Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Siguldas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Siguldas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Siguldas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44113&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44113&type=1SiguldaAtklās izstādi „Siguldai – 90. Pilsētas vadība no 1928.gada līdz 2018.gadam”<div class="news_heading"><strong style="font-size: 13.6px;">Atzīmējot 90 gadus, kop&scaron; Sigulda ieguvusi pilsētas tiesības, 9.februārī plkst.14.00 Siguldas novada bibliotēkā tiks atklāta izstāde &bdquo;Siguldai &ndash; 90. Pilsētas vadība no 1928.gada līdz 2018.gadam&rdquo;.</strong></div> <div class="news_text"> <p><br />Sigulda pilsētas tiesības ieguva 1928.gada 25.februārī kopā ar 15 citiem, tolaik sauktiem, Latvijas miestiem. Līdz ar to notika būtisks pavērsiens Siguldas attīstībā un izaugsmē. Lai arī katra apdzīvota vieta attīstās cie&scaron;ā saistībā ar notikumiem valstī, tomēr tās savdabību ar tikai tai raksturīgām iezīmēm veido vide, vietējie iedzīvotāji, pa&scaron;valdība un tās vadītāji. Izstāde atspoguļo Siguldas pilsētas attīstību laikā no 1928.gada līdz mūsdienām, kā arī vairāk nekā 20 pilsētas vadītāju veikumu Siguldas izaugsmē attiecīgajā laika posmā.<br /><br />Siguldas pilsētā 90 gados vadība ir mainījusies 28 reizes. Siguldas pilsētas priek&scaron;stāvju godā &scaron;ajā laikā biju&scaron;i 24 cilvēki, no tiem septiņas sievietes un 18 vīrie&scaron;i. Daži no viņiem pilsētu vadīju&scaron;i atkārtoti. Īsākais laika periods pilsētas galvas amatā ir biju&scaron;i trīs mēne&scaron;i, ilgākais &ndash; 18 gadi. Pilsētas vadītāji ir biju&scaron;i gan ievēlēti no Siguldas iedzīvotāju vidus, gan iecelti. Katram no viņiem ir bijusi sava veiksmīga vai mazāk veiksmīga loma pilsētas politiskajā, saimnieciskajā un kultūras dzīvē.<br /><br />Ekspozīcija sadalīta 10 vēsturiski hronoloģiskos posmos, kuros apskatīta politiski ekonomisko notikumu ietekme, pilsētas ekonomiskā un infrastruktūras attīstība, panākumi izglītības, kultūras, tūrisma un sporta nozarēs.<br /><br />Atklā&scaron;anā aicināts Siguldas novada pa&scaron;valdības domes priek&scaron;sēdētājs Uģis Mitrevics, kā arī biju&scaron;ie pilsētas vadītāji: Ausma Skripa, Millija Kirtovska un Tālis Puķītis.<br /><br />Izstādi veidoju&scaron;i Turaidas muzejrezervāta darbinieki sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku un Siguldas zonālo valsts arhīvu.<br /><br />Tā Siguldas novada bibliotēkā būs skatāma līdz 28.februārim.</p> </div>Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43717&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43717&type=1tikšanāsSiguldas novada bibliotēkaMāris Ansis MitrevicsTikšanās ar novadnieku Māri Ansi Mitrevicu<p><span>Latvijas simtgades ciklā &bdquo;Sajūti Latviju lasot!&rdquo; aicinām uz tik&scaron;anos ar novadnieku Māri Ansi Mitrevicu: sarunas par dzīvi un jaunāko grāmatu &bdquo;Izvēle. Gauja&rdquo;. Pasākumu vadīs pētniece Ieva Vītola.</span><br /><span>Ieeja bez maksas.</span></p>Wed, 10 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43546&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43546&type=1Siguldas novada bibliotēkaElmārs GaigalnieksDace SaulīteMākslinieka Elmāra Gaigalnieka skolēnu darbu izstāde "Mani skolēni - mani skolotāji"<p>Siguldas novada bibliotēkā 2018. gada 5. janvārī plkst. 17.00 tiks atvērta gleznu izstāde, kurā piedalīsies Siguldas mākslinieka Elmāra Gaigalnieka glezno&scaron;anas studijas eso&scaron;ie un biju&scaron;ie dalībnieki ar saviem darbiem,&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">viņu vidū - mākslinieki Dace Saulīte un Jānis Purcens.</span></p>Thu, 21 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41288&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41288&type=1Siguldas novada bibliotēkaInguna SāreSarunas par būtiskoLekciju cikls „Sarunas par būtisko” Siguldas novada bibliotēkā<div class="news_heading">Lekciju cikls &bdquo;Sarunas par būtisko&rdquo; Siguldas novada bibliotēkā</div> <div class="news_text"> <p><strong>17.maijā plkst.10.00 Siguldas novada bibliotēka uzsāk lekciju ciklu &bdquo;Sarunas par būtisko&rdquo;. Lekcijas vadīs lektore Inguna Sāre. Lektore ieguvusi profesionālo maģistra grādu sociotehnisku sistēmu modelē&scaron;anā, kā arī profesionālo bakalaura grādu biznesa vadībā ar uzņēmuma un iestādes vadītāja kvalifikāciju.</strong></p> <p>Pirmās tik&scaron;anās tēma būs &bdquo;Sarunas par tikumību". Ko mēs saprotam ar tikumību? Kā par to runāt ar saviem kolēģiem, ģimeni, bērniem? Kas ir tas būtiskākais? Bibliotēkā skatāma arī Latvijas skolu audzēkņu zīmējumu izstāde &bdquo;Ko bērni domā par tikumību?&rdquo;</p> <p>Savukārt, nākamā lekcija septembrī būs &bdquo;Sarunas par mūzikas noslēpumiem&rdquo;, kurai par pamatu izmantota izdevniecības&nbsp;<em>SOLVITA</em>&nbsp;grāmata &bdquo;Mūzikas noslēpumi&rdquo;:</p> <p>&bdquo;Visu mūsu dzīvi pavada skaņas un mūzika. Tās kvalitāte tie&scaron;i un būtiski ietekmē visu turpmāko cilvēces evolūcijas gaitu.</p> <p>Kāda kvalitāte ir mūzikai, kas nepārtraukti skan mūsu dzīvē: veikalos, kafejnīcās, televīzijas pārraidēs un no radiouztvērējiem? Mūzika spēj dziedināt, bet var arī iznīcināt.</p> <p>(&hellip;) Kad mēs zinām, kā mūzika ietekmē mūs un mūsu apkārtējo pasauli, mēs varam apzināti likt lietā &scaron;īs zinā&scaron;anas un reāli mainīt savu dzīvi! Mēs varam izvēlēties mūziku, kas mūs ietekmē labvēlīgi, dziedina un atveseļo, dara laimīgākus un garīgi bagātākus, un mēs varam izvēlēties arī tie&scaron;i pretējo &ndash; tādu, kas sagrauj mūsu psihi, padara mūs atkarīgus no nepārtrauktas neharmoniskas mūzikas atskaņo&scaron;anas un pamazām pārvēr&scaron; mūs par biorobotiem, laupot mums iespēju būt brīviem un rado&scaron;iem savas laimes kalējiem&rdquo;.</p> <p><em>Dalība &ndash; bez maksas</em></p> </div>Mon, 15 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40040&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40040&type=1JumavaSiguldas novada bibliotēkaGrāmatas atklāšanaAicina uz siguldieša Jura Sārņa grāmatas „Atmiņas neizgaist” atvēršanu<p><strong>15. februārī plkst. 16. 00 Siguldas novada bibliotēka sadarbībā ar apgādu "Jumava" aicina uz siguldie&scaron;a Jura Sārņa autobiogrāfiskās grāmatas par 1949. gadu &bdquo;Atmiņas neizgaist&rdquo; atvēr&scaron;anu.</strong></p> <p>1949. gads ir viena no drūmākajām lappusēm Latvijas vēsturē. Martā lopu vagonos sadzen un sve&scaron;umā aizved tūksto&scaron;iem latvie&scaron;u ģimeņu. Baumas par draudo&scaron;ajām briesmām klīdu&scaron;as jau sen, gudrākie saimnieki uz laiku pametu&scaron;i savas saimniecības, aizbraucot paciemoties pie radiem vai kur tālāk. Bet daudzi baisajām prognozēm nav ticēju&scaron;i līdz pēdējam brīdim, kad nakts vidū uzcelti no miega un aizvesti ar to, kas pie rokas. Sētās rej pamestie suņi, mauj neslauktās govis...</p> <p>Taču dzīve neapstājas arī smagos un nemierīgos laikos &mdash; zeme jāar, kartupeļi jāstāda, krāsnis jāmūrē, tāpēc Eidim darba netrūkst. Viņam ir prasmīgas rokas un atsaucīga sirds, un &scaron;ādas īpa&scaron;ības cilvēki prot novērtēt. Pavisam negaidot Eida dzīvē ienāk mīlestība &ndash; Gaujas meitene Ilze, vidusskolniece ar dedzīgām acīm un cerību pilnu sirdi. Vai viņu mīlestībai būs lemts izdzīvot, spītējot līdzcilvēku skaudībai, neziņai par nākotni un daudziem tūksto&scaron;iem kilometru, kas uz laiku iz&scaron;ķir jaunos ļaudis?</p> <p>Kā grāmatas ievadā atzīst publicists Aivars Berķis, darba &bdquo;Atmiņas neizgaist&rdquo; lielākā vērtība ir tā vēsturiskā objektivitāte: autoram ir bijis gana daudz laika pieredzēto un pārdzīvoto izvērtēt, atsijāt atgādinā&scaron;anas vērto, salīdzināt toreizējās tikumiskās vērtības ar tagadējām, un tikai tad tās izlikt uz papīra. Apbrīnas vērta ir autora spēja atturēties no moralizē&scaron;anas, to viņ&scaron; pilnā mērā atstāj lasītāju ziņā.</p> <p>Jura Sārņa grāmata &bdquo;Atmiņas neizgaist&rdquo; izdota apgādā &bdquo;Jumava&rdquo; un ierindojas Melānijas Vanagas dokumentālā romāna &bdquo;Veļupes krastā&rdquo; sērijas ietvaros.</p> <p><em>Ieeja &ndash; bez maksas.</em></p>Thu, 09 Feb 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39355&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39355&type=1IzstādesSiguldas novada bibliotēkaFotogrāfiju izstāde "Teiksmainā Norvēģija" Siguldas novada bibliotēkā<p><span>Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā skatāma Ivetas Hamčanovskas un Ievas Vaskas fotogrāfiju izstāde&nbsp;</span><strong>&bdquo;Teiksmainā Norvēģija</strong><span><strong>&rdquo;. </strong>Izstāde veidota, lai bagātinātu Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumus. &nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><span>Izstāde ilustratīvi atspogu</span><span>ļo Norvēģijas krā&scaron;ņo dabu &ndash; kalnus, fjordus un ūdenskritumus, kā arī Norvēģijas vidienes iedzīvotāju kultūru un tradīcijas.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><span>Izstāde skatāma līdz 30. decembrim.</span></span></p>Mon, 05 Dec 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38458&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38458&type=1Tikšanās ar tulkotājuSiguldas novada bibliotēkā notiks tikšanās ar izcilo tulkotāju Daci Meieri<p><span style="color: #292f33; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: pre-wrap; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #f5f8fa; display: inline !important; float: none;">28. septembrī plkst. 15.00 Siguldas novada bibliotēkā aicinām <span style="color: #333333; font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 13.3333px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; display: inline !important; float: none;">uz sarunu ar tulkotāju Daci Meieri par valodām, literatūru un tulko&scaron;anu.</span></span></p>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38456&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38456&type=1dzejas dienasDzejas dienu 2016 pasākumi Siguldā<div class="news_heading" style="font-size: 16px; font-weight: bold; font-family: &quot;Trebuchet MS&quot;, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #444444; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; margin-bottom: 15px;">Dzejas dienu pasākumi Siguldā</div> <div class="news_text" style="color: #0f1419; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: #ffffff; margin-right: 30px;"> <p style="margin: 12px 0px; padding: 0px;"><strong>Piektdien, 23.septembrī, turpinot pagāju&scaron;ajā gadā atjaunoto tradīciju, Siguldā notiks Dzejas dienu pasākumi.</strong><br /><br />Plkst.15.00 Siguldas Mākslu skolā &bdquo;Baltais Flīģelis&rdquo; notiks Rutas &Scaron;telmaheres gleznu izstādes &bdquo;Dzejo &ndash; glezno!&rdquo; atklā&scaron;ana ar Siguldas Mākslu skolas &bdquo;Baltais Flīģelis&rdquo; pedagogu un izstādes autores performanci &bdquo;Dzejo &ndash; dejo, skaņo, glezno&rdquo;. Ruta &Scaron;telmahere ir māksliniece un dzejniece, Jēkabpils mākslas skolas pedagoģe. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas maģistratūru Vizuālās mākslas apak&scaron;nozarē, A.Naumova un K.Zariņa glezno&scaron;anas meistardarbnīcu. Viņas otra rado&scaron;ā izpausme ir dzeja. Autores dzeja izdota krājumos &bdquo;Ieskaties sēklai acīs&rdquo;, &bdquo;Klēpis&rdquo; un &bdquo;Krekls&rdquo;, kas saņēmis Literatūras Gada balvu. Eļļas tehnikā veidotajās gleznās apmeklētāji saskatīs variācijas par tēmu &bdquo;princeses&rdquo;. Izstāde būs skatāma līdz 23.oktobrim.<br /><br />Pēc izstādes atklā&scaron;anas &ndash; Dzejas dienu turpinājums pārgājienā ar stāstījumiem un dzejas lasījumiem pa literātu vārdos nosauktajām Siguldas ielām: Kri&scaron;jāņa Valdemāra, Ausekļa, Raiņa, Rūdolfa Blaumaņa, Pērsie&scaron;a, Ata Kronvalda, Eduarda Veidenbauma, Kri&scaron;jāņa Barona ielām. Pārgājiena noslēgums &ndash; Siguldas Jaunās pils dārzā, kur muzicēs postfolka grupa &bdquo;Zāle&rdquo;.<br /><br />Plkst.18.30 Siguldas Jaunās pils Svētku zālē, biju&scaron;ajā Rakstnieku pilī, notiks Dzejas dienu disputs &bdquo;Dzejnieks tekstu glezno vai komponē?&rdquo;, kuru vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras teorijas un vēstures katedras vadītājs un docētājs, literatūras vēsturnieks, profesors Raimonds Briedis. Savu dalību Dzejas dienu norisēs apstiprināju&scaron;i dzejnieki Ronalds Briedis, Daina Sirmā, Pēteris Draguns, Marta Kreituse, Ruta &Scaron;telmahere un Inga Ābele.<br /><br />Siguldas novada bibliotēkā līdz 30.septembrim skatāmas Dzejas dienām veltītas izstādes. Izstādē &bdquo;Dzeja pavedina&rdquo; apkopti latvie&scaron;u dzejnieku jaunākie veikumi, mudinot lasītājus iepazīt jauno dzejnieku daiļradi. Tematiskā izstāde &bdquo;Sigulda iedvesmo dzejai un mākslai" aptver literatūru un materiālus par dzejniekiem un māksliniekiem, kas iedvesmu saviem darbiem guvu&scaron;i Siguldā.</p> </div>Wed, 21 Sep 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36900&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36900&type=1IzstādeSiguldas novada bibliotēka aicina iepazīties ar ceļojošo izstādi ”Zeme un mīlestība”<p>Izstāde ir Rakstniecības un mūzikas muzeja veidots savdabīgs latvie&scaron;u klasiskās literatūras konspekts vienā atslēgā: <em>zeme</em> un <em>mīlestība</em> kā mūsu literatūras stūrakmeņi.</p> <p>Zeme latvietim ir bijusi gan svēts pielūgsmes objekts, gan mantas, varas un goda garants. Zemes dēļ latvie&scaron;i ir smagi strādāju&scaron;i, biju&scaron;i gatavi blēdīties, devu&scaron;ies uz Krievijas pla&scaron;umiem vai Brazīlijas mūža mežiem un precēju&scaron;ies ar nemīlamu cilvēku. Zemnieku dzīves tēlojumam, cīņai par sava īpa&scaron;uma iegū&scaron;anu un izkop&scaron;anu ierādīta būtiska vieta arī latvie&scaron;u literatūrā. Dažādu paaudžu latvie&scaron;u rakstnieki pārbauda savu varoņu mīlestības stiprumu, kārdinot tos ar zemi, mantu un stāvokli sabiedrībā. Izstādes vēstījums aptver vairāk nekā 140 gadu ilgu laika posmu latvie&scaron;u literatūrā &ndash; no brāļu Kaudzī&scaron;u romāna <em>Mērnieku laiki</em>, Rūdolfa Blaumaņa lugām, Andreja Upī&scaron;a romāniem līdz neatkarības gados tapu&scaron;ajiem Vladimira Kaijaka <em>Likteņa līdumniekiem</em>.</p> <p>Ilustrēts ar autoru portretu, rokrakstu, literāro darbu iestudējumu un kinoversiju, kā arī laikmeta liecību vizuālo materiālu, ceļojums izstādē notiek vēstures un matemātikas, latvie&scaron;u literatūras, latvie&scaron;u valodas, psiholoģijas un filozofijas koordinātās, veidojot starpdisciplināru, izglītojo&scaron;u un domā&scaron;anu rosino&scaron;u materiālu mūsdienīgam skolēnam un viņa skolotājam.</p> <p>Izstāde skatāma Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā no 2016. gada 25. aprīļa līdz 20. maijam</p>Sat, 23 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35398&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35398&type=1Tikšanās ar interesantiem cilvēkiemSiguldas novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar valodnieci Diti Liepu.<p>Starptautiskās dzimtās valodas dienas ietvaros aicinām uz tik&scaron;anos ar Latvie&scaron;u valodas aģentūras lingvisti Diti Liepu &ldquo;Valodas meistarība jākopj visu mūžu&rdquo;.<br /> Dite Liepa pasākuma apmeklētājus iepazīstinās ar Latvie&scaron;u valodas aģentūras darba specifiku, kādas ir pa&scaron;reizējās valodas prakses aktualitātes un valodas kultūras jautājumi.</p>Tue, 02 Feb 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34451&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34451&type=1Foto izstāde„Siguldas novada spēks un lepnums – Dižģimenes!” Siguldas novada bibliotēkā<p><strong>Latvijas valsts svētku nedēļā no 11. līdz 19. novembrim Siguldas novada bibliotēkas izstāžu telpā aicinām aplūkot fotoizstādi &bdquo;Siguldas novada spēks un lepnums &ndash; Dižģimenes!&rdquo;.</strong><br /> <br /> Latvijas valsts svētku nedēļā mēs aicinām ne tikai atcerēties Latvijas vēsturi un godināt Latvijas varoņus, bet godināt mūsu vecākus, vecvecākus, viņu doto dzīves gudrību, ieguldīto darbu mūsu Siguldas un Latvijas attīstībā. Mūsu ģimenes taču paaudžu paaudzēs ir veidoju&scaron;as Latvijas vēsturi.<br /> <br /> Izstādē apskatāmi Siguldas novada varenie dzimtas koki &ndash; genogrammas, dzimtu fotogrāfijas, īsi dzīves stāsti par Bēržu, Čivču, Gercānu, Gudovsku, Harlinsku, Jumiķu, Kono&scaron;onoku, Neimaņu, Nikolajevu, &Scaron;ķesteru-Buku, &Scaron;icu, Turausku, Vāveru, Vētru un Zilveru dzimtām.<br /> <br /> Izstāde ir tapusi Siguldas pagasta Kultūras nama realizētā un Izglītības un kultūras komitejas atbalstītā projekta &bdquo;Siguldas novada spēks un lepnums &ndash; Dižģimenes!&rdquo; ietvaros.</p>Thu, 12 Nov 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34327&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34327&type=1lasījumiZiemeļvalstu Bibliotēku nedēļaZiemeļvalstu bibliotēku nedēļa aicina iepazīt skandināvu literatūru un kultūru<p>&nbsp;</p> <p>Gadskārtējā pasākumā &ndash; Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, gada vistum&scaron;ākajā laikā, lasot un klausoties, tiks godāta Ziemeļvalstu kultūra un literatūra.&nbsp; Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā &ndash; Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā. Nedēļas laikā bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu stāstī&scaron;ana, literatūras izstādes, debates, konkursi un citi pasākumi.&nbsp;&Scaron;ogad Ziemeļvalstu nedēļa notiek no 9. līdz 15. novembrim. &nbsp;</p> <p>9. novembrī jau 18. gadu pēc kārtas gada vistum&scaron;ākajā laikā vairākos tūksto&scaron;os publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiks iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. &nbsp;</p> <p>&Scaron;ogad īpa&scaron;a uzmanība būs pievērsta&nbsp; tēmai &bdquo;Draudzība ziemeļos&rdquo;.</p> <p>Siguldas novada bibliotēkā no 9. līdz 13. novembrim Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros notiks &rdquo;Rīta stundas lasījumi&rdquo; &ndash; pa&scaron;iem mazākajiem lasītājiem, un 10. novembrī plkst. 18.00 &rdquo;Krēslas stundas lasījums&rdquo; pieaugu&scaron;ajiem. &nbsp;Lasījumos bērniem skanēs gan Latvijā līdz &scaron;im vēl nepublicētas grāmatas fragmenti no norvēģu rakstnieces, kuru dēvē par jaunu zvaigzni pie skandināvu bērnu literatūras debesīm, Marijas Parras grāmatas &bdquo;Vafeļu sirds&rdquo;,&nbsp; &nbsp;gan visiem iemīļotās zviedru autores Astrīdas Lindrgēnas grāmatas &bdquo;Trīs stāsti par Brālīti un Karlsonu&rdquo;. Savukārt pieaugu&scaron;ie pie tējas tases aicināti ieklausīties &bdquo;Islandie&scaron;u sāgu&rdquo; vēstījumos un fragmentos no norvēģu rakstnieces <em>Herbjorga</em><em> </em>Vasmu jaunās grāmatas &bdquo;&Scaron;ie mirkļi&rdquo;. Krēslas stundas lasījumus papildinās lasītāju ceļojumu iespaidi, fotogrāfijas un filmēti materiāli par Ziemeļvalstu dzīvi, kultūru un dabu.</p> <p>Ikviens Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas pasākumu apmeklētājs ir aicināts nofotografēt draudzības bildi un ievietot attēlu @nordisk_biblioteksuke instagram un pievieno mirkļa birku / atsauci #nordbib15, lai Nedēļas noslēgumā piedalītos konkursā par jaukām balvām. Attēlus var ievietot arī &scaron;eit: &nbsp;https://www.facebook.com/bibliotek.org</p> <p>Gaidīsim ikvienu interesentu uz Ziemeļvalstu nedēļas lasījumiem Siguldas novada bibliotēkā no 9. -13. novembrim!</p>Thu, 05 Nov 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33818&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33818&type=1IzstādeIzstāde par ekspedīciju “Mūsējie ceļā uz Pita salu” Siguldas novada bibliotēkā<p>No 1.līdz 31.decembrim Siguldas novada bibliotēkā ir apskatāma izstāde par ekspedīciju &ldquo;Mūsējie ceļā uz Pita salu&rdquo;. Ekspedīcijai ir iespēja ikvienam interesentam sekot līdzi caur ceļotāju mājaslapu hmroads.com. Oktobrī ceļotāji ir jau nokļuvu&scaron;i Malaizijā un &scaron;ajā mēnesī ir paredzēta tie&scaron;saistes tik&scaron;anās ar ekspedīcijas varoņiem. Sekojiet līdzi informācijai par konkrētu datumu, kad notiks tik&scaron;anās tie&scaron;saistē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>2014. gada 15. septembrī trīs mūsu jaunie&scaron;i: siguldiete Laura Garā un mālpilie&scaron;i Dainis Pudelis un Ivars Brencis devās ceļā uz Jaunzēlandē ietilpsto&scaron;o Pita salu Katamas arhipelāgā Klusajā okeānā. &Scaron;o mērķi viņi cer sasniegt līdz &scaron;ī gada beigām, pārvietojoties tikai pa sauszemi un jūru, izmantojot velosipēdus, vilcienus, kuģus. Kāpēc tie&scaron;i &scaron;is mērķis? Pita sala ir vistālākais sauszemes punkts no Rīgas, tātad tie&scaron;i zemeslodes otrā pusē. Taisnā līnijā attālums ir 18&nbsp;010 km, bet praksē tas var tikt pat divkārt pārsniegts. Tas būs visgarākais ceļ&scaron; uz vistālāko vietu. Pita salā tiks uzstādīta ceļazīme ar norādi &ndash; Rīga 18&nbsp;010 km. &Scaron;āds ceļojums ir pārdro&scaron;s, neparedzamu grūtību pilns, tas dod iespēju iegūt pieredzi, rūdīt gribu, iepazīt pasauli, bet varbūt visvairāk pa&scaron;iem sevi. Jaunie&scaron;i cer atrast atbildi uz jautājumu: Cik ceļu cilvēkam ir jānoiet, lai viņ&scaron; varētu sevi saukt par cilvēku.</p>Mon, 05 Oct 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16554&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16554&type=1Bērnu grāmatas atvēršanas svētkiGrāmatas "Petra un sniegpārslu meistars" atvēršana un sniegpārslu pētīšana<p>2012. gada 1. martā plkst. 11.50 Ziemas festivāla ietvaros&nbsp;&nbsp;Siguldas novada bibliotēkā (Skolas ielā 3) notiks bērnu grāmatas <strong>&bdquo;Petra un Sniegpārslu meistars" </strong>atvēr&scaron;anas svētki.&nbsp;&nbsp;Līdz ar grāmatiņas atvēr&scaron;anu bibliotēkā notiks&nbsp;sniegpārslu pētī&scaron;ana, kuru vadīs Latvijas dabas muzeja spciāliste Diāna Meiere..</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Grāmatas autore ir Luīze Pastore - Siguldas novada Allažu pagasta iedzīvotāja, un stāsts tapis tie&scaron;i &scaron;ajā pusē, iedvesmojoties no aizputinātos ciematos un mazpilsētās rito&scaron;ā lēnā, pieklusinātā laika.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Petra un Sniegpārslu Meistars&rdquo; ir stāsts par mazās Petras vieso&scaron;anos Pulksteņmeistara kunga brīnumainajā darbnīcā, atklājot, kā patiesībā rodas sniegpārslas. Sniegpārslu ra&scaron;anās noslēpums patiks ne tikai pirmsskolas vecuma bērniem, bet pārsteigs arī viņu vecākus! Ko&scaron;ā ilustrāciju grāmata ir kā radīta skatī&scaron;anai un lasī&scaron;anai ziemas vakaros, vienlaikus vērojot sniegpārslu kluso snig&scaron;anu aiz loga.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Petra un Sniegpārslu Meistars&rdquo; ir autores Luīzes Pastores otrā grāmata bērniem. Gūstot atzinību apgāda &bdquo;Zvaigzne&rdquo; konkursā &bdquo;Zvaigznes grāmata. Latvie&scaron;u oriģinālliteratūra bērniem un jaunie&scaron;iem&rdquo;, 2009. gadā tika publicēta L. Pastores pirmā grāmata &bdquo;Stāsts par Pakaļasti tiem, kas vēl aug&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&bdquo;Petra un Sniegpārslu meistars&rdquo; ilustrācijas ir mākslinieces Lindas Valeres diplomdarbs, kas, novērtēts ar izcilību, nu mēro ceļu pie mazā vērotāja un lasītāja. Ar &scaron;o grāmatu L. Valere sevi piesaka kā ilustratore pirmoreiz.</p>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16549&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16549&type=1tikšanāsStāsti un atmiņas par Siguldas trošu ceļa tapšanu un nozīmi siguldiešu dzīvē<p><strong> <p><strong>Pasaule<strong> t@vā bibliotēkā &ndash; </strong></strong> <p><strong>UNESCO</strong><strong> Pasaules mantojuma izzinā&scaron;ana - </strong></p> <p><strong>Biskaja tro&scaron;u tilts </strong>(Vizcaya Bridge)<strong> Spānijā un Siguldas tro&scaron;u ceļ&scaron;</strong></p> <p>&nbsp;</p> </p> </strong></p> <p>Siguldas novada bibliotēka kopā ar citām 82 Latvijas bibliotēkām piedalās akcijā "Pasaule t@vā bibliotēkā &ndash; UNESCO Pasaules mantojuma izzinā&scaron;ana", kurā tiks rīkoti pasākumi, lai mudinātu ne tikai bērnus un jaunie&scaron;us, bet arī pieaugu&scaron;os izprast pasaules un Latvijas dabas un kultūras mantojumu, kā arī veicinātu viņu līdzdarbo&scaron;anos bibliotēkas vides veido&scaron;anā.</p> <p>Akcija "Pasaule t@vā bibliotēkā &ndash; UNESCO Pasaules mantojuma izzinā&scaron;ana", kas norisinās pasaules kampaņas "@your library" ietvaros un ir aizsākta 2010.gadā, &scaron;ogad tiek veltīta tematam par pasaules kultūras un dabas mantojumu, tādejādi ievadot 1972.gada UNESCO Konvencijas par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzības 40.gadadienu, kas tiks atzīmēta 2012.gadā. <em>Akcijas mērķis ir apzināt pasaules kultūras un dabas mantojumu, sekmēt unikālu vērtību Latvijā un pasaulē izzinā&scaron;anu un saglabā&scaron;anu.</em> Vienlaicīgi tiks izcelta bibliotēkas nozīme sabiedrības attīstībā kā neatņemams mūsdienu informācijas resurss, kas sniedz pla&scaron;as iespējas zinā&scaron;anu apguvei, kultūru daudzveidības un kopības izzinā&scaron;anai. Akciju organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, sadarbojoties ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB), Latvie&scaron;u valodas aģentūru un Latvijas Bibliotekāru biedrību.</p> <p>Bibliotēkas Latvijā, tai skaitā Siguldas novada bibliotēka, rīkos izstādes, diskusijas, pasākumus, spēles, viktorīnas, stāstu un foto konkursus. <em>Siguldā mēs rosināsim dalībniekus salīdzināt Siguldai nozīmīgu mantojuma objektu &ndash; gaisa tro&scaron;u ceļu ar pasaulē līdzvērtīgu objektu &ndash; Biskaja tro&scaron;u ceļu.</em> Aicināsim arī dalībniekus un ikvienu siguldieti dalīties atmiņās un interesantās foto liecībās par Siguldas tro&scaron;u ceļa tap&scaron;anu, darbību un pārvērtībā un nozīmi ikdienas dzīvē. Atzīmēsim objektus akcijas "Pasaule t@vā bibliotēkā" kopīgā kartē.</p> <p>Kartē tiks iekļauti akcijas dalībnieku izvēlēti pasaules dabas un kultūras mantojuma objekti, saistot tos ar kādu nacionāla vai lokāla līmeņa mantojuma objektu. Karte plānota kā bibliotēku un akcijas dalībnieku kopēja iniciatīva, lai apkopotu iegūtos izpētes rezultātus, izvietotu informāciju un attēlus, kā arī veidotu individualizētu pieeju mantojuma prezentācijai pla&scaron;ākai auditorijai. Akcijas noslēgumā karte tiks prezentēta kā vizuāls akcijas pasākumu rezultāts un vizītkarte bibliotēku darbības atspoguļojumam.</p> <p>UNESCO Latvijas Nacionālā komisija izceļ &scaron;īs iniciatīvas<em> mērķi</em> <em>- sekmēt un stiprināt saikni un mijiedarbību starp kultūru un izglītību bibliotēkās, kā arī veicināt mūsdienu tehnoloģiju izmanto&scaron;anu un spēju uz sevi paskatīties pasaules acīm un lepoties ar Latvijas vērtībām.</em></p> <p>&Scaron;obrīd Siguldas novada bibliotēkas Lasītavā un Bērnu literatūras nodaļā ir apskatāmas izzino&scaron;as izstādes par UNESCO organizāciju un misiju, par UNESCO Pasaules mantojumu &ndash; nemateriālā un kultūras mantojuma konvencijas, grāmatas, kartes par dabas un arhitektūras UNESCO mantojuma objektiem, kā arī materiālu izstāde par Siguldas tro&scaron;u ceļu un Spānijas Biskaja tro&scaron;u ceļu, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.</p> <p>&nbsp;<strong>Aicinām akcijas ietvaros ikvienu interesentu 2012.gada 23.februārī plkst. 16:00 uz tik&scaron;anos &bdquo;Stāsti un atmiņas par Siguldas tro&scaron;u ceļa tap&scaron;anu un nozīmi siguldie&scaron;u dzīvē&rdquo;, kuras mērķis ir iesaistīt sabiedrību atmiņu stāstu un foto liecību apzinā&scaron;anā un apkopo&scaron;anā.</strong></p>Sat, 18 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16350&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16350&type=14. februārī plkst. 12.00 izstādes „UNESCO programma „Pasaules atmiņa” Latvijā” atklāšana.<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Izstāžu &ndash; semināru telpā </span></strong><strong>4.februārī plkst. 12.00 </strong>izstādes &bdquo;<strong>UNESCO programma &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo; Latvijā&rdquo; </strong>atklā&scaron;ana.</p> <p><br />Izstādes galvenais mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar UNESCO programmu &bdquo;Pasaules atmiņa&rdquo;, tās starptautisko un Latvijas nacionālo reģistru, un tajos iekļautās Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības, kā arī atzīmēt 20.gadadienu<br />kop&scaron; Latvijas pievieno&scaron;anās UNESCO.<br />Līdzās tam, &scaron;īs izstādes mērķis ir rosināt un veicināt Latvijas iedzīvotāju personīgā dokumentārā mantojuma apzinā&scaron;anu un izzinā&scaron;anu, tādā veidā apzinot vērtības un izceļot to, cik ļoti mēs visi esam saistīti ar savām atmiņām, stāstiem un pieredzēto.</p>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16072&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16072&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiGundegas Salnas dzejoļu grāmatas „INGUCĪŠA ŠŪPULĪTIS” atvēršanas svētki<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&amp nbs ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>26. janvārī plkst. 13:00</strong> Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā, Skolas ielā 3, Siguldā notiks</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Gundegas Salnas</strong> bērnu dzejoļu grāmatas <strong>&bdquo;INGUCĪ&Scaron;A &Scaron;ŪPULĪTIS&rdquo;</strong> atvēr&scaron;anas svētki.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Piedalās - dzejas autore Gundega Salna, ilustrāciju autore &ndash; māksliniece Ilze Ramane, dziesminiece Dace Priedoliņa un PII &bdquo;Ābelīte&rdquo; audzēkņi</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākuma afi&scaron;u var apskatīt &scaron;eit <a href="http://dra.lv/gGknlA">http://dra.lv/gGknlA</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>Mīļi aicināti visi interesenti!</p>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15805&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15805&type=1IzstādeIzstāžu cikls „Grāmatu terapija” gada garumā<p>Siguldas novada bibliotēkā&nbsp;<strong>&nbsp;</strong>izstāžu cikla <strong>&bdquo;Grāmatu terapija&rdquo;&nbsp;</strong> janvāra tematiskā literatūras izstāde<strong> &bdquo;<em>Laimes terapija&rdquo; </em></strong>no 05.01. -31.01.2012.</p>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15804&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15804&type=1IzstādeIzstāde par UNESCO Pasaules mantojuma saglabāšanu<p>Siguldas novada bibliotēkas Lasītavā no 03.-20.01.2012. apskatāma tematiskā izstāde<em> &bdquo;<strong>UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojums un tā saglabā&scaron;ana&rdquo;.</strong></em></p>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15802&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15802&type=1Izstāde„Kad labais vienmēr uzvar ļauno” - angļu rakstniekam Dž. R. Tolkīnam -120<p>Siguldas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā no<strong> 03. - 13.01</strong>. izstāde <strong><em>&bdquo;Kad labais vienmēr uzvar ļauno&rdquo;&nbsp; </em></strong><em></em>veltīta<strong><em>&nbsp;</em></strong>angļu rakstniekam<strong> Dž. R. Tolkīna 120. gadu jubilejai</strong></p>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15803&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15803&type=1Akcija „Aizmirstā grāmata gaidīta atpakaļ bibliotēkā!”<p>Siguldas novada bibliotēkā no 02.-31.01. norisināsies<strong> akcija <em>&bdquo;Aizmirstā grāmata gaidīta atpakaļ bibliotēkā!&rdquo;</em></strong><em></em>, <em></em>kuras ietvaros&nbsp; visa mēne&scaron;a garumā aicinām lasītājus atnest&nbsp;atpakaļ bibliotēkas grāmatas, kuras&nbsp;nav savlaicīgi nodotas bibliotēkā. Akcijas laikā&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">kavējuma nauda netiks iekasēta</span>!</p>Mon, 02 Jan 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15125&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15125&type=1Siguldas novada bibliotēka uzsāk darbu Skolas ielā 3<p>&nbsp;</p> <p>Siguldas novada bibliotēka&nbsp;no &scaron;ā gada 14. novembra&nbsp;uzsāk darbu Skolas ielā 3. Turpmāk bibliotēka darbosies pēc ģimenes bibliotēkas principa &ndash; vienuviet bibliotēkā būs iespēja atrast kādu interesantu nodarbi visai ģimenei &ndash; gan bērnam, gan pieaugu&scaron;ajam, atbilsto&scaron;i interesēm vai nu lasīt grāmatu, skatīties filmu, izmantot internetu, apskatīt izstādi vai apmeklēt kādu pasākumu. Līdz ar bibliotēkas izvieto&scaron;anu jaunajās telpās, ieguvēji ir visi lasītāji, jo bibliotēka beidzot ir ieguvusi pla&scaron;ākas telpas, jaunas mēbeles un mūsdienīgu interjeru, kura veido&scaron;anā iesaistījās Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas studenti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēkas darba laiki:</p> <p>Pirmdien: 11:00-18:00</p> <p>Otrdien: 11:00-19:00</p> <p>Tre&scaron;dien: 11:00-18:00</p> <p>Ceturtdien: 11:00-18:00</p> <p>Piektdien: 11:00-18:00</p> <p>Sestdien: 11:00-15:00</p> <p>Svētdien: slēgts</p> <p>Mēne&scaron;a pirmā tre&scaron;diena - spodrības diena - apmeklētajiem slēgta.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tālruņi:</p> <ul> <li>Abonements 67973258,</li> <li>Lasītava 67700865,</li> <li>Bērnu literatūras nodaļa 67972425.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Sakarā ar bibliotēkas atvēr&scaron;anas svētkiem, lasītājiem līdz novembra beigām netiks iekasēta soda nauda par laikā nenodotajām grāmatām!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēkā ir arī neliela izstāžu telpa, kurā &scaron;obrīd apskatāma novadnieka Elmāra Gaigalnieka smil&scaron;u gleznu izstāde "Mistika un realitāte".</p>Mon, 14 Nov 2011 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12287&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12287&type=1PasākumiNo 26. - 30. aprīlim Siguldas novada bibliotēka aicina uz Bibliotēku nedēļas pasākumiem<p><span style="text-decoration: underline;">No 26.-30.aprīlim aicinām piedalīties Bibliotēku nedēļas pasākumos:</span></p> <p><br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;interaktīvajā aptaujā <strong>&bdquo;Izzini Siguldas novada bibliotēkas&rdquo;</strong> Siguldas mājas&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; lapā, <br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Bibliotēkas logo konkursa noslēgums, darbu izstāde un uzvarētāju apbalvo&scaron;ana,<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Izstāde par bibliotēkas vēsturi&nbsp;un&nbsp;noslēguma pasākums&nbsp; <strong>&bdquo;Siguldas novada </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; bibliotēka &ndash; vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;.</strong></p>Sat, 09 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4923&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4923&type=1NotikumsSiguldas novada bibliotēkas jaunais veidols<p>Kop&scaron;&nbsp;2010. gada augusta SNB ir jaunā veidolā. Ir pabeigta ēkas renovācija.</p>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 +0300