Bibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunākās grāmataslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunākās grāmatashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44735&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44735&type=2Rukšāne, GunaGuna RukšānePuķkopībaFlokši<p><span>Guna Ruk&scaron;āne ir Latvijā pazīstama dārzkope, vairāku grāmatu un dārzkopībai veltītu rakstu autore, kā arī ziemcie&scaron;u audzētāja un selekcionāre. &Scaron;ajā grāmatā autore stāsta par tradicionālu, vēl nesen &scaron;ķietami piemirstu, bet mūsdienās atkal modē nāku&scaron;u Latvijas ko&scaron;umdārzu elementu &ndash; flok&scaron;iem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Aprakstīta &scaron;īs ģints augu atklā&scaron;anas vēsture un ievie&scaron;ana dārzu kultūrā, selekcijas attīstība un nozīmīgākie selekcionāri gan pasaulē &ndash; tostarp mūsu kaimiņvalstīs &ndash;, gan Latvijā. Uzmanība pievērsta arī selekcijas paņēmieniem un jauniegūto hibrīdu novērtē&scaron;anai. Atsevi&scaron;ķas sadaļas veltītas populārākajai flok&scaron;u sugai &ndash; skarainajam floksim &ndash;, kā arī citu nozīmīgāko sugu pārstāvjiem; katrā grupā minētas labāk pazīstamās &scaron;ķirnes. Stāstīts arī par flok&scaron;u audzē&scaron;anas un pavairo&scaron;anas galvenajiem aspektiem, par svarīgākajām flok&scaron;u slimībām un kaitēkļiem un to, kā ar tiem cīnīties.</span></p>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44734&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44734&type=2De Dekērs, ŽaksBiogrāfiskas grāmatasŽaks De DekērsRihards VāgnersVāgners. Dzīvesstāsts<p><span>&ldquo;Es iznīcinā&scaron;u noteikto kārtību, kas no&scaron;ķir darbu no prieka, kas pārvēr&scaron; prieku par grēku un darbu par slogu, kas vienus padara nožēlojamus nabadzībā un citus &ndash; pārpilnībā.&rdquo;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Rihards Vāgners (1813&ndash;1883) &ndash; mākslinieks, kur&scaron; spēj izraisīt reizē naidu un dievinā&scaron;anu, spilgta personība, par kuru tik daudz sarakstīts un kura vairāk nekā divus gadsimtus pēc nāk&scaron;anas pasaulē joprojām mūs fascinē un izraisa interesi.&nbsp;</span><span>&Scaron;ajā grāmatā tās autors Žaks De Dekērs necen&scaron;as kliedēt mītus, bet mēģina atspoguļot Vāgnera vētraino dzīvi uz vispārējā vēsturisko notikumu un politisko intrigu fona, viņa mākslinieka ceļu, kas nelīdzinās nevienam citam. Žaks De Dekērs, rūpīgi izstudējis komponista dzīves gājumu, iepazīstina mūs ar viņa draugiem un ienaidniekiem, ar sievietēm, kuras Vāgnera dzīvē spēlēju&scaron;as nozīmīgu lomu, atbalstīju&scaron;as un iedvesmoju&scaron;as, ar daudzām slavenībām, kas lielākā vai mazākā mērā saistītas ar komponistu, proti, ar Bavārijas karali Ludvigu II, Ferencu Listu, Frīdrihu Nīči u.c. Tāpat pieminēts arī Vāgnera Rīgas periods.</span></p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Inese Pētersone.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Žaks De Dekērs, mūsdienu beļģu rakstnieks, esejists, tulkotājs un kritiķis, dzimis Briselē 1945. gadā. No agras jaunības jūsmojis par teātri. Ievēlēts par Beļģijas karaliskās Literatūras akadēmijas locekli un pastāvīgo sekretāru, Akadēmijas izdotā žurnāla Marginales galvenais redaktors, arī Briseles Konservatorijas teātra un kino vēstures pasniedzējs. Ž. De Dekērs ir vairāku romānu, monogrāfiju un lugu autors.</span></p> <p><span> Nacionālajā teātrī 2002. gadā varēja skatīt Žaka De Dekēra lugu Magnolija. Viņa noveles iekļautas beļģu noveles antoloģijā (Karogs, 2009. gada, 11. nr.)&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Žaks De Dekērs raksta ne tikai noveles un romānus, bet arī lugas, kas izrādītas pat Austrālijā. Viņ&scaron; ir tulkojis un adaptējis &Scaron;ekspīru un Tomu Stopardu, Kleistu un &Scaron;nicleru, Boto &Scaron;trausu un Hugo Klausu, kā arī Vudiju Allenu.</span></p>Tue, 20 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44647&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44647&type=2Arnolda, DanamākslaDana ArnoldaSaprast mākslu. Sešas tēmas<p>Lasīt britu profesores Danas Arnoldas grāmatu ir kā baudīt sarunu ar entuziastisku mākslas lietpratēju. Autore aicina palūkoties uz mākslu no jauna skatpunkta, atsakoties no ierastajām &ndash; vēsturiski hronoloģiskajām &ndash; interpretācijām. Grāmatā aplūkotas svarīgas tēmas, ko mākslinieki savos darbos risināju&scaron;i cauri gadsimtiem. Autores erudīcija, trāpīgi un atjautīgi izvēlētie piemēri un prasme tekstu bagātināt ar spilgtiem mākslinieku citātiem padara &scaron;o grāmatu par lielisku ceļabiedru mākslas labirintos.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Dana Arnolda (<em>Dana Arnold</em>) ir arhitektūras vēstures un teorijas profesore Midlseksas Universitātē Lielbritānijā. Viņas sarakstītā grāmata <em>Art History: A Very Short Introduction</em> ir tulkota vairāk nekā desmit valodās.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>&ldquo;Dana Arnolda ir uzrakstījusi brīni&scaron;ķīgu grāmatu par mākslu: precīzi novērojumi, saprotama valoda un bagātīga informācija. Lasītājs eksperta pavadībā tiek iepazīstināts ar galvenajiem mākslas radī&scaron;anas un interpretē&scaron;anas veidiem.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>/Deivids Pīters Korbē, mākslas vēstures profesors Austrumanglijas Universitātē/</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Danas Arnoldas grāmata ir aizraujo&scaron;s ievads mākslā. Autore lieliski izjūt vēsturisko kontekstu, tekstā veiksmīgi iesaistot spilgtus mākslinieku citātus, kā arī iepazīstinot lasītāju ar mākslas radī&scaron;anas un vērtē&scaron;anas estētiskajiem kritērijiem. Neviena cita grāmata nerunā par dažādiem mākslas uztveres veidiem tik atbilsto&scaron;i laikmetam.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span>/Katerīna M. Suslofa, profesore Britu Kolumbijas Universitātes Mākslas vēstures, vizuālās mākslas un teorijas nodaļā/</span></p> <p><span><br /></span><span>Danas Arnoldas grāmata ir aizraujo&scaron;s ceļojums mākslas pasaulē, kura laikā lasītājam jābūt izmanīgam un atjautīgam, lai neapmaldītos autores iezīmētajos personību un mākslas virzienu, kategoriju un apsvērumu lielceļos un sānu taciņās. Autore jau pa&scaron;ā grāmatas sākumā rada sievi&scaron;ķīgu haosu, savienojot stilus, gadsimtus, personības, tehnikas, un ar &Scaron;eherezadei piemīto&scaron;u prasmi ievīt vienu stāstu otrā ataino mākslas procesus kā ļoti dzīvu mūsu pa&scaron;reizējās dzīves sastāvdaļu. Viņas stāsti uzvar mākslas zinātnē nevajadzīgi valdo&scaron;o hronoloģisko lineārismu un apliecina, ka māksla, vai tā radīta pirms tūksto&scaron;iem gadu vai tikai vakar, pastāv &scaron;odien un pa&scaron;laik, tie&scaron;i tad, tie&scaron;i tajā minūtē, kad mēs to redzam un apjau&scaron;am.&nbsp;</span></p> <p>/Astrīda RoguleLatvijas Kultūras akadēmijas docente Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Laikmetīgās mākslas kolekcijas glabātāja/</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmata ir Danas Arnoldas stāsts par to, kas cilvēci jau gadsimtiem ilgi saista vizuālajā mākslā un padara to par neatņemamu mūsu intelektuālās dzīves sastāvdaļu. Mākslas vēsturniece &scaron;os stāstus izklāsta veiklā, viegli uztveramā un latvie&scaron;u lasītājiem mazliet neierastā veidā: tas nav hronoloģisks mākslas stilu, virzienu un biogrāfiju pārstāsts &ndash; autore analizē mākslinieciskās kopsakarības, kas eksistē ārpus laikmetu un kultūru robežām, ļaujot lasītājam atklāt jaunu skatījumu uz &scaron;ķietami pazīstamiem mākslas darbiem un procesiem.&nbsp;</span></p> <p><span>/Santa Mičule, Mākslas zinātniece un kritiķe/</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojis Vilis Kasims.</span></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44646&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44646&type=2Svetins, PetersBērnu grāmatasPeters SvetinsBrīnumu gredzens<p>&ldquo;Brīnumu gredzens&rdquo; ir stāsts par slavenas operdziedātājas vientulību, ko viņa mēģina lauzt, tirgus laukumā nopērkot burvju gredzenu. Tas izkrīt no operdziedātājas rokām un aizripo, taču vesels pulks garāmgājēju iesaistās gredzena ķer&scaron;anā, neatstājot slaveno mākslinieci nelaimē vienu.</p> <p><span><br /></span><span>Damjana Stepančiča (<em>Damijan Stepančič</em>) ilustrācijas, kas zīmētas uz apdzeltēju&scaron;a papīra ar parasto zīmuli un pabalēju&scaron;ām krāsām, asprātīgi iebur Petera Svetinas (<em>Peter Svetina</em>) stāsta varoņus Fin de Si&egrave;cle laikmetā, kad pa debesīm laidelējās dirižabļi, bet dāmas devās uz fotosaloniem uzņemt portretus.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī grāmata ir viena no nedaudzajām latvie&scaron;u lasītāju iespējām iepazīt slovēņu literatūru, jo latviski tā tikpat kā nav tulkota.</span><span>Grāmatu izdo&scaron;anu līdzfinansē Eiropas Savienības programma &ldquo;Rado&scaron;ā Eiropa&rdquo; un Latvijas Republikas Kultūras ministrija, kā arī Slovēnijas Rakstnieku savienība.</span></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44645&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44645&type=2Korena, MajdaBērnu grāmatasMajda KorenaUzvāri man pasaciņu!<p>&ldquo;Uzvāri man pasaciņu&rdquo; vēsta par gražīgu zaķu bērnu, kam neviens mammas gatavotais ēdiens nav gana labs. Ēst gatavo&scaron;anu Majda Korena (<em>Majda Koren</em>) pielīdzina stāstu brūvē&scaron;anai, rotaļājoties ar klasiskiem tautas pasakas motīviem, kuriem raksturīgi risinājums tiek rasts tikai ar tre&scaron;o mēģinājumu.</p> <p><span><br /></span><span>Agatas Dudekas (<em>Agata Dudek</em>) ilustrāciju vienkār&scaron;ās formas un ko&scaron;ās krāsas acumirklī piesaista bērna uzmanību stāstam par kaprīzo zaķīti, kuram tik grūti izpatikt &ndash; daudzās ģimenēs ar maziem bērniem labi pazīstamai situācijai.</span></p> <p><span><br /></span><span>Māras Gredzenas latviskotā grāmata ir viena no nedaudzajām latvie&scaron;u lasītāju iespējām iepazīt slovēņu literatūru, jo latviski tā tikpat kā nav tulkota.</span><span><br /></span><span><br /></span><span>Grāmatu izdo&scaron;anu līdzfinansē Eiropas Savienības programma &ldquo;Rado&scaron;ā Eiropa&rdquo; un Latvijas Republikas Kultūras ministrija, kā arī Slovēnijas Rakstnieku savienība.</span></p>Tue, 13 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44592&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44592&type=2Nesbē, JūKriminālromāniJū NesbēTrilleriSlāpes<p>Slepkavības upuris &ndash; sieviete, kas kļuvusi atkarīga no iepazī&scaron;anās portāla Tinder. Vienīgais nozīmīgais pavediens &ndash; brūcēs atrastās krāsas un rūsas paliekas &ndash; izmeklētāju komandai neko daudz nelīdz.Divas dienas vēlāk notiek vēl viena slepkavība. Nogalināta jauna sieviete. Arī viņa ir izmantojusi Tinder pakalpojumus. Biedējo&scaron;i līdzīga slepkavības aina.</p> <p><span><br /></span><span>Policijas &scaron;efs ir pārliecināts, ka tik sarežģītu lietu var atrisināt tikai viens cilvēks. Tomēr Harijs Hols vairs nestrādā policijā. Sievietei, kuru viņ&scaron; mīl, un arī pats sev viņ&scaron; ir apsolījis, ka nekad vairs neatgriezīsies policijas darbā, lai vēlreiz nepakļautu briesmām sev tuvos cilvēkus.</span><span>Tomēr &scaron;ajās slepkavībās ir kas tāds, kas piesaista viņa uzmanību, &ndash; dažas sīkas nianses, kurām citi izmeklētāji nav pievērsu&scaron;i uzmanību. Un tāpēc, neskatoties uz saviem solījumiem un ignorējot visus riskus, Harijs dodas medībās, lai noķertu monstru, kur&scaron;, iespējams, jau reiz ir izbēdzis sodam...</span></p> <p><span><br /></span><span>Jū Nesbē (<em>Jo Nesb&oslash;</em>) &ndash; mūziķis, dziesmu autors, kaislīgs kalnos kāpējs un, protams, rakstnieks. Viņa radītais Harija Hola tēls 2017. gadā nosvinējis jau divdesmito dzim&scaron;anas dienu, tomēr vēl aizvien noziegumu atrisinā&scaron;anai nepiecie&scaron;amas tie&scaron;i Hola prasmes un prāts.</span></p> <p><span><br /></span><span>No norvēģu valodas tulkojis Ilmars Bri&scaron;ka.</span></p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44483&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44483&type=2Ratinīka, IvetaDzejaOriģinālliteratūraIveta Ratinīkatikko & tikai<p><em>Iveta Ratinīka - dzejniece, kas jau labu laiku ir sadzirdama un pamanāma kā autore (pirmais krājums "Rūgts" iznāca 2011. gadā), spilgtu un vajadzīgu viedokļu paudēja, literatūras pētniece, publiciste, rado&scaron;a skolotāja. Ar jaudu un temperamentu, kas daudziem saistās ar Ivetas Ratinīkas vārdu, ir tapu&scaron;i arī &scaron;ajā grāmatā apvienotie dzejoļi. Tomēr tā ir negaidīti maiga dzeja, pat ja teksts piedāvā "būt kā spartietei".&nbsp;</em></p> <p>/Ingmāra Balode, dzejniece un grāmatas redaktore/</p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44482&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44482&type=2Grigulis, KārlisUzziņu literatūraKārlis GrigulisPutnu grāmata<p>&ldquo;Putnu grāmatas&rdquo; autora vārds ir labi zināms vairāku paaudžu Latvijas dabas draugiem. Lieliskais stāstnieks, ikgadējo putnu dienu aizsācējs Kārlis Grigulis &scaron;ajā galvenokārt bērniem un jaunie&scaron;iem sarakstītajā darbā aizrautīgi dalās savā pieredzē un zinā&scaron;anās par dažādiem mežu, lauku un ūdeņu putniem, kurus var novērot Latvijai raksturīgajos četros gadalaikos. Lasītājs uzzinās: kādas putnu dzīves īpatnības un kā novērot; kur, kad un kādus putnus var novērot dažādās vietās (mežā, pļavā, pie ūdeņiem) Latvijas dabā; kas raksturīgs aprakstītajām putnu sugām; kā palīdzēt putniem, izgatavojot, izliekot un apkopjot putnu būrī&scaron;us un barotavas.</p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Putnu grāmatas&rdquo; oriģinālizdevums tika izdots pirms vairāk nekā pusgadsimta &ndash; 1964. gadā. Tādēļ, sagatavojot &scaron;o izdevumu, izmantoti pa&scaron;laik pla&scaron;ākam lasītāju lokam zināmie nosaukumi, bet oriģinālizdevumā lietotie at&scaron;ķirīgie nosaukumi sakopoti sarakstā grāmatas beigās.</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44480&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44480&type=2Račko, KarīnaOriģinālliteratūraKarīna RačkoDebesis pelnos<p><span>Sadegt mīlestībā &ndash; visskaistāk tas &scaron;ķiet tie&scaron;i neskartām sirdīm, kuras vēl ne reizi nav plosīju&scaron;as jūtu uguns radītās sāpes.</span><span>Izlauzusies no lauku nabadzības, žurnālistikas studente Vanesa Grīnerte apņēmīgi cīnās par savu vietu zem saules, piestrādā par oficianti Vecrīgas kafejnīcā un klusībā naivi sapņo par mīlestību, kas nogāž no kājām un satricina dzīvi pa&scaron;os tās pamatos.</span></p> <p><span><br /></span><span>Ir vīrie&scaron;i, kuriem nav iespējams pateikt &ldquo;nē&rdquo; &ndash; &scaron;o mācību agrāk vai vēlāk apgūst gandrīz ikviena sieviete.</span><span>Ciniskais, velni&scaron;ķīgi pievilcīgais starptautiskā viesnīcu tīkla magnāts Stefans Bergs uzskata, ka monogāmija ir pretdabiska &ndash; viņu interesē tikai brīvās attiecības, sekss bez emocionālas tuvības. Lai arī Stefans nojau&scaron;, ka Vanesas viedoklis un prioritātes at&scaron;ķiras, fiziskā vilkme starp abiem ir pārāk intensīva un vīrietis nespēj pretoties kārdinājumam ievilkt meiteni gultā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Viņi abi apzinās spēles noteikumus. Tikai sekss. Tikai vienu vienīgi reizi.&nbsp;</span><span>Tomēr plānotā viena nakts pāraug vairākās, un likmes izrādās augstākas, nekā sākotnēji &scaron;ķitis. Mostoties jūtām, Vanesa un Stefans ir spiesti pārvērtēt visu, kam viņi iepriek&scaron; ticēju&scaron;i, taču ugunīgu kaislību un intrigu mutuļos tuvībā rastās debesis draud pārvērsties pelnos...</span></p> <p><span><br /></span><span>Kāpēc ir cilvēki, kuri slīd mums garām, tiecoties pretī, tomēr nekādi nespēj aizsniegt, un ir tādi, kuriem izdodas ne tikai pieskarties, bet arī pakļūt zem ādas, izplatīties asinsritē, caururbt visu dziļāko būtību, sirdi un dvēseli ieskaitot?</span></p> <p><span><br /></span><span>KARĪNA RAČKO (1988) ir zobārste, kuras sirdslieta jau kop&scaron; bērnības bijusi rakstī&scaron;ana. Autores debijas romānam &ldquo;Saplēstās mežģīnes&rdquo; izdevies atvērt jaunu lappusi latvie&scaron;u literatūras vēsturē, izraisīt sensāciju sabiedrībā un dažu mēne&scaron;u laikā kļūt par 2017.gada bestselleru.</span></p> <p><span><br /></span><span><a href="http://www.karinaracko.com" target="_blank">www.karinaracko.com</a></span></p> <p><span><a href="http://www.facebook.com/AuthorKarinaRacko" target="_blank">www.facebook.com/AuthorKarinaRacko</a></span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44479&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44479&type=2Nortrapa, KristiānaKristiāna NortrapaDzīvot vieglāk<p><span>Grāmatā &ldquo;Dzīvot vieglāk&rdquo; medicīnas doktore, sievie&scaron;u veselības speciāliste Kristiāna Nortrapa sniedz&nbsp; konkrētus&nbsp; un pārliecino&scaron;us padomus,&nbsp; kā uzturēt veselību, vitalitāti un harmoniju visās dzīves jomās.</span><span><br /></span><span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autore aicina iepazīt sievietes ķermeņa iedzimto gudrību, kas ir cie&scaron;i saistīta ar fizisko veselību un to būtiski ietekmē. Pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem, viņa izvērtē&nbsp; lielākos fiziskos un garīgos pārbaudījumus, ar kuriem gandrīz katrs cilvēks kādā dzīves brīdī saskaras, piemēram,&nbsp; dažādas slimības, sarežģījumus attiecībās, stresu darbā un daudzus citus. Autore piedāvā gan fiziskus, gan garīgus vingrinājumus, kas palīdzēs pārvarēt ikdienas grūtību, vecuma vai kultūras noteiktos ierobežojumus.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Autore nevis sniedz mūsdienās tik izplatītos padomus par veselīgu dzīvesveidu un fiziskajām aktivitātēm, bet soli pa solim māca lasītājiem ieklausīties ķermeņa valodā un iepazīt katram savas unikālās vajadzības, lai saskaņotu ķermeņa un gara darbību.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Līdzās fiziskās veselības uzlabo&scaron;anas programmai Kristiāna Nortrapa ierāda prasmes, kā pa&scaron;am veidot savu&nbsp; labklājību, pārvarot zemapziņā ieslēpto vainas un kauna izjūtu, kontrolējot ego izpausmes un tie&scaron;i sazinoties ar dievi&scaron;ķo.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Izmantojot jaunākos epiģenētikas un medicīnas pētījumus un zinā&scaron;anas, autore lasītājiem sniedz aizraujo&scaron;u vēstījumu par to, kā aizvadīt veselīgu, laimīgu un svētītu dzīvi.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><em>&ldquo;Pasaule &scaron;obrīd atmostas spēcino&scaron;ai patiesībai: sievietes un meitenes ir nevis problēma, bet gan risinājums!&rdquo;</em><span><br /></span><span>/Kristiāna Nortrapa/</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Dace Vanaga</span><span><br /></span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44478&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44478&type=2Rūmnieks, ValdisBiogrāfiskā literatūraValdis RūmnieksOriģinālliteratūraStarp Mežaparku un Murjāņiem<p>Kā žurnāla "Dadzis" redakcijā nokļuva dzīvs āzis?</p> <p><span>Ar kādu automa&scaron;īnu brauca Vilis Lācis?</span></p> <p><span>Kā akadēmiķis Jānis Kalniņ&scaron; spēlēja atomkaru?</span></p> <p><span>Kādi niķi piemita Jānim Sudrabkalnam?</span></p> <p><span>Kā literārā vidē audzis palaidnis kļuva par ievērojamu rakstnieku?</span></p> <p><span><br /></span><span>Atbildes uz &scaron;iem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par 20. gadsimta 50.&ndash;70. gadu rakstniekiem, māksliniekiem un citām kultūras personībām savā autobiogrāfijā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks (1951). Grāmatā autors iemūžinājis atmiņas gan par bērnību, kas aizritējusi rado&scaron;u cilvēku sabiedrībā, gan par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Valda Rūmnieka darbā mutuļo dzīvība, dzirkstī gluži neticami atgadījumi, dzīvus vaibstus iemanto ievērojami cilvēki, kurus pazīstam vien no grāmatu lappusēm, bet visam pāri klājas rakstnieka mīlestība pret Mežaparku un Murjāņiem &ndash; abām viņam tik nozīmīgajām dzīves vietām.</span></p> <p><span><br /></span><span>"Ceļojums &ldquo;Starp Mežaparku un Murjāņiem&rdquo; būs jautrs, jo ar visiem viņas augstības Sklerozes izlēcieniem atmiņa vēl glabā pietiekami daudz jokainu notikumu. Varbūt tas arī ļaus dažu labu personību ieraudzīt pavisam negaidītā gaismā. Kā ceļojums būs izdevies, spriediet pa&scaron;i!"</span></p>Mon, 05 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44292&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44292&type=2Kivirehks, AndrussBērnu grāmatasAndruss KivirehksOskars un lietas<p>Bērnu grāmatu izdevniecībā &ldquo;Liels un mazs&rdquo; iznācis igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka (<em>Andrus Kivir&auml;hk</em>) stāsts pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem &ldquo;Oskars un lietas&rdquo; Maimas Grīnbergas tulkojumā, ar igauņu mākslinieces Annes Pikovas (<em>Anne Pikkov</em>) ilustrācijām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatas varonim Oskaram vasara jāpavada laukos pie vecmāmiņas. Viss viņam te &scaron;ķiet sve&scaron;s un garlaicīgs, arī vecmāmiņa un kaimiņu bērni, turklāt mājās aizmirsies mobilais telefons. Par laimi, zēns spēj rast izeju no bezcerīgās situācijas &ndash; pa&scaron;a uzmeistarots koka telefons, kas ļauj sarunāties ar lietām, padara viņa dzīvi interesantu un vienlaikus palīdz atrast ceļu uz sapra&scaron;anos ar vecmāmiņu. Oskars pats rada sev pasauli, kur viņ&scaron; ir vajadzīgs.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&ldquo;Andruss Kivirehks &scaron;ajā grāmatā valdzino&scaron;i sapludina fantāziju un realitāti, humoru un skumjas, aizraujo&scaron;ākus un liriskākus mirkļus. Bērnu vientulība, paaudžu atsve&scaron;inā&scaron;anās, priek&scaron;rokas do&scaron;ana darbam, nevis tuvībai starp cilvēkiem, cerību saglabā&scaron;ana arī pa&scaron;ā bezcerīgākajā situācijā &ndash; tie ir tikai daži no jautājumiem, kam rakstnieks pievēr&scaron; lasītāja uzmanību,&rdquo; raksta igauņu kritika. Saviļņojo&scaron;as ir ainas, kurās aprakstītas Oskara ilgas pēc kaut kā vēl neiepazīta. Tās iemieso sarkanais baloniņ&scaron;, kas, ieķēries bērza lapotnē, gan ir saredzams, taču sasniedzams nav.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Andruss Kivirehks Latvijā jau sen kļuvis tikpat slavens kā Igaunijā, jo tulkotāji Maima Grīnberga un Guntars Godiņ&scaron; sarūpēju&scaron;i latvie&scaron;u lasītājam daudzas viņa grāmatas: gan ģimenes piedzīvojumu stāstu &bdquo;Sirli, Sīms un noslēpumi&ldquo; (Liels un mazs, 2009), gan grāmatas par suņu meiteni Loti, kuru pazīstam arī no animācijas filmām, gan stāstu krājumus &bdquo;Kaka un pavasaris (Liels un mazs, 2012) un &ldquo;Karnevāls un kartupeļu salāti&rdquo; (Liels un mazs, 2016). Režisors Jānis Znotiņ&scaron; par iestudējumu &ldquo;Kaka un pavasaris&rdquo; saņēmis Spēlmaņu nakts balvu par labāko izrādi bērniem, un ir iestudējis arī stāstus no grāmatas &ldquo;Karnevāls un kartupeļu salāti&rdquo;. Jau divas reizes Andruss Kivirehks Rīgā saņēmis Starptautisko Jāņa&nbsp; Baltvilka balvu bērnu literatūrā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>"Oskara un lietu" tulko&scaron;ana un izdo&scaron;ana latvie&scaron;u valodā ir daļa no izdevniecības &ldquo;Liels un mazs&rdquo; projekta &ldquo;Bērnu Eiropa&rdquo;, kas saņēmis finansējumu ES programmas &bdquo;Rado&scaron;ā Eiropa&rdquo; (apak&scaron;programma &ldquo;Kultūra&rdquo; 2014-2020) atbalsta aktivitātē &bdquo;Daiļliteratūras tulko&scaron;anas projekti&rdquo;. Projekts &ldquo;Bērnu Eiropa&rdquo; paredz divu gadu laikā tulkot un latvie&scaron;u valodā izdot 7 bērnu grāmatas no dažādām Eiropas valodām: igauņu, portugāļu, nēderlandie&scaron;u, franču, zviedru un islandie&scaron;u.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>Grāmatas izdo&scaron;anu atbalstījusi arī Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Holandie&scaron;u literatūras fonds.</span></p>Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44291&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44291&type=2Kļavis, AivarsAivars KļavisMelnais akmens. Triloģijas "Ceļš uz nezināmo zemi" 1. grāmata<p><span>Vairāk nekā 20 prozas grāmatu autors. Tostarp arī bērniem un pusaudžiem. Literatūrai nopietni pievērsies, vēl mācoties vidusskolā. Par vēsturisko romānu ciklu &ldquo;Viņpus vārtiem&rdquo; 2012. gadā saņēmis Baltijas Asamblejas balvu un Latvijas Literatūras gada balvas 2012. speciālbalvu. Tie&scaron;i pēc &scaron;ī cikla pabeig&scaron;anas, pie kura autors strādāja 10 gadus, radusies ideja uzrakstīt romānu pusaudžiem par pirmbaltiem un senvēsturi.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Par to, kā mūsu tālie senči jeb pirmbalti nonāca līdz Baltijas jūrai, vēstures grāmatās parasti ir tikai dažas rindkopas. Bet patiesībā tas bija viens no lielākajiem, pārsteidzo&scaron;ākajiem, mīklainākajiem, noteikti arī traģiskākajiem notikumiem cilvēces vēsturē. Turklāt toreiz, kad cilvēku vidējais vecums bija ap 30 gadu, milzu loma notieko&scaron;ajā bija gados jauniem un pat ļoti jauniem cilvēkiem. Visticamāk, tie&scaron;i viņiem nereti vajadzēja uzņemties atbildību ne tikai par savu ģimeni, bet arī dzimtu vai pat visu cilti. Lai gan tie&scaron;u rakstisku liecību par tā laika notikumiem nav, pateicoties arheoloģijai un citām ar vēsturi saistītām zinātnēm, ir pietiekami daudz materiālu, lai mēs varētu iztēloties, kā tas notika. Cik sarežģīts bija &scaron;is ceļ&scaron; un kā tas atsaucas mūsdienās.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>EMĪLS MOZGA&nbsp;</span></p> <p><span>Mācās Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 8. klasē. Aizraujas ar grafisko mākslu, programmē&scaron;anu un ģitārspēli.</span><span>&ldquo;Zīmējot ilustrācijas &scaron;ai grāmatai, mēģināju iztēloties, ka aizraujo&scaron;os un brīžiem skarbos notikumus piedzīvoju es pats vai līdzīga vecuma zēns. Tie cilvēki romānā ir ļoti seni mūsu priek&scaron;teči, un rakstnieks attēlojis viņu ceļu paaudžu paaudzēs līdz nonāk&scaron;anai &scaron;eit &ndash; Latvijā. Reizēm gan nebija viegli izdomāt, kā to visu attēlot, bet dažreiz idejas radās pavisam nepiemērotā brīdī. Piemēram, stundu laikā.&rdquo;</span></p>Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44228&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44228&type=2Horsta, KarīnaArhitektūraKarīna HorstaSanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918–1940<p>Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Mākslas vēstures institūts priecājas pavēstīt, ka klajā nākusi tā zinātniskās asistentes Karīnas Horstas monogrāfija &ldquo;Sanatoriju arhitektūra Latvijā: 1918&ndash;1940&rdquo;, kuras tēmā apvienojas medicīnas, arhitektūras un mākslas vēstures jautājumi.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Pētījums veidots kā analītisks pārskats par Latvijas Republikā starpkaru periodā uzceltajām un iekārtotajām sanatorijām, būtiski papla&scaron;inot priek&scaron;statu par veselības aprūpes iestāžu arhitektūru &scaron;ajā laikā starptautiskā kopainā. 20. gadsimta 20.&ndash;30. gadi Latvijas sanatoriju vēsturē, kuras sākums saistāms ar 19. gadsimta 70. gadiem, bet beigas &ndash; ar 20. gadsimta 80. gadiem, rāda &scaron;ī būvtipa attīstības augstāko punktu, kad sanatorija sevi apliecina kā pārdomāts un stilā ieturēts arhitektūras objekts, kas organiski iekļaujas ainavā un apkārtējās apbūves ansamblī. Latvijas sanatoriju arhitektūrā nozīmīgu ieguldījumu tolaik devu&scaron;i ievērojami arhitekti, piemēram, Ernests &Scaron;tālbergs, Kārlis Bik&scaron;e un Aleksandrs Klinklāvs. Sanatoriju ierīko&scaron;anas specifikas dēļ aplūkotie objekti atrodas galvenokārt ārpus Rīgas &ndash; lauku apvidos un kādreizējās kūrvietās visā Latvijas teritorijā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Grāmatu papildina daudz vēsturisku un mūsdienu attēlu no muzejiem, arhīviem un privātiem krājumiem, tabulārs pārskats par sanatoriju ēkām un to izmantojumu mūsdienās, literatūras un avotu rādītājs, kopsavilkums un attēlu saraksts angļu valodā, personu un vietu rādītāji. Monogrāfijas pamatā ir autores maģistra darbs, kas izstrādāts LMA Mākslas zinātnes nodaļā un aizstāvēts 2016. gadā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>Mākslas vēsturniece Karīna Horsta (dz. Jēkabsone) ir dzimusi 1991. gadā Ogrē. Ieguvusi bakalaura (2014) un maģistra (2016) grādu LMA Mākslas zinātnes nodaļā. Kop&scaron; 2016. gada strādā LMA Mākslas vēstures institūtā, studē LMA doktorantūrā un piedalās žurnāla &ldquo;Mākslas Vēsture un Teorija&rdquo; veido&scaron;anā kā rakstu autore un literārā redaktore. Topo&scaron;ās disertācijas tēma &ndash; &ldquo;Arhitekts Ernests &Scaron;tālbergs (1883&ndash;1958)&rdquo;. Karīna Horsta saņēmusi LMA Borisa Vipera goda stipendiju (2014, 2016), LMA Nikolaja Bulmaņa piemiņas stipendiju (2015) un žurnāla &ldquo;Latvijas Architektūra&rdquo; gada balvu nominācijā &ldquo;Labākā vēstures apskatniece&rdquo; (2014). Pētniecisko intere&scaron;u centrā &ndash; 20. gadsimta arhitektūra Latvijā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Izdo&scaron;anu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.</p> <p><span><br /></span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44227&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44227&type=2Pērvisa, Kārina; Kross, Deivids; Sanšaina, Vendija LaionaBērnu audzināšanaBērns jaunā ģimenē<p>Grāmata noderēs:&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;</span><span>* Ja bērns ir adoptēts</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>* Ja bērns pēc vecāku &scaron;ķir&scaron;anās ienāk jaunā ģimenē</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>* Ja bērnam ir uzvedības problēmas vai īpa&scaron;as emocionālās vajadzības</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span>* Ja bērns piedzīvojis emocionālu, fizisku vai seksuālu traumu vai vardarbību</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata būs uzticams palīgs audžuvecākiem, vecākiem un pedagogiem, kas vēlas</span></p> <p><span>* izveidot mīlestības un uzticē&scaron;anās pilnu saikni ar adoptēto bērnu</span></p> <p><span>* efektīvi tikt galā ar jebkuriem bērna mācī&scaron;anās vai uzvedības traucējumiem</span></p> <p><span>* ar mīlestību disciplinēt bērnu, neizraisot viņā apdraudējuma izjūtu</span></p> <p><span>* vairot bērnu pa&scaron;apziņu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bērna adoptē&scaron;ana ģimenē vienmēr ir priekpilns brīdis. Tomēr daži adopcijas gadījumi rada unikālus izaicinājumus. Lai bērnu patie&scaron;ām pieņemtu un izprastu viņa īpa&scaron;ās vajadzības, nepiecie&scaron;amas rūpes, uzmanība un iejūtība. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad bērns pēc vecāku &scaron;ķir&scaron;anās nonāk mātes vai tēva jaunajā ģimenē vai ir cietis no vardarbības vai traumas..</span></p> <p><span><br /></span><span>"Kad kļuvām par adoptētājiem, ģimenē jau audzinājām divus bērnus un uzskatījām, ka mīlestības pietiks arī pieņemtajam bērniņam. Drīz sapratām, ka ir nepiecie&scaron;ama dziļāka izpratne par to, kādu postu bērnam nodarījusi īsajā dzīvē gūtā trauma, &ndash; tikai tad spēsim viņam mīlo&scaron;i palīdzēt. Grāmatā &ldquo;Bērns jaunā ģimenē&rdquo; guvām praktiskus ieteikumus, kā apieties ar mūsu bērna visdziļākajām sāpēm un vajadzībām. Tā kā enkurs mūs noturēja pat visstiprākajās vētrās."</span></p> <p><span>/Vēsma Sandberga, adoptētāja, &ldquo;Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētāja/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas autori ir psihologi, kuru specializācija ir adopcija un pieķer&scaron;anās.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>KARĪNA B. PĒRVISA (<em>Karyn B. Purvis</em>), Ph. D., ir Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūta direktore. Viņa vada &ldquo;Adoption Project&rdquo; un tā izveidoto &ldquo;Hope Connection&rdquo; nometni. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>DEIVIDS R. KROSS (<em>David R. Cross</em>), Ph. D., ir Teksasas Kristīgās Universitātes Bērnu attīstības institūta direktores vietnieks un &scaron;īs universitātes psiholoģijas nodaļas profesors. </span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>VENDIJA LAIONSA SAN&Scaron;AINA (<em>Wendy Lyons Sunshine</em>) ir godalgota žurnāliste.</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Sintija Zariņa.</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44225&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44225&type=2Robertss, Gregorijs DeividsGregorijs Deivids RobertssKalna ēna<p>Gregorija Deivida Robertsa debijas romāns &ldquo;&Scaron;āntarāms&rdquo; lika miljoniem lasītāju visā pasaulē ar aizturētu elpu sekot neaizmirstamajiem tēliem, ko savā ceļā uz Bombejas sirdi sastop Lins &ndash; austrāļu bēglis, kur&scaron; strādā par pasu viltotāju kādā &scaron;īs Indijas lielpilsētas mafijas firmā. Sengaidītajā romāna turpinājumā &ldquo;KALNA ĒNA&rdquo; Linam no jauna jāatrod vieta Bombejā, kurā kārtību diktē nu jau cita mafijas dūžu paaudze, kas spēlē pēc pavisam citiem noteikumiem.</p> <p><span><br /></span><span>Pagāju&scaron;i divi gadi pēc &ldquo;&Scaron;āntarāmā&rdquo; aprakstītajiem notikumiem. Lins ir zaudējis abus vistuvākos cilvēkus &ndash; Khāderbhāī, kas viņam bija tēva vietā, un dvēseles radinieci Karlu, kura nu ir precējusies ar izskatīgu indie&scaron;u mediju magnātu. Izpildījis mafijas bosa uzdevumu, Lins atgriežas pilsētā, kuras seja ir strauji mainījusies. Daudzu veco draugu te vairs nav, jaunās mafijas firmas vadība iepinas arvien vardarbīgākos un bīstamākos tīklos, un izslavēts svētvīrs izaicina jaunā vīrie&scaron;a priek&scaron;status par visu, ko viņ&scaron; zina par dzīvi un mīlestību. Taču aizbraukt no Septiņu salu pilsētas Lins nespēj: tajā viņu tur Karla un kāds liktenīgs solījums...</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Atsevi&scaron;ķas epizodes esmu gandrīz bez izmaiņām &ldquo;norakstījis&rdquo; no savas dzīves, citas ir izdomātas, kaut arī to pamatā ir patiesa pieredze. &ldquo;&Scaron;āntarāms&rdquo; un Kalna ēna&rdquo; &ndash; tie ir romāni, nevis autobiogrāfijas. Ļoti labi, ja cilvēki domā, ka viss &scaron;ajos darbos aprakstītais ir patiess no pirmā vārda līdz pēdējam &ndash; tātad esmu rakstījis ticami. Bet ar ticamību vien ir par maz &ndash; ir jādod lasītājam kas tāds, kādēļ viņ&scaron; pie grāmatas atgriezīsies vēl un vēlreiz, pārlasīs to atkal un atkal, ikreiz atrazdams ko jaunu, tikai dziļākā līmenī...&rdquo;</span></p> <p><span>/Gregorijs Deivids Robertss/</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Māra Poļakova.</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44224&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44224&type=2Randa, HilliBērnu grāmatasHilli RandaSniegbaltais un ogļmelnais<p>Sniegbaltais un ogļmelnais ir divi kaķi &ndash; Amadejs un Ludvigs. Kad viņu saimnieki mūziķi uz gadudodas muzicēt un dzīvot ārzemēs, abi kaķi apņēmīgi izlemj palikt un pieskatīt māju. Grāmatā atrodamas ne tikai atsauces uz slavenajiem kompnistiem Mocartu un Bēthovenu, bet arī laiku &ndash; katrā atvērumā māksliniece Katerīne Zaripa ieslēpusi pa pulksteņa ciparnīcai, kas ik reizirāda citu stundu. &Scaron;ādā veidā bērni var izsekot līdzi kaķu gaitām dienas garumā un vienlaikus arlasītprasmi apgūt arī māku nolasīt pareizu laiku.</p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Bilžu grāmatas &ldquo;Sniegbaltais un ogļmelnais&rdquo; autore ir Hilli Randa (<em>Hili Rand</em>), ilustratore Katerīne Zaripa (<em>Catherine Zarip</em>) un no igauņu valodas to ir tulkojusi Maima Grīnberga.</span></p> <p><span><br /></span><span>Katerīne Zaripa ir Igaunijā labi pazīstama ilustratore, kuras rokrakstam raksturīgas smalkas spēles ar faktūrām, maigas krāsas un viegli sirreāls vides tvērums.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Sniegbaltais un ogļmelnais&rdquo; ir pirmā no projekta &ldquo;Mūsu mazā bibliotēka&rdquo; bilžu grāmatām. Pavisam paredzēts izdot piecus Eiropas mazo valodu bilžu grāmatu tulkojumus.</span></p> <p><span><br /></span><span>Bilžu grāmatas formāts ir īpa&scaron;i piemērots un saisto&scaron;s bērniem, kas vēl tikai apgūst un attīsta lasītprasmi.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas izdo&scaron;anu līdzfinansē Eiropas Savienības programma &ldquo;Rado&scaron;ā Eiropa&rdquo; un Latvijas Republikas Kultūras ministrija.</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44223&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44223&type=2Pancs, Arkādijs; Panca-Zaiceva, GaļinaPraktiskā psiholoģijaArkādijs PancsGaļina Panca-ZaicevaSarunas par mīlestību<p>Arkādijs Pancs &ndash; psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs ar ilgu darba pieredzi. Daudz laika Arkādijs Pancs veltījis psihoanalīzes ideju tuvinā&scaron;anai mūsu ikdienas dzīvei. Viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija, kā arī apkopoti grāmatā &ldquo;Sarunas par laimi&rdquo;, kas guvusi lielu lasītāju atzinību.</p> <p><span><br /></span><span>Gaļina Panca-Zaiceva ir ieguvusi ārsta izglītību, taču viņas aicinājums ir žurnālistika. Gaļina Panca ir žurnāla Lilit psiholoģijas nodaļas redaktore, sadarbojusies arī ar žurnālu Люблю un vadījusi tā veselības un psiholoģijas sadaļu; grāmatas &ldquo;Balss klusumā&rdquo; līdzautore; kop&scaron; 2014. gada vada konsultāciju centru &ldquo;Arkādija&rdquo;, kurā turpina popularizēt sava vīra Arkādija Panca idejas.</span></p> <p><span><br /></span><span>&Scaron;ī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrāju&scaron;ās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. &Scaron;os rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pārdomas.</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priek&scaron;noteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man &scaron;ķiet, ka nav cilvēka, kur&scaron; neprastu un negribētu mīlēt.&rdquo;</span></p> <p><span>/Arkādijs Pancs/</span></p> <p><span><br /></span><span>No krievu valodas tulkojusi Gunita Mežule.</span></p>Thu, 15 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44197&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44197&type=2Didjēlorāns, Žans PolsŽans Pols DidjēlorānsLasītājs vilcienā 6.27<p>Mīlestība un arī dzīve ir ceļojums...Belnēna Velmola dzīve nav apskau&scaron;anas vērta. Viņ&scaron; strādā papīra un atkritumu pārstrādes rūpnīcā darbu, ko ienīst, un &scaron;ajā dzīvē viņam ir tikai viens prieks. Katru dienu, iekāpis vilcienā pulksten 6.27, viņ&scaron; skaļi lasa fragmentus no grāmatu lappusēm, kuras paglābis no monstrozās papīra pārstrādes iekārtas. Un tikai pēc tam, kad viņa rokās nejau&scaron;i nonāk jaukās Žilī dienasgrāmata, sāksies arī viņa patiesais ceļojums...</p> <p><span><br /></span><span>Žans Pols Didjēlorāns (<em>Jean-Paul Didierlaurent</em>) ir franču rakstnieks, kura stāsti novērtēti ar Starptautisko Hemingveja balvu. &ldquo;Lasītājs vilcienā 6.27&rdquo; ir viņa pirmais romāns, un tā izdo&scaron;anas tiesības iegādāju&scaron;ies jau vairāk nekā 25 valstu izdevēji.</span></p> <p><span><br /></span><span>No franču valodas tulkojusi Ilze Fogele.</span></p>Wed, 14 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44058&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=44058&type=2Lejnieks, JānisJānis LejnieksJuris Monvīds SkalbergsJuris Monvīds Skalbergs DIVKĀRŠAIS KŪLENIS. Modernisms - Postmodernisms<p><em>Metot kūleni, var iegūt pārdabiskas spējas, tāpat kā no tām atbrīvoties, atkārtojot kūleni pretējā virzienā</em></p> <p><span>/Latvie&scaron;u tautas ticējums/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata ir veltīta vienam no ievērojamākajiem Latvijas arhitektiem &ndash; Jurim Monvīdam Skalbergam (1935), kur&scaron; pēc RPI (Rīgas Politehniskā institūta) Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļas absolvē&scaron;anas 1960. gadā jau ar saviem pirmajiem darbiem- Krievu drāmas teātra rekonstrukciju, Rīgas Pareizticīgo katedrāles pārbūvi par Zinību namu, muzikālo klubu &bdquo;Allegro&rdquo; u.c. līdz ar Modri Ģelzi, Ivaru Strautmani un Gunāru Asari kļuva par jaunās paaudzes līderiem Latvijas arhitektūrā.</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata ir pirmais pilnīgais un zinātniskais pētījums par arhitekta daiļradi. Jura Monvīda Skalberga rado&scaron;ajās iecerēs, realizētajos projektos un stilistikas kūleņos lasītājiem palīdzēs orientēties 120 attēli &ndash; unikālas arhitekta celto ēku un to detaļu fotogrāfijas, kā arī nerealizēto projektu reprodukcijas no Latvijas Arhitektūras muzeja un arhīviem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Starpkaru Latvijas sabiedrībā modernisma arhitektūrai bija jāsacen&scaron;as ar Ulmaņa iekārtas oficiālo neoeklektismu, kur&scaron; pēckara gados viegli pārtapa Staļina ampīrā. Tomēr pilsoniskās gaumes dominante nebija mūžīga, un Skalbergs varēja sākt rado&scaron;o darbību padomju modernisma uzplaukuma laikā.</span></p> <p><span><br /></span><span>20 gadus vēlāk pasaulē modernisma nāvi traktēja kā sprādzienu, kurā Sentluisā ASV iznīcināja nolietotu dzīvojamo ēku kvartālu. Latvijā modernisms nomira klusi 1985.gadā, kad Skalbergs pārbūvēja kinoteātri &ldquo;Blāzma&rdquo;par elitāru klubu, un, kā rakstīja Jānis Dripe:&rdquo; Labprātīgi un ar profesionāliem paņēmieniem iznīcinot savus un, iespējams, arī sabiedrības vēlīnās jaunības ideālus.&rdquo;Skalbergam bija jāmet stilistisks kūlenis, lai atbrīvotos no modernisma, un ēkas pārveidojumus var vērtēt kā divkār&scaron;u kūleni &ndash; kinoteātris bija veicis ceļu no eklektisma līdz modernismam un atpakaļ. Arhitekts atzīst: &ldquo;Noraido&scaron;a attieksme pret iepriek&scaron;ējo mani ir pavadījusi visu mūžu. Vienmēr bija jāpiemērojas.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>Rakstnieks Alberts Bels par sava romāna &ldquo;Būris&rdquo; prototipu saka: &ldquo;No Jura Skalberbga galvenajam varonim Edmundam Bērzam ir karkass &ndash; arhitekta tēls, kas papildināts ar maniem ķieģeļiem. Juri raksturo aktīva darbība, optimisms un skepse vienlaikus.</span><span><br /></span><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Grāmata izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda un uzņēmuma KNAUF atbalstu.</span></p>Thu, 01 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43849&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43849&type=2Bērnu grāmatasUzziņu literatūraAtlants bērniem. Latvija<p><span>Atlants bērniem LATVIJA ir ilustrēts kar&scaron;u krājums ar 24 mūsu valsts kartēm: 5 dabas kartēm, 2 iedzīvotāju kartēm, 6 kultūrvēsturisko novadu kartēm, 9 republikas pilsētu kartēm, kā arī Eiropas karti un Baltijas valstu karti.</span></p> <p><span><br /></span><span>Vizuāli krā&scaron;ņajā atlantā ir informācija par valsts un nacionālajiem simboliem, Baltijas jūras piekrasti, mežiem, pļavām, purviem, dabas aizsardzības objektiem un Latvijas lielāko upi Daugavu.</span></p> <p><span><br /></span><span>Atlantā atrodami arī dažādi interesanti fakti par Latvijas dabu, iedzīvotājiem, kultūrvēsturiskajiem novadiem, pilsētām un skaisti attēli, kas rosinās mazos lasītājus izzināt un apceļot savu dzimto zemi.</span></p>Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43847&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43847&type=2Kūlis, ĒrikisOriģinālliteratūraĒriks KūlisNelūdz, sudrabkaija<p>Liepājas rakstnieka Ērika Kūļa īsprozas izlasē "Nelūdz, sudrabkaija" sakopoti darbi, kuri sarakstīti dažādos laikposmos. Lasītājs varēs atpazīt gan padomijas norieta pieticīgās sadzīves detaļas un paradoksus, gan jaunlaiku ambiciozos solījumus un ilūzijas, stāstiem un novelēm valdzinot gan ar vēstījumu stilistisko daudzveidību, gan krāsainību saturā un valodā.</p> <p><span><br /></span><span>Zodiaks Jāņtārpiņ&scaron; un Gerda Pigore, Žanno Cisko un Madara Purapuķe, Orfejs Jodkalns un Jānis Betjānis ir pavisam vienkār&scaron;i ļaudis, un īstenībā tādiem daudz nav nepiecie&scaron;ams, lai viņi būtu apmierināti, taču &ndash; vai tāpēc uzreiz laimīgi? Turklāt dzīves lielajā spēlē kārtis retumis tiek iedalītas tā, kā gribēts. Tāpēc vienam otram tā arī neizdodas sastapt ilgoto mūža biedru, citam jāsamierinās ar negaidītiem un palaikam sāpīgiem zaudējumiem, vēl dažam jānoņemas vai pat dedzīgi jācīnās ar atkarību, kas viņu apsēdusi. Bet turpat blakus neveiksminiekiem sastapsimies ar tādiem optimistiem un dragātājiem pa dzīvi, par kuru domā&scaron;anu un rīcību var vienīgi zobgalīgi pasmaidīt. Kā saka: cik cilvēku, tik likteņu!</span></p> <p><span><br /></span><span>Ēriks Kūlis pazīst gan dzīves drēbi, gan oderi, tāpēc rakstniekam, kā allaž viņa prozas darbos, ir izdevies savu personāžu likteņus izstāstīt tiklab aizkustino&scaron;i un neliekuļoti, kā arī vienkār&scaron;i un pārsteidzo&scaron;i!</span></p>Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43751&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43751&type=2Olivers, DžeimijsPavārgrāmatasDžeimijs OliversSuperēdiens. Klasika ģimenei<p>Superpopulārā pavāra Džeimija Olivera jaunākā grāmata ir kā ceļvedis viņa superēdienu filozofijā.</p> <p><span><br /></span><span>Grāmata atklās, kā ātri pagatavot sabalansētus un gar&scaron;īgus ēdienus, kuri kairinās jūsu gar&scaron;as kārpiņas, palīdzēs remdēt izsalkumu, atjaunot spēkus un gūt enerģiju. Tajā ir daudz aizraujo&scaron;u recep&scaron;u, kas dažādos jūsu maltītes. Grāmatā iekļauta vērtīga informācija par uzturvielām, ko satur katrs ēdiens, par veselību un viegli ievie&scaron;amām ikdienas ieradumu izmaiņām, kā arī praktiski padomi un ieteikumi, kas radīs patiesu izpratni par to, kā sastādīt ēdienkarti, gudri veidot pārtikas krājumus, taupīt laiku un līdzekļus, gatavot kopā ar bērniem, vienlaikus iepazīstinot viņus ar daudzveidīgiem, uzturvielām bagātiem pārtikas produktiem.</span></p> <p><span><br /></span><span>Džeimijs Olivers: &ldquo;&Scaron;ī grāmata ir uzrakstīta, lai iedro&scaron;inātu jūs baudīt lielisku, sātīgu maltīti katru dienu vai nu vienatnē, vai kopā ar ģimeni vai draugiem. Līdztekus sabalansētiem brokastu ēdieniem un man tik mīļajai nodaļai ar virtuves gudrībām piedāvāju jums lielisku un pārdomātu recep&scaron;u izvēli pusdienām un vakariņām: ātros ēdienus, veselīgos klasiskos ēdienus, salātus, karijus un sautējumus, ēdienus cepe&scaron;pannā, makaronus un risoto, kā arī zupas.&rdquo;</span></p> <p><span><br /></span><span>No angļu valodas tulkojusi Inga Harmsone.</span></p>Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43750&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43750&type=2Zālīte, MāraMāra ZālīteOriģinālliteratūraParadīzes putni<p><span>Māras Zālītes autobiogrāfiskais romāns &ldquo;Pieci pirksti&rdquo; (2013), ieguvis ne tikai pla&scaron;u lasītāju, bet arī profesionāļu atzinību. Māra Zālīte saņēmusi gan Lielo lasītāju balvu, gan Latvijas literatūras gada balvu. Autore bija solījusi turpinājumu. Nu &scaron;is brīdis ir pienācis &mdash; lasītāji saņem romāna &ldquo;Pieci pirksti&rdquo; otro grāmatu &ldquo;Paradīzes putni&rdquo;. Jaunā prozas darba grodā dramaturģija un precīzās poētiskās detaļas spilgti un nepielūdzami tēlo aprakstīto laikposmu, kas desmitgadīgajai Laurai ir vienīgā realitāte, kurā augt, pieaugt un meklēt patiesību.&nbsp;</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Cērt ledu &mdash; uzcērt sudrabu, cērt sudrabu &mdash; uzcērt zeltu. Māra Zālīte pēc "Pieciem pirkstiem" spoži turpina un atbur Kurzemi vaļā laikos, kad īstie vārdi bija jāpatur sevī. Vistu paradīze, pioniera dievagodavārds &mdash; tā tikai virskārta. Tur, dziļumos uz vientuļa perona kāda māte gaida savu meitu no Sibīrijas &mdash; lēni, viena un ilgi. Apburo&scaron;i viegli pieskārieni pasaulei sapņa gaismā mijas ar atskārsmi par dubļos iemītiem likteņiem.&rdquo;</span></p> <p><span>/Inga Ābele, rakstniece/</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Māra Zālīte par savu desmitgadīgo varoni saka: "Laurai patīk izjust taisnības uzvaru." Arī man patīk! Ļoti iedarbīgs ir romāna paņēmiens skatīt vienu no smagākajiem mūsu vēstures posmiem bērna acīm. Diez vai Jonesko, Bekets vai Orvels spēju&scaron;i labāk atklāt absurdo dramaturģiju, kurā toreiz dzīvojām.&rdquo;&nbsp;</span></p> <p><span>/Virdžīnija Lejiņa, kinorežisore/</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmata tapusi un izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu</span></p> <p><span><br /></span><span>Grāmatas mākslinieks Jānis Esītis</span></p>Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43683&type=2http://www.biblioteka.lv/Sector/News/ArticleItem.aspx?article=43683&type=2Veinberga, JanaJana VeinbergaOriģinālliteratūraVēl viena diena<p><span>Janas Veinbergas stāsti ir kā teiksmainas salas platā un dūmakainā laika upē. Līdzīgi robotām klin&scaron;u grēdām virs miglas paceļas nesakārtotu attiecību asumi, noklusētas bēdas, nemiers un greizsirdība, un iztālēm redzamās vientuļa koka aprises liek domāt par at&scaron;ķirtību un nepiepildītu mīlestību.</span></p> <p><span>&nbsp;</span><span><br /></span><span>Stāstu tēli bez mitas meklē mājas, sev par ceļabiedru ņemot &scaron;īs grāmatas lasītāju, un rāda tam pārsteidzo&scaron;as, skaudras, taču allaž patiesas dzīves ainavas. Un tā &ndash; līdz ceļa galam, līdz pat ilgotajām mājām...</span></p> <p><span><br /></span><span>&ldquo;Ikdienā jau vairākus gadus palīdzu sadarboties cilvēkiem un organizācijām, lai uzlabotu izglītības kvalitāti. Tas ir dinamisks un daudzkrāsains darbs, kur&scaron; nekad neapsīkst. Tomēr būtiska manas sirds daļa vienmēr piederēs rakstniecībai. Pabeigts stāsts, izdevniecībā iesniegts romāns, mana grāmata lasītāja rokās pie&scaron;ķir dzīvei to dimensiju, par kuru saka: ES ESMU&hellip; Es esmu tā, kurai jārada stāsti. Īsāki un garāki.&rdquo;</span><span>Jana Veinberga</span></p>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200