Bibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Nīcgales pagasta tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākie notikumi no Nīcgales pagasta tautas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākie notikumi no Nīcgales pagasta tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48600&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48600&type=1MēdijpratībaBibliotekārā stunda medijpratībā<p>Pavasara brīvlaikā 15. martā&nbsp; plkst. 10.00 Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā &nbsp;notiks bibliotekārā stunda medijpratībā bērniem.</p> <p>Nodarbības tēma - viedtālruņa lieto&scaron;ana.&nbsp;</p>Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48468&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48468&type=1"Ežuļa šūpulīts"<p>&nbsp;Nīcgales pagasta tautas bibliotēka 7.martā plkst. 11.00 ielūdz mazos lasītājus uz bērnu rītu &ldquo;Ežuļa &scaron;ūpulīts&rdquo; ar dzejnieka Viļa Plūdoņa pasaku spēlēm.</p>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40643&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40643&type=1Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri<p>VKKF ietvaros Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā 30. martā plkst. 11.30 notiks lasītāju tik&scaron;anās ar izcilo tulkotāju Daci Meieri.</p> <p>Pasākumu atbalsta Daugavpils novada kultūras pārvalde</p>Mon, 27 Mar 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39043&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39043&type=1LAIKSVaroņuPASĀKUMI LATVIJAS SVĒTKU NEDĒĻĀ<p><strong>Nīcgales pagasta tautas bibliotēka Latvijas svētku nedēļā ielūdz:</strong></p> <ul> <li>9.novembrī plkst. 13:00 tik&scaron;anās ar novadpētnieku un grāmatu autoru Staņislavu Ružānu, tik&scaron;anās notiks Nīcgales sākumskolā;</li> <li>11.novembrī plkst. 14:00 pēcpusdiena "Varoņu laiks Nīcgalē"&nbsp; veltīta brīvības cīņām pie Nīcgales notiks lasītavā;</li> <li>11.novembrī plkst. 15:20 pieminās brīdis un svecī&scaron;u iedeg&scaron;ana pie Nīcgales&nbsp;stacijas </li> </ul>Fri, 04 Nov 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38886&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=38886&type=1BrigadereAnnaAnnai Brigaderei 155<p>Sprīdītis, Meža māte un Lutausis ielūdz bērnus&nbsp; 27.oktobī uz bērnu rītu Bibliotēkā, lai kopā atzīmētu rakstnieces - pasaku meistares Annas Brigaderes 155 gadu jubileju.</p>Tue, 25 Oct 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37245&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=37245&type=1ValodiņaDieva"VALODIŅA DIEVA DOTA, TĀ AR GODU JĀVALKĀ"<p>Nīcgalē svinēsim valsts valodas svētkus. Nīcgali ar latvie&scaron;u tautas dziesmām pieskandinās bērnudārza audzēkņi kopā ar vokālā ansambļa "dzirkstelītes dziedātājām.</p>Thu, 12 May 2016 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35705&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=35705&type=1drošībaInternetā“Drošība internetā – kas katram jāzina”<p>Lai izglītotu bērnus par dro&scaron;ību internetā Nīcgales pagasta tautas bibliotēka sadarbībā ar Nīcgales pamatskolu 17. februārī organizēja&nbsp; nodarbības &ldquo;Dro&scaron;ība internetā &ndash; kas katram jāzina&rdquo; , lai bērni zinātu un ievērotu piesardzības priek&scaron;noteikumus dažādās situācijās uzturoties virtuālajā vidē&nbsp; lietojot datorus, mobilās&nbsp; ierīces&nbsp; (telefoni, plan&scaron;etetes un citas pārnēsājamas ierīces, kas aprīkotas ar interneta pieslēgumu).</p> <p>Nodarbību laikā skolēni strādāja grupās un noskaidroja dažādus aktuālus jautājumus, kas obligāti jāievēro pa&scaron;u dro&scaron;ībai. &nbsp;Darba gaitā tika aplūkoti sekojo&scaron;i jautājumi , kas&nbsp; jāzina viedtālruņu lietotājiem: par internetu mobilajā tālrunī,&nbsp; par privātuma aizsargā&scaron;anu,&nbsp; veselība un dro&scaron;ība,&nbsp; failu apmaiņa, sarunas tie&scaron;saistē, spēles internetā,&nbsp; kā atpazīt potenciālo interneta&nbsp; varmāku, padomi dro&scaron;ākai mobilo tālruņu izmanto&scaron;anai.&nbsp; Katra grupa sagatavoja prezentācijas un iepazīstināja&nbsp; klāteso&scaron;os par svarīgākajiem piesardzības priek&scaron;noteikumiem, kas jāievēro virtuālajā vidē, lai justos dro&scaron;i.</p>Wed, 17 Feb 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34224&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=34224&type=1LATVIEŠU SPĒKA ZĪMES<p>11. novembrī pulksten 10:00</p> <p>Nīcgales pagasta tautas bibliotēkā notiks patriotisma stunda - izstādes atklā&scaron;ana "LATVIE&Scaron;U SPĒKA ZĪMES"</p> <p>Izstādē bērnu rado&scaron;ie darbi - veltījums Latvijas svētku nedēļai.</p>Mon, 02 Nov 2015 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21785&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=21785&type=1iztādeIzstādes februārī<p>&nbsp; Nīcgales pagasta tautas &nbsp;bibliotēka februārī piedāvā iepazīties ar&nbsp;izstādēm par pasaulē izciliem domātājiem zinātniekiem, kuru atklājumi un domas aizvien aktuālas mūsdienās.</p> <p><strong>&bdquo;Patiesības meklējumos - astronomam Nikolajam Kopernikam 540&rdquo;</strong></p> <p><strong>&bdquo;Aforismi &nbsp;dzīves gudrībai - filozofam Arturam &Scaron;openhaueram 225&rdquo;</strong></p> <p>Sabiedrības izpratnes veicinā&scaron;anai par garīgo veselību un slimu cilvēku aprūpi grāmatu izstāde</p> <p><strong>&bdquo;Palīdzība un aprūpe&nbsp; personām ar garīga rakstura un citiem funkciju traucējumiem&rdquo;</strong></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p> <p><strong><span>&nbsp;</span></strong></p>Mon, 04 Feb 2013 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20274&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=20274&type=1PepjasIelūgumsPEPIJAS IELŪGUMS<p><strong>Pepija Garzeķe </strong></p> <p><strong>ielūdz </strong></p> <p><strong>mazos draugus ceturtdien, 1.novembrī&nbsp;pulksten 10(no rīta) </strong></p> <p>Nīcgales pagasta tautas bibliotekā,</p> <p>lai ieskandinātu bērnu rakstnieces</p> <p><strong>ASTRIDAS LINDGRĒNES 105. DZIM&Scaron;ANAS DIENU.</strong></p> <p><strong>p.s. Karsons solijās ielidot</strong></p>Tue, 30 Oct 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18763&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18763&type=1IzstādesGrāmatujūlijāGrāmatu iazstādes jūlijā<ul> <li><strong>Jūlija jubilāri:</strong></li> </ul> <p>"Vācu rakstniekam Hermanim Hesem 135",</p> <p>"Latvie&scaron;u rakstniekam Arturam Heniņam 80"</p> <ul> <li><strong>"Vasaras veltes veselīgam uzturam"</strong></li> <li><strong>"Dejo diegs ar adatiņu" (lietainām&nbsp; vasaras dienām)</strong></li> <li><strong>"Nīcgale un nīcgalie&scaron;i" (novadpētniecība)</strong></li> </ul>Wed, 04 Jul 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18193&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/nicgale-pagasta-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18193&type=1TirdziņšBurtu"BURTU TIRDZIŅŠ"<p>Nīcgales pagasta tautas bibliotēka ielūdz mazos lasītājus&nbsp; otrdien 29.maijā pulksten 10:00 uz rīta stundu&nbsp; - rado&scaron;o darbnīcu <strong>"BURTU TIRDZIŅ&Scaron;"</strong></p>Mon, 28 May 2012 00:00:00 +0300