Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsLīdz 15.oktobrim nobalso par ainavu dārgumiem!<p>No &scaron;ī gada 15.augusta līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no &scaron;.g. 15.augusta līdz 15.oktobrim. Vietnē būs iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: <a href="mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv">ainavudargumi@varam.gov.lv</a>).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informāciju apkopoja: </em></p> <p><em>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</em></p>Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1balsošanaAinavu dārgumiSasparojamies un līdz 16.oktobrim balsojam par ainavu dārgumiem!<p>Vēl līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15.oktobrim. Vietnē iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja:</p> <p>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</p>Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1IzstādesPasākumidzejas dienasAKTIVITĀTES SEPTEMBRA MĒNESĪ<p>Septembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Sirds gadalaiki&rdquo; - Lijai Brīdakai 85<br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Ar vārdiem uzgleznot - Tā tikai dzejnieks prot&rdquo; /N.Geki&scaron;s/.<br /><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;Sapņu tēja no māla krūzes&rdquo; &ndash; keramiķim Jānim Seikstam 70!<br /><br /><strong>ESIP<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>&nbsp;&ldquo;Digitālais laikmets&rdquo;.<br /><strong><br />Konferenču zālē<br />01.09. - 17.09.</strong>&nbsp;ceļojo&scaron;ā izstāde &bdquo;Arvien cie&scaron;āka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai&rdquo;.<br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&nbsp;</strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /><br /></strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>13.septembris: 11:00&nbsp;</strong>Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Madonā</p> <p><strong>13.septembris: 13:00&nbsp;</strong>tiekamies ar Andu Līci un ielūkojamies viņas jaunajā redzējumu un dzejas grāmatā &ldquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo;</p> <p><strong>14.septembris:&nbsp;</strong>Dzejas dienas &ldquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash;&nbsp;<strong>17:30</strong>&nbsp;pie mums viesos Elīna Līce un Uldis Kākulis.</p> <p><strong>20.</strong>&nbsp;<strong>- 21.septembris:&nbsp;</strong>Bibliotēku novadpētniecības konference &ldquo;&Scaron;odienas notikums &ndash; rītdienas vēsture&rdquo;.</p> <p><strong>26.septembris:</strong>&nbsp;Eiropas valodu diena &ldquo;ES un 24 valodas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br />Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsMēneša laikā par Vidzemes ainavu dārgumiem saņemtas 4016 balsis: vai tu jau nobalsoji?<p>Vislatvijas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; izsludinātā balso&scaron;ana jau ir pusē, un ikviens iedzīvotājs vēl mēnesi var sniegt savu vērtējumu, vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> izvēloties katra Latvijas reģiona 10 skaistākās ainavas, kuras viņaprāt spilgti raksturo konkrēto reģionu un ir nenovērtējama dabas bagātība, kas jāsaglabā nāko&scaron;ajām paaudzēm.&nbsp; Līdz 11.septembrim kopumā Latvijā jau saņemtas gandrīz 19&nbsp;500 balsis, no kurām 4016 balsis saņemtas tie&scaron;i par Vidzemes ainavām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dace Laiva</strong>, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā stāsta: <em>&ldquo; Vidzemes ainavas uz doto brīdi ir saņēmu&scaron;as otro lielāko balsu skaitu valstī &ndash; iespējams, pa&scaron;i vidzemnieki ir gana aktīvi, jo skaidri zina, kuras ir Vidzemei raksturīgākās ainavas. Nav &scaron;aubu, ka visas 50 ainavas, kas piedalās balsojumā ir unikālas un katrai ir savs stāsts, taču tie&scaron;i tāpēc aicinu ikvienu pa&scaron;valdības iedzīvotāju piedalīties balsojumā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka novada ainava iekļūs 10 labāko reģiona ainavu sarakstā un tiks iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. Vienlaikus par katra reģiona ainavām balsos arī īpa&scaron;i izveidota ekspertu padome, tomēr iedzīvotāju viedoklis būs ļoti svarīgs!&rdquo; </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Jau iepriek&scaron; stāstījām, ka no katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas simtgades jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā Daci Laivu&nbsp; (mob.t. 26566680, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a> ) vai doties uz tuvāko pa&scaron;valdības bibliotēku.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1pasākumstikšanāsveselīgs dzīves veidsMēs esam tas, ko mēs ēdam<p>22.septembrī plkst. 16:00 Madonas novada bibliotēkā viesosies ārsts-gastroenterologs Hosams Abu Meri ar publisko lekciju - sarunu "Mēs esam tas, ko mēs ēdam".</p> <p>Hosams Abu Meri ir Libānas arābu izcelsmes Latvijas ārsts un politiķis. Uz dzīvi Latvijā pārcēlies 1993. gadā, lai studētu medicīnu. Strādājis dažādās medicīnas iestādēs par gastroenterologu, endoskopistu. Nodibinājis Arābu kultūras centru un Latvijas Libānas kultūras biedrību.</p> <p>Kop&scaron; 2006.gada strādā SIA Veselības centrs 4 par gastroenterologu, endoskopistu.</p> <p>Sarunas laikā Hosams Abu Meri stāstīs par veselīgu dzīvesveidu un ē&scaron;anas paradumiem. Kā ēdiens ietekmē mūsu veselību un kā dzīvot saskaņā un harmonijā ar savu ķermeni īpa&scaron;i &scaron;obrīd, kad tuvojas rudens.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aicināti visi interesenti!</p>Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1Leļļu izstādeIneses Litauniks darināto leļļu izstāde<p>Vēl līdz septembra beigām Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā apskatāma Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inese Litauniks dzīvo Lazdonā un strādā Lazdonas pirmsskolas izglītības iestādē par grupas &ldquo;Vāverēni&rdquo; skolotāju. Ilgus gadus bērnudārzā bijusi muzikālā audzinātāja. Brīvajā laikā patīk veidot un radīt. Tekstilleļļu gatavo&scaron;anu apguvusi pa&scaron;mācības ceļā.</p>Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1NovadpētniecībaKonferenceŠodienas notikums – rītdienas vēsture<p><strong>2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks&nbsp; bibliotēku novadpētniecības konference "&Scaron;odienas &nbsp;notikums &ndash; rītdienas vēsture"&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku darbs balstās uz noteiktām tradīcijām, attīstās, pielietojot&nbsp; inovācijas un tehnoloģiskos risinājumus,&nbsp; meklējot&nbsp; kultūras un citu nozaru saskarsmes punktus, krustpunktus, papla&scaron;inot kultūras robežas, veidojot, saglabājot un nodro&scaron;inot publisko pieejamību informācijai par &nbsp;unikālo lokālo kultūrvidi.</p> <p>&nbsp;Ar mērķi veicināt Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, atmiņu institūciju sadarbību, jaunu darba virzienu attīstību, sniedzot profesionālu un emocionālu atbalstu&nbsp; bibliotēku novadpētniecības speciālistiem, iepazīstot Latvijas pilsētu un novadu kultūrvēsturi&nbsp; un bibliotēku novadpētniecības darbu 22 gadu laika intervālā kop&scaron; 1995. gada&nbsp; &scaron;ī būs 15. Latvijas &nbsp;bibliotēku novadpētniecības konference.</p> <p>Konferenci Madonas novada bibliotēkā&nbsp; atklās Madonas novada pa&scaron;valdības domes priek&scaron;sēdētājs A. Lungevičs, Latvijas nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Madonas novada bibliotēkas direktore&nbsp; I. Saulīte.</p> <p>Konferences jautājumu loks ietver kultūrvēsturiski nozīmīgus ziņojumus, Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba pieredzi, aktualitātes,&nbsp; jaunumus un ieceres nozares attīstībā, perspektīvos&nbsp; sadarbības&nbsp; risinājumus. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt&nbsp; Madonas novadu: noklausīties prezentācijas par to, ar ko lepojamies,&nbsp; kas paveikts, ko piedāvājam. Būs iespēja noklausīties Latvijas Valsts simtgades biroja&nbsp; informāciju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp; speciālisti runās par jaunākajiem&nbsp; projektiem un attīstības iespējām. Nozīmīga sadaļa konferences programmā atvēlēta Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredzes&nbsp; ziņojumiem un prezentācijām.</p> <p>Konferences programmu Madonas novada bibliotēkā papildinās izbraukums uz Sarkaņu pagastu lai iepazītu tā kultūrvēsturisko mantojumu un darba pieredzi Sarkaņu bibliotēkā, Amatu skolā, Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priek&scaron;metu krātuvē Sarkaņos, profesora Bieziņa muzējā &nbsp;&bdquo;Dilmaņi&rdquo;.&nbsp; Būs iespēja sevi bagātināt tiekoties ar <em>Vērtumniekiem.</em></p> <p>Otrā dienā konference darbu turpinās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās.</p> <p>Konferencē&nbsp; piedalīsies&nbsp; aptuveni 100 bibliotēku speciālisti, interesenti un &nbsp;lektori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferenci organizē Latvijas Nacionālā&nbsp; bibliotēka sadarbībā ar&nbsp; Madonas novada bibliotēku</p> <p>Konferenci atbalsta Madonas novada pa&scaron;valdība, Sarkaņu pagasta pārvalde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte</p>Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1PasākumigrāmataTikšanās ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci Madonas novada bibliotēkā<p><strong>Tre&scaron;die , 13. septembrī plkst. 13:00</strong> <strong>laipni aicinām uz tik&scaron;anos ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci, lai ieklaus</strong><strong>ītos viņas redzējumos un noskaņās pirms un pēc grāmatas &bdquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo; iznāk&scaron;anas.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="NoSpacing"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Jaunā <strong>Andas Līces</strong> grāmata aicina mācīties dalīties: ceļā, vārdos, priekā &ndash; gan savā, gan viens otra priekā, apzinoties, ka <em>laikmets jau neaiziet, mēs to aiznesam. Katrs pa savai atlūzai.</em></p> <p>&nbsp; Autores redzējumi aicina domāt līdzi. Par mūsu mūžu &ndash; ceļu zem kājām: bērna piedzim&scaron;anu, asna sajūtu &scaron;ajā pasaulē, tad sakņu sajūtu, plaukstas sajūtu, rokām, kurām dzīvot ir tas pats, kas strādāt, mīlestības paisumu un bēgumu, atgrie&scaron;anos pagalmā, kur sākums. Par mirkļiem, kad kāds no tuvajiem cilvēkiem pārceļas mūžībā, bet mūsu atmiņā aizķeras tikai sīkumi no tā Visuma, ko viņ&scaron; nesa sevī. Par skatī&scaron;anos uz priek&scaron;u, ie&scaron;anu, ne stāvē&scaron;anu uz vietas, kad, <em>grantij čirkstot, ar mums sarunājas ceļ&scaron;</em>. Par spārnos cel&scaron;anos, lido&scaron;anu un nolai&scaron;anos uz zemes, kad <em>jāiemācās pats grūtākais -/ spārnus salocīt tā,/ ka tie nesalūst.</em>&nbsp;</p> <p>&nbsp; Paldies, ka grāmata iznākusi, jāteic <em>NT Klasika</em>, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Madonas, Cesvaines pa&scaron;valdībām un Sarkaņu pagasta pārvaldei. Lasītājiem tā būs pieejama novadu pa&scaron;valdību bibliotēkās.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>Aicinām uz tik&scaron;anos ar autori!&nbsp;</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1Pasākumidzejas dienasVārdu mūzika dara pasauli dzīvu<p><strong>Ceturtdien, 14. septembrī plkst. 17:30</strong> Madonas novada bibliotēkā laipni aicinām uz Dzejas dienu pasākumu &bdquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash; pie mums viesos <strong>dzejniece</strong> <strong>un mūziķe Elīna Līce</strong> un <strong>dziesminieks Uldis Kākulis.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Lai pasaule atdzīvotos mūsos gaismā un stiprumā, nepiecie&scaron;ama gan sava daļa sievi&scaron;ķības, gan vīri&scaron;ķā spēka. Aicinām ieklausīties Elīnas un Ulda vārdu mūzikā.</p> <p>&nbsp; Dzejniece un mūziķe <strong>Elīna Līce</strong> (1979) &ndash; dziesminieces piedāvājumā: dzeja, autormūzika, dažādu tautu mūzika, ģitāra, stabule, balss. Viņa dzīvo Jūrmalā, ik pa laikam mēro ceļa domām bagāto attālumu uz Sarkaņu pagasta &bdquo;Ceļadomām&rdquo; mūsu novadā. Piedalās ar dzeju un mūziku saistītos pasākumos, Dziesminieku saietos &bdquo;Lielkrūzēs&rdquo;, Mūzikas un mākslas festivālā &bdquo;Bildes&rdquo;, Austras bērnu un savulaik arī rado&scaron;ās mājas &bdquo;Undīne&rdquo; aktivitātēs.</p> <p>&nbsp; Apgādā <em>Tapals </em>2009. gadā iznāca Andas Līces un Elīnas Līces dzejas grāmata &ndash; dubultportrets &bdquo;Tik tuvu pie&hellip;&rdquo;, kurā satikās divu dzejnieču &ndash; mātes un meitas, divu paaudžu dzīves redzējums.&nbsp;</p> <p>Elīnas jaunāko dzeju varam lasīt žurnālā &bdquo;Domuzīme&rdquo;, <em>Pieskāriena</em> lappusēs, top jauna dzejas grāmata, kuru veido smalki niansētas trauslas sievi&scaron;ķības un tanī pa&scaron;ā laikā dzīves gudras sievietes dzeja. &bdquo;Kamēr man būs/ kaut viens uzrakstāms vārds,/ sajutī&scaron;u sevi/ eso&scaron;u.&rdquo; &ndash; tā Elīna.</p> <p>&nbsp; <strong>Uldis Kākulis</strong> (1975) &ndash; dziesminieks, patriots ar stingru pārliecību: &bdquo;Tautai ir jādod varējums, gribē&scaron;ana, drosme, mugurkauls, lepnums par to, kas esam, lepnums, ka esam. Jādod un jāatdod spēks, kur&scaron; ir mūsos!&rdquo; Viņ&scaron; ir Latvijas Dziesminieku saietu dvēsele, r/a <em>Zvani</em> balss, Mūzikas un mākslas festivāla &bdquo;Bildes&rdquo; dalībnieks.</p> <p>&nbsp;&bdquo;Ja es kaut kur eju, tad vienkār&scaron;i eju, bet, ejot pa Latvijas zemi, es redzu zāli, smilgas, krūmus, kokus - esmu viens vesels ar to smilgu, peļķi vai ezeru, tādas ir manas sajūtas!&rdquo; &ndash; tā Uldis intervijā ar S. Vanzoviču.</p> <p>&nbsp; Apmeklētājiem noteikti atmiņā Ulda spēcīgā, varenā balss L. Briedim veltītajās Dzejas dienās Madonas novada bibliotēkā 2014. gadā un Ulda dziedātā &ldquo;&Scaron;ūpuļdziesma mātei&rdquo;: (<em>Ej, māmiņ, zālē, ej, akmenī</em>&hellip;) ar mūsu novadnieka vārdiem.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 13.6px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong><span style="font-size: 13.6px;">Aicinām uz tik&scaron;anos, lai noskaņu krāsas piedzimst vārdos! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; 14. septembrī 15:10</strong> <strong>Madonas Pilsētas vidusskolā laipni aicinām ņemt dalību Dzejas dienu pasākumā raksto&scaron;os un muzicējo&scaron;os Madonas skolu vecāko kla&scaron;u audzēkņus, viesos dzejniece un dziesminiece Elīna Līce un dziesminieks Uldis Kākulis.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Informāciju sagatavoja: Sarmīte Radiņa</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1Latvijai 100; Balsošana; Ainavu dārgumiKas Tevī atmodina nacionālo identitāti? Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus<p>No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veido&scaron;anā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt, skaistākos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ainavām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir Vidzemes pusei raksturīgas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes koordinatore Vidzemē <strong>Dace Laiva</strong> norāda: <em>&ldquo; Aicinu iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi un vērtību latvie&scaron;a dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina nacionālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, kuras iesniegu&scaron;i mūsu pa&scaron;u iedzīvotāji, kuri pieteiku&scaron;i savus ainavu dārgumu &ndash; kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds ar mobilā telefona palīdzību. &Scaron;is nav fotokonkurss, &scaron;is ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!&rdquo; </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>No katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Jāpiebilst, ka par objektiem balsos arī īpa&scaron;a ekspertu padome, kuras sastāvā ir zino&scaron;i ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar latvie&scaron;u kultūras vērtību saglabā&scaron;anu un aktualizē&scaron;anu &ndash; piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departaments, u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss pārvērtīsies par vienu punktu, arī katrs no padomes locekļiem sniegs savu vērtējumu, un saņemtie punkti par katru objektu tiks summēti, lai noteiktu katra reģiona vērtīgākos 10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau iepriek&scaron; ziņojām, ka Vidzemē mēne&scaron;a laikā tika pieteiktas 333 ainavas vai to elementi, atspoguļojot Latvijas iedzīvotāju sajūtu par tipisku Vidzemes ainavu. Nepārprotami, liels darbs veikts, lai visus pieteikumus izvērtētu, veiktu apkopojumu un noteiktu 50 vērtīgākās Vidzemes ainavas. Kā stāsta <strong>D. Laiva</strong>: <em>&ldquo;Tā kā Vidzemes sarakstā varējām piedāvāt ne vairāk kā 50 ainavas, liels un rūpīgs darbs tika veikts, klasificējot un apvienojot kādā konkrētā teritorijā pieteiktos ainavu elementus. Piemēram, tika apvienoti vairāki pieteiktie ieži Amatas upes krastos, tos ainavu dārgumu sarakstā nosaucot par Amatas upes ieleju &ndash; tādējādi ikviens iedzīvotāja norādītais ainavu dārgums tiek ņemts vērā, saglabājot informāciju par katru pieteicēju, kā arī apvienojot pieteikumā rakstīto informāciju par to, kāpēc &scaron;is ir unikāls Vidzemes ainavu dārgums.</em>&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemē &ndash; Dace Laiva (<a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680) vai arī interesēties vietējā pa&scaron;valdības bibliotēkā.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Sun, 15 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1IzstādesAktivitātes augustā<p><strong>Gaidām Jūs bibliotēkā augusta mēnesī, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai mājās.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Radī&scaron;anas brīnums&rdquo;- Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei &nbsp;85.<br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>"Baltā, zaļā grāmatā ierakstītais" - Jānim Jaunsudrabiņam &nbsp;140.<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;-par daudz ko brīnos un daudz kam ticu. Varbūt tāpēc nejūtos vecs.&rdquo; &ndash; aktierim Gunāram Placēnam 90!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong> &ldquo;Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 01.08. - 31.08.</strong>&nbsp;Izstāde "STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde", kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Kas cilvēks ir bez Dzimtenes?&rdquo; - Jānim Jaunsudrabiņam - 140.&nbsp;</p> <p><strong>01.08. - 31.08.&nbsp; </strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /> <br /> <br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1izstādes bibliotēkāMākslas izstādesAKTIVITĀTES JŪLIJĀ<p>Gaidām Jūs bibliotēkā arī vasaras mēne&scaron;os, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai uz mājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong><em>Abonementā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&rdquo;Obligātā lasāmviela atvaļinājuma laikā pie jūras, laukos vai uz balkona terases&rdquo;</li> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&ldquo;Dārza, lauka, meža veltes burciņā&rdquo;</li> </ul> <p><strong><em>Uzziņu lasītavā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Izstāde novadniekam &ndash; 2017.gada jubilāram: &ldquo; - svētceļnieks esmu, dvēseles skaidrots, dvēseles balts&rdquo; &ndash; Dzejniekam, komponistam Imantam Vanagam 90!!<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>ESIP</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Tematiskā izstāde<strong> &ldquo;</strong>Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>Konferenču zālē</em></strong></p> <ul> <li><strong>01.07. plkst. 9:00-15:00 &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00</strong> &ldquo;STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde&rdquo;, kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.</li> </ul> <p><strong><em>Bērnu literatūras nodaļā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00<em> </em></strong>&ldquo;Sapņu saliņa&rdquo; - Jāzepam Osmanim &ndash; 85<em></em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2017.gada 18.-19. jūlijā</strong> Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 20.saiets &ndash; konference &ldquo;Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā&rdquo;</p> <p><em>* &Scaron;ogad konferenci organizē Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļu.</em></p>Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1Izstādesmākslas darbiSTUDIJAS 4 M pirmā darbu izstāde Madonas novada bibliotēkā<p>22.jūnijā plkst. 15:00 Madonas mākslas mīļotāju grupai īpa&scaron;s notikums &ndash; pirmā darbu izstāde, kas tiks atklāta Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grupa savu darbību uzsāka pērnā gada rudenī, kad atsaucoties Madonas mākslas skolas atbalsta biedrības aicinājumam, gleznot ceturtdienu rītos un vakaros pieteicās vairāki Madonas pilsētas un novada mākslas mīļotāji.</p> <p>Gada griezumā māksla iepazīta strādājot Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas telpās Kristīnes &Scaron;ulces vadībā.</p> <p>Noslēdzot pirmo darbības gadu izveidota izstāde Madonas novada bibliotēkā.</p> <p>Izstādē piedalās darbu autori - Skaidrīte Bērziņa, Linda Ļulēna, Rigonda Pinka, Inese Elekse, Santa Jaujeniece, Vēsma Dumberga, Larisa Pogule, Rudīte Smudze, Līga Dzene, Rihards Jagmanis.</p> <p>Studija 4 M &ndash; sevī ietver saīsinājumu ar četriem M &ndash; mēs Madonas mākslas mīļotāji. Mākslas mīļotāji, cilvēki kuri vēlas izmēģināt,&nbsp; ko jaunu,&nbsp; izteikt savu krāsu pasaules redzējumu un sajūtas mākslā.</p> <p>Aicināti visi interesenti, uz izstādes atklā&scaron;anu Madonas novada bibliotēkas 2. stāva zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Madonas mākslas mīļotāju grupas vadītāja</em></p> <p><em>Kristīne &Scaron;ulce</em></p> <p><em>28615694</em></p>Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1pasākumsAstroloģijaPirtsLīgo svētkiEs mēģinu sakārtot sevi<p>&nbsp; &Scaron;ogad Madonas novada bibliotēkas organizētā pasākumu cikla &bdquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo; 3. tik&scaron;anās &ldquo;Es mēģinu sakārtot sevi&rdquo; notiks bibliotēkā <strong>otrdien, 20. jūnijā 17:00</strong>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Aicinām apmeklētājus pirmssvētku laikā tikties ar astroloģi <strong>Danutu Kiopu</strong> un pirts meistaru <strong>Vilni Lejnieku</strong>.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz laipni aicinām ikvienu, kam saisto&scaron;as &scaron;ķiet izvēlētās sarunu tēmas, kas aizdomājas par to, kā pa&scaron;iem rast mieru ikdienā, sakārtot domas, savu ķermeni, nelaist klāt nevajadzīgas intrigas, nenest pāri darījumus un rūgtumu sev pičpaunā un liekties zem to svara.&nbsp;</p> <p>&nbsp; Kopā ar Danutu mēģināsim saprast, ko sadzirdēt priek&scaron;ā teiktajos Zvaigžņu čukstos,&nbsp; vai tās ir mūsu iespējas vai nolemtība. Vai mūsu veselības recepte slēpjas dzim&scaron;anas datumā? Cik svarīga ir tuvu cilvēku savstarpējā mijiedarbība, lai mēs justos labi.</p> <p>&nbsp; Pirts &ndash; tā esot laimes dalī&scaron;ana. Varbūt īstākais laiks par to parunāt, tad Saulgriežos izbaudīt īstu pirts piedzīvojumu. Par Pirts skolu, pirts meistara praksē gūto, par pirts rituālu daudzveidību, smalkajām niansēm, kas izkopjamas un varbūt arī kā dāvanas saņemtas, uzrunājām ar mums dalīties Vilni Lejnieku. Kādā intervijā viņ&scaron; stāsta: &ldquo;Līdz Pirts skolai pirti uztvēru kā fizisku attīrī&scaron;anos &ndash; ieej, izkarsējies un esi tīrs. Bet man iemācīja saprast, ka pirtī ir iespējams attīrīties arī garīgi. Pirts jēga ir darīt cilvēkus laimīgus.&rdquo; Vilnis ir arī reiki meistars un dziednieks. Ieklausīsimies un ļausimies, lai svētkiem veram durvis sevī sakārtoti, tad rotājam savu sētu, pinam vainagus un kuram Jāņu ugunskurus.</p> <p>&nbsp; Pirmajā tik&scaron;anās reizē par tēmu &bdquo;Es un mana veselība&rdquo; ar klausītājiem domās dalījās SIA &bdquo;Madonas slimnīca&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētājs Artis Stuburs un zobārsts Kristaps Vidžis. 2. tik&scaron;anās: &bdquo;Es mēģinu saprast savu bērnu&rdquo; bija pulcinājusi kopā interesentus, lai uzmanīgi klausītos un kopā darbotos ar skolas un ģimenes psiholoģi Inesi Vaniņu un PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāju Gitu Lancmani, &nbsp;pirmskolas skolotāju Sandru Pulksteni.</p> <p>&nbsp; Ieklausījāmies bērnu attīstības at&scaron;ķirīgajās niansēs dažādos vecumposmos, mēģinājām uz pasauli paraudzīties no mazuļu skatu punkta, saprast, ko mums pieaugu&scaron;ajiem vajadzētu darīt citādāk, lai saprastos ar savu bērnu.&nbsp; Par niķiem un stiķiem veikalos un citās sabiedriskās vietās, par gulē&scaron;anu vai negulē&scaron;anu savā istabā, par dro&scaron;ības sajūtu bērnam, par ātrajām dusmām un bērna garastāvokļa maiņām&nbsp; - par to visu un daudzām citām niansēm veidojās saruna ar psiholoģi Inesi Vaniņu.</p> <p>&nbsp; PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāja Gita Lancmane mūs iepazīstināja ar Dabas vides estētikas aizrautīgo piedāvājumu viņas vadītajā bērnudārzā &ndash; darboties bērniem ar siltām smiltīm, ļaujoties dabiskām sajūtām. Spēt nomierināties, rast prieku darbojoties. Tā ir iespēja mēģināt uzzināt vairāk par bērnu jau no pirmajiem priek&scaron;statiem: vai viņ&scaron; smiltis ar rociņām tuvina sev, vai gluži pretēji &ndash; stumj no sevis projām. Uz &scaron;āda veida nodarbībām PII &ldquo;Priedīte&rdquo;, gan&nbsp; pēc iepriek&scaron;ēja pieteikuma, varē&scaron;ot doties arī citi bērni, ne tikai viņu bērnudārziņa audzēkņi.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pa&scaron;iem padarboties ar krāsainām smiltīm. Veidot gan apsveikumus, gan aproces, gan monogrammas mums līdzēja pirmskolas skolotāja Sandra Pulkstene. Paldies pasākuma dalībniecēm par interesanto tik&scaron;anos un mums atvēlēto laiku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <strong>Laipni gaidām Madonas novada bibliotēkā &ndash; 20. jūnijā 17:00!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><em>Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</em></span></p>Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41409&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41409&type=1IzstādespasākumsBrīvdabas pasākumiAktivitātes jūnijā<p>Aicinām ikvienu interesentu jūnijā uz Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos tās organizētajos pasākumus un aplūkotu eksponētās izstādes.</p> <p>&nbsp;</p> <div><strong>IZSTĀDES</strong></div> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>"Sirds grāmatas par mums" Ērikam Ādamsonam 110<br /><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>"Līgo saule, līgo bite | Pa lielo tīrumiņu | Saule sienu kaltēdama, | Bite ziedus lasīdama"<br /><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: "Krāsu un mūža raksti" - Māksliniekam Gunāram Krollim 85!<br /><br /><strong>ESIP<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Tematiskā izstāde &ldquo;Erasmus 30!&rdquo;<br /><strong><br />Konferenču zālē<br /></strong><strong>01.06. - 16.06.</strong>&nbsp;Izstāde "Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos", kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Privāto un vēsturisko ēku asociāciju, kā arī biedrību Latvijas Piļu un muižu asociācija;<br /><strong>22.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde<br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.</strong>&nbsp;"Kad gads sāk griezties uz otriem sāniem, klāt līgo vakars, klāt arī Jāņi" (A.Bergmanis)<br /><br /></p> <div><strong>PASĀKUMI</strong></div> <p>&nbsp;</p> <div>Madonas novada bibliotēka un Europe Direct informācijas centrs aicina<br /><strong>2.jūnijā no pulksten 10:00 līdz 13:30&nbsp;</strong>piedalīties brīvdabas pasākumā ģimenēm "ES zaļai Latvijai"</div> <p>Pasākuma programmā:<br /><strong>pulksten 10:00&nbsp;</strong>pasākuma atklā&scaron;ana;<br /><strong>no pulksten 10:30&nbsp;</strong>gaisa balona groza apskate;<br /><strong>pulksten 10:30 - 13:00&nbsp;</strong>aktivitātes ģimenēm&nbsp; &ldquo;ES zaļai Latvijai&rdquo;:&nbsp;<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Meža ABC - aktivitātes par meža tēmu kopā ar Danutu Kiopu no Meža konsultāciju pakalpojumu centra apmācību centra &ldquo;Pakalnie&scaron;i&rdquo;.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dabas aptieka - iepazī&scaron;anās Stafecku ģimenes bi&scaron;u saimi no z/s &ldquo;Kalna Maru&scaron;kas&rdquo; un iejusties bitenieka arodā.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zaļās sajūtas - iespēja izstaigāt sajūtu taku dažādām maņām.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ēdam zaļi - atjautības spēle, kurā jāatpazīst dabas veltes.<br /><strong>pulksten 13:00&nbsp;</strong>noslēgums ar Zaļo zupu.<br /><br /><strong>Uz pasākumiem un izstādēm laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /></strong>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41344&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41344&type=1Pilsētas svētkiBrīvdabas pasākumipasākumi ģimenēmMadonai-91Brīvdabas pasākums ģimenēm “ES zaļai Latvijai”<p>2.jūnijā no 10:00 līdz 13:00 zaļajā zonā pie Madonas novada bibliotēkas notiks brīvdabas pasākums ģimenēm "ES zaļai Latvijai".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau 7.gadu Madonas pilsētas svētku ietvaros zaļajā zonā pie Madonas novada bibliotēkas tiek rīkotas brīvdabas aktivitātes ģimenēm, pulcinot simtiem lielu un mazu pilsētas svētku svinētāju.</p> <p>&Scaron;ī gada pasākuma laikā būs unikāla iespēja tuvumā apskatīt gaisa balona grozu; iesaistīties aktīvās nodarbībās par meža tēmu kopā ar Danutu Kiopu no Meža konsultāciju pakalpojumu centra apmācību centra &ldquo;Pakalnie&scaron;i&rdquo;; iepazīties ar Stafecku ģimenes bi&scaron;u saimi no z/s &ldquo;Kalna Maru&scaron;kas&rdquo; un iejusties bitenieka arodā; izstaigāt sajūtu taku dažādām maņām un izspēlēt atjautības spēli, kurā jāatpazīst dabas veltes. Bet svētku noslēgumā visi kopā baudīsim Zaļo zupu.</p> <p>Visas brīvdabas pasākuma aktivitātes tapu&scaron;as &ldquo;Europe Direct&rdquo; projekta ietvaros.</p> <p>Gaidīsim ikvienu svētku svinētāju!&nbsp;<br /><br />&zwnj;<br /><em>&zwnj;Informāciju sagatavoja:<br />&zwnj;Daiga Poča-Lapiņa<br />&zwnj;ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</em></p>Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41341&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41341&type=1PasākumiMuzeju naktsAktivitātesMuzeju nakts aktivitātes bibliotēkā<p>Laipni aicinām Madonas novada bibliotēkā 20.maijā paviesoties Muzeju naktī! Tradicionāli atbalstām savus kaimiņus un piedāvājam savas aktivitātes. Bibliotēkas Muzeju nakts programmu skatīt afi&scaron;ā.</p> <p>&nbsp;</p>Sat, 13 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41186&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41186&type=1IzstādesPasākumiMadonas bibliotēkā – tikšanās ar Arti Pabriku un fotostāsta par Latvijas muižām atklāšana<p>26. maijā pulksten 14:00 Madonas bibliotēkā Skolas ielā 12 notiks tik&scaron;anās ar Eiropas Parlamenta deputātu, biju&scaron;o Latvijas ārlietu un aizsardzības ministru Arti Pabriku; pēc tik&scaron;anās bibliotēkas telpās tiks atklāta izstāde &ldquo;Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tik&scaron;anās tēma - &ldquo;Latvija un Eiropa 21. gadsimta izaicinājumu priek&scaron;ā&rdquo;, kurā A.Pabriks stāstīs par aktualitātēm Eiropas Savienībā, to ietekmi uz Latviju, kā arī uzklausīs iedzīvotāju jautājumus. &ldquo;&Scaron;obrīd Eiropas Savienība sastopas ar virkni izaicinājumu, kuri visi atstāj ietekmi uz Latviju, jo esam ES sastāvdaļa &ndash; migrācija, Lielbritānijas izstā&scaron;anās no savienības, ekonomiskā stagnācija ir tikai dažas no problēmām, uz kurām jāmeklē risinājumi,&rdquo; norāda A.Pabriks.</p> <p>Pēc diskusijas ar iedzīvotajiem A.Pabriks atklās&nbsp; fotoizstādi, kas tapusi sadarbībā ar&nbsp;<em>Latvijas Privāto un vēsturisko ēku asociāciju,</em>&nbsp;kā arī biedrību&nbsp;<em>Latvijas Piļu un muižu asociācija.</em></p> <p>Fotoprojekts iekļauti 15 Latvijas privāto muižu likteņstāsti par ēku ziedu laikiem, padomju okupācijas gadiem un mūsdienām. Visus stāstus vieno apņēmīgu cilvēku paveiktais muižu atjauno&scaron;anā un izglāb&scaron;anā no bojāejas.</p> <p>Fotoprojekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar privāto vēsturisko ēku arhitektūras un kultūrvēsturisko bagātību, vēsturiskajām izmaiņām un īpa&scaron;nieku spēju ēkām un to ansambļiem pie&scaron;ķirt jaunu elpu. Vienlaikus projekts mudina Latvijas muižu apskati iekļaut tūrisma braucienos, apceļojot Latviju.</p> <p>&ldquo;Visus muižu stāstus vieno īpa&scaron;nieku paveiktais ēkas saglabā&scaron;anā un atjauno&scaron;anā; daudzos gadījumos muižas izglābtas pat no bojāejas. Pateicoties &scaron;im darbam, Latvijā tiek saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums nākamajām paaudzēm. Ar &scaron;o projektu vēlos aicināt visus ne tikai apceļot Latviju un izzināt kultūrvēsturi, bet arī aizsākt jaunu tradīciju&nbsp; - cildināt tos namīpa&scaron;niekus, kuri ikdienā dara nenovērtējamu darbu,&rdquo; stāsta A.Pabriks.</p> <p>Fotoprojektā apskatāmi tādi privāto muižu stāsti kā Ārendoles muižas, Berķenes muižas, Bīriņu pils, Blankenfeldes muižas, Dikļu pils, Igates pils, Kuk&scaron;u muižas, Mazmežotnes muižas, Mālpils muižas, Padures muižas,&nbsp; Piena muižas &ndash; Berghof, Rūmenes muižas, Skrundas muižas, Smuku muižas un Sventes muižas.</p> <p>Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas pārstāve&nbsp;<strong>Egita Karlsone:&nbsp;</strong>&ldquo;Mūsdienās muižas simbolizē Latvijas vēsturisko un cie&scaron;o saikni ar Rietumeiropu.&nbsp;Latvijas muižas ir arī būtisks tūrisma piesaistes avots sava unikālā novietojuma dēļ. Ja citviet vēsturiskās ēkas atrodas pilsētās, muižas Latvijā sniedz iespēju ne tikai novērtēt ēkas arhitektūru, bet arī izbaudīt brīni&scaron;ķīgo Latvijas dabu.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Fotoprojektā tika aicināts piedalīties ikviens privātās vēsturiskās ēkas (muižu, pusmuižu, piļu un kungu māju ) īpa&scaron;nieks. Izstādei atlasīti muižu stāsti no fotoprojekta interneta platformā iesniegtajiem&nbsp;<a href="http://latvijasmuizas.lv/">http://latvijasmuizas.lv</a>&nbsp;pieteikumiem.</p> <p>Fotoprojekts Madonā būs apskatāms līdz 16.jūnijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vairāk par projektu: http://latvijasmuizas.lv</p> <p>Papildus informācijai:</p> <p>&ldquo;Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos&rdquo;</p> <p><a href="mailto:info@latvijasmuizas.lv">info@latvijasmuizas.lv</a></p> <p>29328043</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēka</p> <p><a href="mailto:imelda.saulite@madona.lv">imelda.saulite@madona.lv</a></p> <p>26173465</p>Sat, 06 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41185&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41185&type=1Eiropas dienaPasakumiseminariEiropas SavienibaEiropas dienai veltīts seminārs "#investEU"<p>10.maijā aicinām uz Eiropas dienai veltītu semināru #investEU Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā.</p> <p>Semināra programmā:<br /><br /></p> <div>11:30 EDIC darba ativitātes</div> <p>&nbsp;</p> <div>12:10 "Atbalsts uzņēmējdarbībai. Iespējas jaunajiem uzņēmējiem" - Madonas biznesa inkubatora vadītāja&nbsp;<strong>Iveta Vabule</strong></div> <p><br />&zwnj;13:00 "No domas līdz darbam: aktīvā atpūta visos gadalaikos" - Māris Valainis dalīsies savā veiksmes stāstā par aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību Lubānas novadā&nbsp;<br />&zwnj;</p> <div>Laipni aicināts ikviens interesents!</div>Mon, 01 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40880&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40880&type=1BērnitikšanāsVecākipsiholiģijaEs mēģinu saprast savu bērnu!<p><span>&Scaron;ogad Madonas novada bibliotēkas organizētā pasākumu cikla &bdquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo; 2. tik&scaron;anās: &bdquo;Es mēģinu saprast savu bērnu &rdquo; notiks bibliotēkā piektdien, 21. aprīlī 17:00.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp; Aicinām apmeklētājus tikties ar PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāju Gitu Lancmani un pirmskolas skolotāju Sandru Pulksteni, skolas un ģimenes psiholoģi Inesi Vaniņu.</div> <p>&nbsp; Viena no sarunu tēmām &scaron;oreiz būs par Dabas vides estētikas aizrautīgo piedāvājumu &ndash; darboties ar krāsainām smiltīm, atdzīvinot bērnos saikni ar dabu. &Scaron;īs specifiskās zinā&scaron;anas apguvu&scaron;as PII &ldquo;Priedīte&rdquo; pirmsskolas skolotājas. Mēģināsim ieklausīties, rast priek&scaron;statu, ko &scaron;ī jaunā metode dod bērniem. Vai nomierino&scaron;as, atbrīvojo&scaron;as sajūtas? Vai stimulē sīko motoriku, stiprina&nbsp; un aktivizē taustes sajūtas, kā ietekmē pasīvos bērnus?</p> <p>&nbsp; Ar skolas un ģimenes psiholoģes palīdzību mēģināsim līdzdomāt un ieklausīties, kā radīt dro&scaron;ības sajūtu bērnam, kā tikt galā ar mazo komandētāju, ātrajām dusmām un bērna garastāvokļa maiņām, kā reaģēt uz bērna meliem, pozitīvo un negatīvo sāncensībā,&nbsp; kas ir labākais palīgs &ndash; sods vai apkampiens?</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&Scaron;oreiz laipni aicinām gan bērnu vecākus un vecvecākus, gan pirmsskolas pedagogus, ikvienu, kam saisto&scaron;as &scaron;ķiet izvēlētās sarunu tēmas.</p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp; Pirmajā &nbsp;tik&scaron;anās reizē 17. martā runājām par tēmu: &bdquo;Es un mana veselība&rdquo; Pasākumā piedalījās SIA &bdquo;Madonas slimnīca&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētājs Artis Stuburs, zobārsts Kristaps Vidžis. Ar interesi iepazinām sarunas dalībniekus mazliet tuvāk, viņiem atbildot uz iesildo&scaron;ajiem jautājumiem, kas bija mazliet personīgāki un ne tik saistīti ar tie&scaron;ajiem pienākumiem: gan par profesijas izvēli, gan pirmajiem iespaidiem Madonā, gan brīvo laiku. Tad pievērsāmies stāstījumam par Madonas slimnīcas piedāvātajām iespējām, personālu, kas nodro&scaron;ina ikdienas darbu, personāla sadalījumu pa vecuma grupām u. c. jautājumiem. A. Stuburs atbildēja uz interesentu jautājumiem. Materiāli par SIA &bdquo;Madonas slimnīca&rdquo; paveikto bagātināja MNB novadpētniecības materiālu krājumu. &nbsp;Zobārsts K.Vidžis savu stāstījumu iesāka ar dzimtas stāstu, ka ģimenē ar zobārstniecību nodarbojas jau trijās paaudzēs.&nbsp; Tika pārrunātas tēmas gan par zobārstu pieejamību Madonā, gan pacientu lielākajām problēmām zobārstniecībā, par cenu veido&scaron;anās politiku, protezē&scaron;anu, &nbsp;jaunumiem un iespējām. Tika ieteikti zobu kop&scaron;anas līdzekļi, bagātināti ar fluoru, uzsvērts, ka zobiņi jāsāk tīrīt, kad tie vēl nav &scaron;ķīlu&scaron;ies!, ka tad, kad&nbsp; bērns ir pabeidzis zobu tīrī&scaron;anu, vecākiem zobiņi ir jāpārtīra!, ka zobi jātīra regulāri no rīta un vakarā, kā arī pēc saldumu ē&scaron;anas, tāpēc svarīgi ievērot saldumu ē&scaron;anas režīmu. Viena no tēmām bija arī:&nbsp; zobi un pretsāpju līdzekļi, uzsverot, ka zobs NEKAD nesadzīst, neapmeklējot zobārstu. Ieskatu tik&scaron;anās norisēs varat skatīties VTV materiālā: &bdquo;Aizsākts sarunu cikls Madonas novada bibliotēkā&rdquo; :&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA">https://www.youtube.com/watch?v=n0WCHKnrjPA</a></div> <p>&nbsp; &nbsp;Laipni gaidām Madonas novada bibliotēkā atkal &ndash; 21. aprīlī 17:00!</p> <p>&nbsp;<span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</span></p>Tue, 11 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40597&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40597&type=1KursiE-prasmju nedēļaE- prasmesES esmu e-prasmīgs!<p><span>&Scaron;ogad e-prasmju nedēļas aktivitātes norisinās no 27.marta līdz 2.aprīlim. Arī Madonas novada bibliotēkā no 27.marta līdz 31.martam paredzētas &scaron;ādas aktivitātes:</span></p> <p>&nbsp;</p> <div><strong><span style="color: #003898; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;27.03 &ndash; 29.03. 10:00-17:00</span></strong></div> <p><strong><span style="color: #003898; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">30.03 &ndash; 31.03. 13:00-17:00</span></strong></p> <p><strong><em><span style="color: #003898;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><span>&ldquo;ES esmu e-prasmīgs!&rdquo;</span></span></em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Aicinām seniorus, bezdarbniekus un citus interesentus uz individuālajiem e-prasmju kursiem. Piedāvājam apgūt tēmas:</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Iepazī&scaron;anās ar datoru un internetu;</li> <li>E-dokumentu sagatavo&scaron;ana (CV, iesniegumi, u.c.);</li> <li>E-pasta izveido&scaron;ana un lieto&scaron;ana;</li> <li>Rēķinu apmaksa e-vidē;</li> <li>Portāla Latvija.lv piedāvātās iespējas (deklarē&scaron;anās u.c.);</li> <li>Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novadu bibliotēku kopkataloga piedāvātās iespējas;</li> <li>Madonas novada bibliotēkas abonētās datu bāzes.</li> <li>Konsultācijas par e-pakalpojumiem un Jums interesējo&scaron;iem jautājumiem.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><strong>Individuālajiem e-prasmju kursiem pieteikties pa tālr.: 28686178</strong></span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="color: #003898; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><strong>31.martā 10:00-12:00</strong></span></p> <p><strong><em><span style="color: #003898;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><span>"Tavas e-iespējas"</span></span></em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Tie&scaron;raides seminārs Madonas novada bibliotēkas konferenču zālē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kopā ar sadarbības partneriem - Informācijas tehnoloģiju dro&scaron;ības incidentu novēr&scaron;anas institūciju (CERT), Zāļu valsts aģentūru, Komercbanku asociāciju un AS "Latvenergo" E-prasmju nedēļas 2017 ietvaros aplūkos &scaron;ādas tēmas:</span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;"><strong><em>10:00 &ndash; 10:15 &ldquo;Oficiālā e-Adrese&rdquo;</em></strong></span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija</span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Elektronisko pakalpojumu nodaļa Gatis Ozols</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Skaidrojums par to, kas ir oficiālā eAdrese un kā notiks tās ievie&scaron;ana.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><strong><em>10:15 &ndash; 10:30 &ldquo;Kodu kartes papildinās moderni un dro&scaron;i risinājumi&rdquo;</em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Komercbanku asociācija</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>No 1.aprīļa mainīsies nosacījumi klientu autorizācijai un darījumu veik&scaron;anai internetbankās. Ko tas nozīmēs iedzīvotājiem, kādus risinājumus bankas piedāvā?</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><strong><em>10:30 &ndash; 11:00 &ldquo;Par Latvijas Zāļu reģistru&rdquo;</em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Valsts zāļu aģentūra</span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Latvijas Zāļu reģistrs -&nbsp;<a href="https://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/">https://www.zva.gov.lv/zalu-registrs/</a>&nbsp;- uzticama un profesionāla informācija par zālēm:</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Kā vietnē&nbsp;<a href="file:///C:/Users/arnissk/Documents/E-prasmju_ned%C4%93%C4%BCa/3.martam/www.zva.gov.lv">www.zva.gov.lv</a><span>&nbsp;atrast zāles, zāļu cenas un salīdzināt tās;</span></li> <li>Kur meklējamas zāļu lieto&scaron;anas instrukcijas un cita ar dro&scaron;u zāļu lieto&scaron;anu saistīta informācija;</li> <li>Kā pārliecināties, vai izrakstītās zāles ir pieejamas Latvijā (nopērkamas aptiekā). &nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><strong><em>11:00 &ndash; 11:30 &ldquo;Elektrum.lv&nbsp; - Latvenergo Klientu pa&scaron;apkalpo&scaron;anās portāls&rdquo;</em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">AS &ldquo;Latvenergo&rdquo; Klientu apkalpo&scaron;anas daļa Jūlia Sarma.</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>ātri un ērti norēķini par elektroenerģiju;</li> <li>iespēja nodot skaitītāja rādījumu;</li> <li>aplūkot maksājumu vēsturi;</li> <li>ar elektroenerģijas līgumu saistīta informācija un kontaktinformācija;</li> <li>noslēgt elektroenerģijas tirdzniecības līgumu;</li> <li>sazināties ar speciālistiem dažādos jautājumos, pieteikt pakalpojumus.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">&nbsp;</span><strong><em>11:30 &ndash; 12:00 &ldquo;Realitāte virtuālajā vidē 2017&rdquo;</em></strong></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">CERT.LV</span></p> <p><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: x-small;">Attīstības projektu vadītājs Egils Stūrmanis</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>CERT.LV &ndash; Informācijas tehnoloģiju dro&scaron;ības incidentu novēr&scaron;anas institūcija;</li> <li>izplatītākie apdraudējumi un to piemēri, sabiedrības informē&scaron;anas iespējas;</li> <li>uzbrukumu metodes un mērķi virtuālajā vidē;</li> <li>sociālās inženierijas piemēri virtuālajā vidē;</li> <li>interneta mediji un dro&scaron;ība;</li> <li>dro&scaron;a elektroniskā pasta lieto&scaron;ana, piemēri, labā prakse;</li> <li>dro&scaron;a interneta lieto&scaron;ana, piemēri, labā prakse;</li> <li>&bdquo;Internet of things&rdquo; &ndash; lietu interneta dro&scaron;ība, labā prakse;</li> <li>viedtālruņu dro&scaron;ība, piemēri, labā prakse;</li> <li>labas paroles izveido&scaron;anas principi;</li> <li>kopsavilkums.</li> </ul> <div>Aicinām ikvienu interesentu iesaistīties E-prasmju nedēļas aktivitātēs!</div>Thu, 23 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40357&type=1“Kā labāk dzīvot starp savējiem?”<p><strong>Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem &scaron;ogad piedāvāsim pasākumu ciklu: &rdquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo;, </strong>piesaistot Madonas novada nozaru speciālistus. Katrā pasākumā uzrunāsim piedalīties divus izvēlētās nozares pārstāvjus. Sarunu tēmas: &ldquo;Es un mana veselība&rdquo; (ārsts, zobārsts) &ndash; martā; &ldquo;Es mēģinu saprast savu bērnu&rdquo; (PII pedagogs, psihologs) &ndash; aprīlī; &ldquo;Es mēģinu sakārtot sevi&rdquo; (vides, mākslas, smil&scaron;u terapijas un pirts zinību speciālisti) &ndash; jūnijā; &ldquo;Esmu skaista sev un savējiem&rdquo; (tērpu mākslinieks un kosmetologs) &ndash; oktobrī; &ldquo;Klāju galdu sev un savējiem&rdquo;&nbsp; (ēdinā&scaron;anas uzņēmumu pārstāvis un uztura speciālists) &ndash; novembrī<strong>.</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Uz pirmo sarunu bibliotēkā <strong>&ldquo;Es un mana veselība&rdquo;</strong> aicinām <strong>17. martā plkst. 17:00</strong>. Ar interesentiem piekritu&scaron;i tikties: SIA &ldquo;Madonas slimnīca&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētājs <strong>Artis Stuburs </strong>un<strong> </strong>zobārsts <strong>Kristaps&nbsp;<em>Vidžis</em><em>.</em> </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Daži no sarunu pieturas punktiem: ģimenes ārstu pieejamība mūsu reģionā; rindas pie speciālistiem (bērniem, pieaugu&scaron;ajiem); kādu speciālistu pietrūkst Madonā, kur tie meklējami tuvākajā apkārtnē?; jaunie ārsti, ārstu noveco&scaron;anās (kā ir mūsu reģionā?; e &ndash; veselība, e &ndash; receptes, e &ndash; slimības lapas, sadarbība ar VSAA, e&nbsp; &ndash; analīžu apmaiņa, sadarbība ar laboratorijām (+ un - ); zobārstu pieejamība Madonā un reģionā (rindas, darba laiki utt. apm. 10 privātprakses?); pacientu lielākās problēmas: nevērība, ielaisti gadījumi, līdzekļu trūkums; zobs un pretsāpju līdzekļi?; ārstējam vai raujam? Mūsdienu zobārstniecības tendences, iespējas, materiāli, piedāvājums, cenas; zobu regulē&scaron;ana, protezē&scaron;ana, jaunumi, ieteikumi, iespējas Madonā; kādus zobu kop&scaron;anas līdzekļus lietot ikdienā, vai ticēt reklāmām?; kā iemācīt bērniem kopt savus zobiņus? utt. Mēģināsim izvaicāt sarunas dalībniekus arī par viņu pa&scaron;u veselīgiem ieradumiem un brīvā laika mirkļiem, kurus atvēlēt sev ikdienas steigā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</p>Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40356&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40356&type=1Jānis JarānsValdis GrēviņšValters MucenieksValda Grēviņa dzejas pēcpusdiena Madonas bibliotēkā<p class="Body">2017. gada 9. martā plkst. 14.00 Madonas novada bibliotēkā notiks dzejnieka Valda Grēviņa dzejai veltīts sarīkojums. Dzeju tajā runās aktieris Jānis Jarāns, lasījumu muzikālās skaņās ietērps saksofonists Valters Mucenieks.</p> <p class="Body">&nbsp;</p> <p class="Body">Valdis Grēviņ&scaron; (1895. 26. IX Zaļenieku pagasta Mazbaņi &ndash; 1968. 7. IV Rīga) &ndash; dzejnieks, kur&scaron; smalkā un filigrāni izstrādātā formā mācēja ietvert pasaules un cilvēka sāpes, izsapņotā un realitātes pretmetu, alkas pēc harmonijas un sapratni par tās neiespējamību.</p> <p class="Body">Valdis Grēviņ&scaron; dzīves laikā sakārtoja&nbsp; divus&nbsp; dzejoļu krājumus &ndash; &ldquo;Pirmā dzeju grāmata&rdquo; (1923), &ldquo;Otrā dzeju grāmata&rdquo; (1933) &ndash;, un divas izlases &ndash; &ldquo;Lapas lido, lapas skan&rdquo; (1946), &ldquo;Dzied vēji&rdquo; (1968, izdota pēc autora nāves).</p> <p class="Body">Valda Grēviņa daiļrade bieži asociējas ar dzejoļiem, kas kļuvu&scaron;i par populāru dziesmu tekstiem. &ldquo;Kavalieru gads&rdquo;, &ldquo;Dzelzgriezējs&rdquo;, &ldquo;Vir&scaron;i zied&rdquo; ieņem stabilu vietu populārajā kultūrā, taču Grēviņa būtiskākajai daiļrades un poētiskā mantojuma daļai raksturīga izteikti sāpjpilna, traģiska nolemtības caurstrāvota dzīves izjūta, distancēta, sāpīgi skarba un ironiska dzīves reāliju atklāsme.</p> <p class="Body">2016. gadā izdevniecībā VESTA-LK klajā nāca Valda Grēviņa dzejas kopojums &ldquo;Veca cilvēka dziesmas&rdquo;, aktualizējot dzejnieka radītā vietu latvie&scaron;u literatūras un kultūras vesturē. Grāmatas atvēr&scaron;anas svētki notika Rīgas Centrālajā bibliotēkā, piedaloties aktierim Jānam Jarānam un saksofonistam Valteram Muceniekam. Pēc grāmatas atvēr&scaron;anas sarīkojuma māksliniekiem radās ideja turpināt V. Grēviņa dzejas lasījumus, sniedzot priek&scaron;nesumus Latvijas bibliotēkās.</p> <p class="Body">&nbsp;</p> <p class="Body">Valda Grēviņa dzejas pēcpusdienu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.</p>Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39378&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39378&type=1tikšanāsJuris JātnieksVēl viena tikšanās Madonas novada bibliotēkā<div class="lasams">14. decembrī 13:00 Madonas novada bibliotēkā aicinām visus interesentus ieklausīties Dabas un sabiedrības pārvaldības eksperta, LIFE projektu vadītāja Jura Jātnieka stāstījumā par Dienvidkoreju &ndash; dabas mantojuma saglabā&scaron;anu un izmanto&scaron;anu sabiedrības interesēs. <p>&nbsp;Atsaucoties Dienvidkorejas dabas pārvaldības uzaicinājumam, Juris piedalījās starptautiskā ekspertu seminārā, sniedzot kolēģiem Korejā savus priek&scaron;likumus aizsargājamas Dabas teritorijas saglabā&scaron;anai un labākai pārvaldībai. Neparasta vide, kalnu ainavas, piekraste ar 3000 salām, gandrīz 50 miljoni iedzīvotāju, attīstīta industrija (Samsung, LG, Hundai, KIA motors un citi pazīstami brendi), augsts dzīves līmenis līdzsvarā ar patiesu cieņu, pietāti un patriotismu attiecībā uz Korejas Dabas mantojuma saglabā&scaron;anu.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&ldquo;Mums neierasti liela korejie&scaron;u uzmanība, var teikt, pat mīlestība un arī nozīmīgi finansu ieguldījumi brīvprātīgi tiek veltīti dabas daudzveidībai un skaistumam &ndash; dzērvēm, krabjiem, zivīm, ūdensaugiem, mežiem un niedrājiem. &Scaron;āda attieksme izveidojusi aizsargājamu Dabas teritoriju par nozīmīgu Yeosu reģiona pa&scaron;valdības un visas sabiedrības ienākumu avotu, turklāt nenodarot kaitējumu dabas resursiem. Arī mums Madonas novadā vēl ir nozīmīgas dabas bagātības un korejie&scaron;u pieredze ir uzmanības vērta,&rdquo; &ndash; tā J. Jātnieks.</p> <p>&nbsp;&nbsp;Gaidām saisto&scaron;u stāstījumu un J. Jātnieka īpa&scaron;ā redzējuma fotogrāfijas gan no Suncheon bay ( Sančeonas līcis) mitrāja, gan citām Dienvidkorejas vietām. &nbsp;&nbsp;Uzdāviniet sev mirkli laika, lai ieklausītos, pamanītu un saredzētu!</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Informē Sarmīte Radiņa</p> </div> <div class="sepdiv"><a class="back" href="http://www.madona.lv/biblioteka/lv/aktualitates?fu=read&amp;id=2615">&laquo; atpakaļ</a></div>Wed, 07 Dec 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39211&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39211&type=1BibliotēkatikšanāsMadonaAnna ŽīgureJuka RislakiJums veras ceturtās darbistabas durvis<p><span>Laipni aicinām ceturtdien, 24. novembrī plkst. 13:00 Madonas novada bibliotēkā uz VKKF atbalstītā projekta &bdquo;Rakstnieka darbistaba: tik&scaron;anās ar latvie&scaron;u literātiem Madonas reģionā&rdquo; ceturto tik&scaron;anos. &Scaron;oreiz viesos rakstniece, tulkotāja, pirmā neatkarīgās Latvijas vēstniece Somijā un Igaunijā Anna Velēda Žīgure un viņas vīrs, somu žurnālists, rakstnieks Juka Rislaki.</span></p> <p>&nbsp;</p> <div>&nbsp;Autore nāk no slavenās Stērstu dzimtas: vecvectēvs Andrejs Stērste, vecmāmiņa Elza Stērste, vectēvs Edvards Virza, tēvs Jānis Žīgurs &ndash; bijis Latvijas Leļļu teātra direktors.</div> <p>&nbsp; Ieskatam Annas Žīgures grāmatas: Es stāstu par Latviju. Grāmatas pirmā daļa&nbsp;Tomēr tik tuvu&nbsp;vispirms izdota somiski Somijā, kur &scaron;ī grāmata kļuva par&nbsp;bestselleru, grāmatas otrā daļa&nbsp;Latvijas zeme un debesis&nbsp;arī tulkota somiski un vispirms iznākusi Somijā; Viņi: Ceļā; Viņi: Sve&scaron;os pagalmos; Marselīne; Ir laiks: jeb neparasts notikums ar cepurēm; Latvijas policijas vēsture. Sastādīta Latvijas grāmata 2002, Latvijas grāmata 2003. A. Žīgure 2015. gadā saņēmusi Aspazijas literāro prēmiju. Tulkojusi vairāk nekā 20 grāmatas no igauņu, somu un ungāru valodām. Viņas raksti lasāmi Latvijas, Somijas un Igaunijas presē.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Juka Rislaki pavadījis savu bērnību un jaunību&nbsp;Somijā, studējis&nbsp; politikas zinātn<a title="Politikas zinātne" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science">es</a>&nbsp;&nbsp;<a title="Helsinku Universitāte" href="https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Helsinki">Helsinku Universitātē</a>. Kop&scaron; 2002. gada J. Rislaki dzīvo Latvijā &ndash; Jūrmalā, kur viņ&scaron; strādā kā ār&scaron;tata žurnālists, rakstnieks. Apguvis latvie&scaron;u valodu. Ir īsts Latvijas patriots. Publicējis vairākas grāmatas, galvenokārt par neseno vēsturi&nbsp;Somij<a title="Somija" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Finland">ā</a>,&nbsp;<a title="Baltijas valstis" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Baltic_states">Baltijas valstīs</a>. Ieskatam: Kluso slēpotāju zeme Somija; Kur beidzas varavīksne; Ar pedāli grīdā: veltījums Alberta Kronenberga 120 gadu jubilejai; Maldinā&scaron;ana: Latvijas gadījums; Vorkuta! Sacel&scaron;anās ieslodzīto nometnē; karikatūras: Pingvīnu un kvauk&scaron;ķu rokasgrāmata.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Pulksten 10:40 tik&scaron;anās ar autoriem notiks arī Madonas Valsts ģimnāzijā.</p> <p>&nbsp; &nbsp;Daļa no tēmām, par ko novembra pēcsvētku nedēļā veidosim sarunu ar autoriem: par A. Žīgures bērnības un tagadējo Latviju, dzīves jēgu un literatūru, patiesu brīvību, par to, kā Latvija izskatās no ziemeļpuses; kur ir mājas? Tur, kur priedes zarā &scaron;ūpojas pakārta varavīksne?...; vai ir tādas vēstules, kuras nekad nevar izlasīt līdz galam?; vai mēdzat raukt pieri domu krunkās un iet tur, kur mazāk cilvēki redz, vai vairāk nepiecie&scaron;ama sabiedrība?; jūra bēg kopā ar mūsējiem &ndash; tie&scaron;ā un burtiskā nozīmē. Mēs to atradām, vai atkal zaudējam? Vai skalos malā jaunus sapņus vai tikai bēgļus?</p> <p>&nbsp; &bdquo;Cilvēki. Likteņi. Un laikmets, kas visu samaļ tā, ka nedz salasīt kopā, nedz atpakaļ vietā nolikt. &ndash; Bet allaž atrodas kādi, kas meklē un burtiski no lauskām liek kopā savas zemes un tautas pagātni. Lai ir ar ko salīdzināties un lai nākotne neizbirst caur pirkstiem". /A. Līce/</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Aicinām uz tik&scaron;anos sev uzdāvinātā pusdienlaikā!</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkā</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200