Bibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Riebiņu novada Stabulnieku bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49450&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49450&type=1Kad daba zied...<p>...Stabulnieku bibliotēka aicina savus lasītājus ziedē&scaron;anas prieku izbaudīt arī grāmatās, kuras pieejamas lasītavas <strong>tematiskajā izstādē</strong> ZIEDĒTPRIEKS arī GRĀMTĀS...</p>Sat, 18 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49285&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49285&type=1Stabulnieku bibliotēka bērniem un pusaudžiem...<p>...maija mēnesī piedāvā divas<strong> tematiskas izstādes</strong>, kurās ir grāmatas par &scaron;ajā mēnesī aktuālām tēmām - Starptautiskajai ģimeņu dienai un Māras Cielēnas jubilejai veltītajām.</p>Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49229&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49229&type=1Bibliotekāru stils un mode bērnu un pusaudžu acīm<p>Bibliotēku nedēļas(23.04 - 27.04.2019.), kas aizvadīta ar moto BIBLIOTĒKAS - DIALOGS CEĻĀ UZ PĀRMAIŅĀM, ietvaros Stabulnieku bibliotēka aicināja savus jaunākā vecuma lietotājus, bērnus un pusaudžus, veidot <strong>kolāžas</strong>, kurās tika atspoguļots <strong>bērnu un pusaudžu skatījums, kā ģērbu&scaron;os viņi gribētu redzēt bibliotekāru,</strong> jo arī apģērbs ir daļa no bibliotekāra dialoga ar bibliotēkas apmeklētāju. Kolāžu veido&scaron;anai tika izmantoti nolietoti preses izdevumi un rūpniecības preču katalogi.</p>Mon, 29 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48866&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48866&type=1Saulainais aprīlis<p>Stabulnieku bibliotēka jaunākā vecuma bibliotēkas lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, piedāvā aprīlī <strong>divas </strong>ko&scaron;as <strong>tematiskās izstādes</strong> - iepazīties ar rakstnieka Viktora Kalniņa literāro daiļradi rakstnieka 80.gadu jubilejas ietvaros un aizņemties kādu ideju Lieldienu svinībām no tematiskās izstādes LIELDIENU KARUSELĪ.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48861&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48861&type=1Cilvēks - dzīvā grāmata<p>Stabulnieku bibliotēka 2019.gadā aizsākusi <strong>ciklu "Cilvēks - dzīvā grāmata"</strong>, kura ietvaros iepazīstina savus lietotājus un citus interesentus ar sabiedriskajā dzīvē aktīviem, rado&scaron;iem un atraktīviem, ar dzīves pieredzi bagātiem cilvēkiem. 30.marta saulainajā sestdienā Stabulnieku bibliotēkas lietotāji tika iepazīstināti ar ko&scaron;o un atraktīvo latgalieti no Rēzeknes Mārīti Bikovsku.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48862&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48862&type=1Ceļojums pēdējā brīdī<p><strong>Digitālās nedēļas ietvaros </strong>(25.03. - 30.03.2019.) Stabulnieku bibliotēkā 30.marta pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēkas lietotājiem un citiem interesentiem bija iespēja apgūt e-prasmi, kā pasūtīt pēdējā brīdī biļeti tūrisma ceļojumam pa Baltijas valstīm. &Scaron;īs iemaņas apgūt ierādīja "Latvia Tours" pārstāve Baiba Betlere.</p>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48764&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48764&type=1Suminām savus lasītājus<p>Stabulnieku bibliotēka turpina iesākto tradīciju - teko&scaron;ajā mēnesī sumināt savus ilggadējos un aktīvākos lasītājus viņu dzīves skaistajās jubilejās, pagodinot arī ar grāmatu izstādi, ko jubilāri iesaka izlasīt citiem grāmatu mīļiem.</p>Mon, 25 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48643&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48643&type=1Radošās dzirkstis<p>Stabulnieku bibliotēka, sadarbībā ar Stabulnieku Knamu, interesentus aicina marta mēnesi aizvadīt <strong>muzikāli rado&scaron;ā pasākumā</strong> kopā ar rado&scaron;u un muzikālu būtni Mārīti Bikovsku.&nbsp;</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48638&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48638&type=1Par veselību domājot<p>Stabulnieku bibliotēka 14.marta priek&scaron;pusdienā pulcināja kopā interesentus uz <strong>izglītojo&scaron;u lekciju</strong> VESELĪGA DZĪVESVEIDA STŪRAKMEŅI, kuras laikā lektors dalījās savā pieredzē par veselīgu dzīvesveidu, atspoguļojot tēmu prezentācijā.</p>Thu, 14 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48556&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48556&type=1Pilnveido sevi!<p>Stabulnieku bibliotēka 14.martā aicina interesentus uz <strong>izglītojo&scaron;u lekciju </strong>par veselīgu dzīves veidu, kas joprojām sabiedrībā ir aktuāls jautājums.&nbsp;</p>Mon, 11 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48422&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48422&type=1Pavasari gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēka saviem pieaugu&scaron;ajiem lietotājiem bibliotēkas lasītavā piedāvā <strong>tematisku izstādi</strong> PUTNU LAIKS, kurā ir dažādas grāmatas, kuru saturā vai nosaukumos ir minēti putni. Bibliotēkas jaunākā vecuma lietotājiem, pusaudžiem, īpa&scaron;i meitenēm, tiek ieteiktas grāmatas par stilu, harmoniju un krāsām, Starptautiskās teāra dienas ietvaros bērni un pusaudži var iepazīties ar bibliotēkas krājumā eso&scaron;ajām, viņu vecumam paredzētajām, lugu grāmatām un sākumskolas vecuma bērni Mākslas dienu ietvaros var lasīt un iepazīt komiksu grāmatas.</p>Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48322&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48322&type=1Pavasarim tuvojoties...<p>..Stabulnieku bibliotēkas lasītavā aplūkojama ko&scaron;a<strong> rado&scaron;o darbu izstāde,</strong> kuras autore ir aktīva bibliotēkas apmeklētāja. Rado&scaron;ā sieviete turpina iepazīt dažādā papīra īpa&scaron;ības, radot no tā krā&scaron;ņus dekorus.</p>Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48276&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48276&type=1Mīlestības pilns mūžs<p>13.februāra pēcpusdienā, Stabulnieku bibliotēkā, uz <strong>tematiski literāru nodarbību</strong> pulcējās sākumskolas vecuma bērni, lai iepazītos ar februāra mēne&scaron;a aktuālākajām svinamdienām, ar tautā tik iemīļotās bērnu grāmatu autores un mākslinieces Margaritas Stārastes krā&scaron;ņi ilustrētajiem literārajiem darbiem, Valentīna dienas ietvaros noklausītos Margaritas Stārastes pasakas priek&scaron;lasījumu par kādu interesantu draudzību no autores pasaku krājuma "Saulīte", uz sirsniņām uzrakstītu labus komplimentus pa&scaron;iem sev un kopīgi sacerētu pantiņu par mīlestību.</p>Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48199&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48199&type=1Suminām savējos!<p>Stabulnieku bibliotēkas lasītavā visu februāra mēnesi aplūkojama <strong>biogrāfiska satura izstāde</strong>, veltīta vietējiem pagasta iedzīvotājiem, kuri februāra mēnesī svin savas dzīves apaļās jubilejas un, kuri ir devu&scaron;i ieguldījumu sava pagasta attīstībā, kā arī ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji.</p>Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48067&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48067&type=1Puteņu laikā februārī...<p>...Stabulnieku bibliotēka bērnus un pusaudžus rosina atklāt mīlestību viņu vecumam domātajos dažādu autoru un žanru literārajos darbos, kuras pieejamas<strong> tematiskās izstādēs</strong> ATKLĀJ MĪLESTĪBU GRĀMATĀS un MĪLESTĪBA PASAKĀS, kā arī vēlreiz pārlapot tautā tik iemīļotās bērnu grāmatu autores un mākslinieces <strong>Margaritas Stārastes</strong> grāmatas, kuras pieejamas autores <strong>jubilejai veltītajā izstādē</strong>.</p> <p>Pieaugu&scaron;ajiem bibliotēkas lietotājiem bibliotēkas lasītavā tiek piedāvāta tematiska izstāde LASĀMVIELA SVEČU MĒNESĪ, dažāda satura informācija par sveču tēmu.</p>Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48068&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48068&type=1Brīvajā laikā bibliotēkā<p>Stabulnieku bibliotēkā pamazām top divas <strong>rado&scaron;o darbu galerijas</strong>, kurās izkārtoti bērnu un pusaudžu izkrāsotie melnbaltie attēli - 2019.gada simbols cūka un Sveču mēne&scaron;a februāra - sveces. &nbsp;</p>Mon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47844&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47844&type=1Sniega laikā<p>Stabulnieku bibliotēka vēl janvāra mēnesī saviem lasītājiem piedāvā <strong>divas tematiskas izstādes</strong>, kurās pieejamas rakstnieces <strong>Dzintras Žuravskas</strong> grāmatas, rakstnieces <strong>jubilejas ietvaros</strong>, un grāmatas par sniega izjūtu, <strong>Vispasaules Sniega dienas ietvaros</strong>.&nbsp;</p>Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47852&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47852&type=1Ak tu, cūku Tenīsiņ!<p>15.janvāra pēcpusdienā Stabulnieku bibliotēka uzņēma ciemiņus, pusaudžus no Sīļukalna pamatskolas, un pēc iepazī&scaron;anās ar bibliotēku tika kopīgi pārrunātas un rado&scaron;i izspēlētās <strong>Teņa dienai raksturīgās tradīcijas</strong>.</p>Tue, 15 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47779&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47779&type=1Palīdzi sev ARĪ pats!<p>Janvāra mēnesī Stabulnieku bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem <strong>tematisku izstādi </strong>par ļoti aktuālu tēmu - veselību. Izstādē ir pieejamas par &scaron;o tēmu izglītojo&scaron;a satura grāmatas, kuras ir bibliotēkas nozaru literatūras krājumā.</p>Wed, 09 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47681&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47681&type=1Preses kolekcija 2019.gadam<p>Stabulnieku bibliotēkai <strong>abonētie laikraksti un žurnāli 2019.gada</strong>m, kas joprojām ir visvairāk lietotāju pieprasītie un, pēc pērnā gada aptaujas, kolekcija papildināta vēl par diviem preses izdevumiem.</p>Thu, 03 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47671&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47671&type=1Lai laimīgs 2019.gads!<p>Stabulnieku bibliotēka visiem saviem mazjiem un lielajiem apmeklētājiem vēl ļoti laimīgu un veiksmīgu it visā &scaron;o jauno gadu :)</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47672&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47672&type=1Par rukšiem un pašpilnveidi<p>Jaunākā vecuma lietotājiem, bērniem un pusaudžiem, Stabulnieku bibliotēka <strong>tematiskajās izstādēs</strong> piedāvā janvāra mēnesī lasīt dažāda literārā žanra grāmatas, kuru saturā ir peminēts 2019.gada simbols - cūka, kā arī grāmatas, kas palīdz pusaudžiem iepazīt pa&scaron;iem sevi gan no nopietnās, gan ne tik nopietnās puses, kā arī padarboties rado&scaron;i uzturoties bibliotēkā ilgāku laiku, izkrāsojot melnbalto attēlu - sivēnu.</p>Wed, 02 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47382&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47382&type=0Lai domās gaišs un sirdī silts cerību laiks!Stabulnieku bibliotēka pateicas visiem saviem uzticīgajiem mazajiem un lielajiem lietotājiemMon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47380&type=1Ķersim sapņus paši!<p>1.decembra priek&scaron;pusdienā Stabulnieku bibliotēkā uz <strong>rado&scaron;o nodarbību</strong> atkal kopā pulcējās dalībnieki, kuri bija uzsāku&scaron;i sapņu ķērāju izgatavo&scaron;anas procesu jau novembra pēdējā sestdienā un &scaron;oreiz jau ar domu, ka vajag tos pabeigt. Un nodoms izdevās! Apgūta jauna prasme un tapu&scaron;i ko&scaron;i un skaisti, un krāsaini sapņu ķērāji, lai ķertu tikpat ko&scaron;us, krāsainus un skaistus sapņus.</p>Mon, 03 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/riebinu-novada-stabulnieku-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47335&type=1Svētkus gaidot...<p>...Stabulnieku bibliotēkas jaunākā vecuma lietotāji, bērni un pusaudži, var darboties <strong>rado&scaron;i, izkrāsojot un izrotājot melnbalto eglīt</strong>i un ar savu rado&scaron;o darbu piedalīties Ziemsvētku eglī&scaron;u kolekcijas veido&scaron;anā, kā arī ielūkoties <strong>tematisko izstāžu</strong>, kas <strong>veltītas gada nogales svētkiem</strong>, grāmatās, kurās ir gan rado&scaron;as idejas svētkiem, gan stāsti un pasakas par brīnumainiem notikumiem un piedzīvojumiem, gan uzziņas par to, kā Ziemassvētkus svin pie mums Latvijā un citur pasaulē.</p>Thu, 29 Nov 2018 00:00:00 +0200