Bibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42514&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42514&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi oktobrīPa dubļainām ielām līst lietus, vēji šņāc. /E.Veidenbaums/Fri, 06 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42205&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42205&type=2J.KrūmiņšIļģuciema pašpuikas stāsti<p>Latvie&scaron;u uzņēmējs Jūlijs Krūmiņ&scaron; savos memuāros atklāti stāsta , kā tas ir izaugt pēckara Latvijā, pierādīt savu "es" un izveidot plauksto&scaron;u biznesu.. "&Scaron;ī grāmata ir ļoti atklāta un vaļsirdīga, jo esmu tik vecs, ka man ne no kā vairs nav jākaunas un ne no viena nav jābaidās," skaidroja Krūmiņ&scaron;.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42204&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42204&type=2L.RiņķeParadīzē jeb kā uzzināt, vai pasaule ir apaļa<p>&Scaron;is stāsts, mana otrā ceļojumu grāmata, ir par dienām un nedienām Jaunzēlandē, par tās burvīgo dabu un unikālo dzīvesveidu, ko iepazinām Vaihekes salā, kā arī par to, kā tomēr &scaron;ķīrās mans un Janča ceļ&scaron; &mdash; viņ&scaron; pirmais &scaron;ķērsoja ASV, atgriezās mājās un pārliecinājās par to, ka pasaule ir apaļa. &Scaron;eit varat lasīt arī par maniem ceļojumiem Samoa, Kalifornijā, paciemo&scaron;anos mājās un atgrie&scaron;anos Turcijā, par negaidīto vienas dienas vizīti Ķīnā, manu lēmumu atgriezties Jaunzēlandē un uz vismaz vēl vienu gadu tur palikt, lai turpinātu ķert savus sapņus. Bet visvairāk grāmatā ir atspoguļots mans ceļ&scaron; uz seko&scaron;anu savai sirdsbalsij, ļau&scaron;anos dabai un notikumiem diktēt &shy;tālākos soļus, sapņu piepildī&scaron;anu, neatteik&scaron;anos no meklējumiem un ideāla darba atra&scaron;anu. Vēl un vēl. Tie&scaron;i tik &shy;atklāti, kaili un patiesi kā pirmajā grāmatā.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42203&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42203&type=2K.UlbergaTur<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="background-color: white; text-align: right;">Vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" klajā laists Kristīnes Ulbergas romāns "Tur".</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;&Scaron;ī ir grāmata par teritoriju, kur pagāju&scaron;ā gadsimta astoņdesmitajos gados &mdash; okupācijas stagnācijas zenītā &ndash; bija iespējams uzturēties ikvienam. Ja vien cilvēks spēja izdarīt izvēli. Alternatīvā dzīve kā brīvības ilūzija, iek&scaron;ējā dzīve &mdash; kā brīvības slēdzene. Grāmata, kas nerotaļājas ar laikmeta ainiņām un butaforiju, bet ietiecas cilvēka pamatos, būtībā.</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Gundega Rep&scaron;e</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;</span><span lang="EN-AU">Padomju Latvijas laiks atstājis ne tikai anekdotes, bet arī mītus. Tostarp par to, ka cilvēks arī krātiņā var būt brīvs, ja viņ&scaron; vēlas tāds būt. Doma, protams, ir universāla visiem laikiem un vietām, vien dažbrīd tā īpa&scaron;i aktualizējas. Tomēr &mdash;&nbsp; vai cilvēks, atsakoties no krātiņa, no kura viņ&scaron; turklāt atkarīgs, īstenībā nebūvē sev visriņķī vēl biezākus mūrus? Un, ja tā, ko &scaron;ajā mazajā brīvības pleķītī vispār iesākt?<span style="color: #222222; background: white;">&rdquo;</span></span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span lang="EN-AU">Guntis Berelis</span></span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;Astoņdesmitajos gados, Padomju Savienības norieta posmā, oficiālo ideologu radītie teksti arvien vairāk atgādināja ar realitāti nesaistītu mitoloģisku konstrukciju, parodiju par mītu. Starp jauniem cilvēkiem, kuri izvēlējās nepiedalīties, bija arī garīgo meklējumu ceļu gājēji. No valstiskajiem mītiem viņi norobežojās ar savējiem, pēc patiesības tiekdamies ne vien ārpus iekārtas uzspiestā dzīvesveida, bet arī ārpus ikdieni&scaron;ķās materiālās un racionālās pieredzes. Izvēlēdamies no vēstures līkločiem at&scaron;ķirīgu garīguma vektoru, viņi tāpat kļuva par vēstures daļu.&rdquo;</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Vents Zvaigzne</span></span></em></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">&ldquo;Kad dumpiniekus sakropļo lēģeros, bet mazāk dumpīgos pulēto sekciju interjerā izspiego programmas<span class="apple-converted-space">&nbsp;</span><em>Vremja</em><span class="apple-converted-space">&nbsp;</span>visu redzo&scaron;ā acs, daži no pilsoņiem ver meža durvis, lai kļūtu par brāļiem. Tur purva kraukļi ir vadātāji. Un vēj&scaron;, kas notrauc ābeļu ziedus, ir rāgānu rokas. Lai atrastu durvis uz brīvību, vispirms jānokāpj sevī. Tur nonāksi labirintā, kurā bīstamāks par sistēmu izrādīsies tu pats.&rdquo;</span></span><br /> <em><span style="font-size: small;"><span style="color: #222222; background: white;" lang="EN-AU">Andra Manfelde</span></span></em></p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42202&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42202&type=2J.NesbēPusnakts saule<p>Saule nekad nenoriet.<br />Medības nekad nebeidzas.</p> <p>Jūns slēpjas. Viņ&scaron; ir piekrāpis ietekmīgāko cilvēku Oslo kriminālajā pasaulē &ndash; Zvejnieku &ndash; un aizbēdzis uz nomaļu Norvēģijas nostūri &ndash; nelielu ciematu kalnos tik tālu ziemeļos, ka saule tur nekad nenoriet. Viņ&scaron; paslēpjas mednieku būdiņā nekurienes vidū, un starp viņu un viņam lemto likteni nostājas tikai Lea un viņas dēls Knuts. Lai gan Lea viņu apgādājusi ar &scaron;aujamo un Knuts pienes ikdienā nepiecie&scaron;amo, pusnakts saule Jūnu padara traku... Un arī Zvejnieka sūtītie vīri ir jau pavisam tuvu...</p> <p>Jū Nesbē ir slavens norvēģu rakstnieks, kura sarakstītie kriminālromāni un bērnu grāmatas tiek tulkotas un izdotas gandrīz vai visās pasaules valstīs un nu jau pārdotas vairāk nekā trīsdesmit miljonos eksemplāru. Trilleri &ldquo;Asinis sniegā&rdquo; un &ldquo;Pusnakts saule&rdquo; veido divu grāmatu ciklu, kas ir tikpat aizraujo&scaron;s kā visi citi Jū Nesbē darbi.</p> <p>No norvēģu valodas tulkojis Ilmars Bri&scaron;ka.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42201&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42201&type=2G.HemondaMīlestības un gramatikas likumi<p>Rakstniece Greisa Hemonda, gramatikas guru, kurai piemīt izcila spēja pamanīt citu pieļautās kļūdas, līdz &scaron;im tā arī nav atradusi veidu, kā labot pa&scaron;as pieļautās.<br /><br />Kad Greisas dzīvē ir samilzu&scaron;as problēmas, viņa rod patvērumu dzimtajā pilsētā Dorsetā Konektikutā. Lai gan sākotnēji brauciens bija iecerēts tikai kā neilga vieso&scaron;anās pie vecākiem, pamazām tas izvēr&scaron;as par kaut ko daudz nozīmīgāku, jo Greisa saprot, ka pirms nākotnes plānu kal&scaron;anas jāizvērtē un jāpieņem pagātnes notikumi. Dorsetā Greisa sastop gan jaunības dienu mīlestību Pīteru, kur&scaron; nu kļuvis par slavenu režisoru Holivudā, gan vietējā veikalnieka pievilcīgo dēlu Miču un pēk&scaron;ņi attopas izvēles priek&scaron;ā &ndash; spožas un veiksmīgas dzīves perspektīva vai ierastās vides valdzinājums. Greisai jāiz&scaron;ķiras, kas viņu saista vairāk un vai ir pienācis īstais brīdis aizmirst par likumiem un noteikumiem un sekot savai sirdsbalsij...</p> <p>Mērija Simses, amerikāņu rakstniece, ir strādājusi žurnālu izdevniecībā, kā arī par korporatīvo advokāti, bet brīvo laiku veltījusi daiļliteratūras rakstī&scaron;anai. Viņas stāsti ir publicēti vairākos literāros žurnālos, un romāns &ldquo;Melleņu vasara&rdquo; ir tulkots un izdots daudzās pasaules valstīs, pēc tā motīviem uzņemts arī televīzijas seriāls. Vairāk par autori lasiet <a href="http://marysimses.com/" target="_blank">www.marysimses.com</a></p> <p>No angļu valodas tulkojusi Maija Opse.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42200&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42200&type=2J.H.KhemiriViss, ko es neaatceros<p>Jūnass Hasens Khemiri ir ievērojams zviedru mūsdienu prozaiķis un dramaturgs. Viņ&scaron; publicējis četrus romānus, īso stāstu izlasi, esejas, viņa lugas uzvestas daudzviet pasaulē.<br /> Romāns<strong> &ldquo;Viss, ko es neatceros</strong>&rdquo; 2015. gadā saņēmis prestižāko Zviedrijas literāro godalgu - Augusta balvu. Rakstnieks ar ģimeni dzīvo Stokholmā.<br /> Jauns vīrietis gājis bojā autoavārijā. Vai Samuela nāve bija negadījums vai pa&scaron;nāvība? Cen&scaron;oties to izdibināt, kāds rakstnieks no sarunām ar miru&scaron;ā radiem, draugiem un kaimiņiem mēģina izveidot viņa portretu.<br /> &Scaron;ajā mozaīkā iemirdzas dažādas &scaron;ķautnes: mīlo&scaron;s mazdēls, uzticams draugs, kompānijas dvēsele, birokrātisks ierēdnis, savādā draudzība ar Vandadu, sarežģītās attiecības ar iemīļoto Laidi, labi domāti, taču riskanti lēmumi.<br /> &Scaron;is ir aizkustino&scaron;s stāsts par mīlestību un atmiņu, par rakstnieku, kur&scaron; caur Samuela likteņa izpēti meklē ceļu uz savu īsto patību. Ko slēpj tas, ko mēs neatceramies?<br /> Stilistiski elegantais, emocionāli piesātinātais romāns liek mums ieraudzīt sevi jaunā, brīžiem gluži &scaron;okējo&scaron;ā gaismā.<br /> Tulkojusi Jolanta Pētersone</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42146&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42146&type=0Pasākumi septembrī...dzert liepziedu tēju un pusnaktī redzēt kā debesis pāriet pār zemi (A. Līcīte)Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41770&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41770&type=0<p>Inese Paia</p>18.un 19.jūlijā bibliotekāri dodas uz saietu- konferenci.Bibliotēka būs slēgta.Mon, 17 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41544&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41544&type=0No 12.06.-16.06. bibliotēka slēgta sakarā ar atvaļinājumuLai dzīve kā ceriņu krūms - tik krāsaina, smaržīga un prieka pilna!Fri, 09 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41350&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41350&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaAktivitātes maijāPavasarī atplaukst pumpuri un plauksti arī Tu! Ja iedosim viens otram smaidu, mums abiem būs pa smaidam un visiem apkārtējiem lieliska diena!Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41019&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41019&type=2Andrejs Svilāns, Ilma Nereta un Ieva KraukleLatvisks dārzs<p>Tradicionāls latvisks dārzs vienmēr bijis tuvs dabai &ndash; mainīgs un skaists. Tajā audzētie koki, ko&scaron;umkrūmi un puķes jau izsenis latvietim simbolizēja sociālo neatkarību un patstāvību. Latvisks dārzs, &scaron;ķiet, ir &ldquo;vecmāmiņas dārzs&rdquo; &ndash; ar flok&scaron;iem, kār&scaron;rozēm, miķelī&scaron;iem, lauztajām sirdīm, jasmīnnkrūmu aiz loga, jāņogulājiem un māju, uz kuru ved skaista un smaržīga liepu aleja.<br /><br /><br />&Scaron;ī grāmata dos ierosmes un idejas tiem, kas vēlas saglabāt vai iekopt latvisku un mūsdienīgu vidi ap sevi. Tā būs vērtīgs palīgs un praktiska rokasgrāmata gan lauku sētas saimniekam, gan pilsētniekam &ndash; mājas īpa&scaron;niekam. Īpa&scaron;i noderīgi padomi būs sadaļā &ldquo;Ainavu veido&scaron;ana&rdquo;, kurā ainavu arhitekte Ieva Kraukle sniedz vērtīgus padomus, sīkas nianses un &ldquo;knifus&rdquo; par dārza un mājas sētas iekārto&scaron;anu.<br /><br /><br />Grāmatā uzzināsiet:<br /><br />&bull; kādus kokus izvēlēties dārza robežu, dzīvžogu un aleju stādījumiem;<br /><br />&bull; kā stādīt augļudārzu, lai tas ne tikai dekoratīvi izskatītos ziedē&scaron;anas laikā, bet arī dotu labu ražu;<br /><br />&bull; kas jāņem vērā, stādot ko&scaron;umkrūmus ap māju vai lauku sētā;<br /><br />&bull; kā veidot puķu dārzu un dobes un kādas &scaron;ķirnes izvēlēties &ndash; viss par ziemcietēm, divgadīgajām un vasaras puķēm, to tautas nosaukumiem un mūsdienu alternatīvām;<br /><br />&bull; kā iekārtot dārzu, lai tas būtu ērts un viegli kopjams ikdienā, kā plānot tā zonējumu, kā izvēlēties piemērotākās dārza virsmas (celiņus, kāpnes, zālienu), kādas dobes un apdobes veidot, kā sagrupēt kokaugus ap māju un sētu;<br /><br />&bull; kādu tēlu izvēlēties savam dārzam un mājai.</p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41018&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41018&type=2D.PilkijsSupervaronis Kapteinis Apakšbiksis un Kareivīgās Knaibles kundzes neģēlības<p>Kapteinis Apak&scaron;biksis atkal ir klāt!<br />Bērni priecāsies par komiksiem, blēņām, robotiem un Kareivīgās Knaibles kundzes nevaldāmajām matu cirtām. Turklāt &scaron;ajā grāmatā uzzināsi visu par Kapteiņa Apak&scaron;bik&scaron;a izcelsmi!</p> <p>Džordžs un Herolds &scaron;oreiz patie&scaron;ām to ir izdarīju&scaron;i... Viņi ir radīju&scaron;i BRIESMONI! <br />Briesmone ir cietsirdīgāka, gudrāka un daudz ļaunāka par ikvienu būtni, kāda vien redzēta visā Galaktikā. Tā ir Kareivīgā Knaibles Kundze! &Scaron;ī sieviete ar &scaron;ausmino&scaron;o matu sakārtojumu ir cie&scaron;i apņēmusies pārņemt pasauli savās rokās, izmantojot briesmīgo robotu palīdzību. Ikvienu, kas stājas tai ceļā, viņa sagrābj savās asajās knaiblēs! Vai tie&scaron;ām Knaibles Kundze uzvarēs? Izlasi &scaron;o grāmatu, un tu to uzzināsi! <br />Starp citu: paskaties, vai kāds tev jau nestāv aiz muguras...</p> <p>Deivs Pilkijs turpina sēriju par bērnu iemīļotā varoņa piedzīvojumiem, pasmejoties par dogmām, bezierunu paklausību un rado&scaron;u izpausmju apspie&scaron;anu. <br />Vai Džordžs un Herolds tie&scaron;ām ir mazi jauki palaidņi, kuru joki nevienam neko ļaunu nenodara? Vai skolas direktors un skolotāji pieprasa tikai disciplīnu un neļauj brīnumbērniem izpausties? <br />Lasi un vērtē pats! <br /> <br />Tev noteikti patiks MULT-E-NĪTE! Visā pasaulē iecienītā jautrā animācijas tehnika ļauj katram pa&scaron;am iedzīvināt bildes.</p> <p>No angļu valodas tulkojusi Ieva Tarvida.</p> <div class="index"><br /> <p class="tags">&nbsp;</p> </div> <div class="index"><br /> <p class="tags">&nbsp;</p> </div>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41017&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41017&type=2U.AuseklisSīli iesēj zīli<p>Uldis Auseklis &ldquo;Sīli iesēj zīli. Maza sauja mīlestības Latvijai. Dzejoļi bērniem&rdquo;</p> <p>Dāvana bērniem Latvijas svētkos!</p> <p>Mīlestības pilni dzejoļi bērniem par mūsu valodiņu, Latviju, novadiem un pilsētām &ndash; Smilteni, Cēsīm, Rīgu, Talsiem, Valku, Valmieru, Sabili, Piebalgu, Madonu&hellip;</p> <p>bērni ar sveču gaismiņām</p> <p>Latviju uzzīmēt prot<br /> bērni ar gaismiņām<br /> grib to piestarot</p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41016&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41016&type=2Pols Braits, Braiens Siblijs, Keita Sondersa un Džīna VilisaVislabākais lācis pasaulē<p>Alana Aleksandra Milna stāstus par Vinniju Pūku un viņa draugiem ir iemīļoju&scaron;as daudzas bērnu un viņu vecāku paaudzes jau kop&scaron; 1926. gada, kad pirmoreiz nāca klajā grāmata par jauko lācīti ar zāģu skaidām galvā. Lai atzīmētu Pūka deviņdesmito gadadienu, Pols Braits, Braiens Siblijs, Keita Sondersa un Džīna Vilisa ir uzrakstīju&scaron;i četrus jaunus stāstus, veltīdami vienu katram gadalaikam, un tajos ir papilnam piedzīvojumu un medus gar&scaron;as. Katru stāstu ar sirsnību un atjautību ilustrējis Marks Bērdžess, meistarīgi atdarinādams mākslinieku, kas kļuva pazīstams kā &ldquo;cilvēks, kur&scaron; zīmēja Pūku&rdquo;, &ndash; Ernestu Hovardu &Scaron;epardu.</p> <p>&Scaron;is autorizētais turpinājums vēlreiz nepārprotami apliecina &ndash; Vinnijs Pūks ir vislabākais lācis pasaulē.</p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41014&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41014&type=2J.VagnereVongezers<p>Vongezers&rdquo; ir rakstnieces Janas Vagneres (dz. 1973) pirmais romāns. Sākumā tas tika pa daļām publicēts autores blogā, bet, pieaugot lasītāju skaitam, tika izdots arī grāmatas formātā. Drīz pēc tam romāns tika tulkots vairāk nekā divpadsmit valodās, tas ieguvis daudzas literārās balvas un īpa&scaron;i augstu novērtēts Francijā, kur izdots jau vairākkārt.</p> <p>No krievu valodas tulkojusi Māra Poļakova.</p> <p>&ldquo;Vongezers&rdquo; ir stāsts par mūslaiku Robinsoniem, kas, spītējot tumsai, sniegam un salam, dodas uz Krievijas ziemeļiem, uz Karēliju. Pārbaudījumi, ar kuriem viņi saskaras &scaron;ajā ceļā, atbilst žanra noteikumiem: tie ir gan tehniski, gan ētiski un cilvēciski; ceļā viņiem draud nemitīgas briesmas, katra tik&scaron;anās var beigties ar potenciālu uzbrukumu un vien retu reizi sola ko labu. Grāmatu nav iespējams nolikt malā, pirms lasītājs aizvēris pēdējo lappusi.</p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41013&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41013&type=2A.ManfeldeLiepnas pagasta bibliotēkaVirsnieku sievas<p>Andras Manfeldes romāns "Virsnieku sievas", kas iznācis vēstures romānu sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts", stāsta par Liepājas pilsētas daļu Karostu 70. gados.</p> <p>"Stiprs un skaudrs darbs. Proza, kas svētīgi atgādina, cik tā ir at&scaron;ķirīga matērija no vēsturisku pārstāstu treļliem. Vizualitāte, tēlu un simbolu gudrās proporcijas ļauj skatīties visdrūmākajos eksistences mārkos kā akās. Ticot autores patiesumam, iespējams nonākt pat padomju armijas virsnieku sievu dvēselēs, neiejūdzoties ideoloģiskās sakās."<br /> <em>Gundega Rep&scaron;e</em></p> <p>"Pagāju&scaron;ā gadsimta 70. gadi, Liepāja, PSRS rietumu robeža. Dzīve divās pasaulēs, kuras savieno izgriežams tilts ar caurlaides posteni, pa vidu&nbsp;&mdash;&nbsp;karakuģu un zemūdeņu ceļ&scaron;. Militāristi un civilisti, krievi un latvie&scaron;i, savējie un sve&scaron;ie. Dzīve, ko mānīgi viegli pavairot ar melnbaltām plakātu kli&scaron;ejām, bet apaudzēt ar siltu, sajūtās un nozīmēs elpojo&scaron;u cilvēcisku būtību spēj vien Dievs, māte un rakstnieka talants."<br /> <em>Vents Zvaigzne</em></p>Fri, 21 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40535&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40535&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi aprīlīLai saule rotā ik dienu!Tue, 21 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40354&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40354&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi martāKatram pašam jāsasalst un jāapsnieg, Katram pašam marta saulē jāatkūst! /I.Ziedonis/Tue, 07 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39995&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39995&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi februārīFebruāris- puteņu un sērsnu mēnesis.Mon, 06 Feb 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39637&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39637&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi janvārīKo sola Ugunīgā Gaiļa gads?Fri, 06 Jan 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39370&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39370&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi decembrīUz koku zaru un smilgu līnijām putenis zīmē visbaltākos rakstus, lai mēs šo ziemu, kas sētā nāk, balti nodzīvot prastu!Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39368&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39368&type=2S.AltaiskaLiepnas pagasta bibliotēkaMēs izvēlamies veselību.<p>Tēlainajai domā&scaron;anai uz iztēlei piemīt neticams spēks! Prasme tēlaini domāt dot cilvēkam gandrīz neierobežotu varu pār sevi un savu veselību.<br /> Vai mēs &scaron;o varu izmantojam prasmīgi? Ja tas tā būtu, mēs nepazītu slimības, kuru iedīgļi meklējami nepareizajā domā&scaron;anā, ko saindējis naids, nenovīdība, skaudība, uzbudinājums. Atveseļo&scaron;anās ir iespējama, vienīgi pārveidojot apziņu, bet, lai to izdarītu, jāprot tēlaini domāt. <br /> &Scaron;ī grāmata stāsta par to, kā izmantot visas iespējas, ko paver apziņa, lai attīrītu, izdziedinātu savu enerģētiku, jo no tās stāvokļa ir atkarīga ne tikai fiziskā ķermeņa veselība, jaunība un ilgs mūžs, bet arī visas cilvēka dzīves sfēras.</p>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39367&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39367&type=2K.Kanderis u.c.Liepnas bibliotēkaAiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941-1944<p>Monogrāfija stāsta par Salaspils nometnes ra&scaron;anos, celtniecību, pārvaldi, ieslodzītajiem, dienas kārtību, darbu, represijām un nometnes likvidē&scaron;anu. Bagātais atmiņu, dokumentu un liecību, kā arī fotomateriālu klāsts ļauj katram ieskatīties tālaika notikumos.<br /> Aijas Andžānes mākslinieciskais noformējums.</p>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39366&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=39366&type=2Kārlis OzolsLiepnas bibliotēkaPanākumi dzīvē un biznesā<p>Grāmatā ar saviem vērtīgākajiem dzīves un biznesa padomiem dalās 100 mūsdienu Latvijas profesionāļi, pārstāvot dažādas nozares &ndash; rūpniecību, tirdzniecību, lauksaimniecību, kultūru u.&nbsp;c. &ndash; un vairākas paaudzes, no vidusskolēniem līdz pieredzēju&scaron;iem uzņēmējiem.</p>Tue, 06 Dec 2016 00:00:00 +0200