Bibliotēku portāls. Jaunumi no Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Ērgļu novada Sausnējas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/erglu-novada-sausnejas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29342&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/erglu-novada-sausnejas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=29342&type=1Dzejas diena<p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: 12pt;">Septembris ir dzejas dienu mēnesis, arī Sausnējas pagasta ļaudis &scaron;os dzejas dienu pasākumus var saukt par tradīciju. &Scaron;ogad Sausnējā pasākums notika 12. septembrī un tā moto bija &bdquo;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;">Smalks zirnekļa pavediens rotājas smilgās, auž rudens dvēselē dzejas ilgas&hellip;&rdquo;, jo pārmaiņas dabā arī dvēselei liek sajusties citādi un domas un izjūtas dzirdēt dzejā.</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Ik gadu tiek uzrunāti cilvēki , kas raksta dzeju un aicināti ar to dalīties. &Scaron;oreiz pasākumā savu dzeju lasīja Ligita Fārta un Mirdza Vestfāle, tātad, mūsu pa&scaron;u cilvēki, vienu saista dzimta ar Sausnējas pusi otru jau daudzus gadus dzīves vieta. Mirdza pla&scaron;ākas publikas priek&scaron;ā ar saviem dzejoļiem uzstājās pirmo reizi, bet klausītāji bija atsaucīgi un uztraukums ātri rima. Bieži viņa savus dzejoļus veltī kādam konkrētam cilvēkam vai notikumam. Ieskatam arī kāds Mirdzas dzejolis.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt; text-align: justify; line-height: normal;"><em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Piektdiena 13&hellip;</span></span></em></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Netici māņiem un skauģiem,</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Netici mēlne&scaron;iem ļaudīm.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Netici čigāniem sliktiem,</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Nebēdz no cilvēkiem piktiem.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Nevēli otram ļaunu, </span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Atceries vienmēr par kaunu.</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Tad arī piektdienā</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Datums kad &scaron;is -</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Būs tev gan miers,</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Gan arī cits viss!</span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Calibri;"><span style="color: #000000;"><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;">Savukārt <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt; mso-bidi-font-family: Calibri;">Ligitai &scaron;ī nebija pirmā tik&scaron;anās ar sausnējie&scaron;iem</span></span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000;">, arī viņa savus dzejoļus raksta kā veltījumus. Viņa gan savus dzejoļus sauc par rīmēm, bet klausītājiem tāpat tie patika. Atceroties to, nāk prātā kāda tik&scaron;anās ar dzejnieci Andu Līci,<span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">kura par dažu jauno dzejnieku dzeju </span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000;">saka, ka tie ir teksti</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">un </span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="color: #000000;">tā īsti tos nesaprot, tātad arī rīmes jāprot rīmēt. Vēl varējām priecāties par Ligitas stāstījumu par Sausnējas muižas īpa&scaron;niekiem, jo viņas aizrau&scaron;anās un vaļasprieks ir Sausnējas</span><span style="mso-spacerun: yes;"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span><span style="color: #000000;">vēstures izpēte. Pateicoties viņas pētījumiem tagad zinām, ka Sausnējas vārds minēts rakstos jau pirms 580 gadiem un tas ir 1434. gadā.</span></span></span></p> <p><span style="color: #000000; font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span><span style="line-height: 115%; font-size: 12pt;"><span style="color: #000000; font-family: Calibri;">Paldies visiem pasākuma apmeklētājiem un uz tik&scaron;anos citreiz!</span></span></p>Fri, 31 Oct 2014 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/erglu-novada-sausnejas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6513&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/erglu-novada-sausnejas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=6513&type=1IzstādeRakstniekam Vladimiram Kaijakam - 80<p>Literatūras izstāde veltīta rakstniekam Vladimiram Kaijakam, kam 2. septembrī apritēja&nbsp;80 gadu. Izstādē izmantotas 12 grāmatas un 2 žurnāli, kuros publicēti autora dabi.</p>Mon, 06 Sep 2010 00:00:00 +0300