Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4809&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4809&type=1Zorģu bibliotēkaAicina parakstīt vēstuli Eiropas ombudam_MD<p>Iecavas novada Zorģu bibliotēkā tre&scaron;dien, 11.augustā, viesojās Sarmīte Zara un Aina Blumberga, kas pārstāv sociāldemokrātisku politisko partiju apvienību &laquo;Atbildība&raquo;. Apvienība atbalsta Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) organizēto parakstu vāk&scaron;anu, lai vēstulē Eiropas ombudam lūgtu uzlabot katastrofālo veselības aprūpes situāciju Latvijā, kas apdraud sabiedrības nākotni.</p> <p>Uz tik&scaron;anos bija sapulcēju&scaron;ās piecas Zorģu iemītnieces, kuras visvairāk interesējās par iespēju samazināt zāļu cenas. S.Zara skaidroja, ka medikamenti Latvijā ir dārgāki nekā daudzās citās Eiropas valstīs, jo mums ir sarežģīta un necaurskatāma zāļu cenu noteik&scaron;anas un kontroles sistēma, kurā turklāt biju&scaron;i arī korupcijas gadījumi un biju&scaron;as aizdomas par neatļautu vieno&scaron;anos starp tirgus dalībniekiem.</p> <p>Lai arī Eiropas ombuds līdz &scaron;im nav izskatījis veselības lietas, jo tās tiek uzskatītas par valstu iek&scaron;ējo lietu, sūdzības rakstītāji cer, ka Latvijas situācijā, kad pēc budžeta izdevumu krasas samazinā&scaron;anas slēgtas slimnīcas un veselības aprūpes pieejamība iedzīvotājiem ievērojami sa&scaron;aurinājusies, ombuds varēs rosināt kādu risinājumu. Tik&scaron;anās dalībnieki parakstīja vēstuli ombudam.</p> <p>&laquo;Atbildības&raquo; deputātu kandidātu saraksts ar 9.numuru reģistrēts 10.Saeimas vēlē&scaron;anām, kas notiks &scaron;ā gada 2.oktobrī. S.Zara, kas apvienības Zemgales vēlē&scaron;anu apgabala sarakstā kandidē ar 14.numuru, izklāstīja &laquo;Atbildības&raquo; programmas mērķus, ko plānots īstenot pēc ievēlē&scaron;anas parlamentā, piemēram, panākt trīskār&scaron;u bezdarba samazinā&scaron;anu, pensijas, kas būtu ne mazākas kā minimālā alga, progresīvā nodokļa un nulles deklarāciju ievie&scaron;anu.</p>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300