Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2Nacionālā enciklopēdija<p>Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un &scaron;ķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpa&scaron;s drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zinā&scaron;anu uzkrā&scaron;anu un pilnveidi. Saskaņā ar &scaron;o vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilsto&scaron;os tehnoloģiskos apstākļos.</p> <p>Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti &scaron;ķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veido&scaron;anu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veido&scaron;anu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tie&scaron;o izveides procesu nodro&scaron;ina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodro&scaron;ina redakcijas praktisko funkciju īsteno&scaron;anu.</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2Ineta MeimaneNora Bumbiere - Nepalikt vienai tumsā<p><span>Grāmatas ievadā autore raksta: &ldquo;&Scaron;ī grāmata ir mēģinājums saprast fenomenu, vārdā Nora Bumbiere. &Scaron;ai grāmatā kopā ar dziedātājai līdzās biju&scaron;ajiem cilvēkiem centī&scaron;os izprast sievieti Noru Bumbieri. Mēģinā&scaron;u ar katra stāstītāja paleti iekrāsot telpu, kas bijusi Noras glābiņ&scaron; no pa&scaron;as jūtām, kaislībām, no sāpēm un vientulības un kurā smeltās emocijas pārdzima neparastās balss vibrācijās.</span></p> <p>Mazliet skumju siltumu izstarojo&scaron;s tēls... Muzikāli korekta maniere nemanāmi noslīdēt no augstajām notīm, tikko tās paņemtas... Samtains, smeldzīgs mecosoprāns. Dabisks &scaron;arms un elegance. Un &ndash;&ndash; no sve&scaron;ām acīm slēptas izmisīgas alkas būt dro&scaron;ībā. Nepalikt vienai tajā sāpju pilnajā tumsā, kas biedējo&scaron;i plūda arvien tuvāk un tuvāk.</p> <p>Viņas zvaigžņu laiks bija septiņdesmitie gadi un astoņdesmito sākums. Tad spārni aizlūza. Visi to zināja: vieni grozīja galvu, sak, to jau arī no tik nepareizas dzīvo&scaron;anas vajadzēja gaidīt, otri &ndash;&ndash; metās projām un izlikās Viņu vairs nepazīstam, tre&scaron;ie, vistuvākie, apmulsu&scaron;i sastinga. Galu galā &ndash;&ndash; tumsā Viņa palika viena.&rdquo;</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2Andruss KivirehksAndruss Kivirehks - Lote no izgudrotāju ciema<p><span>Krā&scaron;ņi ilustrētajā, attapīgiem mūsdienu bērniem paredzētajā grāmatā vēstīts par nepārspējamu, pasaulē vienīgo Izgudrotāju ciemu, kas no citiem ciemiem at&scaron;ķiras ar to, ka tajā aumaļām, uz katra soļa tiek izgudrots tas, kas &scaron;ķietami normālam cilvēkam nerādītos pat sapņos. Nu, piemēram, burkānu pārstādī&scaron;anas ierīce, no virtuves piederumiem sameistarots radioaparāts... Pasaulē ir daudz &scaron;ķietami neiespējamu, brīni&scaron;ķīgu ideju, un dažām no tām līdzās stāvējusi pusauga skuķe Lote. Par viņas piedzīvojumiem un par to, ka dzīve būs interesanta, ja vien pats būsi interesants, ir &scaron;ī grāmata.&nbsp;</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2Katrīna VebaKatrīna Veba - Mantojums<p><span>Divas māsas &ndash; Ērika un Beta &ndash; ir ieradu&scaron;ās Stortonas muižā, kur reiz bērnībā vadīju&scaron;as idilliskas vasaras. Vecāmāte nesen ir nomirusi un novēlējusi muižu jaunajām sievietēm ar nosacījumu, ka viņas tajā dzīvos.</span><br /><span>Pārcilājot vecāsmātes lietas, Ērika uziet neparastas pagātnes liecības, kas raisa spilgtas atmiņas un satricina tagadni.&nbsp;</span><br /><span>Pamazām &scaron;ķetinot pagātnes un tagadnes notikumus, Ērikai un Betai jātiek galā ar senām nodevībām un senču atstāto mantojumu, pirms atdzimt jaunai dzīvei...</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2Kriss RidelsKriss Ridels - Ada un stindzinošā skate<p><span>Slavenākie pasaules rakstnieki ierodas izrādīt savus lutinātos suņus Drūmasu pils literārajā suņu skatē. Bet Drūmasu pilī notiek kaut kas dīvains &ndash; noslēpumaini pēdu nospiedumi, kaucieni naktī un dažas aizdomīgi apgrauztas kurpes...</span><br /><span>Vai Ada spēs noskaidrot, kas notiek, pirms iestājies nākamais pilnmēness?</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48155&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48155&type=2Henriks FekseussHenriks Fekseuss - Varas spēle<p><span>Grāmatā izskaidotās 64 metodes ļaus tev kļūt par uzvarētāju jebkurā varas spēlē, vienalga, vai tā risināsies darbavietā, skolā, veikalā vai ģimenes svētkos. Tu uzzināsi, kā panākt savu, vienlaikus ļaujot citiem justies kā ieguvējiem. Vara nav tas, ko tu ņem ar spēku, viltu vai glaimiem. Īstā vara ir tā, ko citi tev dod labprātīgi.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48154&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48154&type=2Stefānija Pilša De VegaStefānija Pilša De Vega - Vācu valoda<p><span>Ja vēlaties apgūt vācu valodu ne tikai ātri, bet arī izklaidējo&scaron;ā un motivējo&scaron;ā veidā, tad &scaron;ī praktiskā grāmata ir domāta tie&scaron;i jums. Jūs ne tikai iepazīsieties ar svarīgākajiem vācu valodas aspektiem, bet mūsdienīgās un komunikatīvās valodas apguves metodes nodro&scaron;inās jums vācu valodas praktiskās pielieto&scaron;anas iespējas. Turklāt varēsiet sazināties vācu valodā reālās dzīves situācijās.</span><br /><span>Grāmata ir veidota tā, lai to varētu izmantot gan iesācēji, gan tie, kuriem jau ir vācu valodas priek&scaron;szinā&scaron;anas. Tajā ir arī ieteikumi un norādes, kas palīdzēs apgūt valodu pa&scaron;mācības ceļā.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48153&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48153&type=2Zane ZustaZane Zusta - Tarakāni manā galvā<p>Grāmata &ldquo;Tarakāni manā galvā&rdquo; izklaidējo&scaron;os, viegli lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sievie&scaron;u &ndash; jaunu un vēl jaunāku, smuku un vēl smukāku, tikumīgu un vēl tikumīgāku &ndash; ikdienas.</p> <p>&Scaron;īm sievietēm ir kas kopīgs: viņu dzīvē valda tarakāni, pareizāk sakot, izdzīvo&scaron;anas stratēģijas, kas, kādā krīzes brīdī radu&scaron;ās, no tās izkļūt palīdzēju&scaron;as, bet tad aizķēru&scaron;ās prātā uz palik&scaron;anu. Un, kad tarakāniem dzīres, sievietēm ķibeles.</p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48152&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48152&type=2Debora MogahaDebora Mogaha - Vislabākā eksotiskā viesnīca "Klinģerīte"<p><span>Kad pārguru&scaron;ā ārsta Rāvi nejaukais sievastēvs kārtējo reizi ir izmests no veco ļaužu nama &ldquo;par nepiedienīgu seksuālu uzmācību&rdquo;, Rāvi vienīgo reizi mūžā pažēlojas uzņēmīgajam biznesmenim brālēnam Sonijam no Bengalūras. Vīru slepenajā sarunā dzimst brīni&scaron;ķīga ideja: &ldquo;Vislabākā eksotiskā viesnīca KLIŅĢERĪTE&rdquo;...&nbsp;</span><br /><br /><span>Sapņojot par laisku dzīvi, siltu sauli un džinu ar mango sulu, grupiņa pensionāru, iekārdināti ar vilino&scaron;o reklāmu par atjaunoto grezno viesnīcu, pamet Angliju, lai sāktu jaunu dzīvi Indijā. Lai gan &ldquo;jaunā dzīve&rdquo; nav tāda, kā cerēts, &ndash; iztrūkst apsolītās greznības &ndash; tā piedāvā aizraujo&scaron;us piedzīvojumus eksotiski skaistajā zemē un pat negaidītu mīlestību.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48150&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48150&type=2Paula HokinsaPaula Hokinsa - Ūdenī<p>Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad jau nevar zināt, kas slēpjas dziļumā...</p> <p>Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs liktenis bija piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas nav pirmās, kas zaudēju&scaron;as dzīvību &scaron;ajos tum&scaron;ajos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot aug&scaron;up sen nogremdētas patiesības...</p> <p>Nelas piecpadsmit gadus vecā meita nu ir palikusi pavisam viena, un Džūlsai, kas savulaik aizbēga no pilsētas uz visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem noslēpumiem, turklāt viņa apzinās, ka... Nela nekad nebūtu lēkusi upē.</p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48148&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48148&type=2Martins VīdmarksMartins Vīdmarks - Mūmijas noslēpums<p><span>Kas notiek muzejā? Vai tajā patiesi ir atmodusies 3000 gadu veca ēģiptie&scaron;u mūmija? Līdz neprātam pārbiedētais naktssargs apgalvo, ka to redzējis pats savām acīm. Tajā pa&scaron;ā naktī pazūd arī muzeja vērtīgākā glezna. Muzejs izsludina lielu atlīdzību tam, kur&scaron; palīdzēs gleznu atrast.</span><br /><span>Lase un Maja nekavējoties dodas uz muzeju, lai uz vietas izpētītu notiku&scaron;o.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48147&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48147&type=2Uldis PīlēnsUldis Pīlēns - (mans) uzņēmēja kods<p><span>Uldis Pīlēns &ndash; arhitekts un ilggadējs UPB holdinga dibinātājs un vadītājs, kur&scaron; Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā atzīts par vienu no izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļeiropā, &ndash; atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta &ldquo;veiksmes recepte&rdquo;. Jābūt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ietilpsto&scaron;ie uzņēmumi jau gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi darbojas eksportā un nes to īpa&scaron;niekiem peļņu! Tomēr ne receptes, ne burvju formulas nav. Ir ceļ&scaron;. Tas ved cauri grūtībām, &scaron;aubām, meklējumiem, arī &ndash; prieka, rado&scaron;as katarses un gandarījuma mirkļiem. Uldim Pīlēnam tas primāri ir pa&scaron;izziņas, sevis pārvarē&scaron;anas un apziņas izaugsmes ceļ&scaron;. Ja tu, jaunais uzņēmēj vai vadītāj, vēl tikai mēģini uztaustīt īsto virzienu dzīvē un uzņēmējdarbībā, arī tev varētu lieti noderēt grāmatas autora atziņas, kas izkristalizēju&scaron;ās vairāk nekā 35 gadus ilgā vadības darbā.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48144&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48144&type=2Henriks FekseussHenriks Fekseuss - Dari ko es vēlos<p><span>No brīža, kad rītos atveram acis, līdz brīdim, kad vakaros aizmiegam, esam pakļauti bezgalīgai pierunā&scaron;anas un ietekmē&scaron;anas mēģinājumu straumei. Turklāt tie, kuri mūs cen&scaron;as ietekmēt, nevēlas, lai to pamanām.</span><br /><span>&Scaron;ī ir grāmata par ietekmi. No ietekmes izbēgt nav iespējams, tāpat kā nav iespējams neietekmēt citus. Ap mums ir milzum daudz lietu - mājas, koki, labas pusdienas, grāmatas, internets un kur nu vēl - citi cilvēki. Lai arī pa&scaron;iem tā nebūt ne&scaron;ķiet, tas viss nemanāmi ietekmē mūsu domas, spriedumus un rīcību.</span><br /><span>Henrika Fekseusa grāmata ir veidota kā aizraujo&scaron;s dialogs ar lasītāju.</span><br /><span>Tajā atklājas sensacionāli paņēmieni, ar kuriem tiek panākta mūsu pakļau&scaron;anās un... kurus varam izmantot, lai pakļautu citus.</span><br /><span>Izmēģiniet Fekseusa piedāvātās metodes! Pārbaudiet, vai spējat ietekmēt citu cilvēku uzskatus!</span><br /><span>"Ja zini, kādas metodes tiek lietotas, lai nemanāmi mēģinātu ietekmēt tavu izvēli - vai arī izdarīt kādu izvēli vispār, tu vari vieglāk tām pretoties. Tātad, ķeramies pie lietas - laipni lūgts savā zemapziņā! Tā ir vieta, kur notiek viss maģiskais."</span><br /><span>Henriks Fekseuss</span><br /><br /><span>"Es ceru, ka spē&scaron;u tev kaut mazliet atdarīt acis, lai tu saprastu kā notiek cīņa par tavām smadzenēm. Vēlos, lai tu, izlasījis &scaron;o grāmatu, pamanītu, kad ar tevi cen&scaron;as manipulēt tev nepieņemamā veidā. Lai tu saprastu, kas ir iemesls tam, kāpēc pēk&scaron;ņi pastiep roku pēc kādas preces veikalā. Vai arī, ka ne bez iemesla esi gatavs piekrist kādam noteiktam viedoklim. &Scaron;im iemeslam nav nekā kopīga ne ar tavu gaumi, ne uzskatiem, tas ir kāda cita pūliņu rezultāts. Un &scaron;is cits par katru cenu ir mēģinājis tevi piedabūt rīkoties tie&scaron;i tā. Ja būsi iepazinies ar &scaron;o grāmatu, tev būs daudz vieglāk soli atkāpties un padomāt, vai tu patiesi vēlies &scaron;o lietu, vai tā patiesi ir tava doma. Iespējams, tu vienalga izlemsi, ka tas ir tie&scaron;i tas, ko vēlies. Taču tad tu vismaz būsi izdarījis pats savu izvēli." Henriks Fekseuss</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48142&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48142&type=2Estere BlūmaEstere Blūma - Alu sievietes nekļūst resnas<p><span>Divdesmit pirmā gadsimta sieviete vakariņas neiegūst, nogalinot kādu ar milnu. Kop&scaron; uguns atklā&scaron;anas dzīve ir neatgriezeniski mainījusies, taču mūsdienu sievietes organisms joprojām darbojas pēc tiem pa&scaron;iem principiem kā viņas slaidajām paleolīta laikmeta māsām. Akmens laikmeta sievietes ēda, lai būtu veselas, spēcīgas un izturīgas, bet nekļuva resnas. Arī mūsdienu sievietes var &bdquo;atgriezties pie saknēm&rdquo;, attīrīt organismu, atjaunot hormonu līdzsvaru un sakārtot vielmaiņu. Paleodiēta ir ultramoderna pieeja senai idejai. Tas ir vienkār&scaron;s trīs soļu plāns ātrai un noturīgai svara zaudē&scaron;anai.</span><br /><br /><span>Pirmais solis ir paleodetoksikācija. Tās laikā divās nedēļās, atsakoties no cukura un vienkār&scaron;ajiem ogļhidrātiem, tiks atveseļots zarnu trakts, likvidēti iekaisumi un no organisma izvadīts liekais &scaron;ķidrums. Rezultāts: zaudēti 3 kg svara.</span><br /><br /><span>Otrā soļa &ndash; paleopārstatī&scaron;anas &ndash; laikā uzturā tiks ieviesti ogļhidrāti, kas sniedz enerģiju, un uzkodas, kas stimulē vielmaiņu. Organismā atjaunosies hormonu līdzsvars un tiks apturēta tauku veido&scaron;anās. Rezultāts: katru nedēļu zaudēti 0,5&ndash;1 kg tauku.</span><br /><br /><span>Tre&scaron;ais solis ir elegantā paleodiēta. Tās laikā jūs iemācīsieties kontrolēt savu vielamiņu, izprotot, cik daudz ogļhidrātu organisms spēj pārstrādāt. Rezultāts: baudīsiet&nbsp; paleoeleganci, saglabājot savam organismam optimālo tauku proporciju.</span><br /><br /><span>Grāmatā ir stāstīts arī par veselīgu, no sintētiskiem ķīmiskiem savienojumiem brīvu dzīvesveidu. Katram no trim soļiem izveidota ēdienkarte un sniegtas arī paleodiētas ēdienu receptes.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48133&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48133&type=2Anatolijs DanilānsAnatolijs Danilāns - Dzīvo priecīgs un vesels!<p><span>Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti izklaidus &mdash; pēc skaita daudzās grāmatās un preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks sistematizētam izdevumam, kur vienkopus būtu izlasāms pats svarīgākais un vērtīgākais no daktera zinā&scaron;anu pūra&hellip;</span><br /><span>Grāmata apkopo profesora Anatolija Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas.</span></p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48131&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48131&type=2Grēns ElmārsGrēns Elmārs - Nāves Impērija<p><span>Diemžēl masveida iznīcinā&scaron;anas ieroču problēma mūsdienās ir ļoti aktuāla un maz pētīta, un īpa&scaron;i latvie&scaron;u lasītājam tā ir maz zināma. Savulaik izcilie molekulārās ģenētikas atklājumi pasaulē un mērķtiecīgās manipulācijas ar baktēriju un vīrusu gēniem solīja revolucionāru apvērsumu farmācijas industrijā, medicīnā un lauksaimniecībā, taču deva jaunu iedvesmu arī bioloģisko ieroču attīstībā.</span></p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48132&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48132&type=2Tabea BahaTabea Baha - Kamēliju sala<p>Silvijai un Holgeram ir nevainojama un &scaron;ķietami perfekta ģimenes dzīve. Darba dēļ Silvija bieži dodas komandējumos, savukārt Holgeram nākas regulāri tikties ar klientiem dažādās pasaules malās. Ierasto ikdienas rutīnu iztraucē ziņa, ka Silvijas tante Lūcija viņai atstājusi mantojumā dārzniecību Francijā. Holgers ir pārliecināts, ka no &scaron;ī neizdevīgā īpa&scaron;uma jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk, un Silvija neiebilst.</p> <p>Kad Silvijai negaidīti uzrodas četras brīvas nedēļas, viņa nolemj doties uz Franciju, lai apskatītu dārzniecību, pirms tā tiek pārdota. Izrādās, tante Lūcija viņai atstājusi mantojumā kamēliju audzētavu, kas atrodas uz brīnumskaistas salas Bretaņā. Silviju apbur gan skaistā apkārtne, gan krā&scaron;ņās kamēlijas, turklāt pēc sastap&scaron;anās ar dārznieku Maelu situācija kļūst vēl sarežģītāka...</p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48130&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48130&type=2Miks KoljersIz Baltikas<p><span><span>1773. gadā divi spoži sava laika britu literāti un tuvi draugi, Džeimss Bosvels un doktors Semjuels Džonsons apceļoja Skotiju un 1775. gadā tapa izcilais, jau par žanra klasiku kļuvu&scaron;ais Džonsona apraksts &ldquo;Ceļojums uz Skotijas rietumu salām&rdquo;.</span></span></p> <p><span><span>&Scaron;is darbs uzreiz guva sensacionālus panākumus, un abi rakstnieki sāka apcerēt, kāds būtu to nākamais ceļamērķis, visbeidzot vienodamies par nodomu doties tūrē pāri Baltikai, kā tolaik to dēvē, &mdash; tātad 1778. gads, Baltikas jūra, Libava, Mītava, Rīga, Vendene, Marienburga, Tērbata un arvien tālāk, līdz galamērķī &mdash; Pēterpils.</span></span><span>&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span><span>Taču ziemeļu ceļojums nenotika&hellip; vai vismaz tā līdz &scaron;im ticis uzskatīts. Pēc vairāk nekā diviem gadu simtiem, pateicoties Maikla (jeb Mika) Koljera erudīcijai, talantam un mīlestībai kā uz literatūru, tā uz&nbsp;<em>Baltiku</em>&nbsp;un jo īpa&scaron;i&nbsp;<em>letiem</em>, Bosvela un Džonsona brauciens beidzot tomēr var notikt, savuties lasītāja priek&scaron;ā intelektuālai un ne mazums azartiskai izklaidei &ndash; itin iedvesmojo&scaron;s un, kas zina, pilnībā patiesīgs divu 18. gadsimta britu džentlmeņu vēstījums &ldquo;Iz Baltikas&rdquo;!</span></span></p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48129&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48129&type=2Linda LaplanteLinda Laplante - Atraitnes<p>Trīs vīrie&scaron;u mēģinājums aplaupīt inkasācijas automa&scaron;īnu beidzas traģiski &ndash; viņu sievas kļūst par atraitnēm.</p> <p>Kad Dollija Rolinsa atrod sava nelaiķa vīra plānus saistībā ar neveiksmīgo laupī&scaron;anu, viņai prātā ienāk neparasta doma... Vai viņa un pārējās atraitnes varētu pabeigt to, ko iesāka viņu vīri?</p> <p>Sievietes sāk gatavoties perfektajam noziegumam. Lai atriebtu savus vīrus. Lai aizmirstu sāpes. Lai kļūtu bagātas.</p> <p>Tomēr plāna īsteno&scaron;anas laikā uzrodas arvien vairāk jautājumu par to, kas patiesībā notika. Kļūst skaidrs: kāds nav tas, par ko izliekas. Un uzticēties nedrīkst nevienam.</p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48128&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48128&type=2Klārks LindsijsKlārks Lindsijs - Trojas karš<p><span>Trojas kar&scaron; ienes svaigu, spēcīgu elpu Homēra mītos par Iliādu, prasmīgi atjauno Parida un Helenas, Agamemnona un Klitaimnestras, Ahileja, Odiseja un Spēcīgu vīrie&scaron;u un stipru sievie&scaron;u dzimtas likteņus bezlaika zonā, kur mīti un vēsture krustojas, kur ķildas un kari starp dieviem ataino cilvēka dvēseles konfliktus.</span></p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47910&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47910&type=2Džons LucsDžons Lucs - Terorists<p>Tallinā notiek mīklains terorakts &ndash; ir aizdomas, ka tas saistīts ar ASV valdību, tādēļ aģents Tomass Leikers tiek nosūtīts slepenā misijā risināt &scaron;o lietu... Tomēr viss notiek pretēji plānam: Leikera sabiedrotie tiek nogalināti, un viņ&scaron; paliek viens briesmu epicentrā.</p> <p>Otrā pasaules malā Leikera pāriniece Eiva Norta izmeklē kolēģa slepkavību. Kad viņa sadzen pēdas kādam kubie&scaron;u miljardierim, vadība liek sievietei atkāpties. Eiva ignorē pavēli. Viņa un Leikers saprot, ka abi ir iesaistīti vērienīgā sazvērestībā. Lai novērstu pasaules militāro krīzi un glābtu savu dzīvību, viņi rīkojas pēc pa&scaron;u riskantā plāna...</p>Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47909&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47909&type=2Santa MontefjoreGreisijas kārdinājums<p>Greisijas Bērtonas dzīve mainījās brīdī, kad viņas turīgais tēvocis atklāja meitenes gleznotājas talantu. Viņ&scaron; paņēma Greisiju sev līdzi uz Itāliju un noslīpēja viņas prasmes līdz pilnībai... Lai viņa perfekti viltotu pasaulslavenas gleznas. Greisija kļuva par izcilu gleznu viltotāju, apguva itālie&scaron;u valodu un iemīlējās grāfā Basanelli, satrieco&scaron;i skaistā vīrietī. Sievietes sapņus par nākotni aprāva nežēlīgs likteņa pavērsiens, un viņa bija spiesta doties prom, lai nekad vairs neatgrieztos...</p> <p>Pēc daudziem gadiem Greisija kādā žurnālā ierauga piedāvājumu doties uz kulinārijas kursiem saulainajā Toskānā, villā, kurā joprojām dzīvo viņas mīļotais grāfs. Paklausīdama savai sirdsbalsij, Greisija iztērē visus ietaupījumus ceļojumam uz Itāliju. Viņa saprot &ndash; beidzot ir laiks dziedēt dvēseles rētas un sastapties ar pagātni.</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Bet varbūt tā nemaz nav pagātne? Varbūt arī grāfs vēl aizvien sirdī glabā abu kvēlo mīlestību?</span></p>Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47774&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47774&type=2Karīna RačkoKarīna Račko - Samaitātā<p>Rainers Millers ir viens no spožākajiem Latvijas teātra jaunajiem talantiem. Dēvēts par spēka un ekstāzes aktieri, vīrietis ieguvis atpazīstamību sabiedrībā ne tikai ar līdz&scaron;inējo skatuves pieredzi, bet arī skandalozo slavu. Jaudīgs motocikls, tetovējumi, nebeidzama bohēma un sievietes &ndash; Rainera dzīve ir brīvība vispārākajā pakāpē, katrs temperamentīgā aktiera solis izaicinājums liktenim, pārdro&scaron;a visatļautības robežu pārbaude.</p> <p>Rīgas elitārākā džentlmeņu kluba pole dance zvaigzne Adriāna Jansone dejas virpulī uz bāra letes ir ikviena vīrie&scaron;a sapnis &ndash; plastiska, jutekliska, ugunīga &ndash;, taču, starme&scaron;u gaismām apdziestot, pārvēr&scaron;as aukstasinīgā aprēķinātājā un pa&scaron;labuma meklētājā.</p> <p>Dzīvnieciskajā līmenī viņi pievelkas nekavējoties, iekāre ieplūst dzīslās kā narkotika, ar prātu neizskaidrojama un ar gribasspēku neapturama.<br />Ir tikai viena problēma &ndash; Adriāna ir Rainera tēva mīļākā, iemesls vecāku laulības sabrukumam un mātes depresijai. Nīstama sieviete, kurai viņ&scaron; dzelžaini apņēmies atriebties...</p> <p>Vērpjoties grēcīgu kaislību, tum&scaron;u intrigu un aizliegtu attiecību pavedieniem, rodas jautājums &ndash; kur&scaron; izrādīsies izcilāks aktieris dzīves un jūtu spēlēs?</p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47771&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47771&type=2Renāts Garifzjanovs, Ļubova PanovaTavs sargenģelis - Jēzus ceļš<p>Beidzot tas ir noticis! Raug, bibliotēkā ir ilgi gaidītā grāmata. Tā ir sērijas "Sargenģeļu atklāsmes" otrā grāmata.</p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47763&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47763&type=2Dagnija ZigmonteDagnijas Zigmontes jaunā grāmata<p>Rīdziniece Maruta satiek lauku puisi Haraldu, un pamazām jaunie&scaron;u starpā uzplaukst siltas jūtas. Tomēr dzīve met viņiem izaicinājumu, jo abu ģimenes līdz ar Latvijas neatkarības atgū&scaron;anu nokļuvu&scaron;as konfliktā - Marutas tēvs vēlas atgūt dzimtas mājas Mežalesiņus, kurās padomju laikā iemitinājusies un jau gadiem saimnieko Haralda ģimene. Vai ar Haralda&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">un Marutas mīlestību pietiks, lai samierinātu abas ģimenes?</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200