Bibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45431&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45431&type=1Māmiņu dienas priekšvakarā<p>12.maija rīta stundā Stabulnieku bibliotēkā uz<strong> rado&scaron;o nodarbību </strong>ieradās tie bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, kuri vēlējās Mātes diedā pārsteigt savas māmiņas ar pa&scaron;u rokām gatavotu pārsteigumu - neparasti iesaiņotiem saldumiem jeb saldumu puķēm.</p>Sat, 12 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45401&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45401&type=1Slavas dziesma mušai<p>10.maija priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>pasākumu </strong>pulcējās kopā tie bibliotēkas lietotāji, kuri savā laikā pazinu&scaron;i Lolitu Stupāni, kuras rado&scaron;ie darbi patlaban ir izkārtoti Stabulnieku bibliotēkas telpās izstādē MU&Scaron;U LAIKS - skanīgi, ritmiski uzrakstīti un ilustrēti dzejoļi par mu&scaron;u kuplo saimi. Ļoti sirsnīgā un ģimeniskā gaisotnē aizritēja tik&scaron;anās ar dzejoļu izstādes autori un novadnieci Lolitu, kuras stāstījumu, par to kā rakstās dzejoļi un top grāmatas, kas ilustrē viņas sacerētos dzejoļus, papildināja ar muzikālo izpildījumu Arturs Slobožaņins, kur&scaron; ir sakomponējis mūziku Lolitas dzejoļiem par mu&scaron;ām.</p>Thu, 10 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45334&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45334&type=1Izdejot pavasari<p>Maija ziedonī savu 15.gadu pastāvē&scaron;anas jubileju svin Stabulnieku Kultūras Nama vidējās paaudzes tautu deju kolektīvs. Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā visu maija mēnesi būs aplūkojama <strong>fotogrāfiju izstāde</strong>. Fotogrāfijās iemūžināti deju kolektīva darbības ko&scaron;ākie mirkļi.</p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45335&type=1Par mušu saimi<p>Jaunākā vecuma Stabulnieku bibliotēkas apmeklētāji maija mēnesī, Ģimeņu dienas ietvaros, var iepazīt pavisam neparastu ģimeni - mu&scaron;u saimi, kuru savos dzejoļos atspoguļojusi un vizuāli saisto&scaron;i izcēlusi Lolita Stupāne savā <strong>personālizstādē</strong> MU&Scaron;U LAIKS.</p>Mon, 07 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45272&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45272&type=1Maija ziedonī<p>Maija mēnesi iesākot, Stabulnieku bibliotēka saviem lielajiem un mazajiem lietotājiem piedāvā <strong>tematiskas izstādes</strong>, godinot tautā tik iemīļoto dzejnieku un publicistu <strong>Imantu Ziedoni, kā veltījumu dzejnieka 85.jubilejai.</strong></p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45273&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45273&type=1No skapjiem un pūra lādēm<p>Latvie&scaron;u senču sievas pavasarim atnākot mēdza izvēdināt savas drēbju lādes un skapjus, pārcilāt to krājumus. Un Stabulnieku bibliotēkas lasītavā maija mēnesī ir aplūkojami <strong>senie rokdarbi</strong>, kurus no savas dzimtas sievietēm mantojusi un no sava skapja atvilknēm izcēlusi kāda Stabulnieku bibliotēkas ļoti aktīva apmeklētāja un čakla lasītāja, Balto galdautu svētku un Latvijas 100-gades jubilejas ietvaros.</p>Wed, 02 May 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45226&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45226&type=1Neredzīgo lasītāju grāmatu pasaulē<p>Ar to, ka ir bibliotēkas, kurās ir pieejamas grāmatas un arī mūsdienu informācijas tehnoloģijas arī neredzīgajiem, <strong>Bibliotēku nedēļas ietvaros</strong> iepazinās Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji bērni un pusaudži, arī viņu vecāki un skolotāji, <strong>26.aprīlī apmeklējot Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēku</strong>. Pasākuma dalībnieki realitātē pārliecinājās, ka bibliotēkas mainās līdzi sabiedrībai un pielāgo savus pakalpojumus atbilsto&scaron;i sabiedrības pieprasījumam un vajadzībām.</p>Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45177&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45177&type=1Bibliotēku nedēļas aktivitātes<p><strong>Bibliotēku nedēļas</strong>(23.04.-28.04.2018.) ietvaros Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem lietotājiem piedāvā<strong> akciju </strong>VISUS VĀRDUS NENOSAUKTOS ATRADĪSI GRĀMATPLAUKTOS, kas liek apmeklētājam brīdi uzkavēties bibliotēkas lasītavā risinot krustvārdu mīklu, kura ietver tēmas, par kurām visvairāk interesējas Stabulnieku bibliotēkas lietotāji.</p>Tue, 24 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45063&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45063&type=1Stabulnieku bibliotēka turpina sumināt!<p>...savus ilggadējos lasītājus-jubilārus. &Scaron;oreiz izstādē aplūkojamas aprīļa mēne&scaron;a jubilāres caur gadiem saglabātās viņas dzimtas fotogrāfijas, kur vienai no tām aprit simts gadi, kā arī grāmatas, kuras iesaka jubilāre.</p>Sat, 14 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44931&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44931&type=1Kad mostas kukaiņi un zāle dīgst<p>Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā <strong>tematiskas izstādes</strong> par pavasarī aktuālām tēmām: sākumskolas bērniem - IEPAZĪSTI TAURIŅUS GRĀMATĀS, jo 2018. gada kukainis Latvijā ir taurenis jāņogu raibenis, un pusaudžiem tiek liktas priek&scaron;ā grāmatas, kuru nosaukumos un saturā dominē zirgs, Ūsiņa dienas (23.aprīlī) ietvaros.</p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44932&type=1Izkrāso taureni un palaid zaļā pļavā!<p>Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji atkal var iesaistīties jaunā <strong>rado&scaron;ā akcijā </strong>- izkrāsot izdrukātus melnbaltos tauriņus un veidot no tiem kopējo kolāžu RAIBU RAIBI TAUREŅI</p>Wed, 04 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44820&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44820&type=1Pavasara atmoda<p>Stabulnieku bibliotēka pieaugu&scaron;ajiem lasītājiem, gaidot atmodu dabā, piedāvā <strong>tematisku izstādi </strong>PAVASARA ATMODA - DABĀ, CILVĒKU DZĪVĒ un...GRĀMATU NOSAUKUMOS ar grāmatām, kurās ir pavasara atmodas tēma gan dabā, gan cilvēka sirdī.</p>Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44779&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44779&type=1Uzlabojot E-prasmes<p><strong>DIGITĀLĀS NEDĒĻAS (19.03.-23.03.2018.) ietvaros </strong>22.marta rīta cēlienā Stabulnieku bibliotēkā pie datoriem vietas ieņēma tie pagasta zemnieki un uzņēmēji, kuri vēlējās noskaidrot viņiem aktuālus jautājumus virtuālajā vidē. <strong>Konsultācijas </strong>sniedza vietējā LAD (lauku atbalsta dienests) konsultante. Joprojām ir aktuāls jautājums par deklarāciju aizpildī&scaron;anu un iesnieg&scaron;anu.</p>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44719&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44719&type=1Olgalvji pulcējas<p>Stabulnieku bibliotēkas tematiskās izstādes par Lieldienām jau sāk papildināt arī ko&scaron;i, krāsaini, saulaini, mazi un lieli OLGALVJI - bibliotēkas lietotāju <strong>rado&scaron;ie darbi</strong> no izpūstām olām, kinderolām un baloniem.</p>Mon, 19 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44666&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44666&type=1Lieldienas gaidot meditē radoši!...<p>...aicina Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus. Meditācijas procesā jāņem melnbalts lieldienu olas zīmējums un jāizkrāso, un izkrāsotā Lieldienu ola jāpievieno citām bibliotēkas<strong> Lieldienu olu paletē</strong>.</p>Wed, 14 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44604&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44604&type=1Pavasaris, sieviete un radošums<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā <strong>visu marta mēnesi</strong> apmeklētājiem būs iespēja aplūkot vietējās pagasta iedzīvotājas un aktīvas bibliotēkas lietotājas un ar ko&scaron;u iztēli apveltītas sievietes <strong>Leontīnas Paldiņas</strong> ziemas vakaros tapu&scaron;o <strong>rado&scaron;o darbu izstādi</strong>.</p>Fri, 09 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44594&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44594&type=1Sieviešu dienā sievišķīgas sarunas<p>Stabulnieku bibliotēka <strong>8.marta priek&scaron;pusdienā</strong> pie tējas un kafijas galda kopā pulcināja sievietes uz svievi&scaron;ķīgām sarunām - par sievi&scaron;ķīgiem nieciņiem un sīkumiem un par kleitām. Pasākuma galvenais motīvs bija tie&scaron;i <strong>kleitu stāsti</strong>, ar kuriem labprāt dalījās visas klāteso&scaron;ās, atrādot savu stāstu galvenās "varones" gan realitātē, gan fotogrāfijās. Latvijas simtgades jubilejas ietvaros pasākumā tika prezentēts arī latvie&scaron;u tautas tērps, kuru svētku reizēs, uzstājoties publiskos pasākumos, velk mugurā Stabulnieku Kultūras nama tautu deju kolektīvs.</p>Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44425&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44425&type=1Olu pārvērtības<p>Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, tiek mudināti padarboties rado&scaron;i: izpūstu olu pārvērst Olgalvī, kādā konkrētā tēlā, un ar savu <strong>rado&scaron;o darbu</strong> papildināt bibliotēkā eso&scaron;ās tematiskās izstādes.</p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44424&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44424&type=1Pavasara svētkus gaidot...<p>Stabulnieku bibliotēka piedāvā <strong>tematisku izstādes</strong> jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, IDEJAS KRĀSAINĀM un JAUTRĀM LIELDIENĀM</p>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44385&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44385&type=1Suminām tautā iemīļoto aktrisi!<p>Stabulnieku bibliotēka marta mēnesī <strong>sumina</strong> tautā tik iemīļoto Dailes teātra aktrisi <a href="http://www.delfi.lv/kultura/news/theatre/arhiva-foto-apalu-jubileju-svin-dailes-teatra-aktrise-olga-drege.d?id=49794741" target="_blank">Olgu Dreģi </a>viņas dzīves skaistajā jubilejā, veltot &scaron;im notikumam <strong>tematisku izstādi</strong>.</p>Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44377&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44377&type=1Sieviešu dienas sarunas - kleitu stāsti!<p>Stabulnieku bibliotēka savas uzticīgās lietotājas Starptautiskās Sievie&scaron;u dienas ietvaros 8.marta priek&scaron;pusdienā&nbsp; aicina pie tējas tases uz sievi&scaron;ķīgām sarunām par kleitām, kuras paliku&scaron;as atmiņā visspilgtāk ar kaut ko īpa&scaron;u.</p>Wed, 28 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44277&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44277&type=1Uzdrīksties vēlēties jeb laimīgu dzeltenā Suņa gadu!<p>Stabulnieku bibliotēka, aizsāktās tradīcijas ietvaros, <strong>16.februāra</strong> pēcpusdienā kopā aicināja uz<strong> pasākumu</strong> tos bibliotēkas lietotājus, kuri dzimu&scaron;i pēc ķīnie&scaron;u astroloģijas horoskopa Suņa gadā un viņu tuviniekus, lai kopā, veidojot vēlmju kolāžas no vecos preses izdevumos atrastiem attēliem un vārdu salikumiem un spēlējot dažādas prāta spēles, pozitīvā gaisotnē ievadītu oficiāli sāku&scaron;os Suņa gadu.</p> <p>Ar savu personīgo pieredzi, kā var iemācīties pozitīvi domāt, dalījās arī kāda aktīva bibliotēkas apmeklētāja, prezentējot savu mīļāko grāmatu, kura viņai lika mainīt domā&scaron;anas ieradumus.</p>Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44190&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44190&type=1Sirds durvis atverot<p>13.februāra pēcpusdienā, <strong>Valentīna dienas ietvaros</strong>, Stabulnieku bibliotēkā pusaudžu grupiņa tika aicināta uz <strong>tematisku nodarbību</strong>, kuras laikā noklausījās Lindes fon Keizerlinkas stāsta "Dieva veļasma&scaron;īna" priek&scaron;lasījumu no autores stāstu krājuma "Stāsti bērna dvēselei" un rado&scaron;ajā grupu darbā uzdeva jautājumus par to, kas stāstā netika pateikts. Individuāli katrs uzrakstīja labo vārdu zīmītes saviem klasesbiedriem, kuri tās saņēma slēgtā aploksnītē.&nbsp;</p>Tue, 13 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44174&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44174&type=1Februāra parole - Mīlestība!<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā, kādā no grāmatu plauktiem, <strong>tematiskā izstādē </strong>MĪLESTĪBA...ATSLĒGAS VĀRDS, bibliotēkas lietotājiem ir pieejamas grāmatas par tik aktuālo dzīves tēmu - Mīlestību, Valentīna dienas ietvaros.</p>Sat, 10 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44105&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44105&type=1Kas slēpjas savas astes ēnā?<p>Stabulnieku bibliotēka savus jaunākā vecuma lietotājus februāra mēnesī aicina pievērst uzmanību <strong>tematiskai izstādei </strong>PARASTĀ VĀVERE - LATVIJAS DABAS GADA DZĪVNIEKS 2018 un lasīt grāmatas par mežu un parku kuplasti vāveri.&nbsp;</p>Mon, 05 Feb 2018 00:00:00 +0200