Bibliotēku portāls. Jaunumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Iecavas novada Zorģu bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=13735&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=13735&type=0Aina Ezergaile Antra ĒrgleJaunā bibliotēka ieskandinātaPiektdienas pēcpusdienā, 19.augustā, pulksten 15 sapulcējāmies pie savas jaunās bibliotēkas, lai kopīgi svinētu tās atvēršanu.Mon, 29 Aug 2011 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4809&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4809&type=1Zorģu bibliotēkaAicina parakstīt vēstuli Eiropas ombudam_MD<p>Iecavas novada Zorģu bibliotēkā tre&scaron;dien, 11.augustā, viesojās Sarmīte Zara un Aina Blumberga, kas pārstāv sociāldemokrātisku politisko partiju apvienību &laquo;Atbildība&raquo;. Apvienība atbalsta Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) organizēto parakstu vāk&scaron;anu, lai vēstulē Eiropas ombudam lūgtu uzlabot katastrofālo veselības aprūpes situāciju Latvijā, kas apdraud sabiedrības nākotni.</p> <p>Uz tik&scaron;anos bija sapulcēju&scaron;ās piecas Zorģu iemītnieces, kuras visvairāk interesējās par iespēju samazināt zāļu cenas. S.Zara skaidroja, ka medikamenti Latvijā ir dārgāki nekā daudzās citās Eiropas valstīs, jo mums ir sarežģīta un necaurskatāma zāļu cenu noteik&scaron;anas un kontroles sistēma, kurā turklāt biju&scaron;i arī korupcijas gadījumi un biju&scaron;as aizdomas par neatļautu vieno&scaron;anos starp tirgus dalībniekiem.</p> <p>Lai arī Eiropas ombuds līdz &scaron;im nav izskatījis veselības lietas, jo tās tiek uzskatītas par valstu iek&scaron;ējo lietu, sūdzības rakstītāji cer, ka Latvijas situācijā, kad pēc budžeta izdevumu krasas samazinā&scaron;anas slēgtas slimnīcas un veselības aprūpes pieejamība iedzīvotājiem ievērojami sa&scaron;aurinājusies, ombuds varēs rosināt kādu risinājumu. Tik&scaron;anās dalībnieki parakstīja vēstuli ombudam.</p> <p>&laquo;Atbildības&raquo; deputātu kandidātu saraksts ar 9.numuru reģistrēts 10.Saeimas vēlē&scaron;anām, kas notiks &scaron;ā gada 2.oktobrī. S.Zara, kas apvienības Zemgales vēlē&scaron;anu apgabala sarakstā kandidē ar 14.numuru, izklāstīja &laquo;Atbildības&raquo; programmas mērķus, ko plānots īstenot pēc ievēlē&scaron;anas parlamentā, piemēram, panākt trīskār&scaron;u bezdarba samazinā&scaron;anu, pensijas, kas būtu ne mazākas kā minimālā alga, progresīvā nodokļa un nulles deklarāciju ievie&scaron;anu.</p>Thu, 19 Aug 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4267&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4267&type=0Aina EzergaileBibliotekāru apmācībasSlideShareprezentācijasMūsu bibliotēkai izveidots SlideShare kontsApmācībās bibliotekāri apguvuši jaunus informācijas apmaiņas rīkus.Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4357&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4357&type=2Bono, EdvardsZorģu bibliotēkaSešas domāšanas cepures_MD<p>Grāmatas autors Edvards de Bono ir rado&scaron;ās domā&scaron;anas pamatlicējs, kas starptautisku atpazīstamību ieguvis ar grāmatu "Se&scaron;as domā&scaron;anas cepures". De Bono padomus izmantoju&scaron;i daudzi pazīstami uzņēmumi, tostarp Nokia, IBM, Statoil, Siemens, Bank of America, kā arī vairāku valstu valdības. Se&scaron;as domā&scaron;anas cepures māca uz jebkuru ideju, problēmu, procesu paskatīties no se&scaron;iem dažādiem skatpunktiem. Katrs no skatpunktiem (jeb domā&scaron;anas kategorijām) tiek asociēts ar vienu no se&scaron;ām domā&scaron;anas cepurēm. Se&scaron;u domā&scaron;anas cepuru metodi ar panākumiem var lietot ikviena ļaužu grupa &ndash; kā valdības, zinātnieki un uzņēmēji, tā arī bērnudārza audzēkņi. Kādai ģimenei &scaron;ī metode ir palīdzējusi izlemt par lauku mājas pirk&scaron;anu, savukārt sapulču vadītāji ar tās palīdzību var novērst bezjēdzīgas diskusijas, kuru dēļ sanāksmes mēdz norisināties pat piecas reizes ilgāk nekā patiesībā būtu nepiecie&scaron;ams. Se&scaron;u cepuru metode ir, iespējams, vissvarīgākā pārmaiņa cilvēku domā&scaron;anā pēdējo 2300 gadu laikā. Tā ikvienam no mums ļauj attīstīt spēju radīt oriģinālas idejas un vērtības, kas var izmainīt pasauli.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grāmatas aprakstu skatīt <a href="http://katalogs.bauskasrcb.lv/alise/alise3i.asp?Prev=0&amp;Next=0&amp;Curr=1&amp;Ident=1217473&amp;catalogue=1&amp;P4=3&amp;opty=27" target="_blank">elektroniskajā katalogā</a></p>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4316&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/iecavas-novada-zorgu-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=4316&type=2Īviņa, Dace10 mazi pirkstiņi<div class="descr">Desmit mazi pirkstiņi &mdash; talantīgi aktieri &mdash; spēlē aizraujo&scaron;u teātri, kas patīk gan pieaugu&scaron;ajiem, gan bērniem. Ar tādu izrādi var uzjautrināt slimnieku gultiņā, var izklaidēt mazo ceļabiedru ceļojumā vai gaidī&scaron;anas reizē. Ar pirkstiem attēlojot dzejoli vai dziesmu, lieliski var attīstīt arī bērna valodu. Uzsverot grūtāk izrunājamās skaņas dzejoļa atskaņās (pieaugu&scaron;ais tās izrunā skaidri), bērns uzlabo artikulāciju, tā tiekot vaļā no valodas traucējumiem. Jo mazais jaunāks &mdash; jo vairāk viņ&scaron; centīsies atdarināt un rezultāti būs labāki. Ar pirkstu kustībām rotaļas veidā tiek trenēta sīkmotorika, netie&scaron;i veicinot bērna valodas attīstību. Pirkstu spēles &mdash; atdarinā&scaron;anai, vingrinā&scaron;anai, priekam un smieklam bērniem kopā ar vecākiem. Ineses Silinieces vāka grafiskais noformējums. <div class="descr">. <div class="img"><a class="off" rel="lightbox" href="http://www.jr.lv/objs/shop/978998438749 9.jpg"></a></div> <form class="hot" action="/en/veikals/prece/index.html;jsessionid=0C50043D146E9A 5957CA9E672416CBE7?shop_addtobasket=316866&a mp;a mp;shop_id=316866" accept-charset="UNKNOWN" enctype="application/x-www-form-ur lencoded" method="post"> <p>&nbsp;Grāmatas aprakstu sk. <a href="http://katalogs.bauskasrcb.lv/alise/alise3i.asp?opty=26&amp;ident=1217947&amp;catalogue=1&amp;P4=2">elektroniskajā katalogā.</a></p> <p><a href="http://katalogs.bauskasrcb.lv/alise/alise3i.asp?opty=26&amp;ident=1217947&amp;catalogue=1&amp;P4=2">&nbsp;</a></p> </form></div> </div>Thu, 12 Aug 2010 00:00:00 +0300