Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Olaines Bibliotēkalvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44100&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44100&type=1PasākumsIzstādeOlaineAktivitātesLatvijai 100Latvijai 100 Olaines BibliotēkāLatvijas Republikas neatkarības proklamēšanaLatvijai 100 Olaines Bibliotēkā<p><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/44100/image/%5ELV100-OB_logo%5E%40%5Ekrasains.jpg" alt="" width="530" height="251" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Izstāžu cikls "Latvijai 100 Olaines Bibliotēkā"</strong></em></p> </blockquote> <p><br />1.februāris &ndash; 28.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Mana Latvija, gaismas stars"</strong> /Arvīds Skalbe/</span><br />Grāmatu un foto albumu <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span> par Latvijas dabu<br /><br />2.maijs &ndash; 29.jūnijs<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas"</strong> /Zinaīda Lazda/</span><br />Pla&scaron;a iespieddarbu un publikāciju <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span>, veltīta Latvijas Republikas neatkarības atjauno&scaron;anai<br /><br />2.jūlijs &ndash; 29.septembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Dziesma ir &ndash; tautas karogs"</strong> /Imants Auziņ&scaron;/</span><br />Publikāciju <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span>, veltīta XXVI Vispārējiem latvie&scaron;u Dziesmu un XVI Deju svētkiem<br /><br />2.oktobris &ndash; 29.decembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Stipra lai aug un zeļ Latvijas valsts" </strong>/Kārlis Jēkabsons/</span><br />Grāmatu un publikāciju <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span>, veltīta Latvijas Republikas neatkarības proklamē&scaron;anai</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;31.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Digitālā Latvija"</strong></span><br /><em>Digitālās nedēļas Latvijā 2018</em> ietvaros, tie&scaron;saistes publikāciju un dažādu materiālu <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span> par interneta vietnes <a href="https://www.latvija.lv/" target="_blank"><em>Latvija.lv</em></a> piedāvātajām iespējām, e-pakalpojumiem, bibliotēkas resursiem tie&scaron;saistē<br /><br />13.marts &ndash; 21.aprīlis<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Latvijas vārda spēks"</span></strong><br /><span style="text-decoration: underline;">Akcija &ndash; aptauja</span> par iecienītākajām grāmatām par Latviju, iemīļotākajiem latvie&scaron;u autoru darbiem bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju vidū<br /><br />3.&ndash;28.aprīlis<br />Bibliotēkas apmeklētāju un lietotāju iecienītāko latvie&scaron;u rakstnieku darbu <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span> (akcijas rezultātu apkopojums)<br /><br />Septembrī, datums un laiks tiks precizēts<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Latvijas skanējums dzejā"</span></strong><br /><span style="text-decoration: underline;">Brīvdabas pasākums</span> <em>Dzejas dienu 2018</em> ietvaros, dalībniekiem lasot balsī vai deklamējot dzejoļus &ndash; veltījumu Latvijai<br /><br />4.&ndash;29.septembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Topiet jūs Latvijai pamats un spēks"</strong> /Kārlis Jēkabsons/</span><br />Dzejas publikāciju <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span><br /><br />Novembrī, datums un laiks tiks precizēts<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Gadu stāsti"</span></strong></p> <p>Svinīgs <span style="text-decoration: underline;">pasākums</span> bibliotēkas un grāmatu draugiem, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamē&scaron;anas 100.gadadienu<br /><br />1.&ndash;29.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Latvijas ziemas aicinājums"</span></strong><br />Tematiskā <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span> ziemas saulgriežu un gadu mijas laikā<br /><br />Decembrī, datums un laiks tiks precizēts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Latvijai 100 Olaines Bibliotēkā"</strong></span><br /><span style="text-decoration: underline;">Pasākums &ndash; rado&scaron;ā darbnīca</span>, kopīgi veidojot mozaīku &ndash; vēstuli Latvijai</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā</strong> (Kūdras ielā 16)</em></p> </blockquote> <p><br />5.marts &ndash; 31.maijs<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Saktas Latvijai"</span></strong><br />Apsveikumu Latvijai &ndash; saktu &ndash; veido&scaron;anas <span style="text-decoration: underline;">rado&scaron;ā darbnīca</span><br /><br />2.maijs &ndash; 30.novembris <br />Rado&scaron;o apsveikumu &ndash; saktu veido&scaron;anas darbnīcā tapu&scaron;o darbu <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span><br /><br />5.&ndash;30.novembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Dievs, svētī Latviju!"</strong></span><br />Iespieddarbu <span style="text-decoration: underline;">izstāde</span> (5.-12.kl.)</p>Sat, 03 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44828&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44828&type=1IzstādesOlaineSilvija BriceTulkotā daiļliteratūraIzstādes, atzīmējot latviešu tulkotājai Silvijai Bricei — 60 (1958)<blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>3.&ndash;28.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Būtiskākais ir aizrau&scaron;anās"</strong></span><br />Tulkotās daiļliteratūras izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā</strong> (Kūdras ielā 16)</em></p> </blockquote> <p>9.&ndash;27.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Izdancot līdzi autoram"</strong></span><br />Grāmatu izstāde (9.&ndash;12.kl.)</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44829&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44829&type=1IzstādesOlainePeriodiskie izdevumiLiteratūra preses slejāsIzstādes Olaines Bibliotēkā aprīlī<p>3.&ndash;28.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Literatūra preses slejās"</strong></span><br />Literatūrai un literatūrzinātnei veltīto periodisko izdevumu izstāde</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44830&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44830&type=1IzstādesTūrismsOlainePasaules veselības dienaRīta stunda bibliotēkāGrāmatas par mežuIzstādes Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā aprīlī<p>3.&ndash;27.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Uzmanību! Gatavību! Starts!"</strong></span><br />Publikāciju izstāde (5.&ndash;9.kl.), veltīta <em>Pasaules veselības dienai</em> (7.aprīlis)<br /><br />9.&ndash;27.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Meža ABC"</strong></span><br />Grāmatu izstāde par mežu (1.&ndash;4.kl.)<br /><br />23.aprīlis &ndash; 18.maijs<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Par ceļo&scaron;anu der zināt"</strong></span><br />Iespieddarbu izstāde par tūrismu (5.&ndash;12.kl.)<br /><br />3.&ndash;30.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Rīta stunda bibliotēkā"</strong></span><br />Bibliotekārā stunda/pirmā iepazī&scaron;anās ar bibliotēku. Organizēta sadarbībā ar Olaines pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un pedagogiem</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44835&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44835&type=1IzstādesPasākumiOlaineLatvijas Bibliotēku nedēļaLatvijas vārda spēksLatvijas Bibliotēku nedēļai veltītās izstādes un pasākumi Olaines Bibliotēkā (precizēts 20.aprīlī)<p><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/44835/image/Desktop31.jpg" alt="" width="530" height="345" /></p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>10.&ndash;28.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Latvijas vārda spēks"</strong></span><br />Olaines Bibliotēkā iecienītāko latvie&scaron;u rakstnieku darbu izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>27.aprīlī plkst.14:30<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība"</strong></span><br />Bibliotēkas un grāmatu draugu tik&scaron;anās &ndash; pasākums</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44256&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44256&type=1OlaineAkcijaPasaules dzejas dienaLiterārā akcija Olaines Bibliotēkā, atzīmējot Pasaules dzejas dienu<p><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/44256/image/Akcija_Dzejojam-dzeju_2018-03_Afisa-FB.jpg" alt="" width="530" height="324" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">21.martā no plkst. 13:00 līdz plkst.20:00</span> </strong>ikviens interesents aicināts līdzdarboties kopīga dzejoļa radī&scaron;anā <strong>Olaines Bibliotēkā </strong>(Zemgales ielā 24)!</p>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44255&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44255&type=1IzstādesOlaineGrāmatas par dzīvniekiemLietuviešu autoru grāmatasIgauņu autoru grāmatasIzstādes Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā martā<p>5.-16.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Izpelnīties mīlestību"</strong></span><br />Lietuvie&scaron;u un igauņu autoru grāmatu izstāde (1.-4.kl.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>5.-23.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Klusā daba&hellip;"</strong></span><br />Iespieddarbu izstādē grāmatas, zīmējumi, gleznojumi (5.-12.kl.)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>19.marts &ndash; 6.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Brīnumi dzīvnieku pasaulē"</strong></span></p> <p>Grāmatu izstāde par dzīvnieku dzīvi savvaļā (9.-12.kl.)</p>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44252&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44252&type=1IzstādesOlaineGunārs PriedeNācis no dzīves īstenībasLatviešu dramaturgam Gunāram Priedem veltītās izstādes Olaines Bibliotēkā<blockquote> <p><strong><em>Latvie&scaron;u dramaturgam Gunāram Priedem &mdash; 90 (1928-2000)</em></strong></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;31.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Nācis no dzīves īstenības"</strong></span><br />Iespieddarbu izstāde<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>5.&ndash;29.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"&hellip;ar apziņu (Ne)saprasts"</strong></span><br />Literatūras izstāde (9.&ndash;12.kl.)<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></p> <p><strong><em><br /></em></strong></p>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44253&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44253&type=1IzstādesPasākumiOlaineE-prasmju nedēļaDigitālā nedēļaDigitālā LatvijaDigitālās jeb e-prasmju nedēļas 2018 veltītās izstādes un pasākumi Olaines Bibliotēkā<p>&nbsp;</p> <p><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/44253/image/E-prasmju-nedela_2018_Plakats-majaslapai-2%20-%20Copy.jpg" alt="" width="530" height="193" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>1.-31.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Digitālā Latvija"</strong></span><br />Tie&scaron;saistes publikāciju un dažādu materiālu izstāde par interneta vietnes <a href="https://www.latvija.lv/" target="_blank"><em>Latvija.lv</em></a> piedāvātajām iespējām<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>23.martā no plkst.10:00 [11:00]</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Digitālā realitāte &ndash; tie&scaron;i tāda, kāda tā ir"</strong></span></p> <p>Kopīga tie&scaron;raides skatī&scaron;anās un sarunas par pētījuma, kas atklāj bērnu un jaunie&scaron;u uzvedību digitālajā vidē, prezentētajiem rezultātiem un ekspertu diskusiju</p> <p><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>19.-23.marts<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Padomā, pirms publicē!"</strong></span><br />Pasākumi un aktivitātes digitālo prasmju veicinā&scaron;anai un informācijas meklē&scaron;anas prasmju pilnveido&scaron;anai<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></p>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44254&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44254&type=1IzstādesLieldienasOlainePavasara saulgriežiIzstādes Lieldienām un pavasara saulgriežiem Olaines Bibliotēkā<blockquote> <p><strong><em>Lieldienas un pavasara saulgrieži</em></strong></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.marts &ndash; 7.aprīlis<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"No pumpuriem &scaron;is laiks ir austs"</strong></span><br />Tematiskā izstāde<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>19.marts &ndash; 13.aprīlis<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Atnāk gai&scaron;a Lieldieniņa"</span></strong><br />Iespieddarbu izstāde (1.-4.kl.)<br /><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></p>Sat, 24 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43931&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43931&type=1IzstādesOlaineĒvalds VilksIzstādes Olaines Bibliotēkā februārī<p>1.&ndash;28.februāris< p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Ar vienu patiesību"</span></strong></p> <p>Literatūras izstāde, atzīmējot latvie&scaron;u rakstniekam <em>Ēvaldam Vilkam &mdash; 95</em> (1923&ndash;1976)</p>Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43933&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43933&type=1IzstādesPasākumiOlaineDrošāka interneta dienaBērnu un jauniešu žūrijaVecāku žūrijaLasītprieks nav zudisIzstādes un pasākumi Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā februārī<p>6.februāris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Dro&scaron;āks internets sākas ar Tevi"</span></strong><br />Aktivitātes akcijas <em>"Dro&scaron;āka interneta diena 2017"</em> ietvaros</p> <p>&nbsp;</p> <p>12.februāris &ndash; 2.marts<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Pie jūsu durvīm klauvē&hellip; mīlestība"</span></strong><br />Grāmatu par mīlestību (9.&ndash;12.kl.) izstāde<br /><br />15.februārī plkst.16:00<br /><a href="ArticleItem.aspx?article=44136&amp;Type=0" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">"Lasītprieks nav zudis!"</span></strong></a><br />Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas <em>"Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija"</em> noslēguma pasākums, viesos olainietis un mūziķis <em>Renārs Mastiņ&scaron;</em><br /><br />29.janvāris &ndash; 23.februāris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Mums patīk izdoma"</span></strong><br />Praktisko rokdarbu ideju un padomu iespieddarbu izstāde (1.&ndash;4.kl.)<br /><br />5.februāris &ndash; 30.aprīlis<br />Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas <em><span style="text-decoration: underline;">"Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija" ekspertu zīmējumu izstāde</span></em></p>Fri, 26 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43947&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43947&type=1IzstādesOlaineĀrija ElksneIzstādes, veltītas latviešu dzejniecei Ārijai Elksnei — 90 (1928-1984)<blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;28.februāris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Tase dzejas"</strong></span><br />Dzejas grāmatu un publikāciju izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā</strong> (Kūdras ielā 16)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>29.janvāris &ndash; 23.februāris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Es neticu, ka var bez cilvēkiem"</strong></span><br />Iespieddarbu izstāde (9.&ndash;12.kl.)<br /><br /></p>Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43948&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43948&type=1IzstādesOlaineŽils VernsPiedzīvojumu literatūraIzstādes, atzīmējot franču rakstniekam Žilam Vernam — 190 (1828-1905)<blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;28.februāris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Piedzīvojumu gars literatūrā"</strong></span><br />Literatūras izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā</strong> (Kūdras ielā 16)</em></p> </blockquote> <p><br />29.janvāris &ndash; 28.februāris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Fantastiskie ceļojumi"</strong></span><br />Iespieddarbu izstāde (5.&ndash;12.kl.)<br /><br /></p>Sat, 27 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43599&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43599&type=1IzstādesOlaineMārtiņš ZīvertsIlze KalnāreIzstādes Olaines Bibliotēkā janvārī<p>2.&ndash;31.janvāris<! - --></p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Cik bagāta un skaista dzīve ir"</span></strong><br />Grāmatu izstāde, atzīmējot latvie&scaron;u rakstniecei <em>Ilzei Kalnārei &mdash; 100</em> (1918-1968)<br /><br />2.&ndash;31.janvāris</p> <p><strong>"<span style="text-decoration: underline;">Filozofiskie tvērumi dramaturģijā"</span></strong><br />Iespieddarbu izstāde, veltīta latvie&scaron;u rakstniekam <em>Mārtiņam Zīvertam &mdash; 115</em> (1903-1990)<br /><br />2.&ndash;31.janvāris</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Es lasu, tu lasi, mēs lasām!"</span></strong></p> <p>Tematiskā izstādē lasītākās grāmatas un periodiskie izdevumi 2017.gadā Olaines Bibliotēkā</p>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43600&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43600&type=1IzstādesOlaineRūdolfs BlaumanisZiemas priekiAleksejs TolstojsTomass BrezinsIzstādes Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā janvārī<p>2.&ndash;19.janvāris</ > <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Brīnumzālīte dara brīnumus"</span></strong></p> <p><strong></strong>Literatūras izstāde (9.&ndash;12.kl.), veltīta latvie&scaron;u rakstniekam, prozaiķim, dramaturgam <em>Rūdolfam Blaumanim &mdash; 155</em> (1863-1908)<br /><br />2.&ndash;26.janvāris</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Dodamies baudīt ziemu!"</span></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Tematiskā izstāde par ziemu un ziemas priekiem (1.&ndash;4.kl.)<br /><br />2.&ndash;26.janvāris</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Īsts krievu raksturs"</span></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Iespieddarbu izstāde (5.&ndash;12.kl.), atzīmējot krievu rakstniekam <em>Aleksejam Tolstojam &mdash; 135</em> (1883&ndash;1945)<br /><br />22.janvāris &ndash; 9.februāris</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">"Bur&scaron;anās brīvlaikā"</span></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong></strong></span>Grāmatu izstāde (5.&ndash;7.kl.), atzīmējot austrie&scaron;u rakstniekam <em>Tomasam Brezinam &mdash; 55</em> (1963)</p>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43236&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43236&type=1IzstādesOlaineVaira Vīķe-FreibergaOlaines rakstsZvaigžņotas grāmatas ziemas vakariemIzstādes Olaines Bibliotēkā decembrī<p><br />1.&ndash;30.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Zvaigžņotas grāmatas ziemas vakariem"</span></strong><br />Grāmatu izstādē 2017.gadā nominētās un apbalvotās grāmatas Latvijā<br /><br />1.&ndash;30.decembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Es nekad vairs nebū&scaron;u brīva"</strong></span><br />Iespieddarbu izstāde, atzīmējot literatūrzinātniecei, folkloristei un politiķei <em>Vairai Vīķei-Freibergai &mdash; 80</em> (1937)<br /><br />turpinās līdz 16.decembrim<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Olaines raksts &ndash; kultūras satvars"</span></strong><br />Novadpētniecības materiālu izstāde cikla <em>"Olainei &ndash; 50"</em> ietvaros<br /><br /></p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43238&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43238&type=1IzstādesPasākumsZiemassvētkiOlaineGadu mijas laikāZiemas saulgriežiUz brīdi atnāc ciemosIzstādes un pasākumi Ziemas saulgriežu un gadu mijas laikā<blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkā</strong> (Zemgales ielā 24)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;30.decembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Gaismas uzvara pār tumsu"</strong></span><br />Tematiskā izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p>28.decembrī plkst. 15:00<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Uz brīdi atnāc ciemos"</strong></span><br />Bibliotēkas un grāmatu draugu tik&scaron;anās gada nogalē</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <blockquote> <p><em><strong>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā</strong> (Kūdras ielā 16)</em></p> </blockquote> <p>&nbsp;</p> <p>11.&ndash;29.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Raibu raibie Ziemassvētki"</span></strong><br />Grāmatu izstāde (5.&ndash;12.kl.)</p>Wed, 29 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43234&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43234&type=1IzstādesOlaineBērnu un jauniešu žūrijaVecāku žūrijaZenta MauriņaEduards UspenskisMana LatvijaIzstādes Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā decembrī<p>27.novembris &ndash; 29.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Dzīves vilcienā"</span></strong><br />Literatūras izstāde (9.&ndash;12.kl.), veltīta latvie&scaron;u rakstniecei, esejistei <em>Zentai Mauriņai &mdash; 120</em> (1897&ndash;1978)<br /><br />27.novembris &ndash; 29.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Ciemos pie tēvoča"</span></strong><br />Iespieddarbu izstāde (1.&ndash;4.kl.), atzīmējot krievu rakstniekam <em>Eduardam Uspenskim &mdash; 80</em> (1937)<br /><br />1.&ndash;29.decembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Mana Latvija"</strong></span><br />Olaines 2.vidusskolas 2.c un 3.a klases zīmējumu izstāde &ndash; sveiciens Latvijai tās 99.dzim&scaron;anas dienā<br /><br />Decembrī Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa aicina iesaistīties lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmā <strong><span style="text-decoration: underline;">"Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija 2017"</span></strong>. Savukārt eso&scaron;ie žūrijas eksperti var izteikt savu viedokli par 2017.gada Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas grāmatām, aizpildot elektronisko anketu.</p>Fri, 24 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42798&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42798&type=1IzstādesPasākumiOlaineZiemeļvalstu bibliotēku nedēļaBagātības salāsLiterārs kruīzs ZiemeļosSalas ZiemeļvalstīsIzstādes un pasākumi Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros<blockquote> <p><em><strong>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa</strong> (13.&ndash;19.novembris)</em></p> </blockquote> <p><br />8.&ndash;22.novembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Ostas, kuģi un ļaudis"</strong></span><br />Grāmatu un iespiedmateriālu izstāde <br /><em>Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em><br /><br />15.novembrī plkst. 18:00<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Literārs kruīzs Ziemeļos"</strong></span><br />Pasākums un lasījums <em>Krēslas stundā</em><br /><em>Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em><br /><br />13.&ndash;17.novembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Salas Ziemeļvalstīs"</strong></span><br />Grāmatu izstāde (1.&ndash;4.kl.)<br /><em>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em><br /><br />14.novembrī plkst. 13:45<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Bagātības salās"</strong></span><br />Pasākums un lasījums <em>Rīta stundā</em><br /><em>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42801&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42801&type=1IzstādesKurts VonnegūtsOlaineImants AuziņšOlainei 50Izstādes Olaines Bibliotēkā novembrī<p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;29.novembris</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Vislabāk mīlestībai der&hellip;"</strong></span><br />Publikāciju izstāde, veltīta latvie&scaron;u dzejniekam un literatūrzinātniekam <em>Imantam Auziņam &mdash; 80</em> (1937&ndash;2013)<br /><br />1.&ndash;29.novembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Tā gadās"</strong></span><br />Literatūras izstāde, atzīmējot amerikāņu rakstniekam <em>Kurtam Vonnegūtam &mdash; 95</em> (1922&ndash;2007)<br /><br />turpinās līdz 16.decembrim<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Olaines raksts &ndash; kultūras satvars"</strong></span><br />Novadpētniecības materiālu izstāde cikla <em>"Olainei &ndash; 50"</em> ietvaros</p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42793&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42793&type=1IzstādesOlaineLatvijas Republikas proklamēšanas gadadienaSpēka vārdi LatvijaiLatvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 99.gadadienai veltītās izstādes (papildināts 16.novembrī)<p><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/42793/image/ATT_LV99.jpg" alt="" width="530" height="168" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>1.&ndash;29.novembris</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Spēka vārdi &ndash; Latvijai"</strong></span><br />Iespieddarbu un publikāciju izstāde <br /><em>Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24)</em><br /><br />6.&ndash;24.novembris<br /><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Trīs zvaigznes paturi prātā"</strong></span><br />Pla&scaron;a publikāciju izstāde (5.&ndash;12.kl.)<br /><em>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>16.novembris &ndash; 29.decembris</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Mana Latvija"</strong></span></p> <p>Olaines 2.vidusskolas 2.c un 3.a klases zīmējumu izstāde &ndash; sveiciens Latvijai tās 99.dzim&scaron;anas dienā</p> <p><em><em>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16)</em></em></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42380&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42380&type=1IzstādesPasākumiOlaineInga PizāneDzejas dienas 2017Dzeja kaimiņosDzejas ekspresisPasākums "Dzejas ekspresis"<p>5.oktobrī plkst. 15:30<br /><a href="ArticleItem.aspx?article=42360&amp;type=0" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Dzejas ekspresis"</strong></span></a><br />Pasākumā viesosies jaunā dzejniece <em>Inga Pizāne </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em><img src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/42380/image/Zina_OB-2017-10_Dzejas-ekspresis-OB.jpg" alt="" width="530" height="375" /><br /></em></p>Wed, 27 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42384&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42384&type=1IzstādesOlaineSaules krāsasRīgas Zooloģiskais dārzsIzstādes Olaines Bibliotēkā oktobrī<p>Līdz 7.oktobrim</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Dzeja kaimiņos"</strong></span><br />Dzejas grāmatu un publikāciju izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p>3.&ndash;31.oktobris<!-- - --></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Saules krāsas"</strong></span><strong><br /></strong>Literatūras izstāde, izstāžu cikla "<em>Es neatceros grāmatas nosaukumu, bet tā bija dzeltenā&hellip; krāsā</em>" ietvaros<br /><br />10.&ndash;31.oktobris<strong><br /><span style="text-decoration: underline;">"Zināmi nezināmais Zvērudārzā"</span><br /></strong>Tematiskā izstādē grāmatas par dzīvniekiem un mediju publikācijas par zooloģisko dārzu, atzīmējot <em>Rīgas Zooloģiskā dārza</em> 105.dibinā&scaron;anas gadadienu (1912)</p>Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42388&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42388&type=1OlaineOlainei 50Olaines rakstsNovadpētniecības materiāliOlaines pilsētai — 50, izstādes Olaines Bibliotēkā<p>3.oktobris &ndash; 16.decembris<br /><strong><span style="text-decoration: underline;">"Olaines raksts &ndash; kultūras satvars"</span></strong><br />Novadpētniecības materiālu izstāde cikla "<em>Olainei &ndash; 50</em>" ietvaros</p> <p>&nbsp;</p> <p>Līdz 16.decembrim</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>"Olaines pilsētai 50"</strong></span></p> <p>Akcijas "<em>Olaine &ndash; bibliotēka &ndash; cilvēks</em>" grāmatzīmju izstāde</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/42388/image/OB-2017_Olainei-50_Akcijas-logo-1_5.jpg" width="250" height="133" /></p>Fri, 29 Sep 2017 00:00:00 +0300