Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Siguldas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Siguldas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Siguldas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12321&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12321&type=2Šarlote LinkaKad klusums beidzas<p>Stenberijā bija iestājies dīvains klusums.<br />Milzīgs, visaptvero&scaron;s klusums, it kā pasaule būtu mitējusies elpot. Putni klusēja. Neskanēja neviena putna balss.<br />Kas tik skaistā, tik saulainā dienā varētu likt putniem apklust?</p> <p>Džesika Vālberga no pastaigas atgriežas Stenberijhauzā, kur viņa kopā ar vīru un dažiem draugiem pavada brīvdienas. Draudīgais klusums, kas viņu sagaida, ir kā priek&scaron;vēstnesis &scaron;ausmino&scaron;ajam noziegumam, kas ielauzies idilliskajā lauku klusumā un mierā.<br />Bet vai miers un idille jelkad ir biju&scaron;i īsti? Džesika netic policijas iegūtajiem pierādījumiem un mēģina saviem spēkiem at&scaron;ķetināt Stenberijhauzas un tās iemītnieku noslēpumu. Uz aizvien nestabilākiem pamatiem &scaron;ķiet būvēts draugu pulciņ&scaron;, kur&scaron; līdz &scaron;im sevi uzskatīja par lielu, laimīgu ģimeni.<br />Un kāda loma &scaron;ajos notikumos ir sve&scaron;iniekam Filipam Bovenam, kur&scaron; regulāri ložņā ap gruntsgabalu un pat pretendē uz tā īpa&scaron;umtiesībām?<br />Kamēr Džesika cen&scaron;as izdibināt visus noslēpumus, pretrunas un neatbilstības, viņa nepamana briesmas, kas pēk&scaron;ņi draud viņai pa&scaron;ai. Pārāk vēlu Džesika aptver baiso patiesību, ko glabājusi gadiem ilgā klusucie&scaron;ana.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Kad klusums" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23kad+klusums+beidzas&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12320&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12320&type=2Kivirehks AndrussVīrs, kas zināja čūskuvārdus<p>Iztēlojoties pēr&scaron;anās skatu pirms simtiem gadu, kad mežs vēl bija pilns ar cilvēkiem, jutos kā noburts! Tad gan visiem koku zariem vajadzēja būt nolīku&scaron;iem no sievām. Bet nu pērēju palicis maz, knapi divi desmiti, un viņu vidū daudzas večas, uz kurām nebija prieka skatīties. Tomēr visas pērās ar sparu, un vienā ritmā ar krīto&scaron;ajām ozolzaru slotām no viņu pleciem pacēlās smalki mēnessgaismas putekļi, kvēlodami gluži kā dzīva uguns. "Skaisti!" Pertels noelsās un ar acīm vai aprija kādu sievieti, kas uz brītiņu bija nolikusi slotu un ar lielu patiku staipījās, tādējādi vēl brangāk sasliedama savus varenos krū&scaron;u izciļņus. No igauņu valodas tulkojusi Zane balode. Vitolda Kucina zīmējumi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Vīrs, kas zināja.." href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23v%C4%ABrs%2C+kas+zin%C4%81ja+&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12319&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12319&type=2Aija Zuja, Imants Aleksandrs OzerskisSlepenais spēks<p>Žurnāliste A. Zuja un dziednieks I.A. Ozerskis ir rēzeknie&scaron;i, un viņu pārsteidzo&scaron;ās sadarbības rezultāts &mdash; &scaron;is kriminālromāns.<br />Romāna darbība aptver gan pagāju&scaron;ā gadsimta pirmo pusi, gan mūsdienas. Eiropā dzimu&scaron;ās nacisma idejas sasniedz arī Latviju. Kaut Otrā pasaules kara zezultātā fa&scaron;istiskā Vācija tiek sagrauta, ārie&scaron;u rases virskundzības ideju īstenotāji izklīst pa pasauli, lai turpinātu iecerēto. &Scaron;im nolūkam uz unikāli aprīkotas zemūdenes tiek radīts SS "smadzeņu centrs", tas darbojas arī pa&scaron;laik un dro&scaron;i vien darbotos vēl ilgi -- arī Baltijas jūrā, ja vien... Kāds ir prāmja Estonia bojāejas cēlonis? <br />Un kā hitlerie&scaron;u saausto tīklu pārrauj uzņēmīga meitene Kamilla? Par to vēsta &scaron;ī aizraujo&scaron;ais, mūsdienu latvie&scaron;u literatūrai itin neraksturīgā grāmata.<br />Latvie&scaron;u prozas interesentiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Slepenais spēks" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23velnakmens+ve%C4%BCas&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12317&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12317&type=2Arturs HeniņšVelnakmens veļas<p>Vecmeistars Arturs Heniņ&scaron; piedāvā lasītājiem pamatīgu izmēru darbu, kas titullapā tiek pieteikts kā &laquo;vēsturisks romāns par latvie&scaron;iem Krievijā 20. gadsimta 30. gados&raquo;. Tiem lasītājiem, kas iecienīju&scaron;i viņa &laquo;smil&scaron;u kalna&raquo; triloģiju, kas veltīta Rīgai, būs labi pazīstams &scaron;ī autora stils. Artura Heniņa romānu firmas zīme ir arhīvu izpētes darbs. Velnakmens veļas pamatā iestrādāti materiāli, kas glabājas gan Latvijas Valsts arhīvā, gan dažādās Maskavas krātuvēs, kuri liecina par latvie&scaron;u traģiskajiem likteņiem komunistiskajā Krievijā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Velnakmens" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23velnakmens+ve%C4%BCas&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12315&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12315&type=2Žirarda StefānijaSvīteru ķirurģija, kā pagatavot jaunas lietas no veciem svīteriem<p>Kā pagatavot jaunas lietas no veciem svīteriem. Ir laiks pārveidot visus savus nonēsātos, nedaudz saplīsu&scaron;os vai novecoju&scaron;os svīterus par jauniem, brīni&scaron;ķīgiem priek&scaron;metiem savai garderobei un mājām. Izdevums parādīs tev kā izvēlēties, griezt, pār&scaron;ūt, filcēt un rotāt veco svīteru audumus, pārveidojot tos par skaistām rokas somiņām, cimdiem, &scaron;allēm, cepurēm un svīteriem ar kapucēm, svārkiem, rotaslietām, mīkstajām rotaļlietām, spilveniem un vēl daudz ko citu! Tulkojusi Anda Zūle-Lapimaa.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Svīteru ķirurģija" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23sv%C4%ABteru&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā kalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12313&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12313&type=2Juris ŠteiselisBiškopība iesācējiem<p>Grāmatas autors ir viens no vado&scaron;ajiem bi&scaron;kopības speciālistiem Latvijā, tāpēc viņa pieredze un zinā&scaron;anas var lieti noderēt gan tiem, kuri tikai sāk veidot savu bi&scaron;u dravu, gan tiem, kuriem jau ir saimes, tomēr dažkārt rodas arī kādas problēmas. Grāmatā raksturota bi&scaron;u bioloģija, bi&scaron;u saimes, kā arī darbi dravā no pavasara līdz ziemai.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a title="Bi&scaron;kopība" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=AUTHOR&amp;critval=%23%C4%81%23%C5%A1teiselis&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12312&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12312&type=2OšoApskaidrības ABC<p>&Scaron;ajā grāmatā apkopotas 20.gadsimta domātāja un mistiķa O&scaron;o (1931&ndash;1990) pārdomas par dažādiem vārdiem un to nozīmi.</p> <p><br />O&scaron;o mācība neietilpst kādā noteiktā domātāju skolā; tā aplūko visu pasaulē notieko&scaron;o &ndash; no cilvēku individuālajiem centieniem atrast dzīves jēgu līdz satrauco&scaron;ākajām sociālajām un politiskajām problēmām, ar kurām sastopas mūsdienu sabiedrība. Viņa grāmatas nav sarakstītas &ndash; tās ir sastādītas, izmantojot audio un video formātā ierakstītas improvizētas runas, ko viņ&scaron; 35 gadu laikā ir teicis dažādu tautību cilvēkiem.</p> <p><br />O&scaron;o domas bieži &scaron;ķiet paradoksālas, provocējo&scaron;as, pat pretrunīgas, taču tās ir arī dziļas, dzīvi apliecino&scaron;as, dzirksto&scaron;a humora piesātinātas. Dažkārt tās tiek izteiktas līdzību vai pat pikantu anekdo&scaron;u formā.</p> <p><br />O&scaron;o neuzstāj, viņ&scaron; aicina &ndash; nevis dzīvot, lai vairāk "sasniegtu", apmierinātu savu ego, bet gan vairāk (intensīvāk, pilnīgāk, totālāk) dzīvot. Pēc O&scaron;o uzskatiem, galvenās vērtības ir brīvība, patiesība, garīgums, spēja būt pa&scaron;am. O&scaron;o neuztiepj savu viedokli, viņ&scaron; saka: "Tu izmēģini, un, ja tu noskaidro, ka tas ir patiess, tad tikai tavā ziņā ir tam ticēt vai neticēt. Bet es neesmu tas, kur&scaron; tev dos ticību. Es varu dot tikai izziņas metodi. Patiesība būs tevis pa&scaron;a pieredzēta."</p> <p><br />O&scaron;o ir teicis, ka viņa darba mērķis ir palīdzēt radīt apstākļus jauna veida cilvēciskas būtnes dzim&scaron;anai. &Scaron;o būtni viņ&scaron; bieži sauca par "Zorbu Budu" &ndash; cilvēku, kas spēj gan baudīt &scaron;īs zemes priekus kā grieķis Zorba, gan būt kluss un mierīgs kā Gautama Buda. O&scaron;o darbus caurvij vīzija, kurā apvienota Austrumu mūžīgā gudrība ar Rietumu zinātnes un tehnoloģiju augsto potenciālu.</p> <p><br />O&scaron;o bieži uzsver, ka dzīvi jādzīvo tā, lai tajā netrūktu prieka, līksmes, aizrautības un spēlmaņa azarta. Tādēļ drūmi nopietnam nav jābūt pat, piemēram, seksam vai filozofijai. "Seksam ir jābūt līksmai norisei, nevis tik nopietnam pasākumam, par kādu tas ir padarīts pagātnē. Tam ir jālīdzinās spēlei, rotaļai." "Mācekļiem var piedot, ja viņi ir nopietni, taču, ja nopietni ir skolotāji, tad tas ir absurds. Tas nav piedodams, ja viņi neapzinās pat to, ka &scaron;ī ir tikai spēle."<br /><br />&Scaron;o grāmatu būs interesanti lasīt visdažādākajiem cilvēkiem &ndash; dzīves jēgas meklētājiem, apmierinātajiem un neapmierinātajiem, intelektuāļiem un vienkār&scaron;a darba darītājiem, jaunie&scaron;iem un sirmgalvjiem, sliņķiem un aktīvajiem, drūmajiem, apmulsu&scaron;ajiem, humoru mīlo&scaron;ajiem, tiem, kuri grib zināt, kas ir meditācija un tā sauktā Austrumu gudrība, ko nozīmē saprātīgums, kur meklēt paradīzi un vai to vispār iespējams sameklēt, kāda ir zinātnes, reliģijas un politikas daba. Domājo&scaron;s lasītājs tajā atradīs gan daudz ko jaunu, gan apstiprinājumu vai, gluži otrādi, izaicinājumu saviem līdz&scaron;inējiem uzskatiem.</p> <p><br />Un, galu galā, "mistikas" &scaron;ajā grāmatā nemaz nav pārāk daudz.</p> <p><a title="Apskaidrības ABC" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23apskaidr%C4%ABbas&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12311&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12311&type=2Siņelņikovs ValērijsSvētīgs uzturs<div class="descr">Jūs turat rokās grāmatu, kas iedvesmos jūs mainīt savu dzīvi un pavērs ceļu, kas ved uz veselību un harmoniju. &Scaron;ajā grāmatā izklāstītos uztura principus ieteikusi ievērojamā Veselības un Prieka skola, kuru vada dakteris Siņeļņikovs. Pozitīvais efekts, ko dod &scaron;o principu ievēro&scaron;ana, ir tik iespaidīgs, ka tika nolemts &scaron;īs zinā&scaron;anas dot lasītājiem, līdz ar to paverot arī viņiem iespēju uzsākt svētīgu dzīvi. &Scaron;ajā grāmatā jūs uzzināsit visu par pareiza uztura likumiem. izmantojot tos, jums nenāksies kardināli mainīt savu dzīvesveidu, bet vajadzēs vienīgi: koriģēt ierasto uztura shēmu; savā rācijā neiekļaut uzmācīgi reklamētos produktus; lietot veselīgu, enerģētiski tīru, svētīgu uzturu. Pateicoties &scaron;o vienkār&scaron;o likumu ievēro&scaron;anai, jūsu domas kļūs gai&scaron;as un tīras, apziņa atbrīvosies no "piesārņojuma" un pacelsies daudz augstākā pakāpē. Jūs redzēsit, kā mainās jūsu emocijas, domas un rīcība un kā veidojas jūsu nākotne, kurā nav vietas slimībām un neticībai par saviem spēkiem. Pievienojaties tik daudzajiem &scaron;ā SVĒTĪGĀ UZTURA piekritējiem, un jums pavērsies laimīga, veselības un prieka pilna dzīve.No krievu valodas tulkojusi Marita Freija.</div> <p><a title="Svētīgs uzturs" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=sv%C4%93t%C4%ABgs+uzturs&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā<br /></a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12310&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12310&type=2Emabile Terēza u.c.Inovatīvā domāšana<p>Kā saglabāt konkurētspēju mūsdienu strauji augo&scaron;ajā pasaulē? Rado&scaron;ais spēks un inovatīvs gars ir nopietna priek&scaron;rocība, taču, daudzi uzņēmumi tos uzskata par grūti sasniedzamiem un nevadāmiem fenomeniem. Žurnāls "Harvard Business Review" publicējis dažus no labākajiem rakstiem par inovāciju veido&scaron;anu un to veiksmīgu izmanto&scaron;anu. &Scaron;ajā grāmatā apkopotas galvenās idejas, kā uz rado&scaron;o spēku palūkoties no uzņēmuma stratēģiskā skatu punkta. No angļu valodas tulkojusi Agnese Orupe.</p> <p><a title="Inovatīvā domā&scaron;ana" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%23inovat%C4%ABv%C4%81+dom%C4%81%C5%A1ana&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskajā katalogā</a></p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12309&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=12309&type=2Anda Kalniņa-Stūrītejaunās grāmatasAnda Kalniņa-Stūrīte „12 iedvesmas stāsti"<div class="descr">Jaunas idejas ierosmei par to, kā vadīt komandu. Grāmatā uzzināsiet, ko par komandu vadī&scaron;anu domā: viens no pieredzēju&scaron;ākajiem Latvijas pilotiem; Latvijas vienīgā ledlauža kapteinis; viens no Latvijā populārākajiem &scaron;efpavāriem; alpīnists, kur&scaron; sev un citiem palīdzējis sasniegt 8000 m augstumu; luterāņu bīskaps ar mediķa izglītību un žurnālista pieredzi; armijas komandieris, kur&scaron; vadījis komandas kara apstākļos; viens no Latvijas ievērojamākajiem režisoriem; mūzikas grupas, kas aktīvi darbojas turpat jau 30 gadus, līdere; populāras Latvijas sievie&scaron;u sporta komandas kapteine; vadītāja vienā no lielākajiem Latvijas privātajiem bērnudārziem; ķirurgs, kur&scaron; Latvijā iedzīvina inovatīvas ārstē&scaron;anas metodes. Ginta Rodera mākslinieciskais noformējums.</div> <div class="descr"><a title="12 iedvesmas stāsti" href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/?critattr=TITLE&amp;critval=%23%C4%81%2312+iedvesmas&amp;opty=3&amp;srchty=1&amp;izdty_book=on&amp;izdty_periodic=on&amp;izdty_analythic=on&amp;Hid1=on&amp;Hid2=on&amp;Hid3=on&amp;lang=lv">Skatīt ierakstu elektroniskājā katalogā</a></div> <p>&nbsp;</p>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11542&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11542&type=2Vikija MaironaDjū<p>Vikijas&nbsp; Maironas vēstījumā <strong><a href="http://kultura.delfi.lv/news/entertainment/book/vikija-mairona-brets-viters-dju-mazpilsetas-bibliotekas-kakis-kas-aizkustinaja-pasauli.d?id=36948533">&bdquo;Djū&rdquo;</a></strong> galvenais varonis - &nbsp;Djū Lielais Grāmatnieks ir visslavenākais kaķis, kas jebkad staigājis pa zemes virsu &ndash; Djū visur pazīst, par viņu runā un viņu mīl. Kāpēc? Tāpēc, ka Djū ir ļoti neparasts. Viņa mājas ir kādas amerikāņu mazpilsētas bibliotēka. Djū tur ir galvenā persona &ndash; gan īstenais saimnieks, gan rotaļu meistars, gan vājāko aizstāvis, gan noskumu&scaron;o mierinātājs. Par to, kā Djū mainīja bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju ikdienu un visas pilsētiņas dzīvi, lasiet &scaron;ajā valdzino&scaron;ajā, aizkustino&scaron;ajā grāmatā!</p>Sat, 26 Feb 2011 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11541&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11541&type=2Džuljāna Alio, Azīza KarrāraDekupāža ar kraklē<div class="description full"> <p>Kraklē jeb plaisājuma tehniku izmantoja jau 18.gadsimta meistari, lai pie&scaron;ķirtu gleznojumiem, mēbelēm un citiem priek&scaron;metiem senatnīgu izskatu. Dekupāža ar kraklē pārvēr&scaron; ikdieni&scaron;ķus priek&scaron;metus par īstiem mākslas darbiem: vienkār&scaron;a kastīte pēk&scaron;ņi izskatās ļoti vērtīga, bet parasts stikla &scaron;ķīvis kļūst par greznu trauku. Atklājiet &scaron;īs maģiskās tehnikas noslēpumus, lai pa&scaron;i pārveidotu vāzes, rāmjus, sveces, bloknotus un paplātes oriģinālās dāvanās vai interjera priek&scaron;metos.</p> </div>Sat, 26 Feb 2011 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11540&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11540&type=2Mazvērsīte, DaigaPusvārdā. Jānis Zābers<p><a href="http://kultura.delfi.lv/news/entertainment/music/prezentes-daigas-mazversites-gramatu-pusvarda-janis-zabers.d?id=35499905">"Pusvārdā. Jānis Zābers" </a></p> <p>Grāmata ir autores atzī&scaron;anās mīlestībā māksliniekam ar saules balsi, vienlaikus iepazīstinot lasītājus ar piecus gadus vāktiem atmiņu stāstiem, dokumentiem, faktiem, apstākļiem un notikumiem, kuri palīdz jaunā gaismā skatīt dziedātāja dzīves un daiļrades līkločus.</p>Sat, 26 Feb 2011 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4610&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/siguldas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4610&type=2Ābele Ingajaunās grāmatasIngas Ābeles jaunā stāstu grāmata "Kamenes un skudras"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Siguldas novada bibliotēkā ir pieejama jaunā novadnieces - Ingas Ābeles stāstu grāmata "Kamenes un skudras".</p> <p><a href="http://sigulda.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp?Prev=0&amp;Next=0&amp;Curr=1&amp;Ident=7022426&amp;catalogue=1&amp;P4=2&amp;opty=26">skatīt&nbsp;aprakstu elektroniskajā katalogā</a></p> <p><a href="http://diena.lv/lat/izklaide/literatur a/izdod-ingas-abeles-stas tu-krajumu-kamenes-un-sku dras">Skatīt anotāciju</a></p>Wed, 18 Aug 2010 00:00:00 +0300