Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46252&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46252&type=1datu bāzese-prasmeselektroniskais katalogse-pakalpojumiAtsākam datorapmācības!<p><strong>Atsākam datorapmācības! Otrdienās, ceturtdienās pēc jūsu pieraksta.</strong></p> <p>Ulbrokas bibliotēka aizvien aicina apgūt datorprasmes ar bibliotēkā pieejamajiem resursiem. Īsumā - jau esam apmācīju&scaron;i bibliotēkas lietotājus kā ieslēgt un izslēgt datoru, kā rakstīt Wordā un kā interesanti izmantot internetu. Piedāvājam atkārtot zinā&scaron;anas un iemācīties ko jaunu. Tāpat kā visi skolēni, septembrī jūs varēsiet atsākt mācības &ldquo;jaunā klasē&rdquo;. Un &scaron;oreiz, kā pirmos mācību priek&scaron;metus apgūsim bibliotēkā bez maksas pieejamās abonētās datu bāzes, kuras arī pa&scaron;i bibliotekāri mēdz izmantot savā ikdienā. Skatīsim datubāzi &ldquo;News&rdquo;, kura piedāvā senākus un jaunākus rakstus periodikā par jūs interesējo&scaron;iem cilvēkiem, notikumiem, tēmām. Otra datubāze &ldquo;Letonika&rdquo; noderēs dažādu vārdnīcu un enciklopēdiju izmanto&scaron;anā. Te būs iespēja vairākus latvie&scaron;u literatūras darbus lasīt elektroniski. Tepat arī valodas uzziņas, pasakas, Kultūras kanons. Īpa&scaron;i at&scaron;ķirots Digitālais saturs mācībām, tāpēc iegūt zinā&scaron;anas par &scaron;o un otru datu bāzi aicinām ne tikai pieaugu&scaron;os, bet arī skolēnus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Oktobrī piedāvājam apgūt zinā&scaron;anas, kā efektīvi izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu. Tai skaitā &ndash; izdevumu meklē&scaron;ana, pasūtī&scaron;ana un pagarinā&scaron;ana elektroniski.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novembrī apskatīsim tēmu, kā e-vidi izmantot pakalpojumu un rēķinu apmaksai. Bet ziemas sniegu un salu decembrī baudīsim ar interneta palīdzību, apgūstot Ziemassvētku tradīcijas, tradīcijas un rotājumus.</p> <p>Pierakstīties un individuālajām nodarbībām varat bibliotēkā vai pa tālruni 67910503. Gaidām jūsu pieteikumus!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vairāk par datu bāzēm varat izlasīt Stopiņu mājaslapas Ulbrokas bibliotēkas sadaļā Informācijas resursi &ndash; Datubāzes&nbsp;<a href="http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes">http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/datubazes</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nodarbībām nepiecie&scaron;ams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepiecie&scaron;amas priek&scaron;zinā&scaron;anas. Apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.</p> <p>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46254&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46254&type=1IzstāderakstnieksTolstojskrievu rakstnieksLiterāri tematiska izstāde “KRIEVU RAKSTNIEKAM, PEDAGOGAM UN DOMĀTĀJAM ĻEVAM TOLSTOJAM— 190<p>Viens no krievu gai&scaron;ākajiem prātiem dzimis Jasnaja Poļanas muižā un studējis Kazaņas Universitātē. Strādājis par skolotāju, bet kad skolas slēgtas, ķēries pie diždarba &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; rakstī&scaron;anas. Izveidojis arī &ldquo;Ābeci&rdquo; un sarakstījis vairākas &ldquo;Grāmatas lasī&scaron;anai&rdquo;. Ļeva Tolstoja vispopulārākie darbi, protams, ir &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; un &ldquo;Anna Kareņina&rdquo;. Savos darbos viņ&scaron; pievēr&scaron;as ētikas un cilvēcības tēmai, tāpēc viņa rakstītais ir populārs vēl aizvien. Klasikas cienītāji iepazinu&scaron;ies arī ar Tolstoja darbu &ldquo;Bērnība&rdquo;. Tolstojs dzimis četru bērnu ģimenē. Abi rakstnieka vecāki miru&scaron;i agri, tālab rakstnieks viņus faktiski nav pazinis, bet pēc nostāstiem viņam bijis savs skatījums uz vecāku dzīvi. Gribēdams būt, vispusīgs rakstnieks gan studējis universitātē, gan mācījies patstāvīgi. Viņu interesējis viss &ndash; jurisprudence, medicīna, valodas, lauksaimniecība, vēsture, ģeogrāfija, mūzika un māksla. Viņ&scaron; gribējis kļūt gan par ierēdni, gan jātnieku pulka kavalēristu. Ticējis, kā Dievam, tā čigānu izzīlētajam kārtīs. Lai gan cilvēki viņu uzskatīju&scaron;i par gaisīgu un nenoteiktu personu, tomēr no nemierpilnā jaunekļa izveidojies lielisks rakstnieks.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Atgādinām, ka viņa populārākie darbi pārtapu&scaron;i teātra izrādēs, filmās un televīzijas seriālos. Turklāt daļa seriāla &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; epizožu filmētas Rundāles pilī. Pilnu darba &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; tekstu oriģinālvalodā varat lasīt &scaron;eit&nbsp;<a href="https://ilibrary.ru/text/11/p.1/index.html" target="_blank">https://ilibrary.ru/text/11/p.1/index.html</a>&nbsp; Izrāde &ldquo;Anna Kareņina&rdquo; uzvesta uz Latvijas Nacionālās Operas un Baleta teātra skatuves. Pēc romāna motīviem tapu&scaron;as arī vairākas filmas &ndash; 1948., 1997. un 2012. gadā, bet pēc &ldquo;Kar&scaron; un miers&rdquo; motīviem tapu&scaron;i se&scaron;i kinodarbi.&nbsp; Arī par pa&scaron;u Tolstoju uzņemtas vairākas dokumentālas filmas. Tolstojs sarakstījis arī trīs lugas, kas gan nav tik zināmas kā viņa romāni. Vairāk par &scaron;o dižo krievu rakstnieku uzzināsiet izstādē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Foto no &Scaron;klovskis, Viktors.&nbsp; Ļevs Tolstojs / Viktors &Scaron;klovskis ; no krievu val.tulk. Antons Stankevičs. - Rīga: Liesma, 1978. - 697, [1] lpp., [32] lpp. il.: il. - (Ievērojamu cilvēku dzīve). Biogrāfijas.</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46250&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46250&type=1Dzejas dienasDzejas dienaUlbrokas bibliotēkaPēters Brūveris"Kalēji"“..viss ir tik vienkārši..”<p><strong>Piektdien, 2018. gada 14. septembrī plkst.15.00</strong>&nbsp;Dzejas dienas pasākums&nbsp;<strong>&ldquo;..viss ir tik vienkār&scaron;i..&rdquo;</strong>dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo;, Stopiņu novads, Līči.<br />Programmā: Stopiņu novada skolu audzēkņu lasījumi un ilustrācijas par tematu &ldquo;Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam&rdquo;; otrajā daļā uzstājas māsas Indra Brūvere Daruliene un Zane Brūvere Kvēpa; mūziķi &ndash; Ingus Ulmanis un Aigars Voiti&scaron;ķis.</p> <p>Interesentu pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503. Kontaktpersona: Daiga Brigmane. Pasākums brīvā dabā!</p>Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46406&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46406&type=1darba laiksbibliotēkas darba laiksdarbalaiksmainīts darba laiksApmeklētāju ievērībai!<p>Ulbrokas <strong>bibliotēkas darba laiks&nbsp;piektdien, 14. septembrī līdz plkst.14:30&nbsp;</strong><br /> (Dzejas dienas pasākums &lsquo;&rsquo;Kalējos&rsquo;&rsquo;)</p>Tue, 11 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46115&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46115&type=1lasījumsUlbrokas bibliotēkaHilli Randa"Mūsu mazā bibliotēka"Sbiegbaltais un ogļmelnais""Liels un mazs""Mūsu mazās bibliotēkas" H. Randas grāmata "Sniegbaltais un ogļmelnais"<p><strong>Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 15. augustā plkst. 15:15</strong> aicina 4 &ndash; 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rsquo;&rsquo; projekta <strong>&ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;</strong> otrās grāmatas lasī&scaron;anas pasākumu.&nbsp;<br /> Turpinājumā sirreāls bilžu grāmatu sērijas vēstījums. Lasīsim igauņu bērnu &ndash; rakstnieces <strong>Hilli Randas</strong> stāstu <strong>&ldquo;Sniegbaltais un ogļmelnais&rdquo;</strong>, uzzināsim, kādas ir kaķu rūpes par māju un dārzu, kad viņu saimnieki ir aizceļojo&scaron;i un, kas kopīgs stāsta varoņiem ar pasaules slaveniem komponistiem. Pasākuma laikā būs iespēja arī rado&scaron;i darboties, veidojot ilustrācijas, kā arī noskaidrot, kas ir faktūras jēdziens, veidojot ilustrācijas.&nbsp;<br /> <strong>Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 13. augustam.</strong></p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46113&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46113&type=1bibliotēkasbibliotekāripieredzes apmaiņaUlbrokas bibliotēkaTalsiStopiņu novadsTalsu reģionsKrību klēts2018. gada 14. augustā Ulbrokas bibliotēkā viesosies Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki<p><strong>2018. gada 14. augustā</strong> Ulbrokas bibliotēkā viesosies <strong>Talsu reģiona publisko bibliotēku darbinieki</strong>, lai gūtu citādu pieredzi un idejas profesionālai pilnveidei novadpētniecības darbā.&nbsp;<br /> Programmā:&nbsp;<br /> plkt.14.00 -&nbsp; 14.50 saruna par netradicionālām darba formām &ndash; sadarbība, projekti, kultūras kanons un novadpētniecības resursi;&nbsp;<br /> plkst. 15.00 &ndash; 16.00 vieso&scaron;anās viensētā/muzejā&nbsp; &ldquo;Krīvu klēts&rdquo; - stāsts, pusdienas.</p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46117&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46117&type=1IzstādeUlbrokas bibliotēkarakstnieceZenta MauriņaVilis LācisliteratūrzinātnieceIngrīda Sokolova“RAKSTNIECEI, LITERATŪRZINĀTNIECEI INGRĪDAI SOKOLOVAI – 95”<p>Literāri tematiska izstāde<br /> <strong><a href="http://www.stopini.lv/lv/kultura/ulbrokas-biblioteka/informacijas-resursi/izstades/rakstniecei-literaturzinatniecei-ingridai-sokolovai-95">&ldquo;RAKSTNIECEI, LITERATŪRZINĀTNIECEI INGRĪDAI SOKOLOVAI &ndash; 95&rdquo;</a>&nbsp;</strong><br /> (10.08.1923 &ndash; 27.10. 2012)<br /> Ingrīda Sokolova ir ļoti pretrunīga personība. Rakstnieces dzīvesstāsts ir gana interesants, jo sākotnēji viņa rakstījusi apskatus un recenzijas tie&scaron;i par Padomju Savienībā ieredzētiem latvie&scaron;u rakstniekiem &ndash; Žani Grīvu un Vili Lāci. Padomju gados daudzi rakstnieki bija režīma kalpi. Taču jāatzīmē, ka grāmata par Viļa Lāča dzīvi tapusi arī 2008. gadā. Par spīti savai sievi&scaron;ķībai, viņa rakstījusi arī par II Pasaules Kara laiku. Padomju periodā bijusi Lielā Tēvijas kara veterāne. Tā kā vasarās viņa bijusi rakstnieka Valda Rūmnieka kaimiņiene, viņ&scaron; zina teikt, ka Sokolovai &ldquo;vesela atvilktne bijusi pilna ar dažādām sūdzībām&rdquo;, no kurām daža laba sūtīta Leonīdam Brežņevam. Taču, vienlaikus viņa ir arī filoloģijas zinātņu doktore un publiciste.<br /> Ingrīda Sokolova bijusi arī jūtu pilns cilvēks. Latvijai atgūstot brīvību, Sokolova pievēr&scaron;as Zentas Mauriņas dzīvei un daiļradei. Rakstnieces emocijām un paveiktajam. Tāpat tapusi grāmata par Z. Mauriņas dzīvesbiedru Konstantīnu Raudivi. Bet kāda grāmata veltīta savam vienaudzim Miervaldim Birzem. Tie&scaron;saistes dzīlēs mīt arī raksts par operdziedātāju Jāni Zāberu. Sokolovas daudzpusība visvairāk laikam atainojas viņas darbā &ldquo;Septiņas &scaron;ķautnes&rdquo;.<br /> Piedāvājam ieskatīties &scaron;īs dažādās un neviennozīmīgās personības darbos, pa&scaron;iem atcerēties un izvērtēt viņas dzīvi un veikumu latvie&scaron;u kultūrvēsturē.</p>Thu, 02 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45880&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45880&type=1aktivitātesMūsu mazās bibliotēkasPeters SvetinaBrīnumu gredzenslidmašīnu sacensībasUlbrokas bibliotēka 2018. gada 25. jūlijā plkst. 15:30 aicina 4 – 8 gadīgus bērnus uz izdevniecības “Liels un mazs’’ projekta “Mūsu mazās bibliotēkas” pirmās grāmatas lasīšanas pasākumu.<p>Starts bilžu grāmatu sērijas notikumiem, kurā ir burvju zīmulis, kas ceļo laikā un lietas portretē tikpat precīzi, kā cilvēkus. Klausīsimies slovēņu bērnu rakstnieka Petera Svetinas stāstu <strong>&ldquo;Brīnumu gredzens&rdquo;</strong>, uzzināsim, kāda saistība stāstam ar dažādiem lidojo&scaron;iem objektiem, piedalīsimies lidma&scaron;īnu sacensībās un citās aktivitātēs.&nbsp;<br /> Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503 līdz 2018. gada 20. jūlijam.</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45882&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45882&type=1EkskursijateātrisKārsavaLatgaleJanīna KursīteMalnavaZilupeBaltinavaUlbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija.<p><strong>Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI. 2018. gada 20.&ndash;21. jūlijs.&nbsp;<br /> Programmā:</strong> Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes zirgaudzētava. Tik&scaron;anās un sadziedā&scaron;anās ar Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns un Anna.<br /> Grupa ir nokomplektēta.</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45653&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45653&type=1EkskursijaUlbrokas bibliotēkaKārsavaLatgalevasaras ekskursijalasītāju ekskursijaZulupePasieneMalnavaUlbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija.<p><strong>Brauciens uz Latgali kopā ar Janīnu KURSĪTI. 2018. gada 20.&ndash;21. jūlijs.&nbsp;<br />Programmā:</strong><span>&nbsp;Zilupes, Pasienes, Kārsavas un Malnavas vēsturiskās vietas, dievnami, vietējo meistaru un saimnieku gardumi. Zilupes zirgaudzētava. Tik&scaron;anās un sadziedā&scaron;anās ar Isnaudas folkloras grupu. Baltinavas kolorīts un kultūrvēsturiskās ainavas. Teātra izrāde Ontūns un Anna.</span><br /><span>Grupa ir nokomplektēta.</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45835&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45835&type=1bērniUlbrokas bibliotēkaLiels un mazsMūsu mazā bibliotēkamazā bibliotēka“Mūsu mazā bibliotēka” Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā<p><span>Uzsākot dalību izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo; lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas projektā 4-8 gadīgiem bērniem &ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;, Ulbrokas bibliotēka&nbsp;</span><strong>2018. gada 18. jūlijā plkst. 15:30</strong><span>&nbsp;aicina interesentus uz informatīvu pasākumu, kurā varēs iegūt informāciju par projektu, tajā iesaistītajām grāmatām un paredzamajām aktivitātēm. Laipni gaidīti visi interesenti.</span></p>Fri, 22 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45961&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45961&type=1Ulbrokas bibliotēkadarba laiksdarbalaiksStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaPar Ulbrokas bibliotēkas darbalaiku 9.jūlijā<p><strong>Ulbrokas bibliotēka 2018. gada 9. jūlijā būs SLĒGTA</strong><br /><span>(sakarā ar LR noteikto brīvdienu pēc Vispārējo latvie&scaron;u un deju svētku noslēguma dienas)</span></p>Fri, 06 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45657&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45657&type=1Lasīšanas veicināšanabērniBērnu grāmataslasītveicināšanaMūsu mazā bibliotēkaJūlija mēnesī uzsāksim jaunu lasītveicināšanas projektu "Mūsu mazā bibliotēka”<p><strong>Jūlija mēnesī uzsāksim jaunu lasītveicinā&scaron;anas projektu</strong><span>&nbsp;</span><strong>"Mūsu mazā bibliotēka&rdquo;,</strong><span>&nbsp;kas paredzēts 4-8 gadus veciem bērniem.&nbsp;</span><br /><span>Projekta laikā bērni lasīs grāmatas un ar tām rado&scaron;i darbosies. No izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo; iepirktas 6 grāmatas, gaidām darba burtnīcas un nopelnām autoru vizītes. Ceram uz atsaucību, darboties gribu un jauniem draugiem!</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45655&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45655&type=1āra lasītavaezermalapludmales lasītavaEzermalas lasītavaJūlija mēnesī atvērsim lasītavu<p><span>&Scaron;āds pakalpojums tiks piedāvāts pirmoreiz. Zināms, ka pludmales bibliotēkas darbojas visā pasaulē. Bibliotekāri piedāvā literatūru lasī&scaron;anai uz vietas, reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek pieprasīts kaut kas īpa&scaron;s.&nbsp;</span><br /><span>Ulbrokas bibliotēka vēr&scaron; uzmanību un aicina&nbsp;</span><strong>jūlija</strong><span>&nbsp;mēnesī piecas dienas nedēļā izmantot jauno pakalpojumu un dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu no&nbsp;</span><strong>Ulbrokas pludmales lasītavas</strong><span>. Bērni lasītavā varēs ne tikai lasīt, zīmēt, krāsot, kā arī risināt dažādus atjautības uzdevumus.</span><br /><strong>Ulbrokas ezermalas lasītavas darba laiks P.- P. 10.00 &ndash; 14.00</strong></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45884&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45884&type=1lasītavaUlbrokaEzermalas lasītavaUlbrokas ezersJaunums! Ezermalas lasītava.<p>&Scaron;āds pakalpojums tiek piedāvāts pirmoreiz. Zināms, ka pludmales bibliotēkas darbojas visā pasaulē. Bibliotekāri piedāvā literatūru lasī&scaron;anai uz vietas, reģistrē paņemto un sazinās ar stacionāro publisko bibliotēku, ja tiek pieprasīts kaut kas īpa&scaron;s. <strong>Ulbrokas ezermalas lasītavas darba laiks darba dienās no 10.00 līdz 14.00. </strong>Ulbrokas bibliotēka aicina <strong>jūlija mēnesī </strong>piecas dienas nedēļā izmantot jauno pakalpojumu un dažādot savu atpūtu ar grāmatu vai žurnālu no ezermalas lasītavas, kurā atpūtniekiem būs pieejamas izklaidējo&scaron;a un izzino&scaron;a satura grāmatas no bibliotēkas dāvinājumu krājuma un iepriek&scaron;ējo gadu žurnālu klāsta. Bērni lasītavā varēs ne tikai lasīt, zīmēt, krāsot, kā arī risināt dažādus atjautības uzdevumus. Uz tik&scaron;anos klātienē!</p>Thu, 28 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45663&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45663&type=1izrādeBlaumanisJustīne KļavaVidzemniekiValmieras izrādeVIDZEMNIEKI<p><span>Rūdolfs Blaumanis</span><br /><span>Justīne Kļava</span><br /><strong>VIDZEMNIEKI</strong><br /><span>Nestāstītie stāsti 3 daļās</span><br /><strong>2018. gada 9. jūnijs, plkst. 13.00. Valmieras teātrī.&nbsp;<br />&Scaron;is būs pavisam īpa&scaron;s Blaumaņa nestāstīto stāstu iestudējums, bet cilvēka sirds &ndash; arvien tā pati.</strong><br /><span>Atvainojamies, bibliotēkas lasītāju grupa ir nokomplektēta.</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45049&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45049&type=1teātrisUlbrokas bibliotēkaRūdolfs BlaumanisValmieras teātrisJustīne KļavaVidzemniekiStopiņu novada Ulbrokas bibliotēka piedāvā<p><em>Rūdolfs Blaumanis</em></p> <p><em>Justīne Kļava</em></p> <p><strong>Vidzemnieki. Nestāstītie stāsti 3 daļās</strong></p> <p>Režisore - Indra Roga</p> <p>Dramatuģe - Justīne Kļava</p> <p>Scenogrāfe un kostīmu māksliniece - Anna Heinrihsone</p> <p>Komponists - Mārcis Auziņ&scaron;</p> <p>Horeogrāfe - Inga Raudinga</p> <p>Gaismu mākslinieks - Jānis Sniķers</p> <p>Izrādē piedalās mūziķi: Mārtiņ&scaron; Roziņ&scaron;, Imants Točs un Emīls Zilberts</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>&Scaron;is būs pavisam īpa&scaron;s Blaumaņa nestāstīto stāstu iestudējums, bet cilvēka sirds - arvien tā pati</em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vienas biļetes un transporta cena 20,00 EUR</p> <p>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 67910503</p> <p>Samaksa līdz 21.maijam</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45661&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45661&type=1darbsDatorprasmese-prasmesdatilaikraksti elektroniskiziņas tiešsaistēULBROKAS BIBLIOTĒKĀ E – PRASMES<p><strong>Jaunums! Datorprasmes gada garumā! Jūnija mēnesi &ndash; otrdienās, ceturtdienās.&nbsp;</strong><br /><span>Laikraksti, ziņas, virtuālais &ldquo;tirgus&rdquo;, darba piedāvājumi, &ldquo;mani dati&rdquo; internetā.</span><br /><span>Nodarbībām nepiecie&scaron;ams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepiecie&scaron;amas priek&scaron;zinā&scaron;anas. Apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.</span><br /><span>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45659&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45659&type=1IzstāderakstnieksLatgalebiogrāfsAntons StankevičsLiterāri tematiska izstāde “RAKSTNIEKAM ANTONAM STANKEVIČAM – 90” ( dz.1928. gada 13. jūnijā)<p><span>Nepelnīti aizmirsts un maz pieminēts, pēdējos gados, ir rakstnieks Antons Stankevič&scaron;, kur&scaron; sarakstījis biogrāfijas gan par mākslinieka Jaņa Rozentāla, gan par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa, gan komponista Emīla Dārziņa dzīvi.&nbsp; Vērtīgs darbs ir arī viņa iztulkotais Viktora &Scaron;klovska darbs &ldquo;Ļevs Tolstojs&rdquo;. Savulaik, padomju gados Antona Stankeviča darbi daudz publicēti žurnālos &ldquo;Karogs&rdquo;, &ldquo;Draugs&rdquo;, &ldquo;Dadzis&rdquo;, &ldquo;Zīlīte&rdquo;, kā arī citos izdevumos. Jūtams, ka tas bijis rakstnieka ražīgākais darba posms. Viņ&scaron; publicējis vairākas grāmatas, kā arī stāstu krājumus &ldquo;Nātnās drānas&rdquo;, &ldquo;Esplanāde&rdquo; un &ldquo;Ingravas stāsti&rdquo;. Tikai retais zina, ka pēc Blaumaņa noveles uzņemtās kinofilmas &ldquo;Purva bridējs&rdquo; scenārija autors arī ir A.Stankevičs. Atnākot jaunam gadsimtam pievērsies latgaliskā dzīvessstila un valodas izpētei. Izdevis grāmatas &ldquo;&rdquo;Golvonais vaicōjums&rdquo;, grāmatu sēriju latgalie&scaron;u rakstu valodā &ldquo;Mes ticejom dzeivei&rdquo;, &ldquo;Stygys aizputynoj&rdquo;, &ldquo;Viejs īsaraudoj kai bārns&rdquo;, &ldquo;Sirds napasadūd&rdquo;. Sarakstījis arī divas lugas &ldquo;Ar taisneibas spornim&rdquo; un &ldquo;Pzudynuots, bet nauzvarāts&rdquo;. 2004. gadā izdevis divpadsmit Latgales autoru darbu un fragmentu izlasi &ldquo;Divpadsmit&rdquo;.</span></p> <p><br /><span>Attēls no Stankevičs, Antons, 1928-. Nātnās drānas: izlase / Antons Stankevičs; māksl. A. Stankevičs; priek&scaron;v. aut. A. Vējāns. - Rīga: Liesma, 1978. - 414, [2] lpp.: il.</span></p>Thu, 31 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45229&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45229&type=1skolēniUlbrokas bibliotēkabibliotēkas darbskrājumsStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaskolniekiUlbrokas Mūzikas un mākslas skolaSaruna par grāmatām un bibliotēkas dokumentu kopumu<p><strong>Saruna par grāmatām un bibliotēkas dokumentu kopumu</strong><span>, kārtojumu un informācijas pieejamību ar jauno ilustrāciju autoriem no Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas. Atbildēsim uz audzēkņu jautājumiem, sniegsim jaunas zinā&scaron;anas, rosināsim rado&scaron;u prieku.&nbsp;Tiekamies 2018. gada 21., 23., 24., 25. maijā!</span></p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45231&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45231&type=1mākslasvētkimūzikaUlbrokas bibliotēkaBrasliņasZiedoņa svētkipavasara svētkiPavasara un ziedoņa svētki viensētā “Brasliņas”<p><strong>Programmā kultūrvēsturiskā mantojuma daudzinā&scaron;ana:</strong></p> <ul> <li>viensētas radītā pilsētvide &ndash; ēka, tērpi, gleznas</li> <li>kolhoza &ldquo;&rsquo;Ļeņina ceļ&scaron;&rdquo; bibliotēka</li> <li>ne tikai pagātne, bet dzīvā vēsture</li> <li>noskaņu koncerts &ndash; dziesmas un pastāsti</li> <li>mākslinieks - karikatūrists</li> <li>dāvinā&scaron;anas prieks</li> </ul> <p>Dreskoda aksesuārs: dāmām - cepure; kungiem - tauriņ&scaron;.</p> <p>P.S. Pasākuma laikā notiks fotografē&scaron;ana, zīmē&scaron;ana un atmiņu ierakstī&scaron;ana.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; Svētku laikā iespējams iegādāties Ainas Božas dziesmu ierakstus CD un grāmatu ar dziesmu tekstiem un gleznām, kā arī Dzintara Melņa karikatūru, kas zīmēta tie&scaron;i jums, kā mīļa atmiņa un atgādinājums par jauki pavadītu pasākumu.</p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45235&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45235&type=1IzstādemūzikaUlbrokas bibliotēkaVāgnersRihards VāgnersmūziķisTematiska izstāde “IEKLAUSĪTIES UN IESKATĪTIES...” VĀCU KOMPONISTAM, DIRIĢENTAM, RAKSTNIEKAM RIHARDAM VĀGNERAM – 205<p><span>R.Vāgners ir viens no latvie&scaron;iem pazīstākajiem ārvalstu komponistiem. Dzimis Leipcigā. Būdams operas reformators, nozīmīgi ietekmējis, ne tikai vācu, bet arī citu tautu mūziku. Esot savas muzikālās karjeras zenītā, viņ&scaron; pabijis arī Rīgā, tāpēc arī &scaron;obrīd viena no Vecrīgas mazajām ieliņām nosaukta par Riharda Vāgnera ielu. Taču viņa dzīvesvietas atradu&scaron;ās gan Kalēju ielā, gan Brīvības ielā. Rīgā viņ&scaron; pavadījis laiku no 1837.gada augusta līdz 1939.gada jūlijam, strādājot par Pilsētas (vācu) teātra galveno diriģentu jeb pirmo kapelmeistaru. Pabijis Norvēģijā, Anglijā un Francijā. Komponists bijis cilvēks ar pla&scaron;u domā&scaron;anu, bet vienlaicīgi arī cilvēks ar lielu pa&scaron;pārliecību, kur&scaron; allaž neatlaidīgi sekojis savām idejām. Savu pirmo operu &ldquo;Fejas&rdquo; viņ&scaron; uzraksta 1883.gadā, bet Rīgā top viņa opera &ldquo;Rienci&rdquo;. Jāpiemin, ka visa Vāgnera ģimene ir muzikāla, jo viņa māsa bija aktrise, bet brālis &ndash; dziedātājs un režisors. Pla&scaron;āku komponista biogrāfiju un informāciju par viņa darbiem redzēsiet R.Vāgneram veltītajā izstādē.</span></p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44872&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44872&type=1rakstniekstalkaKalējiPēters Brūverispavasara talkadzimtās mājasBibliotekāru talka 2018 - dzejnieka un atdzejotāja PĒTERA BRŪVERA dzimtajās mājās “Kalēji”<p><strong>Tre&scaron;die , 25. aprīlī, plkst.10.00 - 14.00, Līčos.&nbsp;</strong><br /><strong>Dzejas dienu norises vietas sakārto&scaron;ana &ndash; lapu grāb&scaron;ana, zaru savāk&scaron;ana, dārza veido&scaron;ana, zaļumo&scaron;ana un zupas vārī&scaron;ana.&nbsp;</strong><br /><strong>Kontaktinformācija:</strong><span>&nbsp;Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</span></p>Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45237&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45237&type=1Ulbrokas bibliotēkadarba laiksmaijsbrīvdienassvētku brīvdienasUlbrokas bibliotēkas darba laiks maija svētkos<p>Skatīt attēlu galerijā!</p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44945&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44945&type=1bibliotēkas lietotājiUlbrokas bibliotēkaaptaujaviedokļianketaStratēģiskais plānsviedoklisUlbrokas bibliotēkas lietotāju aptauja<p><span>Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkā tiek izstrādāts bibliotēkas darbības stratēģiskais plāns 2018.-2022. gadam, lai vērtētu pakalpojumu kvalitātes attīstību. Dokumenta izstrādei ir svarīgs bibliotēkas lietotāju viedoklis. Aptauja ir anonīma, atbildes uz jautājumiem tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.</span><br /><span>Lūdzu, sniedziet piemēroto atbildes variantu, atzīmējot vai ierakstot atbilsto&scaron;o informāciju. Ja gadījumā uz kādu no jautājumiem nevarat atbildēt, varat to izlaist.</span><br /><span>Aptaujas norises laiks no 2018.gada 5.aprīļa līdz 7.maijam.</span><br /><span>Aptaujas beigās, lai reģistrētu anketu, nospiediet IESNIEGT.</span></p> <p>Jau iepriek&scaron; pateicamies par atvēlēto laiku!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Aptaujas anketa pieejama saitē:</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="https://mail.online.lv/redir.hsp?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1zXGXA2fSrfIDPPL59jAelmwzeGvxhky-SMxk9CBlJhc%2Fedit" target="_blank">https://docs.google.com/forms/d/1zXGXA2fSrfIDPPL59jAelmwzeGvxhky-SMxk9CBlJhc/edit</a></p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300