Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46870&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46870&type=2Rinkule-Zemzare, DzidraKikerigī<p><span>Māksliniece Margarita Stāraste.</span><br /><br /><span>Grāmata sagatavota pēc 1981. gada izdevuma.</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46869&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46869&type=2Plūdons, VilisZaķīšu pirtiņa<p><span>Dzejnieka Viļa Plūdoņa populārais dzejolis &bdquo;Zaķī&scaron;u pirtiņa&rdquo; ar mākslinieces Agijas Stakas skaistajām ilustrācijām.</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46868&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46868&type=2Samauska, Ieva,Pikucīšu piedzīvojumi<p><span>Ieva Samauska &scaron;ajā stāstā pēta vienpatības stimulēto bērna fantāziju un tās nozīmi pieaug&scaron;anas procesā, kad caur dažādām rotaļām (spēlē&scaron;ana &ldquo;mājās&rdquo; vai &ldquo;ģimenēs&rdquo;) tiek imitētas pieaugu&scaron;o darbības un sociālās lomas, kas ļauj bērnam reflektēt par sevi un savu vidi.</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46867&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46867&type=2Egle, JanaSvešie jeb miļeņkij ti moi<p><span>&nbsp;Janas Egles (1963) pirmais stāstu krājums &ldquo;Gaismā&rdquo; saņēma Literatūras gada balvu kā labākais prozas darbs 2017.gadā un raisīja lielu rezonansi sabiedrībā. Literatūrkritiķi īpa&scaron;i novērtēja autores teksta spēcīgo emocionālo pēcgar&scaron;u un drosmi rakstīt par dzīves tum&scaron;ajām pusēm. Arī jaunāko krājumu raksturo emocionāla spriedze, un tajā apkopoti astoņi stāsti. To galvenie varoņi ir Latvijas cilvēki, caur kuru skatpunktu ieraugām 20. gadsimta Latviju, tie ir katrs ar savu likteni, bet cits ar citu cie&scaron;i saistīti. &ldquo;Cilvēkam visvairāk nepiecie&scaron;ama tuvība. Otrs cilvēks &ndash; māte, bērns, mīļotais, draugs. Īstas, dzīvas un jutīgas saites, kuras cie&scaron;i tur vienu pie otra un dod spēku atbalstīt otru. Kas notiek, kad kāda no saitēm piepe&scaron;i pārtrūkst, aizkalst vai varbūt nekad nav biju&scaron;as? Atsve&scaron;inātība kā ūdenī iemests akmens met lokus tālāk un tālāk no centra, pēdējie viļņi jau vairs nezina, kas tos iekustinājis, taču virmodami aizslīd pakaļ visiem iepriek&scaron;ējiem, skarot arvien vairāk un vairāk likteņu. Stāstu krājums &ldquo;Sve&scaron;ie jeb Miļeņkij ti moi&rdquo; stāsta par satrūku&scaron;ajām saitēm. Par sve&scaron;ajiem, kuri īstenībā ir tik tuvi, un viņu likteņiem. Neviens nezina, vai atsve&scaron;inātībā ir iespējams iedvest jaunu dzīvību. Kādam ir jāsaņem drosme spert pirmo soli pāri laikiem, pāridarījumiem, vainas apziņai.&rdquo; (Autore)</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46864&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46864&type=2Vīgante, DaceTad redzēs<div class="col1"> <div> <div class="item_body annotation-content"> <p>Daces Vīgantes otrā stāstu grāmata ir dziļi izjustu, psiholoģiski precīzu un emocionāli jaudīgu darbu apkopojums. Autorei vēl arvien ir svarīgas ģimenes sai&scaron;u un pieaug&scaron;anas tēmas, viņa rūpīgi atritina ikdienas notikumu saknes bērnības sapņos un sāpēs, smalki iezīmē sarežģītos cilvēka psihes mezglus. &Scaron;ajā krājumā D. Vīgantei raksturīgā smalkā valodas izjūta ieguvusi piesātinātāku, smaržām un tekstūrām bagātāku skanējumu. Stāsti, kas sākas tālsatiksmes autobusā vai greznā vecpui&scaron;a dzīvoklī, pusaudzes guļamistabā vai sen aizmirstā bērnības sapnī, neizbēgami noved atpakaļ pie sevis. Vai izdosies atrisināt to uzdotās mīklas? Tad redzēs...</p> </div> </div> </div>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46863&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46863&type=2Kleins, IvarsAktieru ligzda : teātris caur dienesta ieeju<p><span>No vienas puses, teātris ir gluži normāla darbavieta, apmēram tāpat kā slimnīca ārstiem vai augstskola pasniedzējiem, taču, no otras - viss ir pavisam citādi. Kurā darba vietā vēl kopā ar kolēģiem nākas ne tikai dvēseli izgriezt uz āru, bet arī koķetēt, skūpstīties un visādi citādi ķermeniski sadarboties? Protams, tas ir tikai viens no specifiskajiem aktiera darba aspektiem, jo tādu ir diezgan daudz, tostarp kopā bū&scaron;ana ikdienā no rīta līdz vēlai naktij vārda tie&scaron;ā nozīmē. Autoru interesē dzīve &scaron;ādā režīmā, taču vēl vairāk par to - skatuves mākslas uzliktie zīmogi domā&scaron;anai un dvēselei. Ko aktieri dara tur, kur publika viņus neredz, un ko pa&scaron;i par to domā? Lūk, jautājumi, uz kuriem &scaron;ajā grāmatā meklētas pareizās atbildes.</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46862&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46862&type=2Gaile, IngaPiena ceļi<p><span>Krājumā &ldquo;Piena ceļi&rdquo; apkopotie stāsti tapu&scaron;i desmit gadu laikā. Tajos piedalās Mirū, Marija, Saule, Tauriņcilvēks, Jēzus, Pēteris, Kaspičs, Viņ&scaron; Pats un visādi citi varoņi. Pat daži vīrie&scaron;i.</span></p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46316&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46316&type=2100 dzejoļi Latvijai<p><span>&nbsp;Latvija - mīlēta, izsāpētā, izcīnītā simts gadu ceļā, kāda tu esi? Kā ielūkoties tavā dvēselē? Vai vēstures faktus &scaron;ķetinot, sasniegumus vērtējot, vai pavisam neierasti - ar 100 dzejnieku 100 dzejoļiem, kas tapu&scaron;i laikposmā no 1918. gada līdz 2017. gadam. Krājums nepretendē uz zinātnisku latvie&scaron;u dzejas izpēti simts gadu laikposmā. Tas sakārtots, izvēloties katrā gadā kāda latvie&scaron;u dzejnieka dzejoli, kas publicēts atbilsto&scaron;ajā gadā izdotā dzejoļu krājumā, neņemot vērā dzejoļa uzrakstī&scaron;anas gadu. Krājuma pievienotā vērtība ir ilustratīvais materiāls desmit fotogrāfijās, kas ataino dzejnieku rado&scaron;u kopā bū&scaron;anu, kā arī tik&scaron;anās brīžus ar lasītājiem. Dzejoļi, raugoties simts gadu griezumā, atklāj patiesu latvie&scaron;u dzejnieku mīlestību pret savu zemi un dziļu dabas izpratni.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46315&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46315&type=2Dinsbergs, ErnestsRīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi<p><span>&nbsp;Izdevums tiek publicēts kā veltījums E. Dinsberga 200 gadu jubilejas atcerei. Grāmatā Rīga aprakstīta iezīmīgā vēstures laikposmā, kad pilsēta 19. gadsimta vidū no viduslaiku cietok&scaron;ņa ar nocietinājuma vaļņiem kļūst par modernu rūpniecības, ekonomisko un kultūras centru ar atvērta tipa laikmetīgu pilsētplānojumu. Ziņģe par Rīgu veidota kā pastaiga pa Rīgas pilsētu, tēlaini un detalizēti aprakstot pilsētas vietas (no centra uz apkaimēm), ievērojamas ēkas, ielas un parkus, iedzīvotājus un tradīcijas, kā arī tehnoloģiskos jaunievedumus pilsētas dzīvē, cen&scaron;oties izskaidrot to darbību, tādējādi izglītojot tālaika lasītāju. Grāmata papildināta ar senajiem 19. gadsimta attēliem un skaidrojo&scaron;o vārdnīcu - arhaismu, retāk lietotu vārdu un vietu rādītāju.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46314&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46314&type=2Svīre, MāraNopietni pa jokam<p><span>""Mēs Staburagā" - arī tāds varēja būt &scaron;īs grāmatas nosaukums," tā Māra Svīre raksturo savu jaunāko prozas grāmatu, kurā nopietni nenopietnā stilā atklāti 22 amizanti notikumi rakstnieku Māras Svīres un Vladimira Kaijaka vasaras mājā, kurā viņi kopā pavadīju&scaron;i gandrīz 40 gadus.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46311&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46311&type=2Kļavis, AivarsBēgšana no čūsku valstības<p><span>Ko nākamajām paaudzēm vēsta melnais akmens, pagaidām nav zināms. Toties arheologi, &scaron;ķiet, atklāju&scaron;i kādu citu Uguns kraujas noslēpumu. Dāvis un Nauris strādā izrakumos, lai atrastu tam pierādījumu. Ja izdosies, beidzot kļūs skaidrs, kāpēc &scaron;o vietu sauc par Uguns krauju.&nbsp;</span><br /><span>Bet koru cilts pēc Vardota nāves necik tālu nav tikusi. Tā iestrēgusi purvos &scaron;aipus Boreshenas upei. Izskatās, uz mūžīgiem laikiem. Vai jaunajam virsaitim Ardim kopā ar savu draugu, kuram nav ne vārda, ne vecāku un kuru ļaudis iesauku&scaron;i par Čūsku Dīdītāju, izdosies atrast sabiedrotos? Vai viņi spēs uzvarēt cilts vecākā savtīgumu un varaskāri? Vai tiks galā ar Ezerpilī valdo&scaron;o apātiju un bailēm? Lai to panāktu, būs jāizcīna ne viena vien cīņa. Līdz beidzot, bēgot no čūsku valstības, koru likteni iz&scaron;ķirs viņu biju&scaron;ie līdzgaitnieki skalvji. Ejot pretī rieto&scaron;ai saulei, tie tiku&scaron;i tālāk par koriem. Viss atkarīgs no tā, vai viņi biju&scaron;os ciltsbrāļus tagad laidīs cauri savai zemei vai arī ceļu nāksies izcirst ar cirvjiem?</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46310&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46310&type=2Latvija : zeme, daba, tauta, valsts<p><span>Monogrāfija ir veltījums Latvijai simtgadē, kas teksta, tabulu, diagrammu, kar&scaron;u un attēlu 800 lappusēs no A līdz Z stāsta par Latvijas ģeogrāfiju. Grāmatā caur teritorijas ģeoloģiskās attīstības prizmu aprakstīts ļoti gar&scaron; Latvijas teritorijas veido&scaron;anās periods, sākot no Pirmskembrija perioda līdz mūsdienām. Monogrāfijas sagatavo&scaron;anā piesaistīti Latvijas vado&scaron;ie ģeogrāfijas, vides un ekoloģijas speciālisti. Autoru kolektīvu veido vairāk nekā 60 Latvijā vado&scaron;ie zinātnieki ģeoloģijā, ekoloģijā, ģeogrāfijā un vides zinātnē. Grāmatas saturs ir iespaidīgs - kopumā tā aptver 10 lielas nodaļas - "Latvijas teritorija", "Ģeoloģiskā vide un resursi", "Atmosfēra", "Virszemes ūdeņi", "Dzīvības sfēra", "Iedzīvotāji un apdzīvojums", "Saimniecības ģeogrāfija un Latvijas vieta pasaulē", "Ainavas", "Dabas daudzveidības un kultūrvēsturiskās vērtības" un "Latvijas ilgtspējīga attīstība". Monogrāfijas mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji, sevi&scaron;ķi atzīmējot skolotājus, zinātniekus un augstskolu pasniedzējus, studentus un valsts pārvaldes darbiniekus.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46309&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46309&type=2Джеральд ДарреллПутешествие к динозаврам<p><span>Первое издание замечательной детской книги известного писателя-натуралиста Джеральда Даррелла на русском языке! Захватывающая история о храбрых путешественниках - девочке Эмме и ее братьях-близнецах Иване и Конраде, отважившихся вместе с дедушкой Ланселотом совершить путешествие во времени и отправиться в эпоху динозавров. Их ждут невероятные, фантастические приключения и множество открытий, которые будут интересны не только любителям сказок, но и юным натуралистам.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46308&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46308&type=2Татьяна ТронинаПаиньки тоже бунтуют<p><span>Лида Савельева, что называется, хорошая девочка и для друзей, и для коллег, и для своего возлюбленного Артема. Вот только Алексей, жених лучшей подруги, свою знакомую таковой не считает. И все же, несмотря на колючий характер Леши, Лида старается быть с ним приветливой. Но однажды терпению девушки приходит конец, и она изменяет свое поведение. А вместе с тем открываются и неприятные тайны ближайшего окружения. Так ли честен с Лидой Артем? Что стоит за навязчивой заботой подруги? И почему Алексей ненавидит Лиду?</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46307&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46307&type=2Метлицкая, МарияТакова жизнь<p><span>&laquo;Такова жизнь&raquo;. Сколько раз каждый из нас слышал, да и сам повторял эти слова, сетуя на несправедливость судьбы, невозможность что-либо в ней изменить.Герои рассказов, собранных в этой книге, прекрасно знают, что такое потери, разочарования, предательство. Но знают они и другое: жизнь стоит того, чтобы ценить каждое ее мгновение. Невозможно прожить без трудностей и проблем. Но без дождя не бывает радуги, без осенней грязи не бывает белого чистого снега.Черная полоса обязательно сменяется белой. Такова жизнь. И ее надо любить такой, какая она есть.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46306&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46306&type=2Чингисхан. Неизвестная Азия<p><span>Русские - это и есть тюрки! А точнее, одно из многочисленных тюркских племен, пришедших некогда из Азии. И в средние века на Руси исповедовали не христианство, а магометанство! И вообще, не только Россия, но и Европа родом из Азии! А Чингисхан - не только могущественный воин, герой и реформатор, но и наследник тысячелетних культур, существовавших в те времена, когда будущие "просвещенные" европейцы еще разгуливали в звериных шкурах и дубасили друг друга каменными топорами... Эти громкие заявления Александра Бушкова способны ошарашить любого, кто хоть мало-мальски знаком с традиционной историей России. Именно Чингисхан, по мнению автора, показал всему миру настоящую Азию - не дурацкие необозримые степи, по которым носятся примитивные кочевники, а Великий континент, Великую цивилизацию, на просторах которой существовали могучие империи, опережавшие Европу по всем параметрам...</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46305&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46305&type=2Джоанна ЛиндсейОчаруй меня<p><span>Бесконечные распри между семействами Уитворт и Вулф вывели из себя даже легкомысленного принца-регента. Он приказал враждующим семьям прекратить ссору и породниться, обвенчав Брук Уитворт, дочь графа, со злейшим недругом ее старшего брата Роберта &ndash; Домиником Вулфом. Коварный Роберт уже придумал, как использовать этот план в своих целях, ведь если Доминик отвергнет нежеланную невесту, то будет подвергнут опале, отлучению от двора и, возможно, даже изгнанию. Однако юная Брук нарушает его хитрые замыслы, неожиданно и страстно влюбившись в Доминика. И девушка готова на все, чтобы пробудить в сердце &laquo;жениха поневоле&raquo; ответные чувства&hellip;</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46304&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46304&type=2Юкио МисимаЗолотой Храм<p><span>Юкио Мисима - самый знаменитый и читаемый в мире японский писатель. Прославился он в равной степени как своими произведениями во всех мыслимых жанрах (романы, пьесы, рассказы, эссе), так и экстравагантным стилем жизни и смерти (харакири после неудачной попытки монархического переворота). В настоящее издание вошли самые известные романы: "Исповедь маски", "Жажда любви", "Золотой Храм", "Моряк, которого разлюбило море", две пьесы "Маркиза де Сад" и "Мой друг Гитлер", эссе "Солнце и сталь" и знаменитая новелла "Патриотизм", которая, по словам Мисимы, является "рассказом о подлинном счастье".</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46303&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46303&type=2Джоджо МойесСеребристая бухта<p><span>ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ! НОВАЯ КНИГА ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ "ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ", "ОДИН ПЛЮС ОДИН"! В РОССИИ ПРОДАНО БОЛЕЕ 250 000 ЭКЗ.! Лиза Маккалин мечтает убежать от своего прошлого. Ей кажется, что пустынные пляжи и дружелюбные люди из тихого городка в Австралии помогут ей обрести душевный покой. Единственное, что не смогла предусмотреть Лиза, &ndash; это появление в городке Майка Дормера. У него прекрасные манеры, он одет по последней моде, а его взгляд повергает в смущение. У Майка далеко идущие планы: он хочет превратить тихий городок в сверкающий огнями модный курорт. Единственное, что не смог предусмотреть Майк, &ndash; это, что у него на пути встанет Лиза Маккалин. И конечно, он не мог даже помыслить, что в его сердце вспыхнет любовь&hellip; Впервые на русском языке!</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46302&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46302&type=2Миттинг, ЛарсШестнадцать деревьев Соммы<p><span>&hellip;Его жизнь изменилась навсегда, когда ему было три года и они с родителями поехали отдыхать во Францию. Когда загадочным образом в один день погибли его мать и отец. Когда сам он бесследно исчез и был обнаружен случайным людьми лишь через три дня, совершенно ничего не помня. С тех пор Эдвард Хирифьелль безуспешно пытается разгадать тайну давней трагедии. Кажется, что все следы безнадежно запутаны и затеряны во времени. Но путь к разгадке начинался совсем рядом &ndash; в роще свилеватых карельских берез рядом с домом&hellip;</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46301&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46301&type=2Розамунда ПилчерВозвращение домой<p>&laquo;Возвращение домой&raquo; - один из лучших романов Пилчер. Его знают во всем мире благодаря многочисленным изданиям на разных языках и знаменитому телесериалу.</p> <p>История взросления Джудит Данбар, юной девушкой оказавшейся в разлуке с семьей и вынужденной идти по жизни самостоятельно, не может не покорить читательские сердца. Дружба с богатой сверстницей, общение с кругом аристократов, первая любовь, первые разочарования, война, служба в ВВС Великобритании, встреча с тем единственным человеком, который входит в твою жизнь навсегда...</p> <p>Все это и есть долгое возвращение домой, в то счастливое место, где человек обретает покой душевный.</p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46300&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46300&type=2Брындза, РобертТёмные воды<p><span>В рамках расследования дела о наркоторговле старший инспектор Эрика Фостер вместе с командой водолазов обследует заброшенный карьер на окраине Лондона, где был затоплен контейнер с наркотиками на четыре миллиона фунтов стерлингов. Контейнер достали, но это не единственная находка. Вместе с ним со дна поднимают сверток с останками семилетней Джессики Коллинз, пропавшей без вести двадцать шесть лет назад. Эрика Фостер берется за расследование гибели девочки.Сопоставляя новые факты с теми, что были выявлены в ходе предыдущего расследования, Эрика выясняет массу подробностей о разрушенной семье Коллинз и следователе Аманде Бейкер, которая в свое время не смогла найти Джессику. Вскоре Эрика понимает, что это одно из самых сложных и запутанных дел в ее профессиональной карьере.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46299&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46299&type=2Веденская, Т.ЕКлюч к сердцу Майи<p><span>Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский день обязательно произойдет что-то нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет очередной фортель. Вечером, когда все домашние и друзья собираются за столом, чтобы сыграть в покер, близкая подруга &ndash; Майя &ndash; внезапно теряет сознание. Предчувствия Лизу не обманули! Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с ног на голову&hellip;</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46298&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46298&type=2Вильмонт, Е.Н.Дама из сугроба<p><span>Разве можно поверить, что случайно услышанный обрывок телефонного разговора в парижском кафе, может стать поворотным пунктом в судьбе Тимура и еще больше запутает его и без того непростую и очень неоднозначную жизнь? Но в результате вынудит его многое пересмотреть и вернуться к истокам&hellip;</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46297&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46297&type=2Барбера, АнжеликБертран и Лола<p><span>История Бертрана и Лолы началась в парижской квартире на улице Эктор. Забавная случайность привела Лолу к соседям, где она и встретила Бертрана. Фотограф, чья работа &ndash; съемки по всему миру, и стюардесса, что провела полжизни в небе, &ndash; они словно бы созданы друг для друга. Бертран и Лола гуляют по Парижу, едят сладости и пьют кофе, рассказывают друг другу сокровенное. Однако их роман&nbsp;&ndash; всего лишь эпизод. Вскоре Бертран отправится в очередную командировку, а Лола &ndash; на собственную свадьбу. Она должна быть счастлива, ведь ее будущий муж, Франк,&nbsp;&mdash; перспективный ученый и ценит ее, как никто другой. Но любовь редко поддается доводам рассудка. Да и судьба раз за разом сводит Лолу и Бертрана вместе.</span></p>Wed, 05 Sep 2018 00:00:00 +0300