Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49908&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49908&type=1Dzejas dienaDabaStopiņiKalējiPēters BrūversStopiņu novada Dzejas diena<p><span>Piektdien, 2019. gada 6. septembrī, plkst.16.00 Dzejas dienas pasākums &ldquo;..viss ir dzīvs, jo apkārt Daba.&rdquo; dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo; Stopiņu novadā Līčos.&nbsp;</span><br /><span>Programmā: dzejas lasījumi, balvu pasnieg&scaron;ana, sarunas un domu apmaiņa dabā.</span></p>Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50047&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50047&type=1skolotājipedagoģijaskološanāspedagoģijas virzieniTEMATISKA IZSTĀDE "JAU RINDĀ DZĒRVES KĀRTOJAS" - GRĀMATAS PEDAGOGIEM!<p><span>Izstāde veltīta Zinību mēnesim par pedagoģijas virzienu pamatiem un dažādu pieeju mācī&scaron;anai. Materiālos ietverta informācija ne tikai par pedagoģijas vēsturi, bet arī par dažādām &scaron;o zinību atziņām un mūsdienu skolu un zinā&scaron;anu veidiem. Neiztrūkst gan klasiskajai pedagoģijai, gan Valdorfa un Montesori pedagoģijai veltītas grāmatas.&nbsp;</span><strong>Ievērojām, ka izglītībā nākamais ir Tehnoloģiju gads. Aicinām izmantot bibliotēkā pieejamās tehnoloģijas un informācijas avotus.</strong><br /><span>Dosim iespēju ieskatīties arī topo&scaron;ajiem pedagogiem svarīgajās grāmatās. Taču &scaron;oreiz laikam būs tā reize, kad izstādē nenonāks itin visas skolai veltītās grāmatas, jo to, vienkār&scaron;i, ir diezgan daudz. Tāpēc atcerieties, ka grāmatas par skolo&scaron;anu un skolo&scaron;anos atrodamas arī bibliotēkas plauktos. Pagaidām, apkopojot dažādus avotus esam atradu&scaron;i vairākus pedagoģijas veidus &ndash; vispārīgā, apraksto&scaron;ā, praktiskā, normatīvā, bērnu, psiholoģiskā un sociālā pedagoģija. Varbūt ir vairāk? Izstādē iekļautajās grāmatās būs arī informācija, kā veidot karjeru skolas gaitās esot un kā palīdzēt bērnam mācīties.</span></p>Tue, 03 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50149&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50149&type=1grāmatasjaunākās grāmatasgrāmatu apskatsULBROKAS BIBLIOTĒKAS JAUNĀKO GRĀMATU APSKATS, 2019 GADA AUGUSTS-SEPTEMBRIS<p>Grāmatu apskatu varat lasīt &scaron;eit -&nbsp;<a href="https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Gramatu_apskati/jaunako_gramatu_apskats_augusts_septembris_2019.pdf">https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/Gramatu_apskati/jaunako_gramatu_apskats_augusts_septembris_2019.pdf</a></p>Sat, 14 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49907&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49907&type=1IzstādeLiteratūraUlbrokas bibliotēkarakstnieceDace RukšāneLiterāra izstāde "Latviskais laimes kods". Rakstniecei Dacei Rukšānei - 50"<p>Dace Ruk&scaron;āne ir viena no tik dažādajām latvie&scaron;u rakstniecēm, kuru vispirms iepazinām pēc slejām dažādos preses izdevumos. Lai gan pirmā rakstnieces nodarbe ir bijusi studē&scaron;ana LU Bioloģijas fakultātē un Latvijas Medicīnas akadēmijā. Rakstniece, publiciste un politiķe Dace Ruk&scaron;āne ieguvusi izglītību arī Kinoscenāriju attīstības meistardarbnīcā SOURCES 2 Vīnē. Jaunībā kāpusi kalnos. Jāa<span class="text_exposed_show">tzīmē, ka viņas romāni &ldquo;Romāniņ&scaron;&rdquo; un &ldquo;Kāpēc tu raudāji?&rdquo; attiecīgi tulkoti dāņu un vācu valodās. Vairāki darbi iekļauti izlasē, kas nākusi klajā armēņu valodā un jau pieminētajā &ndash; vācu. Ruk&scaron;āne ir vairāku grāmatu autore, atsevi&scaron;ķu darbu redaktore un scenārija autore. Tulkotāja un lugas &ldquo;Rīt atbrauks Florinda&rdquo; autore. &Scaron;obrīd viņa ir Saeimas deputāte, bet tas netraucē viņai aizvien būt cilvēciskai un dabai draudzīgai. Brīvajā laikā viņa ir aktīva apkārtējās vides un jo īpa&scaron;i &ndash; putnu vērotāja. Rakstniece viesojusies muzejos, bibliotēkās un citās ar literatūru saistītās iestādēs. &Scaron;ķiet, ka viņa zina, kāds ir &scaron;is &ldquo;Latviskais laimes kods&rdquo;. Aicinām skatīt arī citas Daces Ruk&scaron;ānes grāmatas, kā arī intervijas un aprakstus par viņu.</span></p>Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49791&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49791&type=1ekskursijakulinārijakultūrvēstureSēlijaJanīna Kursītebibliotēkas lasītājiULBROKAS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU VASARAS EKSKURSIJA<p><strong>2019. gada 20. -21. jūlijā ikgadējā bibliotēkas lasītāju ekskursija &ldquo;Pa Sēlijas baltajiem lielceļiem kopā ar Janīnu KURSĪTI&rdquo;.</strong><span>&nbsp;Programmā:&nbsp;</span><strong>Sēlijas kultūrvēsturiskais un kulinārais mantojums.&nbsp;</strong><br /><span>Atvainojiet, grupa nokomplektēta.</span><br /><span>Kontaktinformācija: Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.</span></p>Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49598&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49598&type=1Ulbrokas bibliotēkajūlijsSēlijaJanīna Kursītevasaras ekskursijalasītāju ekskursijaULBROKAS BIBLIOTĒKAS LASĪTĀJU VASARAS EKSKURSIJA, 20.-21.jūlijs<p><strong>Ekskursija pa Sēlijas baltajiem lielceļiem kopā ar Janīnu KURSĪTI.&nbsp;</strong><br /><span>Programmā: Valle Antmaņa-Briedī&scaron;a muzejs. Pilkalnes muižas apmeklējums. Saukas dabas parks un Ormaņkalns. Lietuvas robežas &scaron;ķērso&scaron;ana un atdzimusī Ilzenbergas muiža. Gārsenes pils apskate. Subates sakrālais mantojums.&nbsp; Daugavpils &ndash; naktsmītne un Starptautiskā vēstures festivāla&nbsp;</span><strong>&ldquo;Dinaburg 1812&rdquo;</strong><span>apmeklējums.</span><br /><strong>Otrā diena</strong><span>&nbsp;- Vecā Stendera muzejs. Selekcionāra Paula Sukatnieka Apsītes. Bebrenes muižas parks. Pļavas muzejs Kaldabruņā. Sēlpils pilsdrupas. Staburaga klints piemiņas zīmes Dieva auss un Vīgantes parka apmeklējums.&nbsp;&nbsp;</span><strong>Viena ceļotāja kopējās izmaksas 123 EUR</strong><span>. Kontaktinformācija: Daiga Brigmane, Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.</span></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49790&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49790&type=1Ulbrokas bibliotēkalasītavaāra lasītavaezermalaezermalas lasītavaUlbrokas ezersULBROKAS BIBLIOTĒKĀ ĀRA LASĪTAVA<p><strong>Ezermalas lasītava.</strong>&nbsp;Piecas dienas nedēļā jūlija mēnesī bibliotekāri piedāvā literatūru lasī&scaron;anai āra lasītavā, reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek pieprasīts kaut kas īpa&scaron;s. Ulbrokas ezera krastā ir iespēja izmantot lasītavas pakalpojumu un dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu. Interesentiem tiek piedāvāta izklaidējo&scaron;a un izzino&scaron;a satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un iepriek&scaron;ējo gadu žurnālu klāsta. Bērni lasītavā var ne tikai lasīt, zīmēt, krāsot, bet arī spēlēt spēles un piedalīties dažāda veida konkursos. Uz tik&scaron;anos klātienē!&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ulbrokas ezermalas lasītavas darba laiks darba dienās no 11.00 līdz 15.00.</strong></p>Wed, 31 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49792&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49792&type=1IzstādeUlbrokas bibliotēkarakstnieceŽorža SandaULBROKAS BIBLIOTĒKAS LITERĀRI TEMATISKĀ IZSTĀDE<p><strong>&ldquo;Franču romantiķe Žorža Sanda&rdquo;</strong><span>, veltīta rakstnieces 215. dzim&scaron;anas dienai (1804. gada 2. jūlijs &ndash; 1876. gada 8. jūnijs).</span></p> <p><br /><span>Žorža Sanda - tie&scaron;i ar tādu vārdu &scaron;o pasaules literatūras klasiķi atpazīst literatūras cienītāji. Taču viņas īstais vārds ir Amandīna Aurora Lusila Dipēna. Pēc laulībām &ndash; baronese Didevana. Bērnībā dzīvojusi laukos, vēlāk mācījusies klostera skolā. &Scaron;ī pieredze atspoguļojas viņas vēlākajos darbos. Apprecoties viņa cer iegūt lielāku brīvību, taču laulība nav laimīga, un 1831. gadā viņa &scaron;ķiras. Pārceļoties uz Parīzi un sākot strādāt literāru darbu &ndash; kļūst par Žoržu Sandu. Jau nojau&scaron;am, ka Žoržai Sandai bijis sarežģīts raksturs, bet lielas literārās dotības, kuras padarīju&scaron;as viņu pasaulslavenu.&nbsp; &Scaron;is talants palīdzējis viņai sarakstīt 70 romānus un 24 lugas. Kā raksta nezināma blogere:&nbsp;</span><em>&ldquo;Mūsdienās rakstniece Žorža Sanda ar savu parādī&scaron;anos sabiedrībā nekādu lielu vētru nesaceltu, taču laikā, kad viņa dzīvoja, citādības zīmogs viņai tika uzspiests ātri. Sieviete, kura publicējas, staigā vīrie&scaron;a drēbēs, un nekautrējās pati izvelēties vīrie&scaron;us. 19. gadsimta sabiedrībai bija pamats viņu pasludināt par pa&scaron;u nelabo.&rdquo;</em></p>Fri, 28 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49599&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49599&type=1dzejnieksdzejoļidzejaPēterdienameistardarbnīcaKalējiPēters BrīverisPĒTERDIENA, DZEJAS MEISTARDARBNĪCA, 28.JŪNIJS<p>2019. gada 28. jūnijā, no plkst. 14.00 līdz plkst.16:00, Stopiņu novada Līčos, Pētera Brūvera dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo;, tematisks pasākums dažāda vecuma interesentiem &lsquo;&rsquo;Pēterdiena. Dzejas meistardarbnīca&rsquo;&rsquo;. Pasākuma laikā būs iespēja iejusties dzejnieka lomā un rado&scaron;i darboties dzejoļu meistaro&scaron;anā. Pasākumā piedalās Pētera Brūvera meita Zane, kas palīdzēs radīt dzejoļu darbnīcas rado&scaron;o noskaņu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tiek gaidīti visi interesenti. Par&nbsp;<span class="text_exposed_show">savu dalību informēt līdz 26. jūnijam!</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Kontaktinformācija: Daina Kalmane, Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.<br />Nokļū&scaron;anai uz/no pasākuma organizēts transports. Uz tik&scaron;anos!</p> </div>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49600&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49600&type=1projektsUlbrokas bibliotēkaLiels un mazsMūsu mazā bibliotēkaDaina Kalmaneprojekta noslēgumsPROJEKTA "MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA" NOSLĒGUMS, 12.JŪNIJS<p><strong>Ulbrokas bibliotēka<br />2019. gada 12. jūnijā plkst. 17:30</strong><br /><span>aicina izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo;</span><br /><span>projekta&nbsp;</span><strong>&ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;</strong><br /><span>dalībniekus kopā ar vecākiem</span><br /><span>uz&nbsp;</span><strong>noslēguma pasākumu Ulbrokas kultūras nama dārzā.</strong><br /><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kontaktinformācija: Daina Kalmane, Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503</span></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49601&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49601&type=1gleznotājsgleznošanamāksliniekimākslinieksIndulis ZariņšKaspars ZariņšKristaps ZariņšVija ZariņaZariņu dzimtaULBROKAS BIBLIOTĒKAS TEMATISKĀ IZSTĀDE, 3.-29.JŪNIJS<p><span>Tematiska izstāde&nbsp;</span><a href="https://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/2019_Zarinu_ainavas.pdf">"Zariņu ainavas"</a><span>&nbsp;par gleznotāju dzimtas locekļu darbību mākslā un kultūrā kopumā.&nbsp; Izstāde veltīta gleznotāja, pedagoga Induļa Zariņa 90 jubilejai (dzimis 1929. gada 18. jūnijā Rīgā, miris 1997. gada 13. aprīlī). Mākslinieki trijās paaudzēs. Tā vēsta avīžu virsraksti.&nbsp; Taču racionālais gēns dzimtas raksturos nāk no vēl senākiem laikiem. Induļa Zariņa tēvs &ndash; Augusts Zariņ&scaron; bijis amatnieks ar inženiera gēniem, kur&scaron; radījis gan pa&scaron;gatavotu divriteni, gan sūkņu rūpnīcu. Viņa dēls Indulis Zariņ&scaron; bijis Mākslas akadēmijas Glezniecības katedras pasniedzējs un augstskolas rektors, bet savus akvareļus viņ&scaron; gleznojis naktīs, kad bijis neviena netraucēts. Arī viņa dēli Kristaps un Kaspars ir mākslinieki. Kristaps ir Latvijas Mākslas akadēmijas rektors. Viņa sieva ir tekstilmāksliniece.&nbsp; Kristapa Zariņa dvīņubrālis Kaspars Zariņ&scaron; un viņa sieva Vija Zariņa ir gleznotāji. Un viņu meita Marta darbojusies ar dizaina mākslu, bet otra meita &ndash; Paula Zariņa &ndash; Zēmane arī glezno. Arī otra brāļa atvases savā veidā saistītas ar mākslu. Kristapa Zariņa vecākais dēls Augusts studējis vizuālo mākslu Mākslas akadēmijā, bet atgriežoties pie saknēm apgūst skaņu sistēmu dizainu un būvē skandas. Arī otra brāļa aizrau&scaron;anās ir saistīta ar mūziku.&nbsp;</span></p> <p><br /><span>Bet atgriežoties, pie Induļa Zariņa mākslas, &scaron;īs jomas pārzinātāji saka, ka I. Zariņ&scaron; palīdzējis attīstīt savu talantu daudziem citiem populāriem gleznotājiem. Bijis gan romantisks, gan sarkastisks. Mīlējis dzeju un pats dzejojis.&nbsp; Nav runājis par grūtībām un panākumiem. Bijis stingrs pasniedzējs un ass savās izpausmēs, bet sabiedrībā kontaktējies viegli. Vairāk par Zariņu dzimtu &ndash; Ulbrokas bibliotēkas sagatavotajā izstādē!</span></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49602&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49602&type=1Ulbrokas bibliotēkaDarba laiksvasaras darba laiksULBROKAS BIBLIOTĒKAS VASARAS DARBA LAIKS, NO 1.JŪNIJA LĪDZ 31.AUGUSTAM<p>ULBROKAS BIBLIOTĒKAS VASARAS DARBA LAIKS, NO 1.JŪNIJA LĪDZ 31.AUGUSTAM</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Ulbroka, Institūta iela 1., LLU TF LTI Ulbrokas Zinātnes centrs, 2. stāvs&nbsp;</span><br /><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Pirmdienās no plkst.11.00 līdz plkst.19.00<br />Otrdienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00<br />Tre&scaron;dienās no plkst.9.00 līdz plkst.14.00<br />Ceturtdienās no plkst.11.00 līdz plkst.19.00<br />Piektdienās no plkst.10.00 līdz plkst.17.00</strong></p>Tue, 28 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49323&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49323&type=1Pasākumsmuzeju naktssenās mājvietasAlekšu dzimtaAlekšiAlekšu dzimtas lietu stāstiMuzeju nakts 2019Alekšu dzimtas lietu stāsti<p>Pla&scaron;āka informācija plakātā!</p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49320&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49320&type=1romāniIzstādedetektīvsKriminālromāniArturs Konans DoilsKonandoilskrimiLiterāri tematiska izstāde “Kriminālliteratūras klasiķis Artūrs Konans Doils”<p>&ldquo;Kriminālliterat ras klasiķis<br /> Artūrs Konans Doils&rdquo;</p> <p>( dz. 22.05.1859 -07.07.1930)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;im rakstniekam piemitusi ļoti saisto&scaron;a personība, kas izpaudusies ne tikai slavenajos darbos par &Scaron;erloku Holmsu, bet arī saistībā ar pa&scaron;a rakstura iezīmēm. Bērnībā mācījies jezuītu skolā, bet vēlāk atteicies no kristietības un kļuvis par agnostiķi un misticisma piekritēju. Nodarbojies ar futbolu, kriketu, slēpo&scaron;anu un autobrauk&scaron;anu. Autors savulaik pievērsies spirituālismam, kas saistīts ar ticību pēcnāves dvēseļu eksistencei. Vēlāk studējis pavisam praktisku zinātnes nozari &ndash; medicību. Bijis kuģa ārsts. Līdz atvēris savu privātpraksi. Vēl vēlāk viņ&scaron; &scaron;ajā nozarē ieguvis doktora grādu, bet vairāk tomēr Doilam padevusies rakstī&scaron;ana &ndash; detektīvromāni, vēsturiski stāsti, piedzīvojumu romāni, zinātniskās fantastikas darbi, lugas un dzeja. Taču pirmais viņa darbs ir &ldquo;Etīde purpura toņos&rdquo;, lai gan par tā tap&scaron;anas laiku arī ir dažādas versijas. Tajā arī pirmoreiz parādās &Scaron;erloks Holmss. &Scaron;o grāmatu varat izlasīt arī Ulbrokas bibliotēkā. Taču pats autors teicis, ka vēlas atbrīvoties no &Scaron;erloka Holmsa tēla sevis radītajā, lai padarītu romānus labākus. Taču visi esam aizrautīgi lasīju&scaron;i &ldquo;Bāskervilu suni&rdquo;, &ldquo;Četru zīmi&rdquo; vai citus stāstus par &Scaron;erloku Holmsu, kā arī skatīju&scaron;ies pasaulē populārus seriālus. Viennozīmīgi, stāsti par &scaron;ī detektīva dzīvi ir meistardarbs. Izstādē būs skatāmas gan grāmatas, gan žurnālu un laikrakstu raksti par skotu rakstnieka sera Artura Ignatiusa Konana Doila grāmatu varoņiem un mēne&scaron;a rakstnieku pa&scaron;u. Jo tas taču ir &ldquo;Elementāri, Vatson!&rdquo;</p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48891&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48891&type=1teātrisUlbrokas bibliotēkaizrādeLiepājas teātrisPrecībasLiepājas teātra izrāde “PRECĪBAS<p><strong>Svētdien, 2019. gada 28. aprīlī, plkst.15.00</strong><span>&nbsp;Liepājas teātra izrādes &ldquo;PRECĪBAS&rdquo; kolektīvs apmeklējums Liepājā. Atvainojiet, grupa ir nokomplektēta.</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48892&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48892&type=1jauniešijauniešu literatūraUlbrokas bibliotēkajaunatnes literatūraLatvijas grāmatasarunu ciklsjaunatneSarunu cikls par literatūru +/-16<p><strong>Ceturtdien, 25. aprīlī, plkst. 16.00,&nbsp;</strong><br /><span>Ulbrokas bibliotēkā jauns sarunu cikls par literatūru +/- 16&nbsp;</span><strong>"Grāmata uz mana galda".&nbsp;&nbsp;<br />Aicinām uz sarunu par literatūru</strong><span>,&nbsp;</span><strong>kas veicina brīvas zinā&scaron;anas jebkurā vecumā.</strong><span>&nbsp; Grāmatas vieta sirdī arī ikdienā, aizrautīgi par visjaunāko un interesantāko literatūrā runāties aicina Ulbrokas bibliotēka un "Latvijas grāmatas" Ance. "&nbsp;</span><br /><strong>Norises vieta:</strong><span>&nbsp;Ulbrokas bibliotēkas telpas.</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49040&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49040&type=1jauniešijauniešu literatūrasarunaspusaudžijaunākā literatūrapusaudžu literatūraSarunas par literatūru jauniešiem!<p><span>Aicinām mudināt savus pieaugu&scaron;os bērnus un pusaudžus apmeklēt mūsu ļoti draudzīgo, bet arīdzan izglītojo&scaron;o pasākumu!</span><br /><span>Vēlams iepriek&scaron; pierakstīties (tālr. 67910503 vai Ulbrokas bibliotēkā), bet ir arī iespēja nākt tie&scaron;i uz pasākuma norises sākumu.</span><br /><span>Informācija - plakātā!</span></p>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48894&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48894&type=1bibliotekāriUlbrokas bibliotēkatalkaKalējiPēters BrūversBIBLIOTEKĀRU TALKA<p><span>Bibliotekāru talka 2019 -&nbsp;</span><strong>dzejnieka un atdzejotājā PĒTERA BRŪVERA dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo;.<br />Tre&scaron;dien, 24. aprīlī, plkst.10.00 - 13.00, Līčos.&nbsp;<br />Dzejas dienu norises vietas sakārto&scaron;ana &ndash; lapu grāb&scaron;ana, zaru savāk&scaron;ana, dārza veido&scaron;ana, zaļumo&scaron;ana un zupas vārī&scaron;ana.&nbsp;<br />Kontaktinformācija:</strong><span>&nbsp;Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48896&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48896&type=1bibliotēkaIzstādeBibliotēku nedēļagrrāmatasBIBLIOTĒKU NEDĒĻA<p><strong>&ldquo;Mana dzimtene ir tur, kur ir mana bibliotēka&rdquo;</strong><span>&nbsp;(Roterdamas Erasms)</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Grāmatu tematiskie vāciņi vai saruna par literatūru ir jaunums bibliotekāru saziņai ar lasītāju. Bibliotēku nedēļas ietvaros ir sagatavota izstāde, kas veltīta bibliotēkām un grāmatniecībai daiļliteratūrā.</strong><span>&nbsp;Ulbrokas bibliotēkā ir ne mazums grāmatu, kurās iezīmēta bibliotekārā darbība. Tāpat ir darbi, kas radīti, lai aprakstītu bibliotēku dzīvi. Parādās iezīme, ka bibliotēkas ir noslēpumu glabātājas. Grāmatu varoņi ar to palīdzību atklāj burvestības, detektīva cienīgus notikumus, ieskatās nākotnē un atrisina dzīves cilpas un līkločus. Ikviens var iepazīties ar bibliotekāru profesijas pārstāvjiem, grāmatnīcu guru un vienkār&scaron;i &ndash; grāmatu mīļotājiem, starp kuriem ir arī kaķis, kur&scaron; dzīvo bibliotēkā &ndash; Djū. Viņ&scaron; nosaukts par godu Melvilam Djūijam &ndash; decimālās bibliotekārās klasifikācijas autoram. Un &scaron;ī klasifikācija ir viena no lietām, kas jāapzina ikvienam jaunam bibliotekāram. Mēs mīlam savu darbu, jo tā ir ne tikai informācijas meklē&scaron;ana, bet arī iepazī&scaron;anās ar grāmatām. Kā par brīnumu, mums &ndash; bibliotekāriem, aizvien atrodas, kas jauns arī savam lasī&scaron;anas priekam. Varbūt aprīļa nogales izstādē atradīsiet arī sevis lasītu grāmatu par bibliotēku? Aicinām atcerēties un ieteikt mums grāmatas, kas jūsu atmiņās saistās ar bibliotēku.</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48898&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48898&type=1IzstādehumorssatīrajokiironijakarikatūrasPilieni nav kā līdz šimULBROKAS BIBLIOTĒKAS TEMATISKĀ IZSTĀDE<p><span>Tversim jaukus mirkļus ielūkojoties izstādē</span><br /><strong>&nbsp;&ldquo;Pilieni nav kā līdz &scaron;im&rdquo;</strong><span>&nbsp;&ndash; karikatūras, joki, humors grāmatās un presē. Humors ir pastāvējis vienmēr. Tas allaž ir bijis asprātīgs, atjautīgs un aizraujo&scaron;s. Ironisks, sarkastisks un arīdzan pavisam vienkār&scaron;s. Joki atrodami kā folkloras materiālos, tā latvie&scaron;u prozas klasiķu darbos. Te pieminēsim Raiņa Kopotu rakstu 7. sējumu ar &ldquo;Humoru un satīru&rdquo; un tāda pa&scaron;a nosaukuma Jāņa Jaunsudrabiņa radīto. Taču laikam pats aktuālākais no mūsdienu latvie&scaron;u klasiķiem ir Valdis Artavs. Tāpat izstādē varēsiet lasīt ārvalstu anekdotes, kas veltītas kriminālajai, sporta un angļu sadzīves tēmai. Būs pārstāvēti mednieku stāsti.&nbsp; Karikatūras un arīdzan mūsdienīgi joki. Jāpiemin, ka katra laika posma anekdotes un humoristiski stāstiņi ataino arī attiecīgā momenta svarīgākos politiskos, kultūras un citus jautājumus.&nbsp;</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48406&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48406&type=1Liels un mazsMūsu mazā bibliotēkaPšemislavs VehterovičsVista vai olaPROJEKTA “MŪSU MAZĀ BIBLIOTĒKA” V GRĀMATAS LASĪJUMS<p><strong>2019. gada 30. martā plkst. 12:00 Ulbrokas bibliotēka&nbsp;</strong><span>aicina bērnus/jaunie&scaron;us uz izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo;</span><strong>&nbsp;projekta</strong><span>&nbsp;</span><strong>&ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo; piektās grāmatas lasī&scaron;anas pasākumu</strong><span>, kura laikā klausīsimies&nbsp;</span><strong>poļu rakstnieka P&scaron;emislava Vehteroviča</strong><span>&nbsp;stāstu&nbsp;</span><strong>&ldquo;Vista vai ola?&rdquo;</strong><span>&nbsp;lasījumu, risināsim dažādus uzdevumus projekta darba burtnīcā, veiksim eksperimentus un spēlēsim spēli.</span><br /><strong>Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā</strong><span>&nbsp;vai pa tālr. 67910503 līdz&nbsp;</span><strong>2019. gada 27. martam</strong><span>.</span></p>Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48404&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48404&type=1Ulbrokas bibliotēkae-prasmesE-prasmju nedēļae-nedēļaDigitāla nedēļaMARTS – Digitālās nedēļas (25.03-29.03.2019) tematiskās dienas<p><strong>MARTS &ndash; Digitālās nedēļas (25.03-29.03.2019) tematiskās dienas,&nbsp;katru dienu pēc iepriek&scaron;ēja pieraksta Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>P. Dators un Windows iesācējiem;<br />O. Ulbrokas bibliotēkas vietnes un pakalpojumi;<br />T. Veselība tie&scaron;saistē (zāļu lieto&scaron;anas pamācības, analīžu rezultāti, receptes u.c.);<br />C. Valsts iestāžu pakalpojumi - Latvija.lv;<br />P. Draudzība tie&scaron;saistē (Facebook, Draugiem.lv, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru un citas vietnes)</p>Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48727&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48727&type=1Ulbrokas bibliotēkae-prasmesDigitālā nedēļadatornodarbībasINFORMĀCIJA DIGITĀLĀS NEDĒĻAS PAKALPOJUMA LIETOTĀJIEM!<p>Iepriek&scaron;ējo gadu E-prasmju nedēļā, &scaron;ī gada &ndash; Digitālajā nedēļā tiek piedāvātas dažādas ar digitālajām prasmēm saistītas tie&scaron;raides un pasākumi.&nbsp; Lai zinātu, kur iegūt jaunas zinā&scaron;anas, ieskatieties &scaron;im notikumam veltītajā lapā &nbsp;<a href="http://eprasmes.lv/">http://eprasmes.lv/</a>, kur apkopota visa uz nedēļu attiecināmā informācija. Tālāk varat meklēt informāciju par pasākumiem sadaļās Tie&scaron;raides un Pasākumu kalendārs. Atgādinām, ka arī Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka piedalās &scaron;ajā pasākumā. Ja Pasākumu kartē sameklēsiet Stopiņus &ndash; ieraudzīsiet, ko &scaron;ajā <strong>nedēļā no 25.-29. martam</strong> piedāvā <strong>Ulbrokas bibliotēka</strong>. Informāciju par bibliotēkas darbībām varat skatīt arī Stopiņu novada mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā - <a href="https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka">https://stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka</a> vai Ulbrokas bibliotēkas Facebook lapā. <strong>Atgādinām, ka uz nodarbībām ir iepriek&scaron; jāpierakstās bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.</strong></p> <p>Bet, ja vēlaties, varat doties arī uz citām sev tuvākām bibliotēkām un citām kultūras un informācijas iestādēm, iepriek&scaron; iepazīstoties ar pasākumu piedāvājumu jau minētajā Pasākumu kartē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja Ieva Mūrniece</p> <p>Ulbrokas bibliotēkas bibliogrāfe</p>Thu, 21 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48408&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48408&type=1Ulbrokas bibliotēkaBiruta EglīteCeturtais bauslisliterārs vakarsLITERĀRI TEMATISKS VAKARS – STĀSTI PAR 100 GADIEM LATVIJĀ<p><em>Ceturtais bauslis" - stāsti par 100 gadiem Latvijā. Saruna ar grāmatas autori, publicisti Birutu Eglīti.&nbsp;</em><br /><span>Iespēja iegādāties grāmatu par pa&scaron;izmaksu, cena 10,- EUR.&nbsp;</span><br /><span>Foto. Valdis Semjonovs.</span><br /><span>Informācija par pasākumu Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālruni 67910503.</span></p>Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48591&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48591&type=1Latvijas publisko bibliotēku lasītāju aptauja<p>Lai uzlabotu bibliotēkas sistēmas darbību un sniegtu tās lasītājiem pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, lūdzam Jūs atbildēt uz 7 jautājumiem. Aptaujas aizpildī&scaron;ana neaizņems vairāk par 10 minūtēm.</p> <div> <p><a href="https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FCo6yFh1rHMTVaEGY2" target="_blank">https://goo.gl/forms/Co6yFh1rHMTVaEGY2</a>&nbsp;</p> </div>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200