Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārcienas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Mārcienas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Mārcienas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/marcienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6031&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/marcienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6031&type=2Bernārs Vērbers"Enģeļu impērija" _MD<p>&nbsp;</p> <p>Romāna<a href="http://biblioteka.madona.lv/Alise/alise3i.asp?critattr=AUTHOR&amp;critval=Verbers&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;Hid4=on&amp;lang=lv">&nbsp;"Enģeļu impērija"</a> impērijais Mi&scaron;els Pensons nomirst un nonāk pēcnāves valstībā. Ikviens cilvēks tur stājas tiesas priek&scaron;ā, kurā tiek novērtēts viņa mūža devums un atkarībā no iegūtā punktu skaita viņ&scaron; vai nu tiek paaugstināts par eņģeli, vai tiek sūtīts uz Zemi jaunā reinkarnācijā. Pateicoties sava advokāta Emīla Zolā pārliecino&scaron;ajai runai, Mi&scaron;els Pensons tiek novērtēts ar eņģelim nepiecie&scaron;amo punktu skaitu un var kļūt par sargeņģeli trim cilvēkiem. Viņa uzdevums kā eņģelim ir panākt, lai vismaz viens viņa protežē arī iegūtu nepiecie&scaron;amos piecsimt punktus. <br />Lasītājam ir iespēja izsekot, kas ar katru no &scaron;iem trim cilvēkiem notiek visas dzīves garumā. Savukārt eņģeļi nolēmu&scaron;i noskaidrot, kur īsti mīt Dievs. Autors ļauj iepazīt Paradīzi kā vietu, kur mīt būtnes, kas vēl mums labu un cen&scaron;as mūs glābt. Dažkārt pat pret mūsu pa&scaron;u gribu!<br />... Kāds ir eņģeļu skatījums uz ņudzo&scaron;o cilvēku pūli, kas dzīvo uz Zemes? Vai tie&scaron;ām katram debesīs ir savs sargeņģelis? Kas ar mums notiek pēc nāves? Un vai pēc debesīm, zemes, jūras un zvaigznēm Paradīze nav pēdējā izpētes vērtā robeža?...</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://biblioteka.madona.lv/Alise/alise3i.asp?critattr=AUTHOR&amp;critval=%23%C4%81%23Verb% C4%93rs&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;Hid4=on&amp;lang=lv"></a>&nbsp;</p>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0300