Bibliotēku portāls. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45701&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45701&type=0<p>Bibliotēkas vadītāja Dina Ozola</p>Literatūras izstādes jūnijāLiteratūras izstāde jubilāram rakstniekam Jānim Mauliņam- 85 Literatūras izstāde "Jāņu diena lepni nāca, ugunīs vizēdama!" Literatūras izstāde- Iepazīsim vācu rakstnieka Ēriha Marijas Remarka darbus.Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45707&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45707&type=2Gailīte Mārīte, Klovāne IlonaSiltumnīcas<p><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&Scaron;ī grāmata atbild uz vairākiem būtiskiem jautājumiem, ko agri vai vēlu vēlas zināt katrs mazdārziņa īpa&scaron;nieks:</span><br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <br style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- kā pareizi novietot siltumnīcu&nbsp;</span><br /> <span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: #1d2129; font-size: 14px;">- kādu segumu un konstrukciju izvēlēties<br /> - kā uzcelt pa&scaron;am<br /> - vai apsildāma siltumnīca atmaksājas<br /> - kādas dobes veidot<br /> - kā rūpēties par laistī&scaron;anu, vēdinā&scaron;anu un apputeksnē&scaron;anu<br /> - kā sargāt no salnām<br /> - kā audzēt stādus<br /> - kādas &scaron;ķirnes izvēlēties<br /> - tomāti, paprika, gurķi, burkāni un daudzi eksotiskāki viesi<br /> - ar ko mēslot un cik daudz<br /> - kādi kaitēkļi un slimības apdraud siltumnīcu<br /> - ko darīt siltumnīcā gadalaiku ritumā<br /> - kam noder lecektis<br /> <br /> "Siltumnīcas" domātas ikvienam, kas vēlas izmēģināt ko jaunu vai ļauties dārzkopības priekam bez iepriek&scaron;ējās pieredzes.</span></p>Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45705&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45705&type=2Čemberlena DiānaNozagtā laulība<p><em>Sirdi ploso&scaron;u pavērsienu pilns, emocionāli aizkustino&scaron;s romāns par nodevību, aizspriedumiem un piedo&scaron;anu.</em></p> <p>Ziemeļkarolīna, Otrā pasaules kara beigas.</p> <p>Tesa Demelo nule ir atsaukusi saderinā&scaron;anos ar mūža lielo mīlestību. Negaidīts pārpratums aizved viņu savādā bezmīlestības laulībā ar pavisam sve&scaron;u vīrieti. Viņa nonāk tālā provinces pilsētā, kurā jūtas neiederīga, turklāt nespēj no &scaron;īs vides izrauties.</p> <p>Vai Tesai izdosies at&scaron;ķetināt sava vīra pagātnes noslēpumus, iekams viņas dzīve vēl vairāk samezglojas?</p>Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45704&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45704&type=2Hantere ĒrinaTuvojas negaiss<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Ugunssirds nodevīgais ienaidnieks Tīģernags ir uzvarēts un izraidīts no Pērkona klana, taču rudo runci māc nojauta, ka tum&scaron;ais karotājs tikai klusītēm slēpjas mežā, gaidot īsto brīdi uzbrukumam.Bet &scaron;ī nav vienīgā problēma, ar kuru karstajos zaļlapja mēne&scaron;os saskaras jaunais barvedes palīgs. Ugunssirds redz sapņus, kuros tiek brīdināts no nezināmām briesmām, ar grūtībām skolo savu māsasdēlu Mākoņķepu un slēpj no klana baisu patiesību par barvedes Zvaigžņuzilgmes īsteno stāvokli.Tikmēr mežā kļūst karstāk un karstāk, līdz tuvojas ilgi gaidītais negaiss...</p> <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Ērinu Hanteri iedvesmo mīlestība pret kaķiem un aizrau&scaron;anās ar savvaļas dabu. Viņa dziļi ciena dabu visās tās izpausmēs un ar prieku rada mītiski krā&scaron;ņās, aizraujo&scaron;ās &ldquo;Klanu kaķu&rdquo; sērijas grāmatas.</p>Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45703&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45703&type=2Bredforda BarbaraKavendonas veiksme<p>Romāns ir triloģijas tre&scaron;ā grāmata.</p> <p>Brīni&scaron;ķīgais Kavendonas nams Jork&scaron;īras tīrelī stāv jau vairākus gadsimtus. Divas ģimenes &ndash; aristokrātiskie Ingemi un Svonni, kuri viņus apkalpo, &ndash; ir savstarpēji saistītas jau kop&scaron; iemūrēts pirmais akmens Kavendonas mājas pamatos.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> Kad kā melni negaisa mākoņi virs Kavendonas savelkas kara draudi, abu ģimeņu dēli, vīri un brāļi iesaistās karadienestā, un arī pa&scaron;u namu skar liela nelaime.&nbsp;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> Mīlas dēkas un romantiskas jūtas, bēdas un prieks piepilda &scaron;īs episkās sāgas lappuses, Ingemiem un Svonniem palīdzot cits citam un arī ciemata iedzīvotājiem.<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> Kavendonas veiksme viņus ir sargājusi jau gadiem ilgi, bet vai tā spēs palīdzēt arī &scaron;oreiz un nosargās jauno paaudzi?</p>Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45702&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45702&type=2Danilāns AnatolijsDzīvo priecīgs un vesels<p><span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti izklaidus &mdash; pēc skaita daudzās grāmatās un preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks sistematizētam izdevumam, kur vienkopus būtu izlasāms pats svarīgākais un vērtīgākais no daktera zinā&scaron;anu pūra...</span><br style="box-sizing: inherit; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;" /> <span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Grāmata apkopo profesora Anatolija Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas.</span><br style="box-sizing: inherit; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;" /> <em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">&Scaron;ī grāmata ir turpinājums prof. Anatolija Danilāna pirmajam 2017. gada nogalē iznāku&scaron;ajam rakstu krājumam "Dzīvo vesels!".</em></p>Tue, 05 Jun 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45047&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45047&type=2Cepīte Inguna UlaUlsiks<p>Grāmata ir precīzs mūslaiku radījums &mdash; gan memuāri, gan literatūras fakts. Tā urda allažīgo jautājumu kontrapunkta situācijā &mdash; kas notika un notiks, kad Ulsiks pārtaps gluži citā radībā, izdzīvojot savu likteni, un kas paliks dzīvei kā nemirstīgā bērnības daļa. &Scaron;ajā grāmatā es ļāvos kā uvertīrā &mdash; apsolījumā, taču ar visu nākotnes neizbēgamo tamtamu paredzējumu apvārsnī.</p> <p><em>Gundega Rep&scaron;e, rakstniece</em></p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45046&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45046&type=2Judina DaceTīrītājs<p><span style="color: #535353; font-family: Roboto, sans-serif; font-size: 14px;">Ikvienai valstiskajai iekārtai un sabiedrībai pienāk tāds posms, kad tā draud noslīkt pati savos mēslos. Tas ir pirmais trauksmes signāls, kuru ignorējot sākas pa&scaron;attīrī&scaron;anās. Tas ir neatgriezenisks process. Reiz sācis darboties, Tīrītājs vairs nav apturams... Klusajā Mežāju kapsētā kādā kapā atrod dubultapbedījumu ar pirms mēne&scaron;a pazudu&scaron;ā virsprokurora līķi. Rīgas nomalē, pamestā mājā tiek nogalēts datorpirāts. Braucot cauri mežam, savā ma&scaron;īnā uzsprāgst mediju magnāts. Svētdienas rītā pa darba kabineta logu, aizkarus karot, izveļas apgabala tiesnese, bet automa&scaron;īnas izplūdes gāzēs noslāpst bērnu un darbinieku nīstā bāriņtiesas priek&scaron;niece. Dežūras laikā slimnīcā nelabu galu ņem ārsts-pacientu nīdējs. Vai &scaron;ie noziegumi kaut kā saistīti? Pa&scaron;valdību galvas un politiķi gatavojas vēlē&scaron;anām &ndash; saukļi top skaļāki, runātāji &ndash; sārtāki un koptāki. Bet visu laiku pazūd bērni &ndash; daži atrodas, citi ne. Vai atrodas par vēlu. Klīst runas par Leļļu fabriku &ndash; vergu nometni bērniem. Un tad tīmeklī parādās Negantais... Kāpēc ģenerālis Bass uzstājīgi atkārto &ndash; mums ir vajadzīgs Tīrītājs? Un kāpēc Anna Elizabete tik zīmīgi noteic &ndash; tam, kur&scaron; uzkopj māju, nedrīkst traucēt? "Kad nekas nav tā, kā izskatās. Kad ļaunums kā trekns zirneklis atklājas savā posto&scaron;ajā darbībā. Kad politkorekti teksti izčākst un nobāl rafinētas nekrietnības griezīgajā gaismā. Lietas jāsauc īstajā vārdā, tikai tad tās iespējams mainīt. Visdārgākā &ndash; mūsu bērnu, ģimenes, tautas un valsts vārdā. Ar &scaron;ādu vēsti nāk Tīrītājs. Ticības ķieģelītis spēka bastionam, ka ļaunais IR uzvarams." Dace Terzena, žurnāla Mājas Viesis galvenā redaktore</span></p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45045&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45045&type=2Avotiņa DainaTāds laimīgs cilvēks<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">&ldquo;&Scaron;oziem varbūt palik&scaron;u tepat Tipaiņos par nolīgtu lielo meitu. Skolā savas se&scaron;as klases esmu pabeigusi, par tālāku mācī&scaron;anos nav, ko sapņot, kaut arī man ļoti gribētos. Tas nebūs iespējams, jo brālis Jānis vēl nav ticis galā ar studijām. Bet, kad viņ&scaron; būs ticis uz zaļa zara, kā māte mēdz sacīt, es jau bū&scaron;u par vecu, lai sēdētu skolas solā. Vai, kā es būtu gribējusi mācīties, kļūt par ārsti! Taču tas sapnis ir līdzīgs zelta pieneņziedam, kuru aizlaizīs laika govju raupjās mēles un pēcāk gadu pēc gada pamazām vien sīki sagremos.&rdquo;<br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> Tā savas dzīves ziedonī, se&scaron;padsmit gadu vecumā, spiež romāna galvenā varone Zuze, pieneņziedu pilnā pļavā ganīdama govis.</p> <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Kāds būs Zuzes mūžs? Vai viņai izdosies saglabāt savus sapņu ziedus vai arī tos nāksies upurēt ikdienībai un citu laimei? Un kas īsti Zuzei vajadzīgs pa&scaron;as laimei?</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45044&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45044&type=2Grigulis KārlisPutnu grāmata<p>&ldquo;Putnu grāmatas&rdquo; autora vārds ir labi zināms vairāku paaudžu Latvijas dabas draugiem. Lieliskais stāstnieks, ikgadējo putnu dienu aizsācējs Kārlis Grigulis &scaron;ajā galvenokārt bērniem un jaunie&scaron;iem sarakstītajā darbā aizrautīgi dalās savā pieredzē un zinā&scaron;anās par dažādiem mežu, lauku un ūdeņu putniem, kurus var novērot Latvijai raksturīgajos četros gadalaikos. Lasītājs uzzinās: kādas putnu dzīves īpatnības un kā novērot; kur, kad un kādus putnus var novērot dažādās vietās (mežā, pļavā, pie ūdeņiem) Latvijas dabā; kas raksturīgs aprakstītajām putnu sugām; kā palīdzēt putniem, izgatavojot, izliekot un apkopjot putnu būrī&scaron;us un barotavas.</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45043&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45043&type=2Auziņš ArnoldsMīlestības mācība<p><span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Pazīstama skolotāja man uzticēja savu dienasgrāmatu un novēlēja pēc viņas aizie&scaron;anas mūžībā uzrakstīt romānu. Tagad tas ir noticis. Romānā attēlota skola padomju laikā, par ko jaunā paaudze neko nezina.</span><br style="box-sizing: inherit; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;" /> <span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Mūsdienās daudz strīdas par izglītības saturu, bet jau toreiz labākajiem pedagogiem bija skaidrs, ka svarīgākais priek&scaron;mets stundu sarakstā nav Mīlestības mācība.</span><br style="box-sizing: inherit; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;" /> <span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Interesanti uzzināt, kā galvenā varone Luize Zariņa tiek galā ar palaidņiem. Par spīti grūtībām, priek&scaron;nieku stulbumam un kolēģu nenovīdībai viņa iemāca bērniem mīlēt Dzimteni, dzīvi un cilvēkus.</span><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</em><span style="color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">Grāmatas autors</span><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;Arnolds Auziņ&scaron; <br /></em></p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45042&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45042&type=2Žola IlzeMans bioloģiskais dārzs<p>Ilze Žola stāsta par savu pieredzi mūsdienās aktuālajā bioloģiskās dārzkopības jomā.</p> <p>Grāmatā īsi apskatīti dārzkopības galvenie novirzieni un to attīstība Latvijā. Lielākā uzmanība veltīta bioloģiskajai metodei &ndash; no tās pamatprincipiem līdz dārzniekam kā dārza veidotājam un kopējam. Autore atklāti stāsta par savām veiksmēm un arī neveiksmēm bioloģiskajā saimnieko&scaron;anā.</p> <p>Lasītājs uzzinās<br /> * kādas priek&scaron;rocības dod dabiska vide un dabas daudzveidība dārzā;<br /> * kā veidot dzīvu un veselīgu augsni;<br /> * kāda nozīme ir augsekai un kultūraugu maiņai;<br /> * kā cīnīties ar nezālēm un vai tas vienmēr ir nepiecie&scaron;ams;<br /> * cik svarīga ir augu aizsardzība kā profilakse.</p> <p>Grāmatā atrodami arī praktiski ieteikumi un norādes.</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45041&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45041&type=2Lagzdiņa IrēnaLidojošā zirga mugurā. Pēteris Liepiņš<p>Pēteri itin viegli var iedomāties fantāzijas tēla &ndash; lidojo&scaron;a zirga sedlos. Patiesībā aktiera iedvesma rodas brīnumainā gara lidojumā, pusreālā apziņas stāvoklī starp īstenību un fantāziju, sapni un nomodu, trakulīgu izdomu un rāmu tie&scaron;amību. Tie&scaron;i &scaron;o dažādo, it kā nesaderīgo slāņu sakausējumā radu&scaron;ies viņa izcilākie skatuves darbi. Tad Pēteris atkal ir &ldquo;zirgā&rdquo;, kā mēdz teikt par kādu neap&scaron;aubāmu panākumu.</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45040&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45040&type=2Danilāns AnatolijsDzīvo vesels! Profesora Danilāna ceļa zīmes<p style="box-sizing: inherit; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif;">Neparasti ražīgais profesors Danilāns, kuram rūp tautas veselība daudzu gadu garumā, līdzcilvēkiem ir devis daudz vērtīgu padomu. Diemžēl tie ir publicēti izklaidus &mdash; pēc skaita daudzās grāmatās un preses izdevumos, kā arī pārraidīti televīzijā un radio. Līdz ar to ir pienācis laiks sistematizētam izdevumam, kur vienkopus būtu izlasāms pats svarīgākais un vērtīgākais no daktera bagātā zinā&scaron;anu pūra&hellip;</p> <p style="box-sizing: inherit; margin: 15px 0px; padding: 0px; border: 0px; color: #000000; font-family: Verdana, sans-serif;">Grāmata apkopo profesora Anatolja Danilāna pēdējo divdesmit gadu laikā sniegtās atziņas. ( Pēteris Strūbergs)</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45039&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45039&type=2Roze ElzaBērnības atmiņas Lauku Jaunajā muižā (1903-1918)<p>&Scaron;ajās atmiņās grāmatas autore Elza Roze attēlo notikumus pirms simts gadiem lauku jaunajā muižā. Vēlāk arī Struteles Vecvagaros un skolā.</p> <p>Bērnības atmiņas rakstītas apmēram 70 gadu vecumā. tas ir ļoti vērtīgs dokumentāls materiāls, jo ataino kāda bija dzīve Lauku jaunajā muižā tajos laikos.</p> <p>Dzimtas vietas vēstures apzinā&scaron;ana ir palieko&scaron;a vērtība un nozīmīga Latvijas 100 gadu pastāvē&scaron;anas sastāvdaļa. Viss ir svarīgs, un visam ir jēga, lai ceļ&scaron; turpinātos.</p>Thu, 12 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42994&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42994&type=0<p>Bibliotēkas vadītāja Dina Ozola</p>Literatūras izstāde Paulam Putniņam- 80Literatūras izstāde veltīta dramaturgam Paulam PutniņamWed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42993&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42993&type=2Čemberlena DiānaSadragātie sapņi<p>Slavenā Holivudas aktrise Īdena Railija piedzīvo dramatisku dzīves posmu &ndash; viņas laulība ir izjukusi, karjeras virsotnē ir auksti un vientuļi, un viņa ir nogurusi no tēlo&scaron;anas&hellip; Īdena nolemj doties uz vecāku māju bērnības zemē, lai atgūtos, sakārtotu domas un iedvesmotos savam jaunajam projektam. Viņa ir nolēmusi uzņemt filmu par savu māti Ketrinu Sviftu &ndash; populāru bērnu grāmatu rakstnieci, kura traģiski gājusi bojā, kad Īdena bija pavisam maza.</p> <p>Īdena nevarēja nojaust, ka satiks cilvēku, kuram būtu gatava uzticēt visu savu dzīvi, bet kura noslēpums var sagraut Īdenas sapņus un aizraut jauniegūto laimi melu bezdibenī&hellip;</p> <p>Aizraujo&scaron;s sižets, savīts kā spirāle, kas pa aplim arvien attin negaidītus pavērsienus, lieliska valoda un ticami tēlu portreti. Romāns, kas ir izlasāms vienā elpas vilcienā, liek ilgsto&scaron;i pārdomāt savu dzīvi.</p> <p>&nbsp;</p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42992&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42992&type=2Liepiņš AgrisMūsu Dievi<p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-family: Swiss TL,sans-serif;">Senajos laikos ļaudis iztēlojās, ka dievi ir līdzīgi cilvēkiem, tikai nedaudz noslēpumaini, ar pārdabiskām spējām un apveltīti ar īpa&scaron;u spēku. Mākslinieks Agris Liepiņ&scaron;, iedvesmojoties no tautasdziesmām, teikām, pasakām un nostāstiem, radījis bērniem krā&scaron;ņi ilustrētu un bagātu izziņas grāmatu, kas ļaus apjaust, kāds tad īsti ir Dieva sidraba mētelītis, dievu pu&scaron;ķotās un zvaigžņu cepures, Saules spožumiņ&scaron; un mirdzumiņ&scaron;. Izteiksmīgie un smalkie zīmējumi papildināti arī ar dievību aprakstiem, viņu galvenajiem uzdevumiem un nozīmi cilvēka mūžā, apkopoti dievību simboli un raksturīgākās zīmes, kā arī bērniem saprotamā valodā izstāstīts gadalaiku un gadskārtu ritms.</span></p> <p class="western" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><span style="font-family: Swiss TL,sans-serif;">Grāmata ir lielisks līdzeklis sākumsskolas bērniem, pedagogiem, vecākiem, vecvecākiem un citiem interesentiem, kas vēlas pietuvoties mūsu senčiem un senatnei.</span></p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42991&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42991&type=2Kaijaks VladimirsMeitene no nekurienes<p>Kādas mazpilsētas stacijā jaunais pārmijnieks Linards gādā, lai vilcieni uz fronti un no tās dro&scaron;i paietu viens otram garām. Tie ved karavīrus, munīciju, retāk cilvēkus no nekurienes uz kaut kurieni. Kādā reizē steidzīgais frontes vilciens aizķer cilvēku pilnā sastāva pēdējos vagonus, un Linards sadauzītajā vagonā starp miru&scaron;ām sievietēm atrod meiteni, kura elpo.</p> <p>Ko iesākt, ko darīt? Atstāt &ndash; nozīmē atdot nāvei. Ziņot vācu okupācijas iestādēm &ndash; gandrīz to pa&scaron;u. Vest uz mājām &ndash; vecāki nepieņems, baidīsies riskēt. Linards izdara tā, ka meitene paliek dzīva, bet viņ&scaron; to pazaudē. Gadi iet, meitene pieaug, bet Linardam sirdī ne dienu vairs nav miera.</p> <p>Vladimirs Kaijaks romānā lieliski pratis radīt spriedzi notikumos un uzturēt to cilvēku attiecībās.</p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42990&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42990&type=2Ermlere FranciskaManuskripts<p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption">&ldquo;Manuskripts&rdquo; pievēr&scaron;as rakstniecības aizkulisēm un intrigām. Vērtīgākie un padomju laikā nepublicētie Rakstnieku Savienības bibliotēkas manuskripti glabāju&scaron;ies pie profesora Branta, kuru izmeklētāji atrod noslīcinātu vannā. Turklāt no profesora Branta bibliotēkas pazudis slavenās rakstnieces Noras Paideres ne<span class="text_exposed_show">publicētais romāns "Kaina zīmē". Tajā atklāts kāds noslēpums, kurā iesaistīti visi &ldquo;Manuskripta&rdquo; varoņi, &ndash; bibliotekāre Alīse, profesora meita Ilze, izdevējs Aigars Kalniņ&scaron;, Noras Paideres dēls &ndash; nenovērtētais tulkotājs Jēkabs Paiders un daudzi citi. Advokāts Andrejs Vanags uzsāk elpu aizraujo&scaron;u izmeklē&scaron;anu.</span></span></span></p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42989&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42989&type=2Judina DaceGredzens<p>Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonāku&scaron;as krīzes punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Atradums iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu. Nekas nav tā, kā &scaron;ķitis no malas. Kalēju skapjos grab krietns pulks baismīgu skeletu, kas varētu atklāt gadu desmitiem un simtiem rūpīgi slēpto patiesību par varmācību, nodevību, alkatību, nāvējo&scaron;ām kaislībām un&hellip; arī par mīlestību.</p>Wed, 08 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42295&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42295&type=0<p>Bibliotēkas vadītāja Dina Ozola</p>Literatūras izstāde Lijai Brīdakai- 85Literatūras izstāde veltīta jubilārei rakstniecei un dzejniecei Lijai BrīdakaiTue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42294&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42294&type=2Eglīte BirutaCeturtais bauslis<p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption">Grāmatā stāstīts par Spridzānu dzimtas likteņiem Latvijas 100 gados &ndash; skaudri, dzīvi un patiesi. Tajos ir notikumi, kas veidoju&scaron;i mūsu valsti un mainīju&scaron;i cilvēku dzīvi &ndash; iedvesmojot un apbalvojot, laužot un sadragājot, liekot pielāgoties un pārbaudot izturību un godaprātu. Valsts veidojas kopā ar saviem iedzīvotājie<span class="text_exposed_show">m, to dzimtām, kas turas kopā, cits citu balstot, bet ir arī kritiski brīži, kad pazūd jebkādi kontakti un tos atjaunot ir ļoti grūti. Ne velti ceturtais Dieva bauslis skan:<br /> <br /> Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai Tev labi klājas un Tu ilgi dzīvo savā zemē.</span></span></span></p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42293&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42293&type=2Pīrss L.Lielais Neits izaicina pretinieku<p>Jūs gaida patīkama atkaltik&scaron;anās ar LIELO NEITU, labi pazīstamo jokdari, kur&scaron; pilnīgi noteikti NAV nekāds skolotāju mīlulītis.<br /> Varenā Džefersona vidusskola VIENMĒR uzvar. Bet Neits nolemj, ka ir īstais laiks no neveiksminiekiem kļūt par VAROŅIEM! Vai Neits piedzīvos sakāvi arī iz&scaron;ķiro&scaron;ajā kaujā? Vai, gluži otrādi, aizvedīs 38. pamatskolu līdz visu laiku iespaidīgākajai UZVARAI?</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42292&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42292&type=2Žuravska Dz.Iegūstot zaudēts, zaudējot iegūts<p>Romāns ir rakstīts par &scaron;odienas vissāpīgāko jautājumu, par cilvēka izvēli ko nosaka viņa apziņa.</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300