Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43586&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43586&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Ģeniāls, bet līdz galam neizprasts" Rakstniekam Rūdolfam Blaumanim -155<p><strong>Rūdolfs &nbsp;Blaumanis</strong> (dzimis 1863.&nbsp;gada 1.janvārī miris1908.&nbsp;gada4.septembrī) bija latvie&scaron;u prozaiķis, dramaturgs un žurnālists. Viņa darbi ir tulkoti angļu, igauņu, krievu, lietuvie&scaron;u, somu, ukraiņu, ungāru, vācu valodā. Pēc vairāku viņa darbu motīviem ir tiku&scaron;as uzņemtas kinofilmas. R. Blaumaņa populārākie darbi ir noveles "Nāves ēnā", &ldquo;Purva bridējs&rdquo;, lugas "Skroderdienas Silmačos" un "Indrāni" un dzejolis "Tālavas taurētājs".</p>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43665&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43665&type=1izstādeIzstāde "Atklājumi papīrā"<p>Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas papīra darbnīcas "Cronquist" audzēkņu darbu izstāde. Pedagoģe Ilze Dilāne.</p> <p>Izstādē uz plan&scaron;etēm redzami papīra masas gleznojumi, zīmējumi ar auklu, reljefas klusās dabas uz daudzkrāsaina papīra. &Scaron;is papīrs bērnu pa&scaron;u rokām darināts.</p> <p>Arhitekturālie burti izgatavoti no dažāda veida papīra materiāliem, virsmas dekorācijai izmantots pa&scaron;u krāsots papīrs pastas tehnikā.</p>Thu, 04 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43587&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43587&type=1izstādeIzstāde "Latvijas zemes dotais spēks" Rakstniecei Ilzei Kalnārei -100<p>Izstāde veltīta rakstnieces un dzejnieces Ilzes Kalnāres daiļradei.</p>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43372&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43372&type=1pasākumsTikšanās ar žurnālisti izstādes "Zvanu stāsti" autori Vivantu Volkovu.<p>Vivantai Volkovai zvanu skaņas un to stāsti ir īpa&scaron;i tuvi. Viņa izpētījusi, ka zvaniem ir veltīti dzejoļi, dziesmas, par to likteņiem sacerētas teikas un leģendas, tiem pie&scaron;ķirti pat vārdi. Vācot materiālu grāmatai &ldquo;Latvijas dievnami&rdquo;, viņai bija iespēja uzkāpt neskaitāmos Latvijas baznīcu torņos, sadzirdēt katras baznīcas zvanu skaņas un iemūžināt zvanus fotogrāfijās.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43356&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43356&type=1izstādeIzstāde "Rakstniecei un esejistei Zentai Mauriņai - 120"<p>Tematiskā izstāde veltīta rakastnieces Zentas Mauriņas daiļradei.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43357&type=1izstādeIzstāde "Ziemassvētkus gaidot"<p>Izstāde par&nbsp; Ziemassvētku tradīcijām, rotājumiem, dzeju...</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42862&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42862&type=1izstādeBērnu literatūras karalienei, rakstniecei Astridai Lindgrēnei - 110<p>Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls&hellip; Kur&scaron; gan nezina &scaron;os brīni&scaron;ķīgos, labsirdīgos un palaidnīgos personāžus? Neskaitāmas paaudzes bērnu visā pla&scaron;ajā pasaulē ir izaugu&scaron;i ar &scaron;iem zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes radītajiem tēliem. Viņa nodzīvoja garu un piesātinātu dzīvi un ar savām grāmatām, &scaron;ķiet, dzīvos mūžīgi. &Scaron;ā gada 14. novembrī viņai apritētu 110 gadi.</p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42952&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42952&type=1izstādeLiteratūras izstāde "11.novembris - Lāčplēša diena"<p>Lāčplē&scaron;a diena ir nacionālas jeb valstiskas nozīmes piemiņas diena par godu Latvijas brīvības cīņās kritu&scaron;ajiem varoņiem, kas ik gadu tiek svinēta 11. novembrī.</p> <p>Bermontiādes laikā, tas ir, 1919. gadā, 11. novembrī, Pārdaugavā Latvijas Bruņotie spēki sakāva Rietumkrievijas Brīvprātīgo karaspēku, gūstot uzvaru pār tā saukto Bermonta karaspēku. Gadu no gada pieminot &scaron;o zīmīgo Latvijas vēstures notikumu, tie&scaron;i 11. novembrī, Lāčplē&scaron;a dienā, tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.</p> <p>Jāpiebilst, ka &scaron;ajā dienā tika nodibināts arī Lāčplē&scaron;a Kara ordenis ar devīzi &ldquo;Par Latviju&rdquo;, kas laikā no 1920. gada līdz 1940. gadam bija Latvijas valsts apbalvojums jeb, precīzāk, Latvijas augstākais militārais apbalvojums, kas tika pie&scaron;ķirts Latvijas armijas karavīriem, latvie&scaron;u strēlnieku pulku karavīriem, kā arī tiem ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sekmēja un sniedza ieguldījumu Latvijas valsts nodibinā&scaron;anā. Lāčplē&scaron;a Kara ordeņa dibinā&scaron;anas diena bija arī diena, kad pirmo reizi tika atzīmēta Lāčplē&scaron;a diena, tomēr tolaik 11. novembris netika uztverts kā kritu&scaron;o karavīru piemiņas diena, bet gan kā Lāčplē&scaron;a kara ordeņa svētki. Neskatoties uz to, ka &scaron;is ordenis bija nodibināts jau 1919. gadā, pirmie 288 LKO kavalieri to saņēma tikai 1920. gadā.</p> <p>1921.gadā LKA pie&scaron;ķirts mūsu novadniecei, strēlniecei Līnai čankai</p>Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42953&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42953&type=1izstādeIndras Grandavas rokdarbu izstāde<p>Rendenieces Indras Grandavas rokdarbi - tamborējumi.</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42861&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42861&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Uzticības saldā nasta" Dramaturgam Paulam Putniņam - 80<p><strong>Pauls Putniņ&scaron;</strong> dzimis1937.&nbsp;gada 12.novembrī Reinkaļvos, Cēsu apriņķī ir latvie&scaron;u dramaturgs, publicists, politiķis.</p> <p>Absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju. Strādājis par režisora palīgu un režisoru Dailes un Liepājas teātros. Kop&scaron; 1965. gada nodarbojās vienīgi ar dramaturģiju. Bija viens no populārākajiem 1970.&mdash;1980. gados iestudētajiem autoriem teātros. Dramatizējis tādus darbus kā A.Upī&scaron;a "Laikmetu griežos" un brāļu Kaudzī&scaron;u "Mērnieku laikus". Sarakstījis vairāk nekā 30 lugas, 25 no tam iestudētas profesionālajos un amatieru teātros.</p> <p>Par populārāko Paula Putniņa darbu tiek uzskatītas luga "Ar būdu uz baznīcu" (1987.), kas ieguva milzu popularitāti Tre&scaron;ās atmodas laikā un tika iestudētas gan profesionālajos, gan amatieru teātros. Tomēr viens no populārākajiem &scaron;īs lugas iestudēumiem tapis 1988. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī ar aktrisi Antru Liedskalniņu galvenajā &ndash; teļkopes Mariannas Okolokolakas lomā. 1991. gadā tapa turpinājums &scaron;ai lugai "Ar Dievu pie zemes".</p> <p>Kop&scaron; 1970. gada P. Putniņ&scaron; ir Rakstnieku savienības un Teātra darbinieku savienības biedrs, savukārt no 1999. gada &mdash; Dramaturgu ģildes biedrs.1977. gadā saņēmis A. Upī&scaron;a balvu, 1987. gadā &mdash; Andreja Pumpura un Annas Brigaderes balvas.</p> <p>Latvijas neatkarības atjauno&scaron;anas laikā iesaistās politikā. Bija 5. 6. un 9. Saeimas deputāts.</p> <p>Izstāde Rendas bibliotēkā veltīta dramaturga daiļradei.</p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42954&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42954&type=1izstādeRadošo darbu izstāde "Rudens krāsas"<p>Bērnudārza grupas "Mārīte" rado&scaron;o darbu izstāde "Rudens krāsas"</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42518&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42518&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Rudens vakariem - latviešu detektīvi"<p>Izstādē latvie&scaron;u autoru detektīvromāni.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42519&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42519&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Es ticu savai tautai". Rakstniecei Ingai Ābelei - 45<p>Izstāde veltīta rakstnieces Ingas Ābeles daiļradei - rakstnieces literārie darbi un literatūra par viņu.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42520&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42520&type=1izstādeIzstāde "Lielākā oga - ķirbis"<p>Ķirbju pasaule ir ļoti pla&scaron;a, daudzveidīga un interesanta. Ķirbis citu dārzeņu vidū ir liels savdabis, īpatnis - viņ&scaron; visu laiku grib līst ārā no stingri botāniskiem rāmjiem, tiesa ne bez audzētāju piepalīdzē&scaron;anas.</p> <p>Izstādē gan dažadu &scaron;ķirņu ķirbji, gan literatūra par tiem - &scaron;ķirnēm, audzē&scaron;anu izmanto&scaron;anu.</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42090&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42090&type=1Rakstniece Dace Judina un Arturs Nīmanis ar literāri muzikālu programmu "Poētiskā kafejnīca"<p>Dace Judina raksta ironiski psiholoģiskus mūsdienu detektīvromānus, dzejas, esejas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. &bdquo;Tik vienkār&scaron;i&rdquo; (2010)<br />2. &bdquo;Tase melnas kafijas&rdquo; (2011)<br />3. &bdquo;Dīvainais Līgovakars&rdquo; (2012)<br />4. &bdquo;Ziemas blūzs&rdquo; (2013)<br />5. &ldquo;Mēnesis pie jūras&rdquo; (2014)<br />6. &ldquo;Siers otrajai pelītei&rdquo; (2015)<br />7. &ldquo;Divi. Pusnakts sarunas&rdquo; (dzejas-eseju krājums; 2015)<br />8. "Trīs klik&scaron;ķi līdz laimei" (2016)&nbsp;</p> <p>9. "Septiņi vakari" (2016)</p> <p>10. "Ceturtais kauliņ&scaron;" (2017)</p> <p>11. "Gredzens" (2017)</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42088&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42088&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Virši iezied atvasaru. Dzejniecei Lijai Brīdakai - 85"<p>Dzejnieces un rakstnieces Lijas Brīdakas daiļradei veltīta literatūas izstāde.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42089&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42089&type=1izstādeMākslinieces Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde<p>Māksliniece Iveta Fogele 1984.gadā pabeigusi Teodora Zaļkalna Latvijas Valsts mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, kur ieguvusi grafikas specialitāta un mākslinieka grafiķa, pedagoga kvalifikāciju.</p> <p>No 1982.gada piedalījusies izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.&nbsp;</p> <p>Grafikas darbi izstādīti un atrodas privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Čehijā, Bulgārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, ASV, Indijā, Ķīnā.</p> <p>Grafikas darbu&nbsp; filigrānais&nbsp; izpildījums ļauj atklāt oforta tehnikas smalkās nianses un daudzveidīgās iespējas.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42087&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42087&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Saule mūžam mana". Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140<p>"Jā. Visur man ir mājas.</p> <p>Es nonāku Neretā, Rendā, Laucē, Suntažos, Lazdonā vai Lubānā - visur man ir mīļi ļaudis priek&scaron;ā un mani gaida pazīstamas ēkas apsūnojo&scaron;iem jumtiem, laipni kūpo&scaron;iem skursteņiem. Es sastopu cilvēkus. Dažu no viņiem es redzu otru tre&scaron;u reizi. Bet arī tie, kurus ieraugu pirmo reizi, liekas man sen jau pazīstami, un pēc dažiem mirkļiem mēs jau esam tuvi paziņas.</p> <p>Visur man ir mājas"</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (J.Jaunsudrabiņ&scaron;. "Ar mak&scaron;ķeri.")</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rakstnieka, dzejnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa daiļradei veltīta izstāde sakarā ar autora 140. dzim&scaron;anas dienu.</p>Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41887&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41887&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Rakstniekam Paulu Koelju - 70"<p>&nbsp; Brazīlie&scaron;u rakstnieks Paulu Koelju dzimis 1947. gada 24.augustā Riodežaneiro. P.Koelju ir viens no visvairāk lasītajiem autoriem pasaulē.</p> <p>Vispopulārākais darbs " Alķīmiķis", tulkots 71 pasaules valodā, tā iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā par visvairāk dzīva autora tulkoto darbu. Rakstnieks ir Francijas Goda leģiona ordeņa kavalieris, viņ&scaron; saņēmis Pasaules Ekonomikas foruma Kristāla balvu un citus prestižus starptautiskus godinājumus.</p> <p>&nbsp; Viņ&scaron; sarakstījis 29 grāmatas, no tām divi ir autobiogrāfiski darbi.</p> <p>Ļoti populāras ir atziņas jeb domu graudi no rakstnieka grāmatām, cilvēki tos izmanto visdažādākajos gadījumos &ndash; kāds, lai sevi nomierinātu, cits, lai atslābinātos un atrastu atbildi uz jautājumu, kuru pats nespēj rast.</p>Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41886&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41886&type=1izstādeAijas Voitko adījumu izstāde<p>Rendenieces Aija Voitko adījumu izstāde - zeķes, cimdi, bērnu cepurītes, zābaciņi...</p>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41704&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41704&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Augi - dziednieki'<p>Literatūras izstāde par ārstniecības augiem, to vāk&scaron;anu un lieto&scaron;anu.</p>Sat, 01 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41516&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41516&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Rakstniekam Rimantam Ziedonim - 55"<p>Rimants Ziedonis ir sarakstījis astoņas grāmatas: dzejoļu krājumu &ldquo;Atvēzējies glāstam&rdquo;, stāstu krājumu &ldquo;Dzīves pieredze un ziepju burbuļi&rdquo;, vairākus dokumentālās literatūras darbus. Vēlāk rakstnieks pievērsies Latvijas apzinā&scaron;anai un tapu&scaron;as grāmatas par Latviju, tās cilvēku darbiem, likteņiem, savdabībām &ndash; &ldquo;Paradoksālā Latvija&rdquo;, &ldquo;Austrumu robeža&rdquo;, &ldquo;Jūras zemē Latvijā&rdquo;; divas grāmatas &ndash; &ldquo;Mežu zemē Latvijā&rdquo; un &ldquo;Lei&scaron;malīte&rdquo; &ndash; sarakstītas kopā ar Imantu Ziedoni. Pēc klejojumiem pa Latviju Rimants atgriezies pie stāstiem.</p> <p>Jaunākā grāmata "Pastaiga" ietver se&scaron;us tematiski un intonatīvi daudzveidīgus stāstus, kas risina aktuālus dažādu mērogu jautājumus: piemēram, stāstā "Bērni" autors svaigi paraugās uz dzīvības ra&scaron;anās brīnumu, stāstā "Vēstule" risināta ģimenes un cilvēka vērtību problemātika, savukārt stāstā "Bēgļi" atspoguļots latvie&scaron;u bēgļu ceļ&scaron; pāri jūrai uz Zviedriju; &scaron;ī stāsta tēliem ir vēsturiski prototipi.</p>Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41518&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41518&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Vasaru gaidot"<p>Grāmatas, kuru nosaukumos minēta VASARA</p>Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41515&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41515&type=1izstādeTTMS "Kuldīgas palete" dalībnieku gleznu izstāde<p>TTMS "Kuldīgas palete" dalībnieku gleznu izstāde. Izstādē redzamas Mārītes Dupates, &Scaron;elomītes Jaunzemes, Aivara Brenča, Edmunda Puķes, Daigas Rozevskas, Ligitas Tra&scaron;čenko, Rūtas Vējkājas, Annas Fokerotas, Rasas Rasmanes, Zanes Gaujas, Ineses Levānes gleznas.</p>Wed, 31 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41355&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41355&type=1izstādeLiteratūras izstāde "Rakstniecei Irmai Grebzdei - 105"<p><strong>Irma Grebzde</strong> &nbsp;dzimusi 1912.&nbsp;gada 25.maijā, mirusi 2000. gada 30. martā - latvie&scaron;u rakstniece. Lielāko daļu darbu izdevusi trimdā. Pazīstama kā romānu un stāstu autore.</p>Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0300