Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Riebiņu novada centrālā bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43169&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43169&type=2Jēruma, IHosams Abu Meri. Libānietis. Sirdī latvietis<p><span>&nbsp;&nbsp;Hosa s Abu Meri (1974) dzimis Libānā, taču lielāko mūža daļu pavadījis Latvijā. Latvijas Medicīnas akadēmijā ieguvis izglītību, kļuvis par gastroenterologu. Hosams vienmēr bijis aktīvs cilvēks, kuru interesē gan politika, gan sabiedriskā dzīve. Tāpēc nav brīnums, ka viņ&scaron; ir gan praktizējo&scaron;s ārsts, gan Arābu kultūras centra vadītājs, gan 12. Saeimas deputāts.</span><br /><span>&ldquo;Hosams auga līdzi Latvijai,&rdquo; saka gastroenterologs libānietis Sabri Abdelmassi. &ldquo;Zinu, jums bijusi smaga vēsture, taču tad ātri viss mainījās, un Latvija gluži kā maza meitenīte izauga par jaunu sievieti. Katram no mums ir dota iespēja, Hosams to izmantoja. Viņ&scaron; kādam var patikt, kādam &ndash; ne, bet nevar noliegt, ka viņ&scaron; ir izaudzis kopā ar Latviju. Ja skatāmies objektīvi, viņ&scaron; ir izgājis cauri ļoti smagiem dzīves posmiem, varbūt tas arī deva spēku cīnīties tālāk. Jo viņ&scaron; saprata, ka dzīvē jāiet uz priek&scaron;u, ja jau reiz tā viņam ir dota.&rdquo;</span><br /><span>Pirms divdesmit gadiem Hosams cīnījās ar smagu slimību un to uzveica &ndash; par to lasīsiet grāmatā. Pats viņ&scaron; saka tā: &ldquo;Esmu diplomāts pēc būtības, tāpēc katrai lietai parasti skaitu plusus un mīnusus. &Scaron;is dzīves periods, par ko stāstu, man devis vairāk nekā jebkur&scaron; cits. Un to es saku saviem slimniekiem &ndash; ja cilvēks grib uzvarēt, ja viņam ir sapnis, ko īstenot, tad viņam veiksies. Kamēr tev ir vēlme dzīvot, tikmēr katru slimību var kontrolēt un izārstēt. Bet ja cilvēks nolaiž rokas, tad nemaz nav jēgas ārstēties&hellip; Zāles nepalīdzēs.&rdquo;</span><br /><span>Hosama priek&scaron;niece, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priek&scaron;sēdētāja Aija Barča atceras: &ldquo;Reiz Hosams gāja tribīnē aizstāvēt savu viedokli, viņ&scaron; tā aizrāvās, runāja tik temperamentīgi, ka es pēc tam viņam teicu: &ldquo;Hosam, man no tevis paliek bail!&rdquo; Viņ&scaron; smejas &ndash; nu, redzi, kāds es varu būt! Bet zālē viņa runas laikā valdīja pilnīgs klusums. Un tāds ir tikai tad, ja cilvēks tie&scaron;ām runā &ldquo;par lietu&rdquo;, nevis vienkār&scaron;i izrādās.&rdquo;</span><br /><span>Taču visaizkustino&scaron;ākais no Hosama stāstiem ir par viņa otro dzim&scaron;anas dienu. Saeima balso par Latvijas pilsonības pie&scaron;ķir&scaron;anu Hosamam Abu Meri par īpa&scaron;iem nopelniem. Viņ&scaron; tajā laikā sēž savā darba kabinetā.</span><br /><span>&ldquo;Man skan radio, un es klausos &ndash; tolaik vēl Saeimas sēdes translēja. Anta Rugāte kāpj tribīnē un stāsta par to, kāpēc man vajadzētu pie&scaron;ķirt Latvijas pilsonību. Viņa tādus labus vārdus par mani saka, bet es sēžu savā kabinetā un man asaras līst&hellip; Pēc tam notiek balso&scaron;ana. Saeimas spīkers paziņo, ka &scaron;o priek&scaron;likumu atbalsta vairāk nekā 80 deputātu! Es neticēju savām ausīm, bet asaras tikai līst un līst&hellip; Un tad sāka zvanīt draugi un apsveikt&hellip; 2007. gada 28. novembri uzskatu par savu otro dzim&scaron;anas dienu.&rdquo;</span></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43168&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43168&type=2Vaiders. Artura Vaidera dzīves vārdnīca no A līdz Ž<p><span>&nbsp;Vaiders &mdash; &scaron;is uzvārds ir kā zīmols vai neap&scaron;aubāmas kvalitātes firmas zīme, kas neprasa kādus papildu paskaidrojumus un arī neliek uzdot jautājumus. Vaiders &mdash; tas ir erudīts, godavīrs un aristokrāts, azarts, smaids, ķecerīgi tosti, humors un joko&scaron;anās. A klases vecis, asprā- tīgs, ķircino&scaron;s un arī nedaudz provokatīvs savā būtībā. Vienvārdsakot &mdash; kārtīgs latvietis ar latgalisku dzīves krampi. Un vienkār&scaron;i lielisks cilvēks. Nekad remdens vai patosīgi piepacelts. Vaiders &mdash; uzvārds, kas Latvijas sporta žurnālistikas vēsturē zelta burtiem ierakstīts.</span></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43167&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43167&type=2Štrāls, KKarš<p><span>&nbsp;K.&Scaron; rāls (1880-1970) romānā apraksta pa&scaron;a pieredzēto frontē, cīņu neprātu, kara bezjēdzību un &scaron;ausmas, kādas tās redz arī pa&scaron;i karotāji. Romāns ir kā literārs dokuments par Pirmā pasaules kara 1914. un 1915.gadu, jo tā tēlojumā patiesi notikumi un reāli personāži. Galvenais varonis - jauns literāts, kas kā virsnieks dodas uz fronti, atstājot Latvijā sev tuvus draugus un ģimeni. Laikmeta elpa, cilvēku tikumi un netikumi, galvenā varoņa domu un jūtu ceļ&scaron; - tajā mūs ved K.&Scaron;trāls.&nbsp;</span></p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42817&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42817&type=2Greja, DženiferaKaķis Stiķis sniedz ķepu palīgā<p><span>No Britu muzeja nezināms ļaundaris nozog lielu dārgumu &ndash; seno ēģiptie&scaron;u grāmatu. Kaķis Stiķis &ndash; jaunais policijas kaķseržants &ndash; ir pilnīgi dro&scaron;s, ka tiks noziedzniekam uz pēdām. Stiķis un viņa draugi &scaron;ķērso smil&scaron;u tuksnesi, dzenoties pakaļ laupītājiem, bet vai &scaron;oreiz viņi spēs uzveikt vecos ienaidniekus: Žeņu Klobu, Biskvītu un žagatēnus? &Scaron;is būs pats grūtākais pārbaudījums visām deviņām kaķa Stiķa dzīvībām...</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42816&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42816&type=2Parvela, TimoMuris un Vufs ceļ māju<p><span>Draugu Mura un Vufa debeszilā māja vairs neatrodas kalna galā, jo spēcīgais ziemas vēj&scaron; to nopūtis slīpumā tie&scaron;i vidū starp ieleju un kokiem noaugu&scaron;o virsotni. Mēbeles mājā ir piesietas pie āķiem, paklāji &ndash; pienagloti pie grīdas, citādi viss sagāztos vienā kaudzē! Protams, Murim un Vufam jārīkojas, un viņi arī rīkojas... kā nu katrs prot. Čaklais un apzinīgais Vufs nolēmis māju pa detaļai vien uznest atpakaļ kalnā, bet mākslinieks Muris, kā allaž, lolo fantastiskas idejas un it nemaz negrib būt darba darītājs.To, kā veiksies abiem draugiem, vari izlasīt &scaron;īs grāmatas 18 stāstiņos. Tu iepazīsi arī vistu fon Ko, cūciņu Rukstiņu, zirgu Ījānu un citus Mura un Vufa kaimiņus! TIMO PARVELA (1964) ir latvie&scaron;iem jau labi pazīstams somu rakstnieks, un kā nu ne &ndash; viņa Ella un Pauls ir iekaroju&scaron;i gan mazu, gan lielu lasītāju sirdis. Timo Parvela un māksliniece VIRPI TALVITIE ir ieguvu&scaron;i vairākus nozīmīgus apbalvojumus par grāmatām, ko radīju&scaron;i gan kopā, gan atsevi&scaron;ķi.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42815&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42815&type=2Parvela, TimoElla un rokeris Pauls<p><span>Ticat vai ne, bet mani aizvien vēl sauc Ella, man ir jauki draugi, jauka klase un jauks skolotājs.Viss būtu patie&scaron;ām ļoti jauki, ja vien Paulam nedraudētu palik&scaron;ana uz otru gadu otrajā klasē un skolotājam &ndash; izlik&scaron;ana no mājām. Pauls neprot reizrēķinu. Viņ&scaron; ir topo&scaron;ā rokzvaigzne, tāpēc uzskata, ka viņa vietā jāmācās menedžerim. Savukārt skolotājam draud izlik&scaron;ana, tāpēc ka viņa suņi Koijo un Ots naktīs gaudo, bet dienās gaudo mājas pārvaldnieks.</span><br /><span>Par laimi, Tūks ir izgudrojis plānu, kā izglābt gan Paulu, gan skolotāju. Tūks ir īsts ģēnijs! Plāns ir vienreizīgs, bet vairāk es neteik&scaron;u ne vārda &ndash; lasiet pa&scaron;i!&nbsp;</span><br /><span>Noteikti izlasiet arī mūsu pirmo un otro grāmatu! Tās ir tikpat smieklīgas kā &scaron;ī.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42814&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42814&type=2Patersons, DžeimssDārgumu mednieki<p><span>&nbsp;Kidu ģimenes dvīņi Biks un Bekija ir uzaugu&scaron;i, ceļojot pa pasauli un nirstot jūras dzīlēs, lai palīdzētu tētim izcelt nenovērtējamus dārgumus no nogrimu&scaron;u kuģu vrakiem. Taču pēc noslēpumainās vecāku pazu&scaron;anas, Biks un Bekija kopā ar vecāko brāli Tomiju un māsu Vētru, dodas sava mūža vērienīgākajās dārgumu medībās. Atklājot norādi pēc norādes, viņiem nākas stāties pretī draudīgiem pirātiem un viltīgiem mākslas kolekcionāriem. Vai viņiem izdosies noskaidrot, kas patiesībā noticis ar pazudu&scaron;ajiem vecākiem un kam īsti viņi dzinu&scaron;i pēdas?</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42813&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42813&type=2Baltvilks, JānisBrother Oak, Sister Linden<p><span>Honouring the upcoming Latvia&rsquo;s Centenary Janis Roze Publishers has released an updated edition of the book Brother Oak, Sister Linden by Jānis Baltvilks and Edgars Folks. Its first edition dates back to 1985 (Publishing house Liesma). The book focuses on Latvia&rsquo;s natural resources &ndash; trees &ndash; and creative heritage of two legendary figures, the author and the artist.</span><span>&nbsp;The book is a good source of reference &ndash; information about the most common tree species of Latvia is told in an intelligible way. Illustrations are full of details and one can follow the story through visual images as well. Also, each chapter starts with a corresponding Latvian folksong.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42812&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42812&type=2Latviešu brīnumu pasakas<p><span>&Scaron;ajā pasaku izlasē iekļautas 12 tipiskas un populāras brīnumpasakas. Tomēr izraudzītas savdabīgākas, mazāk zināmas &scaron;o pasaku versijas, kas lasītājam sagādās patīkamu pārsteigumu.&nbsp;</span><br /><span>Var &scaron;ķist, ka skarbā, senu mītu un eposu atbalsīm pilnā brīnumu pasaku pasaule nav gluži piemērota un saprotama bērniem. Tikai vienā no &scaron;īs grāmatas divpadsmit pasakām neviens nenomirst, trijās ir kāds miru&scaron;ais vai uz laiku noburtais. Pasaku varonis nesaudzīgi nokauj daudzgalvainus pūķus un velnus, milžus un raganas.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42811&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42811&type=2Великие сказки мира<p><span>В книгу "Великие сказки мира" вошли сказки Х.К. Андерсена, Шарля Перро, братьев Гримм, сказки народов Европы и русские народные сказки. Иллюстрации выполнены лучшими итальянскими художниками Тони Вульфом, Либико Марайей, Северино Баральди и Пьеро Каттанео. Небольшие сказки и красочные картинки обязательно понравятся малышу и родителям. Книга отлично подходит для первого знакомства ребёнка с народной мудростью.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42810&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42810&type=2Матюшкина, КатяКот да Винчи : улыбка Анаконды<p><span>Обитатели Звериного города обеспокоены ужасным событием - из Кукушкинского музея похищена знаменитая картина-загадка "Улыбка Анаконды". За расследование берется суперкот со знаменитым именем&nbsp;</span><a rel="nofollow" href="https://www.labirint.ru/search/%D0%B4%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B8/" target="_blank"><span style="color: #1868a0;">да Винчи</span></a><span>, суперсыщик, который не боится ни преступников, ни преступлений.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42809&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42809&type=2Усачев, АндрейЗнаменитая собачка Соня<p>Появилось в наших магазинах долгожданное продолжение истории об умной собачке Соне, в котором читатели обязательно встретятся со старыми героями и поближе познакомятся с новыми, а еще узнают, что может быть вкуснее сосисок, кто разбил Соне сердце, как она снялась в рекламе, училась определять время и, конечно, как она стала знаменитой.&nbsp;</p> <h4>&nbsp;</h4>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42808&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42808&type=2Railija, LūsindaOlīvkoks<p><span>Brīni&scaron;ķīg nams, neaizmirstama vasara.</span><br /><span>Kop&scaron; neaizmirstamās vasaras, kuru Helēna aizvadīja Kiprā un kurā pirmo reizi iemīlējās, ir aizritēju&scaron;i jau divdesmit četri gadi. Tagad viņa ir atgriezusies kopā ar ģimeni, jo krusttēvs ir novēlējis viņai savu māju Pandoru.</span><br /><span>Tomēr, ierodoties vecajā namā, Helēna apzinās, ka skaistā, idealizētā vieta glabā vairākus noslēpumus, kurus viņa nav atklājusi nedz vīram Viljamam, nedz dēlam Aleksam. Alekss &scaron;obrīd ir sasniedzis sarežģīto tīņa vecumu, un viņu plosa vēlme aizsargāt mīļoto mammu un vienlaikus justies pieaugu&scaron;am, kā arī vēlē&scaron;anās uzzināt, kas ir viņa īstais tēvs...</span><br /><span>Kad Helēna nejau&scaron;i sastop savu jaunības dienu mīlestību, sākas notikumi, kurus apturēt vairs nav iespējams. Gan Helēna, gan Alekss saprot: kad tiks atklāti Pandoras senie noslēpumi, nekas vairs nebūs, kā bijis...</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42807&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42807&type=2Galbraits, RobertsDzeguzes sauciens<p><span>Kad slavena topmodele iet bojā, nokrītot no sava penthausa balkona, tiek pieņemts, ka viņa izdarījusi pa&scaron;nāvību. Tomēr viņas brālis &scaron;aubās par to un nolīgst privātdetektīvu Kormoranu Straiku, lai viņ&scaron; izmeklētu notiku&scaron;ā apstākļus.</span><br /><span>Straiks ir kara veterāns, ievainots gan fiziski, gan garīgi, un privātajā dzīvē viņu vajā neveiksmes. Viņ&scaron; cer, ka &scaron;īs lietas izmeklē&scaron;ana uzlabos viņa finansiālo stāvokli &ndash; taču tā kļūst par lamatām: jo vairāk Straiks iedziļinās jaunās modeles pasaulē un savādajos likumos, kas tajā valda, jo lielākas briesmas draud viņam pa&scaron;am...</span><br /><span>&ldquo;Dzeguzes sauciens&rdquo; ir pirmais romāns par privātdetektīvu Kormoranu Straiku, kur&scaron; tā autoru Robertu Galbraitu, kas, izrādās, ir Dž. K. Roulingas pseidonīms, ierindojis starp pasaulē atzītākajiem kriminālromānu rakstniekiem. Pēc &scaron;ī romāna motīviem veidots arī BBC televīzijas seriāls.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42806&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42806&type=2Zīle, BaibaMelu meistars<p><span>Alise un Aleksandrs uzaug padomju Rīgā &ndash; vienā laikmetā, dažādās pasaulēs. Alise &ndash; pārtiku&scaron;ā partijas funkcionāra ģimenē. Aleksandrs pilsētā ierodas no laukiem, nokļūst komunālajā dzīvoklī un ielu bandās. Viņi viens otru nepazīst, bet abus saista noslēpumains cilvēks, kur&scaron; sevi dēvē par Melu Meistaru. Kas notiek, kad Alises un Aleksandra ceļi krustojas? Vai pēc meliem dzīves garumā var nākt patiesība? Kas ir tas, ko zina tikai Melu Meistars? Aizraujo&scaron;s stāsts par mīlestību, noziegumiem, dzīves jēgas meklējumiem uz spilgti attēlotās nesenās vēstures fona.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42804&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42804&type=2Puče, ArmandsKurtizānes apakšveļa<p><span>Venēcija ir kā mūzika, kā mūza, kā mākslas darbs, kā iedvesma, kā pavedēja! Vai ziniet, ko parasti atstāj iekavās vai noklusē, runājot par &scaron;o ārējo skaistumu un bagātību? Korupciju, &scaron;antāžu, ziņotājus, melus, liekulību&hellip; Nekas nav beidzies līdz pat mūsu dienām, pielāgojoties vēstures gaitai. Vai vēl precīzāk - pielāgojot &scaron;o gaitu&hellip; Kāds nams &scaron;ajā pilsētā cauri laikiem nes līdzi stāstus par lāstiem un nolemtību, kas piemeklē tā īpa&scaron;niekus. Pa&scaron;nāvība, izputē&scaron;ana, slepkavība, narkotiku orģijas, finan&scaron;u afēras&hellip; Arī kāds ietekmīgs Latvijas advokāts vēlas dzīvot Lielā kanāla malā. Viņ&scaron; labi papildina savu priek&scaron;gājēju atstātos nospiedumus, iepinoties izlūkdienestu un seksuālās orientācijas intrigā&hellip;</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42803&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42803&type=2Jundze, ArnoSarkanais dzīvsudrabs<p><span>Romāns par 90.gadu Latviju - spraigs un raibs kā pa&scaron;i deviņdesmitie. Tas ir pateicīgs fons kārtīgam spriedzes romānam, un Arno Jundze to izmantojis pilnā mērā. Nesenajā mūsu valsts vēsturē viņ&scaron; atradis tādus sižeta pavērsienus un notikumus, kas lasītāja interesei neļauj atslābt ne mirkli. Sava darba pēcvārdā autors raksta: "Godāto lasītāj, lūdzu neuztver &scaron;o romānu par vēstures mācību grāmatu. Romāns ir romāns. Vēstures fakti tajā pakļauti darba attīstības un varoņu loģikai...".</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42802&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42802&type=2Sanajevs, PāvelsApglabājiet mani aiz grīdlīstes<p><span>Scenārista, režisora un tulkotāja Pāvela Sanajeva autobiogrāfiskais darbs &bdquo;Apglabājiet mani aiz grīdlīstes&rdquo; ir viens no spožākajiem krievu mūsdienu romāniem. 2003. gadā grāmata burtiski uzspridzināja tirgu un uzreiz ieguva kulta statusu, kā arī tika nominēta Bukera prēmijai. Tas ir stāsts par astoņgadīgu puisīti Sa&scaron;u, kur&scaron; dažus gadus dzīvo kopā ar vecmāmiņu un vectētiņu, jo māte nodevusies jaunām attiecībām ar zēna patēvu. Grāmatas dokumentālais raksturs un tas, ka tās galvenie varoņi ir Krievijā un biju&scaron;ajā Padomju Savienībā populāri aktieri (autora vectētiņ&scaron; ir Vsevolods Sanajevs, māte -- Jeļena Sanajeva, patēvs -- Rolāns Bikovs), auditoriju joprojām mulsina -- daļa lasītāju ir sajūsmā par autora drosmi atklāt tik personiskas atmiņu ainas, bet daļa jūtas &scaron;okēti par &scaron;o atklātību un uzskata, ka autors gribējis atriebties savai vecmāmiņai. 2014. gadā interneta žurnāls &bdquo;Satori&rdquo; &scaron;o grāmatu iekļāva desmit labāko pagāju&scaron;ās piecgades krievu grāmatu izlasē, atzīstot, ka grāmatas galvenā īpatnība slēpjas valodā, kādā radīta zēna Sa&scaron;as Saveļjeva atmiņu atmosfēra. Tomēr tikpat labi grāmata ir ne vien par vispārinātu padomju bērnību, bet arī par bērna dzīves uztveri, kas jebkuru pieredzi tiecas uztvert racionāli. Lai arī notikumi brīžiem ir dramatiski, galvenais varonis uz dzīvi skatās apcerīgi un ar gai&scaron;u humoru.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42799&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42799&type=2Bulgakovs, MihailsBaltā gvarde<p><span>Romāna darbība noris 1918.gada ziemā Kijevā, kad no Ukrainas aiziet vācie&scaron;i un varu pārņem Petļuras bruņotie spēki. Klusā inteliģentā Turbinu ģimene tiek ierauta asiņaino notikumu virpulī. Saskaņā ar Brestas miera līgumu Kijeva nav nonākusi boļ&scaron;eviku ietekmes sfērā un uz &scaron;ejieni aizbēgu&scaron;i no boļ&scaron;eviku Krievijas daudzi krievu inteliģenti un oficieri, bet kad vācie&scaron;i atstāj Kijevu, Petļuras karaspēks gatavojas pārņet varu, tam pretojas daļa no oficieriem; arī romāna galvenais varonis Aleksejs Turbins, kur&scaron; kaujā tiek ievainots.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42797&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42797&type=2Mōras Zeme<p><span>&nbsp;Mōras Zeme : kultūrvēsturiski un religiski izgleitojū&scaron;i roksti.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42796&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42796&type=2Latviešu rotas. Saktas : no senatnes līdz mūsdienām<p><span>Saktu darinā&scaron;anai Latvijā ir sena vēsture, un līdz ar tautas tērpu gadsimtu gaitā tā ir piedzīvojusi daudzas pārmaiņas. Senie rotkaļi lieliski pārzināja metālu apstrādes un rotu darinā&scaron;anas tehniku, dažādu formu saktām viņi lika latvie&scaron;u skaistuma izjūtai atbilsto&scaron;us rotājumus. Tāpēc, kad sieviete pie goda tērpa sasprauda villaini, uzmirdzēja greznā burbuļsakta, vairākrindu lapainā sakta vai ar sarkanu lentīti pārsieta saktu "čupa".</span><br /><span>Aicinām ieskatīties amata meistara darbnīcā, uzzināt senus vēstures notikumus un ieraudzīt saktu pārsteidzo&scaron;o dažādību Latvijas novados līdz mūsdienām.</span></p>Thu, 26 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42719&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42719&type=2Верник, ВадимГорлица<p><span>&nbsp;</span>Пов сть &laquo;Горлица&raquo; - первое художественное произведение автора, трепетный рассказ о любви и человеческих отношениях разных поколений.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42718&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42718&type=2Кристи, АгатаДесять негритят<p><span>&nbsp;</span>Дес ть никак не связанных между собой людей в особняке на уединенном острове... Кто вызвал их сюда таинственным приглашением? Зачем кто-то убивает их, одного за другим, самыми невероятными способами? Почему все происходящее так тесно переплетено с веселым детским стишком?&nbsp;</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42717&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42717&type=2Абдуллаев, ЧингизБерлинский транзит<p><span>На ликвидацию вора в законе Жоры Бакинского заказчики денег не пожалели, все детально продумали и спланировали. Убийцы выяснили, что в вагоне, где намечена кровавая расправа, находится эксперт-криминалист Дронго. Но это их не остановило. Дронго воспринял такую наглую самоуверенность как личный вызов. Но захватить и обезвредить убийц оказалось не так-то просто &ndash; они начали планомерно и дерзко уничтожать свидетелей, все ближе подбираясь к самому эксперту. Так близко, что ствол пистолета уже упирается ему в грудь. Убийцы торжествуют, не подозревая, что не учли одну пустяковую деталь.</span></p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42716&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-riebinu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42716&type=2Александрова, НатальяДемон никогда не спит<p><span>Долгие века древнее арийское племя таится от людей, ведь ему доверено великое сокровище &ndash; кинжал королей-священников, дающий безраздельную власть над народами земли. Эта священная реликвия ни в коем случае не должна попасть в чужие руки, иначе мир ждет страшный конец. Но сколько столетий существует артефакт, столько времени идет борьба за его обладание. В наши дни к тайне священного клинка оказался причастен крупный реставратор Дмитрий Старыгин. Обладающий авантюрной жилкой и всегда следующий зову интуиции, он оказался на пути таинственного преступника, чью внешность и голос мгновенно забывают после встречи все его собеседники. А тех, кто встает на пути "невидимки", ждет неминуемая гибель&hellip;</span></p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300