Bibliotēku portāls. Jaunumi no Liezēres pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Liezēres pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Liezēres pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49397&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=49397&type=1Muzeju nakts priekšvakars.<p>Otro gadu Liezēres pagasta bibliotēka atbalsta Muzeju nakts pasākumus. 2019.gada tēma Tālavas taurētājs. Liezēres pagastā meklēsim ozolus, Latvijas spēka simbolu. Akcijanoslēgsies Līgo dienā Ozolos.&nbsp;</p>Tue, 14 May 2019 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48574&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48574&type=0<p>Liezēres pagasta bibliotēka</p>Digitālā nedēļaDigitālā nedēļa .No 25.-29.martam visā Latvijā notiks Digitālā nedēļa.Tue, 12 Mar 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48327&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48327&type=0<p>&nbsp;</p> <p>Dace Madalāne</p> <p>&nbsp;</p>2018.gads Liezēres pagasta bibliotēkāApkopoti lasītāko grāmatu un čaklāko lasītāju dati, izmantojot vienoto bibliotēku informācijas sistēmu Alise.Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48304&type=1Pasākumi bērniemViena maza pilsētiņa.<p>Februārī bibliotēkā apskatāma Margaritas Stārastes jubilejai veltītā izstāde. Pilsētiņā ielas nosauktas mākslinieces varoņu vārdus - Tinces, Zīļuka, Krauk&scaron;ķī&scaron;a ielas. Ielām atbilsto&scaron;ajās papīra mājiņas, iedzīvojas bibliotekāres rokām darinātie grāmatu varoņi. Izstādi labprāt apskata gan mazie , gan pieaugu&scaron;ie lasītāji. Margaritas Stārastes darbi mīļi visu paaudžu bibliotēkas apmeklētājiem. Jauko izstādi papildina bibliotekāres stāstījums gan par autori, gan literārajiem varoņiem. Bērnudārza un skolas audzēkņi to apmeklē kopā ar audzinātājām. Lai iespējami vairāk bērnu apskatītu izstādi, tā izvietota publiskās pieejas interneta punktā Ozolos, kas atrodas tie&scaron;ā skolas un bērnudārza tuvumā. &Scaron;ajās telpās Liezēres pagasta bibliotēka apkalpo lasītājus katru nedēļu tre&scaron;dienās un ceturtdienās no plkst.8.00-15.00, sniedzot arī pārējos bibliotēkas pakalpojumus iedzīvotājiem.</p>Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46073&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=46073&type=1Vasara bibliotēkā.<p>10.jūlijā Liezēres pagasta bibliotēkā notika Latvijas 100 gadei veltītās patstāvīgās ekspozīcijas "Novadnieku galerija" atklā&scaron;ana. Liezēres pagastā nav dižu celtņu un vienreizēju dabas objektu, ar kuriem varētu lepoties, toties visos laikos esam lepoju&scaron;ies ar saviem gudrajiem , uzņēmīgajiem un talantīgajiem cilvēkiem. Galerijā pārstāvēti skolotāji, mācītāji, mūziķi, kino ļaudis, rakstnieki, kuri savu dzīvi saistīju&scaron;i ar mūsu pagastu. Bibliotēkas vadītāja laipni gaida ikvienu interesantu , lai sniegtu pla&scaron;āku informāciju, par galerijā izvietotajām personībām.&nbsp;</p> <p>Līdz Liezēres pagasta bibliotēkai atvējoju&scaron;as &scaron;īs vasaras lielākā pasākuma - Dziesmu un deju svētku- atskaņas. Liezērie&scaron;us svētku stopkadros interesanti izvietojis vietējais amatnieks Andris Ruskis. Bibliotēkai dota vienreizējā iespēja to parādīt saviem lasītājiem, apmeklējot interneta pieejas punktu Ozolos.</p>Fri, 27 Jul 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45162&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=45162&type=0<p>Dace Madalāne</p>biblioteku nedelaBibliotēku nedēļa 2018.Aicina Liezēres pagasta bibliotēka !Mon, 23 Apr 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44824&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44824&type=0<p>&lt;p&gt;Dace Madalāne&lt;/p&gt;</p>Aicinājums uz Muzeju nakts priekšvakaru !Maijā, par skaistu mūsdienu tradīciju visā Latvijā , kļuvusi Muzeju nakts. Šogad 18.maijā Liezēres pagasta bibliotēka, Liezēres kultūras nams, sadarbībā ar sieviešu klubu „Teiksma”, arī vēlas īstenot šo tradīciju. 2018.gada Muzeju nakts tematika „Šūpulis”.Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44542&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=44542&type=1olimpiskais konkurssOlimpiskais konkurss noslēdzies !<p>Bibliotēkas rīkotajā konkursā piedalījās 16 dalībnieki. Visus jautājumus pareizi bija atbildēju&scaron;i 12 anketu iesniedzēji. Lielākās grūtības sagādāja jautājums par Olimpisko apļu simbolisko nozīmi un jautājuma par to kas 1956.gada spēlēs notika pirmo un kas notika pēdejo reizi. Konkursa dalībnieki neapmierinājās tikai ar internetā iegūstamo informāciju, bet meklēja atbildes Liezēres pagasta bibliotēkas grāmatu dzīlēs.&nbsp;</p> <p>1.martā bibliotēkas telpās pulcējās konkursa dalībnieki. Sildoties ar tēju un mielojoties ar gadu kliņģeri, tika noteikti un sveikti konkursa uzvarētāji. Galveno balvu - LED laternu - ieguva Vineta Mikoviča. Laterna simboliski turpina olimpiskās lāpas misiju. Vineta pati ir aktīva dambretes spēlētāja, daudzas reizes aistāvējusi Liezēres dambretistu labo slavu ārpus pagasta robežām.</p> <p>Prognožu spēlēs balvu - USB atmiņu - saņēma vidusskolnieks Mārcis Goba. Viņ&scaron; vienīgais bija pareizi prognozējis, Latvijas iegūto medaļu skaitu Phjončhanas olimpiskajās spēlēs - viena bronzas medaļa .</p> <p>Pareizās atbildes uz konkursa jautājumiem bija apkopotas izstādē, kuru aplūkot var arī citi bibliotēkas lasītāji līdz 9.martam. Liezērie&scaron;i ir zinātkāri un labprāt piedalās konkursos, par kuru rīko&scaron;anu tālāk plāno Liezēres pagasta bibliotēka .</p>Tue, 06 Mar 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43820&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43820&type=0Lasām kopā 2018. gadā !Abonētie preses izdevumi !Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43821&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/liezeres-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43821&type=1Konkurss !!!<p><strong><em>Olimpiskai konkurss!!!</em></strong></p> <p>Ar čempiona cienīgu ātrumu tuvojas 23.Ziemas Olimpiskās spēles Phjončhanā.</p> <p><strong>Liezēres pagasta bibliotēka aicina visus sporta līdzjutējus un aktīvos sportotājus piedalīties konkursā !</strong></p> <p>Atbildes iesniedzamas Liezēres pagasta bibliotēkā &ndash; gan Liezērē, gan Ozolos, arī epasta vēstulē, nosūtot uz adresi <a href="mailto:liezeresbiblioteka@inbox.lv">liezeresbiblioteka@inbox.lv</a>&nbsp; ar norādi &bdquo;konkursam&rdquo;. Atbildes var ierakstīt jau drukātajā anketā, vai brīvā formā uz papīra lapas. <strong>Dalībniekiem jānorāda savs Vārds, uzvārds, sazinā&scaron;anās veids</strong> &ndash; var būt gan telefons, gan epasta adrese, gan dzīvesvietas adrese<strong>.&nbsp; Atbilžu iesnieg&scaron;anas termiņ&scaron; 9.februāris!</strong></p> <p>Konkursa uzvarētāju noteiks izloze, atsevi&scaron;ķa balva Prognožu spēles precīzākajam spēlētājam ! Apbalvo&scaron;anas ceremonija notiks pēc Olimpiādes beigām , 28.februārī, par precīzu laiku un vietu tiks sniegta informācija !</p> <p><strong>Konkursa anketas papīra formātā pieejamas bibliotēkā !</strong></p> <p><strong>LAI VEICAS !</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>Nr.p.k.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Jautājums</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>Atbilde</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>1.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Kurā gadā un kur notika pirmās ziemas Olimpiskās spēles ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>2.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Sporta disciplīnu skaits 1.Ziemas Olimpiskajās spēlēs</strong></p> <p><strong>22.Ziemas Olimpiskajās spēlēs ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Skaits &ndash; </strong></p> <p><strong>Skaits &ndash;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>3.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Cik pēc skaita ir Olimpisko apļu un ko tie simbolizē ?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>4.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Kurā gadā, kurā vietā un kas kļuva par pirmo ziemas Olimpisko spēļu čempionu&nbsp; no Latvijas ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>5.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Nosauciet 4 pazīstamus Latvijas biatlonistus, 90.gados ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>1.</strong></p> <p><strong>2.</strong></p> <p><strong>3.</strong></p> <p><strong>4.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>6.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Liezēres pagasta novadnieks, kur&scaron; piedalījās 1912.gada Olimpiskajās spēlēs , Krievijas delegācijas sastāvā ? Varbūt zināt kādā disciplīnā viņ&scaron; startēja !</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>7.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Kurā gadā un kurā vietā, Latvija, kā valsts atkal piedalījās Olimpiādē ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>8.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Kas ir un kā sauc Phjon&scaron;hanas Olimpisko un Paraolimpisko spēļu simbolus ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>9.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Kas notika pirmo un kas pēdējo reizi 1956.gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs Kortīnā d&rsquo;Ampeco ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top"> <p><strong>10.</strong></p> </td> <td width="208" valign="top"> <p><strong>Tavs ziemas sporta veids ?</strong></p> </td> <td width="385" valign="top"> <p><strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Prognožu spēle. </em></strong></p> <p><strong><em>Latvija</em></strong><strong><em> Phjončhanas Ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūs:</em></strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="130" valign="top"> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong><em>Skaits</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="130" valign="top"> <p><strong><em>Zelta medaļas</em></strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="130" valign="top"> <p><strong><em>Sudraba medaļas</em></strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="130" valign="top"> <p><strong><em>Bronzas medaļas</em></strong></p> </td> <td width="57" valign="top"> <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ziņas par konkursa dalībnieku :</strong></p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="638" valign="top"> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 +0200