Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Līvānu novada Centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Līvānu novada Centrālā bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Līvānu novada Centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49116&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49116&type=1dzejniekstikšanāsprojektsValsts kultūrkapitāla fondsLīvānu novada Centrālā bibliotēkaMarts PujātsDzejnieks Marts Pujāts Līvānos<p>Bibliotēku nedēļā&nbsp; 25.aprīlī plkst.13.30 Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta &ldquo;Es un Tu bibliotēkā&rdquo; ietvaros viesojas savas paaudzes neparastākais un "nepieradināmākais" dzejnieks Marts Pujāts.</p> <p>Viņa dzejoļi tulkoti un publicēti dažādās valodās. Pirmais dzejoļu krājums &ldquo;<em>Tuk tuk par sevi&rdquo;</em>&nbsp;(2000) apbalvots ar Klāva Elsberga prēmiju. Dzejoļu krājums &ldquo;<em>Divzvaigžņu baznīcas&rdquo;</em> izdots Maskavā 2005. gadā Aleksandra Zapoļa tulkojumā. Otrais Latvijā izdotais krājums &ldquo;<em>Mūsu dziesma&rdquo;</em>&nbsp;(2006) tapa se&scaron;us gadus, un tajā apkopotie teksti izceļas ar apbrīnojamu izteiksmes un domas precizitāti. Autors allaž uzsvēris, ka viņa dzejoļos nav neviena lieka vārda.&nbsp;</p> <p>Tre&scaron;ajam dzejoļu krājumam &ldquo; <em>Nāk gaismā pati lampa </em>" pie&scaron;ķirta žurnāla &ldquo;Latvju teksti&rdquo; dzejas balva. Krājums tika nominēts TV raidījuma "100 grami kultūras&rdquo; " balvai "Kilograms kultūras", 2013.gadā tas saņem Literatūras gada balvu kā labākais dzejoļu krājums.</p> <p>M. Pujāta dzeja iekļauta arī latvie&scaron;u dzejas antoloģijās angļu valodā (2001), bulgāru valodā (2008), zviedru valodā (2008) un lietuvie&scaron;u valodā (2012), kā arī kopkrājumā "Six Latvian Poets".</p> <p>Aicinām apmeklēt tik&scaron;anos ar dzejnieku Martu Pujātu!</p>Thu, 18 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42377&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42377&type=1DzejatikšanāsdzejniekiLīvānu novada Centrālā bibliotēkaOriģinālliteratūraIveta RatinikaLīvānu novada Centrālajā bibliotēkā - Iveta Ratinīka<p>&nbsp;&nbsp; Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta &ldquo;Latgaliskais &ndash; daļa no latviskā&rdquo; ietvaros 26.septembrī plkst.13.30 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē notika tik&scaron;anās ar dzejnieci, literatūrkritiķi, Rīgas domes deputāti un skolotāju, 2014.gada Ata Kronvalda balvas laureāti, Ivetu Ratinīku. Ata Kronvalda balvu pie&scaron;ķir par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzinā&scaron;anā un izglīto&scaron;anā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizē&scaron;anā un vadī&scaron;anā.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Dzejnieces Ivetas Ratinīkas Debijas dzejas krājums &ldquo;Rūgts&rdquo; iznācis 2011. gadā un nominēts Literatūras gada balvai, &nbsp;2015. gadā Iveta Ratinīka izvirzīta &ldquo;Eiropas gada cilvēks Latvijā&rdquo; titulam.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Jau pirmajās tik&scaron;anās minūtēs dalībnieki - Līvānu novada skolu skolēni, skolotāji, novada bibliotekāri un citi interesanti tika iesaistīti diskusijā &ldquo;kas ir kvalitatīva dzeja un vai mūsdienās dzeja ir tāda, kādu mēs to reiz pazinām?&rdquo;</p> <p>&nbsp;&nbsp; Pasākuma gaitā mēs uzzinājām, kāda ir&nbsp; laikmetīgās dzejas modernā izpratne &nbsp;- dzejā nav atskaņu, var nebūt lielie burti, pieturzīmes un darbojas princips &ldquo;māksla mākslas pēc&rdquo;, jo literatūra zaudējusi audzino&scaron;o funkciju. Latvie&scaron;u literatūras vēsturē dzejnieks un dzeja ir bijis tautas sirdsapziņa un virzītājspēks, pa&scaron;laik dzejnieka un dzejas loma sabiedrības dzīvē mainījusies.</p> <p>&nbsp; Dzejnieces uzskati par kvalitatīvu un nekvalitatīvu dzeju bijā ļoti strikti &ndash; ir &ldquo;tepiķi&rdquo; un ir &ldquo;gobelēni&rdquo;, un, viņasprāt, dzejas krājumi, ko izdod autors par savu naudu, pārsvarā ir nekvalitatīva dzeja.</p> <p>&nbsp; Vērtējums par skolotāju darbu arī bija viennozīmīgs &ndash; jo stingrāka un prasīgāka skolotāja, jo vairāk skolēniem iemāca un skolēns nākotnē būs pateicīgs tie&scaron;i &ldquo;skolotājai gestapovietei&rdquo;.&nbsp; Lai skolēni lasītu un izprastu dzeju un prozu, skolotāja Iveta Ratinīka savās stundās izmanto dažādas metodes &ndash; teatralizāciju simulāciju, stilizāciju. Analizējot noteiktu grāmatu, piemēram Dostojevska &ldquo;Noziegums un sods&rdquo;, skolēni iejūtas grāmatu varoņu tēlos, uz skolotājas un klasesbiedru jautājumiem atbildot no Raskoļņikova vai Soņečkas Marmeladovas viedokļa.</p> <p>&nbsp; Klausoties Ivetas Ratinīkas stāstījumu par mūsdienu dzejas tendencēm un literatūras mācī&scaron;anu, atbildot uz viņas jautājumiem un uzdodot jautājumus viņai, nemanāmi aizlidoja pusotra stunda. Tika runāts arī par mūsdienu prozu, par vēsturisko romānu sēriju, par kārtējo izglītības reformu un citām tēmām. Pasākums bija ne tikai izzino&scaron;s, bet arī emocionāli piesātināts, Ivetas Ratinīkas kūsājo&scaron;o enerģiju varēja sajust ikviens klāteso&scaron;ais.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Nākamā projekta &ldquo;Latgaliskais &ndash; daļa no latviskā&rdquo; tik&scaron;anās ar rakstnieci Ingu Ābeli notiks 26.oktobrī Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē. &nbsp;&nbsp;</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38955&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38955&type=1Līvānu novada Centrālā bibliotēkaLīvāniTikšanās ar rakstnieci Daci Priedi Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<p><strong>&nbsp;&nbsp; &Scaron;ī gada 27.oktobrī&nbsp; Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē &nbsp;pasākumā &ldquo;Priede starp debesīm un zemi&rdquo; līvānie&scaron;i tikās ar rakstnieci Daci Priedi.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp; Dzīvespriecīgā, dzirksto&scaron;ā spēka pilna rakstniece Dace Priede stāstīja par sevi &ndash; māti, vecmāmiņu, aktrisi, amatierteātra režisori, rokdarbnieci, aktīvu dzīvnieku aizstāvi un mācītāja vietas izpildītāju, ik pa brīdim atsaucoties uz Bosu - Dievu un norādot ar roku uz aug&scaron;u.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Tik&scaron;anās laikā Dace Priede iepazīstināja ar savām grāmatām, īsi raksturojot tās un nolasot nelielus fragmentus. No bērnu grāmatiņas &ldquo;Pasakas manam mazulim&rdquo; autore nolasīja pamāco&scaron;u pasaku par Niķi, atzīmējot, ka kādreiz domājusi, ka pasakas nerakstī&scaron;ot, bet &nbsp;Dievs izlēmis citādi.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Uz Daces Priedes jautājumu, vai kāds no auditorijas ir bijis bērnu namā, zāli pār&scaron;alca kolektīvs &ldquo;Nē&hellip;&rdquo;. Rakstniece pastāstīja, ka viņa ir audzinājusi bērnu nama bērnus, ka viņai ir &ldquo;bērni un bērni&rdquo;, kurus aizstāvēs vienmēr un visur. Runājot par sievietes sūtību, Dace Priede ir pārliecināta, ka &ldquo;sievietes rokās ir dzīvības un nāves atslēgas&rdquo;, bet ar tām ir jāprot rīkoties.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Daces Priedes grāmata &bdquo;Mums vienas asinis Tev un man&rdquo; pievēr&scaron; uzmanību mūsdienu aktuālajai izmesto dzīvnieku problēmai, kad cilvēku bezatbildība un nodevība ir pārkāpusi visas robežas. Latvijas dzīvnieku patversmes ir pārpildītas. Izmesti kaķi mūsu pagalmos, uz ceļiem, mežā piesieti, mazdārziņos atstāti suņi, pamesti kucēni un kaķēni maisos vai kastēs &nbsp;- tā ir mūsu ikdiena. Rakstniece vēlētos, lai &scaron;o grāmatu izlasītu pēc iespējas vairāk cilvēku un aizdomātos par&nbsp; savu atbildību pret dzīvību, dzīvo būtni.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; Rakstniece uzsvēra, ka &bdquo;Mums vienas asinis Tev un man&rdquo; rado&scaron;ā komanda atteikusies no honorāriem. Visa naudiņa, kas&nbsp; iegūta grāmatas pārdo&scaron;anas rezultātā, tiks iztērēta, lai nopirktu dzīvnieku barību un zāles Kuldīgas dzīvnieku patversmes un Latvijā lielākās dzīvnieku patversmes Līčos &bdquo;Ulubele&rdquo; iemītniekiem.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp; Interesants bija Dace Priedes stāstījums par savu interesi par Amerikas indiāņiem, kura radusies agrā jaunībā, skatoties filmas par indiāņiem. Jaunības degsmes iespaidā rakstniece devusies uz Maskavu, iepazinusies ar indiāņu vēstures pētnieci-profesori un indiāni Keitu. Taču sapnis par indiāņu dzīves &nbsp;iepazī&scaron;anu piepildījies nesen &ndash; &nbsp;Dace Priede &nbsp;aizceļojusi uz Ameriku, uz indiāņu rezervātu, runājusi ar pa&scaron;iem indiāņiem un saskatījusi&nbsp; līdzību &nbsp;mūsu un indiāņu kultūrā, vēsturē, rakstu zīmēs un abu tautu likteņos.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Uz jautājumu, kā rakstniece tik daudz paspēj izdarīt &ndash; rakstīt, būt sabiedriski aktīvai, darināt rotas, grāmatzīmes, adīt, audzēt gliemežus, sēņot, marinēt un vēl daudz ko citu &ndash; Dace Priede atkal norādīja ar roku uz aug&scaron;u &ndash; Dievs palīdz!</p> <p>&nbsp;&nbsp; Dieva klātbūtne jau&scaron;ama visos Daces Priedes darbos, bet tik&scaron;anās ar rakstnieci noslēdzās uz patriotisma nots ar ticību latvie&scaron;u tautas gara spēkam, latvie&scaron;u tautas vienotībai, nacionālās identitātes saglabā&scaron;anai.</p> <p>Dzidra Kalvāne</p> <p>Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Pieaugu&scaron;o literatūras nodaļas vadītāja</p>Sat, 29 Oct 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36699&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36699&type=1Bibliotēku nedēļa Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<p><strong>Bibliotēku nedēļa 2016</strong></p> <p><strong>2016. g. 12.- 29. aprīlis</strong></p> <p><strong>Devīze &ldquo;Attiecības. Sadarbība. Kopiena&rdquo;</strong></p> <p><strong>Pasākumu plāns LNCB </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>12.- 29. aprīlis. Plakātu&nbsp; &ndash; kolāžu&nbsp; &ldquo;Tavs ceļ&scaron; uz bibliotēku&rdquo; veido LNCB Bērnu literatūras nodaļas lasītāji.</p> <p>18.- 29. aprīlis. Literatūras izstāde &ldquo;Bibliotēkas fotogrāfijās.&rdquo;</p> <p>19. aprīlis. &ldquo;Esam kopā, esam bibliotekāri.&rdquo; Svētku pasākums LNCB darbiniekiem</p> <p>19. aprīlis&nbsp; plkst. 14.00- 15.00. Akcija &ldquo;Lasāmais soliņ&scaron;&rdquo;(ja labi laika apstākļi) Veltām stundu lasī&scaron;anai, lasām ārā, lasām kopā! Pasākums notiek LNCB skvērā</p> <p>19.- 27. aprīlis. Lasītāji vērtē &ldquo;Manas attiecības ar manu&nbsp; bibliotēku.&rdquo;</p> <p>22. aprīlis. Akcija &bdquo;Uzdāvini jaunu grāmatu savai bibliotēkai!&rdquo;</p> <p>19.- 22. aprīlis. Atvērto durvju dienas bibliotēkā.</p> <p>21. aprīlis. Akcija &ldquo; Ātrā grāmatu palīdzība.&rdquo; LNCB dāvina žurnālus Līvānu slimnīcai.</p> <p>23. aprīlis 12.00- 14.00. Voluntieri bibliotēkā. Sadarbībā ar jaunie&scaron;u&nbsp; centru &ldquo;Kvartāls&rdquo; datorskolas nodarbība senioriem &ldquo;Dators &ndash; mans draugs un palīgs&rdquo;, konsultācija datorlietotājiem</p> <p>28. aprīlis. Seminārs Līvānu reģiona bibliotekāriem.</p> <p>28. aprīlis plkst. 13.30. Tik&scaron;anās ar žurnālisti un rakstnieci Ingu Jērumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 13 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36374&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36374&type=1Līvānu reģiona bibliotēku darbinieku seminārs<p>&nbsp;</p> <p><strong>Semināra programma</strong></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>10.00-11.15&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lekcija &ldquo;Sarunas par tikumību&rdquo;</strong>, lektore Inguna&nbsp; Sāre</p> <p><strong>11.15-12.30 </strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Darbs ar SBA moduli sistēmā &ldquo;ALISE&rdquo;, </strong>LNCB sistēmbibliotekāre Laima Kozure</p> <p><strong>12.30-12.45&nbsp;&nbsp;&nbsp; PĀRTRAUKUMS</strong></p> <p><strong>12.45-13.15</strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcijas sēdē &nbsp;&ldquo;Bibliotekārā izglītība krustcelēs&rdquo; gūtās atziņas,</strong> INCB direktore Ināra Valpētere<em>&nbsp;</em></p> <p><strong>13.15-14.30&nbsp;&nbsp;&nbsp; LNCB filiālbibliotēku prezentācijas par bibliotēku darbu 2015. gadā</strong></p> <p><strong>14.30-15.00&nbsp;&nbsp;&nbsp; Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku aktuālie darba jautājumi</strong></p>Sat, 26 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35736&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35736&type=1Liega PiešiņaMāra JēkabsoneMarlēna KrasovskaLNB izbraukuma seminārs Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<p>25. februārī &nbsp;notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp; mācību izbraukuma seminārs Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā. Seminārā piedalīsies Līvānu un Ilūkstes novadu publisko bibliotēku darbinieki, kā arī pārstāvji no Līvānu novada skolu bibliotēkām. Semināru organizē Līvānu novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centru. Bibliotēku darbiniekiem aktuālas tēmas prezentēs LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja Māra Jēkabsone, galvenā bibliotekāre Marlēna Krasovska, ieskatu jaunākajā literatūrā sniegs LNB Speciālo krājumu departamenta projektu vadītāja Liega Pie&scaron;iņa</p> <p>No plkst. 9.00 darbosies grāmatu galds.</p>Fri, 19 Feb 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35006&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35006&type=1Ingmārs LīdakaTikšanās ar Ingmāru Līdaku<p>&nbsp;</p> <p>2016. gada 6. janvārī Līvānu novada Centrālās bibliotēkas lasītāji tiksies ar grāmatas "Zoodārzs manā pagalmā" autoru Ingmāru Līdaku"</p> <p>Ingmārs Līdaka atpazīstamību sabiedrībā izpelnījies kā Rīgas Zooloģiskā dārza sabiedrisko attiecību speciālists, dažādu sižetu, raidījumu un filmu par dabu autors un vadītājs.</p>Tue, 22 Dec 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33986&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33986&type=1Teātris bibliotēkā<p>31. oktobrī plkst. 15.00 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas&nbsp; 2. stāvā&nbsp; Lietotāju apkalpo&scaron;anas nodaļā&nbsp; viesojas Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātris ar izrādi &ldquo;Bibliotēkas stāstiņi&rdquo;, kas veidota pēc Ivetas Krūmiņas stāstu motīviem. Izrādes režisore Daiga Bētere.</p>Tue, 13 Oct 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33985&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33985&type=1Tamāra Elstelaikraksts "Novadnieks"Tikšanās ar lasītājiem<p>20. oktobrī plkst.16.00 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas pirmajā stāvā Pieaugu&scaron;o literatūras nodaļā uz tik&scaron;anos ar lasītājiem aicina &nbsp;laikraksta &ldquo;Novadnieks&rdquo; redaktore Tamāra Elste. Tā kā Elstes kundzes &nbsp;vaļas prieks ir glezno&scaron;ana, tad&nbsp; būs sarunas ne tikai par mūsu reģionā populāro &nbsp;laikrakstu, bet arī par nesenā pagātnē tapu&scaron;iem mākslas darbiem.</p> <p>Laipni gaidīti!</p>Tue, 13 Oct 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32834&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32834&type=1Ceļojošā fotoizstāde "Latvijas mazās gaismas pilis"<p>27. jūnijā plkst. 11.00 Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā atklāja &nbsp;fotoizstādi &ldquo;Latvijas mazās gaismas pilis.<strong>&rdquo; </strong>Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības un arhitekta Jāņa Dripes veidotajā fotoizstādē var iepazīties ar 59 Latvijas bibliotēkām, kas pēdējos desmit gados piedzīvoju&scaron;as pozitīvas pārmaiņas.</p> <p>Līvānu novadu izstādē pārstāv Līvānu novada Centrālā bibliotēka, Turku pagasta bibliotēka un Sutru bibliotēka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>I<strong>zstāde ikvienam interesentam apskatāma Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 136 no 27. jūnija līdz 18. jūlijam bibliotēkas darba laikā. Izstāde izvietota bibliotēkas trijos stāvos.</strong></p>Sat, 27 Jun 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32453&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32453&type=1Vladislava Kundziņa fotogrāfiju izstāde Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<p>No 18. maija Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē&nbsp; eksponēta Vladislava Kundziņa fotogrāfiju izstāde &bdquo;10 dienas Alžīrijā.&rdquo;</p> <p>Izstādē var aplūkot divdesmit septiņus darbus, kas tapu&scaron;i fotogrāfa desmit &nbsp;dienu ilgā ceļojumā pa berberu zemi Alžīriju. Uzticama gida pavadībā fotomākslinieks veicis 3500 km, iepazinis vienu no tūristiem bīstamākajām un neviesmīlīgākajām valstīm Ziemeļāfrikas reģionā.</p> <p>Alžīrie&scaron;i nemīl fotografēties- tas saistīts ar ticējumu, ka fotoaparāts un fotogrāfija paņem cilvēka dvēseli, tāpēc ieraugot cilvēku ar fotoaparātu, viņi vienkār&scaron;i pagriež muguru. Vladislavam Kundziņam acīmredzot izdevies iegūt viņu uzticību, fotogrāfijās alžīrie&scaron;i &scaron;ķiet atraisīti, dabiski.</p> <p>Viens no pirmajiem izstādes apmeklētājiem viesu grāmatā atstājis &scaron;ādu ierakstu: "Paldies par ieskatu berberu pasaulē! Fotogrāfijas dod spilgtus iespaidus. Īpa&scaron;i patika kolorītie personāži- gan cilvēki, gan dzīvnieki.&rdquo;</p> <p>Izstāde skatāma bibliotēkas darba laikā.</p>Wed, 20 May 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32239&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32239&type=1Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu<p>Piektdien, 15.maijā plkst.13.30 Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē pasākumu cikla &ldquo;Tik&scaron;anās ar personību&rdquo; ietvaros viesosies populārā latvie&scaron;u rakstniece <strong>Nora Ikstena</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Pasākumu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds</em>. <br /><br /> <strong>Laipni gaidīti Noras Ikstenas talanta cienītāji!</strong></p>Sat, 09 May 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31904&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31904&type=1Bibliotēku nedēļa- 2015 Līvānos sāksies jau 18. aprīlī<p><strong>&nbsp;</strong </p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;Pasākumi Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<br /></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>18. aprīlis plkst.9.00- </strong>Svētku pasākums<strong> &bdquo;Starts tiek dots Bibliotēku nedēļai 2015</strong>. <strong>Svinam savas bibliotēkas un bibliotekāru sasniegumus 2014.gadā!</strong>&rdquo; Piedalās LNCB darbinieki</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>18. aprīlis plkst. 11.00- 15.00.- </strong>Līvānu novada Bērnu žūrijas noslēguma pasākums<strong> &bdquo;Kopā lasīt ir jautri.&rdquo;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>23. aprīlis.- </strong>Akcija<strong> &bdquo;Uzdāvini jaunu grāmatu savai bibliotēkai!&rdquo;</strong></p> <p><em>Ikviens tiek aicināts dāvināt jaunu grāmatu bibliotēkai</em></p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>21.- 30. aprīlis.- </strong>Grāmatu izstāde<strong> &bdquo;Pasaules klasiķu tulkojumi- Raiņa rado&scaron;ā mantojuma nozīmīga sastāvdaļa.&rdquo;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>30. aprīlis</strong>.- <strong>Bibliotēku nedēļas svinīgs noslēgums</strong>, kurā piedalās LNCB, filiālbibliotēku darbinieki.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>plkst.10.00 -</strong> Informatīvi izglītojo&scaron;s pasākums &bdquo;<strong>LNCB vieta un loma Līvānu novada mākslas telpā.&rdquo;</strong></p> <p><em>Iepazī&scaron;anās&nbsp; ar fotomākslinieka Jāna Gleizda darbu izstādi, viņa dzīvi un daiļradi. Pasākumu vada Latgales fotogrāfu apvienības priek&scaron;sēdētājs Igors Pličs.</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p class="mcntmsonormal1"><strong>plkst. 11.00</strong>- Izglītojo&scaron;s pasākums <strong>&bdquo;</strong><strong> </strong><strong>Ievērojamā uzziņu resursu datubāze Britannica</strong><strong> Online Library &nbsp;Edition</strong><strong>&nbsp; ir pieejama Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā.&rdquo;</strong><strong> </strong></p> <p class="mcntmsonormal1"><em>Datu bāzi prezentē KISC speciāliste,&nbsp;&nbsp; projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām"&nbsp; koordinatore Agrita Sagalajeva</em></p>Fri, 17 Apr 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31504&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31504&type=1E- prasmju nedēļa Līvanu novada Centrālajā bibliotēkā<p><strong>&nbsp;</strong </p> <p><strong>E- prasmju nedēļas ietvaros no 24.- 28. martam bibliotēka piedāvā :</strong></p> <ul> <li>Grāmatu un informatīvu materiālu izstādi " Es un&nbsp; e-vide&rdquo;</li> <li>Konsultācijas par datubāzēm: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka un Līvānu un Ilūkstes novadu bibliotēku kopkatalogs.</li> <li>Bibliotekārās&nbsp; stunda 5.-9. kla&scaron;u skolēniem &bdquo;Viss par Līvānu un Ilūkstes novadu kopkatalogu.&rdquo; </li> </ul> <p><strong><em>Pieteik&scaron;anās pa telefonu 65344264</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">28. marts no 10.00- 12.00</span></strong></p> <ul> <li>Bērnu literatūras nodaļā animācijas filmu skatī&scaron;anās uz bibliotēkas datoriem (<a href="http://www.filmas.lv">www.filmas.lv</a>). </li> </ul> <p><strong><em>Pieteik&scaron;anās &nbsp;pa telefonu 65344264</em></strong></p>Tue, 24 Mar 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31317&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=31317&type=1Nepieciešama enciklopēdija krājuma papildināšanai<p>Līvānu novada Centrālā bibliotēka krājuma papildinā&scaron;anai vēlas iegādāties (vai saņemt &nbsp;kā dāvinājumu) enciklopēdiju:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Latvijas enciklopēdija: 5 sēj. ar rād.- Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība,2009.</strong></p> <p><strong>5. sēj. Rojas-Žvīgu</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ISBN 998494820X (ies.).. &ndash; ISBN 9789934806803 (ies.).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktinformācija:</p> <p>mob. 26522251,</p> <p>e-pasts- inta.verdina@livanub.lv</p>Thu, 12 Mar 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29381&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29381&type=1Dace JudinaArturs KiseļovsTikšanās ar rakstnieci Daci Judinu un mūziķi Arturu Kiseļovu<p><strong>Sestdien, 15. novembrī&nbsp; plkst. 14.00 Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā &bdquo;Romantisks rudens detektīvu&rdquo;- tik&scaron;anās ar rakstnieci, žurnālisti un režisori Daci Judinu un mūziķi, dzejnieku Arturu Kiseļovu. &nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>&Scaron;o projektu &bdquo;Tik&scaron;anās Latvijas novadu bibliotēkās&rdquo; realizē&nbsp; Latvijas Nacionālā bibliotēka Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas &bdquo;PROFESIONĀLĀS MĀKSLAS PIEEJAMĪBA LATVIJAS REĢIONOS&rdquo; ietvaros</strong></p>Tue, 04 Nov 2014 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23524&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23524&type=1Aicinām apmeklēt ceļojošo fotoizstādi “Tu esi. Tu vari!”<p><strong></strong></p> <p>No 10. -20. maijam Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Straumes zālē bibliotēkas darba laikā &nbsp; apskatāmas fotogrāfa Jura Bērziņa - Soma 52 fotogrāfijas, kurās iemūžināti Latvijas sportisti Londonas paralimpiskajās spēlēs. &Scaron;ī izstāde ir Baltijā pirmā fotogrāfiju izstāde par Paralimpiskajām spēlēm</p> <p>Izstādes atklā&scaron;ana notiks 9. maijā plkst.15:00. Atklā&scaron;anas pasākumā ieeja ir ar ielūgumiem.</p> <p>Pēc izstādes atklā&scaron;anas notiks informatīvs seminārs par sportu cilvēkiem ar invaliditāti. Semināra lektors Andris Ulmanis, LPK ģenerālsekretārs.</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23528&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23528&type=1Grāmatas "No idejas līdz grāmatai" atvēršanas svētki<p>Līvānu 1. vidusskolas 1.a klases skolēni ielūdz savas māmiņas uz grāmatas "No idejas līdz grāmatai" atvēr&scaron;anas svētkiem, kas notiks 10. maijā plkst.17.00 Bērnu literatūras nodaļā.</p>Wed, 08 May 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23224&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23224&type=1Lasīt ir stilīgi<p>27. aprīlī Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā vienkopus pulcēsies Bērnu un jaunie&scaron;u žūrijas- 2012 eksperti no Līvānu novada bibliotēkām, lai piedalītos noslēguma pasākumā "Lasīt ir stilīgi."</p>Sat, 20 Apr 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21644&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21644&type=1Atklās jaunu izstādi<p>31. janvārī plkst. 16.00 &nbsp;Līvānu novada Centrālās bibliotēkas zālē "Straumes" atklās Česlava Mazuļa melnbalto fotogrāfiju izstādi "Mēs esam līdzas." Izstāde apmeklētājiem atvērta bibliotēkas darba laikā no 1. februāra.</p>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20346&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20346&type=1Pasākumi Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā novembrī<p><strong><span style="color: #000000;">Līvānu novada Centrālās bibliotēkas aktivitātes novembrī</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong>Pastāvīgās izstādes:</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Jaunieguvumi."</strong><br />Aicinām iepazīties ar grāmatām, kas LNCB krājumu papildināju&scaron;as 2012. gadā!<br /><br /><strong>&bdquo;Likteņu līkloči."</strong><br />Grāmatas par aktieriem, mūziķiem, zinātniekiem, vēsturiskām personībām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&bdquo;Līvānu miesta dzimtsarakstu nodaļai- 90.&rdquo;</strong></p> <p>Izstāde eksponēta bibliotēkas zālē &bdquo;Straumes.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>&bdquo;Mūsu ģimeņu relikvijas."<br /></strong>Izstādē eksponētas bibliotēkas darbinieču ģimeņu relikvijas - vecmāmiņu un māmiņu pūra dvieļi, galdauti,&nbsp;trauki, ģimeņu arhīvu fotogrāfijas, veci dokumenti. Atcerēsimies savas saknes!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izstādes:</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>1.- 30. novembris.-<strong> &bdquo;Iepazīsim Ziemeļvalstis!&rdquo;</strong></p> <p>No 12.- 18. novembrim bibliotēkā risinās Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa, kuras mērķis padziļināti iepazīt mūsu kaimiņus- Ziemeļvalstis. Izstādē skatāmi materiāli par Norvēģiju, Somiju, Zviedriju.</p> <p>&nbsp;</p> <p>13.- 30. novembris.- Izstāžu ciklā &bdquo;<strong>Aktuāli&rdquo;</strong> izstāde</p> <p><strong><span style="font-family: Calibri;">&nbsp;</span></strong><strong>"Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,</strong></p> <p><strong>Tā mums ir viena māte Latvija" </strong></p> <p><strong>(Rainis)</strong><br />Izstāde apkopo grāmatas un materiālus:<br />Lāčplē&scaron;a diena,&nbsp;<br />Latvijas Republikas Satversmei 90 gadi ,<br />Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas gadadiena,<br />Latvijas Republikas prezidenti (90 gadi kop&scaron; Latvijas Republikas pirmā prezidenta&nbsp;Jāņa Čakstes ievēlē&scaron;anas)<br /><br /><strong>Pasākumi:</strong></p> <p>3. novembris.- <strong>Jauno grāmatu diena.</strong></p> <p><span style="font-size: small;">No 13.- 17. novembrim- &bdquo;<strong>Tēvzemes nedēļa bibliotēkā.&rdquo;</strong></span></p> <p>Svētku gaisotnē aicinām iepazīties ar izstādē &bdquo;Kā bērns no vienas mātes dzimst, ne divām,tā mums ir viena māte Latvija" eksponētajiem materiāliem!</p> <p><span style="font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="color: #000000;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;">3. novembrī.- <strong>Jauno grāmatu diena.</strong></span></p> <p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #000000;">12.-16. novembris.-<strong> - Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa. </strong></span></p> <p><span style="color: #000000;">Ziemeļu bibliotēku nedēļai raksturīgais ir kāda noteikta lielā gada tēma un kāda noteikta literāra darba vai tā fragmenta lasī&scaron;ana. <em>Rītausmas stundās</em> mazie bērni lasīs un apspēlēs zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnas varoņu jautros un interesantos piedzīvojumus. </span></p> <p><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>Sestdien, 17. novembrī pl. 11.00</strong> LNCB Bērnu nodaļas Pasaku istabā lasīsim A. Lindgrēnas grāmatu &bdquo;Brālītis un Karlsons, kas dzīvo uz jumta&rdquo;. Gada vistum&scaron;ākajā laikā bibliotēkā atdzīvojas piemirsta tradīcija &ndash; sanākt kopā, lai lasītu literārus darbus, lai ieklausītos cits citā, sarunātos. Vairāku nedēļu garumā dažādas grāmatas bērniem lasīs brīvprātīgā darba veicēja Dinija Boreiko. &Scaron;ī jau būs tre&scaron;ā nodarbība un atliek cerēt, ka tas ir tikai sākums lieliskai sadarbībai.</span></p> <p><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;"><strong>14. -30. novembris.-</strong> Grāmatu izstāde <strong>&bdquo;&hellip;lasītājiem, kas rada brīnumus.&rdquo;</strong> (jaunākajam skolas vecumam)</span></p> <p><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p>Fri, 02 Nov 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19870&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19870&type=1Pasākumi Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā oktobrī<p><span style="color: #000000;"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pastāvīgās izstādes:</strong><br /><br /><strong>&bdquo;Jaunieguvumi"</strong><br />Aicinām iepazīties ar grāmatām, kas LNCB krājumu papildināju&scaron;as 2012. gadā!<br /><br /><strong>&bdquo;Likteņu līkloči"</strong><br />Grāmatas par aktieriem, mūziķiem, zinātniekiem, vēsturiskām personībām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&bdquo;Līvānu miesta dzimtsarakstu nodaļai- 90.&rdquo;</strong></p> <p>Izstāde eksponēta bibliotēkas zālē &bdquo;Straumes.&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<strong>&bdquo;Mūsu ģimeņu relikvijas"<br /></strong>Izstādē eksponētas bibliotēkas darbinieču ģimeņu relikvijas - vecmāmiņu un māmiņu pūra dvieļi, galdauti,&nbsp;trauki, ģimeņu arhīvu fotogrāfijas, veci dokumenti. Atcerēsimies savas saknes!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izstādes:</strong></p> <p><br />9.- 31. oktobris. - Izstāžu cikla <strong>"Cilvēkam, kur&scaron; zina. kurp viņ&scaron; iet, pasaule pati paver ceļu"</strong> izstādes<strong>:</strong></p> <p><strong>&bdquo;Rakstniecei Ingai Ābelei- 40&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Dzejniekam, esejistam, publicistam Andrejam Eglītim- 100&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Zviedru rakstniekam Akselam Muntem- 155&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>9.- 31. oktobris .- Izstāžu ciklā &bdquo;<strong>Aktuāli&rdquo;</strong> izstāde:</p> <p><strong>&bdquo;Dzīvnieki- mūsu mazie, mīļie draugi&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>1.- 31. oktobris.-<strong>&bdquo;Vārdnīcu pasaulē.&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pasākums:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>13. oktobris.-<strong> Jauno grāmatu diena</strong></p> <p><br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļa </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Izstādes:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>4.-20. oktobris.- &bdquo;Mazajiem par dzīvniekiem&rdquo; </strong></p> <p><strong>Izstāde veltīta Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 4.oktobrī.</strong><strong></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>23. &ndash; 31. oktobris.-<strong> &bdquo;&Scaron;ausmu stāsti tum&scaron;iem rudens vakariem&rdquo;</strong></p> <p>Izstāde veltīta Visu Svēto jeb Helovīnu dienai (pusaudžiem un jaunie&scaron;iem)</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pasākums:</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>13. oktobris.<strong> - Jauno grāmatu diena</strong><strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <span style="color: #000000;"> <p>&nbsp;</p> </span>&nbsp;</span></p>Wed, 03 Oct 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19502&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19502&type=1Dzejas dienas Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā sākušās<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">Dzejas dienu pasākumi LNCB un filiālbibliotēkās</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">LNCB</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">6. - 30. septembris.- <strong>Izstāde &bdquo;</strong><strong>Dzejas laiks ir sācies, kad dievs vēl nebija radījis pasauli, un turpināsies līdz pūcei aste ziedēs."</strong></span></span><br /><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;(Eva Mārtuža)</span><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Jaunākie dzejoļu krājumi bibliotēkā</span></span></p> <p><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">11.- 30. septembris.- <strong>Bibliogrāfiskais &nbsp;apskats "Jaunieguvumi dzejā LNCB."</strong><strong></strong></span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">22. septembris:</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">No plkst. 10.00- 12.00- <strong>Grāmatu galds</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">plkst. 12.00.- <strong>Aicinām uz tik&scaron;anos ar dzejnieci Liju Blūmu!</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pasākums notiks zālē &bdquo;Straumes.&rdquo;</span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">LNCB Bērnu literatūras nodaļa<br /><br /></span></span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">11.-29. septembris.- <strong>Jaunākās dzejas izstāde pirmskolas, jaunāko kla&scaron;u skolēnu un pusaudžu, kā arī jaunie&scaron;u zonās.</strong></span></span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Datums tiks precizēts &ndash;<strong>Rado&scaron;ā darbnīca Dzeju dienu noskaņās 1. kla&scaron;u skolēniem &bdquo;Topi mana grāmatiņa!&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Sutru bibliotēka</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">19. septembris.- <strong>&bdquo;Pateic, pateic, rūķīti!&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Dzejas dienām veltīts pasākums bērniem, kas tiek organizēts sadarbībā ar Sutru kultūras namu. </span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Rudzātu bibliotēka</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">4.- 29. septembris.-<strong> Izstāde</strong> <strong>&bdquo;</strong></span><strong>Septembris &ndash; Dzejas mēnesis.&rdquo;</strong></span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Turku pagasta bibliotēka</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">6.-30. septembris.- <strong>&bdquo;Iepazīsim bibliotēkas dzejas krājumu!&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Izstāde veltīta Dzejas dienām un iepazīstina ar jaunākajiem latvie&scaron;u dzejnieku dzejas krājumiem</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Rožupes bibliotēka</span></span></span></strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>14. septembris.- &nbsp;Dzejas dienu pasākums skolēniem.</strong><strong></strong></span></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">3.-28.septembris.- <strong>Izstāde</strong> &bdquo; <strong>Dzejas pasaulē.&rdquo; </strong></span></span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">Druvas bibliotēka</span></span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">6.- 30. septembris.- Izstāde <strong>&bdquo;Dzeja ar mums un ap mums.&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p>Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18304&type=1Aktivitātes jūnijā Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā<p><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Pastāvīgās izstādes.</span></strong><br /><br /><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>&bdquo;Jaunieguvumi."</strong><br />Aicinām iepazīties ar grāmatām, kas LNCB krājumu papildināju&scaron;as 2012. gadā!<br /><br /><strong>&bdquo;Likteņu līkloči."</strong><br />Grāmatas par aktieriem, mūziķiem, zinātniekiem, vēsturiskām personībām.</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Izstāžu cikla <strong>&bdquo;Līvānu hronika fotogrāfijās&rdquo; </strong>izstāde <strong>&bdquo;Līvāni. 20. gs. 20. - 30. gadi.&rdquo; </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Izstāde eksponēta bibliotēkas zālē &bdquo;Straumes.&rdquo; <br /><br /><strong>Izstādes.</strong><br /><br />1.- 30. jūnijs - Izstāžu cikla<strong>&rdquo;Cilvēkam, kur&scaron; zina. kurp viņ&scaron; iet, pasaule pati paver ceļu"</strong> izstādes<strong>:</strong></span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Reinim Birzgalim&mdash; 105 </span></span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Aktieris, režisors un grāmatu ilustrētājs &ndash; izstāde atklāj Reiņa Birzgaļa personības daudzveidību.</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Laimonim Puram</strong><strong>&mdash; 90</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Izstāde atspoguļo rakstnieka devumu latvie&scaron;u literatūras attīstībā.</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Zina</strong><strong>īdai Lazdai</strong><strong> &mdash; 110</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Trimdas dzejniece - skaistas mīlas un patriotiskas dzejas autore. </span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Ērikam </strong><strong>Ādamsonam </strong><strong>&mdash; 105 </strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Izstāde iepazīstina ar dzejnieku, rakstnieku un ievērojamu Rīgas dendiju</span></span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">1.- 30. jūnijs- Izstāžu ciklā "<strong>Aktuāli&rdquo;</strong> izstāde: </span></span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">&bdquo;Sit, Jānīti, vara bungas!&rdquo;</span></span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Atcerēsimies Jāņu svinē&scaron;anas tradīcijas un iepazīsim mūsu novada ievērojamākos Jāņus!</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">1.- 30. jūnijs- </span><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&bdquo;Mūsu ģimeņu relikvijas."<br /></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Izstādē eksponētas bibliotēkas darbinieču ģimeņu relikvijas - vecmāmiņu un māmiņu pūra dvieļi, galdauti,&nbsp;trauki, ģimeņu arhīvu fotogrāfijas, veci dokumenti. Atcerēsimies savas saknes!</span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">1.- 30. jūnijs- <strong>&bdquo;Balsoju par veselīgu dzīves veidu!&rdquo;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Kā attīrīt organismu, kā ievērot diētas pavasarī, vai tas patie&scaron;am ir nepiecie&scaron;ams- atbildes uz &scaron;iem jautājumiem sniedz izstādē izliktie materiāli.</span></span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Pasākumi:</span></span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">9. jūnijs.<strong>- Jauno grāmatu diena.</strong></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">LNCB Bērnu nodaļā:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">9. jūnijs- <strong>Jauno grāmatu diena</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">No 12. jūnija &ndash; Izstāžu cikls &bdquo;<strong>Izlasi vasarā!&rdquo;</strong></span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Jaunie&scaron;i un pusaudži! Tās ir grāmatas Jums!</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">&nbsp;</span></p>Sat, 02 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17862&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/livanu-novada-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17862&type=1Kursa „Bibliotēkas interešu pārstāvniecība” mācības<p><strong><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></strong></p> <p><span style="color: #000000;">9.-10.maijā Līvānos, Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā&nbsp; LNCB un filiālbibliotēku darbiniekiem notiks kursa &bdquo;Bibliotēkas intere&scaron;u pārstāvniecība&rdquo;mācības. Mācību laiks abas dienas ir no plkst. 9.30 līdz 17.30.</span></p>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0300