Bibliotēku portāls. Jaunumi no Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Garkalnes novada Upesciema Tautas bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/garkalnes-novada-upesciema-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16686&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/garkalnes-novada-upesciema-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=16686&type=0Jaunieguvumi februārīJaunieguvumu saraksts (2012, februāris)Mon, 27 Feb 2012 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/garkalnes-novada-upesciema-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15960&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/garkalnes-novada-upesciema-tautas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=15960&type=1Ziemassvētki Upesciema Tautas bibliotēkā<p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Svečturī&scaron;i Upesciema namu logos &scaron;ogad, bezsniega tumsā,&nbsp; laikam bija vienīgie vizuālie vēstne&scaron;i, kas liecināja, ka klāt lielais gaidī&scaron;anas un pārdomu laiks &ndash; Advente. Nē, kļūdos, pie Upesciema Tautas bibliotēkas ieejas greznais Adventes vainags arī tika pamanīts un priecēja acis garām- un iek&scaron;āgājējiem. Par &scaron;iem ikgadējiem skaistajiem vainagiem paldies jāsaka Sanitai Treinei, kuras veidotās skaistās kompozīcijas ikdienā priecē arī bērnudārza saimi.</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">21. decembra vakarā Upesciema Tautas bibliotēkā pulcējās lasītāji, lai Ziemassvētku noskaņā atskatītos uz pagāju&scaron;o gadu. Tā kā bibliotēkā ir pa&scaron;auri, tika izmantotas kaimiņu &ndash; Upesciema Dienas centra - jaunās telpas. </span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Upeņu karstās sulas, pīrādziņu un piparkūku smaržās tīti vakara dalībnieki klausījās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas divu audzēkņu Lauras &Scaron;estakovskas un Reičelas Elizabetes Sinkas izpildītās dziesmas, ar saviem jaunākajiem dzejoļiem iepazīstināja Maija Bajaruniene. &Scaron;ī vakara pārsteigums bija vēl viena dzejniece, kura dzīvo tepat, Upesciemā, Ārija Bērziņa. Arī viņa lasīja savu dzeju. Laikam &scaron;eit, mūsu novadā, ir kāda īpa&scaron;a aura, jo izrādās, kas apkārt ir tik daudz rado&scaron;u un interesantu&nbsp; cilvēku.</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Pirms Ziemassvētkiem bibliotēkas telpā parādījās īsts piparkūku namiņ&scaron; ar piparkūku egli un grāmatu blakus.Tā autori ir Guna Pastare un Sandis Zalcmanis.&nbsp; &Scaron;is namiņ&scaron;, saldi smaržodams, uzjundīja bērnu ziņkārību &ndash; kas to drīkstēs apēst? Atbilde skanēja &ndash; visčaklākais 2011. gada grāmatu lasītājs. Daudzi sāka skaitīt savas gada laikā izlasītās grāmatas....</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Un tā 21. decembra vakarā kārotais&nbsp; namiņ&scaron; tika nodots tā likumīgajam īpa&scaron;niekam &ndash; Semjonovu ģimenei. &Scaron;ajā ģimenē aug 5 bērni. Trīs no tiem mācās Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā (Ronalds - 4.,&nbsp; Roberts - 6. , Kitija - 7.klasē) un ir ļoti čakli grāmatu lasītāji. Atliek tikai apbrīnot &scaron;o bērnu vecākus, kuri ir mācēju&scaron;i savus bērnus izaudzināt par aizrautīgiem grāmatu cienītājiem. Varbūt vērts viņu pieredzi nodot arī citiem vecākiem?</span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Vakara noslēgumā tika zīlēta nākotne, kas solās būt ļoti jauka visiem, kuri būs Upesciema Tautas bibliotēkas lasītāji. Gribat būt laimīgi Jaunajā gadā? Dodieties uz Upesciema Tautas bibliotēku, un laime būs nodro&scaron;ināta....</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman;">&nbsp;</span></span></span></p> <p><span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">Iveta Pastare</span></p>Thu, 12 Jan 2012 00:00:00 +0200