Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ādažu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Ādažu bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ādažu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44475&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44475&type=1IzstādesjaunumimartsIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā martā<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"></span></strong></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;&ldquo;Lomas nedalu lielās un mazās&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Aktrisei <strong>Olgai Dreģei &ndash; 80</strong> <em>(1938)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Es meklētājs esmu&hellip;&rdquo;&nbsp; </strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p>Rakstniekam <strong>Kārlim Ieviņam &ndash; 130</strong> <em>(1888-1977)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&ldquo;Pasaulīt, tu ļaužu ēka&rdquo;</strong><strong><em></em></strong></li> </ul> <p>Dramaturgam <strong>Gunāram Priedem &ndash; 90</strong> <em>(1928-2000)</em><em></em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Bet neaizmirsti, ka esi cilvēks&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Norvēģu dramaturgam <strong>Henrikam Ibsenam &ndash; 190</strong> <em>(1828-1906)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Talantīgs gleznotājs ar neparastu dzīvesstāstu&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Holandie&scaron;u gleznotājam, grafiķim <strong>Vinsentam van Gogam &ndash; 165</strong> <em>(1853-1890)</em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"></span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;</strong><strong>Mūžam nedzīsto&scaron;a sāpe&rdquo;</strong><strong></strong></li> </ul> <p><strong>25. marts - </strong><strong>Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>10. marts &ndash; Latvijas &nbsp;lasī&scaron;anas&nbsp; maratona&nbsp; <em>Bērnu Žūrija - 2017</em> noslēguma pasākums LNB</strong></li> <li><strong>&nbsp;</strong>&ldquo;<strong>Pirmā iepazī&scaron;anās ar bibliotēku&rdquo;</strong> &ndash; Ādažu novada pirmsskolas un sākumskolas audzēkņu pirmais bibliotēkas apmeklējums </li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44115&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44115&type=1IzstādesjaunumiIzstādes februārī Ādažu novada bibliotēkā<p>Aicinām ikvienu skatīt tematiskās izstādes bibliotēkā &scaron;ajā mēnesī!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&bdquo;Piemiņu dēstot kā maigu puķi&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Novadniecei, tautas dzejniecei&nbsp;<strong>Ārijai Elksnei - 90</strong>&nbsp;<em>(1928-1984)</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&ldquo;Laikmetu maiņā&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Novadniekam, latvie&scaron;u politiķim <strong>Fēliksam Cielēnam &ndash; 130</strong> <em>(1888-1964)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&bdquo;Par Japānu vakar un &scaron;odien&rdquo;&nbsp; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Valodniekam, tulkotājam, bibliotekāram&nbsp;<strong>Edgaram Katajam - 95</strong>&nbsp;<em>(1923)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&nbsp;&ldquo;</strong><strong>Mēs varam pasauli radīt ik brīdi&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Rakstniecei&nbsp;<strong>Ilzei &Scaron;ķipsnai - 90&nbsp;</strong><em>(1928-1981)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&bdquo;Zvaigzne caur ērk&scaron;ķiem&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Valodniekam&nbsp;<strong>Jānim Endzelīnam - 145&nbsp;</strong><em>(1873-1961)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&bdquo;Ja mani salīdzinātu ar&hellip;&rdquo;</strong></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Gleznotājam, rakstniekam&nbsp;<strong>Uldim Zemzarim - 90</strong>&nbsp;<em>(1928)</em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde<strong> ,,Valstiskuma simtgadi sagaidot&rdquo; </strong></li> </ul> <p><strong>16. februāris - Lietuvas Republikas Neatkarības diena&nbsp;</strong></p> <p><strong>24. februāris - Igaunijas Republikas Neatkarības diena&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Zinātniski fakti rado&scaron;ā fantastikā&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Franču rakstniekam&nbsp;<strong>Žilam Vernam - 190</strong>&nbsp;<em>(1828-1905)</em></p>Fri, 02 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43597&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43597&type=1IzstādesjanvārisIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā janvārī<p><strong><em>Iesākot jauno gadu, bibliotēkā ikvienam skatāmas&nbsp; &scaron;ī mēne&scaron;a tematiskās izstādes!</em></strong></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong><strong>&ldquo;Mans zelts ir mana tauta&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniekam <strong>Rūdolfam Blaumanim &mdash; 155</strong> <em>(1863&ndash;1908)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong><strong>&ldquo;Ir viena vieta pasaulē, ir viena zeme īstā&hellip;&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniecei <strong>Ilzei Kalnārei &mdash; 100</strong> <em>(1918&ndash;1968)<strong>&nbsp;</strong></em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Īstenība un ilūzija&rdquo; </strong></li> </ul> <p>Dramaturgam <strong>Mārtiņam Zīvertam &mdash; 115</strong> <em>(1903&ndash;1990)</em><strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Vēsture &ndash; daļa no mūsu dzīves&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Politiķim, žurnālistam, vēsturniekam <strong>Mavrikam Vulfsonam &mdash; 100</strong> <em>(1918&ndash;2004)<strong>&nbsp;</strong></em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Rado&scaron;ā nesātība&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Krievu rakstniekam <strong>Aleksejam Tolstojam&nbsp;&mdash; 135</strong> <em>(1883&ndash;1945)</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;&ldquo;Vislabākais nākotnes pareģis ir pagātne&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Angļu dzejniekam <strong>Džordžam Gordonam Baironam &mdash; 230</strong> <em>(1788&ndash;1824)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde<strong> &ldquo;Atcerēties un neaizmirst&rdquo; </strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong>20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Vērtēsim izlasīto!&rdquo;</strong></li> </ul> <p><strong>Programmas Bērnu Žūrija &ndash; 2017&nbsp; </strong>&nbsp;noslēgums lasī&scaron;anas stafetē &ndash; pārrunas, izlasīto grāmatu vērtē&scaron;ana /anketu aizpildī&scaron;ana/</p>Tue, 02 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43367&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43367&type=1IzstādesDecembrisIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā decembrī<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Ja laime ir zemes virsū, tad tā ir sapra&scaron;ana&hellip;&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Rakstniecei, esejistei <strong>Zentai Mauriņai &mdash; 120</strong> <em>(1897&ndash;1978)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Sapņiem un brīvībai auklēju sevi&hellip;&rdquo;</strong> </li> </ul> <p>&nbsp;Dzejniekam <strong>Jānim Ziemeļniekam &mdash; 120</strong> <em>(1897&ndash;1930)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Manta ir gods, cieņa, laime&hellip;Viss, kas sirdi atveldzina&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniekam <strong>Zeiboltu Jēkabam &mdash; 150</strong> <em>(1867&ndash;1924)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;</strong><strong>Grāmata ir brīni&scaron;ķīga spuldze, kas cilvēkam apspīd vistālāko un tum&scaron;āko ceļu mūža garajā gājienā</strong>&rdquo;&nbsp; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniekam, literatūrzinātniekam, kritiķim <strong>Andrejam Upītim &mdash; 140</strong> <em>(1877&ndash;1970)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Viņ&scaron; neatpū&scaron;as, bet svin&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Vācu rakstniekam <strong>Heinriham Bellam &mdash; 100</strong> <em>(1917&ndash;1985)<strong>&nbsp;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, izvērtējot to, kas vēl sasniedzams!&rdquo;&nbsp; </strong></li> </ul> <p>Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei,</p> <p>Latvijas Valsts prezidentei (1999&ndash;2007) <strong>Vairai Vīķei-Freibergai &mdash; 80</strong> <em>(1937)</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstāde&nbsp;&nbsp; &ldquo;San kā bites vēji liegi,</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Viegli laižas mīksti sniegi,</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svētkus gaidot, zeme salta</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Top kā kupena drīz balta&hellip;&rdquo;&nbsp;&nbsp; <em>/J.Kalniņ&scaron;/</em>&nbsp;&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Adventes laiks, tradīcijas un godi, gaidot Ziemassvētkus un Gadu miju</strong></li> <li><strong>Rado&scaron;ās darbnīcas, rotaļu rīts un citi pasākumi pa&scaron;iem mazākajiem lasītājiem</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul>Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42935&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42935&type=1izstādes pasākumiIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā novembrī<p><strong><em>Valsts svētku noskaņās aicinām uz pasākumiem un izstādēm bibliotēkā!</em></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Ikdienas rituma plūdumā ar iztēli&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gleznotājai, rakstniecei <strong>Hildai Vīkai &mdash; 120</strong> <em>(1897&ndash;1963)</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&rdquo;Bībele ir vecās latvie&scaron;u rakstniecības stūrakmens&rdquo;</strong> &nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Vācu tautības latvie&scaron;u literātam, tulkotājam <strong>Ernstam Glikam &ndash; 365</strong> <em>(1652 &ndash; 1705)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;<strong>Mēs esam tādi, par kādiem izliekamies, tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, izvēloties, par ko izlikties&rdquo;</strong></li> </ul> <p>&nbsp;Amerikāņu rakstniekam&nbsp; <strong>Kurtam Vonnegūtam &ndash; 95</strong> <em>(1922 &ndash; 2007)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Tikai daži dzīvo &scaron;odienā, lielākais vairums gatavojas dzīvot rītdienā&rdquo;</strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p>&nbsp;Angļu rakstniekam &nbsp;<strong>Džonatanam Sviftam &mdash; 350</strong> <em>(1667&ndash;1745)</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">7. novembrī &nbsp;14.00 tik&scaron;anās ar </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">vēsturnieku, grāmatu&nbsp; autoru <em>Jāni&nbsp; Ūdri</em></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties!&rdquo; </strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;/V. Vīķe-Freiberga/ </em><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>11. novembris - Lāčplē&scaron;a diena</strong></p> <p><strong>18. novembris - Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas diena</strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&ldquo;</em><em>Zeme rīb, rati klaudz,</em></li> </ul> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Kas to zemi rībināja?</em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nu atbrauca Mārtiņdiena</em></p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Deviņiem kumeļiem&rdquo;</em></p> <p><strong>10. novembris &ndash; Mārtiņdiena</strong></p> <p>Mārtiņdienai veltīta folkloras krājumu izstāde, pasākumi</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&ldquo;Ieskatoties Pepijas Garzeķes fantāzijās&nbsp; un Karlsona apetītē uz dzīvi&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Zviedru rakstniecei <strong>Astrīdai Lindgrēnei &mdash; 110</strong> <em>(1907&ndash;2002)</em></p> <ul> <li><strong>13. &ndash; 19. novembris - Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa &ldquo;Ziemeļu salas&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Rīta stunda bērniem, Krēslas stunda pieaugu&scaron;ajiem</p> <h1>Izstāde ,,Grāmatas, kurās darbība norit uz salas&rdquo;</h1> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42515&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42515&type=1IzstādesOktobrisIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā oktobrī<p><em><span>Krāsainās rudens noskaņās bibliotēkā ikvienam būs skatāmas ikmēne&scaron;a tematiskās izstādes!</span></em></p> <p><em><span><br /></span></em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Domāju es domas dziļas&hellip;&rdquo;&nbsp; </li> </ul> <p>Dzejniekam <strong>Eduardam Veidenbaumam &mdash; 150</strong> <em>(1867&ndash;1892)</em></p> <ul> <li>Izstāde<span style="font-size: 13.6px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;"Es nevaimanāju, bet daru"</span></li> </ul> <p>Rakstniecei &nbsp;<strong>Lūcijai Ķuzānei &mdash; 90</strong> <em>(1927)</em></p> <ul> <li>Izstāde &ldquo; &hellip;mēs taču varam!&rdquo; </li> </ul> <p>Kinorežisoram <strong>Ansim Epneram &mdash; 80</strong> <em>(1937&ndash;2003)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo; Zinā&scaron;anas mēs varam iemācīties no citiem, gudrība mums jāiemācās pa&scaron;iem&rdquo;</li> </ul> <p>Zviedru rakstniekam <strong>Akselam Muntem &mdash; 160</strong> <em>(1857&ndash;1949)</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <ul> <li>Izstāde &ldquo;Mans kredo &ndash; mākslas daudzveidība un vienotība&rdquo;</li> </ul> <p>Itālie&scaron;u vijolniekam, komponistam <strong>Nikolo Paganīni &mdash; 235</strong> <em>(1782&ndash;1840)</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Ir skolotājam jābūt īstam<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt&rdquo; &nbsp;</li> </ul> <p><strong>1.oktobris -&nbsp; Skolotāju diena</strong></p> <ul> <li>Tik&scaron;anās ar vēsturiskā romāna &nbsp;&ldquo;Ulmanis. Lielā Kārļa testaments&rdquo; autoru Jāni&nbsp; Ūdri.</li> </ul> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &ldquo;Dabas un bērna pasaules tēlojumos&rdquo; </li> </ul> <p>&nbsp;Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram, dzejniekam <strong>Albertam Kronenbergam &mdash; 130</strong> <em>(1887&ndash;1958)</em></p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42128&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42128&type=1IzstādesseptembrisIzstādes un pasākumi septembrī Ādažu novada bibliotēkā<p><em><span>Bibliotēkā ,ieskandinot Dzejas dienu mēnesi un rudens atvasaru, ikvienam būs skatāmas ikmēne&scaron;a tematiskās izstādes!</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Vir&scaron;i iezied atvasaru&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Dzejniecei Lijai Brīdakai &mdash; 85 <em>(1932)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Prieks ir par tēvzemi dzīvot un strādāt!&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam <em>(1936&ndash;1940)</em><em>&nbsp;</em></p> <p>Kārlim Ulmanim &mdash; 140 <em>(1877&ndash;1942)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Rīgas jūgendstila meistars&rdquo;&nbsp; </li> </ul> <p>Arhitektam, inženierim&nbsp;Mihailam Eizen&scaron;teinam - 150&nbsp;<em>(1867-1921)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Servantesa valoda&rdquo;<em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Spāņu rakstniekam Migelam de Servantesam Saavedram &mdash; 470 <em>(1547&ndash;1616)</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &ldquo;Septembrī un Dzejas dienās skandē Veidenbaumu mūsu bibliotēkā!&rdquo;</li> </ul> <p>Jaunāko bibliotēkas dzejas krājumu izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Lasītprasme &ndash; mācī&scaron;anās atslēga&rdquo;</li> </ul> <p>1. septembris &ndash; Zinību diena</p> <p>8. septembris -&nbsp; Starptautiskā lasītprasmes diena</p> <ul> <li>&nbsp;&ldquo;Pirmo reizi bibliotēkā&rdquo;&nbsp; </li> </ul> <p>Pirmais bibliotēkas apmeklējums mazajiem lasītājiem</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<em>,,Miķelītis mazs vīriņ&scaron;,</em></li> </ul> <p><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tas atnāca pilnu roku&rdquo;</em></p> <p>29. septembris - Miķeļdiena <em>&nbsp;</em></p> <p>Latvie&scaron;u tradīcijas, ticējumi, godi</p> <p>&nbsp;</p> <p><em><span><br /></span></em></p>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41849&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41849&type=1IzstādesjaunumiIzstādes augustā Ādažu novada bibliotēkā<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong><strong>&ldquo;Zem Trim zvaigznēm &ndash; Latvijas svētzīmēm&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei &mdash; 85 <em>(1932&ndash;2004)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&rdquo;Cienījama vieta latvie&scaron;u literārajā mantojumā&rdquo;</strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p>Rakstniekam Augustam Deglavam &mdash; 155 <em>(1862&ndash;1922)</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Nav uz zemes tik tum&scaron;as vietas, kur nedzimtu kāda gai&scaron;a, skaista doma&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam &mdash; 140 <em>(1877&ndash;1962)<strong>&nbsp;</strong></em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Virsraksti dubulto notikumu apmērus&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Angļu rakstniekam Džonam Golsvērtijam &mdash; 150 <em>(1867&ndash;1933)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Pla&scaron;s dzīves tvērums, satura bagātība un pārsteidzo&scaron;s reālisms&rdquo;</strong>&nbsp; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Poļu rakstniekam Boļeslavam Prusam &mdash; 170 <em>(1847&ndash;1912)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Ceļā&rdquo;</strong><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong>21. augusts -</strong> <strong>Konstitucionālā likuma &ldquo;Par Latvijas Republikas valstisko statusu&rdquo; pieņem&scaron;anas diena</strong></p> <p><strong>23. augusts &ndash; Baltijas ceļa gadadiena</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Piedzīvojumu pasaulē&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Angļu rakstniecei Enidai Blaitonai &mdash; 120 <em>(1897&ndash;1968)</em><em>&nbsp;</em></p>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41938&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41938&type=1Gleznu izstādeĀdažu bibliotēkā no 1. - 31.augustam skatāma Aļonas Kaļevičas gleznu izstāde “Jūra.Saulriets”<div class="post font-size-adjust"> <p>Vasaras noskaņās visi interesenti aicināti skatīt jauko gleznu izstādi!</p> </div>Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41801&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41801&type=1IzstādesjūlijsIzstādes jūlijā Ādažu novada bibliotēkā<p><strong>Aicinām skatīt jūlija literārās izstādes Ādažu bibliotēkā!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h4>Abonementā</h4> <p>&nbsp;</p> <p>&bull;Izstāde <strong>&ldquo;Vēsturiskās norises izdzīvojot&rdquo;</strong><br />Rakstniekam, publicistam Arturam Heniņam &mdash; 85 (1932&ndash;2014)<br />&bull;Izstāde <strong>&ldquo;Visu savu mūžu&hellip;&rdquo;</strong><br />Aktrisei Almai Ābelei &mdash; 110 (1907&ndash;1984)<br />&bull;Izstāde <strong>&ldquo;Kolorītais Leo Svemps&rdquo;</strong><br />Gleznotājam Leo Svempam &mdash; 120 (1897&ndash;1975)<br />&bull;Izstāde<strong> &ldquo;Par mīlestību, dzīvi, Dievu, iztēli un prāta dabu&rdquo;</strong><br />Vācu rakstniekam Hermanim Hesem &mdash; 140 (1877&ndash;1962)</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Lasītavā</h4> <p>&nbsp;</p> <p>&bull;Izstāde <strong>&ldquo;Ceļo&scaron;anas prieks&rdquo;</strong><br />Izzino&scaron;a literatūra un ceļveži par ceļojumiem</p> <p>&nbsp;</p> <h4>Bērnu literatūras nodaļā</h4> <p>&nbsp;</p> <p>&bull;Izstāde <strong>&ldquo;Saules gadu spēles&rdquo;</strong><br />Dzejniekam, tulkotājam Jāzepam Osmanim &mdash; 85 (1932&ndash;2014)</p> <p>&nbsp;</p> <p><span><br /></span></p>Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41803&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41803&type=1Gleznu izstādeNo 5. jūnija līdz 1. augustam Ādažu bibliotēkā skatāma Olgas Zaikovskas gleznu izstāde<h4><em><strong>Izstādi iespējams apskatīt Ādažu bibliotēkas darba laikā.</strong></em></h4> <h4><em style="font-size: 13.6px;"><strong>Gaidīti visi interesenti!</strong></em></h4>Wed, 07 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41499&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41499&type=1IzstādesjūnijsIzstādes jūnijā Ādažu novada bibliotēkā<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Sava ceļa gājējs&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Rakstniekam Erikam Ādamsonam &mdash; 110 <em>(1907&ndash;1946)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Tāli laiki &scaron;ūpo dienu biju&scaron;o&hellip;&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Dzejniecei Zinaīdai Lazdai <em>(īst. v. Zinaīda Zelma &Scaron;reibere)</em> &mdash; 125 <em>(1902&ndash;1957)</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&ldquo;Meistarības virsotnēs&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Operdziedātājai Elfrīdai Pakulei &mdash; 105 <em>(1912&ndash;1991)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Noskaņas un motīvi&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Gleznotājam, mākslas zinātniekam Romim Bēmam &mdash; 90 <em>(1927&ndash;1993)</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;Īsa, īsa Jāņu nakts</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Par visām naksniņām:</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Te satumsa, te uzausa,</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Te saulīte gabalā&rdquo;</p> <p>Izzino&scaron;a literatūra par Līgo svētkiem - tradīcijas, godi</p> <ul> <li>Izstāde<em> &nbsp;&nbsp;</em><strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&ldquo;Vēl viss tev priek&scaron;ā &scaron;ajā pasaulē,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vēl varavīksni turi savā plaukstā!&rdquo;</p> <p>Apsveikumi absolventiem- dzeja, atziņas, aforismi</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>Izstāde<strong>&nbsp; &ldquo;Lasi un vērtē!&rdquo;</strong></li> </ul> <p><em>Bērnu Žūrijas jaunās kolekcijas grāmatu izstāde. </em></p> <p><em>Iespēja sākt dalību lasī&scaron;anas maratonā!</em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Thu, 01 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41804&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41804&type=1makulatūras vākšanas akcijaNodod makulatūru un saudzē dabu!<p><strong>Ādažu bibliotēka aicina piedalīties makulatūras savāk&scaron;anas akcijā - konkursā </strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>no 29.05. - 13.11.2017!&nbsp;</strong></em></span></p> <p><strong><em>Gaidīti visi interesenti!</em></strong></p>Thu, 15 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41389&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41389&type=1izstādeĀdažu bibliotēkā apskatāma ĀMMS audzēkņu darbu izstāde “Pavasara kaleidoskops”<p>&nbsp;No 10.maija līdz 4.jūnijam b<span style="font-size: 13.6px;">ūsiet mīļi gaidīti skatīt ĀMMS audzēkņu darbu &nbsp;izstādi</span><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;Ādažu bibliotēkas telpās.</span></p>Fri, 12 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41120&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41120&type=1IzstādesIzstādes maijā Ādažu novada bibliotēkā<p><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;&ldquo;Zeme dzīvo&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniekam<strong> Alfredam Dziļumam &mdash; 110</strong> <em>(1907&ndash;1976)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&ldquo;Sakami vārdi un &scaron;ādi tādi grabaži&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Dzejniekam, publicistam <strong>Jurim Alunānam &mdash; 185</strong> <em>(1832&ndash;1864)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; <strong>&ldquo;Tie, kas vēl reibst no dzejām&hellip;&rdquo;</strong></li> </ul> <p>Dzejniecei <strong>Rūtai Skujiņai &mdash; 110 </strong><em>(1907&ndash;1964)</em></p> <ul> <li>Izstāde&nbsp;<strong> &ldquo;Nelūdziet vieglāku dzīvi. Lūdziet sev lielāku izturību&rdquo;</strong></li> </ul> <p>ASV trīsdesmit piektajam prezidentam<strong> Džonam Kenedijam &mdash; 100</strong> <em>(1917&ndash;1963)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<em>&nbsp;</em></li> </ul> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&ldquo;Dievs, svētī Latviju:</strong><br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Zemi, cilvēkus, valodu,</strong><br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dziesmu un ticību&hellip;&rdquo; &nbsp;</strong> <em>/Velta Toma/</em><em>&nbsp;</em></p> <p><strong>1. maijs</strong> - Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasauk&scaron;anas diena</p> <p><strong>4. maijs</strong> - Latvijas Republikas Neatkarības atjauno&scaron;anas diena</p> <p><strong>9. maijs</strong> &ndash; Eiropas diena</p> <ul> <li>Eiropas eksāmens - <em><a href="https://mail.adazi.lv/owa/redir.aspx?REF=2ROrqqJZb-sqA6lp0BXUp0L-oATmcGRwarZpKuEUWpZTFDeKC47UCAFodHRwOi8vd3d3LmVzbWFqYS5sdi8." target="_blank">www.esmaja.lv</a></em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde&nbsp; </li> </ul> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &ldquo;Tev paldies, māt, par visu doto &ndash;</strong><br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Par prieku, sāpi apskaidroto&hellip;&rdquo;</strong> <em>/A.Eglītis/</em></p> <p><strong>8. maijs &ndash; Mātes diena</strong></p> <ul> <li>ĀMMS bērnu darbu izstāde</li> </ul>Fri, 28 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40988&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40988&type=1biblioteku nedelaBibliotēku nedēļa Ādažu bibliotēkā<p><span style="white-space: pre;"><span style="white-space: pre;"> </span> </span><strong>&Scaron;ogad &nbsp;visā Latvijā no 17. &ndash; 23. aprīlim norit Bibliotēku nedēļa ar vadmotīvu &ldquo;Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem&rdquo;</strong>, uzsverot bibliotēkas nozīmi&nbsp; sabiedrības kultūras un izglītības&nbsp; jomā. &Scaron;ajā nedēļā bibliotēkas &nbsp;aicina tās apmeklēt, lai izjustu bibliotēku īpa&scaron;o auru, skatītu un ievērotu, kas ir &nbsp;bibliotēka &scaron;odien: tiek dotas lielas iespējas nākt un lasīt jaunāko daiļliteratūru un presi, lietot datorpakalpojumus un&nbsp; internetu , kā arī uzkavēties bibliotēkā&nbsp; pavadot lietderīgi brīvo laiku.</p> <p><span style="white-space: pre;"><span style="white-space: pre;"> </span> </span>Ādažu bibliotēkā &scaron;ogad viss &nbsp;aprīļa mēnesis&nbsp; ir rosīgs &ndash; notiek daudz rado&scaron;u un interesantu aktivitā&scaron;u novada iedzīvotājiem visām vecuma grupām. <span style="white-space: pre;"> </span>Bibliotēku nedēļu ieskandinot visu aprīļa mēnesi ir skatāma Olgas Kuzņecovas gleznu izstāde &ldquo;Dabas krā&scaron;ņumā&rdquo; un 13. aprīlī &nbsp;bija tik&scaron;anās ar Latvijas dabas muzeja ornitologu Dmitriju Boiko.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">&ldquo;Bibliotēku nedēļas &ndash; 2017&rdquo; &nbsp;pasākumi bibliotēkā:</span></em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>18. aprīlī</strong> &ndash; Atvērto durvju diena ikvienam interesentam</li> <li><strong>19. aprīlī</strong> &ndash; Jaunāko grāmatu izstāde, skatīt <strong><em><span style="text-decoration: underline;">Grāmatu jaunumi</span></em></strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> <li><strong>21. aprīlī</strong> &ndash; PII rīts &ldquo;Ceļojums pa bibliotēku&rdquo; </li> <li><strong>22. aprīlī</strong> &ndash; spēļu diena visai ģimenei<strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Bibliotēkā piedāvājam!</span></em></strong></p> <p><strong><em><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></em></strong></p> <p><strong>&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;"><span style="text-decoration: underline;">Konsultācijas un informāciju</span>:</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>par Bibliotēkā pieejamām datu bāzēm &nbsp;&ndash; <strong style="font-size: 13.6px;"><em>News.lv, Letonika.lv, filmas.lv, NAIS</em></strong><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp;</span></li> <li>par elektroniskā grāmatu kopkataloga lieto&scaron;anu, iespējām attālināti pasūtīt un rezervēt&nbsp; grāmatas: <strong style="font-size: 13.6px;"><em><a href="http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx" target="_blank">http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/25/home.aspx&nbsp;</a>&nbsp;</em></strong></li> <li><strong style="font-size: 13.6px;"><em>&nbsp;</em></strong><strong style="font-size: 13.6px;"><em>&bdquo;Aizmār&scaron;īgo lasītāju dienas bibliotēkā&rdquo;</em></strong><span style="font-size: 13.6px;">&nbsp; - &nbsp;iespēja aizmār&scaron;īgajiem lasītājiem atdot bibliotēkas materiālus, kuriem iekavēts nodo&scaron;anas termiņ&scaron;</span></li> <li>Iespēju Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem sekot līdzi bibliotēkas ziņām bibliotēku portālā&nbsp;&nbsp; <strong><em><a href="https://www.biblioteka.lv/" target="_blank">https://www.biblioteka.lv&nbsp;</a></em></strong></li> <li>Iespēju skatīt jaunākās ziņas par&nbsp; bibliotēku&nbsp; sociālajos&nbsp; tīklos:&nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a style="font-weight: bold; font-style: italic;" href="https://twitter.com/Adazubiblioteka" target="_blank">https://twitter.com/Adazubiblioteka</a></p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<em style="font-weight: bold;">&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/Adazubiblioteka">https://www.facebook.com/Adazubiblioteka</a></em></p> <ul> <li>Lai uzzinātu apmeklētāju vērtējumu par bibliotēkas apmeklējumu, Bibliotēku nedēļas laikā tiks uzsākta ikgadējā lasītāju aptauja Ādažu novada mājas lapā </li> </ul> <ul style="font-size: 13.6px;"> <li><strong><em>Lielu paldies</em></strong>&nbsp;sakām visiem lasītājiem, kuri papildināju&scaron;i bibliotēkas krājumu &nbsp;ar grāmatu dāvinājumiem!</li> </ul>Tue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40794&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40794&type=1mākslaGleznu izstādeĀdažu bibliotēka aicina skatīt Olgas Kuzņecovas gleznu izstādi<p><span>No 3.aprīļa līdz 29.aprīlim Ādažu novada bibliotēkā būs skatāma Olgas Kuzņecovas gleznu izstāde &ldquo;Dabas krā&scaron;ņumā&rdquo;.</span></p> <p><span> Gaidīti visi interesenti!</span></p>Tue, 04 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40789&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40789&type=1IzstādesIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā aprīlī<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong><strong>&ldquo;<em>Misiņa bibliotēka &nbsp;ir grāmatās pārvērsta un plauktos noguldīta tauta&rdquo;</em></strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Bibliotekāram, bibliogrāfam, bibliofilam <strong>Jānim Misiņam &mdash; 155</strong> <em>(1862&ndash;1945)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong><em>&ldquo;Latvie&scaron;u tautas un kultūras patriots&rdquo;</em> </strong></li> </ul> <p>&nbsp;Pedagogam, sabiedriskajam darbiniekam, publicistam, valodniekam</p> <p><strong>Atim&nbsp; Kronvaldam &nbsp;&mdash; 180</strong> <em>(1837&ndash;1875)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong><em>&ldquo;Divpadsmit cerības&rdquo;</em></strong></li> </ul> <p>Rakstniecei <strong>Ilzei Indrānei</strong> <em>(īst. v. Undīna Jātniece)</em> <strong>&mdash; 90</strong> <em>(1927)</em></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong>&nbsp;<strong><em>&ldquo;Es pasauli pieņemu, kāda tā ir&rdquo;</em></strong>&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p>Rakstniekam <strong>Andrejam Skailim</strong> <em>(īst. v. Andrejs Vite)</em> <strong>&mdash; 90</strong> <em>(1927&ndash;2012)</em></p> <p><em><br /></em></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;&nbsp;</strong>&nbsp;&ldquo;Lielāsdienas rītiņā</li> </ul> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Agri gāju &scaron;ūpoties,</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Lai redzēju koku galos</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Zelta sauli margojam&rdquo;</p> <p><strong>16. &ndash; 17. aprīlis &ndash; Lieldienas</strong></p> <p><em>Tradīcijas, godi</em></p> <ul> <li><strong>17. &ndash; 23. aprīlis &ndash; Bibliotēku nedēļa</strong></li> </ul> <p><strong><em>Vadmotīvs</em> &nbsp;&ndash; &ldquo;Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem&rdquo;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li><strong>2. aprīlis - Starptautiskā bērnu grāmatu diena&nbsp; - <em>&ldquo;Augt ar grāmatu!&rdquo;</em></strong></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Mon, 03 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40211&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40211&type=1IzstādesIzstādes un pasākumi Ādažu novada bibliotēkā martā<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></strong></p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong>&ldquo;Tur prieks ar bēdām kopā savērts&hellip;&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Režisoram, rakstniekam Kārlim Pam&scaron;em &mdash; 100 <em>(1917&ndash;2015)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Personība mākslas procesos&rdquo;</li> </ul> <p>Gleznotājam, mākslas pedagogam Vilhelmam Purvītim &mdash; 145 <em>(1872&ndash;1945)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Ainas ar vainām&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Karikatūristam Ērikam O&scaron;am &mdash; 90 <em>(1927)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&rdquo;Par mīlestību un citiem dēmoniem&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Kolumbie&scaron;u rakstniekam Gabrielam Garsijam Markesam &mdash; 90 <em>(1927&ndash;2014)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Mūžam nedzīsto&scaron;a sāpe&rdquo;</li> </ul> <p>25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Pavasara vēsmas kopā ar gājputniem&rdquo;</li> <li>11. marts &ndash; Latvijas lasī&scaron;anas maratona Bērnu Žūrija-2016 noslēguma pasākums LNB</li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p>Tue, 28 Feb 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39936&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39936&type=1IzstādesIzstādes Ādažu novada bibliotēkā februārī<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde <strong>&nbsp;</strong><strong>&ldquo;Tai dzejā, kas iz manis slīd&hellip;&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Dzejniecei, dramaturģei, sabiedriskajai darbiniecei Mārai Zālītei &mdash; 65 <em>(1952)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&rdquo;Vienkār&scaron;i Elza&rdquo; </strong><strong><em>&nbsp;</em></strong></li> </ul> <p>Aktrisei Elzai Radziņai &mdash; 100 <em>(1917&ndash;2005)</em><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Cilvēka ceļ&scaron;&rdquo; </strong></li> </ul> <p>Dzejniecei Mirdzai Ķempei &mdash; 110 <em>(1907&ndash;1974)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Krāsu noskaņās&rdquo; </strong></li> </ul> <p>Gleznotājam Kārlim Sūniņam &mdash; 110 <em>(1907&ndash;1979)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Leģendārais stāstnieks&rdquo; </strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong>Amerikāņu rakstniekam Sidnijam &Scaron;eldonam &mdash; 100 <em>(1917&ndash;2007)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Pildot laikmeta prasību&rdquo; </strong></li> </ul> <p>Politiķim, diplomātam, bij. Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam Annam Meierovicam &mdash; 130 <em>(1887&ndash;1925)</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;<strong>&ldquo;Es savu prieku gribēju jums dāvāt&rdquo;</strong><em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>&nbsp;Rakstniecei Skaidrītei Kaldupei &mdash; 95 <em>(1922&ndash;2013)</em></p>Thu, 02 Feb 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39677&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39677&type=1izstādes bibliotēkāIzstādes Ādažu novada bibliotēkā janvārī<p><span style="text-decoration: underline;">Abonementā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&nbsp;&ldquo; Sižetus piespēlē pati dzīve&rdquo; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Rakstniekam Egilam Lukjanskim &mdash; 80 <em>(1937&ndash;2008)</em><em>&nbsp;</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Radīt stāstu katram lasītājam&rdquo;<em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Itālie&scaron;u rakstniekam, filozofam Umberto Eko &mdash; 85 <em>(1932&ndash;2016)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&rdquo;Es tēmas salasu kā akmeņus&hellip;&rdquo;<em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Dzejniekam Jānim Sirmbārdim &mdash; 80 <em>(1937&ndash;2015)</em></p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Mana atpūta ir darbs. Darbs veldzē manu garu&hellip;&rdquo;<em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>Gleznotājam Kārlim Miesniekam &mdash; 130 <em>(1887&ndash;1977)</em><em>&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Lasītavā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Tautas&nbsp; vienotību atceroties&rdquo;&nbsp; <em>&nbsp;</em></li> </ul> <p>20. janvāris - 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;">Bērnu literatūras nodaļā</span></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Izstāde &nbsp;&ldquo;Reizēm mēs nejau&scaron;i atrodam to, ko neesam meklēju&scaron;i&hellip;&rdquo;</li> </ul> <p>Angļu rakstniekam Alanam Aleksandram Milnam &mdash; 135 <em>(1882&ndash;1956)</em></p>Thu, 05 Jan 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39678&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39678&type=1Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļaZiemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Nākotne Ziemeļos<p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>PAR PROJEKTU</strong></em></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><strong><br /></strong></em></span></p> <p>&nbsp; &nbsp;Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.</p> <p>&nbsp; &nbsp;<strong>Ziemeļvalstīs&nbsp;projekts norisināsies jau 20. reizi, Latvijā &nbsp;- 19. reizi.</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp;</strong>Nedēļas galvenais&nbsp;uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazī&scaron;ana. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstī&scaron;ana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.</p> <p>Gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.</p> <p><strong>&nbsp; &nbsp;&Scaron;ogad Nedēļa notiek no 14. - 20. novembrim un pirmdiena, 14. novembris, ir lielā lasī&scaron;anas diena.</strong> Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir&nbsp;trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pa&scaron;iem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugu&scaron;ajiem,&nbsp;kā arī&nbsp;jau otro gadu&nbsp;tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem.</p> <p>Projektā var iesaistīties ikviena bibliotēka.</p> <p>Un vai &scaron;ādu - &nbsp;viena fragmenta kopā lasī&scaron;anu dažādās valodās vienlaicīgi vairāk nekā 2000 bibliotēkās nevarētu uzskatīt par neoficiālu pasaules rekordu? Tā noteikti &nbsp;būs nedēļa, kura sola daudz interesantu brīžu lasot Ziemeļvalstu autoru darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstī&scaron;anas tradīcijām un literatūru!</p> <p>Visi Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi ir bez maksas.</p> <p><strong>Nepiecie&scaron;ams rado&scaron;ums, izdoma un vēlme piedalīties projektā un -</strong></p> <p><strong>&nbsp;Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa var sākties!</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp;<span style="text-decoration: underline;">&Scaron;ogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir&nbsp;Nākotne Ziemeļos.</span></strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <ul> <li><strong><em>Rīta stunda sākumskolai - Stīans Hols &ldquo; Gārmana vasara&rdquo;</em></strong></li> <li><strong><em>Rīta stunda pusaudžiem -&nbsp; Jaunu grenlandie&scaron;i rakstnieku darbi &ldquo;Allatta! 2040&rdquo;</em></strong></li> <li><strong><em>Krēslas stunda - Emmija Iteranta &ldquo;Ūdens atmiņa&rdquo;</em></strong></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jaunums!</strong></p> <p>Nofotografē draudzības bildi, ievieto attēlu &nbsp;@nordisk_biblioinstagram un pievieno mirkļa birku / atsauci&nbsp;<strong>#</strong>nordbib16&nbsp;un nedēļas noslēgumā piedalies konkursā par jaukām balvām.</p> <p>Attēlus var ievietot arī &scaron;eit: https://www.facebook.com/bibliotek.orgvai nosūtīt projekta vadītājiem Zviedrijā uz e-pastu:prosjektleder@bibliotek.org</p> <p><strong>Novēlam daudz patīkamu brīžu, iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru!</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p>Mon, 07 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39679&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39679&type=1Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļaZiemeļvalstu nedēļa Ādažu bibliotēkā<p><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa</em></strong> ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija <em>(Foreningen Norden Forbund)</em>, bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Tā tika aizsākta 1997.gadā&nbsp; kā tradīcija, lai, kopā sanākot, iepazītu vairāk Ziemeļvalstis, palasītu literāru darbu fragmentus un ieklausītos cits citā.</p> <p><strong><em>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&Scaron;ogad projekts Ziemeļvalstīs&nbsp; norisinājās jau 20. reizi, Latvijā &nbsp;- 19. reizi</em>. </strong>Daudzās Latvijas bibliotēkās no <strong><em>14.-18. novembrim</em></strong> noritēja ikgadējā <strong><em>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa</em>.</strong> Gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Nedēļa, kura sola daudz interesantu brīžu: lasot Ziemeļvalstu dažādu autoru darbus, runājot par Ziemeļvalstu stāstī&scaron;anas tradīcijām un literatūru, skatot izstādes un iepazīstot Ziemeļvalstu autoru darbus. Kā tradīcija <strong><em>&nbsp;Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā </em></strong>tās dalībniekiem<strong><em> </em></strong>ir&nbsp;trīs kopīgi lasījumi - <strong><em>Rīta stunda</em></strong> pa&scaron;iem mazākajiem lasītājiem un <strong><em>Krēslas stunda</em></strong> pieaugu&scaron;ajiem un &nbsp;pusaudžiem. &Scaron;ogad <strong><em>Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas</em></strong> tēma ir&nbsp;<strong><em>Nākotne Ziemeļos.</em></strong></p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Rudenīgā novembra dienā Ādažu bibliotēka &nbsp;aicināja mazos lasītājus&nbsp; iepazīties ar norvēģu rakstnieka Stīana Hola grāmatu &rdquo;Gārmana vasara&rdquo;. Kopīgi lasot grāmatas fragmentus, mazie lasītāji iejutās se&scaron;gadīgā zēna Gārmana pārdzīvojumos pirms do&scaron;anās pirmo reizi uz skolu, par bailēm un tantēm, kuras ieradu&scaron;ās apciemot zēnu no cita laika. Gārmans izjūt, ka viņa dzīvē ienāk lielas pārmaiņas &ndash; ir beidzies kāds dzīves posms un drīz&nbsp; sāksies kaut kas jauns, viņam nezināms&hellip;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Lasī&scaron;anas stunda pagāja nemanot... Lai iepazītu citus Ziemeļvalstu autoru darbus, bibliotēkā bija iekārtota izstāde, kurā bērni varēja apskatīt &nbsp;Astrīdas Lindgrēnes &nbsp;grāmatas &nbsp;par Brālīti, Karlsonu un &nbsp;Madikenu, Sinikas Nopolas grāmatu &ldquo;Salmenīte un Čībiņa&rdquo;, Ole Lunda Kirkegora grāmatu &ldquo;Mēs ar vectēvu un rūķītis Puks&rdquo;, kā arī Siselas Bēe grāmatas par troļļiem.</p> <p>Bija sagatavotas un &nbsp;izdalītas krāsojamās lapas ar trollī&scaron;u Muminu &nbsp;attēliem, kuras bērni ar prieku izkrāsoja, tā iepazīstot vairāk Ziemeļvalstu grāmatu tēlus.</p>Mon, 21 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38574&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38574&type=1Dzejas dienasArtis OstupsDzejas dienas kopā ar dzejnieku Arti Ostupu Ādažu bibliotēkā<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Septembris jau vairāk nekā 50 gadus aicina svinēt <em><strong>Dzejas dienas</strong></em>, kuras &scaron;ogad caurstrāvoja rotaļīgais moto <strong><em>&ldquo;Dzeja pavedina&rdquo;.</em></strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ādažu novada bibliotēka, noslēdzot Dzejas dienu mēnesi, &nbsp;29. septembrī uzaicināja <strong><em>dzejnieku Arti Ostupu</em></strong>, Ādažu vidusskolas absolventu. Jaunais dzejnieks mums ir pazīstams kā 3 grāmatu autors, atdzejotājs, literatūrkritiķis. Dzejas krājumi izvirzīti Literatūras gada balvām &ndash; <em>Spilgtākā debija</em> un <em>Labākais dzejoļu krājums</em>, kā arī saņēmis Ojāra Vācie&scaron;a prēmijas speciālbalvu. A.Ostups ir laikmetīgās literatūras un filozofijas interneta žurnāla <em>Punctummagazine.lv</em> galvenais redaktors, kā arī projektu kurators Rakstniecības un mūzikas muzejā.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tik&scaron;anās laikā Artis Ostups pastāstīja par savu dzīves gājumu. Publicēties sācis pirms gadiem vienpadsmit, būdams vēl vidusskolnieks. 2010. gadā iznāca viņa pirmais krājums&nbsp;<strong><em>Biedrs Sniegs</em></strong>, kam ar trīs gadu pauzēm sekoja vēl divas grāmatas:&nbsp;<strong><em>Fotogrāfija un &scaron;ķēres</em></strong>&nbsp;(2013) un jaunākais krājums <strong><em>Žesti</em>&nbsp;</strong>(2016). Ar interesi visi klausījāmies dzejas lasījumos, īpa&scaron;i jaunākajā dzejprozas izdevumā &ldquo;Žesti&rdquo;, kurā autors lasītājiem piedāvā oriģinālu redzējumu uz dažādām lietām, urbāno vidi un sajūtām, kas raisa pārdomas dzejas pazinējiem un arī citiem atvērtiem, līdzdalībai gataviem prātiem.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ieklausoties dzejā, raisoties sarunām, laiks aizritēja ļoti ātri...</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paldies dzejniekam par jauko Dzejas dienu noslēgumu!</p>Mon, 19 Sep 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37467&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/adazu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37467&type=1svētkibibliotekaBibliotēka piedalās Gaujas ielas svētkos!<p>28. maijs visiem ādažniekiem un viesiem no citiem novadiem bija spraiga diena. Arī Ādažu bibliotēka pirmo reizi sevi prezentēja un piedalījās svētku norisē. Tika iedibināta jauna tradīcija &ndash; &ldquo;Brīvdabas grāmatu plaukts&rdquo;, kur jebkur&scaron; varēja pienākt un izvēlēties kādu no lasītāju sadāvinātajām grāmatām.</p> <p>Priecē, ka varam dot grāmatai &ldquo;otro elpu&rdquo; un iespēju atkārtoti nokļūt pie lasītmīļiem!&nbsp;</p>Mon, 30 May 2016 00:00:00 +0300