Bibliotēku portāls. Jaunumi no Pededzes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Pededzes bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Pededzes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45034&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45034&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs</p>Pēc aukstajiem ziemas mēnešīem nu ir atnācis pavasaris.Nosvinēti pirmie pavasara svētki - Lieldienas. Viens no nozīmīgākajiem Lieldienu simboliem ir OLA. Bet, lai padarītu Lieldienu svinēšanu košāku un interesantāku, mēs saviem bibliotēkas apmeklētājiem organizējam dažādas aktivitātes...Wed, 11 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44788&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44788&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs</p>Radošās nodarbības"Bet gudrajās acīs tās dzīvības dzirkstis, tās ir no Dieva"Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44793&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44793&type=1Lieldienas gaidot...<p>Pavasaris katru gadu nāk ar veselu lērumu cerību un sapņu.&nbsp; Mēs visi jūtamies priecīgi, kā bērni, un pat sapņojam - viss&nbsp; notiks pats no sevis. Daļēji tā arī ir, piemēram, pavasarī kājas pa&scaron;as nes laukā, gribas kaut kur iet, kaut ko darīt,&nbsp; biežāk tikties ar radiem un draugiem... Arī ar pavasara atnāk&scaron;anu&nbsp; mēs sagaidījam vislielākus svētkus - Lieldienas.&nbsp;</p> <p>Pededzes bibliotēka arī gatavojas Lieldienām un ir ieplānojusi dazādas aktivitātes dažāda vecuma apmeklētājiem:</p> <ul> <li>29. martā 10.00&nbsp; notiks praktiskās nodarbības senioriem un tiks veidota Lieldienu kompozīcija "Dvēseli gai&scaron;u padarot"</li> <li>&nbsp; 29. martā no 13.00&nbsp; meistarklase skolēniem "Gudrās &scaron;ķēres" ( taisīsim Olu rotas no papīra)</li> <li>3. aprīlī visu dienu katrs bibliotēkas apmeklētājs tiks iesaistīts Lieldienu aktivitātē&nbsp; "Dzīve nav pārsieta ar lentīti, bet ta vienalga ir dāvana"&nbsp; </li> <li>9. aprīlī Rokdarbu izstāde "Dvēseli saules gaismai atverot", veltīta pareizticīgo Liledienai. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Priecīgas Lieldienas!&nbsp; Visi laipni gaidīti bibliotēkā!&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </li> </ul>Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44308&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44308&type=1Kā balta migla klejo atmiņas par dienām tām, kas sen jau pagājībā... (Z. Serts-Rukmane)<p>"1949.gada 25 marta diena mūsu ģimenē sākās neparasti... Mēs ieraudzījām bruņotos vīrie&scaron;is un liekus jautājumus neuzdevam, tikai sadzirdējām... mūsu ģimenes locekļu vārdus... Daudz kas pa &scaron;iem gadiem no atmiņas ir zudis. Dīvaini, ka atmiņā bieži saglabāju&scaron;ās sīkas epizodes, piemēram, es ļoti lūdzu mammai paņemt līdzi kastīti ar karotī&scaron;u komplektu, un mēs visi ļoti raudājām, dzirdot, kā dikti kliedz kūtī lopiņi, it kā arī būtu sapratu&scaron;i visas &scaron;ausmas."- tā mūsu pagasta iedzīvotāja, tājā laikā viņa dzīma un dzīvoja Alsviķu pagastā "Tiltiņos" <strong>Valda Bībere.</strong></p> <p><strong>23. martā</strong> Pededzes bibliotēka būs apskatāma <strong>literatūras izstāde </strong>"Katra diena ir bijusi laba, kaut vai skarba, ar sāpēm klāt"<strong>. </strong></p> <p>"Visus Sibīrijas gadus "Tiltiņi" mums bija ne tikai senču mājas, bet mērķis, kur atgriezties, pat vairāk - brīvības simbols", - tā V. Bībere.<strong><br /></strong></p>Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44306&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44306&type=1Aspāzijai 153<p>Aspazija... Pieminot &scaron;o vārdu, vispirms atmiņā ataust tā tāla pagātne... astoņpadsmita gadsimta deviņdesmitie gadi, kad dzejniece ienāk literatūrā.</p> <p>"Viņa uznāk kā viesulis pār remdenā, slābanā salkanībā sastingu&scaron;o latvie&scaron;u sabiedrību. Neticamākais, necie&scaron;amākais, uztrauco&scaron;ākais tas, ka miera traucētājs ir sieviete - jauna, mācīta sieviete, kas&nbsp; jau kā tāda nebūtu sevi&scaron;ķā cieņā pie dižtautie&scaron;iem,"- tā 1911. gadā Andrejs Upīts attēlo iespaidu, kādu Aspazijas parādī&scaron;anās atstāj 90. gadu vidū.</p> <p>Pededzes bibliotēkā <strong>16. martā </strong>bibliotēkas apmeklētājiem būs iespēja apskatīt literatūras <strong>izstādi </strong>"No vienas zemes mēs, no vienas tautas"<strong></strong></p>Wed, 21 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44279&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44279&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>Kad aizveras kādas durvis uz laimi, arveras citas - tieši mums.Iesākot jaunu 2018. gadu, gribu pateikt milzīgu paldies visiem mūsu sadarbības partneriem un draugiem...Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44281&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44281&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>17. februārī - Masļeņica PededzēPareizticīgie svin Meteņdienu ( Masļeņicu) visu nedēļu. Šogad tā bija no 12. februāra līdz 18. februārim.Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44280&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44280&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>2. februārī - Sveču diena!Kad sasnīgs visdziļākie sniegi un ārā būs tumšs un kluss, es iedegšu gaišu sveci...Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44302&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44302&type=1Katra mēneša trešā trešdienā - jauno grāmatu izstāde - apskats.<p>Bibliotēkas apmeklētāji un grāmatu lasītāji jau zin , ka katra mēne&scaron;a tre&scaron;ā tre&scaron;dienā var nākt un apskatīt jaunas grāmatas gan pieaugu&scaron;ie, gan bērni, izvēleties kādu lasī&scaron;anai mājās vai vienkār&scaron;i palasīt uz vietas kādu, piemēram, rokdarbu grāmatiņu.</p> <p><strong>21. februārī</strong> bibliotēkā varēs aoskatīt <strong>izstādi </strong>ar nosaukumu <strong>"Labi vien, ja jūtam klusu mieru, dzīļu mīlestību savās dvēselēs".</strong> Vairāki lasītāji nepacietīgi gaida to dienu, izvēlas kādu interesantu grāmatu, lai vakaros tie&scaron;ām sajūst klusu mieru, dzīļu mīlestību savās sirdīs.</p>Tue, 20 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44278&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44278&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>Jaunu gadu sāku ar apņemšanos nedarīt neko tādu, ko pati negribētu sagaidīt no citiem...Sāku ticēt, ka vēlēšanās piepildas. Šoreiz gribu pastāstīt par ...'Bērnu Žūrijas" lasīšanas veicināšanas programmas realizāciju...Mon, 19 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43576&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43576&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs</p>Miļie kolēģi!Paldies Jums par apsveikumiem un laba novēlējumiem Jaunajā 2018. gadā.Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43375&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43375&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>Adventes laiks"Kā sniegi egļu galotnēs tik balti tīri gribam būt"Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43373&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43373&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>1999.-2007. gadu LV prezidentei Vairai Viķe-Freibergai 80Literatūras izstāde 'Tā pati zeme un tās pašas debesis"Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43379&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43379&type=1DĀVANU DRUDZIS<p>Laiks pirms Ziemassvētkiem ir sagatavo&scaron;anās&nbsp; gadu mijai. Ziemassvētku vecī&scaron;a svētki, dāvanu svētki. Tādēļ &scaron;obrīd četras Adventes nedēļas&nbsp; ir kļuvu&scaron;as arī mazliet komerciālas, iepirk&scaron;anās drudža pārpilnas.</p> <p>28. un 29. decembrī 11.30 bibliotēka sadarbībā ar senioriem rīko&nbsp; Vecgada loteriju aktīviem bibliotēkas lietotājiem&nbsp; bibliotēkā un sadarbībā ar pagata darbiniekiem - pagastā.</p> <p>"Zvani skan, zvani skan,</p> <p>Ziemassvētki brauc:</p> <p>Dāvanas būs tev un man,</p> <p>Visi bērni sauc"</p>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43378&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43378&type=1Zentai Mauriņai 120<p>15. decembrī Pededzes bibliotēkā varēs apskatīt literatūras izstādi "Es esmu daļa no tā lēna spēka...", veltīta Z. Mauriņai. Plkst. 10.00 būs aizdedzināta svecīte,&nbsp; lai godinātu&nbsp; rakstnieces piemiņu.</p>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43377&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43377&type=1Kaimiņpagastu senioru pēcpusdiena<p>&nbsp;</p> <p>&Scaron;ajā klusajā Ziemassvētku gaidī&scaron;anas laikā Mārkalnes seniori gaida&nbsp; uz senioru pēcpusdienu, kas norīses Mārkalnes tautas namā<strong> 9.decembrī plkst. 13:00. </strong></p> <p>Pededzes seniori ar nepacietību gaidīja to datumu un 9. decembrī draudzīgi dosies viesībās.<strong>&nbsp;</strong> Nebraukt vienkār&scaron;i nevarējam, jo koncertā piedalīsies Santa Sāre- Gerža, viņa ir vairāku mūsu senioru cienīta, un dziesmas viņas izpildījumā dod labu noskaņojumu<strong>. </strong>Uz tik&scaron;anos Mārkalnē.</p> <p>Savukārt&nbsp; pie mums, Pededzē, analoģisks pasākums notīks nu jau&nbsp; nāko&scaron;gad,</p> <p>t.i.13. janvārī plkst. 12.00.</p> <p>Visi mūsu sadarbības partneri laipni gaidīti.</p> <p><strong><br /></strong></p>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43376&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43376&type=1Svētku kompozīcija "No dienas dienā jūt jau visi, ka jaukie Ziemassvētki atkal tuvumā"<p>Ziemassvētki ir gada skaistākie svētki, un tiem ir jāgatavojas jau laikus. Tāpēc, lai dažādotu svētku dekoru,ar senioriem&nbsp; esam sarūpēju&scaron;i originālas Ziemassvētku bumbas, un tagad top skaista svētku kompozīcija, kas prieces bibliotēkas apmeklētājus Adventes laikā un līdz pat Jaunajam gadam.</p> <p>Priecīgus svētkus un lai Jaunais2018.&nbsp; gads&nbsp; ir čakls, rado&scaron;s un laimīgs!</p>Wed, 06 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43364&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43364&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>Patencinājums Bērnu žūrijas lasītājiem "Kad saule ir dāsna"Katra diena ir pāŗsteigumu un atklāsmju pilna, jo ikdienā esmu blakus bērniem un skolēniem, kad tie pēc stundām piepilda mājīgās bibliotēkas telpas.Tue, 05 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43326&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43326&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>"Kad klāt ir pilnbriedums ar bagātībām rokās"Radošās nodarbības senioriem, Adventes laiku sagaidotFri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43325&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43325&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>"Prieks augšup ceļ un spirgtumu atkal dvēsele smeļ"Latvijas valsts svētkiem veltīts pasākums bibliotēkā ar senioriem.Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42683&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42683&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja A. Girs</p>Lielā Bērnu žūrijas grāmatu izlaseKad laukā līst un līst, tad viss, ko vēlies. ir ērti ierīkoties pie galda ar siltas tējas tasi un interesantu grāmatu. Dari tā! Vai tu esi skolnieks, vai pieaugušs.Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42690&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42690&type=1Vēco ļaužu dienai vel'tits...<p>Pavisam drīz jau būs klāt ziema, bet pagaidām ir īstais laiks, lai aizmirstu lietaina laika pēlēcīgo noskaņojumu un kopā ar draugiem ļauties izaicinājumiem un interesantiem piedzīvojumiem. Tas ir laiks, kad gribas izbaudīt ko&scaron;as rudens krāsas un doties kaut kur dziļāk dabā.</p> <p>Pededzes bibliotēku apmeklē diezgan daudz sirmgalvji pagasta iedzīvotāji, ir izveidots, tā saucāmo, aktīvu senioru pulciņ&scaron;. Tie&scaron;ām, aktīvo, jo katru ceturtdienu mēs sanākam kopā un notiek rado&scaron;ās nodarbības. Visu, ko daram - padaram, mēs rādām pla&scaron;ākai publikai. Par atsaucību, radīt gribē&scaron;anu, par aktivitātēm mēs dāvinām saviem sirmgalvjiem bibliotēkas apmeklētājiem veco ļaužu dienas ietvaros izklaidejo&scaron;o braucienu uz Stamerienu (pareizticīgo baznīca, Stamerienas pils, brauciens ar kuģiti).</p> <p>Lai izdodas brauciens,&nbsp; lai čakls un rado&scaron;s rudens un spēku ziemā.</p>Fri, 20 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42654&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42654&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs</p>Ienes rudens noskaņas...Ceturtdien, 12. oktobrī bibliotēkā notika praktiskās nodarbības sirmgalvjiem bibliotēkas lietotājiem...Tue, 17 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42527&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42527&type=1Ienes rudens noskaņas...<p>Rudens ir klāt, neraugoties uz nepastāvīgajiem laika apstakļiem, darbi padarīti, dzīvojam ziemas gaidās, tā vien aicinot doties baudīt tum&scaron;akas dienas un atpusties no ikdienas kņadas vasarnīcā vai darzā.&nbsp;</p> <p>Ceturtdien, 12. oktobrī 10.00 Pededzes bibliotēka notiks aktīvo sirmgalvju bibliotēkas lietotāju nodarbības. &Scaron;oreiz nodarbībam esam sarūpēju&scaron;i interesantas un noderīgas meistarklases, kas ļaus mums darināt kaut ko nepiecie&scaron;amo rudens atpūtai. Ienesisim rudens noskaņas savā mājoklī, rotajot to ar ko&scaron;ām, savām rokām darinātām kompozīcijām, piemēram, svečturi ar ko&scaron;ām lapām, koka dekoratīvi svečturi vai rota no kaklasaites... Paldies rokdarbniecem, kas ļauj mums smelties daždažādas idejas.</p> <p>Lai skaists rudens!</p>Mon, 09 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42067&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pededzes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42067&type=0<p>Pededzes bibliotēkas vadītāja Antoņina Girs</p>Pededzes pagasta svētkiMūsu dzīve ir vienkārša - ģimene, darbs, atpūta...Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300