Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Olaines Bibliotēkalvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42748&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42748&type=2Jaunās grāmatasOlaineFrederiks BeigbedersBeigbeders, Frederiks - Ekstazī stāsti<p>80.gados par naktsdzīves neatņemamu sastāvdaļu kļūst mazās ekstazi tabletes, ko citi dēvē arī par "mīlestības zālēm" ar iespaidīgiem blakusefektiem. Tās liek dejot visu nakti tehno ritmos, pakļauties karstuma viļņiem, glāstiem un ciest no dehidratācijas.&nbsp;"Mīlestības tabletes" baudīja arī tie, kas grieza zobus, cieta no eksistenciālām sāpēm un mēģināja izdarīt pa&scaron;nāvību. Kā jebkuram piedzīvojumam, arī ekstazī ir savi kāpumi un kritumi un autors, vairs tās nelietojot, arī citiem neiesaka bojāt savas smadzenes. Katrs no &scaron;iem stāstiem ir kā spēcīgs franču aromāts, pēc kuru izlasī&scaron;anas ir vēlme ievilkt svaigu gaisa malku.</p> <p><br />Izdodot &scaron;o grāmatu, izdevējam ir vēlme novērot latvie&scaron;u lasītāju reakciju, tādējādi izdabājot "dzīvā klasiķa" mērķim &ndash; likt apjaust stereotipu ietekmi uz sevi. Beigbeders lieliski apzinās savu darbu vērtību un pazīst savus lasītājus, tādēļ radījis literatūru, kuru, kaut vai slepus, zem segas, vientuļā garāžā vai bēniņu stāvā, gribēs izlasīt pat kautrīgākais.</p> <p><br />Frederiks Beigbeders ir labi pazīstams lasītājiem Latvijā, un "Ekstazī stāsti" ir vienīgā viņa grāmata, kas līdz &scaron;im nav tulkota latviski.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42747&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42747&type=2Jaunās grāmatasOlaineKarīna RačkoRačko, Karīna - Saplēstās mežģīnes<p>Robeža starp dvēseles vēlmju skaistumu un destruktivitāti ir bīstami trausla...</p> <p><br />Ketlīna Rozenfelde ir respektablu mediķu vienīgā atvase, priek&scaron;zīmīga teicamniece. Uzaugusi psiholoģiski smacējo&scaron;ā vidē un nogurusi pūlēties attaisnot vecāku cerības, meitene vairāk par visu vēlas izcīnīt brīvību, tiesības dzīvot pa&scaron;ai savu dzīvi un piepildīt savus sapņus.</p> <p><br />Talantīgais plastikas ķirurgs Džonatans Holsts tiek dēvēts par visā valstī iekārojamāko vecpuisi. Viņ&scaron; ir radis pārdro&scaron;i izmantot dzīves piespēlētās iespējas un nesaudzīgi plosīt sievie&scaron;u sirdis, tomēr vīrie&scaron;a allaž nesatricināmās aukstasinības un vienaldzības vairogs slēpj tum&scaron;us pagātnes dēmonus.Pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus un iedragājot Džonatana jauno automa&scaron;īnu, Ketlīna vēl nenojau&scaron;, ka pievilcīgais ārsts būs viņas vasaras prakses vadītājs.</p> <p><br />Abu skatieniem sastopoties, uz&scaron;ķiļas dzirksteles. Attiecības, kas sāku&scaron;ās naidīgi, pamazām pāraug svelmainā, nevaldāmā kaislē, kuras intensitāte nepakļaujas nekādām ētikas un veselā saprāta normām. Soli pa solim Ketlīna un Džonatans atklāj viens otra dvēseles kailumu... taču, maskām krītot, gaismā nāk &scaron;okējo&scaron;a patiesība. Jūtas ir trauslas, un dzīves plīst kā vissmalkākās mežģīnes...</p> <p><br />Kurā brīdī iekāre kļūst par apsēstību un attiecības sāk iznīcināt tevi pa&scaron;u? Vai ir iespējams atpakaļceļ&scaron;, ja atdodies otram vairāk, nekā jebkad esi piederējis pats sev?</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42746&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42746&type=2Jaunās grāmatasOlaineArno JundzeJundze, Arno - Sarkanais dzīvsudrabs<p><em>"Viduslaiku karaļi alka iegūt īpa&scaron;umā alķīmiķu daudzināto filozofu akmeni, jo tas solīja mūžīgu jaunību, laimi un bagātību. 20. gadsimta 90. gados vēsture atkārtojās daudz vienkār&scaron;āk &mdash; nekādu slepenu mācību vai aizplīvurotu mājienu. Ļautiņi primitīvi dzinās pakaļ padomju izlūkdienestu iztēlē radītajam sarkanajam dzīvsudrabam &mdash; izdomātai brīnumvielai, kas garantētu tā īpa&scaron;niekam pasaules kundzību. Vēl vairāk bija tādu, kas vienkār&scaron;i dzīvoja, gribēja būt laimīgi un mīlēt. Laikmetu griežos bruka sapņi un ilūzijas &mdash; nepazaudēt sevi un pa&scaron;cieņu izrādījās ļoti grūti. Latvija pēk&scaron;ņi kļuva brīva, bet atrast brīvību sevī spēka pietika ne katram, jo vajadzēja izdzīvot."</em> (Arno Jundze)</p> <p><br /><em>"Deviņdesmito gadu Latvija ir pateicīgs fons kārtīgam spriedzes romānam, un Arno Jundze to izmantojis pilnā mērā. Nesenajā mūsu valsts vēsturē viņ&scaron; atradis tādus sižeta pavērsienus un notikumus, kas lasītāja interesei neļauj atslābt ne mirkli. Te ir vieta gan slepkavām un bandītiem, gan miesas baudām un sirds&scaron;ķīstai mīlestībai, gan čekas aģentiem un mežabrāļiem, gan miru&scaron;ajiem un aug&scaron;āmcēlu&scaron;ajiem, gan garā bagātajiem un nabagajiem. Ja man vaicātu &mdash; vai tie&scaron;ām arī tā vajadzētu rakstīt par Latvijas divdesmitā gadsimta vēsturi, es ne&scaron;aubīgi atbildētu &mdash; jā, protams, ja vien rakstnieks spēj ņemt pretī to, ko dzīve sniedz pilnām riek&scaron;avām."</em> (Gundega Blumberga)</p> <p><br /><em>"Kas ir sarkanais dzīvsudrabs? Padomju režīma inde. Bet Jundzes romānā tas nokrāsojies sarkans tālab, ka ir nokļuvis tēloto cilvēku asinsritē, gribi vai negribi. Dozēts romantisms un fatālisms, kas tiecas dzīvot paralēli skaudri dokumentālai prozai, &mdash; tādu nolasu rakstnieka rokrakstu. Un tas gan atgādina, gan jautā vienlaikus: cik no cilvēka paliek pāri kā cilvēka pēc režīmu un pārdzīvojumu tektoniskajām pārmaiņām. Deviņdesmito gadu liecinieki atbildēs katrs sev pats, bet jaunāki lasītāji tiks atalgoti ar vēsturi kā piedzīvojumu."</em> (Gundega Rep&scaron;e)</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42745&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42745&type=2Jaunās grāmatasOlaineAnna Krista BelševicaBelševica, Krista Anna - Medījot dzīvi<p>Kristas Annas Bel&scaron;evicas pirmais dzejoļu krājums ir nopietns pieteikums profesionālajā literatūrā. Tam raksturīgs patiess domas dziļums un emocionālais spēks, tomēr &scaron;ī ir visnotaļ moderna dzeja ar savu oriģinālu māksliniecisko izteiksmi un interesantiem formas meklējumiem.</p> <p><br />Dzejoļu krājuma ievadā autore saka: "Es izsūk&scaron;u &scaron;o pasauli sausu un pārvērtī&scaron;u iedvesmā. Un viss, ko jaunā dzejniece redz un jūt savā pasaulē, tie&scaron;ām kļūst par viņas iedvesmas avotu &ndash; viņas realitātes paradigmu, kas iepunkto viņas un viņai tuvo cilvēku dienas."</p> <p><br />&Scaron;ī dzeja dzīvo &scaron;odienā, pagātnē un nākotnē &ndash; tā pat smaržo pēc laika un redz cauri dzīvei, sev un citiem. Tajā ir prieks un sāpes, smalki dvēseliskais un ikdieni&scaron;ķi raupjais.</p> <p><br />Dzejas liriskā varone pilnā amplitūdā meklē savu ceļu dzīvē &ndash; "medī dzīvi", kura ne vienmēr dodas viņai rokā vienkār&scaron;i. Taču autorei pietiek drosmes &scaron;ajos meklējumos atkailināt savas dvēseles dziļākos slāņus, un lasītājs, kas tiek aicināts līdzi "medībās", jūt &scaron;o patiesumu, kura izraisītais līdzpārdzīvojums savukārt sniedz vārdos grūti formulējamu literāru baudījumu.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42744&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42744&type=2Jaunās grāmatasOlaineLatvijas vēsturePauls BankovskisBankovskis, Pauls - Kur pazuda saimnieks?<p>Runājot, domājot par vēsturi, uzmanību ierasts vērst uz cilvēkiem &ndash; tomēr ar cilvēkiem kopā vēsturi piedzīvoju&scaron;i un pārdzīvoju&scaron;i arī dzīvnieki, par kuru pieredzi literatūra un pētījumi lielākoties cie&scaron; klusu. Rakstniekam Paulam Bankovskim ienāca prātā uzdot jautājumu "Kur pazuda saimnieks?", un tapa trīspadsmit krājumā apkopotie stāsti, kuros 20. gadsimta dramatiskie Latvijas vēstures notikumi un mūsdienu pasaules izaicinājumi skatīti dzīvnieku acīm.</p> <p><br />Katram stāstam Pauls Bankovskis pievienojis arī "atslēgu" &ndash; īsu, kodolīgu skaidrojumu par stāsta pamatā eso&scaron;ajiem vēstures notikumiem. Tas palīdz emocionālo grāmatu izmantot arī kā vēstures izziņas rīku, iespējams, arī skolā.</p> <p><br />Grāmatas autors saka: "&Scaron;īs grāmatas tap&scaron;ana izvērtās tik negaidīti smaga un sarežģīta, ka, ja vien būtu to apjautis iepriek&scaron;, varbūt nemaz nebūtu sācis rakstīt." Krājumā iekļautais stāsts "<span style="font-size: 13.6px;">Pērlīte" 2014.gadā tika apbalvots ar Prozas lasījumu galveno balvu.</span></p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><br /></span></p> <p>Pauls Bankovskis veidojis arī grāmatas ilustrācijas, izmantojot akvareļa tehniku. Konkrētās zīmējuma detaļas, ko apņem plūsto&scaron;o krāsu patvaļa, uzsver cilvēka un dzīvnieka bezspēcību vēstures griežu haosā.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42743&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42743&type=2VēstureJaunās grāmatasOlaineLatvijaLatvijas vēsture15. maija Latvija<p>Pagāju&scaron;i septiņdesmit septiņi gadi kop&scaron; "15.maija Latvija" ir kļuvusi par vēsturi. Objektīvi skatoties, K.Ulmaņa vadītās autoritārā valsts vieta un nozīme Latvijas kopējā vēsturē ir ievērojama, bet tās atstātās pēdas &ndash; pietiekami dziļas un neizdzē&scaron;amas, kuras gan var vērtēt dažādi un at&scaron;ķirīgi. Vienā svaru kausā būtu režīma pozitīvais veikums un neap&scaron;aubāmie sasniegumi, otrajā &ndash; tā pieļautās kļūdas un neveiksmes.</p> <p><br />Lai objektīvi paskatītos uz Kārļa Ulmaņa laiku, ir tapusi apjomīga vēstures grāmata, kuras veido&scaron;anā iesaistīju&scaron;ies izcili Latvijas vēsturnieki &ndash; Inesis Feldmanis, Aivars Stranga, Jānis Taurēns, Ineta Lip&scaron;a, Ilgvars Butulis, Eriks Jekabsons, Antonijs Zunda. Grāmatas zinātniskais redaktors &ndash; profesors Inesis Feldmanis.</p> <p><br />Grāmatā tiek apskatīti teorētiski jautājumi &ndash; vēsturiskā atmiņa, historiogrāfija, autoritāra režīma iezīmes; pla&scaron;i analizēta apvērsuma sagatavo&scaron;ana, norise, politiskā sistēma pēc apvērsuma, ideoloģija un propaganda, ārējā politika, iek&scaron;politika, kā arī kultūra, izglītība, patērtētāju kultūra un sociālā kontrole.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42742&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42742&type=2FantastikaJaunās grāmatasOlaineLatviešu autoru fantastikaFantastikas stāstiPiena ceļa dvēseles<p>Parastu cilvēku vidū slepus mājo reptiloīdi...Dienvidus tveicē tevi apmeklē noslēpumaina skaistule...Fotoaparāts, izrādās, ir bīstams ierocis...Uz tava balkona ierodas laika ceļinieks...Un esi uzmanīgs, jo mēbeles tevi vēro!</p> <p><br />Tre&scaron;ajā latvie&scaron;u autoru fantāzijas un fantastikas stāstu krājumā mutuļo krā&scaron;ņa iztēle, saplūst laiki, rosās mītiskas būtnes, autori pasmīn par populāriem mītiem, bet vietā uzreiz piedāvā pa&scaron;i savus &ndash; tikpat aizraujo&scaron;us un gandrīz, gandrīz ticamus. Lielu daļu stāstu vieno ceļa motīvs &ndash; tas ir ceļ&scaron; pagātnē vai nākotnē, ceļ&scaron; savā dvēselē un ceļ&scaron;, kas, kā uzzinām, turpinās arī pēc nāves.</p> <p><br />Krājumu veido se&scaron;padsmit stāsti, kas guva atzinību tre&scaron;ajā fantāzijas un fantastikas stāstu konkursā "Sapņu laiks". Autoru vidū &ndash; gan populāri rakstnieki, gan debitanti.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42741&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42741&type=2Jaunās grāmatasOlaineMonika ZīleZīle, Monika - Ar tādām neprecas<p>Laura ierodas Druvkalnē pieskatīt vasaras ceļojumā aizbrauku&scaron;ās krustmātes māju un atkopties pēc ilggadēju attiecību izir&scaron;anas, kam līdzi nācis darba zaudējums. Viņa pat iztēloties nespēj, kādas likteņa sviras iedarbinās sīks pakalpojums sve&scaron;am izskatīgam vīrietim un cik grodi abu gaitas jau drīz savīs vairāki neparedzēti gadījumi. Taču Lauras vasarai mazpilsētā un bildinājuma gredzena dārgakmenim noteikti pietrūktu spožuma bez draudzenes Ringoldas, vecās kaimiņienes Josta (Posta) kundzes, policista Romualda Pūkaiņa un krustmātes pagrabu izdemolēju&scaron;ajiem dimantu meklētājiem...</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42740&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42740&type=2Jaunās grāmatasOlaineJette UžāneElīna ApsīteUžāne, Jette. Apsīte, Elīna - Jettes dienu grāmata<p>Dzīvesstāsti iedvesmo, dod padomu, neļauj padoties, tie dod mums apsolījumu, arī es to varu...</p> <p><br />Klajā nākusi cimdu adītājas un domātājas, kas kop&scaron; bērnības visu mūžu pavadīja ratiņkrēslā, Jettes Užānes jeb Cimdu Jettiņas dienasgrāmatas.</p> <p><br />Dienasgrāmatās var redzēt brīdi, kad Jette saprot &ndash; viņai jādzīvo jēgpilni, skaisti un viņā ir tik daudz iek&scaron;ējo bagātību, ka tās var dāvināt arī citiem.</p> <p><br />Lai gan Jette adījusi daudzus cimdus ar tradicionāliem latvju rakstiem, taču viņa ir īpa&scaron;a ar to, ka sāka veidot savus rakstus. "Piemēram, &scaron;ie cimdiņi ir kā mīkla. Kas tas ir, kam zieds un ogas ir vienlaicīgi? Zemenēm! Nu, ja. Un tie ir zemeņu cimdiņi. Sarkanas odziņas un balti ziediņi blakām."</p> <p><br />Grāmatā būs arī Elīnas Apsītes komentāri. Viņa stāsta, ka grāmata izveidojas it kā divās plūsmās. Viens ir laiks, par kuru raksta Jette, un tad par to, kā pati Jette konkrētas situācijas komentēja Elīnai un kā viņa &scaron;os notikumus izjutusi.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42739&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42739&type=2Jaunās grāmatasOlaineGuntars RačsRačs, Guntars - 365 (1.daļa)<p>Guntars Račs jauno gadu sāka ar jaunu apņem&scaron;anos, katru dienu sarakstīt vismaz vienu dzejoli. Pēc pusgada, kad &scaron;o, katru vakaru dzejnieka FB profilā publicēto dzejoļu skaits sasniedz 183, bet ar tiem bija dalīju&scaron;ies daudzi tūksto&scaron;i cilvēku, vairāk kā 130 000 reižu, tika nolemts tos apkopot grāmatā "365 / 1.daļa". Katram dzejolim ir atzīmēts tā sarakstī&scaron;anas datums. Te nu tie ir.&nbsp;</p> <p><br />Turpinājums sekos, un jau nākamā gada sākumā gaidiet grāmatas 2.daļu.</p>Tue, 24 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42733&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42733&type=2Jaunās grāmatasOlaineKai ĀreleidaĀreleida, Kai - Pilsētu dedzināšana<p>XX gadsimta 50. un 60. gadu Taru. Nodegusi pilsēta, sadegu&scaron;as dzīves. Maza meitene, kas skatās pa atslēgas caurumiem.</p> <p><br />Vēlu rudenī ierodoties vasarnīcā, Tīna atklāj, ka viņas prombūtnes laikā māja ir apzagta un līdz ar aiznestajām lietām nozudis arī tēva portrets. Tuk&scaron;ā vieta pie sienas atsauc atmiņā bērnību un pēckara gadu Tartu, kur starp krāsmatām par zudu&scaron;ajiem neatkarības gadiem atgādināja studentu korporācijas lepnā ēka, bet ar komunālā dzīvokļa ikdienu konstatēja Vunderliha kundzes brīnumainie stāsti. Pieaugu&scaron;o attiecības un lēmumi meitenes dzīvē ievie&scaron; pārmaiņas, kas atstāj pēdas visā viņas turpmākajā dzīvē. Tikai pieaugusi Tīna saprot, ka no atmiņām nav iespējams aizbēgt. Katram noslēpumam vismaz reizi vajadzīgs kāds, kas to uzklausa.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42732&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42732&type=2Jaunās grāmatasOlaineKristīne UlbergaUlberga, Kristīne - Tur<p><em>"&Scaron;ī ir grāmata par teritoriju, kur pagāju&scaron;ā gadsimta astoņdesmitajos gados &mdash; okupācijas stagnācijas zenītā &ndash; bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iek&scaron;ējā dzīve &mdash; kā brīvības slēdzene. Grāmata, kas nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā."</em> (Gundega Rep&scaron;e)</p> <p><br /><em>"Padomju Latvijas laiks atstājis ne tikai anekdotes, bet arī mītus. Tostarp par to, ka cilvēks arī krātiņā var būt brīvs, ja viņ&scaron; vēlas tāds būt. Doma, protams, ir universāla visiem laikiem un vietām, vien dažbrīd tā īpa&scaron;i aktualizējas. Tomēr &mdash; vai cilvēks, atsakoties no krātiņa, no kura viņ&scaron; turklāt atkarīgs, īstenībā nebūvē sev visriņķī vēl biezākus mūrus? Un, ja tā, ko &scaron;ajā mazajā brīvības pleķītī vispār iesākt?"</em> (Guntis Berelis)</p> <p><br /><em>"Astoņdesmitajos gados, Padomju Savienības norieta posmā, oficiālo ideologu radītie teksti arvien vairāk atgādināja ar realitāti nesaistītu mitoloģisku konstrukciju, parodiju par mītu. Starp jauniem cilvēkiem, kuri izvēlējās nepiedalīties, bija arī garīgo meklējumu ceļu gājēji. No valstiskajiem mītiem viņi norobežojās ar savējiem, pēc patiesības tiekdamies ne vien ārpus iekārtas uzspiestā dzīvesveida, bet arī ārpus ikdieni&scaron;ķās materiālās un racionālās pieredzes. Izvēlēdamies no vēstures līkločiem at&scaron;ķirīgu garīguma vektoru, viņi tāpat kļuva par vēstures daļu."</em> (Vents Zvaigzne)</p> <p><br /><em>"Kad dumpiniekus sakropļo lēģeros, bet mazāk dumpīgos pulēto sekciju interjerā izspiego programmas Vremja visu redzo&scaron;ā acs, daži no pilsoņiem ver meža durvis, lai kļūtu par brāļiem. Tur purva kraukļi ir vadātāji. Un vēj&scaron;, kas notrauc ābeļu ziedus, ir rāgānu rokas. Lai atrastu durvis uz brīvību, vispirms jānokāpj sevī. Tur nonāksi labirintā, kurā bīstamāks par sistēmu izrādīsies tu pats." </em>(Andra Manfelde)</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42731&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42731&type=2Jaunās grāmatasOlaineVilhelms ŠmidsŠmids, Vilhelms - Rimtums : ko mēs iegūstam, kad kļūstam vecāki<p>Sabiedrībā, kas slavina mūžīgu jaunību, valda pārliecība par vecumu kā slimību, pret ko jācīnās. Tomēr centieni noliegt realitāti nesniedz mierinājumu, kur patverties no laika neatgriezeniskuma.</p> <p><br />Vācu filosofs Vilhelms &Scaron;mids meklē veidus, kā pie&scaron;ķirt noveco&scaron;anai jēgu. Viens no &scaron;iem veidiem ir rimtums - spēja mierīgi ļauties dzīves plūdumam, ko modernā pasaule ir zaudējusi. Lai cilvēks vecumā spētu ieraudzīt dzīves vērtību, nozīmīga ir izpratne par noveco&scaron;anu, prieku un laimes baudī&scaron;ana, mīlestība un draudzība, attieksme pret nāvi un citi svarīgi aspekti, ko autors sauc par desmit soļiem ceļā uz rimtumu.</p> <p><br />Grāmata tulkota vairāk nekā 20 valodās.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42730&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42730&type=2Jaunās grāmatasOlaineArvīds UlmeLelde StumbreStumbre, Lelde - Pasaules lāpītājs<p>Pēdējie 25-30 gadi mūsu dzīvē biju&scaron;i tie&scaron;ām aizraujo&scaron;i - no pelēcīgās, novienādotās "neko jau nedrīkst" dzīves Padomju savienībā atrāvām durvis uz pavisam citu - krāsainu, satrauco&scaron;u, pārsteigumiem pilnu dzīvi pa&scaron;i savā, brīvā valstī. &Scaron;o jauno dzīvi uz saviem pleciem atnesa tauta. Neviens "no aug&scaron;as" pagāju&scaron;ā gadsimta 70. gadu beigās nenorādīja: tagad, pilsoņi, drīkst izrādīt savu nevardarbīgo preto&scaron;anos. Vajadzēja tikai pavisam nelielu grūdienu, lai sāktos! Un lielos vezumus parasti apgāž mazie cinī&scaron;i.</p> <p><br />Tāds "mazs cinītis", kas patrāpījās ceļā lielajam vezumam bija jaunizveidotasi Vides aktīvistu klubs, kas no vienas puses zvērēja varai, ka tā inter&scaron;u lokā ir tikai dabas aizsardzība, bet no otras puses - pulcināja savās rindās arvien vairāk cilvēku, lai organizēti izrādītupreto&scaron;anos, lai modinātu vēl nepamodu&scaron;os, lai sētu neprātīgu cerību - mēs varam kļūt brīvi!</p> <p><br />2018. gadā Vides aizsardzības klubs svinēs savu 30 gadu pastāvē&scaron;anas jubileju. Visus &scaron;o trīsdesmit gadus tā vienīgasi, īstais un neapstrīdamais iedvesmotājs, prezidents un virsaitis ir Arvīds Ulme. Vides klubs bez Arvīda nav iedomājam, tāpat kā Arvīds - bez Vides kluba.</p> <p><br />Par abiem - &scaron;ī grāmata.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42729&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42729&type=2Jaunās grāmatasOlainePāvels SanajevsSanajevs, Pāvels - Apglabājiet mani aiz grīdlīstes<p>Scenārista, režisora un tulkotāja Pāvela Sanajeva autobiogrāfiskais darbs "Apglabājiet mani aiz grīdlīstes" ir viens no spožākajiem krievu mūsdienu romāniem. 2003. gadā grāmata burtiski uzspridzināja tirgu un uzreiz ieguva kulta statusu, kā arī tika nominēta Bukera prēmijai.&nbsp;</p> <p><br />Tas ir stāsts par astoņgadīgu puisīti Sa&scaron;u, kur&scaron; dažus gadus dzīvo kopā ar vecmāmiņu un vectētiņu, jo māte nodevusies jaunām attiecībām ar zēna patēvu.&nbsp;</p> <p><br />Grāmatas dokumentālais raksturs un tas, ka tās galvenie varoņi ir Krievijā un biju&scaron;ajā Padomju Savienībā populāri aktieri (autora vectētiņ&scaron; ir Vsevolods Sanajevs, māte - Jeļena Sanajeva, patēvs - Rolāns Bikovs), auditoriju joprojām mulsina - daļa lasītāju ir sajūsmā par autora drosmi atklāt tik personiskas atmiņu ainas, bet daļa jūtas &scaron;okēti par &scaron;o atklātību un uzskata, ka autors gribējis atriebties savai vecmāmiņai.&nbsp;</p> <p><br />2014. gadā interneta žurnāls "Satori" &scaron;o grāmatu iekļāva desmit labāko pagāju&scaron;ās piecgades krievu grāmatu izlasē, atzīstot, ka grāmatas galvenā īpatnība slēpjas valodā, kādā radīta zēna Sa&scaron;as Saveļjeva atmiņu atmosfēra. Tomēr tikpat labi grāmata ir ne vien par vispārinātu padomju bērnību, bet arī par bērna dzīves uztveri, kas jebkuru pieredzi tiecas uztvert racionāli. Lai arī notikumi brīžiem ir dramatiski, galvenais varonis uz dzīvi skatās apcerīgi un ar gai&scaron;u humoru.&nbsp;</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42727&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42727&type=2Jaunās grāmatasOlaineVīvi LuikaLuika, Vīvi - Ēnu teātris<p>Vīvi Luika, viena no izcilākajām igauņu rakstniecēm, mūža un daiļrades ceļa pirmajā pusē rakstīja galvenokārt dzeju, taču nu jau vairākus gadu desmitus ir pla&scaron;i pazīstama prozā &mdash; katrs viņas romāns tiek ievērots, lasīts, apspriests, tulkots citās valodās. Tiem vielu autore smeļas pati savā dzīvē, sasniedzot lielus vispārinājumus un dziļumus.</p> <p><br />"Ēnu teātris" no mūža ainām veido "skaistu, raibu kamolu", tas rāda dzīvi kā svētceļojumu uz Romu, kur viss lēni un grūti, taču nenovēr&scaron;ami iegūst savu vietu un jēgu, bet cilvēks &mdash; briedumu, viedumu, vienkār&scaron;ību, galu galā &mdash; pats sevi.</p> <p><br />Par &scaron;o romānu Vīvi Luika 2011. gadā ir saņēmusi Igaunijas Republikas kultūras balvu, arī balvu par labāko ceļojumu literatūras darbu, bet "Ēnu teātris" ir daudz vairāk nekā ceļojumu apraksts, atmiņas vai cita parasta žanra darbs.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42726&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42726&type=2Jaunās grāmatasOlaineGundega BičevskaBičevska, Gundega - Dimanti tavā pagalmā<p>Iedvesma. Skaistums. Sirds piepildījums. Viss jau ir tevī.&nbsp;</p> <p><br />"Dimanti tavā pagalmā" ir praktiska dzīvesstila grāmata, kuru veidojusi vairāku sievie&scaron;u žurnālu galvenā redaktore Gundega Bičevska. Grāmatā autore dalās daudzu gadu garumā uzkrātajās zinā&scaron;anās par to, kā atklāt savas dzīves apslēptos dārgumus, kā ikdienā vairot skaistumu un iemācīties bez upuriem, tēriņiem un pa&scaron;pārmetumiem beidzot justies for&scaron;ai sievietei.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42725&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42725&type=2Jaunās grāmatasLatviešu rakstniekiOlaineDaina AvotiņaAvotiņa, Daina - Paliekoši uzzibsnījumi<p>Nu jau daudzu lasītāju atzinību ieguvu&scaron;ajā atmiņu grāmatā "Mani spēka pīlāri" rakstniece Daina Avotiņa stāsta par diviem mūsu tautas garīgajiem pīlāriem &ndash; Ojāru Vācieti un Imantu Ziedoni. Taču rakstnieces vēstuļu lādītē glabājas arī daudzu citu viņai tuvu literātu vēstules, pastkartes un fotogrāfijas, bet prātā par viņiem saglabāju&scaron;ās unikālas atmiņu ainas.</p> <p><br />"Tie, pie kuriem dzīvē grūtos brīžos esmu balstījusies un kuriem varbūt arī pati savureiz esmu bijusi balsts. Tie, ar kuriem kopā domas domātas un darbi darīti, un arī tie, kurus neesmu dziļi iepazinusi, tomēr no viņiem nākusī un kaut neilgu laika nogriezni mani apstarojusī gaisma nav apdzisusi arī tagad," &ndash; tā par &scaron;iem nu jau "nezināmās Visuma tālēs mīto&scaron;ajiem" līdzcilvēkiem saka sirmā rakstniece. Par viņiem &ndash; Imantu Auziņu, Māri Čaklo, Jāni Sudrabkalnu, Mirdzu Ķempi, Āriju Elksni, Regīnu Ezeru, Olgu Lisovsku. Par viņu rado&scaron;o un cilvēcisko būtību, par kopīgo ikdienu un neparastiem brīžiem, par viņu laiku...</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42723&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42723&type=2Jaunās grāmatasOlaineAnna AuziņaAuziņa, Anna - Annas pūra govs<p>"Annas pūra govs" ir Annas Auziņas ceturtais dzejoļu krājums, kurā apkopoti un sakārtoti pēdējo se&scaron;u gadu laikā tapu&scaron;ie dzejoļi.</p> <p><br /><em>"Krājumā "Annas pūra govs" risinātas vairākas klasiskas dzejas tēmas &ndash; indivīda attiecības ar Dievu; iek&scaron;ējā brīvība, prieks, neprāts, izmisums un samierinā&scaron;anās; dzīves cikls un nāve; dzimtas un tautas vēsture kā mantojums. Krājumā iekļauta arī konceptuāla poēma "Identitāte", kas izjauktā secībā parāda kādas ģimenes vēsturi, aktualizējot būtiskus 20. gs. notikumus un demonstrējot laikmetam raksturīgas valodas struktūras. Arī vairākos citos dzejoļos esmu strādājusi ar valodu, variējot tradīciju un priek&scaron;status par to, kas ir laba dzeja."</em> (Anna Auziņa)</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42722&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42722&type=2PolitikaJaunās grāmatasOlaineKrievijaJurijs FeļštinskisVladimirs PribilovskisVDKFeļštinskis, Jurijs. Pribilovskis, Vladimirs - Korporācija. Krievija un VDK gadsimtu mijā<p>Krievija un VDK prezidenta Putina laikos - arī tāds joprojām var būt &scaron;ī pētnieciskā darba apak&scaron;virsraksts. Jau 1996.gadā Krievijā, kad Jeļcinu pārvēlēja par prezidentu un varas akcijas saņēma oligarhu partija, tika likti pamati sistēmai, kas vēlē&scaron;anās uzvaru garantētu vienīgi Kremļa kandidātam. No visām pusēm dro&scaron;ībnieku ielenkti un savstarpēji konkurēdami, politikā nepieredzēju&scaron;ie oligarhi, kas nicināja tautu un neticēja nekādai demokrātijai principā un Krievijas demokrātijai jo īpa&scaron;i, izlēma, ka par nākamo prezidentu jāievēl specdienesta vadītājs. Nez kāpēc viņiem &scaron;ķita, ka &scaron;ādu vadītāju oligarhi varēs viegli kontrolēt un nopirkt. Pārrēķinājās. 2000.gada 7.maijā Putins oficiāli kļuva par Krievijas prezidentu, taču, pirmkārt, viņ&scaron; pārstāvēja sistēmu, kurā visu laiku bija strādājis, - Valsts dro&scaron;ības komiteju, &scaron;odienas Federālo dro&scaron;ības dienestu. Mūsdienu pasaulē FDD domā un darbojas kā korporācija - uzpērk, pakļauj un, ja nepiecie&scaron;ams, arī nogalina. Un &scaron;ī spēka vadītā Krievija nesola mums ne mieru, ne labklājību.</p>Tue, 22 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41595&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41595&type=2Jaunās grāmatasOlaineMāris BērziņšBērziņš, Māris - Gūtenmorgens otrreiz<p>"Jaunu Gūtenmorgenu mēs jau sen bijām pelnīju&scaron;i. Gan lasītāji, gan visa latvie&scaron;u literatūra. Un nu to atkal esam sagaidīju&scaron;i caur Māra Bērziņa laipnu roku. Arī otrreizējā tik&scaron;anās ir priecīga, jautra, jestra un līksma. Turklāt Gūtenmorgens, ārēji visnotaļ pelēcīgs tipāžs ar sievu un bērniem, ar savu televizoru un alus pudeli, ar vāri nojau&scaron;amu tieksmi uz daiļām mākslām un skaistām sievietēm, it kā varētu pretendēt uz tautā iemīļoto vidējā latvie&scaron;a tēlu, tomēr viņ&scaron; ir krietni āķīgāks. Viņam piemīt mūsdienās visnotaļ retā spēja domāt. Viņ&scaron; tiecas izprast, kā ir būt iedzītam stūrī, vai vidus ir labākā vieta cilvēkam, kas ir punkts un vai divas reizes var iebrist vienā un tajā pa&scaron;ā jūrā. Viņu interesē ārbūtnes un Visuma ētikas kodekss, tre&scaron;ā auss un Apple kartupeļu mikročipsi. Smieklīgi, vai ne? Lai gan ļoti vajadzīgi ilgi spējīgai dzīvo&scaron;anai." (Gundega Blumberga)</p> <p><br />"Ja gribas paslinkot, bet negribas tajā atzīties pat pa&scaron;am sev, ja tevī iezogas stindzino&scaron;ā doma "ko citi par mani padomās?" un, pateicoties tai, tu kļūsti par nevainojamu, nopietnu pilsoni, ja gribas, lai tavs telefons, uzvalks vai nedēļas nogale būtu labāka kā Krūmiņam, Bērziņam, Ozoliņam vai Liepiņam, ja kāds pēc se&scaron;iem vakarā tevi velk pie ledusskapja, tad zini &mdash; tevī arī dzīvo Gūtenmorgens. Bet &mdash; nekrīti panikā! &mdash; Gūtenmorgens mājoja arī Rainī un Aspazijā&hellip;" (Andris Kei&scaron;s)</p> <p><br />"Vienreiz parkā uz soliņa sēdēja Māris Bērziņ&scaron;, skatījās debesīs un domāja. Te, nez no kurienes uzradies, viņam blakus piemetās Gūtenmorgens un sāka klusēt. Klusēja kā jau parasti &mdash; skaļi. Bērziņ&scaron; uzmeta viņam vienu aci un teica: "Klausies, vecīt, tu zini, ka esi ģeniāls klusētājs?" Gūtenmorgens turpināja klusēt, bet vēl skaļāk un lepnāk. Te pienāca klāt Berelis, arī apsēdās uz soliņa, uzmeta Gūtenmorgenam otro aci un pavēstīja: "Es tevi atceros kop&scaron; pa&scaron;as dzim&scaron;anas. Pirmais publiskais Gūtenmorgena brēciens bija manā dzīvoklī 2006. gadā. Laiciņ&scaron; jau pagājis, bet, zini, tu nemaz nenoveco, tikpat žirgts un sprigans kā agrāk." Klusē&scaron;ana kļuva apdullino&scaron;a, un visi trīs nolēma, ka jāiet un jāiedzer kāds alus. Tāds viņ&scaron; ir, &scaron;is Gūtenmorgens, &mdash; mazliet jokains, mazliet nopietns, mazliet ģeniāls, mazliet absurds radījums, kuram nekas no cilvēku bū&scaron;anām nav sve&scaron;s, kaut gan viņ&scaron; pats, iespējams, nemaz nav cilvēks. Vai vārds spēj kļūt par cilvēku? Var jau būt, ka spēj, sevi&scaron;ķi, ja tas ir Gūtenmorgens. Viņ&scaron; spēj dabūt gatavas visdullākās lietas." (Guntis Berelis)</p>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41594&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41594&type=2Jaunās grāmatasOlaineTR NotārsLauris VanagsTR Notārs - Pelēkzils uz rozā<p>"Tas nu ir kas nebijis latvie&scaron;u literatūrā! Sulīga valoda, dzīvīga iztēle, humors, kas noved pie smie&scaron;anos balsī līdz elpas trūkumam. Netrūkst ne &scaron;odienas sadzīves folkloras, ne arī politiskas ironijas. Izlasīju ar baudu un patiesu sajūsmu," &ndash; tā par TR Notāra (jeb Laura Vanaga) pirmo stāstu krājumu "Bela&scaron;s jeb Vilcienā lasāma grāmata" portālā &ndash; www.goodreads.com rakstīja Ģirts, un &scaron;ie vārdi var rotāt atsauksmes arī par jaunāko rakstnieka sasniegumu.</p> <p><br />Tizleņu Reģistra Notārs, kas latvie&scaron;u literatūrā sevi pieteica ar grotesko īsprozu, ir pamatīgi ievicinājis spalvu savās beletristiskajās tradīcijās un dažu labu apbrīnojami vitālo personāžu iesaistījis spriedzes pilnās un gluži vai neticamās, taču visnotaļ reālistiski atspoguļotās dēkās asprātīgajā un paradoksālajā romānā "Pelēkzils uz rozā".</p> <p><br />Pēteris Lielais &ndash; jauns vīrietis, kur&scaron; augumā un spēkā ir tuvs Kārļa Skalbes Milzim un Annas Brigaderes Lutausim vienlaikus &ndash; kopā ar savu iecerēto bibliotekāri Ilzīti dodas uz tum&scaron;ajiem un dziļajiem Kurzemes mežiem, lai atrastu bez vēsts pazudu&scaron;o onkuli Ēvaldu, kur&scaron; dzīvo kopā ar Ilzītes māti Almu. Ap apsēsto fizmatu, zinātnieku-entuziastu jau no "Bela&scaron;a" laikiem plīvojusi noslēpumainība. Tāpēc par viņa darbiem un likteni ne tikai raizējas tuvinieki un draugi, bet arī interesējas bruņotu sve&scaron;zemju avantūristu banda. Tiem ierodoties, miermīlīgi apcerīgā meža mājiņas gaisotne pārvēr&scaron;as trillerī, kurā uz spēles liktas romānu personāžu dzīvības. Taču naktī Pēteris pēk&scaron;ņi sastop kādu, kas savukārt ir rada deus ex machina, un vājajai cerībai par labā uzvaru pār ļauno ne tikai pasakās sāk dīgt spārni...</p>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41593&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41593&type=2Jaunās grāmatasOlaineLelde StumbreMaija SilmaleStumbre, Lelde - Maija, Cher Ami!<p>"Maija, Cher Ami!", veltīts izcilajai tulkotājai, dzejniecei, filozofei, bohēmistei, brīvmāksliniecei, "franču grupas" dalībniecei Maijai Silmalei.</p> <p><br />Grāmata ir beletrizēta biogrāfija par Maiju Silmali, kādu viņu atceras Lelde Stumbre. Autore centusies turēties pie faktiem, bet kā atzīst Lelde Stumbre "viegli nebija, jo viņa pati, lai gan spēja savākties, koncentrēties un strādāt, tulkojot kādu darbu līdz 16 stundām dienā, tomēr spēja arī salauzt un aizsviest pa gaisu režīmu, pienākumus, sistēmas, kārtību un kontroli. Tas viss gan tie&scaron;ā, gan pārnestā nozīmē. Maija varēja būt gan nepārspējami haotiska, nervoza un depresīva, gan pilnīgi pretēji &ndash; mierīga, līdzsvarota un mērķtiecīga. Tad nu pamēģiniet pa&scaron;i izpētīt un salikt tādu cilvēku pa plauktiņiem, turklāt zinot, ka &scaron;im cilvēkam pilnīgi noteikti riebās jebkura veida "plauktiņi"".</p> <p><br />Kopā ar Maiju Silmali &scaron;ī grāmata ieskatās arī nelielā, bet savā ziņā interesantā un zīmīgā vēstures periodā &ndash; no 1956. līdz 1973. gadam. Tie&scaron;i tik ilgi &ndash; 17 gadus &ndash; Maija nodzīvoja pēc atgrie&scaron;anās no apcietinājuma un izsūtījuma Tai&scaron;etā &ndash; ārkārtīgi ražīgi un spilgti. Grāmatā kolorīti iezīmēts laikmets, bagātīgi atspoguļota franču literatūra, &scaron;ansoni, mūzika, ar ko nemitīgi gan domās, gan darbos dzīvoja izcilā tulkotāja Maija Silmale.</p>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41592&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41592&type=2Jaunās grāmatasOlaineJānis RokpelnisRokpelnis, Jānis - Muzejs<p>"&Scaron;is nav nedz stingri dokumentāls, nedz arī autobiogrāfisks darbs. Galvenie varoņi sacerēti. Romāna darbība norisinās gan 20. gadsimta septiņdesmito gadu pirmajā pusē, gan 21. gadsimta tā dēvētajos liesajos gados."(Jānis Rokpelnis)</p> <p><br />"Kādreizējais muzeja zinātniskais līdzstrādnieks Igors tā arī neatcerētos par jaunības dedzīgo aizrautību ar nezināma mākslinieka gleznu, kuru pats nodēvējis par "Epikūra atomkaru", ja ne bailes iestigt pensionāra ikdienas pelēkajā apmierā. Jānis Rokpelnis dzejniekam piedienīgā lakonismā detektīvstāsta sižetu savij ar pla&scaron;ām pastaigām mākslas druvās un ežmalās, pa ceļam pieķerot klāt arī mūžīgos tematus par nodevību un iespēju pa&scaron;am aizvērt &scaron;īs pasaules durvis." (Gundega Blumberga)</p> <p><br />"Dzīvi bendējo&scaron;s noslēpums, &scaron;amaniski izstāstīts stāsts. Ietilpīgs lakonisms mijas ar krāsām, kuras trieptas bez jelkādas saprāta kontroles. Rokpeļņa lieliskās liriķa izjūtas gaismā nāk galvenā varoņa nogurums staipīt sevī neapraktu līķi. Tas ir karātavu humors, kas palīdz nestundā, sak, tūksto&scaron;iem ir līdzīgas problēmas, bet dzīvo mierīgi nost! Atliek lūgt Santa Muerte &ndash; Svēto Pasargātāju Nāvi &ndash; tā nenāk&hellip; Jā, arī laime dažreiz nenāk brēkdama." (Inga Ābele)</p>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41591&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41591&type=2Jaunās grāmatasEkonomikaOlaineLatvijaTautsaimniecībaLatvijas tautsaimniecības vēsture<p>"Latvijas tautsaimniecības vēsture" ir izdevniecības "Jumava" projekts, kura galvenais mērķis ir izdot daudzpusīgu, izvērstu pētījumu par Latvijas ekonomiku pēdējos 150 gados. &Scaron;o grāmatu ilgtermiņā varēs izmantot kā izglītojo&scaron;u un ekonomikas vēsturi dokumentējo&scaron;u materiālu gan studenti, gan tautsaimnieki, gan arī vēsturnieki un ekonomisti. Grāmatu paredzēts izdot 2017. gada 18. maijā kā veltījumu Latvijas simtgadei."</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas tautsaimniecības vēsture" ir pirmais izvērstais &scaron;āda veida darbs kop&scaron; Arnolda Aizsilnieka 1968. gadā publicētās grāmatas "Latvijas saimniecības vēsture 1914-1945". Detalizētāk būs apskatīti strauju un būtisku ekonomisko pārmaiņu posmi Latvijas vēsturē: 20. gadsimta četrdesmitie gadi, astoņdesmito gadu beigas un deviņdesmito gadu sākums un 21. gadsimta pirmās desmitgades ekonomikas "pārkar&scaron;ana" un krīze. Liela uzmanība grāmatā tiks veltīta Latvijas sociālekonomiskajai vēsturei laikā pēc neatkarības atgū&scaron;anas ― līdz &scaron;im maz pētītam laika posmam.</p> <p><br />Ir iecerēts izdot arī grāmatas "Latvijas tautsaimniecības vēsture" elektronisko versiju, kurā plānots ietvert papla&scaron;inātas autoru un pieaicināto ekspertu nodaļu un komentāru versijas.</p> <p><br />Grāmatas sastādītājs un viens no autoriem ir Dr. hist. Gatis Krūmiņ&scaron;, un tās tap&scaron;anā piedalās liels autoru kolektīvs: Dr. oec. Uldis Osis, Dr. oec. Ojārs Kehris, Dr. oec. Pauls Viesturs Karnups, Dr. hist. Ēriks Jēkabsons, Dr. hist. Edvīns Evarts, politiķis Edmunds Krastiņ&scaron;, Dr. hist. Jānis &Scaron;iliņ&scaron;, ekonomists Roberts Remess, Latvijas vēstniece Zviedrijā Maija Manika un Valsts reģionālās attīstības aģentūras sekretariāta vadītājs Tālis Linkaits. Projektam piesaistīta arī ekspertu grupa, lai pētījumu padarītu pēc iespējas objektīvāku un daudzpusīgu.</p>Fri, 16 Jun 2017 00:00:00 +0300