Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46461&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46461&type=1BurtniekiDzejas dienasBurtnieku pagasta bibliotēkaDzejas stunda Burtnieku bibliotēkā<p>&nbsp;20.septembrī pl. 14.00 Dzejas stunda Burtnieku pagasta bibliotēkā. Dzejas lasījumos piedalīsies&nbsp; Tamāra Skrīna, Daina Sirmā, Agnese Rutkēviča, Inga Pizāne, Juris Helds, Viks, Andris Akmentiņ&scaron;.</p>Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44226&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44226&type=1BurtniekiBaznīcasFotoizstādeDievnamiBurtnieku pagasta bibliotēkaVivanta VolkovaVivantas Volkovas fotoizstāde "Latvijas Dievnami"<p>Latvijā ir gandrīz 800 baznīcu un lūg&scaron;anu namu, kur uz dievkalpojumiem nāk dažādu konfesiju ticīgie.Liela daļa no dievnamiem ir ievērojami valsts kultūras pieminekļi ar oriģināliem sakrālajiem priek&scaron;metiem,ko darināju&scaron;i talantīgi un prasmīgi meistari. Neskatoties uz kariem, dabas stihijām un padomju bezdievības gadiem, draudzes centu&scaron;ās saglabāt un uzturēt savas svētnīcas.Daudzas ēkas pēc postījumiem vairākkārt atjaunotas un pat atdzimu&scaron;as no drupām. Turklāt tiek<br />celtas arī jaunas un modernas baznīcas, kuru iekārtojumu bagātina mūsdienu mākslinieku un amatnieku roku darbs.Ar nelielu daļu no &scaron;īm sakrālajām pērlēm iepazīstina &ldquo;Lauku Avīzes&rdquo; izdevniecībā izdotā grāmata &ldquo;Latvijas Dievnami&rdquo;, vēstot par baznīcu neparastajiem likteņstāstiem, par ļaudīm, kas tās cēlu&scaron;i,tur lūgu&scaron;ies un biju&scaron;i arī nozīmīgas personības Latvijas dzīvē. Taču mums visiem ir iespēja apceļot un apbrīnot neskaitāmas mūsu zemes kultūrvēsturiskās svētnīcas, izjust to īpa&scaron;o gaisotni un apbrīnot brīni&scaron;ķīgo mantojumu, kas veidots un glabāts</p> <p>Dievam par godu.Izsakot pateicību un apbrīnu draudzes ļaudīm, mācītājiem, priesteriem par stipro ticību, uzņēmību, neatlaidību un drosmi nosargāt Latvijas sakrālās bagātības, grāmatas &ldquo;Latvijas Dievnami&rdquo; autore Vivanta Volkova.</p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43721&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43721&type=1IzstādeBurtniekuFotokonkursa "Mirklis Burtnieku novadā" izstāde<p style="text-align: justify;">2017.gada vasaras beigās Burtnieku novada pa&scaron;valdība aicināja foto entuziastus piedalīties fotokonkursā &ldquo;Mirklis Burtnieku novadā&rdquo;. Fotogrāfiju vērtē&scaron;anā iesaistījās novada iedzīvotāji un viesi, kuri balsot par, viņuprāt, labākajiem kadriem varēja mājas lapā <a href="http://www.burtniekunovads.lv">www.burtniekunovads.lv</a> un <a href="http://www.facebook.com/burtniekunovads">facebook.com/burtniekunovads</a></p> <p style="text-align: justify;">Balsojuma kopvērtējumā uzvarēja: Andas Jukāmes fotogrāfija &ldquo;Ēveles rudens saule&rdquo;, Lindas Ribas fotogrāfija &ldquo;Silzemnieku tornis&rdquo; un Līgas Vējiņas fotogrāfija &ldquo;Saule pieneņpūkās&rdquo;. Fotokonkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēja arī fotogrāfs Aleksejs Koziņecs, kuram tika uzticēta iespēja noteikt Simpātiju balvu ieguvējus. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Alekseja Koziņeca Simpātiju balvu ieguvusi Līgas Vējiņas fotogrāfija &ldquo;Lēciens pie Burtnieka ezera&rdquo;, Ligitas Jenčas fotogrāfija "Talka Jēkabkalnā", Andas Jukāmes fotogrāfija "Ēveles ziemas saule", Guntara Krūmiņa fotogrāfija "Burtnieks ziemā pie Burtnieku laivu bāzes" un Aiva Stračinska fotogrāfija "Starta izrāviens".</p> <p style="text-align: justify;">30 novērtētākās fotogrāfijas balsojuma kopvērtējumā uzņēmu&scaron;i: Maija Skrača, Ričards Līsmanis, Gunta Būmane, Ivita Drunka, Aigars Klaģi&scaron;s, Emīlija Anna Ozerinska, Igors Zommers, Inese Bebre, Inese Birzkope, Jānis Bu&scaron;manis, Guntars Krūmiņ&scaron;, Daiga Matisone.</p> <p style="text-align: justify;">No 2.janvāra līdz 20.janvārim ceļojo&scaron;ā izstāde ir apskatāma&nbsp; Burtnieku&nbsp; pagasta bibliotēkā.</p>Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35278&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35278&type=1BurtniekiBarikādesBurtnieku pagasta bibliotēkaImants PuriņšFotoizstāde "BARIKĀDĒM-25"<pre>Burtnieku pagasta bibliotēkā apskatāma foto izstāde "Barikādēm-25".</pre> <pre>Izstādē redzamas fotomākslinieka Imanta Puriņa barikāžu laikā tapu&scaron;ās fotogrāfijas.</pre> <pre>1991.gada janvārī Imants Puriņ&scaron; , tolaik fotokluba "Rīga" vadītājs, kopā ar vairāk</pre> <pre> kā divdesmit fotokluba biedriem iemūžināja fotogrāfijās barikāžu laika notikumus.</pre> <pre> Fotokluba telpās uzreiz tika izgatavotas un izliktas apskatei aktuālo notikumu fotogrāfijas.</pre> <pre> Kluba biedri komplektēja arī fotogrāfiju kolekcijas nosūtī&scaron;anai uz rietumu valstīm-Vāciju,Kanādu,</pre> <pre>Angliju,Zviedriju.Tika izveidotas divpadsmit kolekcijas,kurās iekļautas 600 fotogrāfijas.</pre> <pre> Burtniecie&scaron;i barikāžu laikā piedalījās starptautiskā telegrāfa un telefona centrāles apsardzībā.</pre> <pre> 15.janvārī-34, 16.janvārī-25, 17.janvārī-27 cilvēki.</pre> <pre>Iztādē apskatāmas Latvijas Tautas frontes Burtnieku nodaļas vadītāja Ādolfa Varslavāna un&nbsp;</pre> <pre>Burtnieku pagasta muzeja vadītāja skolotāja Anatolija Kindzuļa fotogrāfijas. </pre>Fri, 22 Jan 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22602&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22602&type=1BurtniekiIzstādeFotoizstāde<p>Burtnieku pagasta bibliotēkā&nbsp; no 13. līdz 31.martam apskatāma 2012.gada vasaras fotoplenēra &bdquo;Stārķu ligzda&rdquo; dalībnieku-jauno fotogrāfu darbu izstāde. Fotoplenērā &nbsp;piedalījās pārstāvji no Valmieras, Mazsalacas, Rencēniem, Valkas, Burtniekiem un Rīgas.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; "Stārķu ligzda" saimniece Inga Broka:</p> <p>&bdquo;Skatoties fotoplenēra &ldquo;Stārķu ligzda&rdquo; jauno fotogrāfu darbus, &scaron;ķiet, jaunajiem fotogrāfiem pozitīvisma un rado&scaron;uma pietieko&scaron;i. Pla&scaron;ajā&nbsp; fotogrāfiju klāstā redzam, kā tiek parādītas dabas ainavas un cilvēks tajās, ieraugām pa&scaron;a fotogrāfijas autora raksturu, fantāziju, rado&scaron;umu. Dažas no fotogrāfijām&nbsp; izraisa asociācijas ar pagātni, ar kaut ko, kas ir bijis un pagājis mūsu tautas vēsturē. &rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izstādes tap&scaron;anu&nbsp; finansiāli atbalstīja Burtnieku novada pa&scaron;valdība.</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22603&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22603&type=1grāmatasIzstādeBurtnirekiIzstāde<p>Aizvadītā gada nogalē programmas "Publisko bibliotēku kapacitātes stiprinā&scaron;ana grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās identitātes un sabiedrības saliedētības veicinā&scaron;anai" ietvaros Burtnieku pagasta bibliotēka saņēma izdevumu kopu-74grāmatas un 5 CD par kopējo summu Ls 516,74 .</p> <p>Grāmatu iegādi atbalstīja &nbsp;Kultūras ministrija, programmas ievie&scaron;anu administrē Latvijas Nacionālās bibliotēkas bibliotēku konsultatīvais centrs.</p> <p>Lai pēc iespējas pla&scaron;āks lasītāju loks varētu iepazīties ar &scaron;o speciāli atlasīto un augstvērtīgo lasāmvielu , tiks izveidota ceļojo&scaron;ā grāmatu kopa, kura&nbsp; &scaron;ī gada laikā tā &nbsp;apceļos visas septiņas Burtnieku novada bibliotēkas.</p> <p>&nbsp;Ar jauniegūtajām grāmatām no 2013. gada 15. februāra&nbsp; ikviens var iepazīties Burtnieku pagasta bibliotēkā.</p>Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=10557&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/burtnieku-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=10557&type=1pasākumsCimdi un zeķes izstādē "Adiet, meitas, ko adiet..."<p>Burtnieku pagasta bibliotēkā&nbsp;&nbsp; izstādē " Adiet, meitas, ko adiet..."&nbsp;adītas &nbsp;zeķes un cimdi. Smalki un rupji,balti un krāsaini,rakstaini un svītraini adījumi čaklo Burtnieku rokdarbnieču izpildījumā. Iespēja noskatīt un izvēlēties jauku dāvanu Ziemassvētkiem un gadumijai.</p>Tue, 21 Dec 2010 00:00:00 +0200