Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrshttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrshttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39766&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=39766&type=1fotokonkurssFoto konkurss "Noķerts mirklis"<p> <div> <div class="text_mod_style"> <div>Jaunie&scaron;i un pieaugu&scaron;ie, profesionāļi un amatieri aicināti piedalīties foto konkursā &ldquo;Noķerts mirklis&rdquo;. Aicinām paskatīties apkārt caur fotoobjektīva aci un ieraudzīt skaisto mūsu pagastā.</div> </div> </div> <div> <div class="text_mod_style"> <div>Konkursa mērķis ir iesaistīt dažāda meistarības līmeņa fotogrāfus mākslinieciski kvalitatīvu un interesantu Kursī&scaron;u pagastu raksturojo&scaron;u fotogrāfiju radī&scaron;anā un fotoattēlu krājumu papildinā&scaron;anā. Fotogrāfijas tiks izmantotas informatīvo izdevumu veido&scaron;anai, ievieto&scaron;anai Kursī&scaron;u pagasta pārvaldes mājaslapā, sociālajos tīklos, reprezentācijas vajadzībām un fotoizstādes &bdquo;Noķerts mirklis&hellip;&rdquo; izveido&scaron;anai.</div> <div>Vairāk par konkursu un nolikums <strong><a href="http://www.kursisi.lv/112494/piedalies-foto-konkursa-nokerts-mirklis2/">&Scaron;EIT</a></strong></div> </div> </div> </p>Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41833&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41833&type=1kolekcijakolekciju izstādeKursīšnieka Andra Spēlmaņa kolekcijas izstāde “Nozīmītes”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 27.07. līdz 30.09.&nbsp;</strong></p> <p><strong>kursī&scaron;nieka Andra Spēlmaņa kolekcijas izstāde &ldquo;Nozīmītes&rdquo;</strong></p> <p>Izstādē apskatāmas 100 dažādas nozīmītes no dažādiem pasākumiem, valstīm, notikumiem.</p>Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41830&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41830&type=1lasītveicināšanas programma"Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija 2017"<p>Ar prieku ziņojam, ka Bērnu, Jaunie&scaron;u un Vecāku žūrija 2017 ir klāt. Kursī&scaron;u pagasta bērni, jaunie&scaron;i un pieaugu&scaron;ie aicināti iesaistīties akcijā &ndash; &bdquo;Bērnu/Jaunie&scaron;u/Vecāku žūrija 2017&rdquo; pagasta bibliotēkā un skolas bibliotēkā.&nbsp; Akcijas sākums 2017.gada 29.jūlijs.</p> <p>Katrai vecuma grupai ir atlasītas se&scaron;as interesantas un aizraujo&scaron;as grāmatas. Tās jāizlasa un pēc visu grāmatu izlasī&scaron;anas tās jānovērtē un jāaizpilda anketa! Pla&scaron;āk &scaron;eit - <a href="http://www.kursisi.lv/112494/sakas-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-202/">http://www.kursisi.lv/112494/sakas-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurija-202/</a></p>Thu, 27 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41993&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41993&type=1projektsKITtautastērpsIzstāde "Saldus novada tautastērpi"<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 18.08. līdz 28.09.2017.</strong></p> <p>Izstāde</p> <p><strong>&ldquo;SALDUS NOVADA TAUTASTĒRPI&rdquo;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par izstādi</strong></p> <p>Izstāde &ldquo;Saldus novada tautastērpi&rdquo; tiek veidota sadarbojoties ar Saldus novada pagastu un pilsētas kolektīviem, biedrībām un privātpersonām, kuru īpa&scaron;umā ir Saldus novada pagastiem raksturīgie tautastērpi vai to detaļas. Tautastērpu komplekti ir gatavoti pēc vēsturiskām ziņām, materiāliem un pieejamajiem paraugiem, trūksto&scaron;ās detaļas pieskaņojot atbilsto&scaron;i kolektīva vajadzībām, raksturam un reģiona īpatnībām. Tā kā kolektīvi aktīvi koncertē, izstāde ir kustībā, kādi tautastērpi dodas pie to īpa&scaron;niekiem, kādi nāk klāt un papildina izstādi. Izstāde notiek biedrības &ldquo;KABata&rdquo; sadarbībā ar bibliotēku un kultūras darba organizatori realizētā projektā &bdquo;Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama&rdquo; ar biedrības &bdquo;KIT&rdquo; finansiālu atbalstu projektā &bdquo;Es radu Latviju &mdash; es daru Latviju&rdquo;.</p>Mon, 21 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42133&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42133&type=1gleznu izstādeDzidras Lāces gleznu izstāde 'Ziedi un ainavas"<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 1.09. līdz 30.09.</strong></p> <p>Dzidra Lāces gleznu izstāde</p> <p><strong>&ldquo;Ziedi un ainavas&rdquo;</strong></p>Sat, 02 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42208&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42208&type=1literārā tikšanāsPortrets tuvplānāVKKF projektsPasākums “Būt vienai no…” tikšanās ar dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>23.09.2017. plkst. 18.30</strong></p> <p><strong>Pasākums &ldquo;Būt vienai no&hellip;&rdquo; tik&scaron;anās ar dzejnieci, dramaturģi Ingu Gaili</strong></p> <p>Piedalās Kursī&scaron;u amatierteātris &ldquo;Kodols&rdquo;.</p> <p>Projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (5&rdquo; pasākums ar VKKF finansiālu atbalstu.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42210&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42210&type=1lasītāju klubsTematisks pasākumsKursīšu bibliotēkas Lasītāju kluba jaunās sezonas 1. tikšanās.<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>26.09.2017. plkst. 19.00</strong></p> <p><strong>Kursī&scaron;u bibliotēkas Lasītāju kluba jaunās sezonas 1. tik&scaron;anās.</strong></p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42212&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42212&type=1projektsTematisks pasākumsKITPasākums-saruna “Tautastērps vakar, šodien, rīt”, tikšanās ar Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāju Liu Monu Ģībieti<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>28.09.2017. plkst. 18.00</strong></p> <p><strong>Pasākums-saruna &ldquo;Tautastērps vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;</strong>, tik&scaron;anās ar Liepājas muzeja Kurzemes tautastērpu informācijas centra vadītāju <strong>Liu Monu Ģībieti,</strong> izstādes noslēgums.</p> <p>Pasākums notiek biedrības &ldquo;KABata&rdquo; sadarbībā ar bibliotēku un kultūras darba organizatori realizētā projektā &bdquo;Pucējies, rotājies, lielus svētkus gaidīdama&rdquo; ar biedrības &bdquo;KIT&rdquo; finansiālu atbalstu projektā &bdquo;Es radu Latviju &mdash; es daru Latviju&rdquo;.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42118&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=42118&type=1krustvārdu mīklas minēšanaKrustvārdu mīklu risināšanas čempionāts 4.posms 1.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p>07.09. plkst.16.00</p> <p>Krustvārdu mīklu risinā&scaron;anas čempionāts 4.posms 1.kārta</p>Thu, 31 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41858&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41858&type=1GrāmatniecībaSaldus pilsētas bibliotēkanovadpētniecības izstādeIzstāde “Grāmatniecība Saldū”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 31.07. līdz 31.08.2017.</strong></p> <p>Saldus pilsētas bibliotēkas veidota izstāde</p> <p><strong>&ldquo;Grāmatniecība Saldū&rdquo;</strong></p>Wed, 02 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41180&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41180&type=1krustvārdu mīklas minēšanaTematisks pasākumsKrustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 3.posma 9.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p>26.05. plkst. 16.00</p> <p>Krustvārdu mīklu risinā&scaron;anas čempionāta 3.posma 9.kārta</p>Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41178&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41178&type=1Portrets tuvplānātikšanās ar autoruVKKF projektsPasākums „Rakstīt ir lemts” tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras baudītāju Liegu Piešiņu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p>23.05. plkst. 19.00</p> <p>Pasākums &bdquo;Rakstīt ir lemts&rdquo; tik&scaron;anās ar rakstnieci Ingu Ābeli un literatūras baudītāju Liegu Pie&scaron;iņu</p> <p>Tik&scaron;anās tiek organizēta projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (5)&rdquo; ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.</p>Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41301&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41301&type=1gleznu izstādeM.Hartmanes gleznu izstāde "Krāsu spēles"<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 15.05. &ndash; 31.05.2017</strong></p> <p>Pampāļnieces Madaras Hartmanes</p> <p><strong>gleznu izstāde &ldquo;Krāsu spēles&rdquo;</strong></p>Tue, 16 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41176&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=41176&type=1Portrets tuvplānātikšanās ar autoruVKKF projektsPasākums „Par pelēm, sieru un…” tikšanās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi<p>Kursī&scaron;u pamatskolā</p> <p>15.05. plkst. 10.00</p> <p>Pasākums &bdquo;Par pelēm, sieru un&hellip;&rdquo; tik&scaron;anās ar bērnu grāmatu autori Eviju Gulbi</p> <p>Tik&scaron;anās tiek organizēta projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (5)&rdquo; ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.</p>Fri, 05 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40896&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40896&type=1Tematisks pasākumsPasākums “Ceļojumu piezīmes – Kenija”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>2017.gada 29.aprīlī plkst. 15.00</strong><br /><strong>Pasākums &ldquo;Ceļojumu piezīmes &ndash; Kenija&rdquo;</strong><span>, stāstos, fotogrāfijās dalīsies kursī&scaron;niece Dace Spēlmane</span></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40894&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40894&type=1Lasītāju klubitematisksLasītāju kluba pasākums — aktivitāšu kokteilis<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>25.04.2017. plkst. 19.00</strong><br /><strong>Lasītāju kluba pasākums &mdash; aktivitā&scaron;u kokteilis</strong><br /><span>&ldquo;Randiņa&rdquo; iespaidi, loesjē darbnīca, spēle &ldquo;Stāstu stāstiem izstāstīju&rdquo;</span></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40892&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40892&type=1krustvārdu mīklas minēšanaKrustvārdu mīklu risināšanas čempionāta 3.posma 8.kārta<p><strong>Krustvārdu mīklu risinā&scaron;anas čempionāta 3.posma 8.kārta&nbsp;</strong><br /><strong>2017.gada 20.aprīlī plkst.16.00</strong></p> <p><strong>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</strong></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40888&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40888&type=1Portrets tuvplānātikšanās ar autoruVKKF projektsPasākums „Baudīt dzīvi un grāmatas” tikšanās ar rakstnieku Arno Jundzi<p><strong>2017.gada 18.aprīlī plkst. 19.00</strong></p> <p><strong></strong>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā<br /><strong>Pasākums &bdquo;Baudīt dzīvi un grāmatas&rdquo; tik&scaron;anās ar rakstnieku Arno Jundzi&nbsp;</strong><br /><span>Pasākums notiek projekta &ldquo;Portrets tuvplānā (5)&rdquo; ietvaros ar VKKF finansiālu atbalstu.</span></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40890&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40890&type=1Tematisks pasākumsIepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā “Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū”<p> <div> <div class="text_mod_style"> <div>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</div> </div> </div> <div> <div class="text_mod_style"><strong>11.04.2017. plkst. 19.00</strong><br /><strong>Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā &ldquo;Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū&rdquo;</strong>. J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistes&nbsp;<strong>Ilzes Harunas</strong>&nbsp;lekcija-stāstījums.</div> </div> </p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40898&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40898&type=1tematiska izstādeIzstāde "Saldus Sv. Jāņa baznīca”<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 05.04.-30.04.2017.</strong><br /><span>J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja</span><br /><strong>izstāde "Saldus Sv. Jāņa baznīca&rdquo;</strong></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40606&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40606&type=1lekcijaSarunu pēcpusdienaStāsts par ENEGRAMMU kopā ar Irēnu Lagūnu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>3.aprīlī plkst.18.00</strong></p> <p><strong>&ldquo;Saruna par ENEAGRAMMU&rdquo;</strong></p> <p>Uz interesantu laika pavadī&scaron;anu sarunā aicina un zinā&scaron;anās dalīsies <strong>Irēna Lagūna</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Tas nav noslēpums, ka mēs esam ļoti dažādi. Ar vieniem mums viegli ir komunicēt, ar citiem ne tik viegli. Reizēm pat ar sevi nav viegli.</p> <p>Eneagrammas zinātne palīdz saprast &scaron;os iemeslus, un, kas ir pats labākais &mdash;&nbsp; parādot cilvēku at&scaron;ķirīgo būtību vislabvēlīgākajā gaismā, palīdz pieņemt un koriģēt savu izturē&scaron;anos, tā padarot dzīvi priecīgāku sev un citiem.</p> <p>Visa pamatā ir attiecības! (tā saka gudri cilvēki)&nbsp;</p>Fri, 24 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40443&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40443&type=1lasītāju klubsTematisks pasākumsLasītāju kluba pasākums — lasam visi vienu<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>28.03.2017. plkst. 19.00</strong></p> <p><strong>Lasītāju kluba pasākums</strong> &mdash; lasam visi vienu - romāns &bdquo;Ceļmalas puķes&rdquo;</p> <p>Uzzināsim par, izpētīsim un ieskatīsimies, sazināsimies ar!</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40441&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40441&type=1krustvārdu mīklas minēšanaTematisks pasākumsKrustvārdu mīklu minēšanas čempionāta 3.posma 7.kārta<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>23.03.2017. plkst.16.00</strong></p> <p><strong>Krustvārdu mīklu minē&scaron;anas čempionāta 3.posma 7.kārta</strong></p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40439&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40439&type=1Tematisks pasākumsLekcijas. Lekciju cikls.Lekciju cikla pasākums “Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū” muzeja speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>21.03.2017. plkst. 18.00</strong></p> <p>Iepazīsim Saldus ielu vēsturi lekciju ciklā <strong>&ldquo;Ielas garuma stāsts: Lielā iela Saldū&rdquo;</strong></p> <p>J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja speciālistes Ilzes Harunas lekcija-stāstījums</p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40445&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kursisu-pagasta-biblioteka--informacijas-centrs/News/ArticleItem.aspx?article=40445&type=1Kolekcijastematiska izstādeKolekcijas izstāde “Par piemiņu no izrādes” – dažādu teātra izrāžu programmas<p>Kursī&scaron;u bibliotēkā-informācijas centrā</p> <p><strong>No 20.03.-30.04.2017.</strong></p> <p>Kursī&scaron;nieka Mārtiņa Lagzdona kolekcijas izstāde</p> <p><strong>&ldquo;Par piemiņu no izrādes&rdquo; &ndash; dažādu teātra izrāžu programmu kolekcija</strong></p>Mon, 13 Mar 2017 00:00:00 +0200