Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42923&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42923&type=1IzstādesPasākumiAktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES NOVEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Novembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>&ldquo;&Scaron;ī zeme man ir dārga, Jo citas zemes nav&rdquo; /Roberts Mūks/</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>&ldquo;Mana Latvija mākslinieku acīm&rdquo;</p> <p><br /> <strong>ESIP<br /> 01.11. - 30.11. </strong>&ldquo;Eirozona rīt&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 08.11.-30.11. </strong>Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> 06.11. - 23.11. &nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&ldquo;maza mana tēvu zeme</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; divu roku platumā</p> <p>mīļa mana tēvu zeme</p> <p>divu roku siltumā&rdquo;</p> <p>(Knuts Skujenieks)</p> <p><strong>01.11. - 27.11.&nbsp; &ldquo;</strong>Apburtā zeme&rdquo; &mdash; Astridai Lindgrēnai &ndash; 110</p> <p><strong>27.11. - 30.11. </strong>&ldquo;Tik balta, balta sēta..&rdquo;<br /> <br /></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>1.novembrī plkst.17:00 </strong>pasākums "Esmu skaista sev un savējiem".<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>8. novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai Latvijā -20!</strong></p> <ul> <li><strong>plkst. 13:00</strong> tik&scaron;anās ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo;. </li> <li><strong>plkst. 14:00</strong> Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;ās izstādes &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo; atklā&scaron;ana.</li> </ul> <p><span style="font-size: 13.6px;">*Pasākumu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija</span></p> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>25.11.</strong> Ģimeņu tik&scaron;anās "Kultūras mantojuma pielietojums 21.gadsimtā"</p> <p><span>*Pasākumu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija</span></p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42925&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42925&type=1konkurssLursoftJauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”<p><strong>&Scaron;ī gada novembrī Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss &bdquo;Latvijai &ndash; 100. Domā. Izzini. Stāsti!&rdquo; Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kārtās - &ldquo;Latvijas simtgade. Notikumi&rdquo;, &ldquo;Latvijas simtgade. Vietas&rdquo; un &ldquo;Latvijas simtgade. Cilvēki&rdquo;. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>No &scaron;ī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta &ldquo;Latvijas simtgade. Notikumi&rdquo;, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem. </strong></p> <p><strong>Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami vietnē <a href="http://www.news.lv/">www.news.lv</a>. Konkursu piedāvā uzņēmums &ldquo;Lursoft IT&rdquo; un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpa&scaron;umā saņems vērtīgas balvas.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sacensība tiks piedāvāta vienlaikus divās kategorijās &ndash; &ldquo;Rado&scaron;ajiem&rdquo;, kuriem būs jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un &ldquo;Erudītajiem&rdquo;, kuriem būs jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot <em>Lursoft laikrakstu bibliotēkā</em> (<a href="http://www.news.lv/">www.news.lv</a>). Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt savas prasmes un zinā&scaron;anas gan rado&scaron;ajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties abās kategorijās vienlaicīgi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paralēli savā starpā varēs sacensties arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai no katra reģiona &ndash; Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Erudīcijas un rado&scaron;uma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā konkursa kārtā atsevi&scaron;ķi, un balvas saņems attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa konkursa garumā, noslēdzoties tre&scaron;ajai kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju kārtu rezultātus.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par uzņēmumu &ldquo;Lursoft IT&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Lursoft ir uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kuru laikā kļuvis par uzticamu partneri gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodro&scaron;inot piekļuvi pla&scaron;ai informācijas datubāzei. Tostarp izveidojot elektronisku laikrakstu bibliotēku <a href="file:///C:/Users/ilma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/07TXXE9Q/www.news.lv">www.news.lv</a>. Tas ir portāls, kas lasītājiem piedāvā iespēju meklēt publikāciju arhīvu kop&scaron; 1992. gada. Kopskaitā nodro&scaron;inot piekļuvi vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, aktuālās publikācijas tiek papildinātas gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Kultūras informācijas sistēmu centru</strong></p> <p>Kultūras informācijas sistēmu centrs (<a href="http://www.kis.gov.lv/">www.kis.gov.lv</a>) nodro&scaron;ina datu bāzes <em>Lursoft Laikrakstu bibliotēka</em> (www.news.lv) bezmaksas pieeju visās Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās programmas &ldquo;Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām&rdquo; ietvaros, kā arī saistībā ar &scaron;o programmu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pa&scaron;valdību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja - Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),</p> <p>tel. 67844902; e-pasts: <a href="mailto:ilma.elsberga@kis.gov.lv">ilma.elsberga@kis.gov.lv</a></p> <p>Sīkāka informācija par konkursu &ndash; www.news.lv, tel. 67844300, e-pasts: info@news.lv.</p>Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43109&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43109&type=1Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017. gadā<p class="bigtext">Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs&nbsp;projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā &nbsp;- 20. reizi. Nedēļas galvenais&nbsp;uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana.&nbsp;&Scaron;ogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir&nbsp;<strong>Ziemeļu salas</strong>.</p> <p>Gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata:&nbsp; jaunākā skolas vecuma bērniem Mauri Kunnas&nbsp; <strong>&ldquo;Bagātību sala&rdquo;, </strong>pusaudžiem <strong>-</strong> Marijas Turt&scaron;aninovas &ldquo;<strong>Marēsi. Sarkanā klostera hronikas</strong>&rdquo;, bet pieaugu&scaron;ajiem fragmenti no Ullas-Lēnas Lundbergas <strong>&ldquo;Ledus&rdquo;.</strong></p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes&nbsp; Madonas novada bibliotēkā sākās 8.novembrī ar Ziemeļu ministru padomes &nbsp;tematiskās ceļojo&scaron;ās izstādes &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo; atklā&scaron;anu un tik&scaron;anos&nbsp; ar žurnālisti Sandru Kropu.</p> <p>&Scaron;is ir arī pazīstamās un iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas 110.dzim&scaron;anas dienas mēnesis, tāpēc aicinām iegriezties bērnu literatūras nodaļā un apskatīt latvie&scaron;u valodā izdoto Astrīdas Lindgrēnas darbu izstādi. Piedāvājam tematiskas nodarbības par populārās zviedru bērnu rakstnieces dzīvi un daiļradi (kolektīvus apmeklējumus lūdzu pieteikt pa t. 64821926 vismaz 1 dienu iepriek&scaron;).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43110&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43110&type=1konkurssspēlepatriotismsNāc un piedalies!<p>Patriotisms nerodas ne no kā un uzreiz. Tas ir mērķtiecīgs, ilglaicīgs audzinā&scaron;anas un izglītības process, kurā jāpiedalās visai sabiedrībai un ikvienam no mums. Sāksim ar mazumiņu, iepazīsim savu pilsētu un tās apkārtni, spēlējot Madonas novada bibliotēkas kolektīva izveidoto spēli &ldquo;Izzini Madonu&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vai mēs pazīstam&nbsp; cilvēkus, kuriem ir nozīmīga vieta valsts vēsturē un kultūrā, kuri nesu&scaron;i Latvijas vārdu pasaulē? Atnāc uz bērnu literatūras nodaļu, pārbaudi, nostiprini un papildini savas zinā&scaron;anas, piedaloties ekspresskonkursā &ldquo;Pazīsti?&rdquo;. Ja zināsi vai atminēsi vismaz 5 jautājumus, Tevi gaida pārsteiguma balva.</p> <p><br /><br />Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42932&type=1Zināmais nezināmajā<p>Tre&scaron;dien, 8. novembrī aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai plkst.13:00 tiktos ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu un plkst. 14:00 kopīgi atklātu Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;o izstādi &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;.</p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana, tāpēc gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata, notiek stāstu stāstī&scaron;ana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.</p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2017 ietvaros 8. novembrī plkst. 13:00 aicinām uz tik&scaron;anos ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu, lai uzzinātu par zināmo un nezināmo Ziemeļvalstīs, par raidījumu tēmu izvēli un visu to interesanto, kas palicis ārpus radio raidījumiem.</p> <p>Rado&scaron;ās komandas &nbsp;- Latvijas Radio 1 populārzinātniskā raidījuma &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo; žurnālistes Sandras Kropas un producentes Paulas Gulbinskas, kā arī fotogrāfa Ginta Ivu&scaron;kāna, kas dažos braucienos piedzīvoto, sastapto un redzēto fiksējis fotogrāfijās - kopdarbs ir ļāvis izveidot izstādi &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;, kurā ir skatāmas 15 plan&scaron;etes ar vizuālo un tekstuālo materiālu par dažādām aktuālām vides aizsardzības, sociālās dro&scaron;ības un kultūrvēsturiskajām tēmām. Izstādi kopīgi atklāsim 8.novembrī plkst. 14:00.</p> <p>Raidījuma &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo; programmas par Ziemeļvalstīm var klausīties Latvijas Radio interneta arhīvā vai www.norden.lv</p> <p><br /><br />&zwnj;<em>* Pasākumu līdzfinansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.</em></p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1IzstādebērniemGrāmatu ilustrācijasSignes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde Madonas novada bibliotēkā<p><strong>&nbsp; No 12. oktobra līdz 5. novembrim Madonas novada bibliotēkā apskatāma Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde </strong><strong>&laquo;</strong><strong>Rudenī, kad zīles krīt, eju satikt tevi&hellip; tūlīt!</strong><strong>&raquo;</strong><strong> Laipni aicinām apmeklēt gan mazus, gan pieaugu&scaron;us bērnus! Ilustrācijas uzrunā ar savu latviskumu, sirsnīgumu, mākslinieces domās un iztēlē radīto pasauli. Ja uz izstādi plānojat nākt ar PII grupiņu vai skolēnu klasi, tad lūdzam pieteikties Bērnu literatūras nodaļā pa T.: 64821296, tā ir iespēja piedalīties tematiskā nodarbībās par ilustrētajām grāmatām, kas pieejamas Bērnu literatūras nodaļas krājumā un padarboties ar mākslinieces sagatavotiem uzdevumiem, balviņās saņemot arī viņas veidotas kartītes. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>&nbsp; &ldquo;Bērnu grāmatas ilustrācija bērnam ir pirmais iespaids par grāmatu, bet grāmatas ilustratoram tas ir veids kā izteikt sevi,&rdquo; tā Signe Ērmane.</em></strong><em> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; </strong><strong>Māksliniece beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, kurā specializējusies grāmatu mākslā. Piedalās izstādēs kop&scaron; 1992. gada. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā notiku&scaron;as ilustrāciju izstādes J. Zvirgzdiņa grāmatai&nbsp;<em>Tobiasa blēņu stāsti&nbsp;</em>(2003) un&nbsp;<em>Tobiass dodas pasaulē</em>&nbsp;(2005). Piedalījusies grāmatu ilustrāciju triennālēs (Viļņā 1997., Tallinā 2003. un 2006. gadā, Serbijā 6. grāmatu ilustrāciju festivālā 2017. gadā). </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Par ilustrācijām U. Ausekļa grāmatai&nbsp;<em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu</em>, (R.:&nbsp;<em>Garā Pupa</em>, 2001) saņēmusi 1. vietu grāmatniecības konkursā&nbsp;<em>Skaistākā grāmata 2001</em>&nbsp;un Pastariņa prēmiju 2003. gadā. Kā māksliniece nominēta Gada balvai grāmatniecībā un Jāņa Baltvilka balvai 2007. gadā par J. Zvirgzdiņa grāmatu&nbsp;<em>Knorke, jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu </em>(R.: liels un mazs, 2007, saņēmusi Rietumu bankas speciālbalvu).</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Starptautiskajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū Eiropas izglītības izdevniecību apvienība (<em>European Educational Publishers Group</em>) paziņoja rezultātus konkursam Labākā Eiropas mācību grāmata 2005. Divdesmit divu valstu konkurencē mācību grāmata 1. klasei&nbsp;<em>Mazā zīle: latvie&scaron;u valoda 1. klasei</em>&nbsp;(G. Andersone, V. Golubova, D. Ērgle, M. Filatova, I. Ikale, māksliniece S. Ērmane-Ļitvina. R.:&nbsp;<em>Zvaigzne</em>&nbsp;ABC, 2004) ieguva izcilības balvu sākumskolas grāmatu grupā.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>Ilustrējusi vairāk nekā 40 grāmatu </strong><strong>&ndash; visvairāk dzejoļu grāmatu, tai skaitā arī mācību grāmatas. Aktīvs darbs sācies, kad 2001. gadā iepazinusies ar dzejnieku </strong><strong>Uldi Ausekli</strong><strong>. Viņa stāsta, ka abiem izveidojusies laba sadarbība vairāku gadu garumā. &laquo;Viņa dzejoļi ir gai&scaron;i un draiski, pilni līdzjūtības un mīļuma. Uldis rotaļīgi ceļo no viena grāmatas tēla pie nākamā, aizrauj sev līdzi un dzejolis pats manī sāk skanēt.&raquo; piebilst Signe. Pirmā grāmata, pie kuras abi strādāju&scaron;i, bija <em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu . </em>At&scaron;ķirībā no klasiskajām grāmatām, &scaron;ai nebija taisnstūra malas. &laquo;Tas bija interesants uzdevums &ndash; ar ilustrācijām piepildīt lapu, izmantojot katru grāmatas līkumu, iesēdinot vietā gan kaķi, kur&scaron; met kūkumu, gan gārni, gan mammu un tēti,&raquo; atceras māksliniece. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Vienas grāmatas ilustrē&scaron;anai nepiecie&scaron;ami kādi trīs mēne&scaron;i. Māksliniece stāsta, ka process ir fiziski nogurdino&scaron;s, jo tas ir mazkustīgs darbs mājās pie galda un ir speciāli jāplāno laiks fiziskām aktivitātēm.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lai grāmatā varētu atpazīt ,piemēram, bebru, kāds ir tā purniņ&scaron;, kādas ir kājas, ausis un aste māksliniece pēta enciklopēdijas, meklē attēlus internetā vai dodas uz dabas muzeju, ja var, tad skicē no dabas vai īsāk sakot ir vērīga un daudz ko iegaumē un patur prātā. Attēlojot cilvēkus, reizēm pozas un kustības imitē pati vai lūdz to darīt ģimenes locekļiem, pārsvarā tēli nonāk uz papīra skicējot un domājot par viņu noskaņojumu. Jura Zvirgzdiņa grāmatas &laquo;KNORKE! jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu&raquo; darbība risinās Austrijā, tāpēc zīmējumus ticamus palīdzēja radīt atmiņas no reiz piedzīvota ceļojuma Austrijā, kā arī fotogrāfes Māras Bra&scaron;manes iedotās Vīnes fotogrāfijas. Visvairāk māksliniecei patīk strādāt akvareļtehnikā,&nbsp; jo Mākslas akadēmijas laikā visvairāk lietotā tehnika bija tie&scaron;i akvarelis, bet ir tapu&scaron;as arī grāmatas, kas zīmētas ar parasto zīmuli, eļļas un pasteļu krītiņiem, ir arī datorgrafikas, kur patīk iespēja ieklāt viendabīgu laukumu, kā arī viegli pamainīt gan krāsu, ja kāda krāsu kombinācija neapmierina, gan pa&scaron;u zīmējumu. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Iznāku&scaron;as arī mākslinieces Signes Ērmanes veidotas un zīmētas aktivitā&scaron;u grāmatas bērniem. Piem.:&nbsp; <em>Mani pirmie 10 cipari</em> - palīgs, sperot pirmos soļus lielajā matemātikas pasaulē, grāmatas uzdevumus daudz jautrāk risināt, ja atvērsiet Ulda Ausekļa dzejoļu grāmatu <em>Bante un tante. 33 kartītes. Burti, bildes, vārdi 3 valodās (attēlu kartītes) &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>Signes Ērmanes ilustrēts mācību līdzeklis pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kuri vēlas iemācīties dažādus vārdus latvie&scaron;u, krievu un angļu valodā. <em>Domā un dari! </em>(6-7 gadi)<em> </em>un<em> Domā un dari! </em>(4-5 gadi)<em> &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>krājumi, kuros apkopoti uzdevumi attīsta prātu un kopā ar Signes zīmējumiem palīdz labā noskaņojumā pavadīt vaļasbrīžus. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju no dažādiem avotiem apkopoja Sarmīte Radiņa</p> <p>&nbsp;</p> <p>Foto no bibliotēkas arhīva: Signe Ērmane Madonas novada bibliotēkā 2016. gada Grāmatu svētkos</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1TikšanāsģrāmatasTikšanās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Raščevsku<p>11.oktobrī 13:00 Madonas novada bibliotēkā tik&scaron;anās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Ra&scaron;čevsku, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Madonas novada bibliotēkas projekta "Sarunas par grāmatām un literatūru Madonas reģionā" ietvaros.</p> <p>Ilga Ra&scaron;čevska (1963) dzimusi Latgalē, Maltā. Pēdējos 15 gadus strādājusi par sociālo aprūpētāju Rīgas 66. speciālajā vidusskolā un bērnu invalīdu aprūpētāju VSAC Teikas filiālē. Izaudzinājusi piecus savus bērnus un, kā pati saka, nedaudz palīdzējusi diviem aizbildniecības bērniem.</p> <p>&ldquo;Norakstītie&rdquo; ir Ilgas Ra&scaron;čevskas pirmais romāns &ndash; kaismīga debija, kurā autore dalās ar lasītāju patiesi izsāpētos stāstos un caur grāmatas tēlu likteņiem atklāj savu ilgajos darba gados gūto pieredzi.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1UNESCO nedēļa 2017UNESCO nedēļa 2017<p>Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabā&scaron;anai un nemitīgai tā pārradī&scaron;anai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Zinā&scaron;anas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ &scaron;ogad UNESCO nedēļas tēma ir &ldquo;Kultūras mantojums lietojumā&rdquo;. UNESCO nedēļa norisināsies no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim, un tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpa&scaron;i izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicinā&scaron;anai*.</div> <div>UNESCO nedēļas ietvaros ikviens interesents aicināts:</div> <div>- iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavo&scaron;anas tradīcijām, pētīt kopīgās un at&scaron;ķirīgās iezīmes</div> <div>dažādos reģionos;</div> <div>- doties ciemos pie recep&scaron;u zinātājām/iem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes;</div> <div>- doties uz muzejiem, bibliotēkām un pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī dokumentēt un aprakstīt pagatavo&scaron;anas procesu;</div> <div>- starptautiskās izglītības akcijas &ldquo;Pasaules lielākā mācību stunda&rdquo; ietvaros analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens &scaron;odien.</div> <div>UNESCO nedēļas 2017 laikā apkopoto informāciju (tostarp gatavo&scaron;anas tradīciju aprakstus, unikālas, tradicionālas receptes, to pagatavo&scaron;anas procesu, fotoreportāžas) aicinām publicēt savā (vai iestādes, kuru pārstāvat) Facebook lapā vai blogā, pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai savas iestādes mājaslapā (nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).</div> <div>Savukārt izglītības iestādes aicinātas iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā un aizpildīt darba lapas, analizējot tradicionālos ēdienus. Pla&scaron;āk lasiet &scaron;eit: www.skolas.unesco.lv</div> <div>UNESCO īsteno kultūras mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz &scaron;īm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.</div> <div>Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzim&scaron;anas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.</div> <p>&nbsp;</p> <div>* 2017. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, uzsverot tā nozīmi cilvēces attīstībā, tostarp nabadzības mazinā&scaron;anā, vides aizsardzībā, sievie&scaron;u un vīrie&scaron;u nodarbinātības veicinā&scaron;anā īpa&scaron;i t.s. attīstības valstīs.</div>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1IzstādesPasākumiAktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES OKTOBRA MĒNESĪ<p><strong>Oktobra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong><em>Tā ir savāda dzīves deja. Tā ir savāda dzīves dzeja /K. Skujenieks/ - </em>Eduardam Veidenbaumam 150<br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>Maizīt, mana bagātība, Maizīt, mana barotāja!<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>&ldquo;Tā zeme, kas zem manām kājām, / Tā ir un paliks mana.&rdquo; &ndash; dzejniekam Andrejam Eglītim 105!</p> <p><strong>02.10. - 31.10.</strong> &ldquo;-atmiņām&nbsp; jau nav tādu &scaron;ķēr&scaron;ļu kā attālums&rdquo; &ndash; Rakstniekam, dzejniekam Arturam Gobam 85!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10. </strong>&ldquo;Eirozona rīt&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> Oktobrī </strong>Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>24.10. - 31.10.&nbsp; &ldquo;</strong>Apburtā zeme&rdquo; &mdash; Astridai Lindgrēnai - 110<strong><br /> <br /> </strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>9. &ndash; 15. oktobris </strong>UNESCO nedēļa:</p> <ul> <li><strong>7.oktobrī 11:00-13:00 </strong>Lelles &Scaron;arlotes 5. dzim&scaron;anas dienas svinības Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.<strong></strong></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>23. &ndash; 27. oktobris &ldquo;</strong>Brīvdienas bibliotēkā&rdquo; &ndash; grāmatu apskati, fragmenti no populārām animāciju filmām u.c.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1konkurssSkolēniskolaAinavu dārgumiSkolēnus visā Latvijā aicina piedalīties konkursā “Vidzemes ainavu dārgumus meklējot”<p>Latvijas simtgades aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt" ietvaros &nbsp;Vidzemes plāno&scaron;anas reģions sadarbībā ar Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku Valmierā, Cēsu pils kompleksu, Nauk&scaron;ēnu muižu un Ārai&scaron;u arheoloģisko parku izsludina konkursu &ldquo;Vidzemes ainavu dārgumus meklējot&rdquo;, aicinot tajā piedalīties kla&scaron;u kolektīvus un audzinātājus no visas Latvijas.&nbsp; Skolēni aicināti vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> nobalsot par 10 skaistākajiem Vidzemes ainavu dārgumiem, iemūžinot balso&scaron;anas mirkli fotogrāfijā un to nosūtot konkursa organizatoriem līdz 15.oktobrim uz e-pasta adresi <a href="mailto:ainavudargumi@vidzeme.lv">ainavudargumi@vidzeme.lv</a></p> <p>&nbsp;Visi konkursa dalībnieki, kas būs izpildīju&scaron;i konkursa noteikumus, piedalīsies izlozē, kurā būs iespējams laimēt četras dažādas ekskursijas Vidzemē &ndash; izzino&scaron;u&nbsp; pastaigu Cēsu pils kompleksā, Ārai&scaron;u arheoloģiskā parka apmeklējums ar spēli &ldquo;Izlau&scaron;anās cauri gadsimtiem&rdquo; un Nauk&scaron;ēnu muižas apmeklējums un brauciens ar plostu pa Rūjas upi. Īpa&scaron;o specbalvu adrenalīna meklētājiem &ndash; pastaigu pa Taku kokos Sajūtu parkā Valmierā - dāvināsim klasei, kura būs iesūtījusi atraktīvāko balso&scaron;anas brīža fotogrāfiju. Visas četras balvu groza ekskursijas ir tikai daži no lieliskajiem Vidzemes galamērķiem, kurus būtu vērts apmeklēt zelta rudenī vai spirgtā pavasarī. Pla&scaron;āk ar balvu grozā eso&scaron;ajiem galamērķiem var iepazīties <a href="http://jauna.vidzeme.lv/upload/ainavu_dargumi/davanu_grozs_apraksts-ainavu-dargumi-vpr.pdf">&scaron;eit</a>.</p> <p>Ekskursiju uzvarētājus 18.oktobrī paziņosim Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona mājaslapā <a href="http://www.vidzeme.lv/">www.vidzeme.lv</a> un Facebook kontā <a href="http://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions">www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions</a>, kā arī sazināsimies ar laimīgajiem balvu saņēmējiem personīgi. Uzvarētājklases savus laimestus varēs izmantot līdz pat 2018. gada 31.maijam. (Transporta pakalpojumus nokļū&scaron;anai uz objektiem konkursa organizatori nenodro&scaron;ina).</p> <p>Konkursa organizatori vēlas mudināt bērnus un jaunie&scaron;us izzināt kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības Latvijā, stiprināt savu piederību latvie&scaron;u tautai un vienlaikus saredzēt savu lomu mūsu bagātību saglabā&scaron;anā nākamajām paaudzēm.</p> <p>Atgādinām, ka vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikviens aicināts nobalsot arī par citiem Latvijas reģionu ainavu dārgumiem un , iespējams, vienlaikus radīsies laba ideja, kur &scaron;oruden vēl paviesoties!</p> <p>Konkurss izsludināts Latvijas simtgadei veltītas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; ietvaros, kuras laikā ikviens iedzīvotājs aicināts nobalsot par katra reģiona desmit skaistākajām ainavām, tādējādi paužot savu viedokli par to, kurām no Latvijas ainavām būtu jānonāk Latvijas ainavu dārgumu krātuvē. Atlasītās 10 ainavas no katra reģiona tiks&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">glabātas dārgumu krātuvē citām paaudzēm, tās ne tikai iemūžinot fotogrāfijās, bet papildinot ar atmiņu stāstiem, vēstures liecībām un senākiem fotomirkļiem.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Par konkursu VPR Facebook kontā lasiet <a href="https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/photos/a.452445301472153.121480.154933674556652/1646232312093440/?type=3&amp;theater">&scaron;eit</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vair</strong><strong>āk informācijas:</strong> Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680.</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1konkursssacensībasskaļā lasīšanaPiedalies pirmajā nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensībā<p>Ja esi 11 vai 12 gadus vecs, esi drosmīgs un pārliecināts par sevi, Tev patīk izaicinājumi, tad nāc un piedalies pirmajā nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas &rdquo; sacensībā un kļūsti par Lasī&scaron;anas čempionu un Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk jaunu Skaļās lasī&scaron;anas sacensību.</p> <p>11 &ndash; 12 gadus veci skolēni (5.un 6.klase) visā valstī sāk gatavoties aizraujo&scaron;am pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās. Nīderlandē &nbsp;&scaron;ī sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu aizraujo&scaron;ā lasī&scaron;anas sacensībā.&nbsp;</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra motivācija uzsākt jaunu lasī&scaron;anas kampaņu ir vēlē&scaron;anās iemācīt bērniem izvēlēties interesantu literatūru skaļai lasī&scaron;anai.&nbsp; Tā var būt gan &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas&rdquo; grāmatu kolekcija, gan sen aizmirstas, labas grāmatas, gan tikko iznāku&scaron;i darbi.</p> <p>&nbsp;Madonas novada bibliotēka aicina&nbsp; ikvienu 5. un 6. klases skolēnu izvērtēt savu lasītprasmi, iepazīties ar&nbsp;<a class="aext" href="http://www.madona.lv/biblioteka/lv/box/files/lnbsacensibasnoteikumi_0.doc" target="_blank">sacensības noteikumiem&nbsp;</a>un iesaistīties vēl nebiju&scaron;ā projektā.</p> <p>&ldquo;Skaļajai lasī&scaron;anai&rdquo; var pieteikties individuāli vai visa klase, par to informējot reģiona koordinatoru pa t. 64821926, personīgi bērnu literatūras nodaļā vai sūtot vēstuli uz&nbsp;<a href="mailto:ligafili@inbox.lv">ligafili@inbox.lv</a>&nbsp;līdz 2017. gada 20.oktobrim.</p> <p>Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasī&scaron;anas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasī&scaron;anas čempions. Uz finālu&nbsp; tiks uzaicināta visa klase.</p> <p><br /><br /><em>Informāciju apkopoja:<br />&zwnj;Līga Fiļipova<br />&zwnj;Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</em></p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1NovadpētniecībaKonferenceŠodienas notikums – rītdienas vēsture<p><strong>2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks&nbsp; bibliotēku novadpētniecības konference "&Scaron;odienas &nbsp;notikums &ndash; rītdienas vēsture"&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku darbs balstās uz noteiktām tradīcijām, attīstās, pielietojot&nbsp; inovācijas un tehnoloģiskos risinājumus,&nbsp; meklējot&nbsp; kultūras un citu nozaru saskarsmes punktus, krustpunktus, papla&scaron;inot kultūras robežas, veidojot, saglabājot un nodro&scaron;inot publisko pieejamību informācijai par &nbsp;unikālo lokālo kultūrvidi.</p> <p>&nbsp;Ar mērķi veicināt Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, atmiņu institūciju sadarbību, jaunu darba virzienu attīstību, sniedzot profesionālu un emocionālu atbalstu&nbsp; bibliotēku novadpētniecības speciālistiem, iepazīstot Latvijas pilsētu un novadu kultūrvēsturi&nbsp; un bibliotēku novadpētniecības darbu 22 gadu laika intervālā kop&scaron; 1995. gada&nbsp; &scaron;ī būs 15. Latvijas &nbsp;bibliotēku novadpētniecības konference.</p> <p>Konferenci Madonas novada bibliotēkā&nbsp; atklās Madonas novada pa&scaron;valdības domes priek&scaron;sēdētājs A. Lungevičs, Latvijas nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Madonas novada bibliotēkas direktore&nbsp; I. Saulīte.</p> <p>Konferences jautājumu loks ietver kultūrvēsturiski nozīmīgus ziņojumus, Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba pieredzi, aktualitātes,&nbsp; jaunumus un ieceres nozares attīstībā, perspektīvos&nbsp; sadarbības&nbsp; risinājumus. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt&nbsp; Madonas novadu: noklausīties prezentācijas par to, ar ko lepojamies,&nbsp; kas paveikts, ko piedāvājam. Būs iespēja noklausīties Latvijas Valsts simtgades biroja&nbsp; informāciju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp; speciālisti runās par jaunākajiem&nbsp; projektiem un attīstības iespējām. Nozīmīga sadaļa konferences programmā atvēlēta Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredzes&nbsp; ziņojumiem un prezentācijām.</p> <p>Konferences programmu Madonas novada bibliotēkā papildinās izbraukums uz Sarkaņu pagastu lai iepazītu tā kultūrvēsturisko mantojumu un darba pieredzi Sarkaņu bibliotēkā, Amatu skolā, Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priek&scaron;metu krātuvē Sarkaņos, profesora Bieziņa muzējā &nbsp;&bdquo;Dilmaņi&rdquo;.&nbsp; Būs iespēja sevi bagātināt tiekoties ar <em>Vērtumniekiem.</em></p> <p>Otrā dienā konference darbu turpinās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās.</p> <p>Konferencē&nbsp; piedalīsies&nbsp; aptuveni 100 bibliotēku speciālisti, interesenti un &nbsp;lektori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferenci organizē Latvijas Nacionālā&nbsp; bibliotēka sadarbībā ar&nbsp; Madonas novada bibliotēku</p> <p>Konferenci atbalsta Madonas novada pa&scaron;valdība, Sarkaņu pagasta pārvalde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte</p>Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1Leļļu izstādeIneses Litauniks darināto leļļu izstāde<p>Vēl līdz septembra beigām Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā apskatāma Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inese Litauniks dzīvo Lazdonā un strādā Lazdonas pirmsskolas izglītības iestādē par grupas &ldquo;Vāverēni&rdquo; skolotāju. Ilgus gadus bērnudārzā bijusi muzikālā audzinātāja. Brīvajā laikā patīk veidot un radīt. Tekstilleļļu gatavo&scaron;anu apguvusi pa&scaron;mācības ceļā.</p>Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1PasākumsTikšanāsveselīgs dzīves veidsMēs esam tas, ko mēs ēdam<p>22.septembrī plkst. 16:00 Madonas novada bibliotēkā viesosies ārsts-gastroenterologs Hosams Abu Meri ar publisko lekciju - sarunu "Mēs esam tas, ko mēs ēdam".</p> <p>Hosams Abu Meri ir Libānas arābu izcelsmes Latvijas ārsts un politiķis. Uz dzīvi Latvijā pārcēlies 1993. gadā, lai studētu medicīnu. Strādājis dažādās medicīnas iestādēs par gastroenterologu, endoskopistu. Nodibinājis Arābu kultūras centru un Latvijas Libānas kultūras biedrību.</p> <p>Kop&scaron; 2006.gada strādā SIA Veselības centrs 4 par gastroenterologu, endoskopistu.</p> <p>Sarunas laikā Hosams Abu Meri stāstīs par veselīgu dzīvesveidu un ē&scaron;anas paradumiem. Kā ēdiens ietekmē mūsu veselību un kā dzīvot saskaņā un harmonijā ar savu ķermeni īpa&scaron;i &scaron;obrīd, kad tuvojas rudens.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aicināti visi interesenti!</p>Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsMēneša laikā par Vidzemes ainavu dārgumiem saņemtas 4016 balsis: vai tu jau nobalsoji?<p>Vislatvijas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; izsludinātā balso&scaron;ana jau ir pusē, un ikviens iedzīvotājs vēl mēnesi var sniegt savu vērtējumu, vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> izvēloties katra Latvijas reģiona 10 skaistākās ainavas, kuras viņaprāt spilgti raksturo konkrēto reģionu un ir nenovērtējama dabas bagātība, kas jāsaglabā nāko&scaron;ajām paaudzēm.&nbsp; Līdz 11.septembrim kopumā Latvijā jau saņemtas gandrīz 19&nbsp;500 balsis, no kurām 4016 balsis saņemtas tie&scaron;i par Vidzemes ainavām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dace Laiva</strong>, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā stāsta: <em>&ldquo; Vidzemes ainavas uz doto brīdi ir saņēmu&scaron;as otro lielāko balsu skaitu valstī &ndash; iespējams, pa&scaron;i vidzemnieki ir gana aktīvi, jo skaidri zina, kuras ir Vidzemei raksturīgākās ainavas. Nav &scaron;aubu, ka visas 50 ainavas, kas piedalās balsojumā ir unikālas un katrai ir savs stāsts, taču tie&scaron;i tāpēc aicinu ikvienu pa&scaron;valdības iedzīvotāju piedalīties balsojumā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka novada ainava iekļūs 10 labāko reģiona ainavu sarakstā un tiks iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. Vienlaikus par katra reģiona ainavām balsos arī īpa&scaron;i izveidota ekspertu padome, tomēr iedzīvotāju viedoklis būs ļoti svarīgs!&rdquo; </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Jau iepriek&scaron; stāstījām, ka no katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas simtgades jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā Daci Laivu&nbsp; (mob.t. 26566680, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a> ) vai doties uz tuvāko pa&scaron;valdības bibliotēku.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1IzstādesPasākumiDzejas dienasAKTIVITĀTES SEPTEMBRA MĒNESĪ<p>Septembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Sirds gadalaiki&rdquo; - Lijai Brīdakai 85<br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Ar vārdiem uzgleznot - Tā tikai dzejnieks prot&rdquo; /N.Geki&scaron;s/.<br /><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;Sapņu tēja no māla krūzes&rdquo; &ndash; keramiķim Jānim Seikstam 70!<br /><br /><strong>ESIP<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>&nbsp;&ldquo;Digitālais laikmets&rdquo;.<br /><strong><br />Konferenču zālē<br />01.09. - 17.09.</strong>&nbsp;ceļojo&scaron;ā izstāde &bdquo;Arvien cie&scaron;āka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai&rdquo;.<br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&nbsp;</strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /><br /></strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>13.septembris: 11:00&nbsp;</strong>Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Madonā</p> <p><strong>13.septembris: 13:00&nbsp;</strong>tiekamies ar Andu Līci un ielūkojamies viņas jaunajā redzējumu un dzejas grāmatā &ldquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo;</p> <p><strong>14.septembris:&nbsp;</strong>Dzejas dienas &ldquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash;&nbsp;<strong>17:30</strong>&nbsp;pie mums viesos Elīna Līce un Uldis Kākulis.</p> <p><strong>20.</strong>&nbsp;<strong>- 21.septembris:&nbsp;</strong>Bibliotēku novadpētniecības konference &ldquo;&Scaron;odienas notikums &ndash; rītdienas vēsture&rdquo;.</p> <p><strong>26.septembris:</strong>&nbsp;Eiropas valodu diena &ldquo;ES un 24 valodas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br />Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1PasākumigrāmataTikšanās ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci Madonas novada bibliotēkā<p><strong>Tre&scaron;die , 13. septembrī plkst. 13:00</strong> <strong>laipni aicinām uz tik&scaron;anos ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci, lai ieklaus</strong><strong>ītos viņas redzējumos un noskaņās pirms un pēc grāmatas &bdquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo; iznāk&scaron;anas.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="NoSpacing"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Jaunā <strong>Andas Līces</strong> grāmata aicina mācīties dalīties: ceļā, vārdos, priekā &ndash; gan savā, gan viens otra priekā, apzinoties, ka <em>laikmets jau neaiziet, mēs to aiznesam. Katrs pa savai atlūzai.</em></p> <p>&nbsp; Autores redzējumi aicina domāt līdzi. Par mūsu mūžu &ndash; ceļu zem kājām: bērna piedzim&scaron;anu, asna sajūtu &scaron;ajā pasaulē, tad sakņu sajūtu, plaukstas sajūtu, rokām, kurām dzīvot ir tas pats, kas strādāt, mīlestības paisumu un bēgumu, atgrie&scaron;anos pagalmā, kur sākums. Par mirkļiem, kad kāds no tuvajiem cilvēkiem pārceļas mūžībā, bet mūsu atmiņā aizķeras tikai sīkumi no tā Visuma, ko viņ&scaron; nesa sevī. Par skatī&scaron;anos uz priek&scaron;u, ie&scaron;anu, ne stāvē&scaron;anu uz vietas, kad, <em>grantij čirkstot, ar mums sarunājas ceļ&scaron;</em>. Par spārnos cel&scaron;anos, lido&scaron;anu un nolai&scaron;anos uz zemes, kad <em>jāiemācās pats grūtākais -/ spārnus salocīt tā,/ ka tie nesalūst.</em>&nbsp;</p> <p>&nbsp; Paldies, ka grāmata iznākusi, jāteic <em>NT Klasika</em>, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Madonas, Cesvaines pa&scaron;valdībām un Sarkaņu pagasta pārvaldei. Lasītājiem tā būs pieejama novadu pa&scaron;valdību bibliotēkās.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>Aicinām uz tik&scaron;anos ar autori!&nbsp;</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1PasākumiDzejas dienasVārdu mūzika dara pasauli dzīvu<p><strong>Ceturtdien, 14. septembrī plkst. 17:30</strong> Madonas novada bibliotēkā laipni aicinām uz Dzejas dienu pasākumu &bdquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash; pie mums viesos <strong>dzejniece</strong> <strong>un mūziķe Elīna Līce</strong> un <strong>dziesminieks Uldis Kākulis.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Lai pasaule atdzīvotos mūsos gaismā un stiprumā, nepiecie&scaron;ama gan sava daļa sievi&scaron;ķības, gan vīri&scaron;ķā spēka. Aicinām ieklausīties Elīnas un Ulda vārdu mūzikā.</p> <p>&nbsp; Dzejniece un mūziķe <strong>Elīna Līce</strong> (1979) &ndash; dziesminieces piedāvājumā: dzeja, autormūzika, dažādu tautu mūzika, ģitāra, stabule, balss. Viņa dzīvo Jūrmalā, ik pa laikam mēro ceļa domām bagāto attālumu uz Sarkaņu pagasta &bdquo;Ceļadomām&rdquo; mūsu novadā. Piedalās ar dzeju un mūziku saistītos pasākumos, Dziesminieku saietos &bdquo;Lielkrūzēs&rdquo;, Mūzikas un mākslas festivālā &bdquo;Bildes&rdquo;, Austras bērnu un savulaik arī rado&scaron;ās mājas &bdquo;Undīne&rdquo; aktivitātēs.</p> <p>&nbsp; Apgādā <em>Tapals </em>2009. gadā iznāca Andas Līces un Elīnas Līces dzejas grāmata &ndash; dubultportrets &bdquo;Tik tuvu pie&hellip;&rdquo;, kurā satikās divu dzejnieču &ndash; mātes un meitas, divu paaudžu dzīves redzējums.&nbsp;</p> <p>Elīnas jaunāko dzeju varam lasīt žurnālā &bdquo;Domuzīme&rdquo;, <em>Pieskāriena</em> lappusēs, top jauna dzejas grāmata, kuru veido smalki niansētas trauslas sievi&scaron;ķības un tanī pa&scaron;ā laikā dzīves gudras sievietes dzeja. &bdquo;Kamēr man būs/ kaut viens uzrakstāms vārds,/ sajutī&scaron;u sevi/ eso&scaron;u.&rdquo; &ndash; tā Elīna.</p> <p>&nbsp; <strong>Uldis Kākulis</strong> (1975) &ndash; dziesminieks, patriots ar stingru pārliecību: &bdquo;Tautai ir jādod varējums, gribē&scaron;ana, drosme, mugurkauls, lepnums par to, kas esam, lepnums, ka esam. Jādod un jāatdod spēks, kur&scaron; ir mūsos!&rdquo; Viņ&scaron; ir Latvijas Dziesminieku saietu dvēsele, r/a <em>Zvani</em> balss, Mūzikas un mākslas festivāla &bdquo;Bildes&rdquo; dalībnieks.</p> <p>&nbsp;&bdquo;Ja es kaut kur eju, tad vienkār&scaron;i eju, bet, ejot pa Latvijas zemi, es redzu zāli, smilgas, krūmus, kokus - esmu viens vesels ar to smilgu, peļķi vai ezeru, tādas ir manas sajūtas!&rdquo; &ndash; tā Uldis intervijā ar S. Vanzoviču.</p> <p>&nbsp; Apmeklētājiem noteikti atmiņā Ulda spēcīgā, varenā balss L. Briedim veltītajās Dzejas dienās Madonas novada bibliotēkā 2014. gadā un Ulda dziedātā &ldquo;&Scaron;ūpuļdziesma mātei&rdquo;: (<em>Ej, māmiņ, zālē, ej, akmenī</em>&hellip;) ar mūsu novadnieka vārdiem.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 13.6px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong><span style="font-size: 13.6px;">Aicinām uz tik&scaron;anos, lai noskaņu krāsas piedzimst vārdos! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; 14. septembrī 15:10</strong> <strong>Madonas Pilsētas vidusskolā laipni aicinām ņemt dalību Dzejas dienu pasākumā raksto&scaron;os un muzicējo&scaron;os Madonas skolu vecāko kla&scaron;u audzēkņus, viesos dzejniece un dziesminiece Elīna Līce un dziesminieks Uldis Kākulis.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Informāciju sagatavoja: Sarmīte Radiņa</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsLīdz 15.oktobrim nobalso par ainavu dārgumiem!<p>No &scaron;ī gada 15.augusta līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no &scaron;.g. 15.augusta līdz 15.oktobrim. Vietnē būs iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: <a href="mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv">ainavudargumi@varam.gov.lv</a>).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informāciju apkopoja: </em></p> <p><em>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</em></p>Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1Latvijai 100; Balsošana; Ainavu dārgumiKas Tevī atmodina nacionālo identitāti? Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus<p>No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veido&scaron;anā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt, skaistākos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ainavām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir Vidzemes pusei raksturīgas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes koordinatore Vidzemē <strong>Dace Laiva</strong> norāda: <em>&ldquo; Aicinu iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi un vērtību latvie&scaron;a dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina nacionālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, kuras iesniegu&scaron;i mūsu pa&scaron;u iedzīvotāji, kuri pieteiku&scaron;i savus ainavu dārgumu &ndash; kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds ar mobilā telefona palīdzību. &Scaron;is nav fotokonkurss, &scaron;is ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!&rdquo; </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>No katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Jāpiebilst, ka par objektiem balsos arī īpa&scaron;a ekspertu padome, kuras sastāvā ir zino&scaron;i ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar latvie&scaron;u kultūras vērtību saglabā&scaron;anu un aktualizē&scaron;anu &ndash; piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departaments, u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss pārvērtīsies par vienu punktu, arī katrs no padomes locekļiem sniegs savu vērtējumu, un saņemtie punkti par katru objektu tiks summēti, lai noteiktu katra reģiona vērtīgākos 10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau iepriek&scaron; ziņojām, ka Vidzemē mēne&scaron;a laikā tika pieteiktas 333 ainavas vai to elementi, atspoguļojot Latvijas iedzīvotāju sajūtu par tipisku Vidzemes ainavu. Nepārprotami, liels darbs veikts, lai visus pieteikumus izvērtētu, veiktu apkopojumu un noteiktu 50 vērtīgākās Vidzemes ainavas. Kā stāsta <strong>D. Laiva</strong>: <em>&ldquo;Tā kā Vidzemes sarakstā varējām piedāvāt ne vairāk kā 50 ainavas, liels un rūpīgs darbs tika veikts, klasificējot un apvienojot kādā konkrētā teritorijā pieteiktos ainavu elementus. Piemēram, tika apvienoti vairāki pieteiktie ieži Amatas upes krastos, tos ainavu dārgumu sarakstā nosaucot par Amatas upes ieleju &ndash; tādējādi ikviens iedzīvotāja norādītais ainavu dārgums tiek ņemts vērā, saglabājot informāciju par katru pieteicēju, kā arī apvienojot pieteikumā rakstīto informāciju par to, kāpēc &scaron;is ir unikāls Vidzemes ainavu dārgums.</em>&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemē &ndash; Dace Laiva (<a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680) vai arī interesēties vietējā pa&scaron;valdības bibliotēkā.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Sun, 15 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1balsošanaAinavu dārgumiSasparojamies un līdz 16.oktobrim balsojam par ainavu dārgumiem!<p>Vēl līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15.oktobrim. Vietnē iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja:</p> <p>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</p>Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1IzstādesAktivitātes augustā<p><strong>Gaidām Jūs bibliotēkā augusta mēnesī, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai mājās.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Radī&scaron;anas brīnums&rdquo;- Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei &nbsp;85.<br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>"Baltā, zaļā grāmatā ierakstītais" - Jānim Jaunsudrabiņam &nbsp;140.<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;-par daudz ko brīnos un daudz kam ticu. Varbūt tāpēc nejūtos vecs.&rdquo; &ndash; aktierim Gunāram Placēnam 90!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong> &ldquo;Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 01.08. - 31.08.</strong>&nbsp;Izstāde "STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde", kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Kas cilvēks ir bez Dzimtenes?&rdquo; - Jānim Jaunsudrabiņam - 140.&nbsp;</p> <p><strong>01.08. - 31.08.&nbsp; </strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /> <br /> <br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1izstādes bibliotēkāMākslas izstādesAKTIVITĀTES JŪLIJĀ<p>Gaidām Jūs bibliotēkā arī vasaras mēne&scaron;os, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai uz mājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong><em>Abonementā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&rdquo;Obligātā lasāmviela atvaļinājuma laikā pie jūras, laukos vai uz balkona terases&rdquo;</li> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&ldquo;Dārza, lauka, meža veltes burciņā&rdquo;</li> </ul> <p><strong><em>Uzziņu lasītavā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Izstāde novadniekam &ndash; 2017.gada jubilāram: &ldquo; - svētceļnieks esmu, dvēseles skaidrots, dvēseles balts&rdquo; &ndash; Dzejniekam, komponistam Imantam Vanagam 90!!<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>ESIP</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Tematiskā izstāde<strong> &ldquo;</strong>Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>Konferenču zālē</em></strong></p> <ul> <li><strong>01.07. plkst. 9:00-15:00 &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00</strong> &ldquo;STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde&rdquo;, kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.</li> </ul> <p><strong><em>Bērnu literatūras nodaļā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00<em> </em></strong>&ldquo;Sapņu saliņa&rdquo; - Jāzepam Osmanim &ndash; 85<em></em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2017.gada 18.-19. jūlijā</strong> Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 20.saiets &ndash; konference &ldquo;Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā&rdquo;</p> <p><em>* &Scaron;ogad konferenci organizē Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļu.</em></p>Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1Izstādesmākslas darbiSTUDIJAS 4 M pirmā darbu izstāde Madonas novada bibliotēkā<p>22.jūnijā plkst. 15:00 Madonas mākslas mīļotāju grupai īpa&scaron;s notikums &ndash; pirmā darbu izstāde, kas tiks atklāta Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grupa savu darbību uzsāka pērnā gada rudenī, kad atsaucoties Madonas mākslas skolas atbalsta biedrības aicinājumam, gleznot ceturtdienu rītos un vakaros pieteicās vairāki Madonas pilsētas un novada mākslas mīļotāji.</p> <p>Gada griezumā māksla iepazīta strādājot Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas telpās Kristīnes &Scaron;ulces vadībā.</p> <p>Noslēdzot pirmo darbības gadu izveidota izstāde Madonas novada bibliotēkā.</p> <p>Izstādē piedalās darbu autori - Skaidrīte Bērziņa, Linda Ļulēna, Rigonda Pinka, Inese Elekse, Santa Jaujeniece, Vēsma Dumberga, Larisa Pogule, Rudīte Smudze, Līga Dzene, Rihards Jagmanis.</p> <p>Studija 4 M &ndash; sevī ietver saīsinājumu ar četriem M &ndash; mēs Madonas mākslas mīļotāji. Mākslas mīļotāji, cilvēki kuri vēlas izmēģināt,&nbsp; ko jaunu,&nbsp; izteikt savu krāsu pasaules redzējumu un sajūtas mākslā.</p> <p>Aicināti visi interesenti, uz izstādes atklā&scaron;anu Madonas novada bibliotēkas 2. stāva zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Madonas mākslas mīļotāju grupas vadītāja</em></p> <p><em>Kristīne &Scaron;ulce</em></p> <p><em>28615694</em></p>Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1PasākumsAstroloģijaPirtsLīgo svētkiEs mēģinu sakārtot sevi<p>&nbsp; &Scaron;ogad Madonas novada bibliotēkas organizētā pasākumu cikla &bdquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo; 3. tik&scaron;anās &ldquo;Es mēģinu sakārtot sevi&rdquo; notiks bibliotēkā <strong>otrdien, 20. jūnijā 17:00</strong>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Aicinām apmeklētājus pirmssvētku laikā tikties ar astroloģi <strong>Danutu Kiopu</strong> un pirts meistaru <strong>Vilni Lejnieku</strong>.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz laipni aicinām ikvienu, kam saisto&scaron;as &scaron;ķiet izvēlētās sarunu tēmas, kas aizdomājas par to, kā pa&scaron;iem rast mieru ikdienā, sakārtot domas, savu ķermeni, nelaist klāt nevajadzīgas intrigas, nenest pāri darījumus un rūgtumu sev pičpaunā un liekties zem to svara.&nbsp;</p> <p>&nbsp; Kopā ar Danutu mēģināsim saprast, ko sadzirdēt priek&scaron;ā teiktajos Zvaigžņu čukstos,&nbsp; vai tās ir mūsu iespējas vai nolemtība. Vai mūsu veselības recepte slēpjas dzim&scaron;anas datumā? Cik svarīga ir tuvu cilvēku savstarpējā mijiedarbība, lai mēs justos labi.</p> <p>&nbsp; Pirts &ndash; tā esot laimes dalī&scaron;ana. Varbūt īstākais laiks par to parunāt, tad Saulgriežos izbaudīt īstu pirts piedzīvojumu. Par Pirts skolu, pirts meistara praksē gūto, par pirts rituālu daudzveidību, smalkajām niansēm, kas izkopjamas un varbūt arī kā dāvanas saņemtas, uzrunājām ar mums dalīties Vilni Lejnieku. Kādā intervijā viņ&scaron; stāsta: &ldquo;Līdz Pirts skolai pirti uztvēru kā fizisku attīrī&scaron;anos &ndash; ieej, izkarsējies un esi tīrs. Bet man iemācīja saprast, ka pirtī ir iespējams attīrīties arī garīgi. Pirts jēga ir darīt cilvēkus laimīgus.&rdquo; Vilnis ir arī reiki meistars un dziednieks. Ieklausīsimies un ļausimies, lai svētkiem veram durvis sevī sakārtoti, tad rotājam savu sētu, pinam vainagus un kuram Jāņu ugunskurus.</p> <p>&nbsp; Pirmajā tik&scaron;anās reizē par tēmu &bdquo;Es un mana veselība&rdquo; ar klausītājiem domās dalījās SIA &bdquo;Madonas slimnīca&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētājs Artis Stuburs un zobārsts Kristaps Vidžis. 2. tik&scaron;anās: &bdquo;Es mēģinu saprast savu bērnu&rdquo; bija pulcinājusi kopā interesentus, lai uzmanīgi klausītos un kopā darbotos ar skolas un ģimenes psiholoģi Inesi Vaniņu un PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāju Gitu Lancmani, &nbsp;pirmskolas skolotāju Sandru Pulksteni.</p> <p>&nbsp; Ieklausījāmies bērnu attīstības at&scaron;ķirīgajās niansēs dažādos vecumposmos, mēģinājām uz pasauli paraudzīties no mazuļu skatu punkta, saprast, ko mums pieaugu&scaron;ajiem vajadzētu darīt citādāk, lai saprastos ar savu bērnu.&nbsp; Par niķiem un stiķiem veikalos un citās sabiedriskās vietās, par gulē&scaron;anu vai negulē&scaron;anu savā istabā, par dro&scaron;ības sajūtu bērnam, par ātrajām dusmām un bērna garastāvokļa maiņām&nbsp; - par to visu un daudzām citām niansēm veidojās saruna ar psiholoģi Inesi Vaniņu.</p> <p>&nbsp; PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāja Gita Lancmane mūs iepazīstināja ar Dabas vides estētikas aizrautīgo piedāvājumu viņas vadītajā bērnudārzā &ndash; darboties bērniem ar siltām smiltīm, ļaujoties dabiskām sajūtām. Spēt nomierināties, rast prieku darbojoties. Tā ir iespēja mēģināt uzzināt vairāk par bērnu jau no pirmajiem priek&scaron;statiem: vai viņ&scaron; smiltis ar rociņām tuvina sev, vai gluži pretēji &ndash; stumj no sevis projām. Uz &scaron;āda veida nodarbībām PII &ldquo;Priedīte&rdquo;, gan&nbsp; pēc iepriek&scaron;ēja pieteikuma, varē&scaron;ot doties arī citi bērni, ne tikai viņu bērnudārziņa audzēkņi.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pa&scaron;iem padarboties ar krāsainām smiltīm. Veidot gan apsveikumus, gan aproces, gan monogrammas mums līdzēja pirmskolas skolotāja Sandra Pulkstene. Paldies pasākuma dalībniecēm par interesanto tik&scaron;anos un mums atvēlēto laiku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <strong>Laipni gaidām Madonas novada bibliotēkā &ndash; 20. jūnijā 17:00!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><em>Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</em></span></p>Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0300