Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Cēsu Centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Cēsu Centrālā bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Cēsu Centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23248&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23248&type=1Uldis AuseklisCēsu Centrālā bibliotēkaValdis RūmnieksSigne Ērmane-ĻitvinaLinda NemieraRuta SkrebeleMāra JakubovskaKristaps AuzenbergsViVoLīga SproģeZvaigznes grāmatu namsCĒSU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU GRĀMATU SVĒTKI<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Svētku atklā&scaron;ana</strong> <strong><em>plkst.12:00</em> </strong><br />Zvaigznes grāmatu namā </span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">(Rīgas ielā 2).</span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><strong>Plkst. 14:00</strong></em> - <strong>tik&scaron;anās ar rakstniekiem</strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 2). </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Piedalās literāti: Linda Nemiera, ViVo, Līga Sproģe, Valdis Rūmnieks, Ruta Skrebele, Kristaps Auzenbergs, Māra Jakubovska, Uldis Auseklis un māksliniece Signe Ērmane-Ļitvina.</span></p>Mon, 22 Apr 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22368&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22368&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaPauls BankovskisTIKŠANĀS AR RAKSTNIEKU PAULU BANKOVSKI - ATCELTA!!!<div><span style="color: #ff0000; font-size: medium;"><strong>Rakstnieka Paula Bankovska slimības dēļ</strong> <span style="font-size: small;">(13. martā plānotā)</span><strong> tik&scaron;anās pārcelta uz aprīli!!!</strong></span></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rakstnieks, žurnālists un publicists Pauls Bankovskis dzimis 1973. gada 10. martā Cēsīs, pirmos četrus dzīves gadus pavadījis Līgatnē. Beidzis Siguldas pamatskolu, Rīgas Lieti&scaron;ķās mākslas vidusskolu (stikla mākslinieciskās apstrādes meistars), studējis filozofiju Latvijas Universitātē (1992-1996). Strādājis laikrakstos &bdquo;Literatūra un Māksla&rdquo;, &bdquo;Labrīt&rdquo;, &bdquo;Diena&rdquo; (arī interneta versijas <em>Diena.lv</em> redaktors), žurnālos &bdquo;Rīgas Laiks&rdquo;, &bdquo;Ir&rdquo;; grāmatu apgādā &bdquo;Liepnieks un Rītups&rdquo;; kop&scaron; 2011. gada strādā reklāmas aģentūrā &bdquo;TBWA Latvija&rdquo;.</p> <p>P. Bankovskis prozu publicē kop&scaron; 1993. gada, izdoti vairāki romāni, stāstu krājumi, grāmata bērniem, publikācijas kopkrājumos un periodikā. Viņa uzmanības lokā ir gan Latvijas vēsture, tās mīti un leģendas, gan nesenie padomju laika notikumi, gan iespējamā nākotne (romānā &bdquo;Plāns ledus&rdquo;). Rakstnieka romāns &bdquo;Čeka, bumba &amp; rokenrols&rdquo; izdots somu un čehu, bet &bdquo;Skola&rdquo; &ndash; vācu valodā. Piedalījies festivālos &bdquo;Prozas lasījumi&rdquo;. P. Bankovskis ir scenārija autors filmai &bdquo;Klucis &ndash; nepareizais latvietis&rdquo;, scenārija līdzautors mākslas filmai &bdquo;Baiga vasara&rdquo; (1999). Viņ&scaron; ir viens no labākajiem angļu/amerikāņu literatūras pārzinātājiem latvie&scaron;u rakstnieku vidū. Kopā ar Noru Ikstenu vadījis literātu klubu &bdquo;&Scaron;ķelpata&rdquo;. Brīvajā laikā izdara piezīmes <em>Moleskine</em> blociņos ar akvareļkrāsām.</p> <p>Pauls Bankovskis saņēmis <em>žurnāla &bdquo;Karogs&rdquo; un Raimonda Gerkena romānu konkursu prēmiju</em> par romāniem &bdquo;Laiku grāmata&rdquo; (1996) un &bdquo;Misters Latvija&rdquo; (2002). Par grāmatu &bdquo;Mazgalvī&scaron;i spēlē mājās&rdquo; 2008. gadā saņēmis Jāņa Baltvilka balvu. 2009. gadā saņēmis <em>Lielo Kristapu</em> par scenāriju filmai &bdquo;Klucis &ndash; nepareizais latvietis&rdquo;. Raidījuma &bdquo;100 g kultūras&rdquo; gada balvas kultūrā <em>Kilograms kultūras</em> 2012. gada 1. ceturk&scaron;ņa skatītāju balsojuma uzvarētājs literatūrā &ndash; par stāstu krājumu &bdquo;Zvēru zvaigznājs&rdquo;.</p> <p>Prozas krājumu &bdquo;Zvēru zvaigznājs: Pasakas pieaugu&scaron;ajiem&rdquo; (2012) veido se&scaron;i stāsti, kuros rakstnieks sev raksturīgā stilistikā ļauj ieraudzīt dažādas dzīvniekiem raksturīgas īpa&scaron;ības cilvēkos. &Scaron;īs pasakas ir gan lieliska atslodze no ikdieni&scaron;ķajām nedienām, gan sniedz vielu pārdomām par dzīvi. Zvēri ir tepat līdzās un uzmanīgi mūs vēro. Grāmatas noformējumā izmantotas Paula Bankovska infografikas.</p> <p>2012. gadā apgādā &bdquo;Dienas grāmata&rdquo; iznākusi Paula Bankovska monogrāfija &bdquo;Viens ar Kantu&rdquo; par tulkotāju Otto Rolavu. Filozofu, filozofijas studentu vai vienkār&scaron;i humanitāro zinātņu entuziastu sabiedrībā O. Rolavs galvenokārt bija zināms kā Imanuela Kanta &bdquo;Tīrā prāta kritikas&rdquo; tulkojuma autors un izdevējs vēl pirms Otrā pasaules kara. Bibliotēku rokrakstu nodaļās glabājas liels apjoms arī citu viņa darbu, kas rosina noskaidrot, kāds ir bijis &scaron;is cilvēks, kas visu mūžu ziedojis vienam lielam uzdevumam &mdash; Kanta filozofisko darbu lasī&scaron;anai, tulko&scaron;anai un izpra&scaron;anai, un jo vairāk &mdash; kāpēc daudzus gadu desmitus &scaron;ie manuskripti glabāju&scaron;ies bibliotēku plauktos un paliku&scaron;i neizdoti. Paula Bankovska sarakstītā Otto Rolava biogrāfija ir aizraujo&scaron;s stāsts un arī pētījums.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paula Bankovska grāmatas:</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informācija:</p> <p>&bdquo;Latvie&scaron;u rakstniecība biogrāfijās&rdquo; (2003)</p> <p><a class="externalUrl" href="http://lv.wikipedia.org/" target="_blank">http://lv.wikipedia.org/</a></p> <p><a class="externalUrl" href="http://www.literature.lv/" target="_blank">http://www.literature.lv/</a></p> <p><a class="externalUrl" href="http://satori.lv/" target="_blank">http://satori.lv/</a></p> <p><a class="externalUrl" href="http://www.dgramata.lv/" target="_blank">http://www.dgramata.lv/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja &ndash;</p> <p>Gunta Romanovska,</p> <p>Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece</p> <p><span><span>tel.:</span></span> 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021</p> <p>e-pasts: <a href="mailto:gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv">gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv</a> ; <a href="mailto:gunrom@inbox.lv">gunrom@inbox.lv</a></p>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22366&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=22366&type=1IzstādesPasākumiCēsu bibliotēkaCēsu Centrālā bibliotēkāPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2013. GADA MARTĀ<p><strong>&bull;1.-31.03 /strong&gt; Cēsu Centrālā bibliotēka ir kampaņas <em><strong>&bdquo;Uzslavē labu servisu 2013&rdquo;</strong></em> dalībniece. Ja tevi apmierina sniegto pakalpojumu kvalitāte balso par mums un citiem kampaņas dalībniekiem:<br /> <strong>*</strong>portālā <a href="http://www.labsserviss.lv/" target="_blank">http://www.uzslave.lv</a><br /> <strong>*</strong>zvanot uz informatīvo tālruni 1188<br /> <strong>*</strong>aizpildot anketu apkalpo&scaron;anas vietās, kur izvietotas speciālās aptaujas kastes</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong> <p>&bull;<strong>1.-27.03 </strong>Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Gaidām Lieldienas!&rdquo;</strong>&nbsp;</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><em><strong>&bdquo;Lieldienās &scaron;ūpojies,<br />Lieldienās priecājies<br />Par pirmiem ziediņiem,<br />Par raibām oliņām.&rdquo;</strong></em>&nbsp; <em>Abonementā</em><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;17. martā dramaturgam Gunāram Priedem &ndash; 85 (1928-2000)&rdquo;</strong></em>. <em>Abonementā&nbsp; &nbsp;</em><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03. </strong>Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Dziedniecei, novadniecei Zilākalna Martai &ndash; 105&rdquo;</strong></em>. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā</em><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> Literatūras izstāde Starptautiskajai ūdens dienai 22.martā <em><strong>&bdquo;Cēsu ūdeņi un ūdenssaimniecība&rdquo;</strong></em>. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā&nbsp; </em>&nbsp;<br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> <em><strong>Gunas un Jāņa Ruk&scaron;ānu fotogrāfiju izstāde</strong></em> <em><strong>&bdquo;Ziedi zied visu gadu!&rdquo;</strong></em> <em>Bibliotēkas 2. stāva vestibilā</em><br /><br />&bull;<strong>13. martā</strong> plkst.18.00 bibliotēkas <em>pasākumu telpā</em> <em><strong>tik&scaron;anās ar rakstnieku, novadnieku Paulu Bankovski</strong></em>. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts &bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;<br /><br />&bull;<strong>18.-23.03.</strong> <em><strong>E-prasmju nedēļa</strong></em> &ndash; konsultācijas un apmācības ikvienam interesentam<br /><br />&bull;<strong>18.- 27.03.</strong> Preses materiālu izstāde par gatavo&scaron;anos Lieldienām <em><strong>&bdquo;Kur zaķis olas slēpj?&rdquo;</strong></em> <em>Vispārīgajā lasītavā</em><br /><br />&bull;<strong>21.,22.,23.03.</strong> <em><strong>Jauno grāmatu izstāde.</strong></em> <em>Abonementā</em><br /><br />&bull;<strong>27. martā</strong> plkst.17.00 <em>kafejnīcā &bdquo;Pie Raunas vārtiem&rdquo; (Rīgas iela 3)</em> <em><strong>&bdquo;Cēsnieka Osvalda Mauriņa romāna &bdquo;Pīlādžogu elēģija&rdquo; un stāstu krājuma &bdquo;Viss nāk un aiziet tālumā&rdquo; atvēr&scaron;anas svētki&rdquo;</strong></em>. Piedalās Cēsu Tautas teātra aktieri, muzicē Aldis Ba&scaron;ķers<br /><br /><br /><strong>BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ</strong><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> Literatūras izstāde pirmskolas vecuma bērniem par dažādiem zvēriem <em><strong>&bdquo;Iepazīsti dzīvnieku pasauli&rdquo;</strong></em>. <em>Abonementā</em><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Ciemos nāk Lieldienu zaķis&rdquo; </strong></em>&ndash; pasakas, dzejoļi, stāsti par Lieldienām un Lieldienu zaķi. <em>Abonementā</em><br /><br />&bull;<strong>1.-27.03.</strong> Literatūras izstāde par bērnu grāmatu ilustratoriem &bdquo;Kas zīmē mūsu grāmatiņās&rdquo;. <em>Lasītavā</em><br /><br />&bull;<strong>4.-27.03.</strong> Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Lieldienas gaidot&rdquo; </strong></em>&ndash; latviskās un kristīgās Lieldienas, olu krāso&scaron;ana, para&scaron;as, ticējumi, rotaļas, ēdieni. <em>Lasītavā</em><br /><br />&bull;<strong>11.-27.03.</strong> Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Ūdens &ndash; dzīvības avots&rdquo;</strong></em> &ndash; 22. marts &ndash; Pasaules ūdens diena. Lasītavā<br /><br />&bull;<strong>15.-27.03.</strong> Literatūras izstāde <em><strong>&bdquo;Gatavo pats!&rdquo;</strong></em> &ndash; idejas kā gatavot dažādus darbiņus &ndash; rotaslietas, dāvanas, rotājumus, ēdienus. <em>Abonementā</em><br /><br />&bull;<strong>18.-23.03.</strong> <em><strong>E-prasmju nedēļa. &bdquo;Mans draugs dators&rdquo;</strong></em> &ndash; pirmās iemaņas e-prasmju pasaulē pirmskolas un 1.kla&scaron;u skolēniem</p> </strong></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21926&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21926&type=1PasākumsCēsu Centrālā bibliotēkaLaura DreižeIngus MacatsTIKŠANĀS AR LAURU DREIŽI UN INGU MACATU<p><strong>&nbsp;&nbsp;&n sp;&nbsp;&nbsp; 14. februārī </strong>pulksten 17.00 Cēsu Centrālajā bibliotēkā cikla &bdquo;Iepazīsimies&rdquo; pasākumā <strong>&bdquo;Iztēloties neiespējamo, baudīt piedzīvojumus un ceļot iztēles pasaulēs!&rdquo; </strong>ar interesentiem tiksies jaunie latvie&scaron;u rakstnieki un tulkotāji, fantastikas un fantāzijas grāmatu autori <strong>Laura Dreiže </strong>un <strong>Ingus Macats</strong>.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vai ir daudzi rakstnieki, kuriem 22 gadu vecumā jau ir izdoti četri biezi romāni? Liekas, ka tādu ir maz. Bet Laurai Dreižei ir: &bdquo;Pūķa dziesma&rdquo; (2010), &bdquo;Nepabeigtais skūpsts&rdquo; (2010), &bdquo;Laimes monitorings&rdquo; (2011), &bdquo;Naktstauriņ&scaron;&rdquo; (2012). Grāmatas izdevis apgāds &bdquo;Zvaigzne ABC&rdquo; un viņa trīs reizes bijusi apgāda konkursa &bdquo;Latvie&scaron;u oriģinālliteratūra bērniem un jaunie&scaron;iem&rdquo; laureāte/uzvarētāja. Viņa no angļu valodas tulkojusi Ri&scaron;elas Mīdas grāmatas &bdquo;Salnas skartie&rdquo; un &bdquo;Vampīru akadēmija&rdquo;. Franču filoloģijas studente Laura Dreiže gandrīz visu brīvo laiku velta rakstī&scaron;anai.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tuvākajā laikā izdos Ingus Macata pirmo grāmatu &bdquo;Koncertflīģelis&rdquo;. Jaunie latvie&scaron;u rakstnieki un tulkotāji L. Dreiže un I. Macats raksta fantastikas un fantāzijas žanrā, viņu publikācijas var atrast arī interneta vietnēs (piemēram, Karneola). Latvijā &scaron;ajā žanrā raksta tikai daži autori. Lai gan galvenie &scaron;o grāmatu lasītāji ir jaunie&scaron;i, tomēr arī citiem pasākuma apmeklētājiem būs interesanti uzzināt, kā mūsu viesi raksta grāmatas, tikties ar talantīgajiem jaunie&scaron;iem.<br /><br /><em>Ieeja bez maksas. </em><br />Pasākums notiek Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta <em>&bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo; </em>ietvaros.<br /><br />Informācija no <a href="http://lv.wikipedia.org/">http://lv.wikipedia.org/</a> ; <a href="http://www.karneola.lv/">http://www.karneola.lv/</a> ; <a href="http://www.easyget.lv/kultura/">http://www.easyget.lv/kultura/</a> ; <a href="http://www.zvaigzne.lv/lv/">http://www.zvaigzne.lv/lv/</a><br /><br /></p> <p>Informāciju apkopoja-<br />Gunta Romanovska,<br />Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece<br />tel.: 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021<br />e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; <a href="mailto:gunrom@inbox.lv">gunrom@inbox.lv</a><br /><a href="mailto:gunrom@inbox.lv"></a></p>Fri, 08 Feb 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21924&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21924&type=1IzstādesPasākumiCēsu Centrālā bibliotēkaPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2013. GADA FEBRUĀRĪ<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde<strong> &bdquo;Dzejniecei Ārijai Elksnei &ndash; 85 (1928.-1984.)&rdquo;</strong>. <em>Abonementā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde Valentīna dienai<br /> <strong> &bdquo;Divus vārdus<br /> Dievs man devis,<br /> lai var visu pasacīt:<br /> mīlu tevi.&rdquo;</strong> (M.Zālīte). <em>Abonementā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde<strong> &bdquo;Rakstniekam, aktierim, novadniekam Pāvilam Gruznam &ndash; 135&rdquo;</strong>. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā </em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>4.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde<strong> &bdquo;Īrija &ndash; Eiropas Savienības prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;</strong>. <em>Vispārīgajā lasītavā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>14.02.</strong></span> plkst.17.00 pasākums<strong> &bdquo;Iztēloties neiespējamo, baudīt piedzīvojumus un ceļot iztēles pasaulēs!&rdquo; Tik&scaron;anās ar jaunajiem latvie&scaron;u rakstniekiem un tulkotājiem, fantastikas un fantāzijas grāmatu autoriem Lauru Dreiži un Ingu Macatu.</strong> <em>Bibliotēkas pasākumu telpā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>21.,22.,23.02.</strong></span><strong> Jauno grāmatu izstāde</strong>. <em>Abonementā</em><br /><br /><span style="font-size: 16px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bērnu literatūras nodaļā</strong></span></span><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-10.02.</strong></span> Literatūras izstāde <br /> <strong> &bdquo;Metenī ciemā braucu,<br /> Cūkas auss kulītē,<br /> Lai netrūka ciema ļaudīm<br /> Metenī&scaron;a svētībiņas.&rdquo; </strong><br /> (Tautasdziesmas un ticējumi par Meteņiem, Meteņu rotaļas, maskas un ēdieni) <em>Lasītavā </em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde<strong> &bdquo;Ceļosim kopā ar Žila Verna grāmatu varoņiem. Žilam Vernam &ndash; 185&rdquo;</strong>. Abonementā<br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Laiks ballēties&rdquo;</strong>. (Viss par gatavo&scaron;anos tīņu ballītēm) <em>Abonementā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-28.02.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Mans zelts ir mana tauta. Rūdolfam Blaumanim &ndash; 150&rdquo;</strong>. <em>Lasītavā</em><br /><br /> <span style="text-decoration: underline;"><strong>10.-20.02.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Valentīna diena&rdquo;</strong>. <em>Lasītavā </em></p>Fri, 08 Feb 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21313&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21313&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaArno Jundzepasākumi cēsīsTIKŠANĀS AR ARNO JUNDZI<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>24. janvārī</strong></span> pulksten <span style="text-decoration: underline;"><strong>18.00</strong></span> Bibliotēkas pasākumu telpā aicinām uz pasākumu <strong>&bdquo;Mūsu viesis novadnieks Arno Jundze:</strong><br /><strong>*rakstnieks &ndash; grāmatu bērniem &bdquo;Ķiparu ļerpatu Čieps&rdquo;, &bdquo;Ķiparu ļerpatu &scaron;nirks!&rdquo; un bandītu laika stāstiņu pieaugu&scaron;ajiem &bdquo;Gardo vistiņu nedēļa&rdquo; autors<br />*LTV raidījuma &bdquo;100 g kultūras&rdquo; vadītājs,<br />*&bdquo;Neatkarīgās&rdquo; kultūras nodaļas vadītājs,<br />*literatūrzinātnieks&rdquo;.</strong><br /><br />Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts <em>&bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;<br /><br />Ieeja bez maksas&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>&nbsp; </span></p>Fri, 04 Jan 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21310&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21310&type=1IzstādesPasākumiCēsu Centrālā bibliotēka2013. gada janvārisPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2013. GADA JANVĀRĪ<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-31. janvāris.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Dzejniekam, filozofam Robertam Mūkam &ndash; 90 (1923-2006)&rdquo;</strong>. <em>Abonementā</em><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-31. janvāris.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Izcilu personību likteņi&rdquo;</strong>. <em>Abonementā </em><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>7.-31. janvāris.</strong></span> Preses materiālu izstāde <strong>&bdquo;Kam vajadzīgi vitamīni?&rdquo;</strong>. <em>Vispārīgajā lasītavā</em><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>24.,25.,26. janvāris.</strong></span> <strong>Jauno grāmatu izstāde.</strong> <em>Abonementā</em><br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>24. janvārī</strong></span> plkst.18.00 Bibliotēkas pasākumu telpā <strong>&bdquo;Mūsu viesis novadnieks Arno Jundze: <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; *rakstnieks &ndash; grāmatu bērniem &bdquo;Ķiparu ļerpatu Čieps&rdquo;, &bdquo;Ķiparu ļerpatu &scaron;nirks!&rdquo; un bandītu laika stāstiņu pieaugu&scaron;ajiem &bdquo;Gardo vistiņu nedēļa&rdquo; autors <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; *LTV raidījuma &bdquo;100 g kultūras&rdquo; vadītājs, <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; *&bdquo;Neatkarīgās&rdquo; kultūras nodaļas vadītājs,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; *literatūrzinātnieks&rdquo;.</strong><br />Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts <em>&bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Pasākumi un izstādes bērnu literatūras nodaļā</strong></span></span></p> <ul> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-31. janvāris.</strong></span><strong> </strong>Daiļliteratūras izstāde par rūķu tēmu grāmatās <strong>"Ciemosimies Rūķu zemē!"</strong>. <em>Abonementā</em></span></li> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-31. janvāris.</strong></span> Viss par gatavo&scaron;anos ballītēm <strong>"Laiks ballēties"</strong>. <em>Abonementā</em><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></span></li> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-31. janvāris. </strong></span>Literatūras izstāde par R.Blaumani un viņa daiļradi <strong>"Mans zelts ir mana tauta. Rūdolfam Blaumanim - 150"</strong>. <em>Lasītavā</em><br /></span></li> </ul> <p>&nbsp;</p>Fri, 04 Jan 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21000&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21000&type=1PasākumiCēsu Centrālā bibliotēkāGuntis PakalnsVIZUĀLIE JOKI PAR ZIEMASSVĒTKIEM UN SANTA KLAUSU INTERNETĀ<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">13. decembrī</span></strong> <strong>pulksten 18.00</strong> bibliotēkas pasākumu telpā aicinām uz tik&scaron;anos ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku, stāstnieku, dr. philol. <strong>Gunti Pakalnu</strong>. Stāstījuma tēma <strong>&bdquo;Vizuālie joki par Ziemassvētkiem un Santa Klausu internetā&rdquo;</strong> Autora skats uz tēmu &bdquo;no otras puses&rdquo; &ndash; kā &scaron;ie svētki dzīvo mūsdienu kultūrā, &scaron;o joku slāni interneta vidē, kuru varētu raksturot kā ironisku, parodējo&scaron;u, alternatīvu, &bdquo;melnu&rdquo; un/vai agresīvu, destruktīvu. Apkopoto vizuālo materiālu demonstrējums. </span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts <strong>&bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;</strong> </span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Ieeja bez maksas</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Pla&scaron;āku aprakstu par pasākumu skatīt <a href="http://www.biblioteka.cesis.lv/news_ccb.php?subaction=showfull&amp;id=1354614268&amp;archive=&amp;start_from=&amp;ucat=1&amp;" target="_blank"><strong>&scaron;eit</strong></a><em><br /></em></span></p>Tue, 04 Dec 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21002&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21002&type=1IzstādesPasākumiCēsu Centrālā bibliotētaPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2012. GADA DECEMBRĪ<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">PASĀKUMI</span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">13. decembrī</span> plkst. 18.00</strong> bibliotēkas pasākumu telpā tik&scaron;anās ar Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku, stāstnieku, dr. philol. <strong>Gunti Pakalnu</strong> <em><strong>&bdquo;Vizuālie joki par Ziemassvētkiem un Santa Klausu internetā&rdquo;</strong></em>. Skats uz tēmu &bdquo;no otras puses&rdquo; &ndash; &scaron;o ironisko, parodējo&scaron;o, alternatīvo, &bdquo;melnu&rdquo; joku slāni interneta vidē. Apkopoto vizuālo materiālu demonstrējums. Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts &bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;<em> Ieeja bez maksas</em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="text-decoration: underline;">IZSTĀDES</span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.-27.12.</span></strong> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Ziemassvētku ludziņas&rdquo;</strong>. <em>Bērnu literatūras nodaļas lasītavā</em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.-29.12.</span></strong> Literatūras izstāde <em>Abonementā</em>&nbsp; <br /></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>&bdquo;Lai balts zied <br />Ziemassvētku laiks <br />Un laimes zvaigzne <br />Jaunam gadam.&rdquo; /A.Vējāns/</strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><br /></strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.-29.12.</span></strong> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;15.decembrī rakstniecei, esejistei Zentai Mauriņai 115 (1897-1978)&rdquo;</strong>. <em>Abonementā</em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1.-29.12.</span></strong> Literatūras izstāde <strong>&bdquo; Aizdedzot Ziemassvētku svecīti. Ziemassvētku noskaņa novada dzejnieku dzejā&rdquo;</strong>. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā</em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">1-29.12.</span></strong> Daiļliteratūras izstāde bērniem par rūķu tēmu grāmatās <strong>&bdquo;Ciemosimies Rūķu zemē!&rdquo;</strong>. <em>Bērnu literatūras nodaļas abonementā </em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">2.-27.12.</span></strong> Uzziņu literatūras izstāde kā bērniem gatavoties Ziemassvētkiem, rotāt telpas veidot dekorus un citi ieteikumi <strong>&bdquo;Ceļā uz Ziemassvētkiem&rdquo;</strong>. <em>Bērnu literatūras nodaļas lasītavā </em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">10.-27.12.</span></strong> Preses materiālu izstāde kā dekorēt māju, klāt svētku galdu, sagaidot Ziemassvētkus <strong>&bdquo;Gai&scaron;ā Ziemassvētku romantika&rdquo;</strong>. <em>Vispārīgajā lasītavā</em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em><br /></em></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">20.,21.,22.12.</span></strong> <strong>Jauno grāmatu izstāde</strong>. <em>Abonementā </em></span></p>Tue, 04 Dec 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20746&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20746&type=1PasākumiCēsu Centrālā bibliotēkaGundega Repše28. NOVEMBRĪ TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI GUNDEGU REPŠI<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>28. novembrī</strong></span> pulksten 17.00 bibliotēkā pasākums <strong>&bdquo;Mēs. XX un XXI gadsimts&rdquo;</strong>. Ikviens interesents aicināts uz tik&scaron;anos ar rakstnieci un mākslas zinātnieci <strong>Gundegu Rep&scaron;i</strong>. Saruna par viņas jaunākajām grāmatām &bdquo;Pieskārieni. Kurts Fridrihsons&rdquo;, &bdquo;Rakstnieki ir. Gadsimta sākuma skatiens&rdquo;, &bdquo;Rakstnieku pavārgrāmata&rdquo;, &bdquo;Dzelzs apvārdo&scaron;ana&rdquo; un citām.</span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītais projekts &bdquo;Viņ&scaron; / viņa raksta, mēs lasām, domājam...&rdquo;</span></p> <p><em><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ieeja bez maksas</span></em></p>Tue, 20 Nov 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20324&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20324&type=1bibliotēku darbinieku konferenceVIDZEMES NOVADU BĒRNU UN SKOLU BIBLIOTĒKU DARBINIEKU 12. KONFERENCE<p><strong>&bdquo;Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes stāsti&rdquo;</strong></p> <p><strong>2012. gada 14.novembrī</strong></p> <p><em>Cēsīs, Raunas ielā 4</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>Programmas projekts<strong>&nbsp;</strong></p> <p>Norises laiks plānots no plkst.10.00 &ndash; 15.00</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.00</p> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p><strong>Bērnu un skolu bibliotēku veiksmes stāsti:</strong></p> <ul> <li><strong>Par tehnoloģiju izmanto&scaron;anu</strong></li> </ul> <p>&bdquo;Internetā neviens nezina, ka tu esi suns&rdquo;.<em> </em>Lektore - LNB Sabiedrisko attiecību speciāliste <em>Signe Valtiņa</em></p> <p>Pieredzē dalīsies:</p> <ol> <li>&nbsp;Burtnieku novada Ēveles pagasta bibliotēkas vadītāja <em>Aelita Punkstiņa</em></li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li><strong>Par sadarbības stiprinā&scaron;anu </strong></li> </ul> <p>Pieredzē dalīsies<em>:</em></p> <ol> <li>Valmieras 5.vidusskolas bibliotekāre <em>Iveta Jančevska</em></li> <li>Madona bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļas vadītāja <em>Līga Fiļipova</em>, Madonas Valsts ģimnāzijas bibliotekāre <em>Gita Eiduka</em></li> <li>Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja <em>Inese Majore</em> un Krājuma organizācijas un automatizācijas nodaļas vadītāja &nbsp;<em>Skaidrīte Daņilēviča</em></li> <li>Alūksnes bibliotēka</li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li><strong>Par lasītprieka veicinā&scaron;anu<em></em></strong></li> </ul> <p>&nbsp;Lektore - LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre <em>Iveta Krūmiņa</em></p> <p>Pieredzē dalīsies:<strong></strong></p> <ol> <li>Vecpiebalgas novada Taurenes bibliotēkas vadītāja <em>Ineta Rūnika&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></li> </ol> <p><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li><strong>Par finansējuma piesaistī&scaron;anu </strong></li> </ul> <p>"Lai nauda nav &scaron;ķērslis labām idejām". Lektore - LNB Atbalsta biedrības sabiedrisko attiecību vadītāja <em>Sanita Kitajeva</em></p> <p>Pieredzē dalīsies:</p> <ul> <li>&nbsp;<ol> <li>Valmieras bibliotēkas Bērnu apkalpo&scaron;anas nodaļas vadītāja <em>Ilze Karsa</em></li> </ol></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dalības maksa konferencē <strong>Ls. 7. -</strong> ar pārskaitījumu, atsūtot vispirms savus rekvizītus vai skaidrā naudā</p> <p><strong>Dodiet ziņu arī skolu bibliotekāriem!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Pieteikties dalībai konferencē līdz 2. XI&nbsp; - 64122605, 29335459</strong></p> <p><a href="mailto:bln@biblioteka.cesis.lv">bln@biblioteka.cesis.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</p> <p><strong>Inese Majore</strong></p>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20582&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20582&type=1Krēslas stundaCēsu Centrālā bibliotēkaArnis Terzens12. NOVEMBRĪ "KRĒSLAS STUNDA" CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">No 12. - 18. novembrim Ziemeļ- un Baltijas valstīs notiek ikgadējā <strong><em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa</em></strong>, &scaron;ogad tās tēma ir <strong>Daudzveidība Ziemeļvalstīs</strong>. </span></p> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><em>&nbsp;</em></strong></span>&nbsp;</div> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Pirmdien, <strong>12. novembrī</strong> aicinām piedalīties pasākumos sveču gaismā<strong> <em>Krēslas stunda</em></strong>:</span></p> </span> <ul> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">plkst. 17.00 bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā</span> ieklausīsimies <strong>Kāpējpeļuka</strong> piedzīvojumos <strong>&Scaron;urumburummežā</strong></span></div> </li> </span> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> </span> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;">plkst. 18.00 bibliotēkas pasākumu telpā (Raunas ielā 2, 3. stāvā)</span> </span>Tik&scaron;anās ar žurnālistu un publicistu, žurnāla &bdquo;Kabinets&rdquo; galveno redaktoru <strong>Arni Terzenu</strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /><strong>*</strong>Norvēģu rakstnieka <strong>Pēra Petersona</strong> grāmatas <strong>&bdquo;Es nolādu laika upi&rdquo; fragmentu lasījums<br />*</strong>Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Jaunākie Ziemeļvalstu autoru izdevumi&rdquo;</strong></span></div> </li> </ul> </div> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Pasākumu vadīs un dziesmas dziedās </span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Lāsma Vasmane</strong> un <strong>Elīna Riemere</strong>. </span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Ieeja bez maksas</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Krēslas stundas</em> pasākumā piedalīsies Arnis Terzens</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Pirmdien, 12. novembrī Cēsu Centrālajā bibliotēkā notiks tradicionālie <em>Krēslas <strong>stundas</strong></em> pasākumi sveču gaismā: pulksten 17.00 Bērnu literatūras nodaļā ieklausīsimies Kāpējpeļuka piedzīvojumos &Scaron;urumburummežā, bet pulksten 18.00 bibliotēkas pasākumu telpā būs tik&scaron;anās ar žurnālistu un publicistu, žurnāla &bdquo;Kabinets&rdquo; galveno redaktoru Arni Terzenu un norvēģu rakstnieka Pēra Petersona grāmatas &bdquo;Es nolādu laika upi&rdquo; fragmentu lasījums. Pasākumu pieaugu&scaron;ajiem vadīs un dziesmas dziedās Lāsma Vasmane un Elīna Riemere. Interesenti varēs apskatīt literatūras izstādi &bdquo;Jaunākie Ziemeļvalstu autoru izdevumi&rdquo;.</p> <p>Gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata &ndash; notiek ikgadējās <em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas</em> pasākumi. <em>Nedēļai</em> ir divi kopējie lasījumi - <em>Rīta stunda</em>, kas notiek skolās un pirmskolas izglītības iestādēs, pa&scaron;iem mazākajiem lasītājiem un <em>Krēslas stunda</em> pieaugu&scaron;ajiem. <em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa</em> ir projekts, ko Latvijā administrē Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību <em>Norden</em> Latvijā. Ziemeļvalstīs tā norisināsies jau 16. reizi, Latvijā &ndash; 15. reizi. Latvijā &scaron;ogad ir reģistrēju&scaron;ās 408 bibliotēkas, kas piedalīsies <em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā</em>. <em>Nedēļas</em> galvenais mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana: bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstī&scaron;ana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi. &Scaron;ogad <em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa</em> notiek no 12. līdz 18. novembrim.</p> <p>Pirmdiena, 12. novembris, ir lielā lasī&scaron;anas diena, kad vairākos tūksto&scaron;os bibliotēku, arī Cēsu Centrālajā bibliotēkā, vakarā vienlaicīgi tiks lasīti grāmatu fragmenti: bērniem no Turbjēra Ēgnera grāmatas &bdquo;Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki &Scaron;urumburummežā&rdquo;, bet pieaugu&scaron;ajiem būs norvēģu rakstnieka Pēra Petersona grāmatas &bdquo;Es nolādu laika upi&rdquo; fragmentu lasījums. Un vai &scaron;ādu &ndash; viena fragmenta kopā lasī&scaron;anu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? <strong>Jums ir iespēja būt klāt un piedalīties.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;ogad <em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas</em> tēma ir <strong><em>Daudzveidība Ziemeļvalstīs</em></strong>, bet Latvijā tā tiek papildināta un sarunas notiek arī par daudzveidību, dažādību un savādību arī pie mums. Cēsu bibliotēkā viesosies un ar interesentiem tiksies žurnālists un publicists, žurnāla &bdquo;Kabinets&rdquo; galvenais redaktors <strong>Arnis Terzens</strong>, kur&scaron; savulaik vadīja vienu no visskatītākajiem raidījumiem Latvijas televīzijas vēsturē &bdquo;Programma X&rdquo; (1991 &ndash; 1993). Gan A. Terzena vadītās sarunas, gan izdotās grāmatas un publicētie raksti ir par apspriesto tēmu citu pusi, problēmām un jautājumiem, kas netiek kā ierasti atspoguļots vajadzīgajā gaismā, bet gan no cita skata punkta. Dažiem &scaron;īs sarunas un autora viedokļi var būt pat ļoti neērti.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Arnim Terzenam ir izdotas 13 grāmatas: &bdquo;Arī tas vēl&rdquo; (2009), &bdquo;Latvijas kapitālistiskā republika&rdquo; (2007), &bdquo;Tuk&scaron;ums ir un vārdi&rdquo; (2007), &bdquo;Vakar spīdēja saule&rdquo; (2007, &bdquo;And now it's my turn : modern Latvian novel&rdquo; (2006), &bdquo;Neērtas sarunas&rdquo; (2006), &bdquo;Smagas sarunas&rdquo; (2006), &bdquo;Vispār tā nekas&rdquo; (2005), &bdquo;Redziet, es jau esmu : dzejoļi bērniem&rdquo; (2002), &bdquo;Un tagad mana kārta&rdquo; (2001), &bdquo;Usnes&rdquo; (2000), &bdquo;Pagānu orģijas&rdquo; (1999), &bdquo;Visapkārt tikai mūsējie&rdquo; (1997). Viņ&scaron; ir sastādītājs un redaktors vēl vairāk kā 30 grāmatām.</p> <p>Ieeja bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja &ndash;</p> <p>Gunta Romanovska,</p> <p>Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece</p> <p>tel.: 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021</p> <p>e-pasts: <a href="mailto:gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv">gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv</a> ; <a href="mailto:gunrom@inbox.lv">gunrom@inbox.lv</a></p>Thu, 08 Nov 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20080&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20080&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaBruno ŠulcsVelokāpiens Muztagatā24. OKTOBRĪ TIKŠANĀS AR CEĻOTĀJU BRUNO ŠULCU<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>2012. gada <span style="text-decoration: underline;">24. oktobrī</span></strong>. plkst. 18.00 <strong>Tik&scaron;anās ar ceļotāju Bruno &Scaron;ulcu: grāmata &bdquo;Velokāpiens Muztagatā. Turpināt būt pa&scaron;am sev&rdquo; un filma &bdquo;Kāpiens pēc Sapņa&rdquo;. </strong><em>Cēsu Pieaugu&scaron;o izglītība centra zālē (Raunas ielā 4).</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Ieeja bez maksas</em></span>.</p>Mon, 15 Oct 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19879&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19879&type=1IzstādesPasākumiCēsu Centrālā bibliotēkaPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2012. GADA OKTOBRĪ<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>PASĀKUMI</strong></span></p> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>24.10.</strong></span> plkst. 18.00 <strong>Tik&scaron;anās ar ceļotāju Bruno &Scaron;ulcu: grāmata &bdquo;Velokāpiens Muztagatā. Turpināt būt pa&scaron;am sev&rdquo; un filma &bdquo;Kāpiens pēc Sapņa&rdquo;. </strong><em>Cēsu Pieaugu&scaron;o izglītība centra zālē (Raunas ielā 4)</em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>IZSTĀDES</strong></span></p> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>1.-31.10.</strong></em></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Rakstniecei Ingai Ābelei (1972) jubileja&rdquo;. </strong><em>Abonementā&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>1.-31.10.</strong></em></span> Literatūras izstāde<strong> &bdquo;Mistiskā pasaule&rdquo;.</strong><em> Abonementā</em></li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>1.-31.10.</strong></em></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Kipra &ndash; ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;.</strong> <em>Vispārīgajā lasītavā</em></li> </ul> <ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>1.-31.10.</strong></em></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam &ndash; 145&rdquo;. </strong>Novadpētniecības literatūras lasītavā&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> </ul> <ul> <li><strong><span style="text-decoration: underline;"><em>18., 19., 20.10.</em></span> Jauno grāmatu izstāde.</strong> <em>Abonementā</em></li> </ul>Wed, 03 Oct 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19733&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19733&type=1Anda LīceLeukādijaDzejas dienas 2012Mirdza KreliņaANDA LĪCE UN MIRDZA KERLIŅA DZEJAS DIENĀS "LEUKĀDIJĀ"<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>29. septembrī</strong></span> pulksten 13.00<strong> Dzejas un grāmatu diena dzej</strong><strong>nieka </strong><strong>Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā &bdquo;Leukādija&rdquo;</strong>. <span style="text-decoration: underline;">Programma:</span></span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <strong>*&bdquo;Un tad viņi satikās...&rdquo;</strong>. Cēsu Tautas teātra uzvedums. <strong>Rasmas Bēr</strong><strong>ziņas</strong> scenārijs un režija,<strong> Jura Krūzes</strong> mūzika</span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <strong>*Piemiņas brīdis Dzejnieka atdusas vietā</strong></span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <strong>*</strong>Viesos dzejnieces <strong>Anda Līce</strong> un <strong>Mirdza Kerliņa</strong></span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> <strong>*</strong>Sarunas pie tējas tases </span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Bezmaksas autobusa mar&scaron;ruts:</strong></span></span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Priekuļi plkst. 12.00 (stāvlaukumā pie novada domes) &ndash; Cēsis 12.15 (viesnīca Kolonna Hotel Cēsis, Vienības laukums 1) &ndash; Liepa 12.35 (pieturā pie Liepas pamatskolas) &ndash; &bdquo;Leukādija&rdquo;</span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Pēc pasākuma: &bdquo;Leukādija&rdquo; - Liepa - Cēsis &ndash; Priekuļi</span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Organi</strong><strong>zē</strong> Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu Tautas teātri, Priekuļu pagasta bibliotēku, Treimaņu dzimtu</span><br /><em><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br />Ieeja bez maksas</span></em>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>DZEJAS DIENAS "LEUKĀDIJĀ"</strong></span><br /><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><br /> Kā katru gadu Dzejas dienu izskaņā visi interesenti 29. septembrī pulksten 13.00 tiek aicināti uz Dzejas un grāmatu dienu dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā &bdquo;Leukādija&rdquo;. Mājas pagalmā Cēsu Tautas teātra aktieri rādīs savu jauno uzvedumu &bdquo;Un tad viņi satikās...&rdquo; (Rasmas Bērziņas scenārijs un režija, Jura Krūzes mūzika). Tas būs stāsts dzejā un mūzikā par kaimiņiem, dzejniekiem, arī draugiem Edvardu Treimani-Zvārguli, Kārli un Eduardu Veidenbaumiem. Piemiņas brīdī Dzejnieka atdusas vietā skanēs Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzeja.<br /> &bdquo;Leukādiju&rdquo; vie&scaron;ņas &scaron;ogad būs dzejnieces Anda Līce un Mirdza Kerliņa. <br /> Anda Līce (1941) &ndash; dzejniece, publiciste, sabiedriska darbiniece, vairāk kā 20 dzejas un eseju grāmatu autore, ilgus gadus strādājusi Latvijas Okupācijas muzejā. Viņas dzimtā puse ir Cesvaines apkārtnē, kur viņa dzīvo arī pa&scaron;laik. Ar A. Līces gādību izdotas se&scaron;as &bdquo;Via Dolorosa&rdquo;, kā arī citas uz Sibīriju izsūtīto cilvēku atmiņu grāmatas. Saņēmusi Eduarda Veidenbauma un Aspazijas literārās prēmijas. Apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Pirmais dzejolis publicēts 1967. gadā, tas bija par viņas Sibīrijas bērnību. 1968. gadā A. Līci uzaicināja uz jauno autoru semināru, bet 1982. gadā uzņēma Rakstnieku savienībā. No 1984.-1992. gadam strādāja par dzejas konsultanti Rakstnieku savienībā, tajā viņa strādāja Atmodas sākumā, tur piedzīvoja 1991. gada barikāžu dienas, tā bija arī pirmā vieta, kur sāka interesēties par represēto cilvēku atmiņu stāstiem. Tika izveidota staļinisma ļaundarību apzinā&scaron;anas komisija, kuru vadīja akadēmiķis J. Stradiņ&scaron;, bet A. Līce veica sekretāres pienākumus. Daudziem A. Līce bija pirmais cilvēks, kuram apmeklētāji uzticēja &scaron;īs atmiņas. Tā viņa kļuvu par &scaron;o atmiņu galveno vācēju un glabātāju. Atsāka rakstīt publicistiku, un līdz pat &scaron;im laikam &scaron;ī tēma visā uzrakstītajā ir klāt. 2011. &ndash; dzejnieces apaļās dzīves jubilejas gadā apgādā &bdquo;Likteņstāsti&rdquo; iznāca Andas Līces atmiņu grāmata &bdquo;Pateikt un pateikties&rdquo;, klajā nāca arī režisora Andra Feldmaņa filma divās sērijās &bdquo;Ceļa domas&rdquo;. Abi darbi lielā mērā rāda dzejnieces mūžu, akcentējot Sibīrijā pavadīto laiku un tā rezonansi viņas liktenī. <br /> Mirdza Kerliņa dzimusi Nītaures pagastā, beigusi Cēsu 1. vidusskolu, Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes latvie&scaron;u valodas un literatūras nodaļu. Viņa dzīvojusi Ērgļos, Cēsīs, Rīgā, bet tagad viņas mājas ir Drabe&scaron;u pagastā. Literātes pirmā publikācija &ndash; dzejolis &bdquo;Māmiņas diena&rdquo; bija žurnāla &bdquo;Bērnība&rdquo; 1963. gada 3. numurā. Iznāku&scaron;as 4 viņas grāmatas &bdquo;Zib zibēdama&rdquo; (dzeja, 1979), &bdquo;Pasakas lido&rdquo; (2005), &bdquo;Es Dieva dārzā biju&rdquo; (dzeja, 2005), grāmata &ndash; kalendārs &bdquo;Pasakas no Dieva azotes&rdquo; (2011). Viņas darbi publicēti vairākos kopkrājumos, piemēram, &bdquo;Acis&rdquo;, &bdquo;Četri&rdquo;, &bdquo;Man vārds ir uz mēles&rdquo; un citos, periodiskajos izdevumos. Mirdza Kerliņa ne tikai raksta literārus darbus, bet viņu var saukt arī par mākslinieci, viņa ir apgleznojusi zīdu, apstrādājusi ādu. Pa&scaron;i unikālākie ir viņas no dažādiem materiāliem darinātie tauriņi, citi mākslinieki tādus neveido.<br /> Uz pasākumu un mājās atgriezties varēs ar bezmaksas autobusu, tā mar&scaron;ruts: Priekuļi plkst. 12.00 (stāvlaukumā pie novada domes) &ndash; Cēsis 12.15 (viesnīca Kolonna Hotel Cēsis, Vienības laukums 1) &ndash; Liepa 12.35 (pieturā pie Liepas pamatskolas) &ndash; &bdquo;Leukādija&rdquo;; pēc pasākuma: &bdquo;Leukādija&rdquo; - Liepa - Cēsis &ndash; Priekuļi<br /> Pasākumu organizē Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Cēsu Tautas teātri, Priekuļu pagasta bibliotēku, Treimaņu dzimtu.<br /> Ieeja bez maksas, jo tā organizē&scaron;anu atbalsta Cēsu novada pa&scaron;valdība, Priekuļu novada pa&scaron;valdība, Treimaņu dzimta. </span><br /><br /><br />Informāciju apkopoja &ndash;<br />Gunta Romanovska,<br />Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece<br />tel.: 64112020, 64122879, 64123644, mob. 29289216; fakss 64112021<br />e-pasts: gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv ; gunrom@inbox.lv</p>Thu, 27 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19489&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19489&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaNadīna LiepiņaRasma UrtāneDzejas dienas 2012Dzejas dienas Cēsīs 2012Velta BrinzaInāra GaileHarijs KrūzeElīna ZālīteIEKLAUSIES ZEMGALES DZEJĀ<p><em>Dzejas dienu</em> pasākumā 19. septembrī pulksten 17.00 Cēsu Centrālās bibliotēkas Baltajā zālē (līdz&scaron;inējā ēkā Raunas ielā 1) viesosies Jelgavas Latvie&scaron;u biedrības Dzejnieku kluba &bdquo;Pieskāriens&rdquo; dzejnieki <strong>Rasma Urtāne, Velta Brinza, Ināra Gaile, Harijs Krūze</strong>, <strong>Elīna Zālīte un Nadīna Liepiņa.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Jelgavas dzejnieku klubā &bdquo;Pieskāriens&rdquo; rado&scaron;am darbam apvienoju&scaron;ies gan Jelgavas pilsētas, gan arī citu Zemgales novadu dzejnieki. &bdquo;Pieskāriena&rdquo; vadītāja ir dzejniece Rasma Urtāne. Iznāku&scaron;i jau pieci kluba dzejnieku kopkrājumi. Piektajā &bdquo;Zemgales vācelītē&rdquo; publicēti 65 autoru dzejoļi. Dzejnieku loks, kas publicējas ikgadējās &bdquo;Zemgales vācelītēs&rdquo; (tikai pirmo krājumu 2007.gadā sauca citādi &ndash; &bdquo;Skaņa pār Lielupi&rdquo;), ir mainīgs. Daudzo autoru vidū ir gan debitanti, gan tie, kas publicējas gadu no gada un izdevu&scaron;i jau pa&scaron;i savus dzejas krājumus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja &ndash; <br />Gunta Romanovska,<br />Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece<br />tel.: 64112020, (fakss) 64112021, mob. 29289216<br />e-pasts: <a href="mailto:gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv">gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv</a> ; <a href="mailto:gunrom@inbox.lv">gunrom@inbox.lv</a></p>Thu, 13 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19364&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19364&type=1Andris BulisDzejas dienas 2012Dzejas dienas Cēsīs 2012Toms JuhņevičsDZEJAS DIENU VIESI ANDRIS BULIS UN TOMS JUHŅEVIČS<p>2012. gada <em>Dzejas dienu</em> pirmajā pasākumā<strong><em> &bdquo;Pieturas&rdquo;</em> 12. septembrī </strong>pulksten <strong>18.00</strong></p> <p>Cēsu Centrālajā bibliotēkā (Raunas ielā 1) apmeklētājus uzrunās aktieris, dzejnieks <strong>Andris Bulis</strong> un komponists <strong>Toms Juhņevičs</strong>.</p> <p>Andris Bulis ir &bdquo;Teātra observatorijas&rdquo; pazīstamais un talantīgais aktieris, kur&scaron; tēlojis gan teātra izrādēs, gan arī piedalījies vairākos pa&scaron;māju un ārvalstu TV seriālos un kinofilmās. Andra Buļa pirmā dzejoļu grāmata &bdquo;Mans ego&rdquo; iznāca 2008. gadā, bet otrais krājums &bdquo;Pieturas&rdquo; &ndash; &scaron;ī gada pavasarī, pēc nozīmīga pieturpunkta pa&scaron;a Andra Buļa dzīvē &ndash;30. dzim&scaron;anas dienas. Dzejas tekstos ir jau&scaron;ams vīri&scaron;ķīgs briedums, ir attēlota vispla&scaron;ākā mīlestības jūtu amplitūda, skarti sociālie motīvi un asos pretmetos attēlota mūsu pasaule. Krājums &bdquo;Pieturas&rdquo; ir atraktīvs un intriģējo&scaron;s projekts, ko aktieris realizējis sadarbībā ar komponistu Tomu Juhņeviču. Dzejoļu krājumam ir pievienots CD ar meditatīvu Toma Juhņeviča mūziku, kā arī ar Andra Buļa ierunātiem dzejas tekstiem muzikālā pavadījuma fonā. Par dzejoļu krājumu autors ir teicis, ka tas varētu būt veltījums tiem jaunie&scaron;iem, kas pa&scaron;i raksta dzeju.</p> <p>Andris Bulis guvis panākumus ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā. 2011. gada martā viņ&scaron; atzīts par labāko aktieri VI Starptautiskā jaunatnes teātra festivāla &bdquo;М.aрт контакт&rdquo;, kas tradicionāli norisinājās Baltkrievijas pilsētā Mogiļevā, alternatīvās jeb jaunatnes žūrijas vērtējumā.</p> <p>Pasākumā ieeja <span style="text-decoration: underline;">bez maksas</span>.</p>Wed, 05 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19327&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=19327&type=1Dzejas dienas 2012Dzejas dienas Cēsīs 2012DZEJAS DIENAS CĒSĪS 2012<ul> <li><span style="text-decoration: underline;"><strong>1<span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">2.09.</span></strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> plkst.<strong> 18.00</strong> <em><strong>&bdquo;Pieturas&rdquo;</strong></em>. Piedalās aktieris, dzejnieks <strong>Andris Bulis</strong> un komponists <strong>Toms Juhņevičs</strong>. Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1</span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>19.09.</strong></span> plkst. <strong>17.00</strong> <em><strong>&bdquo;Ieklausies Zemgales dzejā&rdquo;</strong></em>. Piedalās Jelgavas Latvie&scaron;u biedrības Dzejnieku kluba &bdquo;Pieskāriens&rdquo; dzejnieki Rasma Urtāne, Velta Brinza, Ināra Gaile, <strong>Harijs Krūze</strong> un <strong>Elīna Zālīte</strong>. Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1</span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>26.09.</strong></span> plkst. <strong>13.00</strong><em><strong> &bdquo;Lasīsim un zīmēsim kopā&rdquo;</strong></em>. Grāmatas &bdquo;Koko un Riko&rdquo; autores rakstniece <strong>Evija Gulbe</strong> un māksliniece Linda Lo&scaron;ina aicina bērnus kopā atzīmēt žurku puiku dzim&scaron;anas dienu: zīmēt, rotaļāties un dziedāt. Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Raunas ielā 2</span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>29.09.</strong></span> plkst. <strong>13.00 <em>Dzejas un grāmatu diena dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā &bdquo;Leukādija&rdquo;: </em></strong><br /><strong>*</strong>Piemiņas brīdis Edvarda Treimaņa-Zvārguļa atdusas vietā<br /><strong>*</strong>Viesos dzejnieces <strong>Anda Līce</strong> un <strong>Mirdza Kerliņa</strong><br /><strong>*<em>&bdquo;Un tad viņi satikās...&rdquo; </em></strong>Cēsu Tautas teātra uzvedums. <strong>Rasmas Bērziņas </strong>scenārijs un režija, <strong>Jura Krūzes</strong> mūzika.</span></li> </ul> <ul> <li><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>3.10. </strong></span>plkst. <strong>18.00<em>&nbsp; </em>Iepazīsim savus dzejniekus!</strong> Cēsu Kultūras biedrībā &bdquo;Harmonija&rdquo;, Dzintara ielā 9. &nbsp;&nbsp; </span></li> </ul> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><em>Pasākumos ieeja <span style="text-decoration: underline;">bez maksas</span></em></span></p>Mon, 03 Sep 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18587&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18587&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaBIBLIOTĒKA ATSĀK LASĪTĀJU APKALPOŠANU<p>Pirmdien, 10. septembrī, Cēsu Centrālā bibliotēka atsāk lasītāju apkalpo&scaron;anu Raunas ielā 2 (Akmens ligzdā).</p>Mon, 18 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18976&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18976&type=1Velobrauciens par bibliotēkāmVELOTŪRE PAR BIBLIOTĒKĀM CĒSĪS<p>Velotūre par bibliotēkām ir politiski un ekonomiski neatkarīga starptautiska ne-konference bibliotekāriem un bibliotēku atbalstītājiem. 1. augustā 107 velobraucēji no 24 valstīm ieradīsies Cēsis. Aptuveni pulksten vienpadsmitos Pils parkā ieradīsies bibliobuss ar rakstniekiem un lauku virtuve. Plānots, ka pulksten 12.30 velobraucēji no Līgatnes caur &bdquo;Rak&scaron;iem&rdquo; ieradīsies Cīrulī&scaron;os, kur tos sagaidīs Cēsu Centrālās bibliotēkas pārstāvji un policijas eskorts, kur&scaron; pavadīs riteņbraucējus pa Gaujas ielu, Vaļņu ielu uz Vienības laukumu, tad pa Lenču ielu uz Pils parku. Pulksten 13.00 parkā viesus uzrunās pilsētas pa&scaron;valdības pārstāvis un viduslaiku pils iedzīvotāji. Visi interesenti aicināti uz Pils parku, kur būs iespēja tikties ar velotūres dalībniekiem un rakstniecēm Lauru Dreiži, Kristīni Ulbergu &ndash; Rubīni un citiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;is ir jau otrais bibliotekāru &ndash; velosipēdistu ceļojums. 2011. gadā tas aizveda vairāk kā 80 bibliotekārus no Kopenhāgenas līdz Berlīnei, 650 kilometrus bibliotekāri veica, sarunājoties, diskutējot, apmeklējot bibliotēkas un tiekoties ar politiķiem, bibliotēku atbalstītājiem un oponentiem.</p> <p>2012. gada velotūres ceļ&scaron; tiks mērots cauri Baltijas valstīm (Viļņa-Rīga-Tallina) ar mērķi sasniegt Helsinkus un pulcēties uz IFLA kongresu. 107 bibliotekāri un viņu atbalstītāji no 24 valstīm Somijas, Spānijas, Serbijas, Norvēģijas, Taivānas, Ukrainas, Vācijas, Rumānijas, Zviedrijas, ASV, Dānijas, Arābu Emirātiem, Beļģijas, Baltkrievijas, Francijas, Mongolijas, Jaunzēlandes, Krievijas, Kanādas, Lielbritānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Indijas dosies garajā ceļā, kas kopā ar diviem pārbraucieniem autobusos no Viļņas līdz Tallinai sasniegs vairāk nekā 1000 kilometrus. Brauciena laikā paredzēta pla&scaron;a programma: daudzu bibliotēku apmeklējumi, semināri, konferences, pieturvietās būs tik&scaron;anās ar rakstniekiem, pilsētu un ciematu iedzīvotājiem. Kā krāsains akcents braucienu pavadīs Igaunijas bibliobuss, kam dots vārds Katarina Jee.</p> <p>Vairākums no dalībniekiem reprezentē publiskās bibliotēkas, bet ir pārstāvētas arī zinātniskās, universitā&scaron;u un koledžu bibliotēkas, informācijas tehnoloģiju un programmatūras firmas, slimnīcu un aprūpes centru bibliotēkas. Katram ir savs veiksmes stāsts, ar ko tas vēlēsies dalīties seminārā Rīgā vai brauciena laikā, vienkār&scaron;i atbildot uz visdažādākajiem kolēģu jautājumiem. Braucienu tāpat kā pagāju&scaron;ogad pavadīs filmē&scaron;anas grupa, taps dokumentālā filma, ko noskatīsies miljoniem cilvēku visā pasaulē, sociālie tīkli ik stundu, ik minūti vēstīs par redzēto, piedzīvoto un uzzināto Baltijas valstīs.</p> <p>Deviņu dienu mar&scaron;ruts sāksies 28.jūlijā Viļņā. 30. jūliju velobraucēji pavadīs Rīgā, pulcē&scaron;anās pie Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja Uzvaras bulvārī 2/4 plkst. 10.00 &ndash; 11.00, goda aplis ap Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunceltni, pēc tam tiek plānota tik&scaron;anās Rātslaukumā ar Rīgas pilsētas vadību, Rīgas CB filiālbibliotēku &bdquo;Vidzeme&rdquo; un &bdquo;Saulaino dienu bibliotēkas&rdquo;, kas atrodas Bērnu slimnīcā, apmeklējums. Vakarā seminārs &bdquo;Biznesa atbalsts bibliotēkā / Inovāciju vide&rdquo; Biznesa augstskolā &bdquo;Turība&rdquo;. 31.jūlijā velobrauciens no Rīgas uz Siguldu caur Allažmuižu dosies uz Lejas Līgatni.</p> <p>1. augustā velobraucēji sasniegs Cēsis. Aptuveni pulksten vienpadsmitos Pils parkā ieradīsies bibliobuss ar rakstniekiem un lauku virtuve. Plānots, ka pulksten 12.30 velobraucēji no Līgatnes caur &bdquo;Rak&scaron;iem&rdquo; ieradīsies Cīrulī&scaron;os, kur tos sagaidīs Cēsu Centrālās bibliotēkas pārstāvji un policijas eskorts, kur&scaron; pavadīs riteņbraucējus pa Gaujas ielu, Vaļņu ielu uz Vienības laukumu, tad pa Lenču ielu uz Pils parku. Pulksten 13.00 parkā viesus uzrunās pilsētas pa&scaron;valdības pārstāvis un viduslaiku pils iedzīvotāji. Visi interesenti aicināti uz Pils parku, kur būs iespēja tikties ar velotūres dalībniekiem un rakstniecēm Lauru Dreiži, Kristīni Ulbergu &ndash; Rubīni un citiem.</p> <p>Tālāk velotūres dalībnieki dosies uz Valmieru, Trikātu, Jaunklidzi, Valku, bet no Valgas tālākais ceļ&scaron; vedīs caur Igaunijas pilsētām un ciemiem uz Tallinu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velobrauciens par bibliotēkām ir neatkarīga kustība, to nerīko kāda viena oficiāla organizācija. Starptautiska bibliotēku entuziastu grupa apvienojusies suverēnā sadarbības tīklā, kas pārsniedz valstu robežas. Tomēr &scaron;ai iniciatīvai ir arī nacionālu un starptautisku kultūras institūciju, lokālu organizāciju un valdību atbalsts. Visvairāk pateicības pelnīju&scaron;i divi bibliotēku IT speciālisti no Turku &ndash; Juka Pennanens un Mase Ojala, viņi ir velotūres iniciatīvas autori un galvenie organizatori, Baltijas tūres laikā viņus atbalsta vietējās darba grupas, bet papildinformāciju var iegūt <a href="http://www.cyclingforlibraries.org/">www.cyclingforlibraries.org</a>. Latvijas organizatoru grupu vada <strong>Silvija Tretjakova</strong> &ndash; Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja, Latvijas Bibliotekāru biedrības priek&scaron;sēdētāja.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Velobrauciens par bibliotēkām vieno tautas visos kontinentos, atbalsta internacionālas sabiedrības vērtības, stiprina bibliotēku speciālistu fizisko un garīgo labklājību, nodro&scaron;ina pieredzes apmaiņu. Velobrauciens par bibliotēkām atbalsta arī zaļo domā&scaron;anu un ekoloģisko dzīvesveidu. Daudzas vērtības, kas izpaužas bibliotēku ikdienā, būs klāteso&scaron;as arī braucienā: informācijas pieejamība, mūžizglītība un inovācijas. Globālais bibliotēku tīkls sevī ietver humānisma, internacionālisma, pārrobežu sadarbības idejas.</p> <p><strong>Atbalstiet bibliotēkas visā pasaulē un apmeklējiet velotūres satik&scaron;anās vietas Cēsīs vai citās Latvijas pilsētās un ciemos! Pievienojieties bibliotekāriem atsevi&scaron;ķās distancēs! </strong></p>Wed, 25 Jul 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18295&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18295&type=1Cēsu Centrālā bibliotēkaCēsu stāsti 2012Cēsu pilsētas svētkiCĒSU CENTRĀLĀS BIBLIOTĒKAS STĀSTI PILSĒTAS SVĒTKOS<p>2. jūnijā plkst. 12:30 &ndash; 15:00 <strong>Cēsu pilsētas svētku &bdquo;Cēsu stāsti 2012&rdquo; norisē iesaistījusies arī bibliotēka. </strong>Ikvienam interesentam, atnākot uz bibliotēku, ir iespējams ne tikai uzklausīt trīs Cēsu Centrālās bibliotēkas stāstus, bet arī apskatīt stāstā dzirdēto:</p> <ul> <li><strong>Stāsts par Cēsīm un cēsniekiem.</strong> Novadpētniecības materiālu lasītavas krājuma bagātības un tā izmanto&scaron;anas iespējas</li> </ul> <ul> <li><strong>Stāsts par miniatūrgrāmatu pasauli. </strong>Bibliotēkas unikālās miniatūrgrāmatu kolekcijas apskate</li> </ul> <ul> <li><strong>Stāsts par grāmatu kā brīnumainu mākslas darbu. </strong>Bērnu grāmatu izstāde un stāsts par tām.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Cēsu stāsti 2012</strong> - pasākumu programmu skatīt <a href="http://www.cesis.lv/?k=99909&amp;da=15&amp;m=05&amp;y=2012&amp;kid=8429" target="_blank">&scaron;eit</a></p>Fri, 01 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18296&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18296&type=1IzstādesPasākumiCēsu Centrālā bibliotēkaPASĀKUMI UN IZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2012. GADA JŪNIJĀ<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.06.2012.</strong></span> plkst. 12:30 &ndash; 15:00 <strong>Cēsu pilsētas svētki &bdquo;Cēsu stāsti 2012&rdquo; &ndash; Cēsu Centrālās bibliotēkas stāsti:</strong></p> <ul> <li><strong>Stāsts par Cēsīm un cēsniekiem</strong>. Novadpētniecības materiālu lasītavas krājuma bagātības un tā izmanto&scaron;anas iespējas</li> <li><strong>Stāsts par miniatūrgrāmatu pasauli</strong>. Bibliotēkas unikālās miniatūrgrāmatu kolekcijas apskate</li> <li><strong>Stāsts par grāmatu kā brīnumainu mākslas darbu</strong>. Bērnu grāmatu izstāde un stāsts par tām.</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-18.06.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Rakstniekam, novadniekam Laimonim Puram-90 (1922)&rdquo;</strong>. <em>Abonementā</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>2.-29.06.</strong></span> Literatūras izstāde <strong>&bdquo;Dzejniecei Zinaīdai Lazdai &ndash; 110&rdquo;</strong>. Izstāde veltīta novadnieces jubilejai 6. jūnijā. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā</em></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>11.-25.06.</strong></span> Literatūras izstāde <em>Vispārīgajā lasītavā</em>:</p> <p>&bdquo;<strong>Kas to teica, tas meloja, </strong><br /><strong>ka ir gara Jāņu nakts. </strong><br /><strong>Te satumsa, te uzausa, </strong><br /><strong>te saulīte gabalā.&rdquo;</strong> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>18.-25.06.</strong></span> Literatūras izstāde &bdquo;Vasaras saulgrieži&rdquo;.<em> Abonementā</em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1.-29.06.</strong></span> Cēsu kultūras biedrības &bdquo;Harmonija&rdquo; gleznotāju grupas darbu izstāde <strong>&bdquo;Dabā ar otu&rdquo;</strong>. <em>2. stāva vestibilā </em></p>Fri, 01 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17858&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17858&type=1IzstādesCēsu Centrālā bibliotēkaIZSTĀDES CĒSU CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 2012. GADA MAIJĀ<p><strong>2.-31.05.</str ng> Literatūras izstāde <strong><em>&bdquo;Laiks remontam&rdquo;</em></strong>. <em>Abonementā <br /></em><strong>2.-31.05.</strong> Literatūras izstāde <strong><em>&bdquo;2012. gads &ndash; Eiropas Senioru gads&rdquo;</em></strong>. <em>Vispārīgajā lasītavā<br /></em><strong>2.-31.05.</strong> Literatūras izstāde <strong><em>&bdquo;Komponistam, dzejniekam Kasparam Dimiteram &ndash; 55&rdquo;</em></strong>, veltīta novadnieka jubilejai 1. maijā. <em>Novadpētniecības literatūras lasītavā <br /></em><strong>2.-31.05.</strong> Cēsu kultūras biedrības &bdquo;Harmonija&rdquo; gleznotāju grupas darbu izstāde <em><strong>&bdquo;Dabā ar otu&rdquo;</strong></em>. <em>2. stāva vestibilā</em>. (Apskatīt var bez maksas)<br /><strong>24.,25.,26.05.</strong> <em><strong>Jauno grāmatu izstāde</strong></em>. <em>Abonementā <br /></em></p>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17552&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17552&type=1Bibliotēku naktsCēsu Centrālā bibliotēkaBibliotēku nakts CēsīsBIBLIOTĒKU NAKTS CĒSĪS 2012<p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">27. aprīlī</span> jau ceturto gadu Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki aicina visus interesentus uz daudzveidīgu <em style="font-weight: bold;">Bibliotēku nakts</em> programmu. Pasākumi sāksies jau 15:00 un turpināsies līdz pusnaktij!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Bibliotēku nakts pasākumu programma:</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">15.00</span></strong> <strong>&bdquo;Dabā ar otu&rdquo;</strong>. Cēsu kultūras biedrības &bdquo;Harmonija&rdquo; gleznotāju grupas izstādes atklā&scaron;ana </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">16.00-17.00</span></strong> <strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Spēle</strong> <strong>&bdquo;Orientējies bibliotēkā!&rdquo;&nbsp;</strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;</strong> </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">17.00</span></strong> <strong>Es un mans mīļdzīvnieciņ&scaron;</strong><strong></strong> </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">~17.30/18.00</span></strong> <strong></strong></span><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Ritma grupa &bdquo;Rythmical storm&rdquo; no Jaunpiebalgas</strong> (raidījuma &bdquo;Latvijas Zelta talanti 2012&rdquo; dalībnieki)</span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">no 18.00</span></strong> <strong>Galda spēles &bdquo;Vidzeme. Atmiņas spēle&rdquo; atklā&scaron;anas partija!</strong> Spēļu vakarā, kuru nodro&scaron;inās Dizaina projekta Kokmaizītes rado&scaron;ā komanda, būs iespēja gan spēlēt, gan iegādāties arī citas Kokmaizī&scaron;u komandas spēles: &bdquo;Latgalie&scaron;u DOMINO&rdquo;, &bdquo;Kurzemes vēja rati&rdquo;, &bdquo;Rīgas gailis&rdquo;, &bdquo;Laimes nams&rdquo; </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">18.30</span></strong> <strong>Pārbaudi savu erudīciju! Viktorīnas un konkursi kopā ar Cēsu hronistu Daumantu Vasmani un viņa svītu</strong> </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">19.00</span></strong> <strong>Gar&scaron;augi un gar&scaron;vielas: audzē&scaron;ana un izmanto&scaron;ana. Pieredzē dalās Iveta Galēja</strong> &ndash; pazīstamā kulinārijas un gastronomijas speciāliste, žurnāliste, tulkotāja un Radio SWH &bdquo;balss&rdquo;, grāmatu &bdquo;Gar&scaron;augi&rdquo; un &bdquo;Lieldienu ēdieni&rdquo; autore </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">no 19.00</span></strong> <strong>Dambretes un &scaron;aha spēles, simultānspēle uz 12 galdiņiem. Amatiermeistars Jānis Plitnieks</strong> (Limbaži) aicina ikvienu piedalīties, pārbaudīt savus spēkus</span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">no 19.00</span></strong> <strong>Darbnīcā &bdquo;Mans sapnis&rdquo; &ndash; dekupāžas pamati kopā ar intere&scaron;u izglītības skolotāju Daci Pota&scaron;u </strong></span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">no 19.00</span></strong> <strong>Fotosaloniņ&scaron; &bdquo;maskuBALLE&rdquo;: aksesuāru daudzveidība; kvalitatīva foto pēcapstrāde</strong> </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">no 20.00</span></strong> <strong>Galda spēle &bdquo;Ceļojums patērētāju tiesībās&rdquo;</strong>, piedāvā Cēsu Centrālās bibliotēkas Eiropas Savienības Informācijas punkts (ESIP) </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">20.15</span></strong> <strong>Lustīgā noskaņā.</strong> <strong>Pūtēju orķestra &bdquo;Cēsis&rdquo; atraktīvais kvartets</strong> speciāli Bibliotēku naktij </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">20.45</span></strong> <strong>Ideju konkursa &bdquo;Mana Cēsu bibliotēka&rdquo;</strong> <strong>uzvarētāju un aktīvāko Bibliotēku nakts apmeklētāju apbalvo&scaron;ana</strong> </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">21.00</span></strong> <strong>Pats sev numerologs un kur&scaron; ir Tavs astrologs? Tik&scaron;anās ar Kristapu Baņķi</strong> &ndash; sertificētu astrologu un numerologu, grāmatas &bdquo;Tavs astrologs&rdquo; autoru, datorprogrammas &bdquo;Pats sev numerologs&rdquo; izstrādātāju </span></div> </li> <li> <div><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">23.00</span></strong> <strong>Dziedam kopā ar bibliotēkas ģitāristu kvartetu</strong></span></div> </li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: medium;">Bērnu literatūras nodaļā</span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Jautrākais laiks no plkst. 18:00 <br /><strong>Meistaro, gudro, uzzini, dziedi, spēlē, smejies neparasto notikumu naktī kopā ar jautro Cepurnieci!</strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Ierodoties, Tev ir iespēja visus pārsteigt ar savu interesanto cepuri. Vēl labāk, ja cepuri būsi pagatavojis pats. Bet, ja nē, tad nebēdā, jo dro&scaron;i zināms, ka to uzmeistarosi kopā ar Cepurnieci. <br /><strong>Tevi gaida vēl citi pasākumi, aktivitātes un pārsteigumi </strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Bibliotēku naktī Cēsu Centrālajā bibliotēkā 27. aprīlī. Atnāc!<br />Ieeja visos Bibliotēku nakts pasākumos bez maksas</strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Pasākumu atbalsta:</span> Valsts Kultūrkapitāla fonds, Cēsu Novada dome</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Iespēja baudīt kafejnīcas &bdquo;Kafērīga&rdquo; konditorejas un dzērienu piedāvājumu (par maksu)</strong></span></p>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17551&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/cesu-centrala-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=17551&type=1konkurssCēsu Centrālā bibliotēkaIDEJU KONKURSS - IESAKI, KĀDAI JĀBŪT REKONSTRUĒTAI CĒSU BIBLIOTĒKAI<p><strong>Bibliotēka izsludina ideju konkursu</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki aicina cēsniekus piedalīties rado&scaron;ajā konkursā &bdquo;Mana Cēsu bibliotēka&rdquo;. Var iesniegt esejas, vizuālus darbus, vienkār&scaron;i ieteikumus, pat pavisam netradicionālus.</p> <p>Presē jau izskanējusi informācija, ka ir izstrādāts Cēsu Centrālās bibliotēkas ēkas Raunas ielā 1 rekonstrukcijas projekts, uz kura realizāciju mēs ceram. To izstrādājis arhitekta Jura Pogas birojs un tas paredz, ka ārēji ēka būtiski nemainīsies, bet iek&scaron;telpas pārvērtīsies līdz nepazī&scaron;anai. Tās kļūs pla&scaron;as, bez liekām starpsienām, varēs izmantot ēkas pagrabstāvu un bēniņus, kā arī blakus eso&scaron;o saimniecības ēku. Ēkas dizainā izmantos tulpju rakstu, kas saglabājies uz atsevi&scaron;ķām ēkas agrāko gadu flīzēm.</p> <p>Ikvienai ēkai vajadzīgas ne tikai sienas, grīdas un griesti, bet īpa&scaron;a aura, &scaron;ajā gadījumā Cēsu bibliotēkas īpa&scaron;ā noskaņa, gaisotne. Protams, par to, kā un kādu to veidot, domās arhitekti, bibliotēkas darbinieki, bet mums ir būtiski uzzināt arī mūsu apmeklētāju, visu cēsnieku domas, vīzijas par jaunās bibliotēkas izskatu un piepildījumu. Tāpēc aicinām ikvienu izteikt savu viedokli &ndash; kādai būt jaunajai bibliotēkai, kādus pakalpojumus tā varētu piedāvāt bez jau eso&scaron;ajiem, kā iekārtot bērnu, jaunie&scaron;u apkalpo&scaron;anas vietas, kādu vēlaties redzēt lasītavu, grāmatu izsnieg&scaron;anas abonementu. Kādai jūsuprāt jābūt bibliotēkai, lai jūs to apmeklētu labprāt un vēlētos tur pavadīt savu brīvo laiku?</p> <p>Darbi jāiesniedz Cēsu Centrālajā bibliotēkā Raunas ielā 1, vai pa e-pastu: <a href="mailto:info@biblioteka.cesis.lv">info@biblioteka.cesis.lv</a> līdz 23. aprīlim. Labāko darbu autoriem pārsteiguma balvas tiks pasniegtas <em>Bibliotēku nakts</em> pasākuma laikā 27. aprīlī.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Informāciju sagatavoja &ndash; </span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Gunta Romanovska,</span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece</span></p> <p><span style="font-family: Arial;">tel.: 64122879, 64123644 (arī fakss), mob. 29289216</span></p> <p><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">e-pasts: </span><a href="mailto:gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv"><span style="color: #0000ff; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">gunta.romanovska@biblioteka.cesis.lv</span></a><span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"> ; </span><a href="mailto:gunrom@inbox.lv"><span style="color: #0000ff; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">gunrom@inbox.lv</span></a></p>Mon, 16 Apr 2012 00:00:00 +0300