Bibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47519&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47519&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas bibliotēkaPasākumi decembra mēnesimKamēr zāle sniegam cauri duras, kamēr zemei nav tā lielā miega, apsēdies pie mana ugunskura taisīt tējai cukuru no sniega. /O.Vācietis/Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47031&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47031&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi novembra mēnesimĻaujies, lai rudens rudeņo tevī, un lapu mežģīnes dvēselē auž... (Ināra Seņkāne)Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46544&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46544&type=0BibliotēkaLiepnaPasākumi oktobra mēnesimSirds reizēm nezināmām jūtām piepildās.../E.Zālīte/Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46353&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46353&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas bibliotēkaPasākumi septembra mēnesimĻaujies, lai rudens rudeņo tevī, un lapu mežģīnes dvēselē auž... (Ināra Seņkāne)Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45709&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45709&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi jūnija mēnesimDzīve kā rotaļbumba!Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45142&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45142&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi maija mēnesimTā traucam un skrienam un- laimīgi esam, jo sapni par debesīm krūtīs sev nesam. /F.Bārda/Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2Pēteris VollēbensKoku slepenā dzīve<p>Vai zinājāt, ka dižskābarži ir huligāni, bet vītoli &ndash; individuālisti?</p> <p>Mežā notiek pārsteidzo&scaron;as lietas &ndash; kokiem piemīt jūtas, atmiņa un pat raksturs! Koki savā starpā sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējo&scaron;ās sugas kaimiņus. Koku saknes veido internetam līdzīgu sakaru tīklu! Mežzinis Pēteris Vollēbens lasītājiem atklāj citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan pa&scaron;a vērojumiem.</p> <p>Pēc &scaron;īs grāmatas izlasī&scaron;anas pastaiga mežā &scaron;ķitīs pilnīgi citādāka!</p> <p>Pēteris Vollēbens (Peter Wohlleben, 1964), kop&scaron; bērnības sapņojis, ka reiz sargā&scaron;ot dabu. Studējis mežsaimniecību un ilgus gadus strādājis valsts mežu pārvaldē. Taču, tikai kļuvis par mežzini Eifelā, Vācijā, atskārtis, ka mūsdienu mežkopība mežu nekopj, bet izmanto. Tāpēc savā mežniecībā izstrādājis jaunu &ndash; ekoloģijai un ekonomikai vienlīdz labvēlīgu &ndash; stratēģiju ar mērķi atgriezt dabā nepārveidotas mežu platības. Viņa pārziņā eso&scaron;ajos mežos smago meža tehniku aizstāj zirgi, nenotiek kailcirtes un netiek izmantota ķīmija.</p> <p>Pētera Vollēbena grāmata &ldquo;Koku slepenā dzīve&rdquo; ir guvusi sensacionālus panākumus visā pasaulē, jo viņ&scaron; par kokiem un mežu raksta neparasti aizraujo&scaron;ā un saprotamā veidā. Viņ&scaron; ir pastāvīgs viesis TV un radio, vada seminārus un raksta grāmatas par tēmām, kas saistītas ar mežiem un dabas aizsardzību.<br /><br />No vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2G. EniņšKoki mājas nepamet<p>Guntis Eniņ&scaron; &scaron;ajā grāmatā ir apkopojis ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvu&scaron;i tikai varenāki. Autors ir vērsis savu skatu arvien pla&scaron;āk un dziļāk &ndash; līdz koku &ldquo;sakņu saknēm&rdquo;, cilvēkiem, kas nākotnē varenos kokus reiz ir ielaidu&scaron;i savu māju pagalmā, kas kopu&scaron;i kokus, uzlūkoju&scaron;i, kā tie kļūst arvien augstāki un viedāki, vai biju&scaron;i spiesti tos pamest līdz ar dzimtajām mājām.</p> <p>Nu arī tie slaveno vai mazāk zināmo, bet Latvijai nozīmīgo dzimtu pārstāvji, kas bija prom, atgriezu&scaron;ies pie dzimtajiem kokiem, kādreiz biju&scaron;ajām mājām. &Scaron;ī grāmata ir apliecinājums dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei.</p> <p>Sabiedriskā darbiniece Lidija Doroņina-Lasmane grāmatu raksturo: &rdquo; Guntis Eniņ&scaron; kopā savijis veco ozolu, māju un dzimtu likteņus, kas ap tiem dzīvoju&scaron;i. Pretēji cilvēkiem &ndash; koki savas mājas nepamet. Arī pats autors ieaudzis ar stiprām saknēm savā zemē. Reiz kāds uzteikdams taujāja par Gunta grāmatu labo valodu. Autors atbildēja: &ldquo;Es nelietoju sve&scaron;vārdus.&rdquo; Vai tāpēc viņa grāmatās ir tik skaisti mūsu koki, akmeņi, ūdeņi, klintis, alas? Tā ir mīlestības, dzimtenes mīlestības valoda, kurā savās grāmatās mūs uzrunā Guntis Eniņ&scaron;.&rdquo;</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2A.PancsSarunas par mīlestību<p>Arkādijs Pancs &ndash; psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs ar ilgu darba pieredzi. Daudz laika Arkādijs Pancs veltījis psihoanalīzes ideju tuvinā&scaron;anai mūsu ikdienas dzīvei. Viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija, kā arī apkopoti grāmatā &ldquo;Sarunas par laimi&rdquo;, kas guvusi lielu lasītāju atzinību.</p> <p>Gaļina Panca-Zaiceva ir ieguvusi ārsta izglītību, taču viņas aicinājums ir žurnālistika. Gaļina Panca ir žurnāla Lilit psiholoģijas nodaļas redaktore, sadarbojusies arī ar žurnālu Люблю un vadījusi tā veselības un psiholoģijas sadaļu; grāmatas &ldquo;Balss klusumā&rdquo; līdzautore; kop&scaron; 2014. gada vada konsultāciju centru &ldquo;Arkādija&rdquo;, kurā turpina popularizēt sava vīra Arkādija Panca idejas.</p> <p>&Scaron;ī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrāju&scaron;ās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. &Scaron;os rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pārdomas.</p> <p>&ldquo;Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priek&scaron;noteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man &scaron;ķiet, ka nav cilvēka, kur&scaron; neprastu un negribētu mīlēt.&rdquo;<br />Arkādijs Pancs</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2N.IkstenaVilipsons. Nora Ikstena. Ārprātija piedzīvojumi<p>Iespējamais mākslinieka tap&scaron;anas stāsts, bet varbūt tikai au&scaron;ība&hellip; &ndash; tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna &ldquo;Ārprātija piedzīvojumus&rdquo;, ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujo&scaron;as grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.<br />"Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda uz mājām &ndash; Kapseļu un Margrietas ielas stūrī. Pirmajā stāvā, kur tramvajs gāja kādus desmit metrus no loga. Turklāt tas bija vecais tramvajs, tomēr Ārprātija dziļo miegu nekādi netraucēja. Bet svarīgāka par tramvaju bija kūdras brike&scaron;u smarža. Ārprātijs tolaik vēl nezināja tādu vārdu sexy, tak brike&scaron;u smarža viņam jau tad saistījās ar sievietēm. <br />Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc piedzim&scaron;anas neliecināja, ka reiz viņam būs panākumi pie sievietēm. Viņ&scaron; piedzima piecus kilogramus un 300 gramus smags, &scaron;ķībām acīm, sarkans un gariem, melniem matiem. Ārprātija māte uzvaro&scaron;i viņu turēja pie slimnīcas loga, bet tētis aiz loga pārbijies raudzījās viņos dziļā nesapratnē, kā gadījies, ka viņam piedzimis Goiko Mitičs."</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2Vilis VītolsPārdomas par Krieviju<p>"Grāmatā atradīsiet aprakstītas pāris epizodes no Krievijas vēstures. Galvenokārt tādas, ko parasti cen&scaron;as aizmirst vai nepieminēt. Tālāk pārdomas par Krievijas &scaron;odienu, uz ko tā spējīga un ko tā nespēj. Pēdējā daļā ir mani minējumi par lielās valsts nākotni. Kar&scaron; starp Krieviju un Rietumiem ir sācies, kaut daudzi nevēlas vienkār&scaron;o patiesību redzēt. Citi to nesaprot. Konfliktu uzsāka Putins, vienalga, vai to sauc par hibrīdkaru, jaunu Auksto karu vai vienkār&scaron;i par iebrukumu Čečenijā, Gruzijā, Ukrainā. Grāmatas noslēgumā iekļautas dažas pārdomas par Rietumu demokrātiju iespējām &scaron;ajā situācijā." (Vilis Vītols)<br /> Guntara Sietiņa vāka dizains.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44799&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44799&type=0Pasākumi aprīļa mēnesimVēl palika neizbristas visdziļākās kupenas, bet jau manāmi pavasara ūdeņi, kas mirdzoši steidz uz plaukstošo pūpolu ielejām. /B.Žurovska/Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44578&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44578&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi marta mēnesimSaņem manu plaukstu savā stiprā delnā Acīm silti smaidot, cauri ziemai ved, Lai zem kājām laimīgs kūst baltais sniega ceļš!Thu, 08 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44145&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44145&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi februāra mēnesimNebaidies sirdi ielikt otram kabatā: pasaulei siltāk... /E.Jonāne/Wed, 07 Feb 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43771&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43771&type=0Pasākumi janvāra mēnesimJanvāris- leduspuķu un sniegpārslu mēnesis.Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43324&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43324&type=0Pasākumi decembra mēnesimVienā rokā zvaigžņu sveces, otrā- sarmots egles zars.../L.Vāczemnieks/Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42918&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42918&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi Ziemeļvalstu nedēļaiSalti vēji, ledus lauks, Drīzi, ai, cik drīzi ciemos Mārtiņi ciemos brauks.Thu, 02 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42694&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42694&type=0<p>inese Paia</p>Pasākumi novembrīKrāsainas lapas laižas rudens pēdējā valsī. Taču, kamēr vēl vasaras zelts lapu taureņu spārnos krājas, mēs vārot pīlādžu tēju, aicinām Rudeni mājās!Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42700&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42700&type=2Dž.E.SmitaIespēja iemīlēties no pirmā acu skatiena<p>Kas gan to varētu iedomāties, ka četras minūtes var mainīt visu?</p> <p>&Scaron;ī būs viena no sliktākajām dienām Hedlijas dzīvē... Viņas tēvs Londonā precēsies ar sievieti, kuru Hedlija nekad nav satikusi, un meitene vienkār&scaron;i nokavē lidma&scaron;īnu.<br /> <br />Nekad agrāk Hedlija nav ticējusi liktenim... Bet &scaron;ī izrādās tie&scaron;i tā diena, kad viņa satiek Oliveru &ndash; iestrēgusi Ņujorkas lidostā. Viņ&scaron; ir anglis. Viņ&scaron; ir stilīgs. Un, kā izrādās, viņ&scaron; lidos kopā ar Hedliju<br /> <br />Hedlijas un Olivera stāsts, kas aptver divdesmit četras stundas, liks tev noticēt, ka patiesa mīlestība tevi atradīs tad, kad tu to vismazāk gaidi.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42699&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42699&type=2A.Martēna- LigānaLaimīgie lasa grāmatas un dzer kafiju<p>No franču valodas tulkojusi Ilze Fogele. &ldquo;Jumava&rdquo;, 192 lpp.</p> <p>Franču rakstnieces romāns stāsta par sievieti vārdā Diāna, kura autokatastrofā pēk&scaron;ņi zaudē vīru un mazo meitiņu. Kop&scaron; tā brīža Diānas dzīve apstājas, vienīgi viņas sirds turpina sisties. Stūrgalvīgi. Sāpīgi. Bezjēdzīgi. Nomaldījusies atmiņu līkločos, viņa vairs nespēj rast dzīves jēgu. Varbūt pārcel&scaron;anās uz Īriju un dzīve vientulībā palīdzēs viņai ieraudzīt gaismu tuneļa galā? Diānas piedzīvotais ļauj lasītājam izjust veselu emociju gammu. Kad dzīve dod visu un pēk&scaron;ņi visu arī atņem, viņai nav citas iespējas, kā vien cīnīties tālāk.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42698&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42698&type=2K.VordermaneIlustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs skolēniem un vecākiem<p>Vai jums ir pārāk sarežģīti saprast, ko īsti māca bērniem?<br />Ilustrēta rokasgrāmata dabaszinātnēs ir lielisks palīgs ne tikai skolēniem, bet arī viņu vecākiem. Kopā darbojoties, pat sarežģīti jēdzieni būs viegli izprotami.</p> <p>Grāmatā iekļauti būtiskākie pamatskolas temati bioloģijā, ķīmijā, fizikā: no atoma uzbūves un dzīvo organismu daudzveidības līdz dabas parādībām un Visuma uzbūvei. Daudzās krāsainās ilustrācijas, diagrammas un skaidrojumi palīdzēs izprast dažādas dabaszinātņu likumsakarības.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42697&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42697&type=2P.KonstānaGubernatora meita<p>Pēc Pirmā pasaules kara jauns katorgas pārraugs &mdash; sakropļots varonis &mdash; ierodas Kajennā (Franču Gviānas galvaspilsētā un ostā), lai uzņemtos savus pienākumus. Viņu pavada slimniekkopēja &mdash; apbrīnojama sieviete, kura to aprūpē, un abu septiņus gadus vecā meita Kretjēna. Vecākiem &scaron;ī vieta nozīmē grēku nožēlu un izpirk&scaron;anu, varbūt arī glābiņu, bet bērnam tā ir ilga nokāp&scaron;ana ellē.<br /> <br /> &ldquo;Alise dēmonu valstībā&rdquo; &mdash; tā dēvē &scaron;o lielisko literāro darbu, kura iespaidīgais poētiskums ir kā bērnības eksorcisms.<br /> <br /> Pola Konstāna ir vairāku romānu autore, viņa par grāmatu &ldquo;Baltais gars&rdquo; 1990. gadā saņēmusi Franču akadēmijas &ldquo;Grand Prix&rdquo;, bet par &ldquo;Uzticība pret uzticību&rdquo; &mdash; Gonkūru prēmiju.<br /> <br /> no franču valodas tulkojusi Dagnija Dreika.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42696&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42696&type=2L.ĶuzāneSaule mūžam mana<div id="anchor" class="content highlighter-context"> <p><strong>Apgādā "Lasītava" iznāk Lūcijas Ķuzānes grāmata par Jāni Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana".</strong></p> <p>&Scaron;ogad latvie&scaron;u literatūras klasiķim Jānim Jaunsudrabiņam aprit 140 gadu, savukārt viņa pētniecei rakstniecei un literatūrzinātniecei Lūcijai Ķuzānei &mdash; 90 gadu jubileja. Apgāds "Lasītava" izdevis Lūcijas Ķuzānes grāmatu par Jāni Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana" &mdash; būtiski papildinātu 1986. gada izdevumu, kura manuskripts tagad restaurēts atbilsto&scaron;i iecerei, bez cenzūras svītrojumiem un labojumiem, papildināts ar jauniem faktiem un fotomateriālu (fotovēsturnieka Pētera Korsaka atlase). Grāmatai pievienots pla&scaron;s skaidrojo&scaron;s personu rādītājs.</p> <p>Lūcijas Ķuzānes grāmata izseko Jāņa Jaunsudrabiņa dzīvi &mdash; bērnību Neretā, dzīvi Rīgā un Pļaviņās, bēgļu gaitas Kaukāzā, atgrie&scaron;anos Latvijā un mūža nogali trimdā Vācijā. Viens no manuskripta papildinājumiem ir pla&scaron;a nodaļa par Mirdzu Ozolu &mdash; skolotāju Iļģuciemā (skolojusi Zigmundu Skujiņu un Raimondu Paulu) un Jaunsudrabiņam ļoti nozīmīgu personu.</p> <p>Literatūrzinātnieks Guntis Berelis par Lūcijas Ķuzānes grāmatas "Saule mūžam mana" pirmo izdevumu rakstījis: "Lūcijas Ķuzānes proza allaž bijusi ar kultūrvēsturisku ievirzi (..); starp citu, grāmata par Jaunsudrabiņu "Saule mūžam mana", manuprāt, ir vienīgais veiksmīgais mēģinājums radīt Jaunsudrabiņa biogrāfiju."</p> <p>Lūcija Ķuzāne (dzimusi 1927. gada 14. aprīlī Mēmeles pagastā) ir skolotāja un rakstniece, Sēlijas novada pētniece, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, Valsts kultūrkapitāla fonda mūža stipendiāte. Kop&scaron; 1983. gada Latvijas Rakstnieku savienības biedre. Īpa&scaron;i pievērsusies Sēlijas izpētei. Publicējusi 18 grāmatas, galvenokārt prozu par dzimto novadu un tās cilvēku likteņiem. Nozīmīgākās grāmatas par rakstniekiem Jūliju Dievkociņu, Jāni Jaunsudrabiņu, Jāni Veseli un Aleksandru Pelēci. Piedalījusies 13 kopkrājumos, veidojusi dzejas izlases, rediģējusi citu autoru darbus, publicējusi vairāk nekā 500 rakstu dažādos preses izdevumos.</p> <p>Grāmata "Saule mūžam mana" izdota ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Neretas novada domes, Jēkabpils domes un Rīgas domes atbalstu.</p> <p>Grāmatas atvēr&scaron;ana notiks sestdien, 26. augustā Jāņa Jaunsudrabiņa muzejā "Riekstiņi" rakstnieka 140 gadu jubilejas svinību laikā. Savukārt ceturtdien, 31. augustā plkst. 18.00 Rīgas Latvie&scaron;u biedrības nama Līgo zālē notiks sarīkojums grāmatas varoņa un autores jubileju zīmē, tajā piedalīsies rakstniece Lūcija Ķuzāne, literatūrzinātniece prof. Janīna Kursīte, literatūrzinātnieks Ilgonis Bērsons, rakstnieks Ēriks Hānbergs, fotovēsturnieks Pēteris Korsaks un citi.</p> </div>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42695&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42695&type=2A.LiepiņšSenā Latvija: Ilustrēta 9.-13.gs.vēsture<p>Kas ir arheoloģija un ar ko nodarbojas arheologi;<br />Kā notiek seno tērpu un ēku rekonstrukcija;<br />Kādas tautas vēlajā dzelzs laikmetā apdzīvoja Latvijas teritoriju;<br />Kādas izskatījās senlatvie&scaron;u pilis, sētas un ēkas;<br />Kādās drānās tērpās senlatvie&scaron;u sievietes, vīrie&scaron;i un bērni;<br />Kādus darbarīkus un ieročus lietoja mūsu senči;<br />Kā Baltijas iedzīvotāji greznoja savus zirgus;<br />Kā senlatvie&scaron;i tirgojās;<br />Ar kādiem amatiem cilvēki nodarbojās senajā Latvijā.<br /><br />To un daudzus citus interesantus faktus uzzināsiet &scaron;ajā skaistajā izdevumā.<br /><br />Agris Liepiņ&scaron; (1959) ir beidzis Mākslas akadēmiju kā grāmatu grafiķis. Visu mūžu zīmējis karikatūras un grāmatu ilustrācijas. No 1993. gada līdz &scaron;odienai - laikraksta "Dienas Bizness" karikatūrists. Aizrau&scaron;anās - Latvijas senvēsture. Lielvārdes senlatvie&scaron;u koka pils autors.</p>Mon, 23 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42514&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42514&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi oktobrīPa dubļainām ielām līst lietus, vēji šņāc. /E.Veidenbaums/Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0300