Bibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Liepnas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49286&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49286&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi maija mēnesimĢimenes sirds un dvēsele ir MĀTE!Fri, 03 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48828&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48828&type=0Pasākumi aprīļa mēnesimMazliet nenopietns un draiskulīgs ir aprīlis, bet mērķtiecīgi it viss dabā atrod savu vietu: putni vij ligzdas, salapo bērzi aiz loga un zeme sazaļo auglības spēka visdažādākajās krāsās....Thu, 28 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48703&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48703&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi marta mēnesimSaules pēdās eju, Kur jau sniegi tērcēs lāso – Satikt pirmo vizbulīti. /S.Upesleja/Wed, 20 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48440&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48440&type=0Akcija “Bibliotekāru mode”Piedalāmies!?Sat, 02 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48266&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48266&type=0<p>Inese Paia</p>Nāc un lasi savā telefonā vai datorā 3td e-GRĀMATU!Dzīvo līdzi laikam un mūsdienu e-vides piedāvājumiem!Fri, 15 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48120&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48120&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi februāra mēnesimDebess dzirnās Laika vecis, Zvaigznes šonakt samalis, Un kā baltu, mīkstu sniegu, Šorīt zemei uzklājis. /I.Špillere/Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47716&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47716&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi janvāra mēnesimZiema, ziema, sūti sniegu, Lai uz zariem sarma zied. Sargā meža balto miegu, Mums ļauj ar slēpēm skriet! /J.Osmanis/Mon, 07 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47566&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47566&type=2Baiba BriceSkaņu pasakas un ritma rotaļas: Rokasgrāmata<p><span> Kā kopīgi ar bērnu darināt vienkār&scaron;us skaņu rīkus un muzicēt?</span><br /><span>Kā rotaļnodarbības un mācību stundas padarīt bērniem interesantākas un aizraujo&scaron;ākas?</span><br /><br /><span>Baibas Brices jaunajā grāmatā Skaņu pasakas un ritma rotaļas apkopotas bērnu iemīļotākās skaņu pasakas, skano&scaron;ie dzejoļi, kanoni un rotaļas. Īpa&scaron;a vieta pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu muzikālajā darbībā ir ritma izjūtas attīstī&scaron;anai, tādēļ krājumā piedāvāti arī bērniem saisto&scaron;i ritma vingrinājumi un dažādu tautu bērnu skaitāmpanti.</span><br /><span>Ritma vingrinājumi palīdz attīstīt un pilnveidot artikulāciju un dikciju, trenē bērnu atmiņu un bagātina vārdu krājumu.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47565&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47565&type=2Ideju banka 2: Spēles un rotaļas aizraujošam mācību procesam sākumskolā<p><span> Grāmata paredzēta kā palīgs jaunajiem un atbalsts jau pieredzēju&scaron;iem skolotājiem.</span><br /><br /><span>Tajā ietvertās spēles un rotaļas</span><br /><br /><span>rosinās skolēnus rado&scaron;ai darbībai;</span><br /><span>attīstīs skolēnu domā&scaron;anu un iztēli;</span><br /><span>nostiprinās atmiņas un uzmanības noturīgumu;</span><br /><span>izraisīs bērnos pozitīvas emocijas;</span><br /><span>radīs bērnos mācī&scaron;anās prieku;</span><br /><span>cels katra bērna pa&scaron;apziņu.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47558&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47558&type=2Rūta KolužaMazā latviešu valodas pareizrakstības rokasgrāmata<p>"Mazā latvie&scaron;u valodas pareizrakstības rokasgrāmata" ir iznākusi atjaunotā izdevumā (iepriek&scaron; "Palīdzi, māsiņ!").</p> <p>&Scaron;ī rokasgrāmata domāta pa&scaron;mācībai &ndash; galvenokārt pareizrakstības praktisko iemaņu pilnveido&scaron;anai. Ortogrāfijas un interpunkcijas nodaļā aplūkotas nozīmīgākās pareizrakstības likumības, piedāvāti praktiski padomi un pārbaudes diktāti, kuros akcentētas apgūstamās likumības. Pēdējā nodaļā aplūkotas raksturīgākās kļūdas vārdu, vārdu grupu izvēlē un lietojumā teikumā.</p> <p>&Scaron;ī rokasgrāmata palīdzēs nostiprināt, padziļināt un pārbaudīt savas latvie&scaron;u valodas zinā&scaron;anas, īpa&scaron;i noderēs skolēniem, gatavojoties eksāmeniem.</p> <p>&nbsp;</p> <div class="holder"> <h1><span>IESAKI DRAUGIEM</span></h1> </div>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47555&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47555&type=2Mūsdienu latviešu dzejas hrestomātija<p><span>Hrestomātijā apkopoti 28 latvie&scaron;u dzejnieku (Eduarda Aivara, Amandas Aizpurietes, Andra Akmentiņa, Annas Auziņas, Ingmāras Balodes, Ulda Bērziņa, Leona Brieža, Ronalda Brieža, Pētera Draguna, Gaiķu Māra, Ingas Gailes, Ingunas Jansones, Liānas Langas, Andras Manfeldes, Andra Ogriņa, Arta Ostupa, Marta Pujāta, Annas Rancānes, Edvīna Raupa, Katrīnas Rudzītes, Ievas Rupenheites, Māra Salēja, Dainas Sirmās, Rutas &Scaron;telmaheres, Kārļa Vērdiņa, Arvja Vigula, Ineses Zanderes, Alises Zariņas) dzejoļi, kas publicēti 21. gadsimtā. Tie piedāvā skolēniem papla&scaron;ināt priek&scaron;statu par 21. gs. latvie&scaron;u literatūru. Hrestomātijā sniegtas īsas ziņas par dzejniekiem.</span><br /><br /><span>Krājums noderēs vidusskolēniem, arī studentiem, apgūstot mūsdienu dzeju, patstāvīgi rakstot pētnieciskus darbus par mūsdienu dzejas mākslinieciskajām īpatnībām, tematiku. Krājuma dzejoļi izmantojami arī kā papildteksti, aplūkojot dažādas tēmas vidusskolas literatūras kursā.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47553&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47553&type=2Mūsdienu latviešu īsprozas hrestomātija<p>Krājumā apkopoti 13 mūsdienu rakstnieku (Ingas Ābeles, Paula Bankovska, Māra Bērziņa, Jāņa Einfelda, Noras Ikstenas, Aivara Kļavja, Toma Kreicberga, Laimas Muktupāvelas, Gundegas Rep&scaron;es, Daces Ruk&scaron;ānes, Dainas Tabūnas, Kristīnes Želves) īsprozas darbi, kas publicēti 21. gadsimtā.</p> <p>Krājums piedāvā skolēniem, arī studentiem un citiem prozas interesentiem iepazīt mūsdienu latvie&scaron;u īsprozu un veidot savu priek&scaron;statu par to, patstāvīgi interpretējot tekstus, rakstot pētnieciskus darbus par mūsdienu īsprozas mākslinieciskajām īpatnībām, tematiku.</p> <p>Krājuma stāsti izmantojami arī kā papildteksti, aplūkojot dažādas tēmas vidusskolas literatūras kursā. Kā apgalvo G. Berelis: "Mūsdienu īsprozas kanonu nav iespējams izveidot. Nav nedz precīzi definējamu orientieru, nedz īsprozas &ldquo;maģistrālā sižeta&rdquo;, nedz &ldquo;plauktiņu&rdquo;, kuros izkārtot autorus viegli un ērti pārredzamā sistēmā. Ir &ndash; autori, kuri raksta tik at&scaron;ķirīgi, ka lāgiem viņu stāstu poētikas pat nesaskaras, it kā viņus būtu radīju&scaron;as pilnīgi at&scaron;ķirīgas pieredzes un kultūras."</p> <p>Hrestomātijā sniegtas īsas ziņas par rakstniekiem.</p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47552&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47552&type=2Inese PrisjolkovaKā iemīlēt sevi<p><span>Grāmata "Kā iemīlēt sevi" ir kā jauns sākums dzīvei, kā pagrieziena punkts pretim veiksmei un laimei.</span><br /><span>Ja mēs esam mīlestības pilnas &ndash; visa pasaule ir gai&scaron;a.</span><br /><span>Ja mēs esam laimīgas &ndash; mums viss patīk.</span><br /><span>Ja mūsos ir daudz mīļuma &ndash; ģimene ir laimīga.</span><br /><span>Ja mīlam sevi, tad pasaule kā spoguļattēls sniedz mums mīlestību, cieņu, labestību.</span><br /><span>Mīlestība dod mums spēku un enerģiju, veselību un laimi.</span><br /><span>Ja katrs cilvēks sevi mīlētu, mēs dzīvotu laimīgā pasaulē. Cilvēkiem lielākais trūkums nav nauda vai materiālais nodro&scaron;inājums. Mūsdienās pietrūkst mīlestības. Kur rast mīlestību? Sevī. Ja izdarām izmaiņas attieksmē pret sevi un iemīlam sevi &ndash; dzīve mainās.</span><br /><span>&Scaron;oreiz mēs veltīsim 100 dienas sev. Sāksim dzīvot apzinātāk. Pievērsīsim uzmanību sievi&scaron;ķībai, ķermenim, pa&scaron;sajūtai, veselībai, attieksmei pret notieko&scaron;o, raksturam un attiecībām. Mēs jomu pa jomai caurskatīsim savu dzīvi un piepildīsim to ar mīļumu.</span><br /><span>Grāmatā iekļauti patiesi stāsti un pieredze, kā, iemīlot sevi, iespējams izmainīt savu dzīvi.</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47550&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47550&type=2Dace RukšāneLatviskais laimes kods<p><span>Cik bieži tu esi sev vaicājis, kas ir laime? Kā to iegūt? Vai laimes sajūtu sniedz absolūts miers un harmonija vai, gluži otrādi, traki, gaisā parauti piedzīvojumi? Tuvojoties Latvijas simtgadei, autore ir domājusi, kur mēs, latvie&scaron;i smeļamies laimi, jo īpa&scaron;i tāpēc, ka kop&scaron; 2012. gada Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) veido pasaules laimes indeksu un sarindo tajā valstis pēc datiem, kas iegūti, aptaujās vērtējot aprūpi, brīvību, dāsnumu, godīgumu, veselību, ienākumus, uzticību, labu pārvaldi, iespēju paļauties grūtībās un citus kritērijus. 2017. gadā Latvija ieņēma 54. vietu 155 valstu konkurencē, un tas ir par 14 vietām augstāk nekā 2016. gadā. Izrādās - mēs kļūstam arvien laimīgāki!&nbsp;</span><br /><br /><span>Latvijā ir daudz lietu, notikumu un apstākļu, kas tās iedzīvotājus var darīt laimīgus. Grāmatas autore ir izvēlējusies un aprakstījusi se&scaron;desmit dažādus dzīves mirkļus, kas raksturo latvieti un veicina prieku, aktivitāti un galu galā laimi. Grāmata ikvienam atgādina, ka ikdienu veido daudzas lielākas un mazākas laimes. Tikai tās jāpamana!</span><br /><br /><span>Lai būtu vieglāk orientēties, autore se&scaron;desmit dzīves mirkļus ir vienmērīgi sadalījusi pa mēne&scaron;iem &ndash; katrā mēnesī pieci. Lasītāj, ieskaties &scaron;ai grāmatā, ja reizēm &scaron;ķitīs, ka dzīve kļuvusi garlaicīga, un iedvesmojies priekam un laimei.</span><br /><br /><span>Dace Ruk&scaron;āne raksta: "Savās fantāzijās redzu, kā pēc simts gadiem &scaron;o &ldquo;Laimes kodu&rdquo; bibliotēkā paņem rokās mūsu mazmazmazbērni un, iepletu&scaron;i acis, brīnās &ndash; kas gan mūsu senčus darīja laimīgus tad, kad Latvijai bija tikai simts gadi? Kas no &scaron;ī saraksta būs saglabājies, kas aizgājis pa vēstures aizaugu&scaron;o taku? Vai cilvēki joprojām parkos spēlēs &scaron;ahu? Vai lies sveces un darinās tautastērpus? Vai Dziesmu svētkos dziedāsim mēs pa&scaron;i vai arī to darīs roboti?"</span></p>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47519&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47519&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas bibliotēkaPasākumi decembra mēnesimKamēr zāle sniegam cauri duras, kamēr zemei nav tā lielā miega, apsēdies pie mana ugunskura taisīt tējai cukuru no sniega. /O.Vācietis/Thu, 13 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47031&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47031&type=0<p>Inese Paia</p>Pasākumi novembra mēnesimĻaujies, lai rudens rudeņo tevī, un lapu mežģīnes dvēselē auž... (Ināra Seņkāne)Mon, 05 Nov 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46544&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46544&type=0bibliotēkaLiepnaPasākumi oktobra mēnesimSirds reizēm nezināmām jūtām piepildās.../E.Zālīte/Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46353&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46353&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas bibliotēkaPasākumi septembra mēnesimĻaujies, lai rudens rudeņo tevī, un lapu mežģīnes dvēselē auž... (Ināra Seņkāne)Mon, 10 Sep 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45709&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45709&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi jūnija mēnesimDzīve kā rotaļbumba!Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45142&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45142&type=0<p>Inese Paia</p>Liepnas pagasta bibliotēkaPasākumi maija mēnesimTā traucam un skrienam un- laimīgi esam, jo sapni par debesīm krūtīs sev nesam. /F.Bārda/Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45141&type=2Pēteris VollēbensKoku slepenā dzīve<p>Vai zinājāt, ka dižskābarži ir huligāni, bet vītoli &ndash; individuālisti?</p> <p>Mežā notiek pārsteidzo&scaron;as lietas &ndash; kokiem piemīt jūtas, atmiņa un pat raksturs! Koki savā starpā sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējo&scaron;ās sugas kaimiņus. Koku saknes veido internetam līdzīgu sakaru tīklu! Mežzinis Pēteris Vollēbens lasītājiem atklāj citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan pa&scaron;a vērojumiem.</p> <p>Pēc &scaron;īs grāmatas izlasī&scaron;anas pastaiga mežā &scaron;ķitīs pilnīgi citādāka!</p> <p>Pēteris Vollēbens (Peter Wohlleben, 1964), kop&scaron; bērnības sapņojis, ka reiz sargā&scaron;ot dabu. Studējis mežsaimniecību un ilgus gadus strādājis valsts mežu pārvaldē. Taču, tikai kļuvis par mežzini Eifelā, Vācijā, atskārtis, ka mūsdienu mežkopība mežu nekopj, bet izmanto. Tāpēc savā mežniecībā izstrādājis jaunu &ndash; ekoloģijai un ekonomikai vienlīdz labvēlīgu &ndash; stratēģiju ar mērķi atgriezt dabā nepārveidotas mežu platības. Viņa pārziņā eso&scaron;ajos mežos smago meža tehniku aizstāj zirgi, nenotiek kailcirtes un netiek izmantota ķīmija.</p> <p>Pētera Vollēbena grāmata &ldquo;Koku slepenā dzīve&rdquo; ir guvusi sensacionālus panākumus visā pasaulē, jo viņ&scaron; par kokiem un mežu raksta neparasti aizraujo&scaron;ā un saprotamā veidā. Viņ&scaron; ir pastāvīgs viesis TV un radio, vada seminārus un raksta grāmatas par tēmām, kas saistītas ar mežiem un dabas aizsardzību.<br /><br />No vācu valodas tulkojusi Aija Jakoviča.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45140&type=2G. EniņšKoki mājas nepamet<p>Guntis Eniņ&scaron; &scaron;ajā grāmatā ir apkopojis ne tikai Latvijas dižos un svētos kokus, kas gadu gaitā kļuvu&scaron;i tikai varenāki. Autors ir vērsis savu skatu arvien pla&scaron;āk un dziļāk &ndash; līdz koku &ldquo;sakņu saknēm&rdquo;, cilvēkiem, kas nākotnē varenos kokus reiz ir ielaidu&scaron;i savu māju pagalmā, kas kopu&scaron;i kokus, uzlūkoju&scaron;i, kā tie kļūst arvien augstāki un viedāki, vai biju&scaron;i spiesti tos pamest līdz ar dzimtajām mājām.</p> <p>Nu arī tie slaveno vai mazāk zināmo, bet Latvijai nozīmīgo dzimtu pārstāvji, kas bija prom, atgriezu&scaron;ies pie dzimtajiem kokiem, kādreiz biju&scaron;ajām mājām. &Scaron;ī grāmata ir apliecinājums dabas un cilvēka mūžīgajai saiknei.</p> <p>Sabiedriskā darbiniece Lidija Doroņina-Lasmane grāmatu raksturo: &rdquo; Guntis Eniņ&scaron; kopā savijis veco ozolu, māju un dzimtu likteņus, kas ap tiem dzīvoju&scaron;i. Pretēji cilvēkiem &ndash; koki savas mājas nepamet. Arī pats autors ieaudzis ar stiprām saknēm savā zemē. Reiz kāds uzteikdams taujāja par Gunta grāmatu labo valodu. Autors atbildēja: &ldquo;Es nelietoju sve&scaron;vārdus.&rdquo; Vai tāpēc viņa grāmatās ir tik skaisti mūsu koki, akmeņi, ūdeņi, klintis, alas? Tā ir mīlestības, dzimtenes mīlestības valoda, kurā savās grāmatās mūs uzrunā Guntis Eniņ&scaron;.&rdquo;</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45139&type=2A.PancsSarunas par mīlestību<p>Arkādijs Pancs &ndash; psihoanalītiķis, psihoterapeits un psihiatrs, Latvijas un starptautisku profesionālo asociāciju biedrs ar ilgu darba pieredzi. Daudz laika Arkādijs Pancs veltījis psihoanalīzes ideju tuvinā&scaron;anai mūsu ikdienas dzīvei. Viņa raksti, intervijas un komentāri publicēti žurnālos Lilit, Una, Santa, Ieva, Klubs, Annas Psiholoģija, kā arī apkopoti grāmatā &ldquo;Sarunas par laimi&rdquo;, kas guvusi lielu lasītāju atzinību.</p> <p>Gaļina Panca-Zaiceva ir ieguvusi ārsta izglītību, taču viņas aicinājums ir žurnālistika. Gaļina Panca ir žurnāla Lilit psiholoģijas nodaļas redaktore, sadarbojusies arī ar žurnālu Люблю un vadījusi tā veselības un psiholoģijas sadaļu; grāmatas &ldquo;Balss klusumā&rdquo; līdzautore; kop&scaron; 2014. gada vada konsultāciju centru &ldquo;Arkādija&rdquo;, kurā turpina popularizēt sava vīra Arkādija Panca idejas.</p> <p>&Scaron;ī grāmata tapusi no sarunām un rakstiem, kuros Arkādijs Pancs dalās ar lasītājiem savā pieredzē, novērojumos, domās un jūtās, kas sakrāju&scaron;ās trīsdesmit piecos profesionālās darbības gados. &Scaron;os rakstus autors bieži vien diktēja savai dzīvesbiedrei un pēc tam tos kopā apsprieda. Grāmatā apkopotas viņa idejas, kā arī Gaļinas Pancas-Zaicevas vērojumi un pārdomas.</p> <p>&ldquo;Mīlestība nav dzīves jēga. Un nav arī tās mērķis. Tā ir laimes priek&scaron;noteikums. Bez mīlestības var dzīvot. Tikai nav vērts. Un man &scaron;ķiet, ka nav cilvēka, kur&scaron; neprastu un negribētu mīlēt.&rdquo;<br />Arkādijs Pancs</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45138&type=2N.IkstenaVilipsons. Nora Ikstena. Ārprātija piedzīvojumi<p>Iespējamais mākslinieka tap&scaron;anas stāsts, bet varbūt tikai au&scaron;ība&hellip; &ndash; tā īsi varētu nodēvēt Aivara Vilipsōna &ldquo;Ārprātija piedzīvojumus&rdquo;, ko literāri apdarinājusi rakstniece Nora Ikstena un līdz ar Vilipsōna grafikām, zīmējumiem un citiem mākslas darbiem palaidnīgas un aizraujo&scaron;as grāmatas sējumā iekārtojusi māksliniece Katrīna Vasiļevska.<br />"Pēc dzemdību nama Ārprātiju aizveda uz mājām &ndash; Kapseļu un Margrietas ielas stūrī. Pirmajā stāvā, kur tramvajs gāja kādus desmit metrus no loga. Turklāt tas bija vecais tramvajs, tomēr Ārprātija dziļo miegu nekādi netraucēja. Bet svarīgāka par tramvaju bija kūdras brike&scaron;u smarža. Ārprātijs tolaik vēl nezināja tādu vārdu sexy, tak brike&scaron;u smarža viņam jau tad saistījās ar sievietēm. <br />Tiesa, Ārprātija izskats tūlīt pēc piedzim&scaron;anas neliecināja, ka reiz viņam būs panākumi pie sievietēm. Viņ&scaron; piedzima piecus kilogramus un 300 gramus smags, &scaron;ķībām acīm, sarkans un gariem, melniem matiem. Ārprātija māte uzvaro&scaron;i viņu turēja pie slimnīcas loga, bet tētis aiz loga pārbijies raudzījās viņos dziļā nesapratnē, kā gadījies, ka viņam piedzimis Goiko Mitičs."</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/liepnas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45137&type=2Vilis VītolsPārdomas par Krieviju<p>"Grāmatā atradīsiet aprakstītas pāris epizodes no Krievijas vēstures. Galvenokārt tādas, ko parasti cen&scaron;as aizmirst vai nepieminēt. Tālāk pārdomas par Krievijas &scaron;odienu, uz ko tā spējīga un ko tā nespēj. Pēdējā daļā ir mani minējumi par lielās valsts nākotni. Kar&scaron; starp Krieviju un Rietumiem ir sācies, kaut daudzi nevēlas vienkār&scaron;o patiesību redzēt. Citi to nesaprot. Konfliktu uzsāka Putins, vienalga, vai to sauc par hibrīdkaru, jaunu Auksto karu vai vienkār&scaron;i par iebrukumu Čečenijā, Gruzijā, Ukrainā. Grāmatas noslēgumā iekļautas dažas pārdomas par Rietumu demokrātiju iespējām &scaron;ajā situācijā." (Vilis Vītols)<br /> Guntara Sietiņa vāka dizains.</p>Sat, 21 Apr 2018 00:00:00 +0300