Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ilzenes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Ilzenes bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Ilzenes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46423&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46423&type=1Lasītāju ekskursija Dzejas dienās uz dzejnieces E. Zālītes muzeju Apē.<p>Dzejas dienas 2018 ietvaros brauciens uz dzejnieces E. Zālītes muzeju. Muzeja vadītājas M. Kaktiņas stāstījums par dzejnieci . Ekskursija pa Apes pilsētu. Apstā&scaron;anās pi E. Zālītes pieminekļa . Ziedi dzejniecei.</p>Wed, 12 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45644&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45644&type=1Pasākums senioriem '' Dziesma par Latviju''<p>Tik&scaron;anās ar mūziķi no Gulbenes Imantu Ilgažu</p>Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44151&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44151&type=1Sarunas ar pirtnieci Santu Meleci. Tikšanās senioriem.<p>Masāža. Ārstniecības augi.</p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43864&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43864&type=1Madaras Zaķes rokdarbu izstāde''Leļļu pasaule''<p>Ar rokām &scaron;ūtas lelles, mīkstās rotaļlietas</p>Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42621&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42621&type=1Līvu diena Ilzenes bibliotēkā<p>Tik&scaron;anās ar mūsdienu līvu dzimtu pārstāvjiem. Līvu dzimtu pētījumi, albūmi novadpētniecības materiālu izpētei. Līvu pusdienas. Līvu senkapu apmeklē&scaron;ana, svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana, tūrisma zīmes uzstādī&scaron;ana. Grāmatu izstāde ar līvu kultūras materiāliem.</p>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42142&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42142&type=1Tikšanās ar novadnieci dzejnieci , fotogrāfi Dainu Šaicāni<p>Dzejas dienām veltīts pasākums skolēniem</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41817&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41817&type=1Tikšanās ar dziedātāju Anitu Ozolu.<p>Dziesmas par tēvzemes mīlestību, cilvēku attiecībām, atbildes uz klausītāju jautājumiem</p>Mon, 24 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41054&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41054&type=1Daces Brūniņas pinumu izstāde'' Groziņs ar sniegpulkstenītēm''<p>Rokdarbi, pinumi, groziņi, paplātes, stāvlampas, pulksteņi.</p>Mon, 24 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40914&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40914&type=1Stāstījums ''Par zemi un brīvību''<p>Veltīts Barikāžu dalībniekiem</p>Wed, 12 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39197&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39197&type=1Lāčplēša dienai veltīti pasākumi.<p>1. Ziedu nolik&scaron;ana un svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana Gaujienas kapos, godinot novadnieku , Lāčplē&scaron;a ordeņa kavalieri Oskaru Zariņu.</p> <p>2. Stāstījumi&nbsp; un reprezentācija par ilzenie&scaron;iem, Lācplē&scaron;a ordeņa kavalieriem novadniekiem, Oskaru Brūnu,Osvaldu Kārkliņu, Oskaru Zariņu un Rūdolfu Maltavnieku. Reprezentācija'' Es vēlos mājās pārnākt'' par Lāčplē&scaron;a ordeņa kavalieri Rūdolfu Maltavnieku.&nbsp;</p> <p>3. Ziedu nolik&scaron;ana un svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana pie Lāčplē&scaron;a ordeņa kavalieru atdusas vietām un piedalī&scaron;anās kopā ar Zeltiņu pagastu piemiņas pasākumā.</p> <p>4. Svecī&scaron;u nolik&scaron;ana pie Ilzenes estrādes.</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39195&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39195&type=1Ņovadpētniecības pasākums ''Līvu Senmātes dziesma''<p>Ilzenes pagastā ik gadu notiek Līvu diena un sakarā ar to, ka te iekārtota senāk dzīvojo&scaron;u līvu piemiņas vieta , tur notiek pasākums.&Scaron;ogad līvu dienas pasākumā piedalījās vēsturnieks Jānis Līcis un valodniece Daira Medne. Pasākuma dalībnieki dziedāja dziesmas, spēlēja teātri , runāja sakāmvārdus un parunas. Nobeigumā viņi cienājās ar karstu tēju un baudīja putru pēc seno līvu receptes.</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39196&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39196&type=1Novadpētniecības pasākums ''Līvu Senmātes dziesma''<p>Ilzenes pagastā ik gadu notiek Līvu diena un sakarā ar to, ka te iekārtota senāk dzīvojo&scaron;u līvu piemiņas vieta , tur notiek pasākums.&Scaron;ogad līvu dienas pasākumā piedalījās vēsturnieks Jānis Līcis un valodniece Daira Medne. Pasākuma dalībnieki dziedāja dziesmas, spēlēja teātri , runāja sakāmvārdus un parunas. Nobeigumā viņi cienājās ar karstu tēju un baudīja putru pēc seno līvu receptes.</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39194&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39194&type=1Pārruna par M.Svīres grāmatām<p>Septembrī rakstniecei M.Svīrei -80. Bērnībā neilgu laiku dzīvojusi aarī Ilzenē. par &scaron;o laiku rakstniecei saglabāju&scaron;ās spilgtas atmiņas, rakstniece ir viesojusies arī Ilzenes skolā.pārrunājām raksnieces biogrāfiju , pār&scaron;irstījām viņas darbus kopā ar Ilzenes pamatskolas vecāko kla&scaron;u skolēniem</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39193&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39193&type=114. Jūnijā -politiski represēto piemiņai.<p>14. jūnijā Ilzenē katru gadu pie politiski represēto ilzenie&scaron;u piemiņas zīmes notiek pasākums, ziedu nolik&scaron;ana , svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana , atmiņu stāsti, dzeja, mūzika.</p>Thu, 17 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35913&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35913&type=1Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana pie politiski represēto piemiņas zīmes Ilzenē.<p>Tradīcija , kas notiek katru gadu, godinot1949. gada 25.martā&nbsp;politiskajās represijās cietu&scaron;os Ilzenes pagasta iedzīvotājus</p>Wed, 02 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35678&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35678&type=1Stāstījums ''Latvijas atbrīvošanas cīņu vēsture. Lāčplēša ordeņa kavalieri- ilzenieši''<p>Par &nbsp;Latvijas atbrīvo&scaron;anas cīņām, Alūksnes novada atbrīvo&scaron;anu, ilzenie&scaron;u Lāčplē&scaron;a ordeņa kavalieru kaujas ceļiem. Stāstījums 5.-9. klases skolēniem</p>Tue, 16 Feb 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35189&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35189&type=1Stāstījums ''Pētījums par novadnieku - ekonomistu Ēvaldu Vēciņu ''<p>Sakarā ar novadnieka ekonomista ēvalda Vēciņa 85 jubileju. Novadpētniecības pētījuma prezentācija Ilzenes pamatskolas 5.- 9. kl. skolniekiem.</p>Fri, 15 Jan 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34846&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34846&type=1Lācplēša dienā<p>Ziedu nolik&scaron;ana un svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana ilzenie&scaron;iem , Lāčplē&scaron;a ordeņa kavalieriem&nbsp; Gaujiens un Zeltiņu kapos. Piedalās Ilzenes paatskolas vecāko kla&scaron;u skolēni</p>Fri, 11 Dec 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33666&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=33666&type=1Ilzenes bibliotēkā no 2015. gada 2. janvāra līdz 22. septembrim notikuši pasākumi<p>1.Ilzenes fotoamatieru tematiska fotoizstāde '' Ziema''</p> <p>Tematisks pasākums ''Skaudrās pagātnes atmiņas'' Ziedu nolik&scaron;ana un svecī&scaron;uaizdedzinā&scaron;ana pie politiski represēto ilzenie&scaron;u piemiņas zīmes.</p> <p>3.Literāri muzikāls pasākums '' Jānis Ziemeļnieks kontekstā ar Raini un Aspaziju''Tik&scaron;anās ar Trapenes O.Vācie&scaron;a muzeja vadītāju V.&Scaron;lukumu</p> <p>4.Literāri muzikāls pasākums '' Es dāvā&scaron;u tev savus sapņus''Tik&scaron;anās ar dzejnieci Ivetu Krūmiņu un mūziķi Hārdiju Madzuli.</p> <p>5.Svinīgs pasākums, ziedu nolik&scaron;ana un svecī&scaron;u aizdedzinā&scaron;ana Komunistiskā terora piemiņas dienā pie Ilzenes pagasta politiski represēto iedzīvotāju piemiņas zīmes</p>Tue, 22 Sep 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32875&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32875&type=1Tematiska novapētniecības materiālu izstāde'' Viktors Ķirps -gadsimta cilvēks''<html />Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32872&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32872&type=1Ziedu nolikšana un svecīšu aizdedzināšana ie politiski represēto ilzeniešu pimiņas zīmes<html />Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32871&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32871&type=1Literāri muzikāls pasākums''Es dāvāšu tev savus sapņus''. Piedalās I. Krūmiņa un H.Madzulis<html />Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32873&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32873&type=1Literāri muzikāls pasākums'' J.Ziemeļnieks kontekstā ar Aspaziju un Raini. Pasākumu vada Trapenes muzeja direktore V. Šļukuma<html />Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32874&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=32874&type=1Tematisks pasākums ''Skaudrās pagātnes atmiņas''un ziedu nolikšana pi Ilze nes pagasta politiski represēto iedzīvotāju piemiņas zīmes.<html />Thu, 02 Jul 2015 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=26725&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ilzenes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=26725&type=1Vingrošana, kas veicina veselību<p>Bibliotēku nedēļas ietvaros tik&scaron;anās bibliotēkā ar Alūksnes slimnīcas ārsti fizioterapeiti B. Strodāni</p>Thu, 10 Apr 2014 00:00:00 +0300