Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43573&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43573&type=1IzstādesPasākumiAktivitātesAKTIVITĀTES JANVĀRA MĒNESĪ<p><strong>Jauns gads nāk ar jauniem izaicinājumiem. Izaicinām Jūs &scaron;ogad lasīt vēl vairāk un bibliotēku apmeklēt vēl biežāk, jo mēs esam par gudru sabiedrību &ndash; par laso&scaron;u un izglītotu. Janvāra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos aktivitātēs, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kurus lasīt brīvā brīdī, mācību ietvaros, sabiedriskajā transportā vai vakarā &ndash; saldākam miegam.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>02.01. - 31.01.&nbsp;</strong>&ldquo;Mans zelts ir mana tauta<strong> / </strong>Mans gods ir viņas gods&rdquo;<strong> </strong>Rūdolfam Blaumanim 155</p> <p><strong>02.01. - 31.01. </strong>&ldquo;Sapnis par Latvijas laukiem&rdquo; Ilzei Kalnārei 100<strong>&nbsp;</strong></p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 02.01. - 31.01.&nbsp;&ldquo;</strong>Ja jūs nedomājat par nākotni, jums tās nebūs&rdquo; /Dž.Golsvertijs -&nbsp;&nbsp; Latvijas ekonomika, tautsaimniecība &ndash; nozaru literatūras popularizē&scaron;ana no Uzziņu lasītavas krājuma</p> <p><br /> <strong>ESIP/EDIC <br /> 02.01. - 30.06. </strong>&ldquo;Bulgārijas prezidentūra Eiropas Savienībā&rdquo;.</p> <p><strong>02.01. - 31.01.</strong> &ldquo;2018. - Eiropas Kultūras mantojuma gads&rdquo;<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 02.01.-11.01. </strong>Džona Morisona, Kanādas vēstnieka Latvijā no 2012.-2014.gadam fotogrāfiju izstāde &ldquo;Arktikas noslēpumi&rdquo;.</p> <p><strong>12.01.-30.12. </strong>Ivara Veigura gleznu izstāde.<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /> Bērnu literatūras nodaļā<br /> 04.01. - 23.01. &nbsp;&nbsp;&nbsp; &ldquo;</strong>Lasītākās grāmatas -2017&rdquo;</p> <p><strong>16.01. - 31.01.&nbsp; &ldquo;</strong>Sveiki! Esmu Runcis Zābakos&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>12.janvārī </strong>Ivara Veigura gleznu izstādes atklā&scaron;ana.<strong></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>6. janvārī 11:00-13:00 </strong>UNESCO Latvijas Nacionālās&nbsp; komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas" aktivitāte "Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>11.janvārī</strong> &ldquo;Džentlmenis satiek princesi&rdquo; - ekspreskonkurss&nbsp; ikvienam apmeklētājam (11.01. Starptautiskā pieklājības diena).</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Sveiki! Esmu Runcis Zābakos&rdquo; - tematiskas nodarbības par&nbsp; &Scaron;arla Perro pasakām.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ldquo;Lelles &Scaron;arlotes skola&rdquo; - izzinām un augam kopā. Tematiskas nodarbības pirmskolas vecuma bērniem saskaņā ar PII mācību programmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Medijjpratības un informācijpratības nodarbības visu vecumu skolēniem&nbsp; un PII audzēkņiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Janvāra 3. dekādē (datums tiks precizēts)&nbsp; Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notiks Madonas novada&nbsp; Nacionālās "Skaļās lasī&scaron;anas" sacensību fināls.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p> <p><strong><br /> </strong>Ieeja bez maksas.</p>Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43574&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43574&type=1PasākumibērniemĢimeņu sestdienaskaļā lasīšanaIesāksim 2018. gadu kopā!<p>Tas būs īpa&scaron;s gads visai mūsu valstij un arī Madonas novada bibliotēkai. Mums jau 95!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jauno&nbsp; gadu iesāksim 2018. gada 6. janvārī plkst. 11:00 ar&nbsp; UNESCO Latvijas Nacionālās&nbsp; komisijas tīkla "Stāstu bibliotēkas"aktivitāti "Mantojums. Mans? Tavs? Mūsu!". 2017. gadā aicinājām ģimenes dalīties pieredzē par brīvā laika aktivitātēm, bet 2018. gadā godā celsim mantojumu. Mums katram tāds ir! Vai tas būtu sens stāsts, ģimenes leģenda, dziesma vai rotaļa, fotogrāfija, lieta vai amats, ko esam saņēmu&scaron;i no senčiem. Dalīsimies&nbsp; un kļūsim bagātāki.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2018. gada janvāra 3. dekādē ( datums tiks precizēts)&nbsp; Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notiks Madonas novada&nbsp; Nacionālās "Skaļās lasī&scaron;anas"sacensību fināls.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja, 64821926</p>Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43739&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43739&type=1Gleznu izstādeBibliotēkā skatāma Ivara Veigura gleznu izstāde<p>Laipni aicinām Madonas novada bibliotēkas konferenču zālē apmeklēt Tautas tēlotājmākslas studijas "Madona" dalībnieka Ivara Veigura gleznu izstādi.</p> <p>Izstādes atklā&scaron;ana 2018. gada 12. janvārī plkst. 17:00.</p>Thu, 11 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43690&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43690&type=1NVObezmaksas konsultācijasValmieras novada fondsBezmaksas konsultācijas nevalstiskajām organizācijām Madonā<p class="Teksts"><strong>24.&nbsp;janvārī no pulksten 10.00 Madonas novada bibliotēkā nevalstiskajām organizācijām būs pieejamas bezmaksas konsultācijas par grāmatvedības, juridiskajiem un attīstības jautājumiem. Īpa&scaron;i aktuāla &scaron;obrīd varētu būt gada pārskatu sagatavo&scaron;ana, būtiskas izmaiņas dažādu atlīdzību un nodokļu aprēķinā&scaron;anā, aktuālās finan&scaron;u piesaistes iespējas, izmaiņas ar ziedotāju nodokļu atlaidēm un patiesā labuma guvēju reģistrācija, kas obligāta visām biedrībām un nodibinājumiem. Uz konsultācijām iepriek&scaron; jāpiesakās pa tālruni 20258200 vai e-pastu </strong><a href="mailto:vnf@vnf.lv"><strong><em>vnf@vnf.lv</em></strong></a><strong>.</strong></p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts"><strong>NVO juridiskie un attīstības jautājumi</strong> aptver tādas tēmas kā NVO izveide, dibinā&scaron;anas dokumenti, statūtu un pārvaldes institūciju izmaiņas, darbības ilgtermiņa plāno&scaron;ana, līdzekļu piesaiste, projektu vadība utt. Konsultācijas sniedz Ansis Bērziņ&scaron;, Valmieras novada fonda vadītājs. Viņ&scaron; palīdz NVO par &scaron;īm tēmām kop&scaron; 2007.&nbsp;gada, ir vērtējis projektus EEZ finan&scaron;u instrumenta konkursos, tā gūstot priek&scaron;statu par organizāciju dažādību un par tipiskām kļūdām projektos.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts"><strong>NVO grāmatvedības</strong> konsultācijas aptver jebkurus jautājumus saistībā ar finan&scaron;u uzskaiti, dokumentu noformē&scaron;anu, vienkār&scaron;ā un divkār&scaron;ā ieraksta grāmatvedības organizē&scaron;anu, gada pārskatiem utt. Konsultācijas sniedz Dzintra Blaua, pieredzējusi grāmatvede NVO, pa&scaron;valdībās un uzņēmumos.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">Izbraukuma konsultācijas vēl notiks 26.&nbsp;janvārī Cēsīs un 29.&nbsp;janvārī Alūksnē. Pateicoties Kultūras ministrijas atbalstam, Valmieras novada fonds individuālās konsultācijas nodro&scaron;ina bez maksas un tās pieejamas jebkurai biedrībai un nodibinājumam Vidzemē līdz pat 2018.&nbsp;gada beigām. Ikdienā ar speciālistiem var sazināties telefoniski vai e‑pastā, bet personīgi satikties var Valmierā, iepriek&scaron; piesakoties pa tālruni 20258200 vai e‑pastu <a href="mailto:vnf@vnf.lv"><em>vnf@vnf.lv</em></a>.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">Pilna informācija par konsultācijām pieejama <strong>mājas lapā </strong><a href="http://www.vnf.lv/"><strong><em>www.vnf.lv</em></strong></a> sadaļā &ldquo;Aktuāli&rdquo;.</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">&nbsp;</p> <p class="Teksts">Papildu informācija:</p> <p class="Teksts">Ansis Bērziņ&scaron;, Valmieras novada fonda valdes priek&scaron;sēdētājs</p> <p class="Teksts">Tālrunis: 26136756, 64281792; e-pasts: <a href="mailto:vnf@vnf.lv"><em>vnf@vnf.lv</em></a></p> <p class="Teksts"><em><a href="http://www.vnf.lv/">http://www.vnf.lv</a></em></p>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43691&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43691&type=1spēleMadonas novads"Gailis ganos"<p>15.janvārī plkst. 15:00 Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā interaktīvās spēles par Madonas novadu "Gailis ganos" prezentācijas svētki.</p> <p>Spēles tap&scaron;anu atbalstījusi LR Kultūras ministrija un Valmieras novada fonds.<br /><br />&zwnj;Spēli izstrādājusi biedrība "ARONAS PĪLĀDZIS", MC "1.stāvs".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iveta Kaparkalēja<br />Biedrības "ARONAS PĪLĀDZIS"<br />Valdes priek&scaron;sēdētāja<br />t. 26363415</p>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43489&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43489&type=1IzstādespasākumsZiemassvētkiAktivitātesBalta galdauta stūrī ieritinājusies piparkūku sirsniņa mīlestībā pukst par Tevi, mani un mums<p>&nbsp; Pirmssvētku laikā aicinām apmeklēt pasākumu&nbsp; no cikla&nbsp; &ldquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo; Madonas novada bibliotēkā <strong>otrdien, 19. decembrī pulksten 17:00!</strong></p> <p>&nbsp; &nbsp;Kad gada garumā esam mēģināju&scaron;i uzzināt vairāk par savu veselību, sakārtot sevi, saprasties ar savu bērnu, justies skaistai sev un savējiem, pienākusi kārta arī svētkiem.&nbsp;</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz mūsu tik&scaron;anās tēma: <strong>&ldquo;Klāju galdu sev un savējiem.&rdquo;</strong> Kopā ar saimnieci un uzņēmēju <strong>Irinu Uhanovu</strong> mācīsimies locīt salvetes un noformēt ēdienus svētkiem. Dārzeņus, zaļumus, no kā veidot dekoriņus salātu noformē&scaron;anai, būsim jau sagādāju&scaron;i, arī salvetes, ko locīt. Bet ja mājas virtuvē ir pa&scaron;iem savs pierasts darba instruments, kas klausa un pieguļ rokai, varat to paņemt līdzi.</p> <p>&nbsp; Par to, lai bibliotēkā netrūktu iedvesmas pa&scaron;u roku veidotiem apsveikumiem un nelielām dāvaniņām, jau ir parūpēju&scaron;ies Madonas Bērnu un jaunie&scaron;u centra <strong>vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieki. </strong>Floristikas, mākslas studijas &ldquo;Tu visu vari&rdquo;, keramikas un pulciņa&nbsp; &ldquo;Mīļlietiņas&rdquo;&nbsp; audzēkņu darbi tapu&scaron;i &scaron;ajā mācību gadā pulciņu nodarbībās<strong> </strong>skolotāju: Karīnas Ravinskas, Rimmas Smoļskas, Ievas Rep&scaron;as un Māra Karlsona vadībā. Izstāde bagāta krāsām, prieka, idejām un mīlestības. Nāciet un apskatiet gan tagad, gan ziemas brīvdienās ar saviem draugiem, vecākiem un viesiem!</p> <p>&nbsp; Par sniega sajūtu arī esam parūpēju&scaron;ies, jo konferenču zālē apskatāma Džona Morisona fotogrāfiju izstāde &ldquo;Arktikas noslēpumi&rdquo;, kas tapusi sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā.</p> <p>&nbsp; Lai rado&scaron;s noskaņojums un &ndash; tiekamies Madonas novada bibliotēkā!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sarmīte Radiņa&nbsp; &nbsp;</p>Fri, 15 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43493&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43493&type=1Ziemassvētkidarba laiksJaunais gadsIzmaiņas bibliotēkas darba laikā<p>Gada nogalē, kad kluso Ziemassvētku gaidī&scaron;anas laiku nomaina nemiers par Vecā gada pavadī&scaron;anu un Jaunā gada sagaidī&scaron;anu, būs izmaiņas arī bibliotēkas darba laikā.</p> <p>23.&nbsp;decembrī:&nbsp;9:00-14:00<br />24.,&nbsp;25.,&nbsp;26.&nbsp;decembrī:&nbsp;slēgta<br />30.&nbsp;decembrī:&nbsp;9:00-14:00<br />31.&nbsp;decembrī:&nbsp;slēgta<br />1.&nbsp;janvārī:&nbsp;slēgta<br />&nbsp;<br />Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!<br /><br />Un neaizmirstam, ka arī 2018.gadā: "VISS,&nbsp;KAS&nbsp;MUMS&nbsp;JĀZINA,&nbsp;IR&nbsp;CEĻ&Scaron;&nbsp;UZ&nbsp;TUVĀKO&nbsp;BIBLIOTĒKU"! /A.EIN&Scaron;TEINS/<br />&zwnj;<br />&zwnj;Uz tik&scaron;anos!</p>Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43426&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43426&type=1IzstādesFOTOGRĀFIJU IZSTĀDE "ARKTIKAS NOSLĒPUMI"<p>Decembrī Madonas novada bibliotēkā apskatāma fotogrāfiju izstāde "Arktikas noslēpumi".</p> <p>Ceļojo&scaron;o izstādi "Arktikas noslēpumi" veido vairāk nekā 30 fotogrāfiju, kas tapu&scaron;as Kanādas Tālajā Arktikā laikā no 1969. līdz 1972. gadam, kad, studējot universitātē, fotogrāfiju autors &ndash; Džons Morisons, Kanādas vēstnieks Latvijā no 2012.-2014.gadam&nbsp; &ndash; vasaras brīvlaikos piedalījās zinātniskajās ekspedīcijās. Attēlos atklājas Arktikas pārsteidzo&scaron;ais skaistums ar tās ledājiem, aisbergiem un mežonīgo dabu. Bildēs iemūžināts arī pētniecības darbs un pētnieku komandas sadzīve.</p> <p>Džons Morisons par izstādi izsakās &scaron;ādi: "Tā ilustrē to, kas mani iespaidoja visvairāk &ndash; spējā pāreja no ziemas uz vasaru gan uz zemes, gan jūrā. Tā vienlaikus &scaron;ķiet dramatiska, taču ir tik neaprakstāmi skaista. Tālā Arktika ir tuksnesis bez kokiem, kas deviņus mēne&scaron;us gadā ir ieskauts sasalu&scaron;ā klusumā. Taču neilgajā atku&scaron;ņa laikā tajā mutuļo upes, citādi vienmēr skarbajos apvidos uzplaukst savvaļas puķes, bet lapsas, muskusvēr&scaron;i, roņi un citi savvaļas dzīvnieki izbauda īsās vasaras dvesmu."</p> <p>Izstādes nosaukums "Arktikas noslēpumi" attiecināms ne tikai uz zinātniskajām atklāsmēm, bet arī uz visskarbākās un vismazāk apceļotās pasaules daļas negaidīto skaistumu.</p> <p>Džons Morisons, Kanādas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā, Lietuvā un Igaunijā no 2012.-2014. gadam, Kanādas ārlietu dienestam pievienojās 1985. gadā. Viņ&scaron; ir strādājis Kanādas vēstniecībās Ķīnā un Japānā, un Kanādas Tirdzniecības birojā Taivānā. Viņ&scaron; ir ieņēmis vairākus augstus amatus arī Kanādas Ārlietu departamentā, tostarp bijis Austrumeiropas un Balkānu, kā arī Ķīnas un Mongolijas nodaļu direktors. Tāpat Dž. Morisons daļu savas karjeras ārlietu dienestā ir pavadījis pārstāvot Kanādas intereses Krievijā, Serbijā, Maķedonijā un Melnkalnē.</p>Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43428&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43428&type=1VideoprojektsBalto matu stāstiDokumentālo video interviju cikls Balto Matu Stāsti<p>Realizējot projektu &ldquo;Dokumentālo video interviju cikls Balto Matu Stāsti&rdquo;, Madonas rado&scaron;ā biedrība Melnais Piens &scaron;ogad ir izveidojusi 5 sēriju dokumentālo video interviju ciklu par laikiem un notikumiem cilvēku dzīvēs Latvijā, kas vēl nav aprakstīti vēstures grāmatās.</p> <p>&nbsp;</p> <p>No 05.12.2017. līdz 18.12.2017. Madonas novada bibliotēkā, 1. stāvā būs iespēja ikvienam interesentam noskatīties visas projektā izveidotās sērijas klātienē.</p> <p>1.sērija - režisore Skaidrīte Strade;</p> <p>2.sērija - agronoms Voldemārs Māliņ&scaron;;</p> <p>3.sērija - masieris Voldemārs Svilāns</p> <p>4.sērija - diriģents Jānis Sprancmanis</p> <p>5.sērija - finansiste Jeuženija Adamoviča</p> <p>Projekts top ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Valmieras novada fonda atbalstu, sadarbojoties rado&scaron;ā darbnīcu centra MCity dalībniekiem un Madonas Valsts ģimnāzijas mediju klases skolēniem. Video un audio montāžas darbos sadarbojāmies ar Multimedijustudijakanna. Projektu realizē biedrība Melnais Piens. Vairāk informācijas par projektu: www.facebook.com/baltiemati&nbsp;<br /><br />Foto galerija pieejama&nbsp;<a class="aext" href="https://www.facebook.com/pg/baltiemati/photos/?tab=album&amp;album_id=1760596597346083" target="_blank">&Scaron;EIT.</a><br />Video par projekta noslēguma pasākumu skatāms&nbsp;<a class="aext" href="https://www.youtube.com/watch?v=CwiCBUV-H1s" target="_blank">&Scaron;EIT.</a><br /><br />&zwnj;Lauris Krievs</p> <div>Biedrība "Melnais Piens"</div>Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43427&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43427&type=1IzstādesPasākumiAKTIVITĀTES DECEMBRA MĒNESĪ<p>Decembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes, iedvesmotos svētku svinē&scaron;anai un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.12. - 30.12.&nbsp;</strong>&ldquo;Pa&scaron;a griba ieceļ pa&scaron;a debesīs&rdquo; - izcilajai rakstniecei Zentai Mauriņai 120.</p> <p><strong>01.12. - 30.12. &ldquo;</strong>Pasakaini sniegi snieg&hellip;&rdquo; - Ziema literatūrā, mākslā</p> <p><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br />01.12. - 30.12.&nbsp;</strong>&ldquo;Man laimējies dzīvot Madonas novadā&rdquo; &ndash; dzejniekam Pēterim Jurciņam būtu 85!</p> <p><br /><strong>ESIP<br />01.12. - 30.12.&nbsp;</strong>&ldquo;Zaļa, zaļa Eiropa&rdquo;.<br /><strong><br />Konferenču zālē<br />11.12.-27.12.&nbsp;</strong>Džona Morisona, Kanādas vēstnieka Latvijā no 2012.-2014.gadamfotogrāfiju izstāde&ldquo;Arktikas noslēpumi&rdquo;.</p> <p><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br />01.12. - 30.12.&nbsp;</strong>&ldquo;Tik balta, balta sēta..&rdquo;<br /><br /></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Pasākums &ldquo;Klāju galdu sev un savējiem&rdquo;&nbsp;</p> <p><strong><br />Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong><br /><strong><br /></strong>Ieeja bez maksas.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43109&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43109&type=1Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļa 2017. gadā<p class="bigtext">Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Ziemeļvalstīs&nbsp;projekts norisināsies jau 21. reizi, Latvijā &nbsp;- 20. reizi. Nedēļas galvenais&nbsp;uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana.&nbsp;&Scaron;ogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir&nbsp;<strong>Ziemeļu salas</strong>.</p> <p>Gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata:&nbsp; jaunākā skolas vecuma bērniem Mauri Kunnas&nbsp; <strong>&ldquo;Bagātību sala&rdquo;, </strong>pusaudžiem <strong>-</strong> Marijas Turt&scaron;aninovas &ldquo;<strong>Marēsi. Sarkanā klostera hronikas</strong>&rdquo;, bet pieaugu&scaron;ajiem fragmenti no Ullas-Lēnas Lundbergas <strong>&ldquo;Ledus&rdquo;.</strong></p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes&nbsp; Madonas novada bibliotēkā sākās 8.novembrī ar Ziemeļu ministru padomes &nbsp;tematiskās ceļojo&scaron;ās izstādes &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo; atklā&scaron;anu un tik&scaron;anos&nbsp; ar žurnālisti Sandru Kropu.</p> <p>&Scaron;is ir arī pazīstamās un iemīļotās zviedru bērnu rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas 110.dzim&scaron;anas dienas mēnesis, tāpēc aicinām iegriezties bērnu literatūras nodaļā un apskatīt latvie&scaron;u valodā izdoto Astrīdas Lindgrēnas darbu izstādi. Piedāvājam tematiskas nodarbības par populārās zviedru bērnu rakstnieces dzīvi un daiļradi (kolektīvus apmeklējumus lūdzu pieteikt pa t. 64821926 vismaz 1 dienu iepriek&scaron;).&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43110&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43110&type=1konkurssspēlepatriotismsNāc un piedalies!<p>Patriotisms nerodas ne no kā un uzreiz. Tas ir mērķtiecīgs, ilglaicīgs audzinā&scaron;anas un izglītības process, kurā jāpiedalās visai sabiedrībai un ikvienam no mums. Sāksim ar mazumiņu, iepazīsim savu pilsētu un tās apkārtni, spēlējot Madonas novada bibliotēkas kolektīva izveidoto spēli &ldquo;Izzini Madonu&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vai mēs pazīstam&nbsp; cilvēkus, kuriem ir nozīmīga vieta valsts vēsturē un kultūrā, kuri nesu&scaron;i Latvijas vārdu pasaulē? Atnāc uz bērnu literatūras nodaļu, pārbaudi, nostiprini un papildini savas zinā&scaron;anas, piedaloties ekspresskonkursā &ldquo;Pazīsti?&rdquo;. Ja zināsi vai atminēsi vismaz 5 jautājumus, Tevi gaida pārsteiguma balva.</p> <p><br /><br />Līga Fiļipova, MNB BLN vadītāja</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43243&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43243&type=1pasākumsZiemassvētkiTradīcijasKultūras mantojumsSadarbībaģimeneKultūras mantojuma pielietojums 21. gadsimtā<p>25. novembrī no plkst. 11:00- 13:00 ikvienu interesentu aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļu, lai piedalītos &nbsp;pasākumā &ldquo;Mēs darām tā&rdquo; &ndash; ģimeņu tik&scaron;anās &ldquo;Kultūras mantojuma pielietojums 21. gadsimtā&rdquo;. &Scaron;oreiz savās svētku gaidī&scaron;anas tradīcijās dalīsies Ērika Tropa.</p> <p>Ir pierādījies, ka ir vajadzīgi pasākumi, kurus var apmeklēt dažādu paaudžu pārstāvji, tajā skaitā ģimenes ar pavisam maziem bērniem, justies labi, dalīties pieredzē, satikt citas ģimenes, veidojot bērniem un ģimenēm labvēlīgu vietējo kultūrvidi, nodro&scaron;inot vairāku paaudžu informācijas, tradīciju un kultūras paražu apmaiņu.</p> <p>Kā uzsvērts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ierosinājumā: &ldquo;Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabā&scaron;anai un nemitīgai tā pārradī&scaron;anai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos. Zinā&scaron;anas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai&rdquo;.</p> <p>&nbsp;<br />Aktivitāti atbalsta Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.&nbsp;</p>Wed, 15 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43242&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43242&type=1izstādeZiemeļvalstisSadarbībaIzstāde “Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis”<p>Līdz novembra beigām aicinām ikvienu interesentu aplūkot izstādi &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;, kurā ir skatāmas 15 plan&scaron;etes ar vizuālo un tekstuālo materiālu par dažādām aktuālām vides aizsardzības, sociālās dro&scaron;ības un kultūrvēsturiskajām tēmām. <div><em><br /></em></div> <div><em>* Paldies Ziemeļvalstu Ministru padomes birojam Latvijā par sadarbību un LR Ārlietu ministrijai par līdzfinansējumu, lai &scaron;ī izstāde varētu nokļūt Madonā un priecēt izstādes apmeklētājus.</em></div> </p>Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42925&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42925&type=1konkurssLursoftJauns erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās „Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”<p><strong>&Scaron;ī gada novembrī Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās sākas erudīcijas konkurss &bdquo;Latvijai &ndash; 100. Domā. Izzini. Stāsti!&rdquo; Konkurss ir veltīts Latvijas simtgadei un tas notiks trijās tematiskās kārtās - &ldquo;Latvijas simtgade. Notikumi&rdquo;, &ldquo;Latvijas simtgade. Vietas&rdquo; un &ldquo;Latvijas simtgade. Cilvēki&rdquo;. Tas noslēgsies 2018. gada 23. novembrī.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p><strong>No &scaron;ī gada 6. novembra līdz 30. novembrim norisināsies konkursa pirmā kārta &ldquo;Latvijas simtgade. Notikumi&rdquo;, kuras laikā aicinām Latvijas iedzīvotājus doties uz sev tuvāko bibliotēku, lai izzinātu visas valsts vai savas pilsētas, novada vai pagasta vēstures nozīmīgus notikumus, kā arī pastāstītu savu stāstu saistībā ar tiem. </strong></p> <p><strong>Papildinformācija un arī jautājumi konkursa norises laikā atrodami vietnē <a href="http://www.news.lv/">www.news.lv</a>. Konkursu piedāvā uzņēmums &ldquo;Lursoft IT&rdquo; un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Uzvarētāji savā īpa&scaron;umā saņems vērtīgas balvas.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Lai piedalītos konkursā, jādodas uz sev tuvāko vai tīkamāko bibliotēku, jo konkursa dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Sacensība tiks piedāvāta vienlaikus divās kategorijās &ndash; &ldquo;Rado&scaron;ajiem&rdquo;, kuriem būs jāuzraksta eseja par attiecīgās kārtas tēmu, un &ldquo;Erudītajiem&rdquo;, kuriem būs jāatbild uz jautājumiem, atbildes meklējot <em>Lursoft laikrakstu bibliotēkā</em> (<a href="http://www.news.lv/">www.news.lv</a>). Konkursa dalībnieki drīkstēs izmēģināt savas prasmes un zinā&scaron;anas gan rado&scaron;ajā, gan erudīcijas jomā un piedalīties abās kategorijās vienlaicīgi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Paralēli savā starpā varēs sacensties arī bibliotēkas par aktivitāti, proti, par to, cik no katras bibliotēkas konkursā piedalīsies procentuāli lielākais lasītāju skaits. Konkursa noslēgumā tiks suminātas piecas aktīvākās bibliotēkas (pa vienai no katra reģiona &ndash; Rīga un Pierīga, Zemgale, Vidzeme, Latgale un Kurzeme), kuras saņems vērtīgas pārsteiguma balvas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Erudīcijas un rado&scaron;uma konkursa dalībnieku rezultāti tiks vērtēti katrā konkursa kārtā atsevi&scaron;ķi, un balvas saņems attiecīgās kārtas noslēgumā. Savukārt bibliotēku aktivitāte tiks noteikta visa konkursa garumā, noslēdzoties tre&scaron;ajai kārtai, un to izvērtēs, ņemot vērā visu triju kārtu rezultātus.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par uzņēmumu &ldquo;Lursoft IT&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Lursoft ir uzņēmums ar vairāk kā 25 gadu pieredzi, kuru laikā kļuvis par uzticamu partneri gan juridiskām, gan fiziskām personām, nodro&scaron;inot piekļuvi pla&scaron;ai informācijas datubāzei. Tostarp izveidojot elektronisku laikrakstu bibliotēku <a href="file:///C:/Users/ilma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/07TXXE9Q/www.news.lv">www.news.lv</a>. Tas ir portāls, kas lasītājiem piedāvā iespēju meklēt publikāciju arhīvu kop&scaron; 1992. gada. Kopskaitā nodro&scaron;inot piekļuvi vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, aktuālās publikācijas tiek papildinātas gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Par Kultūras informācijas sistēmu centru</strong></p> <p>Kultūras informācijas sistēmu centrs (<a href="http://www.kis.gov.lv/">www.kis.gov.lv</a>) nodro&scaron;ina datu bāzes <em>Lursoft Laikrakstu bibliotēka</em> (www.news.lv) bezmaksas pieeju visās Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās programmas &ldquo;Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām&rdquo; ietvaros, kā arī saistībā ar &scaron;o programmu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pa&scaron;valdību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pa&scaron;valdību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju sagatavoja - Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),</p> <p>tel. 67844902; e-pasts: <a href="mailto:ilma.elsberga@kis.gov.lv">ilma.elsberga@kis.gov.lv</a></p> <p>Sīkāka informācija par konkursu &ndash; www.news.lv, tel. 67844300, e-pasts: info@news.lv.</p>Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42923&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42923&type=1IzstādesPasākumiAktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES NOVEMBRA MĒNESĪ<p><strong>Novembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>&ldquo;&Scaron;ī zeme man ir dārga, Jo citas zemes nav&rdquo; /Roberts Mūks/</p> <p><br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> 01.11. - 30.11.&nbsp;</strong>&ldquo;Mana Latvija mākslinieku acīm&rdquo;</p> <p><br /> <strong>ESIP<br /> 01.11. - 30.11. </strong>&ldquo;Eirozona rīt&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 08.11.-30.11. </strong>Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;ā izstāde &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> 06.11. - 23.11. &nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>&ldquo;maza mana tēvu zeme</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; divu roku platumā</p> <p>mīļa mana tēvu zeme</p> <p>divu roku siltumā&rdquo;</p> <p>(Knuts Skujenieks)</p> <p><strong>01.11. - 27.11.&nbsp; &ldquo;</strong>Apburtā zeme&rdquo; &mdash; Astridai Lindgrēnai &ndash; 110</p> <p><strong>27.11. - 30.11. </strong>&ldquo;Tik balta, balta sēta..&rdquo;<br /> <br /></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>1.novembrī plkst.17:00 </strong>pasākums "Esmu skaista sev un savējiem".<strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>8. novembrī Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai Latvijā -20!</strong></p> <ul> </ul> <ul> <li><strong>&nbsp;plkst. 10:00</strong>&nbsp;lekcija "Ziemeļvalstis"</li> </ul> <p><em>* Aktivitāte notiek "Europe Direct" projekta ietvaros.</em></p> <ul> <li><strong>plkst. 13:00</strong> tik&scaron;anās ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo;. </li> <li><strong>plkst. 14:00</strong> Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;ās izstādes &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo; atklā&scaron;ana.</li> </ul> <p><em><span style="font-size: 13.6px;">*Pasākumu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija</span></em></p> <ul> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>25.11.</strong> Ģimeņu tik&scaron;anās "Kultūras mantojuma pielietojums 21.gadsimtā"</p> <p><span>*Pasākumu līdzfinansē LR Ārlietu ministrija</span></p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42932&type=1Zināmais nezināmajā<p>Tre&scaron;dien, 8. novembrī aicinām uz Madonas novada bibliotēku, lai plkst.13:00 tiktos ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu un plkst. 14:00 kopīgi atklātu Ziemeļu ministru padomes ceļojo&scaron;o izstādi &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;.</p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana, tāpēc gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata, notiek stāstu stāstī&scaron;ana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.</p> <p>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 2017 ietvaros 8. novembrī plkst. 13:00 aicinām uz tik&scaron;anos ar žurnālisti, Latvijas Radio un LTV raidījumu vadītāju Sandru Kropu, lai uzzinātu par zināmo un nezināmo Ziemeļvalstīs, par raidījumu tēmu izvēli un visu to interesanto, kas palicis ārpus radio raidījumiem.</p> <p>Rado&scaron;ās komandas &nbsp;- Latvijas Radio 1 populārzinātniskā raidījuma &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo; žurnālistes Sandras Kropas un producentes Paulas Gulbinskas, kā arī fotogrāfa Ginta Ivu&scaron;kāna, kas dažos braucienos piedzīvoto, sastapto un redzēto fiksējis fotogrāfijās - kopdarbs ir ļāvis izveidot izstādi &ldquo;Zināmās un nezināmās Ziemeļvalstis&rdquo;, kurā ir skatāmas 15 plan&scaron;etes ar vizuālo un tekstuālo materiālu par dažādām aktuālām vides aizsardzības, sociālās dro&scaron;ības un kultūrvēsturiskajām tēmām. Izstādi kopīgi atklāsim 8.novembrī plkst. 14:00.</p> <p>Raidījuma &ldquo;Zināmais nezināmajā&rdquo; programmas par Ziemeļvalstīm var klausīties Latvijas Radio interneta arhīvā vai www.norden.lv</p> <p><br /><br />&zwnj;<em>* Pasākumu līdzfinansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.</em></p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1izstādebērniemGrāmatu ilustrācijasSignes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde Madonas novada bibliotēkā<p><strong>&nbsp; No 12. oktobra līdz 5. novembrim Madonas novada bibliotēkā apskatāma Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde </strong><strong>&laquo;</strong><strong>Rudenī, kad zīles krīt, eju satikt tevi&hellip; tūlīt!</strong><strong>&raquo;</strong><strong> Laipni aicinām apmeklēt gan mazus, gan pieaugu&scaron;us bērnus! Ilustrācijas uzrunā ar savu latviskumu, sirsnīgumu, mākslinieces domās un iztēlē radīto pasauli. Ja uz izstādi plānojat nākt ar PII grupiņu vai skolēnu klasi, tad lūdzam pieteikties Bērnu literatūras nodaļā pa T.: 64821296, tā ir iespēja piedalīties tematiskā nodarbībās par ilustrētajām grāmatām, kas pieejamas Bērnu literatūras nodaļas krājumā un padarboties ar mākslinieces sagatavotiem uzdevumiem, balviņās saņemot arī viņas veidotas kartītes. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>&nbsp; &ldquo;Bērnu grāmatas ilustrācija bērnam ir pirmais iespaids par grāmatu, bet grāmatas ilustratoram tas ir veids kā izteikt sevi,&rdquo; tā Signe Ērmane.</em></strong><em> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; </strong><strong>Māksliniece beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, kurā specializējusies grāmatu mākslā. Piedalās izstādēs kop&scaron; 1992. gada. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā notiku&scaron;as ilustrāciju izstādes J. Zvirgzdiņa grāmatai&nbsp;<em>Tobiasa blēņu stāsti&nbsp;</em>(2003) un&nbsp;<em>Tobiass dodas pasaulē</em>&nbsp;(2005). Piedalījusies grāmatu ilustrāciju triennālēs (Viļņā 1997., Tallinā 2003. un 2006. gadā, Serbijā 6. grāmatu ilustrāciju festivālā 2017. gadā). </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Par ilustrācijām U. Ausekļa grāmatai&nbsp;<em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu</em>, (R.:&nbsp;<em>Garā Pupa</em>, 2001) saņēmusi 1. vietu grāmatniecības konkursā&nbsp;<em>Skaistākā grāmata 2001</em>&nbsp;un Pastariņa prēmiju 2003. gadā. Kā māksliniece nominēta Gada balvai grāmatniecībā un Jāņa Baltvilka balvai 2007. gadā par J. Zvirgzdiņa grāmatu&nbsp;<em>Knorke, jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu </em>(R.: liels un mazs, 2007, saņēmusi Rietumu bankas speciālbalvu).</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Starptautiskajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū Eiropas izglītības izdevniecību apvienība (<em>European Educational Publishers Group</em>) paziņoja rezultātus konkursam Labākā Eiropas mācību grāmata 2005. Divdesmit divu valstu konkurencē mācību grāmata 1. klasei&nbsp;<em>Mazā zīle: latvie&scaron;u valoda 1. klasei</em>&nbsp;(G. Andersone, V. Golubova, D. Ērgle, M. Filatova, I. Ikale, māksliniece S. Ērmane-Ļitvina. R.:&nbsp;<em>Zvaigzne</em>&nbsp;ABC, 2004) ieguva izcilības balvu sākumskolas grāmatu grupā.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>Ilustrējusi vairāk nekā 40 grāmatu </strong><strong>&ndash; visvairāk dzejoļu grāmatu, tai skaitā arī mācību grāmatas. Aktīvs darbs sācies, kad 2001. gadā iepazinusies ar dzejnieku </strong><strong>Uldi Ausekli</strong><strong>. Viņa stāsta, ka abiem izveidojusies laba sadarbība vairāku gadu garumā. &laquo;Viņa dzejoļi ir gai&scaron;i un draiski, pilni līdzjūtības un mīļuma. Uldis rotaļīgi ceļo no viena grāmatas tēla pie nākamā, aizrauj sev līdzi un dzejolis pats manī sāk skanēt.&raquo; piebilst Signe. Pirmā grāmata, pie kuras abi strādāju&scaron;i, bija <em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu . </em>At&scaron;ķirībā no klasiskajām grāmatām, &scaron;ai nebija taisnstūra malas. &laquo;Tas bija interesants uzdevums &ndash; ar ilustrācijām piepildīt lapu, izmantojot katru grāmatas līkumu, iesēdinot vietā gan kaķi, kur&scaron; met kūkumu, gan gārni, gan mammu un tēti,&raquo; atceras māksliniece. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Vienas grāmatas ilustrē&scaron;anai nepiecie&scaron;ami kādi trīs mēne&scaron;i. Māksliniece stāsta, ka process ir fiziski nogurdino&scaron;s, jo tas ir mazkustīgs darbs mājās pie galda un ir speciāli jāplāno laiks fiziskām aktivitātēm.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lai grāmatā varētu atpazīt ,piemēram, bebru, kāds ir tā purniņ&scaron;, kādas ir kājas, ausis un aste māksliniece pēta enciklopēdijas, meklē attēlus internetā vai dodas uz dabas muzeju, ja var, tad skicē no dabas vai īsāk sakot ir vērīga un daudz ko iegaumē un patur prātā. Attēlojot cilvēkus, reizēm pozas un kustības imitē pati vai lūdz to darīt ģimenes locekļiem, pārsvarā tēli nonāk uz papīra skicējot un domājot par viņu noskaņojumu. Jura Zvirgzdiņa grāmatas &laquo;KNORKE! jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu&raquo; darbība risinās Austrijā, tāpēc zīmējumus ticamus palīdzēja radīt atmiņas no reiz piedzīvota ceļojuma Austrijā, kā arī fotogrāfes Māras Bra&scaron;manes iedotās Vīnes fotogrāfijas. Visvairāk māksliniecei patīk strādāt akvareļtehnikā,&nbsp; jo Mākslas akadēmijas laikā visvairāk lietotā tehnika bija tie&scaron;i akvarelis, bet ir tapu&scaron;as arī grāmatas, kas zīmētas ar parasto zīmuli, eļļas un pasteļu krītiņiem, ir arī datorgrafikas, kur patīk iespēja ieklāt viendabīgu laukumu, kā arī viegli pamainīt gan krāsu, ja kāda krāsu kombinācija neapmierina, gan pa&scaron;u zīmējumu. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Iznāku&scaron;as arī mākslinieces Signes Ērmanes veidotas un zīmētas aktivitā&scaron;u grāmatas bērniem. Piem.:&nbsp; <em>Mani pirmie 10 cipari</em> - palīgs, sperot pirmos soļus lielajā matemātikas pasaulē, grāmatas uzdevumus daudz jautrāk risināt, ja atvērsiet Ulda Ausekļa dzejoļu grāmatu <em>Bante un tante. 33 kartītes. Burti, bildes, vārdi 3 valodās (attēlu kartītes) &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>Signes Ērmanes ilustrēts mācību līdzeklis pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kuri vēlas iemācīties dažādus vārdus latvie&scaron;u, krievu un angļu valodā. <em>Domā un dari! </em>(6-7 gadi)<em> </em>un<em> Domā un dari! </em>(4-5 gadi)<em> &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>krājumi, kuros apkopoti uzdevumi attīsta prātu un kopā ar Signes zīmējumiem palīdz labā noskaņojumā pavadīt vaļasbrīžus. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju no dažādiem avotiem apkopoja Sarmīte Radiņa</p> <p>&nbsp;</p> <p>Foto no bibliotēkas arhīva: Signe Ērmane Madonas novada bibliotēkā 2016. gada Grāmatu svētkos</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1tikšanāsģrāmatasTikšanās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Raščevsku<p>11.oktobrī 13:00 Madonas novada bibliotēkā tik&scaron;anās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Ra&scaron;čevsku, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Madonas novada bibliotēkas projekta "Sarunas par grāmatām un literatūru Madonas reģionā" ietvaros.</p> <p>Ilga Ra&scaron;čevska (1963) dzimusi Latgalē, Maltā. Pēdējos 15 gadus strādājusi par sociālo aprūpētāju Rīgas 66. speciālajā vidusskolā un bērnu invalīdu aprūpētāju VSAC Teikas filiālē. Izaudzinājusi piecus savus bērnus un, kā pati saka, nedaudz palīdzējusi diviem aizbildniecības bērniem.</p> <p>&ldquo;Norakstītie&rdquo; ir Ilgas Ra&scaron;čevskas pirmais romāns &ndash; kaismīga debija, kurā autore dalās ar lasītāju patiesi izsāpētos stāstos un caur grāmatas tēlu likteņiem atklāj savu ilgajos darba gados gūto pieredzi.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1UNESCO nedēļa 2017UNESCO nedēļa 2017<p>Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabā&scaron;anai un nemitīgai tā pārradī&scaron;anai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Zinā&scaron;anas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ &scaron;ogad UNESCO nedēļas tēma ir &ldquo;Kultūras mantojums lietojumā&rdquo;. UNESCO nedēļa norisināsies no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim, un tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpa&scaron;i izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicinā&scaron;anai*.</div> <div>UNESCO nedēļas ietvaros ikviens interesents aicināts:</div> <div>- iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavo&scaron;anas tradīcijām, pētīt kopīgās un at&scaron;ķirīgās iezīmes</div> <div>dažādos reģionos;</div> <div>- doties ciemos pie recep&scaron;u zinātājām/iem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes;</div> <div>- doties uz muzejiem, bibliotēkām un pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī dokumentēt un aprakstīt pagatavo&scaron;anas procesu;</div> <div>- starptautiskās izglītības akcijas &ldquo;Pasaules lielākā mācību stunda&rdquo; ietvaros analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens &scaron;odien.</div> <div>UNESCO nedēļas 2017 laikā apkopoto informāciju (tostarp gatavo&scaron;anas tradīciju aprakstus, unikālas, tradicionālas receptes, to pagatavo&scaron;anas procesu, fotoreportāžas) aicinām publicēt savā (vai iestādes, kuru pārstāvat) Facebook lapā vai blogā, pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai savas iestādes mājaslapā (nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).</div> <div>Savukārt izglītības iestādes aicinātas iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā un aizpildīt darba lapas, analizējot tradicionālos ēdienus. Pla&scaron;āk lasiet &scaron;eit: www.skolas.unesco.lv</div> <div>UNESCO īsteno kultūras mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz &scaron;īm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.</div> <div>Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzim&scaron;anas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.</div> <p>&nbsp;</p> <div>* 2017. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, uzsverot tā nozīmi cilvēces attīstībā, tostarp nabadzības mazinā&scaron;anā, vides aizsardzībā, sievie&scaron;u un vīrie&scaron;u nodarbinātības veicinā&scaron;anā īpa&scaron;i t.s. attīstības valstīs.</div>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1IzstādesPasākumiAktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES OKTOBRA MĒNESĪ<p><strong>Oktobra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong><em>Tā ir savāda dzīves deja. Tā ir savāda dzīves dzeja /K. Skujenieks/ - </em>Eduardam Veidenbaumam 150<br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>Maizīt, mana bagātība, Maizīt, mana barotāja!<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>&ldquo;Tā zeme, kas zem manām kājām, / Tā ir un paliks mana.&rdquo; &ndash; dzejniekam Andrejam Eglītim 105!</p> <p><strong>02.10. - 31.10.</strong> &ldquo;-atmiņām&nbsp; jau nav tādu &scaron;ķēr&scaron;ļu kā attālums&rdquo; &ndash; Rakstniekam, dzejniekam Arturam Gobam 85!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10. </strong>&ldquo;Eirozona rīt&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> Oktobrī </strong>Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>24.10. - 31.10.&nbsp; &ldquo;</strong>Apburtā zeme&rdquo; &mdash; Astridai Lindgrēnai - 110<strong><br /> <br /> </strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>9. &ndash; 15. oktobris </strong>UNESCO nedēļa:</p> <ul> <li><strong>7.oktobrī 11:00-13:00 </strong>Lelles &Scaron;arlotes 5. dzim&scaron;anas dienas svinības Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.<strong></strong></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>23. &ndash; 27. oktobris &ldquo;</strong>Brīvdienas bibliotēkā&rdquo; &ndash; grāmatu apskati, fragmenti no populārām animāciju filmām u.c.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1konkurssSkolēniskolaAinavu dārgumiSkolēnus visā Latvijā aicina piedalīties konkursā “Vidzemes ainavu dārgumus meklējot”<p>Latvijas simtgades aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt" ietvaros &nbsp;Vidzemes plāno&scaron;anas reģions sadarbībā ar Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku Valmierā, Cēsu pils kompleksu, Nauk&scaron;ēnu muižu un Ārai&scaron;u arheoloģisko parku izsludina konkursu &ldquo;Vidzemes ainavu dārgumus meklējot&rdquo;, aicinot tajā piedalīties kla&scaron;u kolektīvus un audzinātājus no visas Latvijas.&nbsp; Skolēni aicināti vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> nobalsot par 10 skaistākajiem Vidzemes ainavu dārgumiem, iemūžinot balso&scaron;anas mirkli fotogrāfijā un to nosūtot konkursa organizatoriem līdz 15.oktobrim uz e-pasta adresi <a href="mailto:ainavudargumi@vidzeme.lv">ainavudargumi@vidzeme.lv</a></p> <p>&nbsp;Visi konkursa dalībnieki, kas būs izpildīju&scaron;i konkursa noteikumus, piedalīsies izlozē, kurā būs iespējams laimēt četras dažādas ekskursijas Vidzemē &ndash; izzino&scaron;u&nbsp; pastaigu Cēsu pils kompleksā, Ārai&scaron;u arheoloģiskā parka apmeklējums ar spēli &ldquo;Izlau&scaron;anās cauri gadsimtiem&rdquo; un Nauk&scaron;ēnu muižas apmeklējums un brauciens ar plostu pa Rūjas upi. Īpa&scaron;o specbalvu adrenalīna meklētājiem &ndash; pastaigu pa Taku kokos Sajūtu parkā Valmierā - dāvināsim klasei, kura būs iesūtījusi atraktīvāko balso&scaron;anas brīža fotogrāfiju. Visas četras balvu groza ekskursijas ir tikai daži no lieliskajiem Vidzemes galamērķiem, kurus būtu vērts apmeklēt zelta rudenī vai spirgtā pavasarī. Pla&scaron;āk ar balvu grozā eso&scaron;ajiem galamērķiem var iepazīties <a href="http://jauna.vidzeme.lv/upload/ainavu_dargumi/davanu_grozs_apraksts-ainavu-dargumi-vpr.pdf">&scaron;eit</a>.</p> <p>Ekskursiju uzvarētājus 18.oktobrī paziņosim Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona mājaslapā <a href="http://www.vidzeme.lv/">www.vidzeme.lv</a> un Facebook kontā <a href="http://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions">www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions</a>, kā arī sazināsimies ar laimīgajiem balvu saņēmējiem personīgi. Uzvarētājklases savus laimestus varēs izmantot līdz pat 2018. gada 31.maijam. (Transporta pakalpojumus nokļū&scaron;anai uz objektiem konkursa organizatori nenodro&scaron;ina).</p> <p>Konkursa organizatori vēlas mudināt bērnus un jaunie&scaron;us izzināt kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības Latvijā, stiprināt savu piederību latvie&scaron;u tautai un vienlaikus saredzēt savu lomu mūsu bagātību saglabā&scaron;anā nākamajām paaudzēm.</p> <p>Atgādinām, ka vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikviens aicināts nobalsot arī par citiem Latvijas reģionu ainavu dārgumiem un , iespējams, vienlaikus radīsies laba ideja, kur &scaron;oruden vēl paviesoties!</p> <p>Konkurss izsludināts Latvijas simtgadei veltītas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; ietvaros, kuras laikā ikviens iedzīvotājs aicināts nobalsot par katra reģiona desmit skaistākajām ainavām, tādējādi paužot savu viedokli par to, kurām no Latvijas ainavām būtu jānonāk Latvijas ainavu dārgumu krātuvē. Atlasītās 10 ainavas no katra reģiona tiks&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">glabātas dārgumu krātuvē citām paaudzēm, tās ne tikai iemūžinot fotogrāfijās, bet papildinot ar atmiņu stāstiem, vēstures liecībām un senākiem fotomirkļiem.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Par konkursu VPR Facebook kontā lasiet <a href="https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/photos/a.452445301472153.121480.154933674556652/1646232312093440/?type=3&amp;theater">&scaron;eit</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vair</strong><strong>āk informācijas:</strong> Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680.</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1konkursssacensībasskaļā lasīšanaPiedalies pirmajā nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensībā<p>Ja esi 11 vai 12 gadus vecs, esi drosmīgs un pārliecināts par sevi, Tev patīk izaicinājumi, tad nāc un piedalies pirmajā nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas &rdquo; sacensībā un kļūsti par Lasī&scaron;anas čempionu un Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk jaunu Skaļās lasī&scaron;anas sacensību.</p> <p>11 &ndash; 12 gadus veci skolēni (5.un 6.klase) visā valstī sāk gatavoties aizraujo&scaron;am pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās. Nīderlandē &nbsp;&scaron;ī sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu aizraujo&scaron;ā lasī&scaron;anas sacensībā.&nbsp;</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra motivācija uzsākt jaunu lasī&scaron;anas kampaņu ir vēlē&scaron;anās iemācīt bērniem izvēlēties interesantu literatūru skaļai lasī&scaron;anai.&nbsp; Tā var būt gan &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas&rdquo; grāmatu kolekcija, gan sen aizmirstas, labas grāmatas, gan tikko iznāku&scaron;i darbi.</p> <p>&nbsp;Madonas novada bibliotēka aicina&nbsp; ikvienu 5. un 6. klases skolēnu izvērtēt savu lasītprasmi, iepazīties ar&nbsp;<a class="aext" href="http://www.madona.lv/biblioteka/lv/box/files/lnbsacensibasnoteikumi_0.doc" target="_blank">sacensības noteikumiem&nbsp;</a>un iesaistīties vēl nebiju&scaron;ā projektā.</p> <p>&ldquo;Skaļajai lasī&scaron;anai&rdquo; var pieteikties individuāli vai visa klase, par to informējot reģiona koordinatoru pa t. 64821926, personīgi bērnu literatūras nodaļā vai sūtot vēstuli uz&nbsp;<a href="mailto:ligafili@inbox.lv">ligafili@inbox.lv</a>&nbsp;līdz 2017. gada 20.oktobrim.</p> <p>Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasī&scaron;anas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasī&scaron;anas čempions. Uz finālu&nbsp; tiks uzaicināta visa klase.</p> <p><br /><br /><em>Informāciju apkopoja:<br />&zwnj;Līga Fiļipova<br />&zwnj;Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</em></p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1NovadpētniecībaKonferenceŠodienas notikums – rītdienas vēsture<p><strong>2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks&nbsp; bibliotēku novadpētniecības konference "&Scaron;odienas &nbsp;notikums &ndash; rītdienas vēsture"&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku darbs balstās uz noteiktām tradīcijām, attīstās, pielietojot&nbsp; inovācijas un tehnoloģiskos risinājumus,&nbsp; meklējot&nbsp; kultūras un citu nozaru saskarsmes punktus, krustpunktus, papla&scaron;inot kultūras robežas, veidojot, saglabājot un nodro&scaron;inot publisko pieejamību informācijai par &nbsp;unikālo lokālo kultūrvidi.</p> <p>&nbsp;Ar mērķi veicināt Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, atmiņu institūciju sadarbību, jaunu darba virzienu attīstību, sniedzot profesionālu un emocionālu atbalstu&nbsp; bibliotēku novadpētniecības speciālistiem, iepazīstot Latvijas pilsētu un novadu kultūrvēsturi&nbsp; un bibliotēku novadpētniecības darbu 22 gadu laika intervālā kop&scaron; 1995. gada&nbsp; &scaron;ī būs 15. Latvijas &nbsp;bibliotēku novadpētniecības konference.</p> <p>Konferenci Madonas novada bibliotēkā&nbsp; atklās Madonas novada pa&scaron;valdības domes priek&scaron;sēdētājs A. Lungevičs, Latvijas nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Madonas novada bibliotēkas direktore&nbsp; I. Saulīte.</p> <p>Konferences jautājumu loks ietver kultūrvēsturiski nozīmīgus ziņojumus, Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba pieredzi, aktualitātes,&nbsp; jaunumus un ieceres nozares attīstībā, perspektīvos&nbsp; sadarbības&nbsp; risinājumus. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt&nbsp; Madonas novadu: noklausīties prezentācijas par to, ar ko lepojamies,&nbsp; kas paveikts, ko piedāvājam. Būs iespēja noklausīties Latvijas Valsts simtgades biroja&nbsp; informāciju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp; speciālisti runās par jaunākajiem&nbsp; projektiem un attīstības iespējām. Nozīmīga sadaļa konferences programmā atvēlēta Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredzes&nbsp; ziņojumiem un prezentācijām.</p> <p>Konferences programmu Madonas novada bibliotēkā papildinās izbraukums uz Sarkaņu pagastu lai iepazītu tā kultūrvēsturisko mantojumu un darba pieredzi Sarkaņu bibliotēkā, Amatu skolā, Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priek&scaron;metu krātuvē Sarkaņos, profesora Bieziņa muzējā &nbsp;&bdquo;Dilmaņi&rdquo;.&nbsp; Būs iespēja sevi bagātināt tiekoties ar <em>Vērtumniekiem.</em></p> <p>Otrā dienā konference darbu turpinās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās.</p> <p>Konferencē&nbsp; piedalīsies&nbsp; aptuveni 100 bibliotēku speciālisti, interesenti un &nbsp;lektori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferenci organizē Latvijas Nacionālā&nbsp; bibliotēka sadarbībā ar&nbsp; Madonas novada bibliotēku</p> <p>Konferenci atbalsta Madonas novada pa&scaron;valdība, Sarkaņu pagasta pārvalde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte</p>Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1Leļļu izstādeIneses Litauniks darināto leļļu izstāde<p>Vēl līdz septembra beigām Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā apskatāma Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inese Litauniks dzīvo Lazdonā un strādā Lazdonas pirmsskolas izglītības iestādē par grupas &ldquo;Vāverēni&rdquo; skolotāju. Ilgus gadus bērnudārzā bijusi muzikālā audzinātāja. Brīvajā laikā patīk veidot un radīt. Tekstilleļļu gatavo&scaron;anu apguvusi pa&scaron;mācības ceļā.</p>Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0300