Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44414&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44414&type=1datorapmācībadatorprasesklaviatūratekstsdatorapmācība iesācējiemJaunums! Datorprasmes gada garumā! Marta mēnesī – otrdienās, ceturtdienās. Datora klaviatūras izmantošana un teksta izveide.<p><span>Individuāla apmācība datora klaviatūras iepazī&scaron;anai un pirkstu veiklības vingrinā&scaron;anai darbā ar datoru. Bibliotekāra izvēlēta teksta drukā&scaron;ana Word dokumentā, pieturzīmju, garumzīmju izmanto&scaron;ana. Dokumenta izdrukā&scaron;ana.&nbsp;</span><br /><span>Nodarbībām nepiecie&scaron;ams pieteikties savlaicīgi, un tām nav nepiecie&scaron;amas priek&scaron;zinā&scaron;anas. Apmācības veic Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas darbinieki.</span><br /><span>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</span></p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44416&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44416&type=1atmiņasdokumentipersonībaMana novada simtgades cilvēksEdgars Lāčgalvisdigitālā kolekcijaliecībasSagaidot Latvijas simtgadi, Ulbrokas bibliotēka piedalās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes “Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā.<p><span>Nesenajā aptaujā &ndash;&nbsp;</span><strong>ar ko Stopiņu novads var lepoties Latvijas saimē?</strong><span>&nbsp;Tika minēts&nbsp;</span><strong>Edgars Lāčgalvis</strong><span>&nbsp;(1930 -2008) - LLU LTZI direktors 25 gadus. Nozīmīgs ar savu darbu akadēmiskajā vidē un Ulbrokas Zinātniskā centra vadības un celtniecības kompleksa izveidē - institūta ēdnīca, tagad Stopiņu novada ambulance, divstāvīgā ma&scaron;īnu traktoru stacija - Stopiņu novada domes ēka, noliktava - kultūras nams. Informācijas korpusa vietā Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola, centrālajā ēkā - Ulbrokas bibliotēkas telpas. Celtas novada iedzīvotāju vajadzībām gan toreiz, gan tagad. Izcila personība ar viedu redzējumu par iedzīvotājiem svarīgām lietām - gājēju dro&scaron;ība, Barikāžu akmens laukuma sakop&scaron;ana, Ulbrokas kapličas saglabā&scaron;ana, Ulbrokas vidusskolas celtniecība u.c. cildeni darbi.&nbsp;</span><strong>Lepnums visai Latvijas un novada saimei!</strong><br /><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Aicinām cilvēkus dalīties atmiņās, veidot Edgara Lāčgalvja personības stāstus un atgādināt vērtības, kas atspoguļosies simtgades cilvēku digitālajā kolekcijā.<br />Fotogrāfijas, publikācijas, rokraksti, vēstules, audio vai videoieraksti un citi dokumenti Ulbrokas bibliotēkā tiks gaidīti līdz 2018. gada 31. maijam.</strong><br /><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, tālrunis 67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv</span></p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44420&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44420&type=1izstādeizrādesdramaturģijaGunārs PriededramaturgsLiterāri tematiska izstāde DRAMATURGAM GUNĀRAM PRIEDEM – 90 (1928. gada 17. marts – 2000. gada 22. decembris)<p><span>Gunārs Priede visvairāk mūsu lasītājam pazīstams, kā brīni&scaron;ķīgu &ndash; latvisku lugu autors, taču viņ&scaron; tiek saukts arī par rakstnieku, tāpēc divkārt svarīgs mūsu bibliotēkas krājuma darbu autors. Visvairāk laikam pazīstams, kā kinoscenārija autors filmām &ldquo;Četri balti krekli&rdquo; (skatāma arī no Ulbrokas bibliotēkas krājuma) un &ldquo;Kārkli pelēkie zied&rdquo;. Savstarpējo attiecību drāmu atainojuma izcils meistars. Zināmākās no viņa lugām &ndash; &ldquo;Smaržo sēnes&rdquo; un &ldquo;Sniegotie kalni&rdquo;. Pārsvarā viņa darbi uzvesti padomju laikā, bet G.Priedem raksturīgais rokraksts vairāk rāda tie&scaron;i cilvēku attiecību savstarpējos līkločus un sarežģījumus, ne tā laika politisko sistēmu. Tāpēc vairākām paaudzēm viņ&scaron; bijis sava veida mentors, to lugu autors &ldquo;uz kurām iet&rdquo;. Dramaturga dienasgrāmatu &ldquo;Mans 1984. gads&rdquo; interesents var paņemt lasī&scaron;anai no mūsu bibliotēkas krājuma. Tāpat pieejami vairāki lugu krājumi un literāta Kopoto rakstu, nu jau, pieci sējumi, kas atklāj populārzinātnisku pieeju materiāla atlasē un apstrādē un iemantoju&scaron;i nosaukumu &ldquo;Gunāra Priedes dzīve un darbi&rdquo;.</span><br /><span>Gunāra Priedes piemiņai izstādē iekļauti autora darbi, citu literātu rakstītais par dramaturga un rakstnieka dzīves gājumu un daiļradi.</span></p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44710&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44710&type=1letonika.lvvalodavalodas vingrotavavingrotavaErudīcijas spēle “Valodas vingrotava” aicina skolēnus mēroties spēkiem latviešu valodas un literatūras zināšanās<p>Sākusies spraigākā valodas cīņa skolēniem - digitālā spēle &ldquo;Valodas vingrotava&rdquo;. Jau otro gadu ikviens Latvijas vispārizglītojo&scaron;ās skolas skolēns sacentīsies ar vienaudžiem, lai iegūtu balvas sev, savai skolai un klasei, vienlaikus vingrinot savus latvie&scaron;u valodas un literatūras zinā&scaron;anu muskuļus. <br /> Vairāk par spēli un dalības noteikumiem vietnē <a rel="nofollow" href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fletonika.lv%2Fvingrotava&amp;h=ATPp-TPbnggIL5RTaEoibjr9isywkrhp7b-Nr-9Oq0vIDog4tyuYBc9fodW4yrY7XzTXPmIIcmfJ7wMDZg5mvhJDsNX6Pa2FdlZyiQWQXTL3PAoJI-1CCZpKZPbUv8ee3LljEtU" target="_blank">letonika.lv/vingrotava</a>. Tiekamies valodas ringā!</p>Sat, 17 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44418&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44418&type=1Ulbrokas bibliotēkaAustrālijaceļošanaceļotājsPēteris StrubergsDienvidamerikaTikšanās ar rakstnieku, ceļotāju un dažādu kultūru pazinēju PĒTERI STRUBERGU<p><span>Tik&scaron;anās ar rakstnieku, ceļotāju un dažādu kultūru pazinēju</span><br /><strong>PĒTERI STRUBERGU<br />Austrālijas un Dienvidamerikas stāstos<br />2018. gada 20. martā<br />plkst. 17.30 &ndash; 19.30 Ulbrokas bibliotēkās telpās</strong></p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43761&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43761&type=1ekskursijateātrisUlbrokas bibliotēkaDaugavpils teātrisJubileja 98Justīne kļavaStopiņu novada Ulbrokas bibliotēka piedāvā<p><strong>Justīne Kļava</strong></p> <p><strong>Jubileja 98</strong></p> <p><strong>Daugavpils teātra viesizrāde krievu valodā</strong></p> <p>Vienas ģimenes stāsts</p> <p><strong>2018.gada 12.marts, plkst. 16.30 </strong></p> <p><strong>Dailes teātrī</strong></p> <p>Izrāde ir Spēlmaņu nakts 2017 laureāte un vairāk balvu ieguvēja.</p> <p>Lomās: Milena Savkina, Vadims Bogdanovs, Jeļena Ņetjosina, Džordžs Stīls, Mihails Abramovs, Kristīne Vein&scaron;teina, Jurijs Losevs, Žanna Lubgāne.</p> <p>Vecuma ierobežojums: 14+</p> <p><em>Režisore Paula Pļavniece kopā ar dramaturģi Justīni Kļavu un Daugavpils teātra krievu trupas aktieriem, piesaistot no latvie&scaron;u trupas Kristīni Vein&scaron;teinu un neprofesionālo aktieri Džordžu Stīlu, iestudējusi gudru, aktuālu un mākslinieciski pārliecino&scaron;u izrādi. </em>Silvija Radzobe, Kroders.lv 10.05.2017</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vienas biļetes cena 13 EUR</strong></p> <p><strong>Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 67910503</strong></p>Sat, 13 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44422&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44422&type=1Letonikaletonika.lvlietotājvārdsparoleIENĀC AR LETONIKA.LV PAROLI!<p><strong>IENĀC AR LETONIKA.LV PAROLI!&nbsp;</strong><span>Jauns pakalpojums klientiem, kas vēlas attālināti lietot datubāzes Letonika.lv saturu. Ulbrokas bibliotēkas lasītāja piekļuvei savs lietotājvārds un parole. <strong>Interesēties klātienē.</strong></span></p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44010&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44010&type=1JapānapersonībaĶīnaEdgars KatajsKatajssinoloģijaLiterāri tematiska izstāde “JAPĀNAS STUDIJAS UN SINOLOĢIJA - VALODNIEKA, TULKOTĀJA, BIBLIOTEKĀRA EDGARA KATAJA 95 (1923) DARBS, AIZRAUŠANĀS UN DZĪVE”<p>Lielajam japāņu un ķīnie&scaron;u kultūras pārzinātājam februārī nozīmīga dzīves jubileja. &Scaron;is cilvēks esot skarbs, bet pretimnāko&scaron;s. Nācis pasaulē Buhedū ciemā, Ķīnā 1923.gada 2.februārī. 1943.gadā beidzis Ziemeļmandžūrijas universitātes Ekonomikas fakultāti. Bet savā dzīvē, viņa pa&scaron;a vārdiem ticot, Katajs pieredzējis 10 valstu karogus. Edgara Kataja tēvs, valcēnietis Kārlis Kattai Japānas &ndash; Krievijas kara dēļ savulaik iesaukts cariskās armijas dienestā un nosūtīts uz Tālajiem Austrumiem.&nbsp; Savu bērnību Edgars Katajs nodzīvojis daudznacionālajā Mandžūrijā par kuru kāds japānis teicis, ka &scaron;ajā vietā patiesībā nevar atrast ne īstu Japānu, ne īstu Ķīnu. Pēckara gadus Katajs jau minētajā Ziemeļmandžūrijā strādājis gan kā tulks,&nbsp; gan kā Harbinas Polittehniskā institūta docētājs, līdz 1955.gadā ieradies Latvijā.</p> <p>Kā japāņu un ķīnie&scaron;u valodas tulkotājs Edgars Katajs nostrādājis 30 gadus, &scaron;o laiku vienlaikus pavadot arī Latvijas Zinātņu akadēmijas Fundamentālajā bibliotēkā, bibliotekāra amatā. Bijis arī LU Orientālistikas katedras docētājs. Par tulkojumiem Katajs saņēmis Japānas valdības apbalvojumu Svētā Dārguma ordeni.<span style="white-space: pre;"> </span></p> <p>Bet arī latvie&scaron;i ir pateicīgi par Kataja kunga ieguldījumu tulko&scaron;anā. Ne velti savulaik, vēl padomju gados ar &scaron;ī cilvēka palīdzību latviski iznāku&scaron;as tādas grāmatas kā &ldquo;Sniegu valstībā&rdquo; (1975), &ldquo;Japāņu detektīvs&rdquo; (1986) (pieejams arī Ulbrokas bibliotēkā) un citas. Iznāku&scaron;i ne tikai daiļliteratūras darbi, bet arī grāmatas par Japānas un Ķīnas kultūrvēsturi. Tāpat grāmatu izdo&scaron;anā Katajs konsultējis arī citus autorus, piemēram, Ulbrokas bibliotēkas krājumā eso&scaron;os Zanes Mellupes &ldquo;Dzenbudistu stāstus&rdquo;. Atdzejojis arī savulaik žurnālā &ldquo;&rdquo;Karogs&rdquo; ievieto japānietes Kadzuko &Scaron;irai&scaron;i dzeju. Daudzu zinātnisku publikāciju autors.</p> <p>Izstādē piedāvājam arī Ulbrokas bibliotēkas grāmatas, kas tie&scaron;i nav saistītas ar E.Kataja darbu, bet cerams &ndash; patiks Japānas un Ķīnas kultūras cienītājiem un ieinteresētiem lasītājiem. Nemelosim, ka daudzu mūsu lasītāju sapnis ir aizbraukt uz kādu vai abām &scaron;īm valstīm. Izstādē izvietotās grāmatas būs labs sākums &scaron;ādam nodomam!</p>Tue, 30 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43886&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43886&type=1izstādeUlbrokas bibliotēkaVaira Vīķe - FreibergaprezidenteVaira Vīķe - Freiberga. Ar sauliStopiņu novada Ulbrokas bibliotēka sadarbībā ar Salaspils novada bibliotēku piedāvā aplūkot Salaspils novada bibliotēkas veidotu izstādi<p>Labrītiņ! rītiņā,<br /> Labvakar! vakarā,<br /> Labrītiņ! - saule lec,<br /> Labvakar! mēnestiņ&scaron;<br /> L.tdz.<span class="text_exposed_hide">&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&bdquo;Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli&rdquo;.</strong> Izstāde <strong>no &scaron;ī gada 23.janvāra līdz 6.februārim</strong> būs redzama Stopiņu novada <strong>Ulbrokas kultūras nama Izstāžu zālē</strong>.&nbsp;</p> <p>&Scaron;eit skatāmi materiāli par eksprezidentes bērnības un bēgļu gaitām, prezindentūras un pēcprezidentūras darbību.&nbsp;</p> <p><em>&ldquo;Saules motīvs ir cie&scaron;i ievijies Vairas Vīķes-Freibergas mūžā. &bdquo;Maroka, Daurata un Kasablanka pasaules kartē &scaron;odien iezīmējas kā viena no Latvijas prezidentes mītnes un patvēruma zemēm bēgļu gaitās pēc Otrā pasaules kara. Varbūt tie&scaron;i tur tālumā, siltās dienvidu saules apspīdēta, viņa sāka aizdomāties par savas dzimtenes sauli un pasauli un tās abas atrada latvju dainās?&rdquo;, tā retoriski izskan minējums Ausmas Cimdiņas biogrāfiskajā apcerē &bdquo;Brīvības vārdā&rdquo;*. Izstādē ietvertas faktu un fotoliecības, grāmatas - oriģināldarbi un zinātniskās publikācijas, raksti no periodiskajiem izdevumiem un citi materiāli. Visam cauri vijas saules motīvs un latviskās vērtības, kas iet cauri Vairas Vīķes mūžam un viņas politiskajai un sabiedriskajai darbībai. V. Vīķe &ndash;Freiberga latvie&scaron;iem tīkama arī ar savu dabiskumu, nesamākslotību un taisnīgumu. Kā teicis dzejnieces laikabiedrs un labs draugs Knuts Skujenieks; &ldquo;&Scaron;eit nav bailes no subjektīvisma, savas interpretācijas. Mēs tai varbūt nepiekritīsim, mēs to varbūt redzēsim citādi, bet ne tas ir svarīgi.&rdquo;</em></p> <p>Tiem, kuri interesējas par saules un citiem motīviem latvie&scaron;u tautasdziesmās piedāvājam ieskatīties elektroniskajā Dainu skapī - <a href="http://dainuskapis.lv/" target="_blank">http://dainuskapis.lv/</a> . Piebildīsim, ka viens no Dainu skapja veidotājiem ir arī Latvie&scaron;u fonds, ko pārstāv V. Vīķes &ndash; Freibergas kungs Imants Freibergs.</p> <p>Ekspozīcija priecēs visus mūsu Tautas prezidentes cienītājus. Lai izstāde patīkami pārsteidz un dod pozitīvas emocijas &scaron;ajās sniegotajās ziemas dienās!</p> <p>*<a href="http://www.biblioteka.salaspils.lv/" target="_blank">http://www.biblioteka.salaspils.lv/</a></p>Tue, 23 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43760&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43760&type=1Ulbrokas bibliotēkaMārītesrakstiStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaPII PienenītezīmesGliemezīšiRūķēniKāpēcīšiBibliotekārā stunda "Zīmes un raksti"<p>Bibliotekārā stunda "Zīmes un raksti". Saruna ar pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" se&scaron;gadīgajiem audzēkņiem no grupiņām " Rūķēni"," Kāpēcī&scaron;i", "Mārītes", "Gliemezī&scaron;i". Iepazī&scaron;anās ar bibliotēkas darbu un kāda dūraiņa raksta zīmju meklējumi. Tiekamies 22., 24., 25., 29. janvārī, plkst. 9.20 Ulbrokas bibliotēkā.</p>Sat, 13 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43759&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43759&type=1izstādeUlbrokas bibliotēkasimbolszīmeTematiska izstāde “NO SIMBOLA LĪDZ ZĪMEI”<p>Tematiska izstāde &ldquo;NO SIMBOLA LĪDZ ZĪMEI&rdquo;<br /> Katrai zīmei ir sava nozīme. Tā vēsta dažādi avoti. Zīme ir tas, kas padara to at&scaron;ķiramu starp citiem. Pieņemts simbolisks apzīmējums. Mājiens, norādījums. Pazīme. Kaut ko apliecino&scaron;s dokuments. Arī izziņa. Pats zīmes nosaukums cēlies no darbības vārda &ldquo;zināt&rdquo;. Izmantojot zīmi, domu priek&scaron;meti tiek pārvērsti izklāstā. Ceļa zīme, pazī&scaron;anās zīme, vienlīdzības zīme... Zīmju stāsti ir daudz un dažādi. Pieņemot to, ka zīmes un simboli ir veidi kādā savstarpēji sazināmies, varam pieminēt arī žestus, kas arī ir sava veida sazinā&scaron;anās veids. Par zīmju valodu rakstījusi arī J. Kursīte grāmatā &ldquo;Zīmju valoda: latvie&scaron;u žesti&rdquo;. Informāciju par visu iepriek&scaron; minēto varēsiet skatīt izstādē.</p>Sat, 13 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43263&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43263&type=1Ulbrokas bibliotēkaKultūras kanonsLiega PiešiņaStopiņu novada Ubrokas bibliotēkaMērnieku laikiSaruna par latviešu literatūras kultūras kanona vērtībām. “Mērnieku laiki” – mantojums, turpinājums vai darboties griba.<p><strong>2017. gada 14. decembrī plkst. 18.00 Ulbrokas bibliotēkā. Vakara stāstnieks </strong>kultūras žurnāliste un literāro projektu vadītāja<strong> Liega Pie&scaron;iņa</strong></p>Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42858&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42858&type=1jauna grāmataUlbrokas bibliotēkagrāmatas prezentācija"Skylarks & Rebels"Rita LaimaGrāmatas "Skylarks & Rebels" (Cīruļi un dumpinieki) prezentācija Ulbrokas bibliotēkā<p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif;">STOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKA </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif;">SADARBĪBĀ AR LNB UN ASV VĒSTNIECĪBU RĪGĀ PIEDĀVĀ</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000;">Otrdien, 28. novembrī, plkst. 17:00</span></strong><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000; mso-fareast-language: LV;"> </span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000; mso-fareast-language: LV;">Ulbrokas bibliotēkas telpās rakstnieces RITAS LAIMAS pārdomas par grāmatu un savu unikālo dzīves stāstu, saruna </span></strong><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000;">par &scaron;odienas Latviju.</span></strong><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000; mso-fareast-language: LV;">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: black;">Latvijā un Ulbrokas bibliotēkā viesosies <strong>ASV latviete rakstniece Rita Laima,</strong> kura dzimusi latvie&scaron;u kara bēgļu&nbsp; ģimenē&nbsp; ASV 1960. gadā.&nbsp;Uz PSRS okupēto Latviju Rita devās jau astoņdesmito gadu sākumā, bet par lielu pārsteigumu gan saviem vecākiem, gan trimdas latvie&scaron;iem, gan Padomju Latvijas valsts iestādēm, Rita 1982. gada nogalē pieprasīja uzturē&scaron;anās atļauju ar mērķi dzīvot okupētajā Latvijā ar mīļoto vīrieti - pazīstamu fotogrāfu. Septiņpadsmit gadi Latvijā, sākot ar dzīvi mazā Vecrīgas dzīvoklī, audzinot divus dēlus un iepazīstoties ar okupētās tēvzemes īpatnībām, pārsteigumiem un apslēpto vēsturi, tagad aprakstīti Ritas 500 lapaspu&scaron;u grāmatā&nbsp; </span><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000;">"Skylarks &amp; Rebels"</span></strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: #c00000;"> (<strong>Cīruļi un dumpinieki),</strong> </span><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; color: black;">kas iznāca 2017. gadā augustā Vācijas apgādā Ibidem Verlag.</span></p> <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: &quot;Cambria&quot;,serif; mso-fareast-language: LV;">PIETEIK&Scaron;ANĀS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ (līdz 27. novembrim) kontakttālrunis 67910503</span></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42853&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42853&type=1Ulbrokas bibliotēkaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļaKrēslas stundaLedusAija SausiņaUlla - Lēna LundbergaAnda ZandbergaZiemeļu salasZIEMEĻVALSTU BIBLIOTĒKU NEDĒĻAS “Krēslas stunda” Ulbrokas bibliotēkā – “Ziemeļu salas”<p><strong>Vakara gaitā: </strong></p> <p>o&nbsp;&nbsp;grāmatu salas Ulbrokas bibliotēkas krājumā;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; stāstījums par Gotlandes un Islandes salām, viesos <strong>Anda Zandberga</strong>;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; somu &ndash; zviedru autores Ullas &ndash; Lēnas Lundbergas noveles <strong>&ldquo;Ledus </strong>&rdquo;fragmenta</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lasījums, uzstājas<strong> Aija Sausiņa</strong>;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; neklātienes kuģojums ap Ziemeļvalstu salām;</p> <p>o&nbsp;&nbsp; viktorīna un ziemeļnieciski saviesīgas sarunas.</p> <p><strong>PIETEIK&Scaron;ANĀS ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ (līdz 13. novembrim) kontakttālrunis 67910503</strong></p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42498&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42498&type=1teātrisUlbrokas bibliotēkaStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkaValmieras teātrisRudenīgais blūzsValmieras Drāmas teātrisSTOPIŅU NOVADA ULBROKAS BIBLIOTĒKA PIEDĀVĀ Valmieras drāmas teātra izrādes kolektīvu apmeklējumu!<p>&nbsp;</p> <p>Aivons Menčels<br /> <strong>RUDENĪGAIS BLŪZS</strong><br /> Traģik<span style="font-size: 13px;">omēdija 2 daļās</span><br /> Režisors &ndash; Varis Brasla<br /> Scenogrāfs &ndash; Mārtiņ&scaron; Vilkārsis&nbsp;<br /> Kostīmu māksliniece &ndash; Liene Rol&scaron;teina<br /> Lomās: Baiba Valante, Anna Putniņa vai Ilze Lieckalniņa, Vizma Kalme, Rihards Rudāks, Regīna Devīte.</p> <p>Kaut arī autoram piemīt Vudija Alena rakstības vieglums un holivudiskums, luga skar ikviena cilvēka slēptāko - kā sadzīvot ar vientulību, nekļūstot nīgram un noliedzo&scaron;am,&nbsp; kā nodzīvot vitāli pa&scaron;a dzīvi, neupurējot sevi biju&scaron;ajam un nenododot pagātni un jaunību, kas ir skaista. Bet vai skaistumam ir gadu cenzs?&nbsp; <a href="http://vdt.lv/lv/izrade/rudenigais-bluzs" target="_blank">http://vdt.lv/lv/izrade/rudenigais-bluzs</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pieteik&scaron;anās un uzziņas Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503</p>Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42167&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42167&type=1DzejaDzejas dienasUlbrokas bibliotēkaInese ZandereLiega PiešiņaDaiga BrigmaneUlbrokaKalējiPēters BrūverisLīčiZane Brūvere - KvēpaIndra Brūvere - DarulieneUlenbroksErika DruņģīteIneta SvilāneStopiņu novada dome“..šis rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis”, veltījums Pēteram Brūverim<p><strong>Stopiņu novada Dzejas diena dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās &ldquo;Kalēji&rdquo; ciematā Līči,&nbsp;</strong></p> <p><strong>2017. gada 22. septembrī, plkst. 17:30.</strong><br /> <strong>&ldquo;..&scaron;is rudens mūs par atmiņu krustcelēm padarījis&rdquo;,&nbsp;</strong><br /> <strong>veltījums Pēteram Brūverim</strong></p> <p>Programmā:</p> <ul> <li>dzejas lasījumi un dejas jaukumi brīvā dabā;</li> <li>atmiņu krustceles &ndash; sarunas par dzīvi un literatūru;</li> <li>dzejiski un aktuāli - starp divām baltu valstīm;</li> <li>dzejas daļa - dzejnieka iedibināto balvu pasnieg&scaron;ana;</li> <li>domu apmaiņa un autogrāfu pusstunda</li> </ul> <p>Viesi: dzejniece un prozaiķe <strong>Inese Zandere</strong>, dzejniece un atdzejotāja <strong>Erika Druņģīte</strong> no Lietuvas, tulkotāja un dzejniece <strong>Indra Brūvere &ndash; Daruliene</strong>, &nbsp;dzejniece un atdzejotāja <strong>Zane Brūvere Kvēpa</strong>, senioru deju kolektīvs <strong>&ldquo;Ulenbroks&rdquo;</strong>, vadītāja <strong>Ineta Svilāne</strong>.</p> <p><em>Pasākumu vada: LNB projektu vadītāja Liega Pie&scaron;iņa<br /> Organizē: Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka<br /> Atbalsta: Stopiņu novada dome</em></p> <p>P.S.<br /> Uz pasākumu kursēs transports:<br /> plkst.17:00 no Stopiņu novada domes, plkst.17.10 no Saurie&scaron;iem, plkst.17.20, no Upeslejām<br /> Lūgums paziņot par savu iera&scaron;anos līdz &scaron;.g. 19. septembrim! Tālr. 67910503; e-pasts: biblioteka@stopini.lv. Pasākums brīvā dabā!</p>Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41969&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41969&type=1izstādeseptembrisUlbrokas bibliotēkaStīvens KingsIzstāde “REALITĀTES UN FANTĀZIJAS PINEKĻOS”<p>STĪVENAM EDVINAM KINGAM - 70 (1947. gada 21. septembris)</p>Thu, 17 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41691&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41691&type=1KlasesbiedriUlbrokas bibliotēkaLatvijas Nacionālā bibliotēkaMāris MelgalvsPēters BrūversStāvu pa stāvamEkskursija Latvijas Nacionālā bibliotēka – Gaismas pils – viena no ievērojamākajām kultūras būvēm Latvijā.<p>Programmā <strong><em>Stāvu pa stāvam</em></strong> Latvijas Nacionālā bibliotēkā - ēkas apskate gida pavadībā un izstādes <strong><em>Klasesbiedri </em></strong>apmeklējums &ndash; Māra Melgalva un Pētera Brūvera satik&scaron;anās.&nbsp;<br /> Nevēloties padarīt savus nesenos laikabiedrus par muzeja eksponātiem, izstādei izraudzīta ne visai akadēmiska pieeja. Tā veidota līdzīgi vārdnīcai, Melgalva un Brūvera dzīvi iekļaujot dažādos &scaron;ķirkļos.<br /> Izstādes veidotāji (LNB bibliogrāfs Kristaps Kuplais, dzejnieki Inese Zandere un Egīls Zirnis, māksliniece Dita Pence) līdzās daudzveidīgajiem LNB krājuma materiāliem (grāmatas, tulkojumi, publikācijas periodikā, recenzijas un kritikas par autoru daiļradi, audiovizuālie ieraksti, Brūvera arhīvs LNB rokrakstu un retumu nodaļā) izmantoju&scaron;i arī Rakstniecības un mūzikas muzeja krājumu, Eduarda Veidenbauma memoriālā muzeja "Kalāči", Melgalvu un Brūveru ģimenes arhīvu, Māra Salēja un Jura Soikana zīmējumus, kolēģu, draugu un klasesbiedru saglabātās fotogrāfijas un citas liecības.<br /> <strong>Interesentus aicinām iepriek&scaron; pieteikties pa tālruni 67910503, e-pastu: biblioteka@stopini.lv vai klātienē Ulbrokas bibliotēkā. Kontaktpersona: Daiga Brigmane. Nokļū&scaron;anai uz LNB organizēts transports.</strong></p>Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40298&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40298&type=1lasītājiekskursijaUlbrokas bibliotēkaZiemeļkurzemeJanīna KursīteStopiņu novada Ulbrokas bibliotēkavasaras ekskursijalībiešu krastsUlbrokas bibliotēkas lasītāju vasaras ekskursija – Izbaudi Ziemeļkurzemi kopā ar Janīnu Kursīti<p>Programmā lībie&scaron;u krasts un akmeņainā jūrmala. &nbsp;Leģendas par laupītājiem un zvejnieku stāsti, zivju kūpinā&scaron;ana un &scaron;protu degustācija. Ragaciems, Mērsrags, Roja, Kolka, Pitrags, Mazirbe, Dundaga, Slītere, Iģene, Valdemārpils un kazu audzē&scaron;anas pionieri Latvijā zemnieku saimniecībā &ldquo;&rsquo;Bērzi&rdquo;. Izmaksas vienai personai 105 EUR. Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas. Pieteik&scaron;anās Ulbrokas bibliotēkā</p>Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41623&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41623&type=1Dzejapasākums bērniemUlbrokas bibliotēkaKalējiIndra Brūvere - Darulieneskolu jaunatnedzejoļu darbnīcaPēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu darbnīcā<p><strong>2017. gada 29. jūnijā, pl. 16:00</strong>, Stopiņu novada ciematā Līči, P. Brūvera dzimtas mājās &ldquo;Kalēji&rdquo;, vasaras brīvlaika pirmais tematiskais pasākums skolu jaunatnei <strong>&lsquo;&rsquo;Pēterdiena Pētera Brūvera dzejoļu darbnīcā&rsquo;&rsquo;</strong>, kurā ikvienam būs iespēja iejusties dzejnieka lomā un rado&scaron;i darboties dzejoļu meistaro&scaron;anā. Pasākumu bagātinās Pētera Brūvera meita Indra Brūvere-Daruliene &ndash; tulkotāja, folkloriste, pētniece, literatūrkritiķe, kas palīdzēs radīt dzejoļu darbnīcas rado&scaron;o noskaņu.<br /> Tiek gaidīti eso&scaron;ie un nākamie skolas vecuma bērni. <strong>Par savu dalību informēt līdz 26. jūnijam Ulbrokas bibliotēkā vai pa tālr. 67910503.&nbsp;</strong><br /> Nokļū&scaron;anai uz/no pasākuma organizēts transports. Uz tik&scaron;anos!</p>Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41609&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41609&type=1lasītājiteātrisUlbrokas bibliotēkaizrādeJaunais Rīgas teātristeātra apmeklējumsKārkliKOLEKTĪVS JAUNĀ RĪGAS TEĀTRA IZRĀDES ”KĀRKLI”APMEKLĒJUMS!<p><strong>&nbsp;<br /> Lomās: Guna Zariņa, Baiba Broka, Kaspars Znotiņ&scaron;, Andris Kei&scaron;s,&nbsp;<br /> Ģirts Krūmiņ&scaron;</strong><br /> Režisors &ndash; Gatis &Scaron;mits.<br /> Izrāde ir veltījums Latvijas politiskajai dzīvei, kas sniedz daudz materiāla pārdomām, dusmām un komēdijai. Kontaktinformācija: Ulbrokas bibliotēka, 67910503</p>Tue, 20 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41212&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41212&type=1seminārsUlbrokas bibliotēkanovadpētniecības seminārsJanīna KursīteStopiņiDaiga BrigmaneVita BangaKalējiKrīviPierīgas reģiona bibliotekāriStopiņu novads Latvijas kultūrtelpā<p><strong>PIERĪGAS REĢIONA PUBLISKO BIBLIOTĒKU BIBLIOTEKĀRU NOVADPĒTNIECĪBAS SEMINĀRS.&nbsp;</strong><br /> <strong><a href="http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/PIERIGAS_REGIONA_PUBLISKO_BIBLIOTEKU_BIBLIOTEKARU_NOVADPETNIECIBAS_SEMINARS_12052017.pdf">Stopiņu novads Latvijas kultūrtelpā.</a>&nbsp;</strong><br /> 2017. gada 12. maijs. Programmā lektoru uzstā&scaron;anās, Ulbrokas bibliotēkas pētnieku pieredze un vieso&scaron;anās divās lauku sētās.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākuma programma:</p> <p><a title="Pasākuma programma" href="http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/PIERIGAS_REGIONA_PUBLISKO_BIBLIOTEKU_BIBLIOTEKARU_NOVADPETNIECIBAS_SEMINARS_12052017.pdf">http://stopini.lv/media/Ulbrokas_bibl/PIERIGAS_REGIONA_PUBLISKO_BIBLIOTEKU_BIBLIOTEKARU_NOVADPETNIECIBAS_SEMINARS_12052017.pdf</a></p>Tue, 09 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40772&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40772&type=1Ulbrokas bibliotēkatalkaKalējiLīčiBrūverisbibliotekāru talkaBibliotekāru talka 2017 - dzejnieka un atdzejotājā PĒTERA BRŪVERA dzimtajās mājās “Kalēji”.<p><strong>Dzejas dienu norises vietas sakārto&scaron;ana &ndash; lapu grāb&scaron;ana, zaru savāk&scaron;ana, ziedo&scaron;a dārza veido&scaron;ana, soliņa krāso&scaron;ana un zupas baudī&scaron;ana. Kontaktinformācija: tālr.67910503.</strong></p>Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40849&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40849&type=1PasākumsDarba laikidarba laikstalkabrīvdienasULBROKAS BIBLIOTĒKAS DARBA LAIKS LIELDIENĀS:<ul> </ul> <p><strong>13. APRĪLĪ &ndash; 11.00-18.00</strong></p> <ul> </ul> <p><strong>14., 16., 17. APRĪLĪ &ndash; SLĒGTS</strong></p> <ul> </ul> <p><strong>15., 22.APRĪLĪ</strong>, BIBLIOTEKĀRI PIEDALĀS PASĀKUMĀ &ndash; <strong>BIBLIOTĒKA SLĒGTA</strong></p>Fri, 07 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40296&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/stopinu-novada-ulbrokas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40296&type=1drošībaE-prasmesdatu drošībaDrošība internetāE-prasmju nedēļafoto apstrādefotoattēlu apstrādedigitālā identitātedati2017. GADĀ NO 27. MARTA LĪDZ 2. APRĪLIM EIROPAS E-PRASMJU NEDĒĻA LATVIJĀ E – PRASMJU NEDĒĻAS PASĀKUMI ULBROKAS BIBLIOTĒKĀ<p><strong>Pirmdien,27. marts. Ulbrokas bibliotēkas telpās. Plkst. 11.00 -12.00 un plkst. 17.00 -18.00. Praktiska nodarbība: Digitālā dro&scaron;ība: kā dro&scaron;i izmantot internetu un digitālos rīkus, pasargājot savu digitālo identitāti un datus. </strong></p> <p><strong>&nbsp;Praktisko apmācību nodro&scaron;ina Ulbrokas bibliotēkas darbinieces.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Otrdien,28. marts. Ulbrokas bibliotēkas telpās. Plkst. 11.00 -12.00 un plkst. 17.00 -18.00. Praktiska nodarbība: Digitālās prasmes: foto apstrādes pamati tie&scaron;saistē izklaidei un darbam. </strong>Fotogrāfiju apstrāde tie&scaron;saistes vietnēs<strong> BIG HUGE LABS, PHIXR, FOTOFLEXER.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /> Praktisko apmācību nodro&scaron;ina Ulbrokas bibliotēkas darbinieces.</strong></p> <p>Pieteik&scaron;anās un pieraksts Ulbrokas bibliotēkā.&nbsp;<br /> Kontaktinformācija: tālr.67910503, e-pasts: biblioteka@stopini.lv.</p>Thu, 02 Mar 2017 00:00:00 +0200