Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49201&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49201&type=2Kornēlija ApškrūmaKornēlija Apškrūma - Vēstules domās un īstenībā<p><span>Latvijā visai pla&scaron;i pazīstami ir Kornēlijas Ap&scaron;krūmas darbi. Dzejniece bagātīgi sniedz sava talanta cienītājiem arvien jaunas un jaunas dzejas grāmatas. To rindas bieži vien daudziem cilvēkiem sasaucas ar viņu visdziļākajām izjūtām, tās tiek izmantotas sirsnīgiem apsveikuma vārdiem nozīmīgos dzīves gadījumos.</span><br /><span>Jaunākajam dzejoļu krājumam autore devusi nosaukumu Vēstules domās un īstenībā. Taču nosaukumam bijis variants: Aizsūtītās un neaizsūtītās vēstules. Tātad &ndash; dzejā rakstītas vēstules, kuras reizēm tiek nosūtītas, reizēm tā arī paliek &ndash; dzeju grāmatā.</span><br /><span>Varbūt adresāts ir kāds no mums?</span><br /><span>Un varbūt krājuma pirmajā dzejolī paustais autores kredo sasaucas arī ar mūsu pārliecību?</span></p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49200&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49200&type=2Kriss RidelsKriss Ridels - Otolīne un Dzeltenā Kaķe<p><span>Iepazīsties ar Otolīni un viņas draugu Monro!</span><br /><br /><span>Otolīne, protams, ir meitene, attapīga un zinātkāra, bet Monro... Monro ir vienkār&scaron;i mazs un ļoti, ļoti matains Monro. Viņ&scaron; reiz dzīvoja Norvēģijā akacī, taču Otolīnes vecāki viņu paglāba no aukstuma un drēgnuma, un kop&scaron; tā laika Monro ir labākais Otolīnes draugs un līdzgaitnieks &ndash; jo sevi&scaron;ķi tāpēc, ka meitenes māmiņas un tēta gandrīz nekad nav mājās.</span><br /><br /><span>Un Dzeltenā Kaķe... Nu, Dzeltenā Kaķe ir liela viltniece un smalka aprēķinātāja, viņa Lielajā pilsētā radījusi īstu jezgu.&nbsp;</span><br /><br /><span>Ja vēlies zināt, kā Otolīnes, Monro un Dzeltenās Kaķes ceļi krustosies un kur&scaron; galu galā izrādīsies viltīgāks un apķērīgāks, lasi asprātīgo un burvīgi ilustrēto Krisa Ridela grāmatu!</span></p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49199&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49199&type=2Neringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija MihailenkoNeringa Krankaliene, Loreta Šomkiene, Natālija Mihailenko - Mūsdienīgi rokdarbi. Enciklopēdija.Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49198&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49198&type=2Valentīna SkujiņaValentīna Skujiņa - Latviešu valoda lietišķajos rakstos<p><span>Atjaunotajā izdevumā pievērsta uzmanība valodas jautājumiem, kas aktuāli oficiālā, lieti&scaron;ķā valodas lietojumā; praksē biežāk novērotajām valodas kļūdām; valodas pamatlikumu atkārto&scaron;anai un iegaumē&scaron;anai.&nbsp;</span><br /><br /><span>&Scaron;ī izdevuma vērtība ir ilustrācijai izmantotā materiāla normatīvisms, tāpēc tas ieteicams katrai iestādei, uzņēmējsabiedrībai, organizācijai, kā arī visām personām, kam nepiecie&scaron;ama laba lieti&scaron;ķo rakstu valodas prasme.&nbsp;</span><br /><br /><span>Izdevumā pielikumos piedāvāts dažādu nozaru terminu vārdnīcu (tās apstiprinājusi Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisija vai tās saskaņotas ar komisijas lēmumiem) saraksts un normatīvie akti, kas sagatavoti dažādos laikposmos un laika gaitā papildināti un aktualizēti atbilsto&scaron;i lieti&scaron;ķās valodas prakses vajadzībām galvenokārt divās jomās &ndash; personvārdiem un dokumentu rakstībai.</span></p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49197&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49197&type=2Valda Kjaspere un Zane ŠimeValda Kjaspere un Zane Šime - Jaunajam velosipēdistam<p>Arvien vairāk cilvēku izlemj mainīt savus pārvieto&scaron;anās paradumus par labu velosipēdam. Ik gadu visā pasaulē tiek saražoti aptuveni 100 miljoni velosipēdu.</p> <p>&Scaron;ī grāmata palīdzēs bērniem un pusaudžiem labāk iepazīt gan velosipēdu, gan ceļu satiksmes noteikumus.<br />Cerams, ka &scaron;is izdevums būs lielisks palīgs ikvienam jaunajam velosipēdistam.</p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49196&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49196&type=2Andris AkmentiņšAndris Akmentiņš -Skolotāji<p>Vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" klajā laists Andra Akmentiņa romāns "Skolotāji".</p> <p>Tā dēvētais Hru&scaron;čova atkusnis jūtami ietekmēja manu dzimtu. Vectēvs Andrejs Akmentiņ&scaron; pārkarsēja galvu siena pļavā un nomira. Siens bija paredzēts gan sovhozam, gan pa&scaron;iem, precīzāk sakot &ndash; desmito tiesu no tā, ko dzimta savāca, kopjot grāvmalas, varēja paturēt savai govij, un bez govs izdzīvot nebūtu iespējams. Mātes brālis Jānis Akmentiņ&scaron; izskrēja laukā, pārāk plāni ģērbies, un nosala. Kas vēl viņus vienoja, izņemot &scaron;o sakāvi galvenajā dzīves cīņā pret nebūtību? Viņi bija lauku skolotāji. Katru varas maiņu pārdzīvoju&scaron;i vienādi &ndash; vispirms slēpjoties, tad atgriežoties skolā.</p> <p>Piecdesmito beigas, se&scaron;desmito sākums. Manu vecāku jaunība, skaists un trauksmains laiks, bet varbūt atmiņas &mdash; katram par ko citu &mdash; kā lietuvēns dzina visus uz priek&scaron;u tā, ka ikviens darbs pārvērtās par cīņu. Dzīves apstākļi izskoloja tādus raksturus, ka, pat jau astotajā gadu desmitā nonāku&scaron;i, dzimtas ļaudis, iebraucot lauku mājās, izkāpj no automa&scaron;īnas jau ar iedarbinātu zāģi rokā &ndash;ir tam vairs kāda jēga vai nav.</p> <p>Manā grāmatā visi varoņi ir pozitīvi un saistās zelta pavedieniem vai paukojas ar dzeloņiem, kad pavedieni pārtrūkst, bet dzīve ir kā mirdzo&scaron;u stāstu un vēstuļu virkne, kuru no viena gala grauž atmiņas kaza.<br /><em>Andris Akmentiņ&scaron;</em></p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49195&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49195&type=2Andrejs DominiksAndrejs Dominiks -<p>&Scaron;ajā grāmatā pasniedzējs Andrejs Domkins lasītājam ir sniedzis visas atbildes uz jautājumiem, kas varētu rasties domājot par koku, tā īpa&scaron;ībām un izmanto&scaron;anu. Grāmatā ir apskatītas gan koksnes kopējās īpa&scaron;ības &ndash; blīvums, svars, stiprība, siltuma īpa&scaron;ības, gan apskatīti koksnes un koku veidi &ndash; skuju koki, lapu koki, to kopējās un at&scaron;ķirīgās iezīmes.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Ļoti pla&scaron;i ir apskatīti zāģmateriāli &ndash; skuju koku (zāģē&scaron;anas veidi u.t.t.) , ēvelētie (grīdas dēļi, ārējā ap&scaron;uvuma dēļi, ēvelētas līstes u.t.t.), līmētās koksnes materiāli (specifikācija, saplāksnis, kokskaidu plātnes u.t.t.). Vesela nodaļa ir veltīta koksnes izmanto&scaron;anai dažādās konstrukcijās &ndash; koka grīdas, logi durvis u.c. &nbsp;Kā arī praktiski aprakstīta māju no koka celtniecība &ndash; koku izmanto&scaron;ana, problēmas, dro&scaron;ība, aizsardzība.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grāmata papildināta ar ļoti vērtīgiem attēliem un tabulām, kas palīdz vieglāk uztvert sniegto informāciju. Autora viedoklis un padomi ir praktiski un liekami lietā!</p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49194&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49194&type=2Pasaules tautu pasakas<p>&nbsp;</p> <div class="itemFullText"> <div> <div>Grāmatā iekļautas afrikāņu, vācu, austrālie&scaron;u, Dienvidamerikas indiāņu, igauņu, japāņu, ķīnie&scaron;u, tibetie&scaron;u, turku, indie&scaron;u, kaukāzie&scaron;u, albāņu, franču, krievu, angļu, norvēģu un lietuvie&scaron;u pasakas.&nbsp;</div> <div>Ļauj, lai tās aizved Tevi ceļojumā apkārt pasaulei, kurā putni joprojām dzied cilvēku balsīs, līgavaiņi atgriežas pie savām mīļotajām pēc gadu simtiem un mājas stāv uz gaiļa kājām.</div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <table class="ebooks"> <tbody> </tbody> </table>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49193&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49193&type=2Džesika ŠetukaDžesika Šetuka - Sievietes pilī<p>&nbsp;</p> <div>Romāna darbība noris Otrā pasaules kara izpostītajā Vācijā, kur zem reiz greznās un dzīvīgās, bet nu panīku&scaron;ās un izdemolētās fon Lingenfelu dzimtai piedero&scaron;ās pils jumta dzīve savedusi kopā trīs it kā līdzīgas, bet tajā pa&scaron;ā laikā tik dažādas sievietes &mdash; Mariannu, Benitu un Anju.&nbsp;</div> <div>Marianna fon Lingenfela, kura reiz savam vīram Albrehtam un viņa izveidotās pret Hitleru vērstās preto&scaron;anās kustības biedriem apsolījusi atrast un pasargāt viņu sievas un bērnus neizdevu&scaron;ās nacisma sagrāves operācijas gadījumā, pat trūkumā un izmisumā spēj prasmīgi tikt galā ar visām dzīves problēmām. Taču, par spīti striktajai apņēmībai ar visu tikt galā pa&scaron;ai, ne vienmēr viss notiek tā, kā viņa iecerējusi.</div> <div class="itemFullText">Katrai sievietei ir savi pagātnes noslēpumi, kuri nemitīgi ietekmē visādi citādi it kā pamazām ierastajās sliedēs iegāju&scaron;o dzīvi.&nbsp;</div> <div>Ar Otrā pasaules kara radītā posta un iznīcības spilgti atainotajām ainām romāns nemanot ievelk lasītāju tolaiku pasaulē, sniedzot vēsturisku un sadzīvisku ieskatu tajā, kā kar&scaron; ietekmēja un mainīja cilvēku dzīvi. Lasītājam iespējams sekot līdzi varoņu dzīvei daudzu gadu desmitu garumā, iepazīstot nebeidzamos viņu likteņu mestos līkločus&hellip;</div>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49192&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49192&type=2Turbjērns ĒgnersTurbjērns Ēgners - Kad laupītāji ieradās Kardamona pilsētā<p><span>Kardamona pilsēta ir ļoti īpa&scaron;a un pavisam citāda pilsēta kā ierasts. &Scaron;eit uz ielām iespējams sastapt gan mērkaķus, gan kamieļus un varbūt pat lauvu?! Bet esiet modri &ndash; ārpus pilsētas robežām dzīvo trīs laupītāji &ndash; Kaspers, Jespers un Jonatāns, kas bieži ierodas pilsētā, lai nolaupītu to, kas tiem nepiecie&scaron;ams.&nbsp;</span><br /><span>Grāmatas autors Turbjērns Ēgners ir pla&scaron;i pazīstams visā Norvēģijā ar savām bērnu grāmatām un dziesmām bērnu ludziņām. &Scaron;ai grāmatai viņ&scaron; ir radījis gan tekstu, gan ilustrācijas, kā arī dziesmas, kuru melodijas atrodamas īpa&scaron;ā sadaļā grāmatas beigās. Grāmata būs labs palīgs, ja vēlēsieties uzvest lugu vai izrādi bērniem.</span></p>Thu, 25 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49184&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49184&type=2Sonja HeisaSonja Heisa - Rimini<div class="row"> <div class="col-xs-12"> <div class="item-description"> <p>Hanss ir advokāts, veiksmīgs un bagāts. Taču piepe&scaron;i viņu atkal pārņem neizskaidrojamās dusmas, kuras viņu reizēm bija piemeklēju&scaron;as bērnībā un kuras viņ&scaron; laimīgā kārtā jau bija aizmirsis. Hansa laulībā nu rodas viena problēma pēc otras. Hanss meklē palīdzību pie psihoanalītiķes dr. Mandeles-Minkikas, taču &scaron;ie seansi nevis palīdz risināt daudzās problēmas, bet rada vēl jaunas &mdash; Hanss ārstē iemīlas. Hansa māsai Ma&scaron;ai ir 39 gadi, kad viņa beidzot izlemj laist pasaulē bērnu. Taču eso&scaron;ais draugs Ma&scaron;ai piepe&scaron;i sācis necie&scaron;ami krist uz nerviem. Ma&scaron;a paniskās bailēs no skrejo&scaron;ā laika meklē jaunu partneri, taču visi mēģinājumi nākamā bērna tēvu atrast gultā ir lemti neveiksmei. Aleksandrs un Barbara, brāļa un māsas vecāki, ir puslīdz laimīgi precēju&scaron;ies vairāk nekā četrdesmit gadu un nu, sasniegu&scaron;i pensijas vecumu, ir spiesti pielāgoties pavisam at&scaron;ķirīgai ikdienai. Aleksandrs burtiski visur seko sievai pa pēdām, jo jūtas vientuļ&scaron; pat tad, ja sieva iegājusi otrā istabā. Barbara izmanto katru iespēju, lai bēgtu prom no mājām. &Scaron;ādai kopdzīvei neglābjami pienāk negaidīts gals&hellip;</p> </div> </div> </div>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49183&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49183&type=2Rolands PrivertsRolands Priverts - nebaidies ne no kā<p><span>&Scaron;ī grāmata ir kontrabandista dzīves stāsts. Citiem &shy;vārdiem, tā ir stāsts par dzīvi ārpus sistēmas, ārpus &shy;sabiedriskās morāles &ldquo;kastes&rdquo; un bieži vien arī ārpus &shy;likuma. Ar to pietiktu, lai kāds apzinīgs cenzors norak&shy;stītu &scaron;o grāmatu kā nevēlamu vai pat bīstamu. Taču tas ir mans stāsts par manu dzīvi un &scaron;ādā nozīmē to var uz&shy;skatīt par autentisku laikmeta liecību, kurai ir ne mazākas tiesības uz savu lasītāju un vietu Latvijas sociālajā atmiņā kā jebkurai citai laikmeta liecībai. &Scaron;ī ir grāmata, kas rak&shy;stīta brīviem cilvēkiem brīvā valstī.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49182&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49182&type=2Līza DžūelaLīza Džūela - Zelta meitene<p lang="lv-LV"><span><span><span><strong>Tolaik</strong></span></span></span></p> <p lang="lv-LV"><span><span><span><span><span>Elija bija li</span></span><span><span>elis</span></span><span><span>ka&nbsp;</span></span><span><span><em>zelta</em></span></span><span><span>&nbsp;meitene.&nbsp;</span></span><span><span>Priek&scaron;ā vēl visa dzīve, bet tad vienā mirklī viss spēji mainījās. Elijas vairs nebija.</span></span></span></span></span></p> <p lang="lv-LV"><span><span><span><strong>Tagad</strong></span></span></span></p> <p lang="lv-LV"><span><span><span><span><span>ir pagāju&scaron;i desmit gadi kop&scaron; Elijas nozu&scaron;anas. Tikai māte Lorela tā arī nav atteikusies no cerības viņu atrast. Vienā dienā Lorela iepazīstas ar apburo&scaron;u un harizmātisku sve&scaron;inieku vārdā Floids. Jau drīz abi saprot, ka viņiem varētu būt kopīga nākotne. Tik&scaron;anās ar Floida deviņus gadus veco nevaldāmo un skaisto meitu Popiju izrādās tikpat elpu aizraujo&scaron;a kā iepazī&scaron;anās ar Floidu. Popija ļoti līdzinās viņas pazudu&scaron;ajai meitai Elijai, kad viņa bija &scaron;ajā vecumā. Kā tas var būt? Kur&scaron; vēl glabā kādus noslēpumus?</span></span></span></span></span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49181&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49181&type=2Una UlmaneUna Ulmane - Skaistumam nav gadu<p><span>Balstoties uz iedvesmojo&scaron;u sievie&scaron;u atziņām, praktiskiem padomiem, pārbaudītām metodēm un pa&scaron;as autores dzīves pieredzi, &scaron;ī grāmata aizved aizraujo&scaron;ā ārējā un iek&scaron;ējā skaistuma izkop&scaron;anas ceļojumā.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49172&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49172&type=2Karolīne ĒriksoneKarolīne Ēriksone - Nomodā<p><span>Rado&scaron;o krīzi piedzīvojusi rakstniece Elēna bezmiega stundas aizvada, pa logu vērojot kaimiņus. &Scaron;ķietami saderīgā Stūrmu pāra ikdiena atklāj tum&scaron;u ģimenes drāmu. Jo vairāk Elēna uzzina, jo lielākas kļūst viņas bažas par to, kas varētu notikt.</span><br /><span>Pēc tam, kad rakstnieci apciemo kaimiņu pāru dēls, sieviete attopas ievilkta notikumu un sajūtu karuselī. Kur īsti beidzas izmisums un sākas neprāts?</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49171&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49171&type=2Peppa Pig: Mans tētis<p><span>&Scaron;ī grāmatiņa stāsta par cūciņas Pepas tēti. Viņ&scaron; ir ļoti jautrs, viņ&scaron; smejas daudz un dikti! It īpa&scaron;i, kad viņ&scaron; spēlējas ar Pepu un viņas mazo brālīti Džordžu. Izlasi &scaron;o aizraujo&scaron;o grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs mīlam savu tēti.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49170&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49170&type=2Peppa Pig: Mana mamma<p><span>&Scaron;ī grāmatiņa stāsta par cūciņas Pepas mammu. Viņas mamma ir ļoti gudra, viņa prot daudz ko darīt! Piemēram, lēkāt pa peļķēm kopā ar Pepu un viņas mazo brāli Džordžu! Izlasi &scaron;o lielisko grāmatu un uzzini visu to, par ko mēs mīlam savu mammu.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49169&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49169&type=2Māra ZālīteMāra Zālīte - Mamma un tētis kūrortā<p><span>Grāmata visai ģimenei, jo īpa&scaron;i bērniem, protams! Vai mamma un tētis jums ir stāstīju&scaron;i, cik traki un briesmīgi, cik jocīgi un brīnumaini viņiem gājis kūrortā? Nav stāstīju&scaron;i? Laikam vēl nav gadījies brīvāks brītiņ&scaron;. Kad tas pienāks un mamma un tētis sāks stāstīt, jūs varēsiet viņus pārsteigt! &ldquo;Mēs jau zinām, mēs jau zinām!&rdquo; Tā jūs varēsiet saukt, jo būsiet izlasīju&scaron;i &scaron;o grāmatu.</span><br /><span>Raits stāstījums, brīnumainas pārvērtības, humors un gai&scaron;a poēzija dara &scaron;o pasaku piemērotu ne tikai dažāda vecuma bērniem, bet arī viņu vecākiem. Māras Zālītes dzīves pasaka katram atklājas citādi.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49167&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49167&type=2Dace JudinaDace Judina - Lāsts<p>Pēc traģisko notikumu pārpilnās gadu mijas un mājinieku pilnsapulces Anna Elizabete Berga-Kaķīte un pārējie pūčmājnieki nolemj nekādā gadījumā neiesaistīties nevienā politikai pietuvinātā lietā, bet darboties tikai svētku pasākumu organizē&scaron;anas jomā. Savukārt ģenerāļa Kārļa Basa privātdetektīvu aģentūra turpmāk izmeklēs tikai un vienīgi ģimenes un komerclietas.</p> <p>Pulkvežleitnantam Mikam Kaķītim, kur&scaron; vēl arvien nespēj aprast ar jaunlaulāta vīra statusu un pienākumiem, viņa tie&scaron;ais priek&scaron;nieks ģenerālis Guntis Boze pie&scaron;ķir se&scaron;as nedēļas atvaļinājuma un kategoriski pavēl nerādīties Rīgas tuvumā, bet kopā ar Annu Elizabeti un tikko apprecinātajiem Kārli un Ievu Saulī&scaron;iem doties tālākā ceļojumā.&nbsp;<br />Annas vecmāmiņai, baronesei Annai Rozei fon Bergai pēc padoma tālu nav jāmeklē &ndash; viņa iesaka abiem jaunajiem pāriem doties uz Vec-Vilku muižu, kur saimniekojot sens Bergu dzimtas paziņa &ndash; Adrians Feldbergs... Diemžēl tur pēdējā laikā notiekot savādas lietas &ndash; it kā spokojoties, it kā manītas nepiedero&scaron;as personas... Būtu labi pārbaudīt. Protams, neuzkrīto&scaron;i &ndash; pa vidu pēckāzu priekiem un atpūtai.</p> <p>Dubultmedusmēnesis Vec-Vilku muižā izvēr&scaron;as nepavisam ne tā, kā cerēts.&nbsp;<br />No &scaron;ķietami nevainīgiem spoku stāstiem līdz reāliem uzbrukumiem muižas pievārtē uzbūvētās mākslinieku mājas iemītniekiem un pils saimniekam: jauna māksliniece nakts melnumā pārkrīt pār iek&scaron;pagalma otrā stāva galerijas margām un gūst smagas, dzīvībai bīstamas traumas, bet pils saimnieku nezināms ļaundaris iesloga pagrabā, turklāt pārsitot viņam galvu.&nbsp;<br />Annai Elizabetei, Mikam un Kārlim nekas cits neatliek kā uzsākt klusu, neuzkrīto&scaron;u izmeklē&scaron;anu, cen&scaron;oties to noslēpt no gaidībās eso&scaron;ās Ievas.</p> <p>Skopās pēdas aizved četrdesmit gadu senā pagātnē &ndash; vasarā, kad pilī veikti pirmie remonti, arheoloģiskā izpēte un rekonstrukcijas darbi. Tolaik te strādāju&scaron;i Daiļo mākslu akadēmijas studenti un pasniedzēji. Pusčukstus izskan stāsts par savādu attiecību trīsstūri, kādu kaislīgu mīlestību, kas beigusies ar ārlaulības bērna piedzim&scaron;anu un tai sekojo&scaron;u pa&scaron;nāvību...&nbsp;<br />Tomēr pa&scaron;reizējie pils ļaudis, apkalpotāji un diemžēl arī jaunie mākslinieki klusē kā ūdeni mutē ieņēmu&scaron;i &ndash; neviens neko nezinot... Izmeklē&scaron;ana strēgst un buksē, līdz pēdīgi zem Annas istabas durvīm tiek pabāzta zīmīte: Brauciet visi prom! Nekavējieties. Lai nav rūgti jānožēlo...</p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49166&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49166&type=2Dienasgrāmata simts idejas<p><span>&Scaron;o grāmatu katrs sākumskolas skolēns, pusaudzis vai jaunietis var veidot pats. Te var apkopot sapņus, vēlmes, iespējas, zinā&scaron;anas. Katrā lappusē - jaukas ierosmes, idejas un testi. Ļauj idejām iedvesmot tavu dzīvi - tā varēsi labāk iepazīt sevi!</span></p> <p><span>Īpa&scaron;u &scaron;o grāmatu padara gllitersirsniņa uz tās vāka.</span></p>Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2Nacionālā enciklopēdija<p>Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un &scaron;ķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpa&scaron;s drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zinā&scaron;anu uzkrā&scaron;anu un pilnveidi. Saskaņā ar &scaron;o vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilsto&scaron;os tehnoloģiskos apstākļos.</p> <p>Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti &scaron;ķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veido&scaron;anu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veido&scaron;anu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tie&scaron;o izveides procesu nodro&scaron;ina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodro&scaron;ina redakcijas praktisko funkciju īsteno&scaron;anu.</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2Ineta MeimaneNora Bumbiere - Nepalikt vienai tumsā<p><span>Grāmatas ievadā autore raksta: &ldquo;&Scaron;ī grāmata ir mēģinājums saprast fenomenu, vārdā Nora Bumbiere. &Scaron;ai grāmatā kopā ar dziedātājai līdzās biju&scaron;ajiem cilvēkiem centī&scaron;os izprast sievieti Noru Bumbieri. Mēģinā&scaron;u ar katra stāstītāja paleti iekrāsot telpu, kas bijusi Noras glābiņ&scaron; no pa&scaron;as jūtām, kaislībām, no sāpēm un vientulības un kurā smeltās emocijas pārdzima neparastās balss vibrācijās.</span></p> <p>Mazliet skumju siltumu izstarojo&scaron;s tēls... Muzikāli korekta maniere nemanāmi noslīdēt no augstajām notīm, tikko tās paņemtas... Samtains, smeldzīgs mecosoprāns. Dabisks &scaron;arms un elegance. Un &ndash;&ndash; no sve&scaron;ām acīm slēptas izmisīgas alkas būt dro&scaron;ībā. Nepalikt vienai tajā sāpju pilnajā tumsā, kas biedējo&scaron;i plūda arvien tuvāk un tuvāk.</p> <p>Viņas zvaigžņu laiks bija septiņdesmitie gadi un astoņdesmito sākums. Tad spārni aizlūza. Visi to zināja: vieni grozīja galvu, sak, to jau arī no tik nepareizas dzīvo&scaron;anas vajadzēja gaidīt, otri &ndash;&ndash; metās projām un izlikās Viņu vairs nepazīstam, tre&scaron;ie, vistuvākie, apmulsu&scaron;i sastinga. Galu galā &ndash;&ndash; tumsā Viņa palika viena.&rdquo;</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2Andruss KivirehksAndruss Kivirehks - Lote no izgudrotāju ciema<p><span>Krā&scaron;ņi ilustrētajā, attapīgiem mūsdienu bērniem paredzētajā grāmatā vēstīts par nepārspējamu, pasaulē vienīgo Izgudrotāju ciemu, kas no citiem ciemiem at&scaron;ķiras ar to, ka tajā aumaļām, uz katra soļa tiek izgudrots tas, kas &scaron;ķietami normālam cilvēkam nerādītos pat sapņos. Nu, piemēram, burkānu pārstādī&scaron;anas ierīce, no virtuves piederumiem sameistarots radioaparāts... Pasaulē ir daudz &scaron;ķietami neiespējamu, brīni&scaron;ķīgu ideju, un dažām no tām līdzās stāvējusi pusauga skuķe Lote. Par viņas piedzīvojumiem un par to, ka dzīve būs interesanta, ja vien pats būsi interesants, ir &scaron;ī grāmata.&nbsp;</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2Katrīna VebaKatrīna Veba - Mantojums<p><span>Divas māsas &ndash; Ērika un Beta &ndash; ir ieradu&scaron;ās Stortonas muižā, kur reiz bērnībā vadīju&scaron;as idilliskas vasaras. Vecāmāte nesen ir nomirusi un novēlējusi muižu jaunajām sievietēm ar nosacījumu, ka viņas tajā dzīvos.</span><br /><span>Pārcilājot vecāsmātes lietas, Ērika uziet neparastas pagātnes liecības, kas raisa spilgtas atmiņas un satricina tagadni.&nbsp;</span><br /><span>Pamazām &scaron;ķetinot pagātnes un tagadnes notikumus, Ērikai un Betai jātiek galā ar senām nodevībām un senču atstāto mantojumu, pirms atdzimt jaunai dzīvei...</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2Kriss RidelsKriss Ridels - Ada un stindzinošā skate<p><span>Slavenākie pasaules rakstnieki ierodas izrādīt savus lutinātos suņus Drūmasu pils literārajā suņu skatē. Bet Drūmasu pilī notiek kaut kas dīvains &ndash; noslēpumaini pēdu nospiedumi, kaucieni naktī un dažas aizdomīgi apgrauztas kurpes...</span><br /><span>Vai Ada spēs noskaidrot, kas notiek, pirms iestājies nākamais pilnmēness?</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200