Bibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43446&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43446&type=1Svētku laiks - pārsteigumu laiks<p>Stabulnieku bibliotēka, saistībā ar Ziemassvētku tuvo&scaron;anos, saviem interesentiem piedāvā aplūkot vietējās pagasta iedzīvotājas un aktīvas bibliotēkas apmeklētājas Leontīnas Paldiņas <strong>rado&scaron;o darbu izstādi</strong>, kura būs aplūkojama visu decembra mēnesi bibliotēkas lasītavā.</p>Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43462&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43462&type=1Kas tā tāda nutricioloģija<p>Ar &scaron;o veselībai aktuālo tēmu 13.decembra priek&scaron;pusdienā,&nbsp;iepazinās Stabulnieku bibliotēkas organizētais interesentu pulciņ&scaron;, noklausoties Veltas Popas sagatavoto<strong> lekciju </strong>par nutricioloģiju, kuras nobeigumā notika arī interesantas diskusijas.</p>Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43463&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43463&type=1Jaunumi lasītmīļiem<p>Tie, kuri savu brīvo laiku labprāt aizpilda ar lasī&scaron;anu, pēc lekcijas par nutrocioloģiju, tika aici nāti iepazīties ar Stabulnieku bibliotēkas pēdējā laikā iegādāto jaunāko&nbsp;lasāmvielu, dažāda satura grāmatām.</p>Wed, 13 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43424&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43424&type=1Labo vārdu eglīte<p>Ikviens Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotājs tiek aicināts izrotāt bibliotēkas savdabīgo eglīti ar saviem svētku novēlējumiem jeb būt rado&scaron;iem domās :)</p>Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43425&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43425&type=1Veselība - tas ir aktuāli<p>13.decembrī Stabulnieku bibliotēka uz<strong> rīta lekciju </strong>aicina savus lietotājus, kuriem intersē ar veselību saistīti jautājumi. &Scaron;oreiz īpa&scaron;ā tēma - <strong>nutricioloģija</strong>.</p>Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43366&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43366&type=1Vai tu gaidi svētkus?<p>Stabulnieku bibliotēka bērniem un pusaudžiem piedāvā dažādas <strong>tematiskās izstādes </strong>par gada nogales svētkiem, kurās ir pieejama dažāda satura drukātā literatūra par Ziemassvētkie un Jaungadu, par &scaron;o svētku svinē&scaron;anas tradīcijām,&nbsp;kā arī stāsti, pasakas, dzejoļi par ziemu.</p>Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43337&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43337&type=0Solīti pa solītimStabulnieku bibliotēkas darbinieki savas bibliotēkas apmeklētājiem un interesentiem vēl sirdī gaišu un siltu, mierīgu AdventaSat, 02 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43312&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43312&type=1Ļaujamies Andrejdienas burvībai!<p>30.novembra Rītastundā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>tematisku nodarbību </strong>sanāca pusaudži, lai iepazītos ar Andrejdienas tradīcijām, par kurām uzzināja no bibliotēkas krājumā&nbsp;eso&scaron;ās uzziņu literatūras un arī no internetā pieejamajiem<a href="https://www.youtube.com/watch?v=kvErzLW6m4Q" target="_blank"> resursiem</a>...</p>Thu, 30 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43159&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43159&type=1Prieks par dzimtajām ārēm<p>Visu novembri Stabulnieku bibliotēkas lasītavā ir aplūkojamas vietējās pamatskolas sākumskolas&nbsp;<strong>skolotājas Irēnas Mičuli&scaron;as&nbsp;fotogrāfiju izstāde</strong>, kurā aplūkojamas&nbsp;iemūžinātas fotogrāfijās&nbsp;dzimtās puses dabas ainavas dažādos gadalaikos.&nbsp;</p>Tue, 21 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43128&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43128&type=1Mūsu īpašās salas<p><strong>Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas&nbsp;ietvaros</strong>(13/11-19/11 2017) Stabulnieku bibliotēkā uz pēcpusdienas Mijkrē&scaron;ļa stundu ieradās pusaudžu grupiņa, lai kopā, pie sveces gaismiņas,&nbsp;skaļi izlasītu fragmentu no kādas Ziemeļvalstu autora grāmatas, turpinot ik novembri &scaron;o aizsākto tradīciju arī Stabulnieku bibliotēkā. &Scaron;ajā reizē, ņemot vērā izvēlēto tematu "Ziemeļu salas", tika lasīts fragments no Astrīdas Lindgrēnas grāmatas "Mēs - Sālsvārnas salas vasarnieki". Izmantojot bibliotēkā pieejamo uzziņu literatūru, pusaudži iepazinās ar Ziemeļvalstīm, īpa&scaron;u uzmanību veltot Somijai.</p> <p>Rado&scaron;ajā brīdī visi kopā izveidoja Smaragda jūras īpa&scaron;o salu karti, pie&scaron;ķirot salām savus īpa&scaron;os nosaukumus.</p>Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43126&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43126&type=1Novembra jubilāre<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā apmeklētāji var aplūkot<strong> tematisku izstādi</strong>, kura veltīta vietējās iedzīvotājas un ilggadējas skolotājas, arī ļoti aktīvas bibliotēkas apmeklētājas Valentīnas Mičules skaistajai mūža gadskārtai. Izstādē pieejama dažāda satura literatūra, kuru jubilāre iesaka izlasīt arī citiem bibliotēkas lietotājiem, aplūkojami arī jubilāres vaļasbrīžos tapu&scaron;ie rado&scaron;ie darbi.</p>Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43127&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43127&type=1Iepazīsti Latviju no grāmatām!<p>...ar tādu moto <strong>tematiskajās izstādēs&nbsp;</strong>Stabulnieku bibliotēka mudina savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus,&nbsp;Latvijas dzim&scaron;anas dienas ietvaros ielūkoties dažāda satura grāmatās - gan uzziņu literatūrā, gan daiļliteratūrā, iepazīt latvie&scaron;u tautas simbolus, vēsturi, dabu, ļaudis un tradīcijas.</p>Thu, 16 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43045&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43045&type=1Gaišās noskaņās...<p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span><strong><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Segoe UI Semibold&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13.5pt; mso-bidi-font-family: &quot;Segoe UI&quot;; mso-font-kerning: 18.0pt;">Stabulnieku bibliotēka savus interesentus un lietotājus aicina gada tum&scaron;āko mēnesi novembri vadīt gai&scaron;ās noskaņās, atzīmējot Latvijas valsts nozīmīgākās svināmdienas - Mārtiņa un Lāčplē&scaron;a dienas, kā arī Latvijas Republikas proklamē&scaron;anas gadadienu. Idejas var aizņemties no bibliotēkas lasītavā eso&scaron;ās tematiskās izstādes NOVEMBRĪ SVINĒSIM SVĒTKUS! </span></strong></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;"> </span></p>Sat, 11 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42623&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42623&type=1Stabulnieku KNamam - 60<p>Stabulnieku bibliotēka, tuvojoties vietējā KNama 60.gadu jubilejai veltītajām svinībā,&nbsp;saviem interesentiem piedāvā <strong>tematisku izstādi</strong>, kurā ir pieejami novadpetniecības un vietējo iedzīvotāju izstādei atnestie informācijas materiāli, kas ir saglabāju&scaron;ās liecības par dažādos laikos notiku&scaron;ajiem tik dažādajiem notikumiem vietējā kultūras namā un, kā kultūras nama ēkas fasāde ir mainījusies laika gaitā.</p>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42622&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42622&type=1Radošais rudens<p>5.oktobra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā parunāt par un ap rudeni iegriezās sākumskolas vecuma bērni. <strong>Tematiskās nodarbības </strong>laikā klāteso&scaron;ie dalībnieki aprakstīja, kā izskatās rudens, iepazinās ar mūsu tautas senču tradīcijām rudens laikā, lika tautasdziesmu puzles par rudeni un izkrāsoja koku lapas ko&scaron;ās krāsās.</p>Mon, 16 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42554&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42554&type=1Bibliotēkas spoks BuBū<p>Papildinot tematiskās izstādes ar Veļu laika lasāmvielu, Stabulnieku bibliotēkā uz laiku izveidots arī<strong> fotostūrītis</strong>, kur jaunākā vecuma bibliotēkas lietotāji var nofotografēties ar galveno &scaron;ī laika varoni - spoku un piedalīties akcijā IEPOZĒ ar SPOCIŅU BUBŪ!</p>Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42497&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42497&type=1Zelta rudens Aglonā<p>Jau otro gadu pēc kārtas Stabulnieku bibliotēka aicina <strong>izbraukumā </strong>savus čaklākos bibliotēkas lietotājus, lai&nbsp;skatītu rudenī&nbsp;ieverojamākās vēsturiskās vietas un dabas ainavas Latgales reģionā. Un 4.oktobra dienu Stabulnieku bibliotēkas lietotāji pavadīja rudens&nbsp;izbraukumā pa Aglonas novadu, mar&scaron;rutā iekļaujot Karaļkalnu, Aglonas bibliotēku, kur noskatījās informatīvu īsfilmu par novadu un tā ļaudīm, Aglonas baziliku, Cirī&scaron;u un Čertoka ezerus.</p>Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42444&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42444&type=1Īstais laiks lasīšanai!<p>Stabulnieku bibliotēka saviem jaunākā vecuma lietotājiem <strong>tematiskajās izstādēs</strong>, pa vecuma grupām,&nbsp;&nbsp;piedāvā grāmatas, kas piemērotas lasī&scaron;anai tum&scaron;ajos rudens vakaros jeb VEĻU LAIKA LASĀMVIELA, pēc pa&scaron;u bērnu un pusaudžu ieteikuma.</p>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42445&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42445&type=1Oktobra jubilāre - Inga Ābele<p>Oktobrī Stabulnieku bibliotēkas pieaugu&scaron;ie lietotāji var ielūkoties latvie&scaron;u rakstnieces Ingas Ābeles literārajā daiļradē un vērtīgā uzziņu literatūrā, kuru bibliotēka dāvinājumā saņēma no Stabulnieku pagastā dzīvojo&scaron;ās Čaunānu ģimenes.</p>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42330&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42330&type=1Dzejas dienu noskaņās...<p>...tiek vadīts septembris arī Stabulnieku bibliotēkā, un ne tikai ar tematiskām izstādēm, kas veltītas Dzejas dienām, arī ar bibliotēkas interesentu iepazīstinā&scaron;anu ar sava pagasta un novada dzejniecēm Preiļu un Riebiņu novada TIC tūrisma organizatores Ivetas &Scaron;ņepstes&nbsp;<strong>Dzejas Busiņa </strong>mar&scaron;rutā ar pieturu Stabulniekos. Dzejas Busiņ&scaron; &scaron;e piestāja 14.septembra saulainajā pēcpusdienā :)</p>Fri, 22 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42238&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42238&type=1Septembrī suminām<p>Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem lietotājiem piedāvā ielīkoties latvie&scaron;u dzejnieces Lijas Brīdakas un žurnālista, rakstnieka Gunāra Ieviņa un spāņu rakstnieka Migela de Servantesa Saavedras literārajos darbos, kuri pieejami<strong> tematiskajās izstadēs</strong>, kas veltītas &scaron;o autoru mūža apaļajām&nbsp;jubilejām.</p>Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42177&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42177&type=1Iedegt dzirksti...<p>...citos ar pozitīvu domu, vēlējumu Stabulnieku bibliotēka aicina savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, piedaloties rudens laika<strong> akcijā </strong>RUDENS VĒSTĪJUMS TEV...</p>Tue, 05 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42126&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42126&type=1Rudens noskaņas<p>Septembrim sākoties rudens noskaņas ienāku&scaron;as arī Stabulnieku bibliotēkā ar <strong>tematiskajām izstadēm </strong>bērniem un pusaudžiem, veltītām &scaron;im gadalaikam un aktivitātēm rudenī gan Dzejas dienām, gan rado&scaron;ām izpausmēm virtuvē un rokdarbos.</p>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41928&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41928&type=1Spēles un prieks<p>9.augusta priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēka un domubiedru grupa "Kopā jautrāk" pulcināja&nbsp;uz jaukām aktivitātēm&nbsp;bibliotēkas aktīvākos lielos un mazos&nbsp;lietotājus un arī interesentus uz projekta SPĒLĒJIES AR PRIEKU UN IEGŪSTI DRAUGUS! <strong>publisku prezentāciju</strong>. Pasākuma laikā klāteso&scaron;ie dalībnieki tika iepazīstināti ar stāstu, kā radās ideja piedalīties Riebiņu novada izsludinātajā Mazo Grantu projektu konkursā un ar jauno spēļu klāstu, kas iegūts īstenojot projektu, arī ar spēļu lieto&scaron;anas noteikumiem. Pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja katram pastāstīt par savu mīļāko bērnības vai skolas gadu laika spēli un arī iemēģināt jaunās spēles. Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja arī pārstāvji no Riebiņu novada domes un no novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni".</p>Thu, 10 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41879&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41879&type=1Spēlējies un priecājies!<p>Stabulnieku bibliotēka <strong>9.augustā plkst.11:00&nbsp;</strong>aicina savus lietotājus, lielos un mazos, uz <strong>pasākumu -</strong>&nbsp;projekta *SPĒLĒJIES AR PRIEKU un IEGŪSTI DRAUGUS!* prezentāciju, lai kopā iemēģinātu jauniegādātās spēles un gūtu satik&scaron;anās prieku.</p>Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0300