Bibliotēku portāls. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Kalncempju bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48210&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48210&type=0<p>Bibliotēkas vadītāja D.Ozola</p>Literatūras izstādes februārīFebruāra mēnesī Kalncempju bibliotēka piedāvā iepazīties ar literatūras izstādēmWed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48211&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48211&type=1"Mīlas un saules lokā grib cilvēks palikt aizvien" - novadniecei, dzejniecei Elzai Vēciņai -105<div class="articleBody"> <p>Dzejnieces dzīves ceļ&scaron; aizsācies Kalncempju pagasta "Pērkonos", trūcīgā zemnieku ģimēnē. Mācījusies kalncempju pamatskolā, pēc tam Alūksnes vidusskolā. Tas&nbsp; ir bijis grūtību un pārbaudījumuj ceļ&scaron;, kura piepildījumu dzejniece atrada dzejā. 1940. gada vasarā Elza Vēciņa pārceļas uz dzīvi Rīgā, pabeidz juridiskos kursus un strādā par bibliotekāri tiesu bibliotēkā. Pa&scaron;mācībā apgūst sve&scaron;valodas. Grāmatu pasaule kļuva par viņas ģimeni, draugiem un sabiedrotajiem.</p> <p>Dzejoļus rakstījusi kop&scaron; jaunības, tajos atspoguļo zemes cilvēka domas un jūtas, atbildes meklējumus mūžīgajam jautājumam par cilvēka dzīves jēgu. Dzejniecei dota spilgta dabas&nbsp; izjūta, patiesums, gara dzīves rosīgums &nbsp;</p> <p>Izdoti se&scaron;i dzejoļu krājumi:</p> <p><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Baltais dārzs&nbsp;: dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin.&nbsp;A.Čaupovs. - Rīga : Latvijas valsts izdevniecība, 1961. - 93 lpp. ; 14 cm.</p> <p><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Baltā ābele pelēkā seģenē : dzeja / Elza Vēciņa; Е. Sudmales iev. Neizstāstāmā grūtuma ziedē&scaron;ana, 5.-8.lpp. ; Māksl. V. Krieviņa. - Rīga : Liesma, 1984. - 111 lpp. : il. ; 17 cm.<br /><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Mezglu kalni : dzejoļi / Elza Vēciņa ; māksl. Z. Antons. - Rīga : Liesma, 1973. - 134 lpp. : il. ; 17 cm.</p> <p><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Vakara ieleja : dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin. H. Purviņ&scaron;. - Rīga : Liesma, 1975. - 143 lpp. ; 14 cm.</p> <p><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Pelēkais lakats : dzeja / Elza Vēciņa ; mākslin. R. Zaķe. - Rīga : Liesma, 1968. - 63 lpp. ; 14 cm.</p> <p><strong>Vēciņa, Elza.</strong>&nbsp;Ziema ir cerību laiks : dzejoļi / Elza Vēciņa ; māksliniece Inga Kambala. - Rīga : Liesma, 1981. - 69, [1] lpp. ; 17 cm.</p> </div>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48221&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48221&type=2Nacionālā enciklopēdija Latvija<p>Sējums "Latvija" iekārtots tematiski un tas izceļ pla&scaron;u faktoloģisko pārskatu par valsti pēc neatkarības atjauno&scaron;anas. Izdevuma saturu veido &scaron;ādas sadaļas: vispārīgas ziņas par valsti, vēsture, daba, kultūra, izglītība, zinātne, valsts iekārta un pārvalde, demogrāfija, tautsaimniecība, veselība, sociālā aizsardzība, komunikācija, grāmatniecība un poligrāfija, reliģija un baznīca, sports, kā arī pielikumi. Nacionālās enciklopēdijas drukātajam sējumam ir 864 lpp., kurā ir vairāk nekā 250 &scaron;ķirkļu un vairāk nekā 1000 ilustrāciju (kartes, fotouzņēmumi, gleznu reprodukcijas, grafiki, tabulas utt.). Visu &scaron;ķirkļu autori (kopumā vairāk nekā 200) ir attiecīgo tēmu un jomu vado&scaron;ie speciālisti Latvijā, vairumā gadījumu &ndash; zinātnieki. Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors &ndash; Dr.hist. Valters &Scaron;čerbinskis.</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48220&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48220&type=2Hegartijs ŠeinsTumšmute: Haosa sākums 3. grāmata<p>Visu laiku neveiksmīgākajam leģendu medniekam pienācis laiks atkal uzvilkt bruņas un ņemt rokās eksikatoru, jo piedzīvojumi turpinās.</p> <p>Fins ir piedzīvojis tik daudz. Turpmāk viņ&scaron; ar savu dzīvi varēs darīt, ko vēlas, vai ne? Nekā nebija!</p> <p>Patīk Finam tas vai ne, viņam jākļūst par kārtīgu leģendu mednieku. Taču pēk&scaron;ņi sāku&scaron;i pazust cilvēki, bet leģendas uzrodas vietās, kur tām nevajadzētu būt. Brūnijs nebeidz sūdzēties, un tuvojas tik liels uzbrukums, ka uz Fina pleciem uzkrauta vai visa pasaule.</p> <p>Patiesībā pat divas...</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48219&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48219&type=2Pakraste LidaLaika lokos<div class="itemFullText"> <p>Lauku meitene Malva pēc studijām Rīgā atgriežas dzimtajā Sērsnas ciemā. Ar laiku viņa uzsāk rakstīt ciema vēsturi un kopā ar savu skolotāju apkopo cilvēku dzīvesgājumus. Tikmēr viņas brālis Daniels nodarbojas ar nelegālu biznesu - pāri robežai ved robežpārkāpējus.</p> <p>Izzinot pagātni atklājas visnegaidītākie ļaužu noslēpumi...</p> <p>Un paralēli tam visam ieskanas arī mīlestības stīgas, jo Renārs, kur&scaron; Anglijā mācās par ārstu, ciemojoties sava dzimtajā Sērsnas ciemā, nejau&scaron;i satiek Malvu...</p> </div>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48218&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48218&type=2Rasela Reičela RenēNikijas dienasgrāmata. Ne pārak slepenas iemīlēšanās katastrofas stāsti<p>&Scaron;ī ir jau divpadsmitā Nikijas Maksvelas dienasgrāmata un jauna nodaļa pārpratumiem un neveiksmēm pilnajā Nikijas dzīvē.&nbsp;<br /> Mācību gads tuvojas noslēgumam, un Nikija kaļ fantastiskus plānus vasarai. Taču pirms tam viņai jāpārstāv skola skolēnu apmaiņas programmā un vienu nedēļu jāpavada daudz laika ar apmaiņas skolēnu Andrē, kur&scaron; izrāda lielu interesi par Nikiju. Kā &scaron;ī jaunā draudzība ietekmēs viņas attiecības ar labākajām draudzenēm Hloju un Zoju un meitenes sirdsāķīti Brendonu? Ko iesākt, ja gadās nejau&scaron;i nodarīt pāri puisim, kur&scaron; ļoti patīk?</p> <p>Kop&scaron; 2009. gada, kad Reičela Renē Rasela iepazīstināja savus lasītājus ar Nikiju un deva iespēju ieskatīties viņas pirmajā dienasgrāmatā, &scaron;īs sērijas grāmatas visā pasaulē izdotas jau vairāk nekā 45 miljonos eksemplāru.</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48217&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48217&type=2Hantere ĒrinaKlanu kaķi. Bīstamā taka 5.grāmata<p>Ēnas klans ir izvēlējies Tīģernagu par savu jauno vadoni, un Ugunssirds baidās, ka tum&scaron;ajam runcim nu būs vairāk iespēju kaitēt Pērkona klanam.<br /> Turklāt mežā ir iemājojis kāds ļauns, neizprotams spēks, kas apdraud ikkatra kaķa dzīvību, un Pērkona klana mīļotā barvede Zvaigžņuzilgme ir uzgriezusi muguru karotāju senčiem. Ugunssirds te neko nespēj līdzēt, taču &ndash; ja nu viņai ir taisnība? Ja nu tie&scaron;ām Pērkona klans ir atstāts likteņa varā?</p> <p>Ērinu Hanteri iedvesmo mīlestība pret kaķiem un aizrau&scaron;anās ar savvaļas dabu. Viņa dziļi ciena dabu visās tās izpausmēs un ar prieku rada mītiski krā&scaron;ņās, aizraujo&scaron;ās &ldquo;Klanu kaķu&rdquo; sērijas grāmatas.</p> <p>&ldquo;Vēl viens fantastisks &ldquo;Klanu kaķu&rdquo; stāsts! Tajā ir daudz noslēpumu un briesmu, negaidītu notikumu un pavērsienu. &ldquo;Klanu kaķu&rdquo; sērija noteikti jāizlasa visiem bērniem un jaunie&scaron;iem, un &scaron;īs grāmatas patiks arī viņu vecākiem!&rdquo;<br /> Kidaround</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48216&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48216&type=2Bula RolandaStopētāju lieta<p>Romāns &bdquo;Stopētāju lieta&rdquo; reāli ataino policijas izmeklētāju ikdienu. Sižeta pamatā nav kāda konkrēta krimināllieta, taču sasaistes ar reāliem notikumiem ir daudz. Izmeklētāja Asnāte Grieze un operatīvais darbinieks Juris Zvirbulis kādā Zemgales mazpilsētā izmeklē jaunas studentes nāves apstākļus. &Scaron;is gadījums ir kā neredzamas virtenes pēdējais redzamais posms, aiz kura pavelkot parādās vesela rinda citu aizdomīgu notikumu, par kuriem nav ziņots vai arī tie ir paslīdēju&scaron;i garām vecāku un tiesībsargu uzmanībai.</p> <p>Rolanda Bula (īstajā vārdā Rolande Bebere), dzimusi 1964. gadā. Strādājusi Valsts policijā par izmeklētāju, tur arī radu&scaron;ās ieceres &ldquo;Stopētāju lietai&rdquo;, kas ir autores ceturtais romāns</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48215&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48215&type=2Nesaule AgateZudušie saulgrieži<p>Stāsts par trimdu un draudzību</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48214&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48214&type=2Šadre DainaSens attēls<p>Laine Eglīte nesen uzsākusi darbu izdevniecībā un jau kop&scaron; pirmās dienas viņa jūt priek&scaron;nieka simpātijas. Abu strapā uzvirmo kaislība, jūtas un mīlestība. Taču pavisam drīz laime sev līdzi atnes dažādus sarežģījumus, vil&scaron;anās un pārsteigumus, atklājot skaudrus un traģiskus likteņus, kurus apvieno kāds tum&scaron;s noslēpums un draud iznīcināt jauno mīlasstāstu. Kas īsti notika liktenīgajā dienā pirms 30 gadiem, kad nomaļā ciemā tiek nogalinā<span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: inherit;">ta jaunā māmiņa Dace?</span></p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48213&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48213&type=2Šmite LindaAizved mani uz Hiršenhofu!<p>Romāns par Baltijā lielāko vācu koloniju.<br /> <br /> Kādu dienu Ir&scaron;u pagasta centrā ieripo trīs aizdomīgas vieglās automa&scaron;īnas, līdzi atvezdamas sve&scaron;iniekus gai&scaron;ās drānās. Liebe Heimat! Liebe Rosa! Sve&scaron;ie jūsmo "Bullāņu" māju pagalmā, samulsinot Gabrielu. Ko tas nozīmē? Kāpēc vecmāmiņa tik ilgi klusējusi par savu patieso izcelsmi?<br /> Romāna vēstījums lasītāju izved cauri vairāku paaudzu sievie&scaron;u dzīves līkločiem. Tajos netrūkst nedz mīlestības un kaislību, nedz sāpju pilnu pavērsienu.</p>Wed, 13 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47613&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47613&type=2Broklhērsta RutaTērps un mode<p>Bagātīgi ilustrētā grāmata lasītāju aizvedīs aizraujo&scaron;ā ceļojumā, kura laikā būs iespējams izsekot norisēm modes vēsturē.</p> <p>To lasot, var uzzināt, ka</p> <ul> <li> senie romie&scaron;i tērpās drapētās togās,&nbsp;</li> <li> karalienes Elizabetes laikā dāmas vilka kleitas ar milzīgām mežģīņu apkaklēm,&nbsp;</li> <li> viktoriāņu jaunkundžu vidukli ieskāva ārkārtīgi cie&scaron;as korsetes,&nbsp;</li> <li> mūsdienās cilvēki dod priek&scaron;roku unisex apģērbiem, un vēl daudz ko citu.</li> </ul> <p>Grāmata palīdzēs uzzināt, kā gadsimtu gaitā mainīju&scaron;ies modes stili un kas to ietekmējis!</p>Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47612&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47612&type=2Pīrss LinkolnsLielais Neits uz veiksmes viļņa<p>Jūs gaida patīkama atkaltik&scaron;anās ar Lielo Neitu, labi pazīstamo jokdari, kur&scaron; pilnīgi noteikti nav nekāds skolotāju mīlulītis.<br /> Sērijas sestajā grāmatā Lielais Neits ir nokļuvis uz veiksmes viļņa!<br /> Neitam pagalam neveicas&hellip; līdz kādu dienu viss mainās. Pēk&scaron;ņi viņ&scaron; pat gribēdams nespēj kļūdīties! Kā tas iespējams? Un cik ilgi tas tā turpināsies?</p>Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47611&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47611&type=2Veinberga JanaSvešais draugs<p>Gai&scaron;ā dienas laikā uz ielas nogalināta jauna studente. Vai meitene ir nejau&scaron;i izvēlēts maniaka upuris? Iespējams, kāds tomēr apzināti vēlējis viņai nāvi, jo Ilonas pagātnē var atrast ne vienu vien noslēpumu. To noskaidrot cen&scaron;as ne tikai policija, bet arī izskatīgais privātdetektīvs Stass.</p> <p>Pasniedzējai Laumai Graudiņai sākumā &scaron;ķiet, ka ievilkta negodīgā detektīvu spēlē. Tomēr Ilona bija ne tikai viņas studente, bet arī tuvas kolēģes meita. Drīz slepkavas meklējumi arī Laumai kļuvu&scaron;i par apsēstību. Varbūt pie vainas ir aizrau&scaron;anās ar kriminālseriāliem, bet varbūt &ndash; pretrunīgās emocijas, kuras raisa kopā ar Stasu pavadītais laiks.</p> <p>Janas Veinbergas romāns &ldquo;Sve&scaron;ais draugs&rdquo; ir jau otrais rakstnieces darbs, kuram viņa pie&scaron;ķīrusi žanra apzīmējumu &ndash; romantisks detektīvs.</p>Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47610&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47610&type=2Klaidoņi ūdens pasaulē<p>Piedzīvojumu var izgar&scaron;ot ne tikai dodoties ceļojumā apkārt pasaulei, bet arī tepat &mdash; līdz Liepājai, kur ir skaistais Palmu līcis. Patīkamais satraukums, kas pārņem, iekāpjot laivā, jahtā, vilcienā, uzkāpjot uz vēja dēļa... Vai arī daudzsolo&scaron;ā sajūta, kad datora ekrānā izlasāms paziņojums, ka lidojuma biļetes iegāde ir apstiprināta, tādējādi solot aizvest tur, kur nav būts, piedāvājot to, kas nekad nav mēģināts.</p> <div style="text-align: justify;">&Scaron;oreiz kārtējā &ldquo;Aiz apvār&scaron;ņa&rdquo; jeb Klaidoņu sērijas grāmata aicina lasītāju mesties zilo ūdeņu piedzīvojumā. Un tas nozīmē tik tie&scaron;ām jaunus apvār&scaron;ņus, salas un valstis, siltās dienvidu jūras, vēju un sauli, un, protams, arī sastaptos cilvēkus. Tas viss veido piedzīvojumu, kurā galvenajā lomā ir &scaron;īs grāmatas varoņi.&nbsp;<br /> Vienojo&scaron;ais stāstu motīvs ir kāre pēc piedzīvojumiem, tieksme izzināt nezināmo. Un vēl &mdash; atgriezties un izstāstīt citiem, kas īsti ir aiz horizonta. Patīkamu un dro&scaron;u ceļojumu visiem!</div>Fri, 21 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47453&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47453&type=2Klišāns ValdisLatvijas valsts stāsts<p>Grāmata &bdquo;Latvijas valsts stāsts&rdquo; iepazīstina lasītājus ar Latvijas vēsturi vairāk kā 100 gadu garumā. Tas ir stāsts par to, kā sabruka vecā pasaules kārtība Pirmajā pasaules karā, kā uz sabruku&scaron;o impēriju drupām notika jaunās Latvijas valsts proklamē&scaron;ana, kā Neatkarības karā tika izcīnīta valstiskā neatkarība, kā Latvijas Republika uzplauka un ar kādiem izaicinājumiem sastapās t. s. &bdquo;miera laikos&rdquo;, kā mūsu valsts tika ciniski iznīcināta Otrā pasaules kara laikā un ko Latvijas sabiedrībai nozīmēja padomju okupācijas ilgie gadi, kā &scaron;ķietami visbezcerīgākajā laikā aizsākās latvie&scaron;u tautas Tre&scaron;ā atmoda, kā arī tas ir stāsts par &scaron;ķietami neseno pagātni &ndash; neviennozīmīgi vērtējamo valsts atjaunotnes procesu 20. un 21. gadsimta mijā.</p> <p>Katrā &scaron;ajā Latvijas vēstures epizodē izcēlu&scaron;ies savi varoņi un antivaroņi, kuru biogrāfiskie dati papildina mūsu valsts un tautas stāstu un nereti liecina par dramatiskiem kūleņiem un pretrunu pilniem pavērsieniem &scaron;o personību dzīvē.</p> <p>Grāmatā ievietotas vairāk kā 300 fotogrāfijas, kā arī daudzi zīmējumi, plakāti un kartes, kas ilustrē vēstures procesus, faktus un objektus. Savukārt pielikumos (pastkastītēs) ievietotās laikmeta liecības &ndash; preses fragmenti, atklātnes u. c. &ndash; ļaus mūsdienu cilvēkiem pagāju&scaron;os Latvijas vēstures laikus atdzīvināt un padarīt taustāmus.</p> <p>Grāmata &bdquo;Latvijas valsts stāsts&rdquo; pilnveidos mūsu valsts vēstures izpratni &ndash; vienu no dzimtenes mīlestības un patriotisma pamatiem.</p>Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47452&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47452&type=2Grebe KamillaLedus zem viņas kājām<p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Ziemas dzestrums pārklājis Stokholmu, kad policisti ierodas baisas slepkavības vietā, &ndash; smalkā piepilsētas namā ir atrasts neidentificētas sievietes līķis bez galvas. Brutālais noziegums satrauc vēl jo vairāk tāpēc, ka tas ir &scaron;okējo&scaron;i līdzīgs kādai citai neatklātai slepkavībai, kas notikusi pirms desmit gadiem. Tomēr &scaron;oreiz policijai ir aizdomās turamais &ndash; harismātiskais un daudz aprunātais veikalu tīkla izpilddirektors Jespers Orre, smalkā nama īpa&scaron;nieks, kur&scaron; diemžēl nekur nav atrodams. Izmeklētāji Pēters Lindgrēns un Manfreds Ulsons, meklējot motīvu izdarītajam noziegumam, vēr&scaron;as pēc palīdzības pie Hannes &ndash; talantīgas noziedznieku profila izstrādātājas.Tomēr policisti nav vienīgie, kas Jesperu meklē. Pirms dažiem mēne&scaron;iem Emma satika &scaron;armanto izpilddirektoru un starp viņiem aizsākās romantiskas attiecības. Tomēr tikpat ātri, kā sākusies, kaislīgā mīlas dēka beidzās, jo Orre noslēpumaini pazuda. Gan Emma, gan policisti, lai gan at&scaron;ķirīgu mērķu vadīti, dzen pēdas Jesperam Orrem, un liktenis ir lēmis viņu ceļiem krustoties biedējo&scaron;ā apmātības, atriebības, neprāta un nodotas mīlestības dejā...</p> <p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 2em; color: #000000; font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">Kamilla Grebe ir zviedru rakstniece, kuras kriminālromāns &ldquo;Ledus zem viņas kājām&rdquo; ir tulkots un izdots vairāk nekā piecpadsmit valstīs. Viņas iepriek&scaron; publicētie darbi, kurus viņas rakstīju&scaron;as divatā ar māsu, ir godalgoti ar literārām balvām un nominācijām, tostarp arī kā &ldquo;Gada labākais zviedru kriminālromāns&rdquo;.</p>Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47451&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47451&type=2Kusiņa MarutaSēņosim dabā!<p>&Scaron;ī grāmata iepazīstina ar 25 ēdamo sēņu sugām. Tā ir nevainojams ceļabiedrs ikvienam sēņotājam, dodoties dabā. Lieliskie attēli palīdz noteikt , vai sēne dro&scaron;i liekama grozā. Grāmatā iekļautas arī interesantas sēņu ēdienu receptes un ieteikumi, kā tās labāk sagatavojamas ziemai.</p>Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47449&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47449&type=2Abdullajevs ČingizsLabie puiši ne vienmēr ierodas pirmie<p>Slavenajam ekspertam un analītiķim Drongo &scaron;is jūras brauciens solījās būt neaizmirstams. Un kā gan ne? Franču polinēzijas salas, eksotika, milzīgais, komfortablais okeāna laineris, kas tīri vai satriec ar savu varenumu...</p> <p>Tā vietā, lai beidzot baudītu atpūtu, Drongo atkal nākas ķerties pie kārtējās slepkavības at&scaron;ķetinā&scaron;anas. Vienā no kuģa kajītēm tiek uziets nogalināts krievu tūrists, viens no uzņēmuma "Jakutijas dimanti" vadītājiem Ignats Severcovs. Turklāt slepkava, acīm redzami vēlēdamies izmeklē&scaron;anai jaukt pēdas, iebāž Severcova kajītes atslēgu pa&scaron;a Drongo kabatā...</p>Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47430&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47430&type=0Literatūras izstādes decembrīKalncempju bibliotēkā decembrī literatūras izstādes: Advente klāt!, Jubilārs rakstnieks Andris Kolbergs-80 un Ziemassvētki sabraukuši!Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47431&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47431&type=2Apškrūma KornēlijaLatvija gaismas draudzē<p>Pla&scaron;i pazīstamās dzejnieces Kornēlijas Ap&scaron;krūmas darbi bieži vien izmantoti sirsnīgiem apsveikuma vārdiem. &Scaron;oreiz tie veltīti Latvijai, tās lielajai jubilejai. Dzejniece iecēlusi savu dzimteni Gaismas draudzē, kurā saules dāvātais spēks ir saknēs un debesīs, kuras skaistajā dabā dzīvo izcili cilvēki, kam autore dāvājusi izjustas dzejas rindas. Tā ir mīlestības dzeja, kuru papildina krāsu fotogrāfijas ar Latvijas dabas ainām un noskaņām.</p>Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46832&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46832&type=2Bražūne ElgaPipari, paprika un citi augiTue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46831&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46831&type=2Judina DaceUzraksti man...vakar<p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption"><span class="hasCaption">Simtgades romānu pēdējā daļa "UZRAKSTI MAN... VAKAR"!<br /> <br /> Pirms gada, saulgriežos Katrīna pirmoreiz pārkāpa Ozolu dzimtas mājas slieksni. &Scaron;ajā laika sprīdī viņas dzīvē notiku&scaron;as liktenīgas pārmaiņas... Saņēmusi bildinājumu no jaunā arhitekta Kaspara, Kate &scaron;aubās. Viņai jātiek galā ar saviem atmiņu dēmon<span class="text_exposed_show">iem, un arī Kasparam jāsaprot, kas viņ&scaron; ir &ndash; Legzdiņ&scaron;. Ziemelis vai Baltais? - un jānoskaidro, kas pirms divdesmit pieciem gadiem noticis ar viņa īsto māti?<br /> <br /> Tetraloģijas Latvijas simtgades romāni noslēdzo&scaron;ajā daļā Uzraksti man... vakar savijas Ozolu, Kalēju, Nordenu, Ziemeļu, Balto, Legzdiņu, Tillmaņu un Locānu dzimtu likteņu epizodes, apliecinot &ndash; māju un cilvēku stāstiem nav sākuma un beigu.</span></span></span></p>Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46830&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46830&type=2Steiga MiermīlisCik maksā sieviete<p>Liedagā, pie pa&scaron;as jūras, meiteņu bariņ&scaron; spēlē bumbu.Divi atlētiski melnīgsnēji vīrie&scaron;i ar fotoaparātiem pie sāniem viņas novēro. Tad neuzkrīto&scaron;i nofotografē glītāko gai&scaron;mati, tad otru, pievilcīgu tum&scaron;mati. Drīz vien meitenes metas jūrā peldēties, dažas aizpeld aiz tre&scaron;ā sēkļa. Viens no vīrie&scaron;iem kaut ko paregulē savā kamerā. Abas nofotografētās meitenes reizē pazūd zem ūdens. Vairāki peldētāji metas palīgā. Bet tur vairs neviena nav...</p> <p>Jūras līcī stāv jahta. Divi akvalangisti ar meitenēm uz&nbsp; muguras piepeld pie borta un nogādā meitenes uz jahtas klāja- faktiski nogādā pa&scaron;ā ellē zemes virsū...</p> <p>&nbsp;</p>Tue, 23 Oct 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46816&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/kalncempju-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46816&type=0<p>Bibliotēkas vadītāja Dina Ozola</p>Literatūras izstāde oktobrīLiteratūras izstāde veltīta rakstniekam Albertam BelamMon, 22 Oct 2018 00:00:00 +0300