Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Varakļānu tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Varakļānu tautas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Varakļānu tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47858&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47858&type=1skaļā lasīšanaSkaļās lasīšanas sacensība<p>Arī &scaron;ogad Varakļānu bibliotēka iesaistās "Skaļās lasī&scaron;anas sacensībā", kurā piedalās 5. un 6.kla&scaron;u skolēni visā Latvijā.&nbsp;</p> <p>18.janvārī 1.kārtas pasākums notiks Varakļānu bibliotēkā. Varakļānu vidusskolas audzēkņi lasīs grāmatu fragmentus no sevis izvēlētām grāmatām.</p> <p>Atbalstīt jaunos lasītājus aicināts ikviens interesents!</p> <p>Pasākums notiks kultūras nama Baltajā zālē.</p>Wed, 16 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45106&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45106&type=1Varakļānu bibliotēkaBibliotēku nedēļa 2018Bibliotēku nedēļa 2018<p><span>&Scaron;ogad Bibliotēku nedēļā aicinām atnākt uz bibliotēku "paspēlēties"! Piedāvāsim puzles mazajiem, vārdu spēli Alias Junior (var spēlēt jebkurā vecumā), lielizmēra Riču - Raču un aprīlim kā spodrības mēnesim atbilsto&scaron;u izglītojo&scaron;u spēli "&Scaron;ķirosim kopā".</span><br /><span>27. aprīlī laikā no 17:00 līdz 20:00 gaidīsim uz "Tējas vakaru bibliotēkā"!&nbsp;</span><br /><span>Aicinām atnākt uz Varakļānu bibliotēku un atzīmēt Bibliotēku nedēļu kopā ar mums!</span></p>Thu, 19 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44699&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44699&type=1Varakļānu bibliotēkaDigitālā nedēļaDigitālā nedēļa 2018<p>Varakļānu bibliotēka Digitālās nedēļas ietvaros aicina izmantot iespēju papildināt savas e-prasmes!</p> <p>Bibliotēkā varēs saņemt konsultācijas &scaron;ādos jautājumos:</p> <p>@ maksājumi internetbankā</p> <p>@ e-pasta izveide</p> <p>@ iespējas laikrakstu datubāzē www.news.lv</p> <p>@ grāmatu meklē&scaron;ana un pasūtī&scaron;ana bibliotēkas e-katalogā</p>Fri, 16 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37652&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37652&type=1Literārie konkursiVarakļānu bibliotēkaVarakļāniradošais konkurssLiterāri radošo darbu konkurss "Mana mazā, baltā pilsēta"<p><span># Varakļānu tautas bibliotēka organizē<span>&nbsp;</span><strong>literāri rado&scaron;o darbu konkursu "Mana mazā, baltā pilsēta"</strong>.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span># Norises laiks -<span>&nbsp;</span><strong>no 20. jūnija līdz 5. augustam.</strong></span></p> <p><span><strong><br /></strong></span></p> <p><span># Konkursā<span>&nbsp;</span><strong>aicināts piedalīties ikviens</strong>, kur&scaron; jūtas saistīts ar Varakļāniem.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span># Konkursam&nbsp;jāiesniedz<span>&nbsp;</span><strong>pa&scaron;sacerēts, līdz &scaron;im nepublicēts literārs darbs</strong><span>&nbsp;</span>(dzejolis, eseja, stāsts u.tml.) apjomā līdz 2 (divām) A4 formāta lapām&nbsp;par tēmu "Mana mazā, baltā pilsēta". Viens dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā divus darbus. Konkursa darbi jāiesniedz Varakļānu bibliotēkā (1.maija laukumā 4) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu biblioteka@varaklani.lv</span></p> <p><span><br /></span></p> <p><span># Iesniegtie darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās: 1) dalībnieki līdz 10 gadu vecumam; 2) no 11 līdz 18 gadiem; 3) vecāki par 18 gadiem. Labākajiem - balvas!&nbsp;<span>&nbsp;</span></span></p> <p><span><span><br /></span></span></p> <p><span># Tālruņi&nbsp;uzziņām: 27790020 (mob.), 64860965&nbsp;</span></p>Thu, 16 Jun 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33694&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33694&type=1Dzejas dienasgrāmatas prezentācijaDzejas diena Varakļānos<p>Otrdien, 29. septembrī, Varakļānu bibliotēka aicina uz pasākumu "Rudenim piestāv dzeja".</p> <p>Pasākuma programmā:</p> <p>@ Grāmatas "Latgales sirdspuksti" prezentācija</p> <p>@ Varakļānu vidusskolas audzēkņu pa&scaron;radītās dzejas lasījumi</p> <p>@ Varakļānu mūzikas skolas pedaogu un audzēkņu muzikālie priek&scaron;nesumi</p>Thu, 24 Sep 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33086&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33086&type=1Izstāderadošie darbiVarakļāniEs un mana pilsēta<p>Nāc uz Varakļānu bibliotēku un izveido savu apsveikumu pilsētai! Būs pieejami dažādi materiāli rado&scaron;ajām izpausmēm.</p> <p>Darbiņus varēs apskatīt izstādē līdz pat augusta beigām.</p>Tue, 04 Aug 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=30535&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=30535&type=1Dzejadzejniekigrāmatas prezentācijaVarakļānu bibliotēkaBaltie toņi pilsētā<p>Varakļānu bibliotēka aicina uz grāmatas "Aizmirsti steigu" prezentāciju. Piedalās grāmatas līdzautores Mārīte Strode un Alita Svilāne.</p>Fri, 30 Jan 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28062&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=28062&type=1Pilsētas svētkiZīmējumu izstādeMana sapņu pilsēta<p>No 6. līdz 16.augustam, Varakļānu pilsētas svētku ietvaros, bibliotēkā būs iespēja uzzīmēt savu sapņu pilsētu.</p> <p>Būs pieejams A4 formāta papīrs, krāsu zīmuļi un flomāsteri. Ja iedvesmu vieglāk gūt mājās vai kādā citā vietā, gaidīsim arī gatavus mākslas darbus.</p> <p>Katram zīmējuma autoram &ndash; maza dāvaniņa!&nbsp;</p> <p>Zīmējumu izstādi bibliotēkā varēs aplūkot līdz augusta beigām.<em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</em></p>Wed, 06 Aug 2014 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=26831&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=26831&type=1autoriAnna Skaidrīte GailīteTikšanās ar Annu Skaidrīti Gailīti<p><span style="white-space: pre;"> </span>25.aprīlī, Bibliotēku nedēļas ietvaros, Varakļānu bibliotēka aicina visus interesentus uz tik&scaron;anos ar likteņstāstu meistari Annu Skaidrīti Gailīti.</p>Wed, 16 Apr 2014 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23276&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=23276&type=1IzstādeBibliotēku nedēļabibliotēkas vēstureVarakļānu bibliotēka laiku lokos!<p>Kop&scaron; 1997. gada Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. &Scaron;ogad tā būs no 22. līdz 28. aprīlim. 2013. gada Bibliotēku nedēļas vadmotīvs &ndash; Mantojuma sardzē. Tādēļ Varakļānu bibliotēkā, sākot ar 23. aprīli, būs aplūkojama <strong>izstāde &bdquo;Varakļānu bibliotēka laiku lokos&rdquo;.<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Izstādē varēs aplūkot vēsturiskas liecības par bibliotēkas darbību - fotogrāfijas, lasīto grāmatu ilustrāciju albumus, pasākumu plānus un aprakstus, pateicības un diplomus, avīžu izgriezumu albumus u.tml. Būs apskatāmi arī bibliotēkas darbinieku savāktie materiāli par mūsu pilsētas kara veterāniem, par dažādām aktivitātēm un to dalībniekiem pilsētā padomju gados, par Varakļānu iestāžu un uzņēmumu darbības vēsturi.</p> <p>UZ TIK&Scaron;ANOS BIBLIOTĒKĀ!</p>Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12869&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12869&type=1konkurssbērniemErudīcijas konkurss bērniem<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Varakļānu tautas bibliotēkā 4.maijā plkst. 14:00 notiks erudīcijas konkurss bērniem (dalībnieku vecums 10-13 g.).</p> <p>Paredzētais dalībnieku skaits - līdz 15 dalībnieki</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Spēles laikā, atbildot uz jautājumiem un veicot uzdevumus, tiek krātas uzlīmes. Atbildes uz jautājumiem var meklēt visos bibliotēkā pieejamajos resursos (gan grāmatās, gan datoros)</p> <p>Uzvar tas dalībnieks, kur&scaron; ātrāk savāc astoņas uzlīmes!</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, tad konkursam ieteicams pieteikties iepriek&scaron;!</p> <p>Tālr. 64860965</p>Tue, 17 May 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6068&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/varaklanu-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6068&type=1Darba laiksIzmaiņas bibliotēkas darba laikā!<p><span style="font-family: mceinline;">Sakarā ar remontdarbiem, 3. un 4. septembrī bibliotēkā nebūs pieejami datori! </span></p> <p><span style="font-family: mceinline;">4. septembrī bibliotēka slēgta!</span></p>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 +0300