās saturā stāstījums par enciklopēdiju un praktiskas mācības. Nodarbību vadīs portāla "Nekropole" veidotājs jurists Aivars Borovkovs. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ginta Zalcmane</span></p> <p><span>Informācijas pakalpojumu sektora vadītāja</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ginta.zalcmane@lnb.lv" target="_blank">ginta.zalcmane@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43966&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43966&type=1FotogrāfijasLekcijasLekcija "Laikmetīgā autorfotogrāfija starp dokumentu un pasaku"<p>2018. gada 16. februārī&nbsp; plkst. 15.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Telpā -15+ (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU) notiks lekcija "Laikmetīgā autorfotogrāfija starp dokumentu un pasaku". Izglītojo&scaron;o nodarbību vadīs RSU Studiju programmas vadītājs docents Alnis Stakle.</p> <p><span><br /></span><span>Uz lekciju īpa&scaron;i tiek aicināti jaunie&scaron;i, kuri interesējas par fotogrāfiju un mākslu.</span><span><br /></span><span>Lektora stāstījums sniegs ieskatu laikmetīgu fotogrāfu darbos un idejās, neizvairoties no sarežģītām, paradoksālām, traģiskām un arī humoristiskām kultūrsituācijām.</span><span><br /></span><span>RSU tematiskās lekcijas notiek reizi mēnesī, iepazīstinot vidusskolēnus gan ar teorētiskām zinā&scaron;anām, gan arī ļaujot apgūt praktiskas iemaņas, piedalīties eksperimentos un novērojumos. Visas RSU piedāvātās lekcijas LNB Telpā -15+ ir bezmaksas, uz kurām pieteikties var ikviens interesents gan individuāli, gan kopā ar savu vidusskolas klasi.</span></p> <p><br />Dalība bez maksas, bet nepiecie&scaron;ams iepriek&scaron; pieteikties, rakstot uz e-pastu <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a> vai zvanot pa tālr. +371 29466511.<br />&nbsp;<br />Papildu informācija:</p> <p>Iveta Krūmiņa</p> <p>Uzziņu un informācijas centrs</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka</p> <p>Tālr.: 67806113</p> <p>E-pasts: <a href="mailto:iveta.krumina@lnb.lv" target="_blank">iveta.krumina@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43972&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43972&type=1MeditācijaIlmārs LatkovskisSaruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija: 2. daļa" un meditācija<p>2018. gada 14. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks saruna "Roberta Mūka meditācijas filosofija: 2. daļa", kam sekos meditācija. Pasākumu vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotājs Ilmārs Latkovskis. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Turpināsim janvārī aizsākto sarunu, kuru inspirēja latvie&scaron;u filosofa Roberta Mūka grāmata "Kas ir meditācija?". Tur skarti vairāki mūžīgi un aktuāli jautājumi. Kāpēc egoistam grūta dzīve? Kas ir grēks? Reinkarnācija. Tuk&scaron;ums un Nekas. Nomoda miegs. Vai ir iespējama Ceturtā Atmoda?</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; kopīga meditācija. Īss atgādinājums par meditācijas pamatiem. Vairāk pievērsīsimies mantrai un centrējo&scaron;iem vārdiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētājam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44140&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44140&type=1KinoSimtgade un vēlGatis ŠmitsTikšanās un saruna ar režisoru Gati Šmitu; filmas "Seržanta Lapiņa atgriešanās" seanss<p><span>2018. gada 14. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Gati &Scaron;mitu.&nbsp;Saruna par filmu "1906" (pirmizrāde 2018. gada oktobrī, producē studija <em>Tanka</em>). Spēlfilma par romantisku un nāvīgu afēru dramatiskajā 1905.gada revolūcijas atplūdu laikā &ndash; kaujinieku Pēteri un dzejnieci Violetu saista ne tikai dzimsto&scaron;ās jūtas, bet arī riskanti notikumi.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Filmas "Seržanta Lapiņa atgrie&scaron;anās"&nbsp;(2010, 80 min, <em>Tanka</em>) seanss.</span></p> <p><span>Teātra un kino režisors Gatis &Scaron;mits ar pilnmetrāžas spēlfilmu debitēja 2010. gadā &ndash; "Seržanta Lapiņa atgrie&scaron;anās" ir veikli savīta pārpratumu komēdija ar spilgtiem Jaunā Rīgas teātra aktieru radītiem tēliem.</span></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44138&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44138&type=1Simtgade un vēlEdmunds JansonsTikšanās un saruna ar režisoru Edmundu Jansonu; filmas "Čiža acīm" seanss un studijas Atom Art filmu kolekcija<p><span>2018. gada 17. februārī plkst. 18:00 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3, Rīgā) filmu un sarunu cikla "Simtgade un vēl" ietvaros notiks tik&scaron;anās un saruna ar režisoru Edmundu Jansonu. Saruna par filmu "Jēkabs, Mimmi un runājo&scaron;ie suņi" (pirmizrāde 2018. gada oktobrī, producēstudija <em>Atom Art</em>).&nbsp;Animācijā veidots stāsts par Rīgas priek&scaron;pilsētā Maskačkā pavadītām vasaras brīvdienām, kas izvēr&scaron;as riskantā un aizraujo&scaron;ā piedzīvojumā &ndash; bērni un runājo&scaron;i suņi cīnās pretalkatīga kungabiznesa plāniem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Filmas "Čiža acīm"&nbsp;(2007, 26 min, Studija Centrums) seanss &nbsp;un studijas Atom Art filmu kolekcija: "Pavasaris Vārnu ielā" (2009, 24 min), "Kora turneja" (2012, 5 min), "Roņu sala" (2014, 7 min), "Starptautiskā Tēva diena" (2012, 5 min).</span><span><br /></span></p> <p>Animācijas režijas maģistra Edmunda Jansona autorvakars, kas apliecina tehnikas, žanra un stilistikas pla&scaron;ās iespējas &ndash; gan animēta dokumentālā filma, gan literatūras klasikā balstīts mūzikls pusaudžiem, gan virtuozi animācijas neierobežoto iespēju demonstrējumi.</p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43974&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43974&type=1Ģimeņu sestdienasIrina OšlejaTikšanās ar mākslinieci un grāmatas "Ezītis Jurucis" autori Irinu Ošleju<p>2018. gada 3. februārī plkst. 13.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā (Mūkusalas ielā 3, 7. stāvā) "Ģimeņu sestdienas" ietvaros notiks tik&scaron;anās ar mākslinieci un grāmatas "Ezītis Jurucis" autori Irinu O&scaron;leju. Ieeja bez maksas.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Mākslinieces darbi biju&scaron;i skatāmi dažādās izstādēs Latvijā &ndash; Marka Rotko Mākslas centrā, Rīgas Centrālajā bibliotēkā, Jūrmalas Mākslinieku namā, kā arī citviet pasaulē &ndash; Austrijā, Itālijā, Igaunijā. Tik&scaron;anās reizē uzzināsim, kā tapa jaunā grāmata "Ezītis Jurucis&rdquo;, kurā iekļauti vairāki aizraujo&scaron;i stāsti. Aicināsim piedalīties asprātīgās spēlēs un kopā pavadīt jauku "Ģimeņu sestdienu".</span></p> <p><span><br /></span><span>Laipni gaidīsim sākumskolas vecuma bērnus kopā ar vecākiem.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Papildu informācija:</span></p> <p><span>Ilze Marga</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālās bibliotēkas</span></p> <p><span>Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre</span></p> <p><span>Tālr.: 67716040</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ilze.marga@lnb.lv" target="_blank">ilze.marga@lnb.lv</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43968&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43968&type=1LekcijasPatriks LavioletsAntropologa Patrika Lavioleta lekcija "Stopēšana – no īkšķa līdz papēžiem"<p>2018. gada 1. februārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) bibliotēkas lasītavā (Mūkusalas ielā 3, M stāvā) notiks akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" lekcija "Stopē&scaron;ana &ndash; no īk&scaron;ķa līdz papēžiem" (<em>Rules of Thumb: Auto-stop 'Carporeality'</em>). Ar lekciju uzstāsies antropologs Patriks Laviolets (<em>Patrick Laviolette</em>). Tā notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.</p> <p><span><br /></span><span>Jau nepilnu gadsimtu sabiedrības apziņā mīt visdažādākie viedokļi par stopē&scaron;anu. &Scaron;is neviennozīmīgi vērtētais bezmaksas pārvieto&scaron;anās veids, kas no ceļotāja nepaģērē daudz vairāk, kā vien gaisā izslietu īk&scaron;ķi, var materializēties dažādās, reizēm paradoksālās, formās. Tāpat kā vairumam citu motorizētu pārvieto&scaron;anās veidu, stopē&scaron;anai ir nepiecie&scaron;ama autoceļu infrastruktūra. Tomēr stopētāju "anomālijas" pamatā ir tas, ka viņi, salīdzinājumā ar vidējo autobraucēju, izmanto vairākas autoceļu infrastruktūras dimensijas, neskatoties uz to, ka stopētāji ne tikai neseko, bet reizēm pat aktīvi pretojas &scaron;īs infrastruktūras ideoloģiskajiem pamatiem. Līdz ar to stopē&scaron;ana var tikt skatīta kā limināla, antistrukturāla, piepilsētās mīto&scaron;a parādība. &Scaron;o pārvieto&scaron;anās veidu raksturo saikņu sarau&scaron;ana ar vietām, apvidiem, valstīm un robežām. Stopē&scaron;ana var izvērsties par personīgo attiecību mīnu lauku, īpa&scaron;i ja īk&scaron;ķotājam un stūrētājam izrādās krasi at&scaron;ķirīga izpratne par kādā valstī iesakņoju&scaron;os hegemoniju un preto&scaron;anos tai.&nbsp; Balstoties autoetnogrāfiskās atmiņās un lauka darbā iegūtajos datos, &scaron;ī lekcija pievērsīsies stopē&scaron;anas pieredzei Eiropā &ndash; ar piemēriem no Lielbritānijas, Beniluksa valstīm, Vācijas un Slovēnijas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Patriks Laviolets ieguvis doktora grādu <em>University College London</em> un kop&scaron; 2010. gada strādājis Tallinas Universitātē. Viņam ir starpdisciplināra pieredze materiālās un vizuālās kultūras studijās, kā arī medicīnas antropoloģijā un cilvēka ekoloģijā. Liela daļa viņa pētījumu analizē britu un eiropie&scaron;u identitātes veido&scaron;anos. Patriks ir divu 2011. gadā publicētu grāmatu autors: "The Landscaping of Metaphor and Cultural Identity" (<em>Peter Lang</em>) un "Extreme Landscapes of Leisure: Not a Hap-Hazardous Sport" (<em>Ashgate</em>). Viņa pētniecības intereses ietver kartes, intelektuālās biogrāfijas, kooperatīvu kustības, piedzīvojumu sportu un mūzikas telpas. &Scaron;obrīd Patriks raksta monogrāfiju, kuras provizoriskais nosaukums ir "The Hitchhiking Diaries".</span></p> <p><span><br /></span><span>Pēc lekcijas diskusiju aizsāks Kristians Zalāns, kur&scaron; pasniedz kultūras un sociālo antropoloģiju Latvijas Universitātē un ar mainīgu regularitāti nodarbojies ar stopē&scaron;anu pēdējos desmit gadus. Viņa pētnieciskās intereses ietver varas attiecības pilsētā, attīstības problemātiku un afekta teoriju.</span></p> <p><span><br /></span><span>Akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.</span></p> <p><span><br /></span><span>Pasākumu organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar LNB Nozaru literatūras centru.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Ieva Puzo</span></p> <p><span>Latvijas Antropologu biedrība</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:ieva.puzo@gmail.com" target="_blank">ieva.puzo@gmail.com</a></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43958&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/latvijas-nacionala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43958&type=1MeditācijaIeva Salmane KuļikovskaMeditācijas nodarbība "Kā meditācija var palīdzēt emociju regulēšanā?"<p><span>2018. gada 31. janvārī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Klusuma un meditācijas istabā (Mūkusalas ielā 3, 4. stāvā) notiks meditācijas nodarbība "Kā meditācija var palīdzēt emociju regulē&scaron;anā?". To vadīs "Via Integralis" kontemplācijas skolotāja Ieva Salmane Kuļikovska.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ieeja bez maksas. Iepriek&scaron; pieteikties nav nepiecie&scaron;ams.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;oreiz meditācijas ievada sarunu daļā tiks stāstīts par emocijām un cilvēkiem raksturīgajiem domā&scaron;anas modeļiem. Saruna tiks veidota, iedvesmojoties no kognitīvi-biheiviorālā psihoterapeita Artura Frīmena un viņa kolēģes Rozas de Volfas grāmatas "Kā būtu, ja būtu...", kā arī apzinātībā balstītās pieejas autora Jona Kabat-Zina (<em>Jon Kabat-Zinn</em>) grāmatas "Full Catastrophe Living". Autoru pieejas balstās pieņēmumā, ka emocijas ir mūsu domu produkts, un tas, ko domājam un jūtam, ietekmē mūsu uzvedību un dzīvi kopumā. Vienlaikus tiks runāts par raksturīgākajām domā&scaron;anas kļūdām un to, kā apzinātība var palīdzēt pamanīt mūsos notieko&scaron;os procesus, radot priek&scaron;noteikumus pilnvērtīgākai un laimīgākai dzīvei.</span></p> <p><span><br /></span><span>Otrajā daļā &ndash; ar sarunas tēmu saistīta meditācija, kas piemērota gan iesācējiem, gan meditētājiem ar pieredzi.</span></p> <p><span><br /></span><span>2017. gada sākumā LNB izveidota Klusuma un meditācijas istaba &ndash; vieta pilsētā un bibliotēkā, kur cilvēkiem ikdienas steigā rast mieru iek&scaron;ējam klusumam un meditācijai. Projektu īsteno LNB sadarbībā ar biedrību "Simboli un Riti".</span></p> <p><span><br /></span><span>Klusuma un meditācijas istaba LNB darba laikā ir pieejama ikvienam bibliotēkas apmeklētajam, un tajā regulāri tiek rīkoti izglītojo&scaron;i sarunu cikli, ko papildina ar meditāciju saistīti tematiskie pasākumi. Vienlaikus &scaron;eit pieejama literatūra par meditāciju.</span><span><br /></span><span>&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>Informāciju sagatavoja:</span></p> <p><span>Augusts Zilberts</span></p> <p><span>Sabiedrisko attiecību vadītājs</span></p> <p><span>Latvijas Nacionālā bibliotēka</span></p> <p>E-pasts: <a href="mailto:augusts.zilberts@lnb.lv" target="_blank">augusts.zilberts@lnb.lv</a></p> <p><span>Tālr.: 67716235</span></p>Mon, 29 Jan 2018 00:00:00 +0200