Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Ķeipenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Ķeipenes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Ķeipenes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18699&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18699&type=2Lielais Latvijas atlants<p>&ldquo;Kar&scaron;u izdevniecība Jāņa sēta&rdquo; laidusi klajā Lielo Latvijas atlantu. Tas ir apjomīgākais kar&scaron;u krājums, kāds jebkad izdots par Latvijas teritoriju. Teju 400 lappu&scaron;u biezajā atlantā visa Latvija pirmo reizi apskatāma mērogā 1:100 000 (1 cm = 1 km). Tas ir mazākais mērogs, kādā iespējams attēlot gandrīz visus Latvijā eso&scaron;os ceļus un viensētas. Ceļu kopgarums &scaron;ajā atlantā pārsniedz 122 000 kilometru. Visus ceļus &ldquo;Jāņa sētas&rdquo; kartogrāfi ir izbrauku&scaron;i, nobraukto kilometru ziņā vairākkārt apvijot zemeslodi.</p> <p>Atlantā kartēs atrodams vairāk nekā 100 000 vietvārdu. Ņemot vērā faktu, ka tie bieži vien ietver unikālu kultūrvēsturisko informāciju, atlanta veidotāji vietvārdus atlasīju&scaron;i īpa&scaron;i rūpīgi. Līdzās visiem ciemu un ielu nosaukumiem atlantā atrodams vairāk nekā 55 000 mājvārdu.</p> <p>Latvijas apceļotājus noteikti iepriecinās bagātīgais dabas un kultūrvēsturisko objektu klāsts, kas attēlots atlanta kartēs. Dižkoki, alas, dižakmeņi, visi pilskalni, kapsētas un baznīcas, pilsētu un ciemu plānos pirmo reizi arī kultūrvēsturiskā apbūve. Vērīgāks atlanta lietotājs pamanīs neuzkrīto&scaron;i attēloto reljefu, kas &scaron;āda mēroga &ldquo;Jāņa sētas&rdquo; kartēs parādās pirmo reizi.</p> <p>Tomēr galvenā &scaron;ī izdevuma vērtība ir Latvijas teritorijas precīzais attēlojums, pat līdz tādām niansēm kā augstsprieguma elektropārvades līnijas, briežu dārzu robežas vai vietējai autosatiksmei pielāgotas pamestās dzelzceļa līnijas. Detalizētākā mērogā (1:20 000) atlantā iekļauti Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni, kopskaitā 113.</p> <p>Lielo Latvijas atlantu var uzskatīt arī par sava veida ilgi gaidīto apkopojumu kop&scaron; 20. gs. 90. gadiem izdotajām populārajām un tagad aktualizētajām Latvijas rajonu un novadu kartēm. Ņemot vērā, ka &scaron;ajās kartēs bija ietverta arī tekstuālā un ilustratīvā tūrisma informācija, kas nu vairs neatbilst atlanta formātam, &ldquo;Jāņa sēta&rdquo; vienlaikus laidusi klajā jauno tūrisma ceļvedi par Latviju. At&scaron;ķirībā no iepriek&scaron;ējā ceļveža &scaron;ajā ir iekļauta pla&scaron;a informācija par Latvijas vēsturi, tās minoritātēm un īpa&scaron;a nodaļa par Rīgu. Abi &scaron;ie izdevumi lieliski papildina viens otru. Izdevuma autoru kolektīvs cer, ka Lielais Latvijas atlants kļūs par neaizstājamu palīgu Latvijas apceļotājiem, plānotājiem, pētniekiem un tiem, kuriem, veicot ikdienas darba pienākumus, nepiecie&scaron;ama detalizēta informācija arī par nomaļākiem mūsu zemes nostūriem.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18698&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18698&type=2Andris AkmentiņšZemeņu blūzs<p>Tie&scaron;i pirms izlaidumu laika Apgāds Zvaigzne ABC laidis klajā dzejnieka, rakstnieka un tulkotāja Andra Akmentiņa dzejas izlasi &ldquo;Zemeņu blūzs&rdquo;. Tajā ievietoti gan dzejoļi no iepriek&scaron;ējiem krājumiem, gan jauni darbi.</p> <p>Grāmatai ir ļoti interesanta un savdabīga kompozīcija &ndash; piecas nodaļas citu no citas &scaron;ķir atvērumi, kuros ir ievietoti daudziem labi pazīstamu un iemīļotu Andra Akmentiņa dziesmu teksti ar akordiem un grafiskajiem akordiem. Lieliska dāvana absolventam!</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18697&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18697&type=2Toms KreicbergsDubultnieki un citi stāsti<p>Stāstu krājums "Dubultnieki un citi stāsti" ir Toma pirmā publikācija latvie&scaron;u valodā.</p> <p>&ldquo;Mainīgās pasaules mainīgā uztvere &ndash; kur iespēja dalīties apziņā ar citu personu otrā pasaules malā noved pie atklāsmes, ka tavs alter ego ir terorists, kur mākslīgi radīta Īkstīte dzīvo tējkannā un cer gūt sava radītāja mīlestību, kur pūķis visu mūžu sapņo aizlidot uz Parīzi, kur mazs zēns uz pasauli raugās caur kvantu mehānikas likumu prizmu, kur cita zēna bērnības sapnis medīt zombijus saglabājas arī tad, kad zombiji vairs atrodami tikai zoodārzā...</p> <p>&nbsp;Kreicberga vīziju skaudrais reālisms mijas ar romantisku fantāziju bez sentimentāla salkanuma.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18696&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18696&type=2Mika KerenensNozagts oranžs divritenis<p>&Scaron;is nu ir īsts detektīvstāsts, kura darbība risinās Zupasciemā.&nbsp;Tā patie&scaron;ām sauc kādu no Igaunijas pilsētas Tartu nomalēm. Zupasciema plānu, ko atradīsi grāmatā, var lasīt gluži kā pavārgrāmatu, jo visām ielām dots dārzeņa, augļa vai kāds cits gar&scaron;īgs nosaukums &ndash; Zirņu iela, Kartupeļu iela, Ogu iela.&nbsp;Un kas gan notiek pie mūsu kaimiņiem? Bieži vien tas pats, kas pie mums.</p> <p>Beļģu profesoram Anželo, kur&scaron; atbraucis paviesoties, tiek nozagts oranžs divritenis. Meitene Marija kopā ar draugiem un savu mīluli sunīti Matīsu nolemj &scaron;o lietu izmeklēt. Uzdevums nav no vieglajiem, taču mazie detektīvi nav vis ar pliku roku ņemami.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18695&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18695&type=2Valdis RūmnieksAtnācēji<p>Rakstnieks &scaron;oreiz dzen pēdas saprātīgām būtnēm no kosmosa. Dažādas zīmes un liecības sastopamas ik uz soļa. Skolēnam vasaras brīvlaiks laukos, vecāsmammas mājās ir raibāks par dzeņa vēderu. Mak&scaron;ķerē&scaron;ana, ogo&scaron;ana, jauni draugi un... negaidīti atradumi lauku mājas bēniņos un vietējā Mežezerā.</p> <p>Izrādās, ka bērni sadzen pēdas pat tādiem brīnumiem, par kuriem pat pieaugu&scaron;ie nav liku&scaron;ies ne zinis. Un tas viss notiek tepat vien, Ugālē. Ar ko viss beidzas? Un vai vispār &ndash; beidzas?</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18694&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18694&type=2Uldis AuseklisZīlītes pīlītes pūš<p>&Scaron;ajā grāmatā daudz putnu un zāļu, daudz valodas mīļuma un vārdu spēļu.</p> <p>Populārā dzejnieka Ulda Ausekļa jaunā dzejoļu grāmata veltīta 4&ndash;10 gadus veciem bērniem, un to papildina ar jaukās, krāsainās mākslinieces Signes Ērmanes-Ļitvinas ilustrācijas.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18693&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18693&type=2Evija Gulbe, Linda LošinaKoko un Riko<p>Grāmatiņā "Koko un Riko" ir asprātīgi un pamāco&scaron;i stāstiņi par divu žurkulēnu Koko un Riko piedzīvojumiem, nedarbiem un draudzību. Lai gan dažkārt žurku puikas pastrādā kādu nerātnību, viss beidzas labi, un jauki, ja līdzās ir labs draugs.</p> <p>&nbsp;Grāmatu par Koko un Riko uzrakstījusi Evija Gulbe. Jau bērnībā vēlējusies rakstīt bērniem, tādēļ studējusi filoloģiju, strādā par skolotāju. Evijas pirmais dzejolis publicēts 1990. gadā laikrakstā &bdquo;LaBa&rdquo;, 1996. gadā žurnālā &bdquo;Draugs&rdquo; iespiests pirmais autores stāsts jaunie&scaron;iem &bdquo;Trakule&rdquo;, viņas dzejoļus bieži var lasīt bērnu žurnālos &bdquo;Ezis&rdquo;, &bdquo;Spicīte&rdquo; un &bdquo;Zīlīte&rdquo;.</p> <p>&nbsp;&bdquo;Koko un Riko&rdquo; ir pirmais autores stāstu krājums pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, kur viena galvenā varoņa prototips ir viņas meitas žurka Koko. "Koko un Riko" ir ilustrāciju autores Lindas Lo&scaron;inas pirmā ilustrētā grāmatiņa. Tā ir iespēja pietuvoties pa&scaron;as sapnim &ndash; kļūt par bērnu grāmatu ilustratori. Ikdienā Linda ir dizainere. &Scaron;ajā profesijā Lindu saista daudzveidība un prieks piepildīt citu cilvēku ieceres.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18692&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18692&type=2Džailzs BrendretsOskars Vailds un slepkavības sveču gaismā<p>Britu rakstnieks Džailzs Brendrets (Gyles Brandreth; 1948) ir ļāvis vaļu fantāzijai, un par &scaron;ī aizraujo&scaron;ā, ko&scaron;ā un kičīgā detektīvromāna galveno varoni izvēlējies Oskaru Vaildu &ndash; elegantu dzejnieku, dramaturgu un rakstnieku &ndash; vienu no sava laika spožākajiem prātiem un lielākajām sensācijām.</p> <p>Kādu dienu sveču apgaismotā istabā Oskars Vailds atrod nogalinātu zēnu un sāk izmeklē&scaron;anu. Romāns &ldquo;Oskars Vailds un slepkavības sveču gaismā&rdquo; ieved lasītāju kolorītajā un baisajā 19. gadsimta Londonā un ļauj pārpārēm baudīt Vailda izsmalcināto humoru un ironiju, uzdzerot malku dzirksto&scaron;a &scaron;ampanie&scaron;a!</p> <p>Pats Oskars Vailds &scaron;o grāmatu neuzrakstītu labāk!</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18691&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18691&type=2Ēriks lanssMelanholiskais detektīvs<p>Diez vai kāds spēs dažos vārdos pateikt, par ko ir &scaron;ī grāmata.</p> <p>Gluži kā mūziku, reizēm arī tekstus nav iespējams atstāstīt ar dažiem paskaidrojo&scaron;iem teikumiem. It sevi&scaron;ķi, ja ceļojums pa sējuma lappusēm aizrit vienā elpas vilcienā. Un mēs pat nejūtam, ka esam pabiju&scaron;i vairākās ar detektīvintrigu un varbūt pat ar fantastiku sasaistītās pasaulēs. Un reizē esam piedalīju&scaron;ies bezgala dziļi mūsos pa&scaron;os norito&scaron;ās intīmu jūtu un melanholisku sajūtu spēlēs. Kur mīlestību nekad nesauc vārdā, lai to neaizbaidītu.</p> <p>Grāmatas autors izmantojis savu desmitgadēs uzkrāto kinopieredzi, lai tekstu vēstījuma ritms un negaidītie sižeta pagriezieni gluži kā kinofilmā ne uz mirkli neļautu atslābt lasītāja uzmanībai un sajūtām.</p> <p>Un, izejot no kinozāles, vai, &scaron;ajā gadījumā aiz&scaron;ķirot pēdējo lapu, daudz kas no redzētā un saklausītā vēl turpina dzīvot mūsu acu priek&scaron;ā.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18690&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18690&type=2Džordžs R. R. MārtinsKaraļu cīņa<p>&Scaron;īs grāmatas pieskaitāmas pasaules literatūras klasikai un jau vairākus gadus ir starp visvairāk pirktajiem romāniem pasaulē.</p> <p>Džordža Mārtina episkā sāga Dziesma par ledu un uguni savā mērogā un varenumā nelīdzinās gandrīz nekam citam, tas ir stāsts par cilvēciskām kaislībām un tum&scaron;o pusi katrā no mums. Troņu spēle un Karaļu cīņa ir grāmatas, kādas latviski līdz &scaron;im nav biju&scaron;as lasāmas. &Scaron;is žanrs latvie&scaron;u valodā praktiski nav bijis pārstāvēts, grāmata lasītājiem pavērs jaunus apvār&scaron;ņus, baudot literatūru, kas visā pasaulē novērtēta augstu.</p> <p>Dziesma par ledu un uguni ieved neprātīgi pārbagātas fantāzijas pasaulē. Autors, par pamatu ņemot Sarkanās un Baltās rozes karus vēlīno viduslaiku Anglijā, ir radījis pats savu valstību &ndash; tik dzīvu, bagātu, valdzino&scaron;u un vienlaikus baisu, ka tā apbūrusi visu mūsdienu pasauli.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18689&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18689&type=2Leslija PīrsaBella<p>Piecpadsmitgadīgās Bellas mammai Enijai pieder bordelis Londonas sirdī, tur Bella uzaug, mammas draudzenes Mogas mīlēta un aprūpēta, pilnīgā neziņā par mammas meiteņu īsto nodarbo&scaron;anos. Bella iegūst arī draugu &ndash; Džimiju, bargā kaimiņa krodzinieka Gārta pāragri miru&scaron;ās māsas dēlu, kur&scaron; kļūst par viņas pirmo mīlestību.</p> <p>Kādudien Bellas rāmā pasaulīte sabrūk: burtiski vienā mirklī viņa uzzina, ko dara klienti ar meitenēm, un kļūst par liecinieci briesmīgai slepkavībai. Bella ir redzējusi slepkavu, un slepkava ir redzējis viņu... Meitene tiek nolaupīta un pārdota verdzībā vispirms uz Franciju, tad vēl tālāk &ndash; uz līksmo Ņūorleānu, uzdzīves paradīzi. Pārbiedētā Bella cen&scaron;as izdzīvot skarbajā vidē, bet viņas tuvinieki un Džimijs meklē gan pazudu&scaron;o meiteni, gan nežēlīgo slepkavu un bērnu tirgotāju.</p> <p>Londona, Parīze, Ņujorka un Ņūorleāna atver savas slepenākās priekamājas, atklājas miesaskāres tum&scaron;ākie noslēpumi, kurus izzinot nodrebēs pat rūdītākās sirdis. Vai sparīgā, drosmīgā un gudrā Bella, līdzīgi citām, kļūs par čaulu, kas, narkotiku un sāpju apdullināta, iepriecina klientus, nespējot just nedz mīlestību, nedz cerību? Vai viņai izdosies pārraut baismo noziedzības ķēdi un atgriezties mājās?</p> <p>&nbsp;</p> <p>Mūsdienu angļu rakstnieci Lesliju Pīrsu (Lesley Pearse) iemīļoju&scaron;i lasītāji visā pasaulē. Viņas romāniem raksturīgs spraigs sižets, psiholoģiski pamatoti, spilgti varoņu raksturi un romantiska noskaņa.</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18688&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18688&type=2Kasandra KlēraPelnu pilsēta<p>Klerija Freja vēlas vienīgi to, lai viņas dzīve atgrieztos normālās sliedēs. Bet kas gan var būt normāli, ja esi dēmonu kāvēja Ēnu Medniece, ja tava māte atrodas burvestības izraisītā komā un tev ik uz soļa nākas sastapties ar tādiem Pazemie&scaron;iem kā vilkači, vampīri un fejas?</p> <p>Klerija labprāt veltītu vairāk laika savam labākajam draugam Saimonam. Taču Ēnu Mednieki tur meiteni savā varā &ndash; jo sevi&scaron;ķi viņas pievilcīgais un vienlaikus tracino&scaron;ais jaunatrastais brālis Džeiks. Un Klerijas vienīgā iespēja, kā palīdzēt mātei, ir sadzīt pēdas dumpīgajam Valentīnam, kur&scaron; varbūt ir jucis, pilnīgi noteikti ir ļauns un turklāt vēl ir izrādījies viņas tēvs.</p> <p>Kad tiek nozagta otrā no Eņģeļa Dāvanām, briesmīgā Inkvizitore tur aizdomās Džeiku. Vai tie&scaron;ām Džeiks, gribēdams palīdzēt tēvam, būtu nodevis visu, kam līdz &scaron;im ticējis?</p>Thu, 28 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18508&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18508&type=2Kristīne UlbergaZaļā vārna<p>Klajā laists vēl viens mecenāta Raimonda Gerkena un Latvijas Rakstnieku savienības 2011. gada oriģinālromānu konkursa laureāts &mdash; Kristīnes Ulbergas romāns &ldquo;Zaļā Vārna&rdquo;.</p> <p>&Scaron;is ir stāsts par to, cik ļoti tomēr mēs vēlamies, lai mūs saprastu un pieņemtu, un tāpēc izmisīgi pielāgojamies, reizēm pat vairāk, nekā tas būtu vajadzīgs. Tādā situācijā kādudien attopas arī romāna galvenā varone, atskār&scaron;ot, ka labi nodro&scaron;inātajā mietpilsoniski rāmajā dzīvē &scaron;ķietami pilnībā ir zaudējusi pa&scaron;u svarīgāko &mdash; pati sevi. Bet par laimi viņai ir Zaļā Vārna, un tie&scaron;i Zaļā Vārna padara &scaron;o sevis meklē&scaron;anas un atra&scaron;anas stāstu tik aizraujo&scaron;u un dzīvi apliecino&scaron;u. Romāns &ldquo;Zaļā Vārna&rdquo; ir apkaužami dzīvīgs un asprātības caurvīts vēstījums par &ldquo;nepanesamās esības vieglumu&rdquo;, par indivīda neizbēgamo atbildību pirmo un galvenokārt pa&scaron;am savas dzīves priek&scaron;ā.</p> <p>"Visi zina, ka zaļās vārnas ir reti sastopami putni. Taču ir arī Zaļā Vārna, vienīgais eksemplārs pasaulē &mdash; īpatnējs, lāgiem neganti ironisks un varbūt mazliet ērcino&scaron;s, bet kopumā itin labdabīgs radījums. Tiesa, nav viegli viņu ieraudzīt, bet, ja tomēr paveicas, ar prātu grūti pieņemt Zaļās Vārnas esamību, toties, ja izdodas arī tas, dzīve mainās. Vientuļie vairs nav tik vientuļi, skumjie &mdash; tik skumji, un arī esamība rādās gai&scaron;ākos toņos. Kristīnes Ulbergas romāna varonei, spogulī skatoties, paveicas atrast Zaļo Vārnu &mdash; un ne tikai atrast, bet arī tuvāk viņu iepazīt. /Guntis Berelis/</p> <p>&nbsp;</p> <p>Par autori</p> <p>Kristīne Ulberga (1979) pla&scaron;āku atpazīstamību guva 2008.gadā, kad viņas romāns pusaudžiem &ldquo;Es grāmatas nelasu&rdquo; Jāņa Baltvilka konkursā &ldquo;Baltā vilka grāmata&rdquo; ieguva otro vietu. Līdz &scaron;im rakstniece sarakstījusi trīs grāmatas pusaudžiem &ldquo;Virtuālais eņģelis&rdquo;, &ldquo;Es grāmatas nelasu&rdquo; un &ldquo;Es grāmatas nelasu 2&rdquo;. Romāns &ldquo;Zaļā Vārna&rdquo; ir rakstnieces ceturtais romāns, un tas adresēts &mdash; kā rakstniece pati saka &mdash;&ldquo;visiem, kas dzīvē zaudēju&scaron;i brīvību&rdquo;.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18507&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18507&type=2Ēriks KūlisVilkuvilka slepenais plāns<p>Vai tu zini, kas ir Vilkuvilks? Varbūt visu vilku barvedis? Visniknākais no vilkiem? Un kas viņam padomā? To nezina neviens. Jo plāns ir slepens.</p> <p>Arī stāsta galvenajam varonim Dagnim, vienkār&scaron;am lauku puikam, nav zināms, ko iecerēju&scaron;i pagalma zvirbuļi un zīlītes un ko darbnīcā ik vakarus meistaro Dagņa tētis. Visi noslēpumi taps zināmi, ja izlasīsi Ērika Kūļa sirsnīgi uzrakstīto stāstu par Dagni, viņa tēti, mammu un... Vilkuvilku.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18506&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18506&type=2Valdis Rūmnieks, Andrejs MiglaViestura zobens<p>Vēsturiskais romāns &ldquo;Viestura zobens&rdquo; ir aizrautīgs, piedzīvojumiem un traģiskiem pavērsieniem pilns vēstījums par dižā senās Zemgales valdnieka Viestura dzīvi vienā, ļoti iz&scaron;ķirīgā gadā.</p> <p>Kā allaž Valda Rūmnieka un Andreja Miglas vēsturiskajos romānos, stingra dokumentalitāte vienojas ar māksliniecisku izdomu, tautas ticējumiem un nostāstiem, atklājot seno zemgaļu godaprātu un varonību. Romānā pla&scaron;i atspoguļota seno zemgaļu dzīve &ndash; pils nostiprinā&scaron;ana, dažādu sabiedrības slāņu savstarpējās attiecības, arī attiecības ģimenē, jaunie&scaron;u mīlestība, līgavas zag&scaron;ana, Lielās dienas tradīcijas utt.</p> <p>Uz Latvijas augstākā militārā apbalvojuma &ndash; Viestura ordeņa &ndash; iekalts gadaskaitlis &ndash; 1219. Kālab tie&scaron;i &scaron;is gads &ndash; lasiet romānā &bdquo;Viestura zobens&rdquo;!</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18505&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18505&type=2Laimdota SēleVentspils rūķi un viņu draugi<p>Grāmata ir rakstnieces, žurnālistes un tulkotājas Laimdotas Sēles pirmais darbs, kas adresēts bērniem, taču būs saisto&scaron;s arī viņu vecākiem, kuri nav aizmirsu&scaron;i brīnumaino pasaku pasauli. Grāmatā apkopoto divpadsmit literāro pasaku varoņi- Kordēlijs Monetāriuss, saukts par Kriņģelīti, gudrā žurka Umbertīne, bibliotēkas grāmatu gariņ&scaron; Ernestiņ&scaron;, runcis Plukatiņ&scaron;, Ogļu Su&scaron;ķis, Miltu Ru&scaron;ķis un daudzi citi mīt gan Tirgus laukumā, gan zvaigžņu lūkotavā, gan Piejūras brīvdabas muzejā, gan citviet Ventspilī.</p> <p>Grāmata vienlaikus ir arī kā ceļvedis pa dažādām pilsētas vietām, kuras labāk iepazīt palīdz Ventspils rūķi un viņu draugi. Pasakas rosina aizdomāties par labestību, mīļumu, draudzību- mūžīgām vērtībām, kuras nepiecie&scaron;amas ikvienam. Viens no grāmatas varoņiem Kriņģelītis uzskata, ka draugi ir tie &bdquo;ar kuriem kopā var priecāties un skumt, jokot un klusēt, kas gatavi allaž palīdzēt un kuriem palīgā dodas ar prieku. Ikviens- rūķis vai žurka, runcis vai kovārnis, cilvēks vai spoks&ndash; kopā ar draugiem jūtas labāk nekā vienatnē, siltāk un dro&scaron;āk. Lai kas arī notiktu, draugu vidū nav bail, un tā var paveikt to, kas vienam nav pa spēkam&bdquo;. Savukārt Umbertīne domā, ka &bdquo;&hellip;draugus var atrast visur. Viņi vienkār&scaron;i uzrodas&hellip; parādās no kaut kurienes&hellip;visu laiku nebija un pēk&scaron;ņi ir&hellip;&rdquo;. Grāmata, neap&scaron;aubāmi, visvairāk aizraus mazos ventspilniekus, liekot paskatīties uz tik zināmām, pierastām vietām rūķu, spoku un citu varoņu acīm.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18504&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18504&type=2Megija StīvoteraTrīsas<p><strong>Aukstums</stro g>&nbsp;&nbsp; Greisa gadiem ilgi lūkojusies uz vilkiem mežā aiz savām mājām. Kāds vilks ar dzeltenām acīm &ndash; viņas vilks &ndash; savukārt vēro Greisu. Viņai &scaron;is vilks &scaron;ķiet ļoti tuvs, lai gan meitene nezina, kāpēc tā.<br /><br /><strong>Karstums</strong>&nbsp;&nbsp; Semam ir divas dzīves. Būdams vilks, viņ&scaron; klusi uzturas tuvumā meitenei, kuru mīl. Tomēr katru gadu uz neilgu laiku viņ&scaron; pārvēr&scaron;as par cilvēku, bet neuzdro&scaron;inās runāt ar Greisu, līdz...<br /><br /><strong>Trīsas</strong>&nbsp;&nbsp; Greisa un Sems allaž sargāju&scaron;ies runāt par mīlestību. Taču, kad abi beidzot atzīstas viens otram, noliegt to vairs nav iespējams. Semam jāpūlas palikt cilvēka veidolā, un Greisai jācen&scaron;as viņam palīdzēt, lai arī tādēļ jāuzplē&scaron; pagātnes rētas, jāuzņemas atbildība par trauslo tagadni un nākotnes neiespējamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Par autori</p> <p>Megija Stīvotera (Maggie Stiefvater, dz. 1981) ir amerikāņu rakstniece, kuras fantastikas romāni ierindojas pārdotāko grāmatu sarakstos visā pasaulē. Lai gan autores stils tiek vērtēts kā maģisks un romantisks, viņas darbus ar aizrautību lasa visdažādākā vecuma cilvēki.</p> <p>&nbsp;</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18503&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18503&type=2Diāna ČemberlenaTrauslais dzīvības brīnums<p>Romāns "Trauslais dzīvības brīnums" ir magnētiski valdzino&scaron;s &ndash; kā stihija, kurā ļauts nolūkoties caur biezu stikla sienu, liekot lasītājam uzmanīgi tvert triju draudzeņu dzīves nianses, vienlaikus krietni pārdomājot katram savējo.</p> <p>Nepabeigta vēstule ir vienīgais pavediens divu sievie&scaron;u rokās, lai saprastu, kāpēc viņu tuvākā draudzene un dvēseles radiniece Noela ir aizgājusi uz neatgrie&scaron;anos. Krā&scaron;ņā, dzīvi mīlo&scaron;ā, pilnasinīgā un bezgala labsirdīgā Noela nevarēja vienkār&scaron;i aiziet, neko nepaskaidrojot&hellip;</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18502&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18502&type=2Megija StīvoteraSvārstības<p>Megija Stīvotera (Maggie Stiefvater, dz. 1981) ir amerikāņu rakstniece, kuras fantastikas romāni ierindojas pārdotāko grāmatu sarakstos visā pasaulē. Lai gan autores stils tiek vērtēts kā maģisks un romantisks, viņas darbus ar aizrautību lasa visdažādākā vecuma cilvēki.</p> <p>Kad Greisa un Sems ir atradu&scaron;i viens otru, viņi zina, ka jācīnās, lai paliktu kopā. Semam tas nozīmē noslēgt rēķinus ar vilkača pagātni. Savukārt Greisai jāraugās nākotnē, kas kļūst arvien neskaidrāka.&nbsp;Viņu pasaulē ienāk jauns vilkacis Kols, kuram pagātnē ir daudz sāpīgu pārdzīvojumu un briesmu pilnu notikumu. Viņ&scaron; cīnās pats ar saviem dēmoniem, pieņemot dzīvi vilka ādā un noliedzot saites ar savu cilvēcisko esību.&nbsp;Greisai, Semam un Kolam dzīve ir pastāvīga cīņa starp diviem spēkiem &ndash; vilka un cilvēka būtību, un vienlaikus abas savas puses atsedz mīlestība. Tā ierobežo un pacilā, atbrīvo un savažo, vilina un rada nemieru. Kad dzīve sabrūk, paliek vēl tie&scaron;i mīlestība. Taču &ndash; vai ar to pietiks?</p> <p>Viņu acis &ndash; cilvēku acis vilka galvā &ndash; atgādināja ūdeni: dzidru ūdens zilgmi, kas atspoguļo pavasara debesis, lietū uzplūdu&scaron;a strauta brūnumu, zaļganu ezeru vasaras vidū, kad sāk ziedēt aļģes, ledus aizsprostotas upes pelēcību. Agrāk vienīgi Sema dzeltenās acis vēroja mani starp lietū izmirku&scaron;o bērzu stumbriem, bet nu es jutu visa bara skatienu smagumu. Labi zināmu, bet vārdos neizteiktu patiesību smagumu.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18500&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18500&type=2Rudīte LapšāneSporta svētki pirmsskolā<p>Pirmsskolas skolotāja ar 15 gadu pieredzi piedāvā pirmsskolas skolotājiem sporta svētku idejas visiem gadalaikiem. Grāmatas ievadā atrodams sporta svētku raksturojums un kopējie ieteikumi stafe&scaron;u vadī&scaron;anā. Tālākajā daļā lasītāji iepazīs svētku scenārijus ar ieteicamām rotaļām, nolikumu un svētku programmu paraugus. Grāmatas otrajā daļā aprakstītas sporta rotaļas, kuras var izmantot visos gadalaikos.</p> <p>Grāmata būs noderīga visiem, kas organizē sporta pasākumus pirmsskolas mācību iestādēs un skolās, kā arī ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni.</p> <p>Visas grāmatā ietvertās idejas autore ir pārbaudījusi savā darbā.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18499&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18499&type=2Arturs HeniņšSmilšu pulkstenī birst cits laiks<p>Arturs Heniņ&scaron; ir daudzu vēsturiski dokumentālo romānu autors. Apgāds &ldquo;Jumava&rdquo; ir nolēmis izdot vienreizēju vēsturisku romānu &ldquo;Smil&scaron;u pulkstenī birst cits laiks&rdquo;, kurā aprakstīti spilgti vēsturiski brīži. 1905. gada idejas un notikumi mutuļo ļaužu prātos vēl tūksto&scaron;iem dienu, kara tiesas tos diendienā atgādina vēl vairākus gadus. Kamēr vien cilvēku atmiņā dzīvo no&scaron;auto un pakārto tēli, cietumos un Sibīrijas nometinājumos nīkuļo līdzdalībnieki, pasaulē klīst trimdinieki, kas zemdegās gruzd.</p> <p>Tiem lasītājiem, kas iecienīju&scaron;i viņa &ldquo;smil&scaron;u kalna&rdquo; triloģiju, kas veltīta Rīgai, būs labi pazīstams &scaron;ī autora stils. Artura Heniņa romānu firmas zīme ir arhīvu izpētes darbs. Triloģijās tiek aprakstīts laika posms no 1893. līdz 1906. gadam, otrajā un tre&scaron;ajā grāmatā &ndash; koncentrējoties uz 1905. un 1906. gada notikumiem Rīgā.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18498&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18498&type=2Aldona CinīteSirds dziesma<h1>Liriskās pārdomas par cilvēka esamības sāpēm un prieku, par dzīves sūtību, jūtām un pasaules skatījumu.</h1>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18496&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18496&type=2Dzintra ŽuravskaSenču mantojums un lāsts<h1><span>Senču mantojums un lāsts rakstīts romāna formā un ir veltījums tuviniekiem, dzimtai. Tas ir dzimtas likteņa stāsts, kas attēlots vairāku paaudžu garumā.</span></h1>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18495&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18495&type=2Rišela MīdaVampīru akadēmija 2. Salnas skartie<p>Vērienīga nemirstīgo vampīru uzbrukuma dēļ Svētā Vladimira akadēmijā tiek izziņota augstākā trauksmes pakāpe. Strigoi cen&scaron;as iznīcināt Moroi aristokrātiju, tāpēc skolēnu brīvdienu brauciens uz Aidaho sniegotajiem kalniem kļūst gandrīz vai par obligātu viņu dro&scaron;ības garantiju.</p> <p>Tomēr Roze Hetaveja pat &scaron;ādos apstākļos cīnās ar mīlas dzīves problēmām. Attiecības ar apburo&scaron;o skolotāju Dimitriju nedrīkst gūt piepildījumu, turklāt viņai uzrodas konkurente.</p> <p>Varētu &scaron;ķist, ka Moroi slēpo&scaron;anas kūrorts ir nevainojams patvērums, taču Rozei un viņas draugiem draud lielākas briesmas, nekā meitene jelkad spētu iedomāties.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18494&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/keipenes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=18494&type=2S.Dž. VotsonsPirms es aizeju gulēt<p>Guļamistaba man ir sve&scaron;a. Iepriek&scaron; neredzēta. Es nezinu, kur atrodos un kā te nokļuvu. Nezinu, kā tik&scaron;u mājās. Ar atvieglojumu pamanu, ka vannas istabas durvis stāv pusvirus, es ieeju un ieslēdzos. Seja, kas raugās man pretī, nav manējā. [..] Man izlaužas neartikulēta skaņa. Tas nevar būt! Spogulī redzamais cilvēks esmu es pati, tikai par divdesmit gadiem vecāka. Nē. Divdesmit pieciem. Vēl vairāk. Nē, es nespēju noticēt. Nē! Tas nevar būt...&rdquo;</p> <p>Atmiņas ir nozīmīga mūsu dzīves daļa. Bet, ko darīt, ja katru reizi, aizejot gulēt, viss tiek pazaudēts? Vārds, identitāte, pagātne, pat ģimene, kuru tik ļoti mīlat, &ndash; viss naktī ir aizmirsts. Ik rītu apkārtējā pasaule ir nepazīstama un biedējo&scaron;a, cilvēki &ndash; sve&scaron;i. Kā saprast, kas noticis? Kam uzticēties, un kam &ndash; ne?</p> <p>Psiholoģiskais trilleris &ldquo;Pirms es aizeju gulēt&rdquo; ir angļu rakstnieka Stīva Dž. Votsona debijas romāns, kas ieguvis neviltotu lasītāju atzinību. Darbs ir tulkots vairāk nekā trīsdesmit valodās.</p>Mon, 11 Jun 2012 00:00:00 +0300