Bibliotēku portāls. Jaunumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Mārkalnes pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49087&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49087&type=1Lieldienu zaķa atrakcijas un skrējiens<p>21. aprīlī plkst. 15.00</p> <p>vēlams ierasties ar zaķa ausīm un krāsainām olām.</p>Wed, 17 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48928&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48928&type=1Grāmatu svētki Alūksnē<p>13. aprīlī Alūksnē notiks Grāmatu svētki. Aicināti visi mārkalnie&scaron;i, būs&nbsp; interesantas tik&scaron;anās gan ar grāmatu autoriem, gan izdevniecībām, politologu un citiem grāmatu mīļiem.</p> <p>Ar transportu bibliotēka nodro&scaron;inās! Pieteikties pa mob.t. 25662273</p>Wed, 03 Apr 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48803&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48803&type=0Darba plāns aprīlimAprīlī Mārkalnes pagasta bibliotēkā būs divas interesantas literatūras izstādes.Wed, 27 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48647&type=2Nacionālā enciklopēdija<p>Enciklopēdijas pamatu veido elektroniskā versija un &scaron;ķirkļu princips, taču vienlaikus Latvijas valsts simtgadei ir sagatavots arī īpa&scaron;s drukātais sējums par Latviju, kas nopērkams grāmatu tirdzniecības vietās. Enciklopēdijas izveidei un attīstībai likta ilgtermiņa vīzija par pastāvīgu zinā&scaron;anu uzkrā&scaron;anu un pilnveidi. Saskaņā ar &scaron;o vīzija ir izstrādāta koncepcija un plāns darbam arī nākotnē atbilsto&scaron;os tehnoloģiskos apstākļos.</p> <p>Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti &scaron;ķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic kultūras ministres vadītā Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veido&scaron;anu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija ar 55 dažādu jomu lietpratējiem, bet ilustrāciju bloka veido&scaron;anu sekmē dažādu ilustrāciju speciālisti Ilustrāciju redakcijas kolēģijā. Enciklopēdijas tie&scaron;o izveides procesu nodro&scaron;ina redakcija, kurā strādā septiņi darbinieki. Enciklopēdija ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas autonoma sastāvdaļa, bibliotēka un tās darbinieki nodro&scaron;ina redakcijas praktisko funkciju īsteno&scaron;anu.</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48646&type=2Ineta MeimaneNora Bumbiere - Nepalikt vienai tumsā<p><span>Grāmatas ievadā autore raksta: &ldquo;&Scaron;ī grāmata ir mēģinājums saprast fenomenu, vārdā Nora Bumbiere. &Scaron;ai grāmatā kopā ar dziedātājai līdzās biju&scaron;ajiem cilvēkiem centī&scaron;os izprast sievieti Noru Bumbieri. Mēģinā&scaron;u ar katra stāstītāja paleti iekrāsot telpu, kas bijusi Noras glābiņ&scaron; no pa&scaron;as jūtām, kaislībām, no sāpēm un vientulības un kurā smeltās emocijas pārdzima neparastās balss vibrācijās.</span></p> <p>Mazliet skumju siltumu izstarojo&scaron;s tēls... Muzikāli korekta maniere nemanāmi noslīdēt no augstajām notīm, tikko tās paņemtas... Samtains, smeldzīgs mecosoprāns. Dabisks &scaron;arms un elegance. Un &ndash;&ndash; no sve&scaron;ām acīm slēptas izmisīgas alkas būt dro&scaron;ībā. Nepalikt vienai tajā sāpju pilnajā tumsā, kas biedējo&scaron;i plūda arvien tuvāk un tuvāk.</p> <p>Viņas zvaigžņu laiks bija septiņdesmitie gadi un astoņdesmito sākums. Tad spārni aizlūza. Visi to zināja: vieni grozīja galvu, sak, to jau arī no tik nepareizas dzīvo&scaron;anas vajadzēja gaidīt, otri &ndash;&ndash; metās projām un izlikās Viņu vairs nepazīstam, tre&scaron;ie, vistuvākie, apmulsu&scaron;i sastinga. Galu galā &ndash;&ndash; tumsā Viņa palika viena.&rdquo;</p>Fri, 15 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48590&type=2Andruss KivirehksAndruss Kivirehks - Lote no izgudrotāju ciema<p><span>Krā&scaron;ņi ilustrētajā, attapīgiem mūsdienu bērniem paredzētajā grāmatā vēstīts par nepārspējamu, pasaulē vienīgo Izgudrotāju ciemu, kas no citiem ciemiem at&scaron;ķiras ar to, ka tajā aumaļām, uz katra soļa tiek izgudrots tas, kas &scaron;ķietami normālam cilvēkam nerādītos pat sapņos. Nu, piemēram, burkānu pārstādī&scaron;anas ierīce, no virtuves piederumiem sameistarots radioaparāts... Pasaulē ir daudz &scaron;ķietami neiespējamu, brīni&scaron;ķīgu ideju, un dažām no tām līdzās stāvējusi pusauga skuķe Lote. Par viņas piedzīvojumiem un par to, ka dzīve būs interesanta, ja vien pats būsi interesants, ir &scaron;ī grāmata.&nbsp;</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48588&type=2Katrīna VebaKatrīna Veba - Mantojums<p><span>Divas māsas &ndash; Ērika un Beta &ndash; ir ieradu&scaron;ās Stortonas muižā, kur reiz bērnībā vadīju&scaron;as idilliskas vasaras. Vecāmāte nesen ir nomirusi un novēlējusi muižu jaunajām sievietēm ar nosacījumu, ka viņas tajā dzīvos.</span><br /><span>Pārcilājot vecāsmātes lietas, Ērika uziet neparastas pagātnes liecības, kas raisa spilgtas atmiņas un satricina tagadni.&nbsp;</span><br /><span>Pamazām &scaron;ķetinot pagātnes un tagadnes notikumus, Ērikai un Betai jātiek galā ar senām nodevībām un senču atstāto mantojumu, pirms atdzimt jaunai dzīvei...</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48587&type=2Kriss RidelsKriss Ridels - Ada un stindzinošā skate<p><span>Slavenākie pasaules rakstnieki ierodas izrādīt savus lutinātos suņus Drūmasu pils literārajā suņu skatē. Bet Drūmasu pilī notiek kaut kas dīvains &ndash; noslēpumaini pēdu nospiedumi, kaucieni naktī un dažas aizdomīgi apgrauztas kurpes...</span><br /><span>Vai Ada spēs noskaidrot, kas notiek, pirms iestājies nākamais pilnmēness?</span></p>Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48438&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48438&type=1Spēļu diena<p>Skolēnu brīvdienu nedēļā, 12. martā Mārkalnes pagasta bibliotēkā notiks spēļu diena.</p> <p>visi skolēni aicināti bibliotēkā spēlēt interesantas galda spēles, likt puzles, piedalīties erudīcijas konkursā...</p> <p>Veiklības spēles notiks sabiedrības centrā.</p> <p>Balviņas garantētas!</p>Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48349&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48349&type=0Darba plāns martam.Darba plāns Mārkalnes pagasta bibliotēkā.Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48316&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48316&type=1Tikšanās ar Ingu Ābeli<p>Uz tik&scaron;anos ar dzejnieci, prozaiķi, dramaturģi 20. februāra pēcusdienā Alūksnes pilsētas bibliotēkā bija ieradu&scaron;ies kupls skaits klausītāju. Grāmatu autore īsumā pastāstīja par savu dzīvi.</p> <p>Inga Ābele ir&nbsp;dzimusi 1972. gada 5. oktobrī Rīgā. Bērnību pavadījusi pie vecvecākiem&nbsp;<span>Inga Ābele augusi un mācījusies Rīgā, vēlāk strādājusi&nbsp;</span>Oktes<span>&nbsp;zirgaudzētavā. 1997. gadā iestājusies&nbsp;</span>Latvijas Kultūras akadēmijā<span>, kur&nbsp;</span>Laura Gundara<span>&nbsp;vadībā apguvusi teātra un TV dramaturģiju, studijas beigusi 2001. gadā. Literāras publikācijas kop&scaron; 1996. gada.</span></p> <p><span>Interesanti bija klausītes par daudzu viņas grāmatu tap&scaron;anu.</span></p> <p><span>Autore raksta dažādos žanros, lai pārslēgtos, atpūstos no kādas grāmatas varoņiem, piemēram, iekāptu dzejas upē.&nbsp;</span></p> <p><span>Izvēlēsimies katrs vienu autores grāmatu un sāksim lasīt!</span></p>Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48274&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48274&type=0<p>Bibliotekāre Sanita</p>Aicinām uz tikšanos ar z/s "Tereški-9" pārstāviMārkalnes Sabiedrības centrā 19.februārī pl. 13:00 būs tikšanās ar zemniekiem.Sat, 16 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48234&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48234&type=0<p>Bibliotekāre un praktikante</p>Sveiciens Valentīndienā!Visus bibliotēkas apmeklētājus sagaida pārsteigums ar mīlas dzejas asortiem.Thu, 14 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48201&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48201&type=03TD e-grāmatu bibliotēkaNāc uz Mārkalnes pagasta bibliotēku un saņem lietotājvārdu un paroli, lai varētu reģistrēties 3TD e-grāmatu bibliotēkā. Sīkākas norādes galerijā.Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48141&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48141&type=0<p>Bibliotekāre Sanita un praktikante Kristīne</p>Februāris mīlestības noskaņāsFebruāris arī bibliotēkā ienesis sarkano krāsu un īpašu literatūras izstādi.Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48155&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48155&type=2Henriks FekseussHenriks Fekseuss - Varas spēle<p><span>Grāmatā izskaidotās 64 metodes ļaus tev kļūt par uzvarētāju jebkurā varas spēlē, vienalga, vai tā risināsies darbavietā, skolā, veikalā vai ģimenes svētkos. Tu uzzināsi, kā panākt savu, vienlaikus ļaujot citiem justies kā ieguvējiem. Vara nav tas, ko tu ņem ar spēku, viltu vai glaimiem. Īstā vara ir tā, ko citi tev dod labprātīgi.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48154&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48154&type=2Stefānija Pilša De VegaStefānija Pilša De Vega - Vācu valoda<p><span>Ja vēlaties apgūt vācu valodu ne tikai ātri, bet arī izklaidējo&scaron;ā un motivējo&scaron;ā veidā, tad &scaron;ī praktiskā grāmata ir domāta tie&scaron;i jums. Jūs ne tikai iepazīsieties ar svarīgākajiem vācu valodas aspektiem, bet mūsdienīgās un komunikatīvās valodas apguves metodes nodro&scaron;inās jums vācu valodas praktiskās pielieto&scaron;anas iespējas. Turklāt varēsiet sazināties vācu valodā reālās dzīves situācijās.</span><br /><span>Grāmata ir veidota tā, lai to varētu izmantot gan iesācēji, gan tie, kuriem jau ir vācu valodas priek&scaron;szinā&scaron;anas. Tajā ir arī ieteikumi un norādes, kas palīdzēs apgūt valodu pa&scaron;mācības ceļā.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48153&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48153&type=2Zane ZustaZane Zusta - Tarakāni manā galvā<p>Grāmata &ldquo;Tarakāni manā galvā&rdquo; izklaidējo&scaron;os, viegli lasāmos stāstiņos zīmē ainas no sievie&scaron;u &ndash; jaunu un vēl jaunāku, smuku un vēl smukāku, tikumīgu un vēl tikumīgāku &ndash; ikdienas.</p> <p>&Scaron;īm sievietēm ir kas kopīgs: viņu dzīvē valda tarakāni, pareizāk sakot, izdzīvo&scaron;anas stratēģijas, kas, kādā krīzes brīdī radu&scaron;ās, no tās izkļūt palīdzēju&scaron;as, bet tad aizķēru&scaron;ās prātā uz palik&scaron;anu. Un, kad tarakāniem dzīres, sievietēm ķibeles.</p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48152&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48152&type=2Debora MogahaDebora Mogaha - Vislabākā eksotiskā viesnīca "Klinģerīte"<p><span>Kad pārguru&scaron;ā ārsta Rāvi nejaukais sievastēvs kārtējo reizi ir izmests no veco ļaužu nama &ldquo;par nepiedienīgu seksuālu uzmācību&rdquo;, Rāvi vienīgo reizi mūžā pažēlojas uzņēmīgajam biznesmenim brālēnam Sonijam no Bengalūras. Vīru slepenajā sarunā dzimst brīni&scaron;ķīga ideja: &ldquo;Vislabākā eksotiskā viesnīca KLIŅĢERĪTE&rdquo;...&nbsp;</span><br /><br /><span>Sapņojot par laisku dzīvi, siltu sauli un džinu ar mango sulu, grupiņa pensionāru, iekārdināti ar vilino&scaron;o reklāmu par atjaunoto grezno viesnīcu, pamet Angliju, lai sāktu jaunu dzīvi Indijā. Lai gan &ldquo;jaunā dzīve&rdquo; nav tāda, kā cerēts, &ndash; iztrūkst apsolītās greznības &ndash; tā piedāvā aizraujo&scaron;us piedzīvojumus eksotiski skaistajā zemē un pat negaidītu mīlestību.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48150&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48150&type=2Paula HokinsaPaula Hokinsa - Ūdenī<p>Neuzticies rāmai ūdens virsmai. Nekad jau nevar zināt, kas slēpjas dziļumā...</p> <p>Upē, kas plūst cauri pilsētai, tiek atrasta noslīkusi sieviete, vārdā Nela. Vasaras sākumā līdzīgs liktenis bija piemeklējis pusaugu meiteni. Viņas nav pirmās, kas zaudēju&scaron;as dzīvību &scaron;ajos tum&scaron;ajos ūdeņos, tomēr viņu nāve iztraucē upi un tās pagātni, paceļot aug&scaron;up sen nogremdētas patiesības...</p> <p>Nelas piecpadsmit gadus vecā meita nu ir palikusi pavisam viena, un Džūlsai, kas savulaik aizbēga no pilsētas uz visiem laikiem, ir jāatgriežas, lai parūpētos par māsasmeitu un stātos pretī seniem noslēpumiem, turklāt viņa apzinās, ka... Nela nekad nebūtu lēkusi upē.</p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48148&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48148&type=2Martins VīdmarksMartins Vīdmarks - Mūmijas noslēpums<p><span>Kas notiek muzejā? Vai tajā patiesi ir atmodusies 3000 gadu veca ēģiptie&scaron;u mūmija? Līdz neprātam pārbiedētais naktssargs apgalvo, ka to redzējis pats savām acīm. Tajā pa&scaron;ā naktī pazūd arī muzeja vērtīgākā glezna. Muzejs izsludina lielu atlīdzību tam, kur&scaron; palīdzēs gleznu atrast.</span><br /><span>Lase un Maja nekavējoties dodas uz muzeju, lai uz vietas izpētītu notiku&scaron;o.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48147&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48147&type=2Uldis PīlēnsUldis Pīlēns - (mans) uzņēmēja kods<p><span>Uldis Pīlēns &ndash; arhitekts un ilggadējs UPB holdinga dibinātājs un vadītājs, kur&scaron; Ziemeļvalstu Biznesa foruma veidotajā topā atzīts par vienu no izcilākajiem uzņēmējdarbības domātājiem Ziemeļeiropā, &ndash; atzīst, ka daudzkārt viņam tiek lūgta &ldquo;veiksmes recepte&rdquo;. Jābūt taču kādai burvju formulai, kas izskaidro, kādēļ UPB holdingā ietilpsto&scaron;ie uzņēmumi jau gandrīz 30 gadus ir konkurētspējīgi, veiksmīgi darbojas eksportā un nes to īpa&scaron;niekiem peļņu! Tomēr ne receptes, ne burvju formulas nav. Ir ceļ&scaron;. Tas ved cauri grūtībām, &scaron;aubām, meklējumiem, arī &ndash; prieka, rado&scaron;as katarses un gandarījuma mirkļiem. Uldim Pīlēnam tas primāri ir pa&scaron;izziņas, sevis pārvarē&scaron;anas un apziņas izaugsmes ceļ&scaron;. Ja tu, jaunais uzņēmēj vai vadītāj, vēl tikai mēģini uztaustīt īsto virzienu dzīvē un uzņēmējdarbībā, arī tev varētu lieti noderēt grāmatas autora atziņas, kas izkristalizēju&scaron;ās vairāk nekā 35 gadus ilgā vadības darbā.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48144&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48144&type=2Henriks FekseussHenriks Fekseuss - Dari ko es vēlos<p><span>No brīža, kad rītos atveram acis, līdz brīdim, kad vakaros aizmiegam, esam pakļauti bezgalīgai pierunā&scaron;anas un ietekmē&scaron;anas mēģinājumu straumei. Turklāt tie, kuri mūs cen&scaron;as ietekmēt, nevēlas, lai to pamanām.</span><br /><span>&Scaron;ī ir grāmata par ietekmi. No ietekmes izbēgt nav iespējams, tāpat kā nav iespējams neietekmēt citus. Ap mums ir milzum daudz lietu - mājas, koki, labas pusdienas, grāmatas, internets un kur nu vēl - citi cilvēki. Lai arī pa&scaron;iem tā nebūt ne&scaron;ķiet, tas viss nemanāmi ietekmē mūsu domas, spriedumus un rīcību.</span><br /><span>Henrika Fekseusa grāmata ir veidota kā aizraujo&scaron;s dialogs ar lasītāju.</span><br /><span>Tajā atklājas sensacionāli paņēmieni, ar kuriem tiek panākta mūsu pakļau&scaron;anās un... kurus varam izmantot, lai pakļautu citus.</span><br /><span>Izmēģiniet Fekseusa piedāvātās metodes! Pārbaudiet, vai spējat ietekmēt citu cilvēku uzskatus!</span><br /><span>"Ja zini, kādas metodes tiek lietotas, lai nemanāmi mēģinātu ietekmēt tavu izvēli - vai arī izdarīt kādu izvēli vispār, tu vari vieglāk tām pretoties. Tātad, ķeramies pie lietas - laipni lūgts savā zemapziņā! Tā ir vieta, kur notiek viss maģiskais."</span><br /><span>Henriks Fekseuss</span><br /><br /><span>"Es ceru, ka spē&scaron;u tev kaut mazliet atdarīt acis, lai tu saprastu kā notiek cīņa par tavām smadzenēm. Vēlos, lai tu, izlasījis &scaron;o grāmatu, pamanītu, kad ar tevi cen&scaron;as manipulēt tev nepieņemamā veidā. Lai tu saprastu, kas ir iemesls tam, kāpēc pēk&scaron;ņi pastiep roku pēc kādas preces veikalā. Vai arī, ka ne bez iemesla esi gatavs piekrist kādam noteiktam viedoklim. &Scaron;im iemeslam nav nekā kopīga ne ar tavu gaumi, ne uzskatiem, tas ir kāda cita pūliņu rezultāts. Un &scaron;is cits par katru cenu ir mēģinājis tevi piedabūt rīkoties tie&scaron;i tā. Ja būsi iepazinies ar &scaron;o grāmatu, tev būs daudz vieglāk soli atkāpties un padomāt, vai tu patiesi vēlies &scaron;o lietu, vai tā patiesi ir tava doma. Iespējams, tu vienalga izlemsi, ka tas ir tie&scaron;i tas, ko vēlies. Taču tad tu vismaz būsi izdarījis pats savu izvēli." Henriks Fekseuss</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48142&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48142&type=2Estere BlūmaEstere Blūma - Alu sievietes nekļūst resnas<p><span>Divdesmit pirmā gadsimta sieviete vakariņas neiegūst, nogalinot kādu ar milnu. Kop&scaron; uguns atklā&scaron;anas dzīve ir neatgriezeniski mainījusies, taču mūsdienu sievietes organisms joprojām darbojas pēc tiem pa&scaron;iem principiem kā viņas slaidajām paleolīta laikmeta māsām. Akmens laikmeta sievietes ēda, lai būtu veselas, spēcīgas un izturīgas, bet nekļuva resnas. Arī mūsdienu sievietes var &bdquo;atgriezties pie saknēm&rdquo;, attīrīt organismu, atjaunot hormonu līdzsvaru un sakārtot vielmaiņu. Paleodiēta ir ultramoderna pieeja senai idejai. Tas ir vienkār&scaron;s trīs soļu plāns ātrai un noturīgai svara zaudē&scaron;anai.</span><br /><br /><span>Pirmais solis ir paleodetoksikācija. Tās laikā divās nedēļās, atsakoties no cukura un vienkār&scaron;ajiem ogļhidrātiem, tiks atveseļots zarnu trakts, likvidēti iekaisumi un no organisma izvadīts liekais &scaron;ķidrums. Rezultāts: zaudēti 3 kg svara.</span><br /><br /><span>Otrā soļa &ndash; paleopārstatī&scaron;anas &ndash; laikā uzturā tiks ieviesti ogļhidrāti, kas sniedz enerģiju, un uzkodas, kas stimulē vielmaiņu. Organismā atjaunosies hormonu līdzsvars un tiks apturēta tauku veido&scaron;anās. Rezultāts: katru nedēļu zaudēti 0,5&ndash;1 kg tauku.</span><br /><br /><span>Tre&scaron;ais solis ir elegantā paleodiēta. Tās laikā jūs iemācīsieties kontrolēt savu vielamiņu, izprotot, cik daudz ogļhidrātu organisms spēj pārstrādāt. Rezultāts: baudīsiet&nbsp; paleoeleganci, saglabājot savam organismam optimālo tauku proporciju.</span><br /><br /><span>Grāmatā ir stāstīts arī par veselīgu, no sintētiskiem ķīmiskiem savienojumiem brīvu dzīvesveidu. Katram no trim soļiem izveidota ēdienkarte un sniegtas arī paleodiētas ēdienu receptes.</span></p>Thu, 07 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48133&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/markalnes-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48133&type=2Anatolijs DanilānsAnatolijs Danilāns - Dzīvo priecīgs un vesels!<p><span>Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti izklaidus &mdash; pēc skaita daudzās grāmatās un preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks sistematizētam izdevumam, kur vienkopus būtu izlasāms pats svarīgākais un vērtīgākais no daktera zinā&scaron;anu pūra&hellip;</span><br /><span>Grāmata apkopo profesora Anatolija Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas.</span></p>Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200