Bibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48938&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48938&type=1JaunieguvumiApskatsLNerBAudiogrāmatasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaliterārs apskatsPirmais literārais apskats "Kompass"<p>Ik gadu pasaules grāmatnīcu un bibliotēku plauktos, kā arī elektroniskajā vidē nonāk tūksto&scaron;iem jaunu izdevumu dažādās literatūras nozarēs, neticami strauji papildinot un bagātinot cilvēces zinā&scaron;anu bāzi un iepriek&scaron; radīto literāro mantojumu. Arī dzīve daiļliteratūras jomā kūsā, parādoties jaunām tendencēm, intrigām, talantiem un brīni&scaron;ķīgām grāmatām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lai palīdzētu lasītājiem orientēties pla&scaron;ajā literatūras pasaulē un bibliotēkas grāmatu piedāvājumā, iepazīstinātu ar aktuāliem notikumiem, autoriem un viņu darbiem, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka no 2019. gada piedāvā interesentiem literāru apskatu "Kompass", kuru iecerēts rīkot divas reizes gadā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Pirmais apskats notiks 12. aprīlī plkst. 13, un tajā būs iespējams:<br /></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p> <p>- atcerēties februārī mūžībā aizgāju&scaron;o rakstnieci Rozamundu Pilčeri;<br />- iepazīt tuvāk Andri Akmentiņu un viņa romānu"Skolotāji" - noslēdzo&scaron;o vēstures romānu sērijas "Mēs. Latvija, XX gadsimts" darbu, kur&scaron; &scaron;ogad ieskaņots audio formātā;<br />- iepazīties ar vairākiem spilgtiem mūsdienu autoriem no Latvijas, Krievijas un ASV;<br />- uzzināt, kuriem no jaunieguvumiem audio formātā un parastajā iespiedrakstā, pēc bibliotekāru domām, jāpievēr&scaron; īpa&scaron;a uzmanība.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Thu, 04 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48310&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48310&type=1VēstureNovadpētniecībaLNerBTikšanās ar interesantiem cilvēkiemLatvijas Neredzīgo bibliotēkaKolekcionēšanaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaNovadpētniecības lasījumu cikla "Daugavpils mozaīka" noslēguma pasākums<p>No 2019. gada 9. janvāra līdz 13. februārim - se&scaron;u tre&scaron;dienu garumā - Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvāja interesentiem novadpētniecības lasījumu ciklu "Daugavpils mozaīka", kas bija veltīts Daugavpils un tajā dzīvojo&scaron;u tautību vēsturei. Lasījumu cikla sagatavo&scaron;anā tika izmantoti bibliotēkas novadpētniecības materiāli un krājums, un tas tika rīkots ar mērķi darīt pieejamu bagātīgu kultūrvēsturisku informāciju par Daugavpili, kura diemžēl nav pielāgota audio formātā vai Braila rakstā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Novadpētniecības lasījumus kopumā apmeklēja 93 cilvēki, kuri izrādīja dzīvu interesi par Daugavpilī dzīvojo&scaron;u tautību - krievu, latvie&scaron;u, poļu, baltkrievu, ebreju, vācie&scaron;u, lietuvie&scaron;u un čigānu - vēsturi, izzinot to caur interesantu un maz zināmu faktu, personību un notikumu prizmu.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Noslēdzot lasījumu ciklu "Daugavpils mozaīka", bibliotēka aicina lasījumu cikla apmeklētājus un citus interesentus 27. februārī plkst. 14 uz tik&scaron;anos ar novadpētnieku, kolekcionāru un baltkrievu kultūrizglītības biedrības "Uzdim" līdzdibinātāju Nikolaju Pavloviču, kuram ir liela pieredze apslēptās mantas atra&scaron;anā un daudz interesantu stāstu pūrā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48051&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48051&type=0<p>Jana &Scaron;apaka<br />Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</p>literatūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDzintra ŽuravskaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLiteratūras izstāde "Mana tumsa ir gaismas pielieta""Mans klusums vairs nav šausmu piekliegts, bet mana tumsa ir gaismas pielieta" - ar šādiem vārdiem noslēdzas Dzintras Žuravskas eseja, kura 2007. gadā Eiropas reģionā līdzās vēl četriem darbiem uzvarēja starptautiskajā Braila raksta eseju konkursā.Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48046&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48046&type=1LNerBInternetbankaLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDigitālās prasmesLNerB Daugavpils filiālbibliotēkainformatīva tikšanāsInformatīva tikšanās ar "Swedbank" pārstāvi<p>Sakarā ar stingrākām Eiropas Savienības prasībām banku klientu digitālajai autentifikācijai, kuras stājas spēkā &scaron;ī gada septembrī (ES Komisijas Deleģētā regula 2018/389), daudzas Latvijas bankas pilnībā pāriet uz dro&scaron;iem autentifikācijas risinājumiem - kodu kalkulatoriem un mobilajām lietotnēm. Lielākās bankas (<em>SEB</em>, <em>Swedbank</em>, <em>PNB BANKA</em>) 2019. gada gaitā pilnībā atteiksies no kodu kartēm, un viena no pirmajām būs banka <em>Swedbank</em>, kura&nbsp;9. septembrī slēgs kodu kartes bankas digitālo pakalpojumu izmanto&scaron;anai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas apmeklētāju vidū ir daudz <em>Swedbank</em> klientu, kuri izmanto bankas internetbanku, tomēr nelieto viedierīces un tāpēc satraucas par jauninājumiem. &Scaron;ādiem klientiem no marta banka piedāvās vairākus kalkulatoru veidus - gan neredzīgajiem un vājredzīgajiem, gan senioriem pielāgotus kalkulatorus.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Rūpējoties par informācijas pieejamību un savu apmeklētāju digitālajām prasmēm, bibliotēka 2019. gada 8. februārī plkst. 10.00 organizē tik&scaron;anos ar <em>Swedbank</em> Daugavpils filiāles pārstāvi, lai sniegtu iespēju laicīgi sagatavoties pārmaiņām un nepastarpināti saņemt skaidru informāciju par pāreju no kodu kartēm uz kalkulatoriem, kalkulatoru veidiem, cenām, lieto&scaron;anas principiem un rīcību pārejas periodā.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Fri, 01 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47823&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47823&type=0<p>Jana &Scaron;lapaka,<br />Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br />Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</p>DatubāzesLNerBLetonika.lvLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaDatubāze "Letonika.lv" arī attālinātiNo 2019. gada janvāra Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas reģistrētie lietotāji var piekļūt enciklopēdiskā resursa “Letonika.lv” pilnajai versijai ne tikai bibliotēkas telpās, bet arī attālināti – mājās vai jebkurā citā sev ērtā vietā, kur ir pieejams interneta pieslēgums.Mon, 14 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47715&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47715&type=0<p>Jana &Scaron;lapaka<br /><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</span></p>Rokdarbu izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaizšūtas gleznasLNerB Daugavpils filiālbibliotēkacilvēki ar redzes traucējumiemIzšūtu gleznu izstāde "Dvēseles krāsas"Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka no 2019. gada 7. līdz 25. janvārim aicina iepazīties ar izstādi “Dvēseles krāsas”, kurā aplūkojamas vājredzīgas rokdarbnieces Tamāras Dorofejevas darinātās gleznas krustdūriena un pērlīšu izšuvuma tehnikā.Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47686&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47686&type=0<p>Jana &Scaron;lapaka,<br /><span>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas&nbsp;<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</span></p> <p>&nbsp;</p>NovadpētniecībaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkalasījumu ciklsNovadpētniecības lasījumu cikls “Daugavpils mozaīka”No 2019. gada 9. janvāra līdz 13. februārim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā novadpētniecības lasījumu ciklu, kas veltīts Daugavpils un tajā dzīvojošu tautību vēsturei.Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47418&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47418&type=0<p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br /><span style="font-size: 13.6px;">Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Jana &Scaron;lapaka</span></p>LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaRadošo darbu izstādeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkacilvēki ar redzes traucējumiemNeredzīgu un vājredzīgu cilvēku radošo darbu izstāde “Daru un radu!”No 2018. gada 10. līdz 28. decembrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā būs apskatāma un aptaustāma SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas centra” Daugavpils filiāles klientu radošo darbu izstāde “Daru un radu!”.Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47417&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47417&type=1dzejas vakarsLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaDzejnieces Gaļinas Kolenkovas autorvakars "Sirds dziesma nenosalst"<p><strong>2018. gada 14. decembrī plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā&nbsp;notiks dzejnieces Gaļinas Kolenkovas (Līvāni) autorvakars &ldquo;Sirds dziesma nenosalst&rdquo;.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><span> Tajā varēs dzirdēt gan dzeju no autores pēdējā krājuma&nbsp;</span><em>Калина горькая</em><span>&nbsp;(&ldquo;Rūgtās irbenes&rdquo;), gan pavisam jaunus un nekur nepublicētus dzejoļus &ndash; par sirdij tuvo Latgali, dabas rosinātām pārdomām un jūtām, sabiedrības tikumiem un netikumiem, par draugiem un, protams, mīlestību. Gai&scaron;s, personisks, emocionāls un no sirds &ndash; tāds gaidāms pēdējais 2018. gada pasākums Daugavpils filiālbibliotēkā.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos bibliotēkā!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em><strong><br /></strong></p>Wed, 05 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47309&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47309&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkataktilā grāmataLatvijas simtgadeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaTaktilās grāmatas "Latvijas simboli" atvēršanas svētki<p><strong>2018. gada 30. novembrī plkst. 13.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks Latvijas 100. dzim&scaron;anas dienai veltītas taktilās grāmatas &ldquo;Latvijas simboli&rdquo; atvēr&scaron;anas svētki.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Pasākuma pirmajā daļā, &scaron;ķirstot skaistām taustāmām ilustrācijām bagāto izdevumu, kuru darinājis Daugavpils pilsētas Bērnu un jaunie&scaron;u centra &ldquo;Jau<span class="text_exposed_show">nība&rdquo; audzēkņu un pedagogu kolektīvs,</span>&nbsp;ar stāstu un atraktīvu aktivitā&scaron;u palīdzību tiks izzināti grāmatā iekļautie simboli, kuru vidū ir ne tikai valsts, bet arī dabas un kultūras simboli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Savukārt pasākuma otrajā daļā tiks apkopotas un pārrunātas akcijas &ldquo;Mēs lepojamies!&rdquo; gaitā pieteiktās vērtības, kuras bibliotēkas apmeklētāji kop&scaron; maija formulēja uz īpa&scaron;as tāfeles bibliotēkā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākums tiks fotografēts un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47162&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47162&type=0<p>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br />Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja<br /><span style="font-size: 13.6px;">Jana &Scaron;lapaka</span></p>LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaLatvijas Kultūras kanonstematiska izstādeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLatvijas Kultūras kanonam veltīta izstādeSvētku norisēm bagātais novembris ir klāt, un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā lasītāju izvēlei vairākus pasākumus, ar kuru palīdzību tuvāk iepazīt un izzināt savu valsti, tās simbolus, vēsturi un kultūru. Viens no tiem - izstāde "Kultūras kanons - Latvijas dārgumu lāde".Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46806&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46806&type=1Grāmatas atvēršanas svētkiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaEbreju kopienaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaJosifa Ročko grāmatas atvēršanas svētki<p><strong>2018. gada 26. oktobrī plkst. 13.00 Latviajs Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks ievērojamā Latvijas ebreju vēstures pētnieka, pedagoga un muzeja &ldquo;Ebreji Daugavpilī un Latgalē&rdquo; vadītāja Josifa Ročko jaunās grāmatas&nbsp;<em>Знаменитые евреи Латгалии</em>&nbsp;(&ldquo;Ievērojami Latgales ebreji&rdquo;) 1. sējuma atvēr&scaron;anas svētki.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Jaunā grāmata ir autora veltījums Latvijas 100 gadu jubilejai un saisto&scaron;ā veidā iepazīstina ar 120 slaveniem ebrejiem &ndash; zinātniekiem, māksliniekiem, politiķiem, ārstiem un daudzu citu darbības jomu pārstāvjiem, kuru dzīve bija saistīta ar Daugavpili (Dinaburgu, Dvinsku) laika periodā no 1820. līdz 1920. gadam. 372 lappu&scaron;u biezajā sējumā var atrast ziņas gan par starptautiski atzītām personībām, piemēram, komponistu Oskaru Stroku vai mākslinieku Marku Rotko, gan par mazāk zināmiem ebrejiem, kuru sasniegtais un paveiktais dažādās pasaules malās var sagādāt grāmatas lasītājam ne vienu vien pārsteigumu.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Josifa Ročko grāmata&nbsp;<em>Знаменитые евреи Латгалии&nbsp;</em>ir vērtīgs un viegli lasāms kultūrvēsturisks izdevums, kas patiks jebkuram lasītājam, kuram nav vienaldzīga Latvijas un Latgales vēsture, no kuras ebreju kopienas vēsture nav no&scaron;ķirama.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Aicinām uzzināt vairāk par grāmatu un tajā aprakstītajām personām, tiekoties ar autoru Josifu Ročko grāmatas atvēr&scaron;anos svētkos!</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong style="font-size: 13.6px;"> </strong></p> <p><em>Informējam, ka pasākuma gaita tiks fotografēta un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Thu, 18 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46674&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46674&type=0<p>Jana &Scaron;lapaka<br /><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</span></p>LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaStarptautiskā Baltā spieķa dienaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkacilvēki ar redzes traucējumiemiekļaujošā izstādetaktilās fotogrāfijas3D maketivides pieejamībaIekļaujošā izstāde “Pieskāriens”Iepazīt ar pirkstu galiem Rīgas tiltu un baznīcu arhitektonisko skaistumu, pieskarties tās ievērojamākajām vietām un gūt priekšstatu par to, kā izskatās mūsu valsts galvaspilsēta – tas kļūs iespējams biedrības "Socintegra" (Rīga) iekļaujošajā izstādē “Pieskāriens” no 15. līdz 26. oktobrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā.Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46676&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46676&type=1Izstādes atklāšanaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaStarptautiskā Baltā spieķa dienaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkataktilās fotogrāfijas3D maketivides pieejamībaIekļaujošās izstādes “Pieskāriens” atklāšana<p><strong>Iepazīt ar pirkstu galiem Rīgas tiltu un baznīcu arhitektonisko skaistumu, pieskarties tās ievērojamākajām vietām un gūt priek&scaron;statu par to, kā izskatās mūsu valsts galvaspilsēta &ndash; tas kļūs iespējams biedrības&nbsp;<em>Socintegra</em>&nbsp;(Rīga) iekļaujo&scaron;ajā izstādē &ldquo;Pieskāriens&rdquo; no 15. līdz 26. oktobrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstāde tiek rīkota Starptautiskās Baltā spieķa dienas (15. oktobris) sakarā un iepazīstina ar biedrības&nbsp;<em>Socintegra&nbsp;</em>darbību vides, informācijas un kultūras pieejamības uzlabo&scaron;anā cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Izstādē eksponētās taktilās Rīgas skatu fotogrāfijas un arhitektūras objektu 3D maketi sniedz unikālu iespēju neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem ar taustes palīdzību rast priek&scaron;statu par Rīgas pilsētvidi un arhitektūras mantojumu, ko pilsētas iedzīvotāji un viesi ik dienu bauda ar acīm. Lielisks izstādes papildinājums, kur&scaron; nebija pieejams izstādes apmeklētājiem Rīgā 2015. gadā, ir audiogids.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Izstādes &ldquo;Pieskāriens&rdquo; atklā&scaron;anas pasākums notiks 15. oktobrī plkst. 13.00.&nbsp;Tajā būs iespēja satikt biedrības&nbsp;<em>Socintegra&nbsp;</em>vadītāju Mariju Kožarinu un uzzināt par biedrības pieredzi vides pieejamības veicinā&scaron;anā, universālā dizaina principu ievie&scaron;anā (taktilās kartes, plāni, informatīvie stendi u.c.), kā arī muzeju ekspozīciju, izstāžu, mākslas darbu pielāgo&scaron;anā neredzīgajiem un vājredzīgajiem gan Latvijā, gan ārpus tās.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākuma apmeklētāji tiks aicināti uzdot jautājumus, izteikt viedokli un dalīties savā pieredzē attiecībā uz vides pieejamību 21. gadsimtā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākuma gaita tiks fotografēta un</em>&nbsp;<em>attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p>Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46218&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46218&type=0<p>Jana &Scaron;lapaka,<br /><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</span></p>IzstādeEdvarts VirzaAnna ŽīgureDaugavas lokiLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaElza StērsteLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaUNESCO Latvijas dārgumiAugusta izstādes Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkāNo 2018. gada 20. augusta līdz 7. septembrim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina iepazīties ar divām izstādēm, kuru uzmanības centrā ir Latvijai svarīgas vērtības – viens unikāls ainavu dārgums un viena Latvijas kultūvēsturē nozīmīga dzimta.Tue, 21 Aug 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46090&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46090&type=0<p><span style="font-size: 13.6px;">Jana &Scaron;lapaka<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Latvijas Neredzīgo bibliotēkas<br /></span><span style="font-size: 13.6px;">Daugavpils filiālbibliotēkas vadītāja</span></p> <p>&nbsp;</p>IzstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkatematiska izstādeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLasītāja kolekcijaLasītājas ežu kolekcijas izstāde "Mazs, mazs vīriņš, adatu kažociņš"Bibliotēku lasītājiem mēdz būt visdažādākās neparastas aizraušanās, interesanti hobiji, par kuriem bieži vien ir vērts pastāstīt citiem, ja iespējams - arī parādīt.Tue, 31 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45839&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45839&type=1LNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkatematiska izstādeLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaPasaules nedzirdīgi neredzīgo dienaHelēna Kellerenedzirdīgi neredzīgieIzstāde "Helēna Kellere. Viņpus tumsas un klusuma"<p><em>Labākās un skaistākās lietas pasaulē nevar ieraudzīt, tām nevar pat pieskarties -</em><br /><em> tās ir jāsajūt ar sirdi</em>.&nbsp;(Helēna Kellere)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pēdējos gados Latvijā aizvien vairāk aktualizē nedzirdīgi neredzīgo problēmas, tomēr joprojām nav zināms, cik tādu cilvēku dzīvo Latvijā un kā viņi apgūst valodu, saskarsmes prasmes, iegūst izglītību, dzīvo ikdienā. Tomēr par to, ka personas ar vienlaicīgu dzirdes un redzes zudumu spēj sasniegt ļoti daudz, liecina vairāki iedvesmojo&scaron;i dzīvesstāsti, kuru vidū arī nedzirdīgi neredzīgās amerikānietes Helēnas Kelleres - rakstnieces, sabiedriskās darbinieces un skolotājas - dzīvesstāsts.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tas, ko dzīves laikā paveica Helēna Kellere (1880-1968) savas talantīgās pedagoģes Annas Salivanas vadībā, ir patiesi apbrīnas vērts un izpelnījās cieņas un sajūsmas apliecinājumus no ievērojamākajiem pasaules cilvēkiem - Marka Tvena, Aleksandra Bela, Čārlija Čaplina, Eiropas karaļnamu pārstāvjiem. Viņa spēja pārkāpt pāri tumsas un klusuma uzliktajām robežām un veltīja savu dzīvi, lai palīdzētu citiem, stāstot par savu pieredzi un darbojoties kā cilvēktiesību aktīviste daudzās pasaules valstīs.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kas bija Helēna Kellere, kuras dzīvei veltītas ne tikai viņas pa&scaron;as un citu sarakstītās grāmatas, bet arī filmas un teātra izrādes, kā viņa komunicēja ar apkārtējo pasauli un spēja sasniegt tik daudz - par to iespējams uzzināt no 2018. gada 25. jūnija līdz 27. jūlijam izstādē "Helēna Kellere. Viņpus tumsas un klusuma" Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā.&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstāde veltīta Pasaules nedzirdīgi neredzīgo dienai, kas tiek atzīmēta 27. jūnijā - Helēnas Kelleres dzim&scaron;anas dienā, un to veido bagātīgs Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Tifloloģijas kabineta sagatavotais izstādes materiālu klāsts, tai skaitā Braila rakstā un palielinātajā drukā. Izstādes eksponātu vidū - arī pa&scaron;as Helēnas Kelleres 22 gadu vecumā sarakstītā grāmata "Mans dzīvesstāsts" audio formātā krievu valodā, savukārt latviski ieskaņota Aleksandras Toliverovas grāmata "Helēna Kellere - kādas neredzīgas un kurlmēmas meitenes dzīvesstāsts".</p>Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45695&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45695&type=1Pilsētas svētkiliteratūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaDokumentālie romāniAnita LiepaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaNovadniecei Anitai Liepai veltīta izstāde<p><strong>Daugavpils pilsētas svētku (04.06.-10.06.) sakarā Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina lasītājus un citus interesentus ar izstādes palīdzību iepazīt tuvāk ievērojamo latvie&scaron;u rakstnieci, Triju Zvaigžņu ordeņa īpa&scaron;nieci un Daugavpils pilsētas Goda pilsoni Anitu Liepu (1928), kura &scaron;ogad atzīmē 90 gadu jubileju.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Anita Liepa, nākusi no virsnieku dzimtas, vienmēr ir bijusi kareivīga un brīvdomīga, par ko dzīves laikā iekūlusies neskaitāmās nepatik&scaron;anās. Viņas dzimtas un pa&scaron;as liktenis, ko malu&scaron;as 20. gadismta Latvijas vēstures dzirnavas, radis atspulgu daiļradē, ko lielākoties raksturo autobiogrāfiskums. Trimdas gadi Vācijā, ieslodzījums PSRS ziemeļu nometnēs, aktīva dalība Tautas frontē, arhīvu dokumentu pētī&scaron;ana un radinieku pēdu meklē&scaron;ana dažādos biju&scaron;ās Padomju Savienības nostūros - Anitas Liepas dzīve pati par sevi sniegusi bagātīgu materiālu darbiem, tāpēc, lasot viņas dokumentālos romānus, var garīgi tuvoties rakstnieces personībai un biogrāfijai, uzzinot daudz interesantu vēsturisku faktu arī par Daugavpili.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Literatūras izstāde "Viss, kas ir bijis, ir bijis labi..." atvērta no 2018. gada 4. līdz 22. jūnijam un piedāvā ne tikai rakstnieces darbus un intervijas ar autori, bet arī īpa&scaron;u grāmatu izlasi, ko autore augstu vērtē vai dēvē par savām mīļākajām grāmatām. Ko lasa Anita Liepa? Nāciet uzzināt uz mūsu bibliotēku!</strong></p>Mon, 04 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45357&type=1lekcijaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaEbreju kultūraLNerB Daugavpils filiālbibliotēkakultūras pasākumsDaugavpils vēsturePasākums “Ebreju tautas un Daugavpils kopīgais stāsts”<p><strong>2018. gada 11. maijā plkst. 11.00 Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā notiks izglītojo&scaron;s kultūras pasākums &ldquo;Ebreju tautas un Daugavpils kopīgais stāsts&rdquo;, kas sniegs iespēju iegūt vērtīgas zinā&scaron;anas, satikt ievērojamus daugavpilie&scaron;us un priecēt dvēseli ar ebreju humora un daiļrades dzirkstīm.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Marks Rotko, Solomons Mihoelss, Oskars Stroks&hellip; Tie ir tikai daži ievērojamākie Daugavpilī dzimu&scaron;ie ebreji, kurus pazīst visā pasaulē. Lai iepazīstinātu tuvāk ar &scaron;īm un citām izcilām personībām &ndash; zinātniekiem, māksliniekiem, kultūras un sabiedriskajiem darbiniekiem, kā arī pastāstītu par ebreju tautas nozīmi Daugavpils pilsētas vēsturē un attīstībā, pasākumā ar lekciju uzstāsies novadpētnieks, pedagogs, vairāku grāmatu autors un muzeja &bdquo;Ebreji Daugavpilī un Latgalē&rdquo; vadītājs&nbsp;<strong>Josifs Ročko</strong>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Josifs Ročko ir pazīstams ar savu nepārspējamo humora izjūtu un māku īstajā brīdī pajokot par ebreju tautu, savukārt par sevi&scaron;ķiem nopelniem Latvijas valsts labā &ndash; ilggadējiem Latvijas ebreju mantojuma pētījumiem &ndash; 2017. gadā viņam pie&scaron;ķirts Triju Zvaigžņu ordenis.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Pasākumā ar muzikāliem priek&scaron;nesumiem piedalīsies arī Grigorija Kagana vadītais Daugavpils ebreju kopienas vokālais ansamblis &ldquo;Mazl tov&rdquo;, kura nosaukums tulkojumā nozīmē &ldquo;Laimi jums&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informējam, ka pasākuma laikā notiks fotografē&scaron;ana un attēli tiks izvietoti publiskajā telpā.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos!</strong></p>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45358&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45358&type=1JaunieguvumiLiteratūras izstādesLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaģimenes sāgasLNerB Daugavpils filiālbibliotēkadzimtas romāniMaija izstādes Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā<p><strong>Maijā &ndash; Brīvības mēnesī &ndash; Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka piedāvā bibliotēkas apmeklētājiem divas literatūras izstādes:</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>&ndash; izstāde&nbsp;<strong>&ldquo;Ar sirdi, domām un darbiem par Latviju&rdquo;&nbsp;</strong>iepazīstina ar vērtīgiem krājuma jaunieguvumiem, kuri veltīti Latvijai, sākot ar Latvijas hokeja vēsturi un beidzot ar biogrāfiskiem darbiem par Margaritu Stārasti un Uldi Stabulnieku;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&ndash; dzimtas romānu un ģimenes sāgu izstāde&nbsp;<strong>&ldquo;Dzimtas spēks un lāsts&rdquo;</strong>&nbsp;piedāvā latvie&scaron;u un ārzemju rakstnieku un lasītāju pēdējos gados iecienīta žanra darbus audio formātā un parastajā iespiedrakstā. Izstādē vietu atrada gan laika pārbaudi izturēju&scaron;ās klasiskās ģimenes sāgas, piemēram, Džona Golsvertija &ldquo;Forsaitu teika&rdquo;, gan aizraujo&scaron;i mūsdienu autoru darbi, kuri izseko dzimtas paaudžu likteņu līkločiem.</p>Tue, 08 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45007&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45007&type=1Veselīgs dzīvesveidsliteratūras izstādeLNerBAudiogrāmatasLatvijas Neredzīgo bibliotēkaBraila raksta grāmatasLNerB Daugavpils filiālbibliotēkacilvēki ar redzes traucējumiemPasaules Veselības dienai veltīta izstāde “Aktīvs = vesels”<p>No 2018. gada 9. līdz 27. aprīlim Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka aicina uz izstādi &ldquo;Aktīvs = vesels&rdquo;, kura ir veltīta <strong>Pasaules Veselības dienai (7. aprīlis)</strong>.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Izstādē piedāvā iepazīties ar grāmatām un periodiskajiem izdevumiem dazādos formātos (Braila rakstā, audio formātā, parastajā iespiedrakstā) par aktīvā dzīvesveida nozīmi un piekop&scaron;anas iespējām, lai nodzīvotu ilgu, veselīgu un līdz ar to arī laimīgu mūžu.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"> Īpa&scaron;u uzmanību izstāde vēr&scaron; uz cilvēkiem ar redzes traucējumiem piemērotajiem sporta un fizisko aktivitā&scaron;u veidiem &ndash; informāciju var smelties gan no filiālbibliotēkas tifloloģijas materiālu kopām, gan publikācijām un informācijas lapām par Latvijas un Daugavpils neredzīgo organizāciju piedāvātajām iespējām iesaistīties aktīvā dzīvesveida kustībā.</span></p>Mon, 09 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44992&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44992&type=1lekcijaLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaSkaistumkopšanaLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLekcija "Ikdienas skaistumkopšanas ābece"<p>"Cilvēkā visam jābūt skaistam &ndash; gan sejai, gan apģērbam, gan dvēselei, gan domām!" (Antons Čehovs)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neviens nenoliegs, ka cilvēka galvenā bagātība ir viņa garīgais saturs un iek&scaron;ējais skaistums, tomēr, dzīvojot sabiedrībā citu sociālo būtņu vidū, jāatceras kopt arī savu fizisko ķermeni.&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">Lai uzzinātu noderīgus, praktiskus, profesionāļa sniegtus padomus ikdienas rūpēm par savu ārējo veidolu, interesenti - ne tikai sievietes, bet arī vīrie&scaron;i - tiek aicināti 2018. gada 11. aprīlī plkst. 13 uz Latvijas Neredzīgo bibliotēkas&nbsp;Daugavpils filiālbibliotēku uz izglītojo&scaron;u lekciju "Ikdienas skaistumkop&scaron;anas ābece".&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Lekciju lasīs profesionālā kosmētiķe ar augstāko medicīnisko izglītību <strong>Linda Kalniņa</strong>, kura pa&scaron;laik strādā vienā no Daugavpils iedzīvotāju iecienītākajiem skaistumkop&scaron;anas saloniem. Lekcija tiek rīkota pēc lasītāju ierosinājuma, un tās laikā varēs dro&scaron;i uzdot interesējo&scaron;us jautājumus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lūgums ņemt vērā, ka pasākumā notiks fotografē&scaron;ana un attēli var tikt izvietoti publiskajā telpā.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uz tik&scaron;anos!</strong></p>Fri, 06 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44588&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44588&type=1DzejaLNerBAutorvakariLatvijas Neredzīgo bibliotēkaMuzikāli literāra tikšanāsLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaDzejnieka un mūzikas izpildītāja Anatolija Gallera autorvakars<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka </strong><strong>aicina ieskandināt pavasari un uzlādēties martā ar pozitīvu dzejas un mūzikas enerģiju, apmeklējot 14. martā plkst. 12.00 harizmātiska dzejnieka un mūzikas izpildītāja Anatolija Gallera autorvakaru.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Anatolijs Gallers dzimis 1950. gadā represēto ģimenē un pavadījis bērnību aiz Ziemeļu polārā loka, atgriežoties mātes dzimtajā pilsētā - Daugavpilī - 1958. gadā. Būdams ļoti aktīvs, rado&scaron;s un darbīgs cilvēks ar pla&scaron;u intere&scaron;u loku, 1974. gadā sācis rakstīt dzeju un publicējies dažādos izdevumos, almanahos, Daugavpils pa&scaron;valdības izdotajā krājumā "Dzejas dienas". Izdevis vairākus dzejoļu un dziesmu krājumus, no kuriem viens - <em>Калейдоскоп души</em><strong> - </strong>pieejams arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkas lasītājiem.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Muzikāli literārajā vakara 14. martā varēsiet baudīt ne tikai Anatolija Gallera tematiski daudzveidīgo dzeju, bet arī skanīgas dziesmas ar autora vārdiem gan pa&scaron;a dzejnieka, gan Daugavpils Dienas centra "Saskarsme" ansambļa "Cerība" izpildījumā!</p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44147&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44147&type=1literatūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaBaltijas valstisLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaIgaunijai 100Lietuvai 100Literatūras izstāde "Saules mūžu Baltijai!"<p>2018. gadā savas valsts 100. dzim&scaron;anas dienu svinam ne tikai mēs, bet arī mūsu kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija, kuru vēsturiskais liktenis ir bijis ļoti līdzīgs Latvijas likteņstāstam. Kas vēl ir kopīgs mums, trijām Baltijas valstīm un tautām, un kas ir at&scaron;ķirīgs? Cik daudz mēs zinām par mūsu tuvākajiem kaimiņiem? Piemēram - vai varat nosaukt trīs igauņu un trīs lietuvie&scaron;u autorus, kuru darbus esat lasīju&scaron;i vai par kuriem esat dzirdēju&scaron;i?</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Diemžēl bieži gadās, ka par vistuvākajiem kaimiņiem zinām vismazāk, tāpēc Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka februārī, kad vispirms tiek svinēta Lietuvas Republikas neatkarības diena (16. februārī) un tad arī Igaunijas Republikas neatkarības diena (24. februārī), </strong><strong> aicina lasītājus uz izstādi "Saules mūžu Baltijai!".</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izstādes eksponāti - uzziņu literatūra, vēstures grāmatas un publikācijas (arī audio žurnālā "Doma") - palīdzēs iegūt un papla&scaron;ināt zinā&scaron;anas par abām Baltijas kaimiņvalstīm, tomēr galvenā uzmanība ir pievēr&scaron;ama igauņu un lietuvie&scaron;u daiļliteratūrai, kura izstādē ir kupli pārstāvēta gan audio formātā, gan parastajā iespiedrakstā. Līdzās tautas pasakām un prozas klasiķu darbiem noteikti vērts iepazīties ar mūsdienu igauņu un lietuvie&scaron;u autoru daiļradi, kuru Latvijas lasītājiem kļūst pieejama, pateicoties vairākiem talantīgiem tulkotājiem (Dace Meiere, Maima Grīnberga, Guntars Godiņ&scaron; u.c.) un viņu kvalitatīvajam darbam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Iepazī&scaron;anos var sākt, piemēram, ar lietuvie&scaron;u rakstnieces <strong>Kristinas Sabaļauskaites</strong> godalgoto un arī lasītāju augsti novērtēto vēsturisko romānu triloģiju "Silva rerum", kurā barokāli bagātīgā valodā tiek atklāts bajāru Norvai&scaron;u ģimenes stāsts uz Lietuvas Dižkunigaitijas vēstures notikumu fona. Savukārt viens no spilgtākajiem mūsdienu igauņu prozas autoriem ir <strong>Indreks Hargla</strong>, kur&scaron; raksta aizraujo&scaron;us vēsturiskos kriminālromānus un piedāvā lasītājiem doties uz viduslaiku Tallinu un atklāt tās noslēpumus, dodoties pa noziegumu pēdām kopā ar aptiekāru Melhioru. Abu &scaron;o autoru darbi ir vērtīga lasāmviela un pieejami bibliotēkā audio formātā!</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ar pārējo izstādes "Saules mūžu Baltijai!" piedāvājumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēkā var iepazīties līdz pat 2. martam!</strong></p>Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43689&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/va-latvijas-neredzigo-biblioteka-daugavpils-filialbiblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43689&type=1literatūras izstādeLNerBLatvijas Neredzīgo bibliotēkaVēstures romāniLNerB Daugavpils filiālbibliotēkaLatvijai 100Literatūras izstāde "Mēs. Latvija, XX gadsimts"<p><strong>Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka Latvijas 100. pastāvē&scaron;anas gadu uzsāk ar izcilas literatūras sērijas izstādi, aicinot lasītājus iepazīt mūsu valsts 20. gadsimta vēsturi 12 dažādu latvie&scaron;u autoru sabiedrībā.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p>Izdevniecības &ldquo;Dienas Grāmata&rdquo; paspārnē izdotā vēstures romānu sērija &ldquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo;, kuras ietvaros no 2014. līdz 2017. gadam publicēti divpadsmit romāni, ir unikāla parādība Eiropas literatūrā. Rakstnieces Gundegas Rep&scaron;es uzrunāti, kopīgā romānu sērijas radī&scaron;anā piekrita piedalīties talantīgi dažādu paaudžu rakstnieki, kuri uzrakstīja savas individuālās literāras versijas par dažādiem pagāju&scaron;ā gadsimta periodiem, turklāt balstoties uz rūpīgu laikmeta liecību izpēti.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kā pirmais 2014. gadā tika izdots Osvalda Zebra romāns &ldquo;Gaiļu kalna ēnā&rdquo; par pirmajiem lielajiem satricinājumem Latvijas 20. gs. sākuma vēsturē, kuri lika pamatus mūsu valstij, savukārt 2017. gada rudenī sērijas cienītāji ar lielu sajūsmu sagaidīja Arno Jundzes spriedzes romāna &ldquo;Sarkanais dzīvsudrabs&rdquo; iznāk&scaron;anu par 90. gadu notikumiem, kad Latvija pēk&scaron;ņi kļuva brīva, bet atrast brīvību sevī spēka pietika ne katram, jo vajadzēja izdzīvot.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas simtgadei veltītā literatūras izstāde &ldquo;Mēs. Latvija, XX gadsimts&rdquo; pieejama Daugavpils filiālbibliotēkā no 2018. gada 8. janvāra līdz 2. februārim.&nbsp;Pateicoties sadarbībai ar Latgales Centrālo bibliotēku, tajā var iepazīties ar visām sērijas grāmatām parastajā iespiedrakstā. Audio formātā līdz &scaron;im brīdim ieskaņoti un izstādē iekļauti 6 romāni &ndash; G. Berelis &ldquo;Vārdiem nebija vietas&rdquo;, M. Bērziņ&scaron; &ldquo;Svina gar&scaron;a&rdquo;, N. Ikstena &ldquo;Mātes piens&rdquo;, G. Rep&scaron;e &ldquo;Bogene&rdquo;, I. Gaile &ldquo;Stikli&rdquo; un A.Manfelde &ldquo;Virsnieku sievas&rdquo;.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;">Papildus tam izstādē var atrast arī aizraujo&scaron;as intervijas ar autoriem &scaron;īs literatūras sērijas izdo&scaron;anas sakarā, kā arī recenzijas un apskatus par iznāku&scaron;ajiem romāniem preses izdevumos parastajā iespiedrakstā un audio formātā.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><strong>Daugavpils filiālbibliotēka novēl lasītājiem daudz vērtīgu mirkļu grāmatas sabiedrībā 2018. gadā un iesaka&nbsp;</strong><strong>literāri izzināt Latvijas pagātni ar &scaron;īs izcilās romānu sērijas palīdzību!</strong><br /></span></p>Tue, 09 Jan 2018 00:00:00 +0200