Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49858&type=2Hogana, RūtaRūta HoganaPazaudēto lietu glabātājs<p>&Scaron;o romānu ir iemīlējis ikviens, kam bijusi izdevība to izlasīt.Jūs būsiet nākamais!</p> <p><span>Entonijs Peardū, agrāk slavens rakstnieks, ir pavadījis pusi savas dzīves, vākdams citu pazaudētās lietas, vēlēdamies izpirkt vainu par kādu sen atpakaļ lauztu solījumu.&nbsp;</span><span>Apzinoties, ka viņa mūžs tuvojas beigām, Entonijs savu māju un pazaudētos dārgumus atstāj mantojumā asistentei Laurai, kurai viņ&scaron; uztic atrast lietu īstenos īpa&scaron;niekus.&nbsp;</span><span>Pazaudēto lietu glabātāja novēlējuma izpildī&scaron;ana izraisa nejau&scaron;as tik&scaron;anās un izmaina ne vienu vien dzīvi...</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Lasīt &scaron;o iedvesmojo&scaron;o un noslēpumaino romānu ir tīrā bauda,&nbsp;</span><span>turklāt tas attīsta iztēli un sasilda sirdi!&rdquo;</span></p> <p><span>/OK!/</span></p> <p><br />Rūtas Hoganas, angļu rakstnieces, debijas romāns &ldquo;Pazaudēto lietu glabātājs&rdquo; īsā laikā iekaroja lasītāju un izdevēju sirdis visā pasaulē. Tas kļuva par <em>Sunday Times</em> bestselleru, un <em>Richard &amp; Judy Book Club</em> un <em>Sunday Herald</em> to izvēlējās par gada grāmatu. Tas tulkots un izdots vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Informācija par autori: <a href="http://ruthhogan.co.uk" target="_blank">http://ruthhogan.co.uk</a></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sandra Rutmane.</span></p>Fri, 12 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49820&type=2Nini, IninInin NiniTrīspadsmit Sapņotāji<p>Ir iznākusi pirmā Inin Nini grāmata TRĪSPADSMIT SAPŅOTĀJI, kurā latvie&scaron;u &scaron;amane - medicīnas sieva reāli mistiskās un mistiski reālās esejās stāsta par satik&scaron;anos ar sev īpa&scaron;iem augiem no visām debesmalām. Grāmatai cauri vijas &scaron;amaņu ceļojumi, vīzijas, dziļi sapņi un seni mīti.Daloties savās izjūtās par Augu Dvēseļu spēku, viņa aicina arī grāmatas lasītājus veidot pa&scaron;iem savas unikālās attiecības ar Dabu.&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Cilvēka Dvēselei piemīt dabīga spēja sazināties pa&scaron;ai ar sevi caur citu dzīvo - caur kalnu, upju, mežu, ūdeņu un Augu Dvēselēm. &Scaron;ī saziņa lielākoties nenotiek ar vārdiem; tajā nav iesaistīts virsprāts, bet gan sirdsprāts. Tā ir cita veida saziņa - dziļa un intuitīva. Mūsu senčiem vienotība ar Visu, saruna ar Dabu un Augu Dvēselēm bija neap&scaron;aubāma patiesība. Tā ļāva Zemes dzīvi uztvert kā Dievi&scaron;ķu mistisko pieredzi un katru elpas vilcienu izjust kā brīnumu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Zemes Mātes Ayahuasca, Debesu Svētās Sēnes, Ziemeļu Vībotne, Austrumu Lotoss - tie ir tikai daži no Augu mistiķes ININ NINI satiktajiem Augiem Skolotājiem, kuru stāsti aicina atkalsatikties un savienoties ar Zemes spēku. &Scaron;ī grāmata ir radīta, lai nepastarpināti dziedinātu un atgrieztu pie Pirmsākuma.</span></p> <p><span><br /></span><span>ININ NINI ir medicīnas sieva, Augu &scaron;amane, mistiķe un Dvēseles pavadone.</span></p>Fri, 05 Jul 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49774&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49774&type=2Zveja, Ilze; Grauba, Aigars; Kiningss, MakssIlze ZvejaAigars GraubaMakss KiningssNameja gredzena kods<p>"Nameja gredzena kods" ir tre&scaron;ā Apgāda Zvaigzne ABC un studijas &bdquo;Platforma filma&rdquo; kopīgi sagatavotā grāmata.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Līdzīgi iepriek&scaron; izdotajām &bdquo;Rīgas sargi. Laika stāsti&rdquo; un &bdquo;Sapņu komanda 1935. Laika stāsti&rdquo;, lasītājs grāmatā atradīs mākslas filmas &bdquo;Nameja gredzens&rdquo; scenāriju, ko izstrādāju&scaron;i Aigars Grauba un Makss Kiningss, kā arī žurnālistes Ilzes Zvejas sagatavoto 12. un 13. gadsimta autentiskās vēstures apskatu.&nbsp;</span><span>I. Zveja apkopojusi vēstures avotu ziņas, kā arī ievērojamāko &scaron;ī vēstures perioda vēsturnieku un arheologu viedokļus par zemgaļiem, par viņu vadoņiem un cīņām pret vācu krustne&scaron;iem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata piedāvā lasītājam no jauna iepazīt kādreiz tik populārās Latvijas senvēstures mīklas, par kurām tik daudz lauzu&scaron;i &scaron;ķēpus vēsturnieki un diskutēts sabiedrībā, piemēram, kur atradusies slavenā Zemgales osta; kur notika un kāda nozīme bija Saules kaujai; vai Namejs bija agrākā Tērvetes valdnieka radinieks? Vēsturiskajā apskatā liela vērība pievērsta arī seno zemgaļu sadzīves apstākļiem, tirdzniecībai un amatniecībai, para&scaron;ām, apģērbam, sievietes dzīvei nemitīgo karagājienu un sirojumu laikmetā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata &bdquo;Nameja gredzena kods&rdquo; var kalpot kā labs ievads un motivētājs turpmākai dziļākai Latvijas senākās vēstures izzinā&scaron;anai.</span></p>Tue, 25 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49749&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49749&type=2Vizbulis, OskarsOskars VizbulisPēzjēzus vecuma sviests<p>Oskars Vizbulis ir dzimis 1973. gadā Ventspilī. Studējis filozofiju un 23 gadus strādājis žurnālistikā. Pēcāk pārgājis ierakumu otrajā pusē &ndash; pievērsies sabiedriskajām attiecībām.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Hronoloģiski stāstu krājums Pēcjēzus vecuma sviests ir autora otrā grāmata, jo pirmā &ndash; romāns (nosaukums lai paliek intrigai) &ndash; vēl tiek slīpēts, rediģēts un, cerams, lasītāju rokās nonāks nākamajā gadā. Grāmatas vāka foto nav montāža, tā uzņemta ziemā Voleros.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatā &ldquo;Pēcjēzus vecuma sviests&rdquo; iekļautie stāsti ir par cilvēkiem un viņu dzīvēm. Ar &scaron;ķietami vienkār&scaron;u un saprotamu valodu autors ievelk sadzīviskās situācijās, kuras izvēr&scaron;as traģiskas vai komiskas, dažbrīd abas kopā. Krāsu poētikas un ironijas piesātinātajiem stāstiem pie&scaron;ķir spēles ar stāstītāja un skatpunkta maiņu, kas sniedz iespēju uz attēlotajiem notikumiem paskatīties no dažādām perspektīvām.</span></p> <p><span><br /></span><span>Spilgta un pārliecino&scaron;a debija latvie&scaron;u literatūrā.</span></p>Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49747&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49747&type=2Zebris, OsvaldsOsvalds ZebrisMāra<p>Pamatu pamatos mans stāsts ir par drosmi &mdash; par galvenās varones Māras ceļu no sava &ldquo;es&rdquo; apzinā&scaron;anās līdz sevis pieņem&scaron;anai. Kad pēk&scaron;ņi brūk sen auklēta draudzība un arī mājas vairs nav patvērums, kad vecie pamati izzūd, bet jaunu zem kājām vēl nav, Māra iz&scaron;ķiras par izmisīgu soli&hellip; Māra man ir mīļa, jo ir spējīga rīkoties. Ne tikai prātot par rīcības iespējamībām. Pieņemu, ka tas arī ir pilnvērtīgas dzīvo&scaron;anas, dzīves pieredzē&scaron;anas, izdzīvo&scaron;anas nosacījums.</p> <p><span>/Osvalds Zebris/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Osvalda Zebra romāns &ldquo;Māra&rdquo; ir par vidusskolēnu dzīvi un savas patības atra&scaron;anu. Skolā satiekas jaunie&scaron;i, kuriem ir dažāda dzīves pieredze un izpratne par savu vietu pasaulē. Rakstnieks parāda, ka ikkatra paaudze, meklējot atbildes uz līdzīgiem jautājumiem, nonāk jaunās skarbās situācijās un pārbaudījumos.</span><span>Dr. philol. Ieva Kalniņa</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Ar Elīnas Brasliņas zīmējumiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.</span></p>Tue, 18 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49724&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49724&type=2Kaura, RupiDzejaRupi Kaurapiens un medus<p>Pasaules fenomens &ndash; dzejas krājums, kur&scaron; vairāk nekā 100 nedēļas turējies <em>The New York Times</em> bestselleru sarakstā, tulkots 35 valodās, izdots un lasīts daudzās pasaules valstīs. Kop&scaron; iznāk&scaron;anas pasaulē pārdoti vairāk nekā 3 miljoni eksemplāru!</p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī ir sievietes dzeja sievietēm &ndash; dzeja, kas aicina apzināties sevi, sajust savu sievi&scaron;ķību un izbaudīt to. Grāmata, kura atmodina veselīgu pa&scaron;apziņu pusaudzēs un ar savu atklātību pārsteidz vecāko paaudzi. Dzeja, kuru skandē grūtos brīžos, kuru atceras, kad dzirkstī priekā, un dāvina draudzenei sirdssāpju remdē&scaron;anai. Krājuma nosaukums sākotnēji radies no dzejoļa, kas veltīts sikhu sievietēm, taču vēlāk Rupi Kaura intervijās atzinās, ka &scaron;o vārdu lielo ietilpību apzinājusies vairāk zemapziņā, un tikai vēlāk uzzinājusi, ka piens un medus daudzām tautām simbolizē dziedinā&scaron;anu un rūpes.</span></p> <p><span><br /></span><span>Rupi Kaura (1992) ir indie&scaron;u izcelsmes kanādie&scaron;u dzejniece, kuras dzejas krājumi &ldquo;piens un medus&rdquo; un &ldquo;saule un viņas bērni&rdquo; kļuvu&scaron;i par bestselleriem daudzās pasaules valstīs.&nbsp;</span><span>Viņas publiskās uzstā&scaron;anās ļaužu pilnās zālēs ir vēl viens fenomens, kas izbrīna un pārsteidz. Izpārdotas lielu teātru zāles Londonā, Riodežaneiro, Deli, Ņujorkā un Toronto, fanu pūļi, kas gaida autogrāfus &ndash; tāda ir jaunās dzejnieces ikdiena. Bet tai ir arī otra puse: Rupi uzdro&scaron;inās runāt par to, par ko citi klusē. Par sirdssāpēm un pāridarījumiem, par mīlestību un pa&scaron;apziņu, par sievietes lomu pasaulē un iespējām, ko dāvā atbrīvo&scaron;anās no aizspriedumiem. Rupi Kaura ir jaunu meiteņu elks, jo caur savu dzeju ļauj sajusties īpa&scaron;ām, mīlētām un vajadzīgām.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas atdzejojusi Ieva Melgalve.</span></p>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49721&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49721&type=2Dreimane, IneseVēsturiski romāniInese DreimaneVēstule ar pielikumu<p><span>&ldquo;Vēstule ar pielikumu&rdquo; ir neparasts vēsturisks romāns, kas tapis unikālā rado&scaron;ā procesā. To veidoju&scaron;as vēsturnieces Ineses Dreimanes zinā&scaron;anas, Latvijas vēstures izpēte, atklājumi, kā arī spilgts un emocionāls līdzpārdzīvojums. Autore saka: &ldquo;Es nevarēju par to neuzrakstīt.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Rīga, 20. gs. 30. gadu beigas. Jauni, skaisti, gudri un laimīgi cilvēki, gai&scaron;a nākotne &ndash; tie&scaron;i tik vienkār&scaron;i un neizpu&scaron;ķoti, lai visa pietiktu gan dzīvei, gan mīlestībai. Pēc tam... Kurā brīdī viss sākās? Tie&scaron;i kad sāka griezties necilvēcības, melu, varmācības dzirnas, kas salauza tūksto&scaron;u likteņus?&nbsp;</span><span>Romāna tēli &ndash; mīļotie, studiju biedri, draugi, kaimiņi, universitātes profesori un veikalnieki, diplomāti un sētnieki &ndash; kā nomoda murgā te parādās, te pazūd, it kā cilvēka dzīves vienīgais uzdevums būtu kļūt par ļaunas nejau&scaron;ības upuri, necilu graudiņu lielajā dvēseļu maltuvē.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Un tad nu man ir jādomā: kam vispār dzīvē bijusi kāda nozīme?&nbsp;</span><span>Tikai mīlestībai.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Inese Dreimane dzimusi 1972. gadā Rīgā. 2000. gadā ieguvusi vēstures maģistra grādu. Kop&scaron; 1998. gada strādā Latvijas Okupācijas muzejā. &Scaron;obrīd pēta čekas darbības pirmsākumus Latvijā 1940. gadā, kā arī turpina 1941. gadā čekā no&scaron;auto cilvēku personību noskaidro&scaron;anu. Tie&scaron;i ar to pa&scaron;u nodarbojas arī savā brīvajā laikā.</span></p>Thu, 13 Jun 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49581&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49581&type=2Vūlgere, Dženifera Bārkere; Vūlgers, Rodžers Dž.Praktiskā psiholoģijaDženifera Bārkere VūlgereRodžers Dž. VūlgersDieviete Tevī<p>Mīlas dieviete Afrodīte piedzima no jūras putām, apprecējās ar dievu Hēfaistu, taču kārdināja, iedvesmoja un aplaimoja daudzus vīrie&scaron;us... Auglības dieviete Dēmetra draudēja nomērdēt badā cilvēkus, ja pazemes valdnieks Aīds neizlaidīs virszemē viņas meitu Persefoni... Dabas dievietes Artemīdas dusmas varēja būt nāvējo&scaron;as ikvienam vīrietim, kur&scaron; viņu ieraudzīja vai apdraudēja viņas &scaron;ķīstību&hellip;</p> <p><span><br /></span><span>Izklausās traki? Mēs, racionāli izglītotie mūsdienu ļaudis, augstprātīgi tiecamies uztvert senus mītus, stāstus par dieviem un dievietēm kā izklaidējo&scaron;as pasakas vai māņticīgas blēņas. Taču patiesībā tā ir augsti attīstīta psiholoģija &ndash; tikai ietērpta poētiskā valodā. Un sensenās dievietes nav nekas cits kā arhetipi, kas pārstāv noteiktus sievie&scaron;u psiholoģiskos tipus. Mēs instinktīvi atpazīstam Afrodīti, Hēru, Atēnu un citas dievietes gan sevī, gan kultūras tēlos un simbolos, bet diemžēl īsti neapzināmies viņu spēcīgo ietekmi nedz savā ikdienas dzīvē, nedz pasaules norisēs. &Scaron;ī grāmata aicina mūs lasīt mūžīgos mītus kā dievie&scaron;u arhetipisko vēsturi, meklēt dievie&scaron;u atbalsis &scaron;odienā, savā personībā un tādējādi ne tikai bagātināt individuālo dvēseles dzīvi, bet arī rūpēties par visas cilvēces psihisko veselību.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ieklausies seno dievie&scaron;u balsīs! Viņās mājo mūžīgā gudrība.</span></p> <p><span><br /></span><span>Dženifera Bārkere Vūlgere ir psihoterapeite un skolotāja, kura vairāk nekā divdesmit gadus sniegusi palīdzību dzīves grūtībās nonāku&scaron;ām sievietēm, pusaudžiem un bērniem. Rodžers Dž. Vūlgers (1944&ndash;2011) ir bijis ge&scaron;talta psiholoģijas, transpersonālās psiholoģijas un Junga skolas pārstāvis, psihoterapeits un skolotājs, kura vadītās lekcijas un praktiskās nodarbības guvu&scaron;as lielu popularitāti Amerikas Savienotajās Valstīs.</span></p> <p><span><br /></span><span>Tulkotāja: Lilija Berzinska.</span></p>Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49580&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49580&type=2Zandere, IneseBērnu grāmatasInese ZandereBērns, kas neiekrita<p>Bērnu grāmatu izdevniecība &ldquo;liels un mazs&rdquo; laiž klajā jaunu Ineses Zanderes dzejoļu krājumu pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem &ldquo;Bērns, kas neiekrita&rdquo;, ko ilustrējis mākslinieks Reinis Pētersons.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmata turpina krājumā &rdquo;Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti&rdquo; aizsākto bērnu veselības tematiku. &ldquo;Līze Analīze&rdquo; izraisīja lielu lasītāju atsaucību, saņēma Bērnu žūrijas atzinību un Latvijas Literatūras gada balvu, tika izdota arī igauņu, angļu un spāņu valodā.&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Krājuma &ldquo;Bērns, kas neiekrita&rdquo; dzejoļi veltīti bērnu dro&scaron;ībai, traumām un bīstamajām situācijām, no kurām jāiemācās uzmanīties.&nbsp; No &ldquo;Līzes Analīzes&rdquo; uz jauno grāmatu atceļojusi ļaunā lauma Trauma, taču te viņai pretī stājas labā lauma, kura tic, ka bērni spēj no briesmām izvairīties. Dzejoļi veido pārbaudījumu ceļojumu, sava veida odiseju, kurā uzglūn briesmoņi, ir jāizvairās no viltīgiem slazdiem un burvju nekrietnībām. Tas ir bīstams ceļojums ar laimīgām beigām. Reālās dzīves situācijas dzejoļos iegūst pasakai raksturīgo citādību un hiperbolizāciju, bet vārdu spēles un pantu skaniskums veido formulas, kas iegulst prātā un palīdz bērniem identificēt bīstamās situācijas. Tās aizraujo&scaron;i iedzīvinātas arī dinamiskajās, spilgtajās Reiņa Pētersona ilustrācijās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Grāmata tapusi, sadarbojoties ar Bērnu slimnīcas fondu un BKUS ārstiem, kuru pieredzē balstīts grāmatas beigās ievietotais &ldquo;traumu tops&rdquo;. Tajā pirmo vietu ieņem kritienu traumas, kas rodas, nelietojot ķiveres un citus dro&scaron;ības līdzekļus, un izceļas arī bēdīgais rekords &ndash; Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā noslīku&scaron;o bērnu skaita ziņā. Tomēr dzejoļu uzdevums nav pantos nolasīt bērniem un vecākiem lekciju par dro&scaron;ību, bet gan radīt spilgtus tēlus un iegaum</span>ējamas rindas, kas ietekmē bērna emocionālo un asociatīvo atmiņu.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatas izdo&scaron;anu finansiāli atbalsta Bērnu slimnīcas fonds un Valsts kultūrkapitāla fonds.&nbsp;</span></p>Mon, 27 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49475&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49475&type=2Paegle, LigitaStāstiLigita PaegleVisas sēdvietas izpirktas<p>Neparastais, interesantais ironisko stāstu krājums &ldquo;Visas sēdvietas izpirktas&rdquo; ir Ligitas Paegles pirmā grāmata. Par savu stāstu varoņiem un nevaroņiem, kuru dzīves ikdiena un īpa&scaron;i notikumi vijas cauri krājumam, pati autore raksta:</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Ir tādi personāži, kam pietiek ar vienu stāstu, un ir citi, kas baksta autoram sānos un pieprasa vēl, jo, redz, viņi atkal ir kaut ko sastrādāju&scaron;i. Tad autoram neatliek nekas cits kā to visu pierakstīt. Un vēl ir tie, kas apvainoju&scaron;ies, jo nav dabūju&scaron;i galvenā varoņa titulu. Tā &scaron;ie tēli brīvi staigā pa krājumu, neparastos veidos risinādami savas parastās problēmas.&rdquo;</span></p>Tue, 21 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49446&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49446&type=2Kreicbergs, TomsToms KreicbergsHavanas kaķu karalis<p>Latvie&scaron;u autora romāns jaunie&scaron;iem, kas izdots lielā ASV izdevniecībā <em>Katherine Tegen Books</em>!</p> <p><span><br /></span><span>Kad Riku Gutjeresu viņa se&scaron;padsmitajā dzim&scaron;anas dienā pamet draudzene, puisis saprot: ir pienācis laiks pārmaiņām. Riks iestājas salsas deju skolā... citas meitenes dēļ, un aicina viņu sev līdzi pavadīt vasaru Kubā. Oficiālais iemesls: mācīties dejot. Slēptā programma: romantika zem palmām.&nbsp;</span><span>Tomēr Kuba nenozīmē tikai sauli, salsu un mūziku. Un, kad abi jaunie&scaron;i beidzot atrod mīlestību, viņiem sāp...</span></p> <p><span><br /></span><span>Toms Kreicbergs (1985) a.k.a. <em>Tom Crosshill </em>dzimis Rīgā, bet pēc Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas beig&scaron;anas devies uz ASV. Vairāk nekā gadu dzīvojis Kubā, iepazīstot tropu komunisma spožumu un postu. Trīsreiz bijis nominēts prestižajai Nebulas balvai, vienu reizi &ndash; <em>WSFA Small Press Award</em> un Latvijas Literatūras gada balvai (nominācija Labākā debija par zinātniskās fantastikas stāstu krājumu &ldquo;Dubultnieki un citi stāsti&rdquo; 2012. gadā). Viņa romāns &ldquo;Lopu ekspresis&rdquo; uzvarēja Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio balvas &ldquo;Kilograms kultūras 2016&rdquo; rudens balsojumā.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Ieva Melgalve.</span></p>Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49445&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49445&type=2Kaldmā, KetlinaBērnu grāmatasKetlina KaldmāBūt sliktai meitenei ir dievīgi<p>Stāsta notikumi risinās ap 1980. gadu. Padomju Igaunijā ir kāds parasts kolhoza ciemats, ir kartupeļu lauki un cūku kūtis, ir deficīts &ndash; dažādu preču trūkums &ndash; un neglītas skolas formas. Tā nav nekāda memmīšu pasaule &ndash; lai šo vietu iepazītu, vajadzīgi rūdīti bērni. Grāmatas galvenā varone Lī ir 11 gadus veca apsviedīga meitene, kura kopā ar jaunāko māsu, mazo brāli, par kuru lielā māsa allaž ir atbildīga, un draugiem &ndash; kaimiņu puikām šajā Igaunijas lauku nostūrī piedzīvo dažādas dēkas. Bieži vien gājieni uz mežu un pie upes ir bīstamāki, nekā bērni spēj aptvert, bet pieaugušo tuvumā nav, un bērni var visu izmēģināt uz savas ādas.Taču pamazām varoņdarbi kļūst arvien pārgalvīgāki, un arī nepatik&scaron;anas ir klāt.</p> <p><span><br /></span><span>Rakstniece grāmatas tap&scaron;anā izmantojusi savus bērnības iespaidus, taču, pateicoties visu laiku bērniem kopīgajai kārei pēc piedzīvojumiem, mūsdienu bērnam nepavisam nebūs grūti iejusties viņas attēlotajās situācijās, un gluži nemanot viņ&scaron; būs ieguvis arī priek&scaron;statu par savu vecāku vai vecvecāku kādreiz pieredzēto.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Arī latvie&scaron;u izdevumā izmantotas igauņu mākslinieka Jāna Rēmusa (<em>Jaan R&otilde;&otilde;mus</em>) ilustrācijas. Grāmata &bdquo;Būt sliktai meitenei ir dievīgi&rdquo; bija nominēta Igaunijas Kultūrkapitāla Literatūras balvai un 2017. gadā iekļauta starptautiskajā<em> The White Ravens</em> katalogā.</span></p>Fri, 17 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49351&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49351&type=2Zīle, BaibaBaiba ZīleRausītis un karma<p>Baiba Zīle raksta latviski un angliski. Latvie&scaron;u valodā jau iznāku&scaron;i viņas romāni &ldquo;Dzīves simulācija&rdquo; (ar pseidonīmu Anna Kravicka) un &ldquo;Melu Meistars&rdquo;, taču &scaron;ī grāmata parāda rakstnieces rado&scaron;o sniegumu pilnīgi jaunā gaismā.</p> <p><span><br /></span><span>Tas ir neparasts stāsts par divpadsmit dienām svara korekcijas centrā, kuru vēl saisto&scaron;āku padara mākslinieka Rupucinska atjautīgās ilustrācijas.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata atklāj savdabīgo ekskluzīvās klīnikas ikdienu un iepazīstina ar daudziem interesantiem cilvēkiem, kurus rakstniece sastapusi &scaron;ajās dienās. Stāsts papildināts ar padomiem, kā zaudēt svaru un mainīt ieradumus, un dažām &ldquo;gar&scaron;īgām&rdquo; tievē&scaron;anas receptēm.</span></p> <p><span><br /></span><span>Lasiet, kā rakstniece tievē, vēro, raksta dienasgrāmatu un cīnās ar Resnuma Dēmonu, un jūs neatstās vienaldzīgus ne asprātīgā formā paustās atziņas, ne grāmatas literārās vērtības!</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49350&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49350&type=2Kinnunens, TommiTommi KinnunensČetru ceļu krustojums<p>Romāna vēstījumu veido četri stāsti, kuru centrā ir sabiedrības normām spītējo&scaron;ā aku&scaron;iere Marija, viņas meita fotogrāfe Lahja, kas gribētu pareizu dzīvi, Lahjas vīrs, sava laika izpratnē pilnīgi nepareizais galdnieks Onni un Lahjas vedekla Kārina.&nbsp;Personāži ir daudzslāņaini, katrs ar saviem noslēpumiem un identitātes mokām; cilvēku attiecības ir saspringtas līdz baltkvēlei.</p> <p><span><br /></span><span>Romāns &ldquo;Četru ceļu krustojums&rdquo; ir somu rakstnieka Tommi Kinnunena (dz. 1973) apžilbino&scaron;i spožā un veiksmīgā debija. Kop&scaron; iznāk&scaron;anas romāns ticis izdots vairāk nekā 20 valstīs, saņēmis dažādus apbalvojumus (Somijas Grāmatu tirgotāju asociācijas balva, Bonnier gada labākās grāmatas balva u.c.), pēc tā motīviem radīta opera un teātra izrādes.</span></p> <p><span><br /></span><span>No somu valodas tulkojusi Maima Grīnberga.</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49349&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49349&type=2Repše, GundegaGundega RepšeSkiču burtnīca<p>Gundegas Rep&scaron;es jaunā eseju grāmata sniedz personisku ieskatu aizvadītajā Latvijas simtgades gadā. Rakstnieces dienasgrāmatā tverts laika posms no 2017. gada 18. novembra līdz 2018. gada 18. novembrim.</p> <p><span><br /></span><span>"Līdzās Latvijas simtgades fanfarām un bagātīgajām svētku reportāžām gribējās saskatīt jubilejas gadu caur viena indivīda pieredzi. Ieraudzīt (vai neieraudzīt) valsti sevī. Žanrs &ndash; dokumentāla esejistika."</span></p> <p><span>/Gundega Rep&scaron;e/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>"Kādi mēs bijām Latvijas simtgadē? Gundegas Rep&scaron;es dienasgrāmata dod tie&scaron;u liecību par 2018. gadu, stāstot bez izskaistinājumiem, bet ar mīlestību. Autore atgādina, ka ideāli un sirdsapziņa nebūt nav aizgāju&scaron;ā laikmeta relikti, ka tās ir substances, kuras vēl joprojām iz&scaron;ķir &ndash; valstij būt vai nebūt. Literatūra dzimst jēgas klusajā pazemībā, raksta Rep&scaron;e; piebilstu, ka arī valsts dzimst un top jēgas klusajā&nbsp; pazemībā. Grāmata nebuldurē līdzi tītaru bara dziesmusvētkiem&rdquo;, bet ir &scaron;īs jēgas meklējums."</span></p> <p><span>/Vita Matīsa/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p>Wed, 08 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49315&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49315&type=2Gulbe, DanaDana GulbeKas notiek bērnudārzā<p><span>Atbildes uz jautājumiem &ndash; kādā vecumā laist bērnu dārziņā, kur&scaron; bērnudārzs ir labākais, kā palīdzēt sagatavoties skolai u.c. sniedz bērnudārza audzinātājas un divgadnieka mammas Danas Gulbes jaunā grāmata &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo;. Tādējādi pirmo reizi Latvijā vecāki vienkopus var izlasīt par visu, kas saistīts ar bērnudārzu.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Bērnudārza un ģimenes saistībai ir jābūt vēl cie&scaron;ākai, nekā tā ir tagad, jo bērnudārza vecums ir pamats cilvēka personības veido&scaron;anā. &Scaron;āda grāmata Latvijā vēl nav bijusi, ļoti maz rakstīts un stāstīts par &scaron;o bērnam un viņa vecākiem tik ļoti nozīmīgo dzīves posmu. Bērnudārzs ir gan vieta, kur bērns ēd, guļ̧, spēlējas jeb vienkār&scaron;i dzīvo, gan vieta, kur tiek likti pamati visai izglītības sistēmai. Turklāt tas, kas cilvēkā tiek ielikts bērnībā, viņu veido visam atliku&scaron;ajam mūžam. Mans vēlējums ir ikvienam Latvijas vecākam dzīvot ar sajūtu &ndash; es esmu izdarījis labāko sava bērna labā,&rdquo; teic grāmatas &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo; autore Dana Gulbe.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Autore secinājusi, ka bērnudārza lomu pirmajos dzīves gados nedrīkst novērtēt par zemu. Ir vecāki, kuri tirda bērnudārza darbiniekus par katru mazuļa soli, un ir tādi, kuri neliekas ne zinis un bērnudārzu uztver tikai kā pieskatī&scaron;anas vietu. Dana Gulbe uzskata, ka abu situāciju pamatā ir neziņa, kas patiesībā notiek bērnudārzā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Līdz ar to grāmatā vienkār&scaron;ā valodā tiek aplūkotas visdažādākās situācijas, kas vecākiem ir aktuālas atsevi&scaron;ķos bērna vecuma posmos no dzim&scaron;anas līdz pat skolai. Pēc Danas Gulbes pieredzes vecākiem vispirms daudz nezināmā ir, kad bērnudārza gaitas mazajam vēl tikai priek&scaron;ā. Pēc tam seko posms, kurā gan bērnam, gan pieaugu&scaron;ajiem jāaprod ar jauno kārtību, viss notiek pirmo reizi, un raudiens nāk abām pusēm. Tam seko laiks, kad bērnudārza kārtība iepazīta, un autore iesaka, kā labāk baudīt &scaron;o salīdzino&scaron;i mierīgo posmu. Jauns izaicinājums abām pusēm ir brīdis, kad atvasei jāsāk gatavoties skolai, un arī &scaron;eit grāmata sniedz labus padomus. Jāatzīmē, ka Dana Gulbe grāmatas tap&scaron;anas laikā tikusies ar vairākiem desmitiem bērnudārzu audzinātāju gan pa&scaron;valdības, gan privātajos bērnudārzos, uzklausot arī viņu pieredzi.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatu &ldquo;Kas notiek bērnudārzā&rdquo; laidusi klajā &ldquo;Satura darbnīca TAPT&rdquo;, autores Danas Gulbes tekstu ar brīni&scaron;ķīgiem zīmējumiem papildinājusi ilustratore Krista Miltiņa.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Par autori: Dana Gulbe ir bērnudārza audzinātāja ar augstāko izglītību pirmsskolas pedagoģijā, viņai ir arī Montesori skolotāja kvalifikācija. Dana strādā bērnudārzā par audzinātāju, un vienlaikus viņa ir mamma savam divgadīgajam dēliņam, tādēļ ļoti labi saprot vecākus, kam bērni ir bērnudārznieku vecumā.</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49314&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49314&type=2Brancis, MārisMāris BrancisRasas Kalniņa-GrīnbergaRasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi<p>Par vienu no talantīgākajām latvie&scaron;u profesionālajām tēlniecēm Rasu Kalniņu-Grīnbergu (1936) grāmatā &ldquo;Rasa Kalniņa-Grīnberga. Dzīve un darbi&rdquo; raksta mākslas zinātnieks Māris Brancis, bet par savu dzīvi stāsta pati māksliniece. Viens no grāmatas stūrakmeņiem &ndash; tēlnieces stāstītāja talants, kas &scaron;ajā albumā atklāj mākslinieces dzīves gājumu, saviju&scaron;os ar latvie&scaron;u tautas likteni 20. gadsimta otrajā pusē. Grāmatas otrajā daļā tēlnieces daiļrade atklājas darbu reprodukcijās un to ra&scaron;anās vēsturē.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Rasa Kalniņa dzimusi Dobelē, bet lielu daļu sava mūža (kop&scaron; 1963. gada) dzīvojusi un strādājusi Jelgavā. 1956. gadā beigusi Liepājas Lieti&scaron;ķās mākslas vidusskolu, pēc tam gadu mācījusies Igaunijas Mākslas institūtā. 1962. gadā beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu ar diplomdarbu &ldquo;Pavasaris&rdquo; (vadītājs Kārlis Zemdega). No 1960. gada piedalās izstādēs, bet par personālizstādēm kļūst tikai dažas &ndash; 1987. un 2016. gadā &ldquo;Atgrie&scaron;anās&rdquo; Dobelē, kā arī 2017. gadā &ldquo;Atskatoties&rdquo; Jelgavā. Viens no nozīmīgākajiem tēlnieces darbiem ir skulptūra &ldquo;Māte ābele&rdquo; Ančupānu kalnu memoriālā (atklāta 1973. gadā), bet tēlnieces mīļākais darbs ir &ldquo;Caune&rdquo; jeb &ldquo;Cauņonkuls&rdquo; &ndash; vecāsmātes brālis Žanis Caune &ndash; Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris un 1905. gada &ldquo;klusais cīnītājs&rdquo;. Abu darbu reprodukcijas ir iekļautas grāmatā līdzās visu ievērojamāko Rasas Kalniņas-Grīnbergas darbu attēliem.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Grāmatas autors, mākslas zinātnieks, Jelgavas Mākslinieku biedrības priek&scaron;sēdētājs Māris Brancis uzsver, ka tēlnieces stiprās puses ir figurālās kompozīcijas un portreti, atklājot modeļa personību un garīgo pasauli (gleznotāja Maija Tabaka, grafiķe Lolita Zikmane, keramiķe Rita Einberga u.c.). Rasas Kalniņas-Grīnbergas tuvinieki atklāj trīs mākslinieces mīlestības &ndash; tēlniecība, blēņustāsti un grāmatas.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Grāmatas dizainu un reprodukcijas veidojis Rasas Kalniņas-Grīnbergas dēls Māris Grīnbergs. Tekstu angļu valodā tulkojis Kārlis Streips. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmata tapusi sadarbībā ar JPPI Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju un Dobeles novadpētniecības muzeju, izdo&scaron;anu atbalstījusi Jelgavas pilsētas dome, Jelgavas pa&scaron;valdības Kultūras padome, Jelgavas pilsētas pa&scaron;valdību biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisija.&nbsp;</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49313&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49313&type=2Dž.Deividsons, Ričards; Beglija, ŠāronaRičards Dž.DeividsonsŠārona BeglijaSmadzeņu emocionālā dzīve<p><span>Smadzenes un katra cilvēka emocionālais stils</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Nereti pieredzam, ka cilvēku emocionālās reakcijas uz dzīves notikumiem ir ļoti at&scaron;ķirīgas un tas būtiski ietekmē katra dzīvi. Dažs pēc sakāves spēj drīz vien atgūties un doties tālāk, bet citu pat neliela neveiksme satriec tā, ka viņ&scaron; jūtas paralizēts. Kāpēc tā notiek? Vai to var izprast? Vai izpratni var izmantot, lai cilvēka dzīvi uzlabotu?</span></p> <p><span><br /></span><span>Apgāds &ldquo;Lietusdārzs&rdquo; laidis klajā Ričarda Dž. Deividsona un &Scaron;āronas Beglijas grāmatu &ldquo;Smadzeņu emocionālā dzīve&rdquo;, kas uz &scaron;iem jautājumiem sniedz ilgos pētījumos balstītas un ļoti interesantas atbildes.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Dr. Ričards Dž. Deividsons gadu desmitiem ir bijis liecinieks un līdzdalībnieks tam, kā attīstījās jauna zinātnes starpdisciplīna, ko sauc par afektīvo neirozinātni jeb neirobioloģiju. Tā ir nozare, kas pēta smadzeņu mehānismus, kuri ir emociju pamatā. Iegūtā informācija ļauj meklēt un atrast veidus, kā veicināt pozitīvo domā&scaron;anu un līdz ar to uzlabot cilvēku labklājību.</span></p> <p><span><br /></span><span>R.Dž.Deividsona pētījumi afektīvās neirobioloģijas jomā ir devu&scaron;i simtiem atklājumu, sākot ar smadzeņu mehānismiem, kas ir pamatā empātijai un at&scaron;ķirībām starp autistu smadzenēm un smadzenēm, kuras attīstās normāli, un beidzot ar to, kā smadzeņu racionālās domā&scaron;anas apgabals var cilvēku iegrūst depresijas dzīlēs.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Pētniecības darbu Viskonsinas universitātes laboratorijā grāmatas autors ir apvienojis ar Veselīgās domā&scaron;anas izpētes centra direktora pienākumiem. &Scaron;ī centra galvenais mērķis ir izzināt, kā smadzenēs rodas un kā iespējams veicināt tās prāta iezīmes, kas augstu vērtētas jau kop&scaron; cilvēces pirmsākumiem, &ndash; līdzcietība, labsirdība, altruisms, laipnība, mīlestība un citas. Pētniecība ir cie&scaron;i saistīta ar atklājumu praktisku izmanto&scaron;anu, lai patie&scaron;ām mainītu reālu cilvēku dzīvi. Piemēram, ir izstrādātas pirmskolas un pamatskolas programmas, kas māca attīstīt bērnos laipnību, uzmanību, empātiju, sadarbību. Cits projekts karavīriem, kas atgriezu&scaron;ies no Afganistānas un Irākas, palīdz tikt galā ar trauksmi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas centrā ir autora doma par to, ka saistībā ar smadzeņu emocionālo dzīvi ikvienam cilvēkam ir raksturīgs savs emocionālais stils, tas ir, konsekventa reakcija uz dzīves notikumiem. Lasītājam tiek dota iespēja atklāt un izvērtēt savu stilu, uzzināt, kā tas ietekmē veselību, kā arī apgūt vingrinājumus, kas palīdz to mainīt.</span></p> <p><span><br /></span><span>Darbs sarakstīts formā, kas ļauj jaunās atziņas uztvert gan lasītājam ar priek&scaron;zinā&scaron;anām neirobioloģijā, gan bez tām. Tas piemērots jebkuram, kam interesē sava un līdzcilvēku uzvedība. Psihologi, pedagogi, vecāki, mediķi, vado&scaron;ie darbinieki un daudzu citu grupu pārstāvji&nbsp; grāmatā atradīs atbildes uz jautājumiem, ar kuriem tie saskaras arī īpa&scaron;i savas jomas ietvaros.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga.</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49312&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49312&type=2Grīns, DžonsDžons GrīnsBruņurupuči bez gala<p>Džons Grīns ir izcilo romānu "Meklējot Aļasku", "Mūsu zvaigžņu vaina", "Papīra pilsētas" un "Katrīna pēc Katrīnas" autors, un viņa ilgi gaidītā atgrie&scaron;anās ir spīdo&scaron;s stāsts, kur&scaron; ar satrieco&scaron;u un nesatricināmu skaidrību vēsta par mīlestību un neatlaidību, un spēku, ko sniedz draudzība mūža garumā.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Se&scaron;padsmitgadīgā Aza nemaz nevēlas meklēt bēguļojo&scaron;o miljardieri Raselu Piketu, taču par viņa atra&scaron;anu izsludināta simttūksto&scaron; dolāru liela atlīdzība, un Azas labākā draudzene Deizija ir noskaņota lietu izmeklēt. Tādēļ abas meitenes pārvar nelielo ģeogrāfisko attālumu un pla&scaron;ās patiesās aizas, kas viņas &scaron;ķir no miljardiera dēla Deivisa.</span></p> <p><span><br /></span><span>Aza cen&scaron;as. Viņa cen&scaron;as būt laba meita, laba draudzene, laba skolniece un varbūt pat laba izmeklētāja, tomēr nespēj pārvarēt pati savas uzmācīgās domas, kas griežas arvien straujākos virpuļos...</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojis Ingus Macats.</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49311&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49311&type=2Noihausa, NelekriminālromāniTrilleriNele NoihausaMežā<p>Nakts vidū mežā pie Rupertshainas aizdegas dzīvojamais treilers. Krāsmatās tiek atrasts bojāgāju&scaron;ais. Olivers un Pia izmeklē ļaunprātīgu dedzinā&scaron;anu. Drīz pēc tam kādā pansijā tiek atrasta mirusi veca sieviete. Olivers ir satriekts, jo pazinis &scaron;o sievieti jau kop&scaron; savas bērnības.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Izmeklē&scaron;anas gaitā atklājas saikne ar seniem notikumiem, kas risināju&scaron;ies 1972. gada vasarā. Toreiz bez pēdām pazuda desmitgadīgais Arturs, Olivera labākais draugs, bet izmeklē&scaron;anā nekas tā arī netika atklāts. Olivers un Pia ķeras pie lietas atkārtoti, cen&scaron;oties pārvarēt apkaimes iedzīvotāju neuzticē&scaron;anos un nevēlē&scaron;anos cilāt senas atmiņas...</span></p> <p><span><br /></span><span>Nele Noihausa (dz. 1967) ir vācu rakstniece, kuras romāni par Olivera un Pias izmeklētājiem noziegumiem ir populāri daudzās pasaules valstīs un jo īpa&scaron;i Vācijā. Rietumhesenes policijas prezidents Nelei Noihausai pie&scaron;ķīris goda kriminālkomisāres titulu. &ldquo;Mežā&rdquo; ir ceturtais autores romāns, kas tiek izdots latvie&scaron;u valodā.</span></p> <p><span>&nbsp;<br /></span><span>No vācu valodas tulkojis Juris Miesnieks.</span></p>Tue, 07 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49044&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49044&type=2Fjells, Jāns ĒrikskriminālromāniTrilleriJāns Ēriks FjellsZiņotājs<p>Ņujorka, 1960. gads.&nbsp;Vincents Džordāno tiek uzņemts Lokatelli mafijas ģimenē un saņem savu ugunskristību uzdevumu: viņam jānonāvē kāds ziņotājs.&nbsp;</p> <p><span><br /></span><span>Fredrikstade Norvēģija, mūsdienas.&nbsp;</span><span>Tiek nogalināts lielas firmas īpa&scaron;nieks. Ir pamats domāt, ka slepkavībai biju&scaron;i ekonomiski motīvi. Lai vadītu &scaron;īs lietas izmeklē&scaron;anu, no Oslo ierodas Antons Breke, Smago noziegumu nodaļas vecākais inspektors, skarbs, bet gudrs izmeklētājs, kuram ir arī kāda slepena aizrau&scaron;anās &ndash; pokerspēle. Kopā ar dedzīgo policijas akadēmijas studentu Magnusu Torpu abiem nāksies pētīt senākus un ne tik senus notikumus un &scaron;ķetināt daudzus pavedienus, pirms izdosies tuvoties &scaron;ī sarežģītā nozieguma atrisinājumam.</span></p> <p><span><br /></span><span>Jāns Ēriks Fjells (<em>Jan-Erik Fjell</em>, 1982), norvēģu rakstnieks, izglītību ieguvis IT un biznesa vadības nozarē, bet &scaron;obrīd nodarbojas tikai ar rakstniecību. &ldquo;Ziņotājs&rdquo; ir viņa otrā izdotā grāmata, par kuru rakstnieks saņēmis Grāmattirgotāju balvu, kļūstot par līdz &scaron;im jaunāko rakstnieku, kam tā tikusi pie&scaron;ķirta.</span></p> <p><span><br /></span><span>No norvēģu valodas tulkojusi Raita Kozlovska.</span></p>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49043&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49043&type=2Rors, RičardsRičards RorsŠeit un tagad<p><span>Apgāds &ldquo;Lietusdārzs&rdquo; laidis klajā neliela apjoma, toties ļoti ietilpīgu Ričarda Rora grāmatu &ldquo;&Scaron;eit un tagad&rdquo;. Tā ietver mūsdienīgu kristīgo meditāciju mācību, kas &scaron;odienas cilvēka sadrumstalotajai domā&scaron;anai ļauj rast ceļu uz viengabalaināku, veselīgāku veidu, kā uztvert pasauli. Tas ir arī ceļ&scaron; uz sirdsmieru.</span></p> <p><span><br /></span><span>Franciskāņu ordeņa mūks, praktizējo&scaron;ais katoļu priesteris Ričards Rors ir viens no mūsdienu aktīvākajiem garīgajiem skolotājiem, kura vēstījums sasniedz daudzu sirdis un prātus. Viņa mācībā par garīgo pilnveidi teoloģijas vērtības apvienotas ar izpratni par mūsdienu cilvēka dzīves grūtībām. Tās labi pazīstot, &scaron;is skolotājs tomēr spēj pārliecināt, ka garīgums un ikdienas dzīve var kļūt viens veselums, ne pretpoli. Ņūmeksikas &scaron;tatā (ASV)&nbsp; Ričards Rors nodibinājis Darbības un kontemplācijas centru, savukārt viņa grāmatas un priek&scaron;lasījumi izplatīju&scaron;ies tālu visā pasaulē.</span><span><br /></span><span>Apgāds &ldquo;Lietusdārzs&rdquo; līdz &scaron;im latviski laidis klajā Ričarda Rora darbus &ldquo;Lūg&scaron;anas spēks&rdquo;, &ldquo;Ar elpu zem ūdens&rdquo;, &ldquo;Kritiens aug&scaron;up&rdquo;. Autors viesojies Latvijā, lai nolasītu lekciju.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas &ldquo;&Scaron;eit un tagad&rdquo; centrā&nbsp; ir doma par kontemplāciju jeb apceri, kas mums ļauj saskatīt patiesību tās veselumā. Autors māca, kā atbrīvoties no ierastā domā&scaron;anas veida, kas saistīts ar kreisās smadzeņu puslodes virskundzību. &Scaron;āda domā&scaron;ana ir bināra &ndash; tā liek atmest daudzus iespējamus variantus, palikt pie diviem un parasti identificēties ar vienu no tiem, līdz ar to mūsu skatījumu padarot virspusēju.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ričards Rors mudina un māca apgūt apcerīgo, dziļi intuitīvo domā&scaron;anas veidu, kas ļauj realitāti skatīt daudz pla&scaron;āk un tajā pastāvēt jēgpilnāk un priecīgāk. Lielākajai daļai no mums tas nav dots no dabas, toties, kā uzskata autors, katrs to spēj iemācīties, tikai nepiecie&scaron;ami regulāri treniņi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata labi uztveramā formā atklāj, kā meditācija un&nbsp; lūg&scaron;anu prakse veido mūsu prasmi apjaust realitātes skaistumu katrā ikdienas brīdī. &Scaron;āda prasme ved uz patiesu sirdsmieru. Vai tas nav brīni&scaron;ķīgs mērķis, uz ko tiekties?</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Filozofi tiecas uz universālo, dzejnieki iemīļoju&scaron;i īpa&scaron;o, bet mistiķi mums māca aptvert abus.</span></p> <p><span>/Ričards Rors/</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Alda Vāczemniece.</span></p>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49041&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=49041&type=2Skalbe, KārlisPasakasKārlis SkalbePasakas<p>Kārļa Skalbes (1879&mdash;1945) literārā devuma nozīmīgākā daļa ir viņa pasakas: poētiskas un alegoriskas, arī trauksmainas un nesavaldīgas, bet allaž dzīvi apliecino&scaron;as. Gaidot 2019. gada novembri &mdash; Kārļa Skalbes 140 gadu jubilejas mēnesi &mdash; izdevniecībā &ldquo;Dienas Grāmata&rdquo; klajā laists rakstnieka pasaku pilns apkopojums ar literatūrzinātnieces Litas Silovas priek&scaron;vārdu.</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Nereti ar citiem žanra meistariem salīdzinātā un bieži par pārāku atzītā autora ētiskais un estētiskais kodols sakņojas tiklab latviskajā, cik pasaules kultūras mantojumā. Skalbes pasakas saistāmas ar latvie&scaron;u tautasdziesmu fenomenu, ar tautasdziesmām raksturīgo krā&scaron;ņo lakonismu. Jo vairāk tāpēc, ka literārā pasaka izrādās īstā iespēja pārkāpt pāri parasta stāsta tie&scaron;umam un vienlaikus neiegrimt dzejas specifiskajā poētiskumā. Lasot un pārdomājot Skalbes pasakas, ir svarīgi atminēties piedzīvojuma un situācijas daudznozīmību, iespaidu un asociāciju bagātību, kā arī mākslas tēlu nosacītību. To, Kārļa Skalbes literāro pasaku patiesi iedvesmotas vai dziļi aizskartas, kop&scaron; 1904. gada mācās jau daudzas lasītāju paaudzes. Tas, vai izdosies nokļūt Ziemeļmeitas pasaulē, nav atkarīgs no ceļojumu biroja darbinieku centības, bet to paveiks un ietekmēs literatūras piedzīvojums.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Ir reizes, kad atkal izskan frāze &mdash; <em>karalis ir miris, lai dzīvo karalis! </em>&mdash;, lai rādītu, kā izteikti jaunais, at&scaron;ķirīgais, oriģinālais izslēdz, pārvēr&scaron; vai mazliet pamaina veco, seno, agrāk aktuālo. Taču ir arī reizes, kad patiesībā būtu jānotrau&scaron; frāzes pirmā daļa, atsedzot pa&scaron;u galveno &mdash; ir karaļi, kuri nemirst, bet turpina dzīvot. Un vēl mēdz būt laiki, kad jāceļas kājās un jāaizstāv savs karalis, lai aktuālajā laikmetā nezaudētu vērtību pasaules robežzīmes. Latvie&scaron;iem joprojām ir savs karalis literāro pasaku žanrā, tamdēļ visi var būt dro&scaron;i, ka pasaules kārtība nav izjaukta. Kārlis Skalbe to līdzējis veidot. Veidot stipru, pārliecino&scaron;u, kārdino&scaron;i kaislīgu un vērīgi uzklauso&scaron;u arī tad, kad īstā vieta ir kliedzienam. Tie&scaron;i Kārļa Skalbes varā ir aicināt:&nbsp; Laukā, laukā! Beidzat jūtināties, nākat just! Beidzat ilgoties un skumt, nākat dzīvot uz zemes, uz zemes!&rdquo;</span></p> <p><span>/Dr.philol. Lita Silova/</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Grāmatas māksliniece Katrīna Vasiļevska</span></p>Fri, 12 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=48874&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=48874&type=2Švarca, SandrakriminālromāniSandra ŠvarcaKlusumu meklējot<p>Meklētājs jau kop&scaron; agras bērnības baidās no trok&scaron;ņa &ndash; viņ&scaron; nespēj paciest pat putnu vai bērnu klaigas aiz loga. Un tās sievietes... Ja vien viņas nerunātu tik daudz un tik skaļi... Kad izmeklē&scaron;anas grupa no Rīgas ierodas attālajā novada centrā Pulkažos, atklājas, ka tur pazudu&scaron;as vairākas sievietes. Ir veseli pieci aizdomās turamie, un visi &ndash; ciemā labi pazīstami un godājami vīri. Kur&scaron; no viņiem ir maniaks, kas meklē klusumu?</p> <p><span><br /></span><span>Grāmata par ļaunumu un tā iemesliem, par to, cik svarīgs ir katrs mūsu solis, vārds, rīcība. Autore ir ne tikai centusies iedziļināties noziegumu aprakstā, bet arī meklējusi tā saknes, piedāvājot atminēt mīklu &ndash; kur&scaron; tad ir vainīgais? Lasītājam būs interesanti iejusties detektīva lomā!</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=48873&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=48873&type=2Ozola, LīvaLiteratūra bērniemLīva OzolaEju meklēt!<p>&ldquo;Eju meklēt!&rdquo; ir krā&scaron;ņi ilustrēts stāsts par bērna iztēles pasauli, spēlējot paslēpes &ndash; vienu no bērnu iemīļotākajām spēlēm visā pasaulē jau daudzus gadsimtus. Mazā meitenīte Vilma vakarā pirms gulētie&scaron;anas pierunā tēti vēl uzspēlēt paslēpes. Lasītājs katrā grāmatas atvērumā var pavērt dažādas durvis un kopā ar Vilmu ielūkoties, kas aiz tām slēpjas. Grāmatā izmantots papīra atloku (t.s. <em>lift-the-flap</em>) princips - paņēmiens rosina iztēli, ļaujot fantazēt, kas atklāsies, kad atloks tiks atvērts, un pārsteigt brīdī, kad tas atveras. Stāstu papildina arī īsi skaitāmpanti, kas noder, uzsākot spēlēt paslēpes (to autore ir&nbsp; grāmatas redaktore, dzejniece Inese Zandere).&nbsp;</p> <p><span><br /></span><span>Bērni un vecāki, kopīgi pētot un komentējot ilustrācijas, ieraugot dažādus tēlus un nosaucot tos vārdā, var veidot sarunu starp lielo un mazo lasītāju, ļaujot bērniem pa&scaron;iem radīt jaunas iedomu tēlu interpretācijas un stāstus, ko &scaron;ie tēli varētu piedzīvot. Grāmatas samērā lielais izmērs ļaus pilnībā iejusties galvenās varones Vilmas iztēles pasaulē, kurā atrodams daudz lietu, kas nāku&scaron;as no dzīvokļa ikdienas realitātes, bet pārtapu&scaron;as aizraujo&scaron;os fantāzijas tēlos &ndash; virtuvē ir kūku kalni, viesistabā puķpodu džungļi, roboti stumj rotaļu automa&scaron;īnas caur sastrēgumiem, rūķi brauc laivā un mu&scaron;as kungs iekārtojas atpūtas krēslā.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Līva Ozola ir jaunā māksliniece, kas studijas Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas katedrā beidza ar izcilību un strauji ienākusi Latvijas vizuālās mākslas un ilustrācijas pasaulē: 2018. gada laikā tapu&scaron;as ilustrācijas trim dažādām grāmatām, ko izdevu&scaron;i apgādi Zvaigzne ABC, Jāņa Rozes apgāds, Liels un mazs.</span></p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300