Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Salienas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmatas no Salienas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatas no Salienas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40449&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40449&type=2Malahovskis, VladislavsMērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi)<p><strong>Malahovskis, Vladislavs, 1965-.</strong><span>&nbsp;&nbsp;Mērnieku laiki Latgalē (20. gadsimta 20. gadi) : [monogrāfija] / Vladislavs Malahovskis ; [recenzenti: Jānis Bērziņ&scaron;, Henrihs Soms, Alfonsas Motuzas ; latvie&scaron;u teksta redaktore Sandra Ūdre ; angļu valodas teksts: Aldis Pūtelis ; vāka dizains: Māris Justs] ; Rēzeknes Augstskola. Reģionālistikas zinātniskais institūts. - Rēzekne : Rēzeknes Augstskola, 2014. - 247 lpp. : il., tab. - Bibliogrāfija: 235.-244. lpp. un zemsvītras piezīmēs, personu rādītājs: 245.-247. lpp. - Teksts latvie&scaron;u valodā, kopsavilkums angļu valodā. - Monogrāfija ir veidota uz autora promocijas darba pamata, izmantojot arī pēcdisertācijas posma pētījumus.</span><br /><span>ISBN 9789984441511.</span><br /><span>Zemes reforma - Latvija - Vēsture - 20 gs - Latgale.&nbsp;</span><br /><span>Latgale (Latvija) - Ekonomiskais stāvoklis - 20 gs.</span></p>Tue, 14 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11586&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=11586&type=2Ieva Samauska, Gundega Muzikantedzejoļi bērniemPilsēta no A līdz Z<p>Dzejoļu grāmata bērniem. Dzejoļi atklāj to, kāpēc katru Rīgas ielu sauc tā un ne savādāk, arī, kurā pilsētas rajonā tā atrodas un kas ir tai līdzās. Var teikt, grāmata ir izino&scaron;a, un it nekas tajā nebūs samelots!</p>Tue, 01 Mar 2011 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6882&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/salienas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6882&type=2Volfs Dīters ŠtorlsKosmoss dārzā<p>Vācu etnobotāniķis un kultūrantropologs Volfgangs Dīters &Scaron;torls (1940) sarakstījis ap diviem desmitiem grāmatu par augiem, pasaules tautu paražām un dziedniecību. Lasa lekcijas vairāku Eiropas valstu un ASV universitātēs. Daļu mūža aizrāvies ar bioloģisko dārzeņu audzē&scaron;anu. Autora prasme saskatīt, analizēt un saprotami izklāstīt dabas parādību cēloņsakarības ļauj viņa darbus lasīt kā aizraujo&scaron;us dēku romānus.Viņa uzskats, ka visam ir jānotiek ar saudzējo&scaron;u attieksmi, vienkār&scaron;iem līdzekļiem un sajūtu, ka dārznieks pats ir organiska dabas sastāvdaļa.</p> <p>Ar dārzu ir jāapietas kā ar bērnu: abi ir mīlestības augļi. (Makss Mecgers)</p> <p><a href="http://naujene.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp?Prev=0&amp;Next=0&amp;Curr=1&amp;Ident=1036753&amp;catalogue=1&amp;P4=3&amp;opty=27"><img class="results_img" src="http://naujene.biblioteka.lv/Alise4i_50/UserData/Bb lgrRsrc//rsrc1036753/thb1036753.jpeg?uid=03.11.2009 11:21:55/" alt="" /></a></p>Tue, 07 Sep 2010 00:00:00 +0300