Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Zebrenes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Zebrenes bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Dobeles novada Zebrenes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40948&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40948&type=1Raibās lieldienas!<p>15.04.2017 Zebrenes pagastmājā notiks Lieldienu pasākums.</p>Thu, 13 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39181&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39181&type=1Zebrenes ''Pūriņa'' izstāde - ''No siltām rociņām, līdz siltām kājiņām!"<p>Izstādē izvietoti Zebrenieku meiteņu darbiņi, kuri tiek radīti pulciņā ''Pūriņ&scaron;", ko vada Inta Finka.Ir apskatāmas zeķes un cimdiņi, kuri ir &scaron;ūti no nevajadzīgiem džemperiem, kā arī silti adīti zābaciņi un čībiņas, kas tamborētas no vairākiem kvadrātiņiem un tad satamborētas kopā, adītas cepures un filcētas &scaron;āllītes.</p>Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39179&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39179&type=1Novembra jubilāra izstādes: "D. Avotiņai - 90", ''L. Sīlei - 65''.<p>Izstādē veltīta jubilāriem ar viņa darbiem.</p>Wed, 16 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36987&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36987&type=1Tematiskā pēcpusdiena ''Mana mīļā māmiņa''<p>Rado&scaron;ā darbnīca veltīta mātes dienai.</p>Wed, 27 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36596&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36596&type=1Izstāde ''Trešais Pūķis un.."<p>Izstāde veltīta J.Zvirgzdiņa (rakstnieka) jubilejas atcerei.</p>Fri, 08 Apr 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36370&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36370&type=1Izstāde "Mēs esam, mēs paliksim un būsim"<p>Izstāde sadarbībā ar Dobeles novadpētniecības muzeju. Izstādē izvietoti materiāli par tre&scaron;as atmodas laiku Dobelē un Latvijā.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36367&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36367&type=1Izstāde "Barikāžu ugunskuru atblāzmā"<p>Izstādē tika izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par barikāžu laiku. Izstāde bija kā atgādinājums par tā laika notikumiem, cilvēkiem un viņu atmiņu stāstiem.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36365&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36365&type=1Ceļojošā izstāde "Dobele Pils un pilsēta"<p>Sadarbībā ar Dobeles novadpētniecības muzeju bibliotēkā tika izvietota izstāde par Dobeles pils un pilsētas vēsturi.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36363&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36363&type=1Tematiskā pēcpusdiena "Atver sirdi Ziemassvētkiem"<p>Pasākumā tika gatavoti dekori, kartiņas un ceptas piparkūkas. Pasākumā koncertu sniedza mūzikas skolas bērni. Pasākuma noslēgumā tika iedegta lielā Ziemassvētku egle.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36361&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36361&type=1Radošā darbnīca "Ziemassvētku dekori"<p>Rado&scaron;ajā darbnīcā tika gatavoti eņģelī&scaron;i no dažādiem materiāliem. Izgatavotie dekori tika izmantoti telpu noformē&scaron;anai.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36359&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36359&type=1Izstāde "Klusais gaidīšanas laiks"<p>Izstādē tika izvietotas grāmatas, materiāli no žurnāliem un avīzēm, kas palīdz sagatavoties Ziemassvētku svinē&scaron;anai, telpu noformē&scaron;anai un citas idejas.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36357&type=1Tematiskā pēcpusdiena "Esam laimīgi Zebrenē"<p>Literārā konkursa "Esam laimīgi Zebrenē" - noslēgums un dalībnieku apbalvo&scaron;ana.</p> <p>Viktorīna "Uzmini nu!" (Jautājumi par Zebreni, atpazīt Zebrenes vietas pēc fotogrāfijām).</p> <p>Rado&scaron;ās darbnīcas - gatavojām piespraudes Latvijas dzim&scaron;anas dienai un mazus dekoriņus.&nbsp;</p> <p>Pasākuma noslēgumā bērni un pieaugu&scaron;ie tika cienāti ar tēju un dažādiem na&scaron;ķiem no Zebrenes dārziem (žāvētiem āboliem, cidonījām, burkāniem un citiem veselīgiem kārumiem).&nbsp;</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36353&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36353&type=1Izstāde "Barontēvu atceroties"<p>Bibliotēkā tika izvietota izstāde - Kr. Baronam 180 gadu dzim&scaron;anas diena. Izstādē tika izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par Kr.Baronu.&nbsp;</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36355&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36355&type=1Izstāde "Kur koki aug visskaistākie?...."<p>Izstāde veltīta Latvijas Proklamē&scaron;anas dienai. Izstāde tika izvietoti materiāli par mūsu Dzimtenes vēsturiskajiem notikumiem.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36347&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36347&type=1Izstāde "Mēs bijām vienoti"<p>Atzīmējot "Baltu vienības dienu" 22.septembrī kad visas Baltijas valstis sadevās rokās izsakot savu vēlmi būt brīvām un laimīgām. Izstādē tika izvietoti materiāli no avīzēm, žurnāliem un grāmatām.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36351&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36351&type=1Tematiska pēcpusdiena "Rudens lapu karuselis"<p>Pasākumā tika popularizēta grāmatu lasī&scaron;ana un bērni tika veicināti piedalīties "Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijā". Tika apskatītas bibliotēkā pieejamās žurijas grāmatas.&nbsp;</p> <p>Tika vadīta rado&scaron;ā darbnīca, kurā no lapām tika veidoti dekori.</p> <p>Pasākumā bērni spēlēja spēles un sportoja.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36349&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36349&type=1Izstāde "Sargāsim, mīlēsim dzīvniekus"<p>Bibliotēkā tika izvietota izstāde par mājdzīvnieku kop&scaron;anu, aizsardzību, ārstē&scaron;anu, mācī&scaron;anu u.c.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36345&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36345&type=1Grāmatu apskats, izstāde "Pārlasi labas grāmatas"<p>Izstādē izvietotas iepriek&scaron;ējo gadu izdotās populārākās un mazāk populārās grāmatas ar ieteikumu tās izlasīt.&nbsp;</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36343&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36343&type=1Izstāde "Caur puķu lodziņu veroties"<p>Bibliotēkā tika izvietota izstāde pirmskolas un sākumskolas bērniem. Tājā tika izvietotas Aspazijas dzejoļu krājumu grāmatas.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36341&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36341&type=1Izstāde "Vasara manā burciņā"<p>Izstādē tika izvietotas grāmatas ar receptēm par krājumu sagatavo&scaron;anu ziemai - marinē&scaron;anu, ievārījumu vārī&scaron;anu, sukādēm,, augļu un dārzeņu žāvē&scaron;anu.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36339&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36339&type=1Tematiska pēcpusdiena "Sportojam, sportojam"<p>Zebrenes pagasta bibliotēka kopā ar Zebrenes sievie&scaron;u biedrību un Zebrenes sporta organizatoru rīkoja Zebrenes pagasta sporta svētkus. Pasākumā bija komandu spēles - volejbols, mini futbols, stafetes un dažādas individuālās sporta spēles bērniem un pieaugu&scaron;ajiem. Zebrenes pagasta bibliotekāre vadīja sporta spēles un atrakcijas bērniem.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36335&type=1Tematiskā pēcpusdiena "Taureņu lidojums uz biblioteku"<p>Pasākumā bērni tika iepazīstināti ar jaunākajām grāmatām. Spēlējām galda spēles. Bērni stāstīja savus vasaras piedzīvojumus (ekskursijās, mājās u.c.). Veidojām skaistas atklātnītes (marmorējām). Gatavojām rokassprādzes.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36333&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36333&type=1Bērnu svētki<p>Bērnu svētkus rīkoja Zebrenes pagasta kultūras un sporta darba organizators. Zebrenes pagasta bibliotēka pasākumā vadīja stafetes bērniem, atrakcijas bērniem un rado&scaron;ās darbnīcas.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36332&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36332&type=1Izstāde "Dzejniecei P.Bārdai - 125"<p>Izstādē tika izvietoti dzejnieces P.Bārdas dzejoļu krājumi.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36327&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/zebrenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=36327&type=1Izstāde "Komponistam - Baumaņu Kārlim - 180"<p>Izstāde par Latvijas himnas radītāju. Priek&scaron; bibliotēkas apmeklētājiem tā vairāk ir kā atgādino&scaron;a informācija.</p>Thu, 24 Mar 2016 00:00:00 +0200