Bibliotēku portāls. Jaunumi no Ances bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Ances bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Ances bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14087&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14087&type=0Rasma StreistermaneBibliotēkas darba laiksBibliotēkas darba laiksWed, 21 Sep 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14075&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14075&type=0Rasma StreistermanePar bibliotēkuAnces bibliotēkas darbība aizsākusies 20.gs. 20.gados.Wed, 21 Sep 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14104&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=14104&type=2Jaunākās grāmatas Ances bibliotēkā<ul> <li><strong>&nbsp;[Darba likums&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2001) 2010&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ]</strong> Darba likums ar komentāriem / [komentāru autori: Iveta Zelča ... [u.c.] ; zinātniskā redaktore Irēna Kalniņa] ; zvērinātu advokātu birojs "BDO Zelmenis &amp; Liberte". - Rīga : Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. - 303 lpp. ; 21 cm. - Ietver bibliogr.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li><strong>100 dziednieki Latvijā : dziednieki, ekstrasensi, gai&scaron;reģi, astrologi, numerologi, zintnieki, vārdotāji, bioenerģētiķi, psihologi, fitoterapeiti, refleksoterapeiti, energoinformātiķi, astromediķi </strong>/ sastādītāja, priek&scaron;vārda un pēcvārda autore Daiga Čirkste ; redaktors Ilmārs Birulis. - Rīga : Lauku Avīze, 2011 (Rēzekne : Latgales druka). - 207 lpp. : ģīm. ; 22 cm. - Izdevums ietver aprakstus par 100 Latvijas dziedniecības, alternatīvās medicīnas, astroloģijas un citu ar cilvēka veselības un dzīves kvalitātes uzlabo&scaron;anu saistītu nozaru pārstāvjiem.&nbsp; ISBN 9789984827858</li> <li>&nbsp;<strong>Aivieksts Aivars. Aprīļa atraitne</strong> : [dzejoļu krājums ar 61 tautogrammu] / Aivars Aivieksts ; sast. Iveta Krūmiņa ; pēcv. aut. Ilona Vītola. - [Gulbene] : Vītola izdevniecība, 2010. - 72 lpp. - Aut. īstais vārds: Aivars Seržāns.&nbsp; ISBN 9789984835174 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li><strong>Ak, &scaron;īs sadursmes!</strong> : [stāsts] / Disney. Pixar ; tulk. Edvīns Raups ; red. Santa Kazāka. - Rīga : Egmont Latvija, 2010. - 120 lpp. : krās. il. ; 30 cm. - (Vāģi) Uz vāka nos.: "Jaunie piedzīvojumi". - Oriģ. nos.:Crash course. - Pirmsskolas vecuma bērniem. - Tulkots no angļu valodas.&nbsp; ISBN 9789984433141 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> <li>&nbsp;<strong>Alio, Džuljāna.</strong> [D&eacute;coupage pittorico Latvie&scaron;u val.] Gleznainā dekupāža / Džuljāna Alio, Azīza Karrāra, Anna Re ; no angļu val. tulk. Baiba Vītola ; red. Ingrīda Kreicberga. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Jelgavas tipogrāfija). - 63, [1] lpp. : krās. il. ; 27 cm. - Orig. nos.:D&eacute;coupage pittorico.&nbsp; ISBN 9789934016219 &nbsp;</li> <li><strong>Ambroza, Stāra. [Lie to me. Latvie&scaron;u val.] Mīla vasaras naktī : romāns</strong> / Stāra Ambroza ; no angļu val. tulk. Liāna Niedra ; vāka dizains: Artūrs Zariņ&scaron; ; fotogr. Arkādijs Gluhins. - Rīga : Kontinents, [2010] (Jelgava : Jelgavas tipogrāfija). - 379, [2] lpp. ; 21 cm. - Oriģ. nos.:Lie to me.&nbsp; ISBN 9789984355139 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</li> <li><strong>Amosovs, V. [Головная боль.</strong> Latvie&scaron;u val.] Galvassāpes : kā tās ārstēt un novērst / V. Amosovs ; no krievu val. tulk. Kristīne Stalte ; red. Gunta Silakalne ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2010] : (Poligrāfists). - 112 lpp. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.:Головная боль. Лучшие методы лечения.&nbsp; ISBN 9789934009433 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</li> <li>&nbsp;<strong>Anaņjeva, O. [Гипертония. Latvie&scaron;u val.] Hipertonija : kā to ārstēt un novērst</strong> / O. Anaņjeva ; no krievu val. tulk. Gunta Silakalne ; Aigara Truhina sērijas dizains. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2010 : (Poligrāfists). - 116, [1] lpp. : tab. ; 20 cm. - (Laba ārsta padomi). - Tulk. no izd.:Гипертония.&nbsp; ISBN 9789934009440 &nbsp; &nbsp;</li> <li><strong>Andersone Gita. Kā pūce uzzināja, kas ir diena : pasaka</strong> / Gita Andersone ; redaktore Indra Putre ; Lauras Akmanes dizains ; Daiņa Jansona, Viestura Klimpiņa fotogrāfijas. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011] : (Jelgavas tipogrāfija). - 16 lpp. : krās. il. ; 24 cm. - (La-sī-sim pa zil-bēm!). - Mežā dzīvoja pūce. Dienā viņa gulēja. Naktī pūce devās medībās. Tik viena doma pūcei nedeva mieru. Kas mežā notiek pa dienu? Izlasi &scaron;o pasaku un pastāsti par savu dienu.&nbsp; ISBN 9789934018985</li> <li><strong>Andžāne-Zvirgzdiņa Olga (1913-1994). Lugu izlase</strong> / Olga Andžāne-Zvirgzdiņa ; A. Andžāna red. ; iev. sarakst. Agnis Andžāns, Asna Andžāne ; N. Čerņeckas vāks un il. - Rīga : Mācību grāmata, 2010. - 280 lpp. : il. ; 24 cm. - Visiem juristes O. Andžānes-Zvirgzdiņas (1913-1994) lugu varoņiem dzīve liek izvēlēties starp divām lielām taisnībām. &Scaron;īs izvēles ir ļoti dažādas Senajā Romā, zemgaļu brīvības cīņu laikā un 20. gadsimtā. Citu pieredze nevar dot padomu, un lēmums atkarīgs no izpratnes par pienākuma vietu dzīvē un par patiesām vērtībām tajā.&nbsp; ISBN 9789984180649 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</li> </ul> <p><span style="font-size: small;"></span></p>Wed, 21 Sep 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4110&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4110&type=0Rasma StreistermaneApceļosim LatvijuLiteratūras izstādeWed, 11 Aug 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4114&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4114&type=1InformācijaKatram cilvēkam reiz dāvā rozi..._MD<p>Tematiska pēcpusdiena "Katram cilvēkam reiz dāvā rozi..." tiks rīkota bibliotēkas lasītāju intere&scaron;u klubiņa "Dažādības" dalībniekiem. Tematiskajā pēcpusdienā būs apskatāma ari izstāde "Ziedu karalienes- rozes", pasākuma dalībnieki saņems informāciju par rožu audzē&scaron;anu, kā arī par griezto ziedu saglabā&scaron;anu.</p>Wed, 11 Aug 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4115&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/ances-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4115&type=2Anaņjeva O.Hipertonija. Kā to ārstēt un novērst _MD<p>Grāmata ietilpst sērijā "Laba ārsta padomi". Tā sniedz informāciju par paaugstinātu asinsspiedienu, par hipertoniskās slimības riska faktoriem, par asinsspiediena normalizē&scaron;anu, par ārstniecisku uzruru, par vingro&scaron;anu psihoterapiju un fitoterapiju hipernijas slimniekiem. Skat. <a href="http://ventspils.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp?Prev=0&amp;Next=2&amp;Curr=1&amp;Http_referer=http%3A%2F%2 Fkatalogs%2Ebiblioteka%2Eventspils%2Elv%2FAlise%2FAlise3i%2Easp&amp;Ident=1167302&amp;catalogue=1&amp;P4=2&amp;opty=26">elektroniskajā katalogā</a></p>Wed, 11 Aug 2010 00:00:00 +0300