Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Pampāļu pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Pampāļu pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Pampāļu pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/pampalu-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=13002&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pampalu-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=13002&type=1seminārsizbraukumspampāļi25.maijs- Izbraukuma seminārs Pampāļos<p><strong>Dienas kārtība:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>9.30 izbrauc&nbsp; no Saldus</p> <p>10.00 &nbsp;- 10.30 Ekskursija pa bibliotēku, tik&scaron;anās ar pārvaldes vad. Pēteri Brazdausku</p> <p>10.30 - 11.00 Gita Jaunsproģe &bdquo;Skolas un bibliotēkas sadarbība - pamats veiksmīgai bērnu lasītveicinā&scaron;anai"&nbsp;</p> <p>11.00 - &nbsp;11.30 &nbsp;Kafijas pauze</p> <p>11.30 - &nbsp;12.00 Rita Lemeže &bdquo; Pasākumi bērniem un jaunie&scaron;iem Pampāļu bibliotēkā&rdquo;</p> <p>12.00 &ndash; 12.10 Iveta Rātenberga &bdquo; Bērnu literatūras kvalitāte, lasītprieks un kino radī&scaron;ana&rdquo; (Bērnu literatūras un bibliotekārā darba zinātniski praktiskās konferences <em>&bdquo;Gr</em><em>āmata ir&hellip; t@v</em><em>ā bibliot</em><em>ēk</em><em>ā &hellip; tav</em><em>ā film</em><em>ā&rdquo; </em>atziņas). <em>&nbsp;</em></p> <p>12.10 &ndash; 13.00&nbsp; Diskusija par bērnu iesaistī&scaron;anu lasī&scaron;anā, pieredzes apmaiņa</p> <p>13.00 - 14.00 Artūra Hartmaņa muzeja apmeklējums</p> <p>14.00 - 16.00 Rado&scaron;a darbo&scaron;anās pie keramiķes&nbsp;Aleksandras Gūtmanes</p> <p>Ap 16.30 Saldū</p> <p>&nbsp;</p>Fri, 27 May 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pampalu-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11609&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pampalu-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11609&type=1plauktiPlauktu nomaiņa<p>Vēlos atvainoties Pampāļu pagasta bibliotēkas lasītājiem par īslaicīgi sagādātajām neērtībām sakarā ar plauktu nomaiņu bibliotēkā!</p> <p>Skaistums prasa upurus!</p> <p>Būsim pacietīgi.</p>Wed, 02 Mar 2011 00:00:00 +0200