Bibliotēku portāls. Jaunumi no Jaunalūksnes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Jaunalūksnes bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Jaunalūksnes bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43780&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43780&type=0<p>I.Zakarīte</p>JanvārisBibliotēka plānoTue, 16 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43323&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43323&type=0<p>I.Zakarīte</p>DecembrisŠajā mēnesī bibliotēka plānoFri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42885&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42885&type=0<p>I.Zakarīte</p>NovembrisBibliotēka plānoWed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42830&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42830&type=1Lasīt ir stilīgi!<p>&Scaron;ajā pasākumā pirms grāmatu maiņas bija grāmatu apskats "Viss par putniem."</p>Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42692&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42692&type=1"Vai tu vari izrunāt?"<p>Pa&scaron;i mazākie bērni mēģināja mācīties mēles mežģus, bija interesanti un jautri.</p>Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42691&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42691&type=1"Mans draugs dators"<p>&scaron;oreiz se&scaron;gadnieki datorā apguva prasmi zīmēt.</p>Sat, 21 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42612&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42612&type=1"Lasīt ir stilīgi!"<p>Oktobra mēne&scaron;a pirmā lasī&scaron;anas akcijas "Lasīt ir stilīgi" nodarbība. &Scaron;oreiz 20&nbsp;bērni izvēlējās jaunas grāmatas.Nodarbības sākumā bibliotekāre iepazīstināja ar grāmatām, kurās stāstīts par bērnu dro&scaron;ību, iepazināmies ar jaunākajām grāmatām, kuras iegādātas &scaron;ajā mēnesī. Pēc grāmatu apmaiņas bērni rotaļājās ar koka rotaļlietām.</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42521&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42521&type=1"Mans draugs dators"<p>&nbsp;Cikla&nbsp; "Mans draugs dators" pirmā nodarbība 6-gadniekiem datorzinā&scaron;anu apguvē. Pirmajā reizē iepazināmiies: kas ir dators, no kā tas sastāv, kā tas darbojas un to visu apgūt palīdzēja čaklā bitīte.</p>Sat, 07 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42440&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42440&type=0<p>I.Zakarīte</p>OktobrisJaunalūksnes bibliotēka plānoTue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42442&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42442&type=1"Lasīt ir stilīgi!"<p>28.oktobrī "Pūcītes" bērni ieradās bibliotēkā, lai izlasītās grāmatas nomainītu pret citām.Nodarbības sākumā bibliotekāre sniedza grāmatu apskatu "Par maizīti"</p>Tue, 03 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42282&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42282&type=1Bērnu dzejas diena<p>15.septembrī 'bibliotēka kopā ar PII"Pūcīte" organizēja dzejas dienu bērniem "Reiz es bū&scaron;u dzejnieks!" Pie mums viesojās dzejniece Moda Sedleniece. Baudījām dzejas burvību dzejnieces un bērnu skaitītajos dzejoļos.Notika arī Knīpas un Knauķu dzejas grāmatiņas "Reiz es bū&scaron;u dzejnieks"&nbsp;prezentācija.</p>Sat, 16 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42206&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42206&type=1Lasīšanas akcija bērniem "Lasīt ir stilīgi!"<p>7.septembrī atsākās lasī&scaron;anas akcija pirmskolas vecuma bērniem "Lasīt ir stilīgi!" Bērni kuri pievienojās &scaron;ai akcijai no jauna, iepazinās ar bibliotēku, ar tās lieto&scaron;anas noteikumiem&nbsp;, tika reģistrēti par bibliotēkas lietotājiem un &nbsp;saņēma&nbsp; lasītāja karti.</p>Fri, 08 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42183&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42183&type=0<p>I.Zakarīte</p>SeptembrisBibliotēka plānoWed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42184&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42184&type=1Jauni novadpētniecības darbi<p>2017.gadā bibliotēka izstrādāja jaunus novadpētniecības darbus:</p> <p>"Jaunalūksnes Tautas fronte,"</p> <p>"Lāzberģa (Fianden) pils,"</p> <p>"Kolberģis"</p>Wed, 06 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42091&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42091&type=0<p>Ieva Zakarīte</p>AugustsBibliotēka augustā iekārtojaTue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41745&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41745&type=0JūlijsVasaras mēnesī bibliotēka plānoWed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41566&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41566&type=1"LASĪT TAS IR STILĪGI!"<p>Mēnesī divas reizes bērni nāca uz bibliotēku pēc grāmatām: mainīja izlasīto pret jaunu, sev interesantu grāmatu.Maijā notika pasākums, kurā rezumējām paveikto, bērni saņēma apliecinājumus.Pasākumā piedalījās Lapsa, kura bērniem par labo darbiņu dāvaja saldumus.</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41565&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41565&type=1"Iztēles spēks-grāmatu ilustrācijas"<p>Pasākuma mērķis-attīstīt bērnos rado&scaron;o iztēli stāstot par notieko&scaron;o dabā pēc grāmatu ilustrācijām. Bērni iepazinās ar jaunumu bibliotēkā-elektronisko lupu, pētīja dabas priek&scaron;metus.&nbsp;</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41564&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41564&type=1"Mans draugs dators"<p>Apmācību cikls par datorprasmi notika piecus mēne&scaron;us, kurā prasmi lietot datoru apguva se&scaron;gadnieki.Noslēgumā bērni saņēma apliecinājumu par iegūtajām zinā&scaron;anām.</p>Tue, 13 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41502&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41502&type=0<p>I.Zakarīte</p>JūnijsBibliotēka paredzSat, 03 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41242&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41242&type=0<p>I.Zakarīte</p>MaijsBibliotēka iecerējusi paveiktWed, 10 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40963&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40963&type=0<p>I.Zakarīte</p>AprīlisBibliotēka plānoTue, 18 Apr 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40463&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40463&type=0<p>I.Zakarīte</p>MartsPlāno paveikt:Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40462&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40462&type=0<p>I.Zakarīte</p>FebruārisBibliotēka plānojaWed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40465&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/jaunaluksnes-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=40465&type=1"Lasām grāmatiņu, skatāmies ilustrācijas"<p>Nodarbība pa&scaron;iem mazākajiem bērniem.Aplūkojam vilciena dažāda veida ilustrācijas.</p>Wed, 15 Mar 2017 00:00:00 +0200