Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50237&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50237&type=1IzstādeOļģerta Visvalža Grūbes fotoizstāde "Te - manas mājas"<p>Kuldīdznieka Oļģerta Visvalža Grūbes fotoizstāde "Te - manas mājas"</p>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50236&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50236&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Dzīves stāstu stāstītāja. Rakstniecei Norai Ikstenai - 50"<p>Literatūras izstāde veltīta vienai no sabiedrībā apspriestākajām un pazīstamākajām 21. gs. latvie&scaron;u rakstniecēm &ndash; <a href="https://enciklopedija.lv/skirklis/34831" target="_blank">Norai Ikstenai</a>. Rakstnieces vēsturiskais romāns "Mātes piens" tulkots krievu, maķedonie&scaron;u, ungāru, itāļu, igauņu, angļu, gruzīnu un lietuvie&scaron;u valodā. Literāte saņēmusi vairākus nozīmīgus Latvijas un starptautiska mēroga apbalvojumus.</p>Mon, 30 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50313&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50313&type=1PasākumsTikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu<p>Tik&scaron;anās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Projekta "Rakstnieks .Literatūra. Lasītājs" ietvaros. Ar Noru Ikstenu sarunāsies žurnāliste Liega Pie&scaron;iņa.</p> <p>Atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds</p>Wed, 09 Oct 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50045&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=50045&type=1PasākumsDzejas pēcpusdiena "Lai dzeja priecē sirdi tev un man" tikšanās ar dzejnieci Rasmu Urtāni<p>Rasma Urtāne dzimusi 1956. gada 26. oktobrī Ludzas rajona Mežvidu ciema Annasmuižā. Mācījusies Mežvidu astoņgadīgā skolā, Kārsavas un Taurupes vidusskolā. Pēc Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes beig&scaron;anas ir strādājusi "Latvijas keramikas" Rēzeknes cehā par laboratorijas vadītāju, vēlāk &ndash; Valsts Farmācijas inspekcijā un Rēzeknes slimnīcas aptiekā.<br /> <br /> Pēc LU Ekonomikas un vadības fakultātes maģistrantūras beig&scaron;anas (1999) tika uzsākts lektores darbs Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā, kur pasniedz lietvedību. Jelgavā dzejniece dzīvo&nbsp; arī &scaron;obrīd.<br /> <br /> Rasma Urtāne ir Jelgavas latvie&scaron;u biedrības dzejas kluba "Pieskāriens" vadītajā. Pēc viņas iniciatīvas iznāk ikgadējais dzejas almanahs "Zemgales vācelīte". Viņa ir arī izveides iniciatore latgalie&scaron;u biedrībai Ozolnieku novadā (4 km no Jelgavas).<br /> <br /> Pirmie dzejoļi tika sarakstīti skolas gados. Viņas dzeja izskan arī muzikālos skaņdarbos. Cēsu ansamblis "Muiža" izpildīja dziesmu ar Rasmas Urtānes vārdiem "Kad man tevis nebūs", kas 2007. gada &scaron;lāgeraptaujā kļuva par laureāti.<br /> <br /> Sarakstītii dzejoļu krājumi - "Kā smaržo zeme..." (1998), "Pērkones ziedā" (2006), "Kastaņu sniegs" (2011), &ldquo;Taurupes skolas valsis&rdquo; (2013) "Bērnības smarža" (2015), &ldquo;Tev skūpstu neizdzēst no lūpām&rdquo;(2016).</p>Mon, 02 Sep 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49986&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49986&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Rakstniecei Dacei Priedei - 65"<p>Izstāde veltīta rakstnieces Daces Priedes daiļradei.</p>Thu, 01 Aug 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49896&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49896&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Dzejniekam Jānim Baltvilkam - 75"<p>Jānis Baltvilks (1944&ndash;2003) &ndash; dzejnieks, rakstnieks, ornitologs. Viens no populārākajiem bērnu grāmatu autoriem. Rakstījis arī pieaugu&scaron;ajiem. Rakstījis dzeju, īsprozu un populārzinātniskas grāmatas. Jāņa Baltvilka dzejai raksturīgs ētisks maksimālisms savienojumā ar dabas pētnieka skatījuma savdabību, izteiksmes lakonisms. Strādājis vairāku bērnu un jaunie&scaron;u izdevumu redakcijās. Bijis bērnu žurnāla "Zīlīte" ilggadējs darbinieks un arī galvenais redaktors. 2004. gadā Jāņa Baltvilka vārdā nosaukta literārā prēmija, bērnu literatūrā, ko saņem labākie bērnu grāmatu autori un ilustratori.</p>Mon, 08 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49817&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49817&type=1IzstādeIntas Abramenko gleznu izstāde "Pieci kaķi sarunāja"<p>Inta Abramenko ir dzimusi 1955. gada 10. oktobrī, Jūrmalā. Zīmē&scaron;anas un glezno&scaron;anas pamatus apguvusi Liepājas Lieti&scaron;ķās mākslas vidusskolā, kur mācījās paralēli Liepājas teātra 2. aktieru studijai no 1972. līdz 1977. gadam.</p> <p>Ar eļļas krāsām sāka strādāt pie gleznotājas Zitas Sudņikas 2003. gadā. Strādājot ar otām un krāsām, Inta saprata, cik māksla ir noslēpumaina un brīnumaina. Cilvēks sevi piepilda, nodarbojoties ar mākslu, un cen&scaron;as rast atbildes caur to. Katram ir sava attieksme un savs redzējums uz notikumiem un lietām; un tikai caur savu attieksmi un caur savu skatu prizmu mākslinieks rada savus tēlus.</p> <p>Savos darbos māksliniece iedvesmu guvusi no Sema Stola grāmatas &ldquo;100 kaķi, kas mainīja pasauli&rsquo;&rsquo;. Izlasot stāstus, iztēlē rodas kaķu tēli, kas pārtop uz audekla. Māksliniecei par katru gleznā redzamo kaķi ir kas sakāms.</p> <p>Pati pirmā kaķu izradī&scaron;anās notika 2015. gada martā, un tie ir vienmēr gatavi ceļot pa visu Latviju. &Scaron;oreiz tie atceļoju&scaron;i uz Rendu.</p>Thu, 04 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49741&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49741&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Dzejniekam Jānim Peteram - 80"<p>Izstāde veltīta dzejnieka Jāņa Petera dzīvei un daiļradei.</p>Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49742&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49742&type=1IzstādeIzstāde "Visi gaida Jāņu dienu"<p>Izstāde par Līgo svētku tradīcijām. Izstādi papildina alus kausu izstāde.</p>Sat, 01 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49413&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49413&type=1IzstādeRakstniekam Arturam Konanam Doilam - 160<p><span>Sers Arturs Konans Doils bija skotu rakstnieks, kas īpa&scaron;i pazīstams ar darbiem par detektīvu &Scaron;erloku Holmsu. Arturs Konans Doils rakstījis detektīvromānus, vēsturiskus romānus, piedzīvojumu romānus, zinātniskās fantastikas darbus, kā arī lugas un dzeju.</span></p> <p><span>Pazīstamākie darbi "Etīde purpura toņos", "Baskervilu suns", "Stāsti par &Scaron;erloku Holmsu", "Marakota&nbsp; bezdibenis"<br /></span></p>Mon, 06 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49227&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49227&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Kad pasakas un dzejoļi labu dara. Rakstniecei Mārai Cielēnai - 65"<p><strong>Māra Cielēna</strong> &nbsp;ir latvie&scaron;u rakstniece.</p> <p>Laikā no 1977. līdz 1980. gadam strādājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas literatūras institūtā. Vēlāk bijusi redaktore dažādās izdevniecībās ("Liesma", "Sprīdītis", "Madris").1970. gadā Cielēna sākusi publicēt savus darbus. Par 1992. gadā izdoto pasaku krājumu "Tuksaks un Mamolis" 1993. gadā saņēmusi An&scaron;a Lerha-Pu&scaron;kai&scaron;a prēmiju, tāpat divas reizes saņēmusi Pastariņa prēmiju &mdash; 1999. gadā par "Pulksteņu nakts gaitas" (1997) un 2003. gadā par "Pilsētas pasakas un pasaules pasakas" (2001) &mdash; un Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā.</p> <p>2000. gadā tikusi iekļauta Starptautiskajā bērnu un jaunie&scaron;u grāmatu valdes Andersena balvas goda sarakstā. Kop&scaron; 2001. gada ir Latvijas Rakstnieku savienības biedre.</p>Sat, 27 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49414&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49414&type=1IzstādeIzstāde Mirdzas Grablovskas šalles un šallītes<p>Rendenieces Mirdzas Grablovskas zīda &scaron;aļļu kolekcijas izstāde.</p>Tue, 30 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49306&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49306&type=1IzstādeTTMS "Kuldīgas palete" dalībnieku gleznu izstāde.<p>TTMS "Kuldīgas palete" dalībnieku&nbsp; gleznu izstāde. Darbu autori</p> <p>Zane Gauja,</p> <p>Inese Levāna,</p> <p>Mārīte Dupate,</p> <p>Antra Laizāne,</p> <p>Dace Jaunzeme,</p> <p>&Scaron;alomīte Jaunzeme,</p> <p>Dace Jaunzeme,</p> <p>Aivars Brencis,</p> <p>Rasa Rasmane,</p> <p>Gunita Rasmane,</p> <p>Guntis Obodņikovs,</p> <p>Elīna Irbe,</p> <p>Edmunds Puķe.</p>Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49226&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49226&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Saules pieskāriens"<p>Grāmatas, kuru nosaukumā minēta SAULE.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48980&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48980&type=1IzstādeJēkaba Ernesta Bušera dinozauru kolekcijas izstāde<p>Piecgadīgā rendenieka Jēkaba Ernesta Bu&scaron;era dinozauru kolekcijas izstāde</p>Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48821&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48821&type=1Rakstnieces Gunitas Lagzdiņas grāmatas "ieraudzīt varavīksni" atvēršanas svētki<p>Gunita Lagzdiņa (1977) dzimusi Saldū, uzaugusi Rendā un Medzē, bet pēc filoloģijas studijām Liepājas Universitātē nu jau divas desmitgades par savām mājām sauc vēju pilsētu Liepāju, kur strādā Lejaskurzemes reģionālajā laikrakstā &ldquo;Kursas Laiks&rdquo;. Stāstus raksta kop&scaron; 14 gadu vecuma, bet pla&scaron;ākai publikai rakstītais uzticēts 2002. gadā. Līdz &scaron;im vairāk nekā 20 stāstus jeb "spēlītes uz papīra", kā tos sauc pati autore, lasītāji iepazinu&scaron;i "Kursas Laika" lapaspusēs. 2017.gadā iznāca pirmais stāstu krājums &ldquo;Spēlītes&rdquo;. 2019.gada martā otrais stāstu krājums &ldquo;ieraudzīt varavīksni&rdquo;.</p>Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48978&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48978&type=1IzstādeIzstāde "Dzejniekam, rakstniekam Viktoram Kalniņam - 80"<p>1.aprīlīļ savu apaļo 80 gadu jubileju atzīmēja dzejnieks un rakstnieks Viktors Kalniņ&scaron; jeb Viks. Viņa rado&scaron;ajā kontā ir gan dzejoļu krājumi un proza pieaugu&scaron;ajiem, gan arī pasakas bērniem, un, protams, arī vārdi daudzām populārajām dziesmām, kuru autors ir gan Vika brālis Imants Kalniņ&scaron;, gan citi komponisti.</p>Fri, 29 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48659&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48659&type=1Izstāde22.marts - Pasaules ūdens diena<p>Kop&scaron; 1993. gada 22. martā ik gadu tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena, organizējot dažādus izglītojo&scaron;us un informatīvus pasākumus, lai pievērstu ikviena cilvēka uzmanību ūdens svarīgajai lomai mūsu dzīvē. Latvijā Pasaules ūdens diena tiek atzīmēta kop&scaron; 1996. gada. UNESCO LNK aicina ikvienu skolu, intere&scaron;u apvienību un organizāciju visā Latvijā iesaistīties Pasaules ūdens dienai veltītajos pasākumus, kā arī pa&scaron;iem kļūt par to organizatoriem, izmantojot dažādu ūdens tematiku mācību stundās, iesaistoties dažādās iniciatīvās, veicot pētījumus un rīkojot izstādes, rosinot bērnu, jaunie&scaron;u, sabiedrības izpratni par dzeramā ūdens nozīmi un ūdens nozīmi vispār, kā arī apzinoties draudus, kas ietekmē ūdens resursu izsīk&scaron;anu visā pasaulē.</p>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48473&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48473&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Rakstniecei Aīdai Niedrai -120"<p><span>Aīda Niedra, īstajā vārdā Ida Niedra, bija latvie&scaron;u rakstniece, dzimusi 1899.gada 23.martā. 1919. gadā pabeigusi mācības Neijas skolā Cēsīs. Pēc tam līdz 1932. gadam strādājusi Rīgas miertiesā. 1944. gadā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju, 1949. gadā pārcēlusies uz dzīvi ASV. Pirmās publikācijas 1920. gadā.</span><span><span>&nbsp;</span></span></p> <div class="Z1hOCe"> <div class="zloOqf kno-fb-ctx"><span class="w8qArf"></span><span class="LrzXr kno-fv">&nbsp;</span></div> </div>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48275&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48275&type=1Izstāde"Emīls, Berlīnes zēni un citi" Rakstniekam Ēriham Kestneram -120.<p><span>Emīls Ērihs Kestners (1899 -1974 ) bija vācu rakstnieks, dzejnieks, dramaturgs un satīrists. Vispla&scaron;āk pazīstams Kestnera devums bērnu literatūrā. Pazīstamākie darbi, vairākkārt izdoti latviski, ir "Emīls un Berlīnes zēni", "Punktiņa un Antons", "Lidojo&scaron;ā klase", "Divas Lotiņas". Vairākkārt iestudēts Latvijas teātros.</span></p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48061&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48061&type=1Pasākums"Ziemas skaņu pasakas". Sarunas un muzicēšana kopā ar mūzikas terapeiti Ivetu Vēru.<p>"Ziemas skaņu pasakas". Sarunas un muzicē&scaron;ana kopā ar mūzikas terapeiti Ivetu Vēru.</p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48057&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48057&type=1IzstādeMairas Rībenas gleznu izstāde "Gadalaiki"<p>Rendenieces Mairas Rībenas gleznu izstāde "Gadalaiki"</p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48060&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48060&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Mūžs kā pasaka" Rakstniecei un bērnu grāmatu ilustratorei Margaritai Stārastei - 105<p><span>Margarita Stāraste bija bērnu grāmatu ilustratore un rakstniece. Viņas darbs pārsvarā bija saistīts ar bērnu daiļliteratūru. </span></p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47658&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47658&type=1Izstāde"Savas pasaules vidū". Rakstniecei Dzintrai Žuravskai - 80<p><strong>Dzintra Žuravska</strong> (dzimusi 1939. gada 13. janvārī Rīgā) ir latvie&scaron;u rakstniece. Bērnības gadi pavadīti Talsu rajona Abavas pagasta Dižgriķos. Beigusi Sabiles vidusskolu, LVU Vēstures un filoloģijas fakultāti. Strādājusi Mērsraga astoņgadīgajā skolā, par māksliniecisko vadītāju Mērsraga kultūras namā, par bibliotekāri Rojas vidusskolā.</p>Sat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47659&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47659&type=1IzstādeRadošo darbu izstāde "Mana un Tava Latvija"<p>Kuldīgas novada vispārizglītojo&scaron;o skolu 7.-9.kla&scaron;u skolēnu rado&scaron;o darbu izstāde "Mana un Tava Latvija"</p>Sat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0200