Bibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47844&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47844&type=1Sniega laikā<p>Stabulnieku bibliotēka vēl janvāra mēnesī saviem lasītājiem piedāvā <strong>divas tematiskas izstādes</strong>, kurās pieejamas rakstnieces <strong>Dzintras Žuravskas</strong> grāmatas, rakstnieces <strong>jubilejas ietvaros</strong>, un grāmatas par sniega izjūtu, <strong>Vispasaules Sniega dienas ietvaros</strong>.&nbsp;</p>Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47852&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47852&type=1Ak tu, cūku Tenīsiņ!<p>15.janvāra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēka uzņēma ciemiņus, pusaudžus no Sīļukalna pamatskolas, un pēc iepazī&scaron;anās ar bibliotēku tika kopīgi pārrunātas un rado&scaron;i izspēlētās <strong>Teņa dienai raksturīgās tradīcijas</strong>.</p>Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47779&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47779&type=1Palīdzi sev ARĪ pats!<p>Janvāra mēnesī Stabulnieku bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem <strong>tematisku izstādi </strong>par ļoti aktuālu tēmu - veselību. Izstādē ir pieejamas par &scaron;o tēmu izglītojo&scaron;a satura grāmatas, kuras ir bibliotēkas nozaru literatūras krājumā.</p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47681&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47681&type=1Preses kolekcija 2019.gadam<p>Stabulnieku bibliotēkai <strong>abonētie laikraksti un žurnāli 2019.gada</strong>m, kas joprojām ir visvairāk lietotāju pieprasītie un, pēc pērnā gada aptaujas, kolekcija papildināta vēl par diviem preses izdevumiem.</p>Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47671&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47671&type=1Lai laimīgs 2019.gads!<p>Stabulnieku bibliotēka visiem saviem mazjiem un lielajiem apmeklētājiem vēl ļoti laimīgu un veiksmīgu it visā &scaron;o jauno gadu :)</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47672&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47672&type=1Par rukšiem un pašpilnveidi<p>Jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, Stabulnieku bibliotēka <strong>tematiskajās izstādēs</strong> piedāvā janvāra mēnesī lasīt dažāda literārā žanra grāmatas, kuru saturā ir peminēts 2019.gada simbols - cūka, kā arī grāmatas, kas palīdz pusaudžiem iepazīt pa&scaron;iem sevi gan no nopietnās, gan ne tik nopietnās puses, kā arī padarboties rado&scaron;i uzturoties bibliotēkā ilgāku laiku, izkrāsojot melnbalto attēlu - sivēnu.</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47382&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47382&type=0Lai domās gaišs un sirdī silts cerību laiks!Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem saviem uzticīgajiem mazajiem un lielajiem lietotājiemMon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1Ķersim sapņus paši!<p>1.decembra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>rado&scaron;o nodarbību</strong> atkal kopā pulcējās dalībnieki, kuri bija uzsāku&scaron;i sapņu ķērāju izgatavo&scaron;anas procesu jau novembra pēdējā sestdienā un &scaron;oreiz jau ar domu, ka vajag tos pabeigt. Un nodoms izdevās! Apgūta jauna prasme un tapu&scaron;i ko&scaron;i un skaisti, un krāsaini sapņu ķērāji, lai ķertu tikpat ko&scaron;us, krāsainus un skaistus sapņus.</p>Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1Svētkus gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, var darboties <strong>rado&scaron;i, izkrāsojot un izrotājot melnbalto eglīt</strong>i un ar savu rado&scaron;o darbu piedalīties Ziemsvētku eglī&scaron;u kolekcijas veido&scaron;anā, kā arī ielūkoties <strong>tematisko izstāžu</strong>, kas <strong>veltītas gada nogales svētkiem</strong>, grāmatās, kurās ir gan rado&scaron;as idejas svētkiem, gan stāsti un pasakas par brīnumainiem notikumiem un piedzīvojumiem, gan uzziņas par to, kā Ziemassvētkus svin pie mums Latvijā un citur pasaulē.</p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47336&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47336&type=1Starptautiskā Cilvēktiesību diena - 10.decembris<p>Un Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem bibliotēkas apmeklētājiem piedāvā <strong>tematisku izstādi</strong>, kuras kolekcijā ir latvie&scaron;u daiļproza par &scaron;īs tēmas pieteikumu un risinājumu.</p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47334&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47334&type=1Apgūstot senču prasmes<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītāvā novembra beigās un visu decembri skatāma <strong>rado&scaron;o darbu izstāde</strong>. D<span>arbi tapu&scaron;i Valsts Kultūrkapitāla (VKKF) fonda mērķprogrammas &ldquo;Atbalsts kultūras programmām reģionos&rdquo; projektu konkursā &ldquo;Latvijas valsts mežu un VKKF atbalstītās Latgales kultūras programmas 2018&rdquo; ietvaros, biedrības &ldquo;Atspulgs L&rdquo; projekta &ldquo;Ar saknēm ieaudzis Latgalē!&rdquo; ietvaros organizētajās aktivitātēs. Čakli darboju&scaron;ies gan lieli, gan mazi dalībnieki.</span><span><a class="icon editGrayIcon"></a></span></p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47305&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47305&type=1Ķersim sapņus!<p>24.novembra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā pulcējās uz <strong>rado&scaron;u nodarbību </strong>tie, kuri vēlējās izgatavot pa&scaron;i savus sapņu ķērājus meistares un sapņu ķērāju izstādes autores vadībā. Izrādās, ka tas nav tik vienkār&scaron;i un turpinājums sekos 1.decembrī.</p>Sat, 24 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47164&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47164&type=1Sajust piederību ar savu dzimtu<p>...10.novembra priek&scaron;pusdienā bija kopā sanāku&scaron;i Stabulnieku KNamā Stabulnieku bibliotēkas aktīvākie lietotāji, kuri līdzi bija paņēmu&scaron;i ne tikai stāstus par relikvijām, kuras mantotas no savas dzimtas senčiem, taču arī pa&scaron;as relikvijas, un pasākums <a href="https://www.draugiem.lv/stabulniekubiblioteka/gallery/?pid=452967433" target="_blank">RELIKVIJU STĀSTI</a>, pie Mārtiņdienas tējas galda, sirsnīgā gaisotnē un ar muzikālu pavadījumu, izskanēja četru stundu garumā.&nbsp;</p>Mon, 12 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47023&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47023&type=1No dzimtas stāstu tīnes<p>Stabulnieku bibliotēka, sadarbībā ar Stabulnieku KNamu, <strong>10.novembr</strong>ī aicina savus lietotājus un ikvienu interesentu <strong>uz pasākumu</strong>, uz rāmu kopā sanāk&scaron;anu pie tējas tases, lai padalītos savos stāstos par no senčiem mantotām lietām, vērtībām, tradīcijām, kuras var dēvēt par relikvijām ar īpa&scaron;u auru.&nbsp;</p>Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47022&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47022&type=1No senčiem mantotās prasmes<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā, <strong>sagaidot Latvijas 100gades jubileju</strong>, lietotājiem ir aplūkojama <strong>vietējās audējas darinājumu izstāde</strong>. Rado&scaron;ā sieviete no savas dzimtas sievietēm ir mantojusi aužamās stelles, kuras ir atjaunojusi, un nu uz tām top brīnumskaisti rokdarbi, kuri visu novembra mēnesi priecēs arī bibliotēkas apmeklētājus.&nbsp;</p>Sat, 03 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47001&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47001&type=1Ar Latviju sirdī...<p>...Stabulnieku bibliotēka aicina vadīt novembra mēnesi savus jaunākā vecuma lietotājus, bērmus un pusaudžus, piedāvājot arī ielūkoties attiecīga satura grāmatās, kuras pieejamas <strong>tematiskajās izstādēs</strong> NOVEMBRĪ LASI GRĀMATAS PAR LATVIJU! - sākumskolas vecuma bērniem un NOVEMBRĪ LASI LATVIE&Scaron;U AUTORU DARBUS! - pusaudžiem, kā arī var turpināt ielūkoties grāmatās, kuras glabā latvie&scaron;u tautas senču garamantas tematiskajā izstādē IZ SENČU GARAMANTU KRĀJUMIEM.</p>Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47003&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47003&type=1Izrotā Latviju!<p>Bērnus un pusaudžus, arī pieaugu&scaron;os lietotājus, Stabulnieku bibliotēka aicina padarboties rado&scaron;i - melnbalto Latvijas karti Latvijas 100gades jubilejas ietvaros izkrāsot ar latvju rakstiem, ziediem vai uzrakstīt uz tās labus vārdus un kopīgi radīt savdabīgu <strong>rado&scaron;o darbu-apsveikumu izstādi</strong> valsts svētkos.</p>Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46932&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46932&type=1Mūsu supervaroņi<p>Gaidāmās <strong>Ziemeļvalstu literatūras nedēļas(12.11. - 18.11.2018.) ietvaros </strong>30.oktobrī uz <strong>Rītastundu </strong>Stabulnieku bibliotēkā sanāca pusaudži, lai iepazītos ar Ziemeļvalstu rakstnieku literārajiem darbiem, kuri pieejami bibliotēkas grāmatu krājumā bērniem un pusaudžiem. Tradicionāli, pie iedegtas sveces, tika lasīti fragmenti no dažām izvēlētajām grāmatām, un pusaudži dalījās ar savām domām, kādas sajūtas vai pārdomas lasītie fragmenti viņos izraisīja. Visi kopā atcerējās un pieminēja populārākos Ziemeļvalstu rakstnieku grāmatu bērniem un pusaudžiem varoņus un rado&scaron;ajā brīdī meitenes un zēni domāja saviem supervaroņiem vārdus un īpa&scaron;ības, kādas viņiem piemīt.</p>Wed, 31 Oct 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46871&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46871&type=1Karlsons, Pepija, Ronja un citi<p>Gaidāmās <strong>Ziemeļvalstu literatūras nedēļas</strong>(12.11.- 18.11.2018.) ietvaros Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, var iepazīties ar Ziemeļvalstu rakstnieku literāro darbu varoņiem grāmatās, kuras ir pieejamas &scaron;im notikumam veltītajā <strong>tematiskajā izstādē</strong> IEPAZĪSTI ZIEMEĻVALSTU RAKSTNIEKU GRĀMATU VAROŅUS!</p>Thu, 25 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46854&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46854&type=1Pasaku un stāstu laikā<p>17.oktobra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>tematisku nodarbību</strong> sanāca sākumskolas vecuma bērni, lai pasaku un stāstu mēnesī iepazītos ar pasakām un teikām, kas pūrā mantotas no latvie&scaron;u tautas senčiem un, konkrēti, sumināts tika koks, kas latvie&scaron;u tautai bija un ir nozīmīgs, gan materiālajā, gan gara pasaulēs.</p> <p>Rado&scaron;ajā brīdī kopīgi tika radīts pārpilnības koks.</p>Wed, 24 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46705&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46705&type=1Oktobra jubilāre - Sirds cilvēks<p>Stabulnieku bibliotēka oktobra mēnesī sumina savu pagasta iedzīvotāju, aktīvu sabiedrisko un sociālo darbinieci un vienkār&scaron;i - Sirds cilvēku, kurai bibliotēkas lasītavā ir veltīta <strong>biogrāfiska satura izstāde</strong>.</p>Wed, 10 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46678&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46678&type=1Neparastie lietussargi<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā vietu uz visu oktobra mēnesi radu&scaron;i neparsti un ko&scaron;i, un krāsaini lietussargi, kā ko&scaron;s akcents, kas sasaucas ar rudens ko&scaron;umu dabā. To autore ir rado&scaron;a sieviete un aktīva bibliotēkas apmeklētāja, kura ne reizi vien ir atrādījusi savos vaļasbrīžos iedzīvinātās idejas savu<strong> rado&scaron;o darbu izstādēs</strong>.&nbsp;</p>Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46600&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46600&type=1Noķert sapni...<p>...aicina Stabulnieku bibliotēkas rado&scaron;ā un ļoti aktīvā apmeklētāja Līga, piedāvājot arī citiem bibliotēkas lietotājiem aplūkot savus ko&scaron;os, vaļas brīžos tapu&scaron;os sapņu ķērājus, kuri visu oktobra mēnesi būs aplūkojami Stabulnieku bibliotēkas telpās Līgas<strong> rado&scaron;o darbu izstādē</strong> NOĶERT SAVU SAPNĪTI.</p>Tue, 02 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46585&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46585&type=1Oktobris ir klāt!<p>...un Stabulnieku bibliotēka saviem jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā<strong> informāciju par zīmīgām dienām oktobra&nbsp; mēnesī un atbilsto&scaron;a satura tematiskās izstādes.</strong></p>Mon, 01 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46576&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46576&type=1Cāļus skaita rudenī!<p>27.septembra pēcpusdienā arī Stabulnieku bibliotēkas sākumskolas vecuma čaklākā lasītāja piedalījās vasaras <strong>lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas konkursa "Gramata@vasara.lv" noslēguma pasākumā</strong>, uz kuru aicināja konkursa rīkotāja Riebiņu novada Centrālā bibliotēka. Stabulnieku bibliotēkas lasītāja nokļuva visčaklāk laso&scaron;o konkursa dalībnieku pulkā.</p>Fri, 28 Sep 2018 00:00:00 +0300