Bibliotēku portāls. Jaunumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Rendas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Rendas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43357&type=1IzstādeIzstāde "Ziemassvētkus gaidot"<p>Izstāde par&nbsp; Ziemassvētku tradīcijām, rotājumiem, dzeju...</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43356&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43356&type=1IzstādeIzstāde "Rakstniecei un esejistei Zentai Mauriņai - 120"<p>Tematiskā izstāde veltīta rakastnieces Zentas Mauriņas daiļradei.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43372&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43372&type=1PasākumsTikšanās ar žurnālisti izstādes "Zvanu stāsti" autori Vivantu Volkovu.<p>Vivantai Volkovai zvanu skaņas un to stāsti ir īpa&scaron;i tuvi. Viņa izpētījusi, ka zvaniem ir veltīti dzejoļi, dziesmas, par to likteņiem sacerētas teikas un leģendas, tiem pie&scaron;ķirti pat vārdi. Vācot materiālu grāmatai &ldquo;Latvijas dievnami&rdquo;, viņai bija iespēja uzkāpt neskaitāmos Latvijas baznīcu torņos, sadzirdēt katras baznīcas zvanu skaņas un iemūžināt zvanus fotogrāfijās.</p>Fri, 01 Dec 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42955&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42955&type=0<p>Rendas bibliotēkas vadītāja</p>KonkursiPiedalies konkursā “Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!”Lursoft sadarbībā ar Kultūras informācijas sistēmu centru ikvienu publisko bibliotēku lasītāju aicina piedalīties konkursā “Latvijai – 100. Domā! Izzini! Stāsti!” un laimēt noderīgas balvas – biļetes uz dažādiem kultūras pasākumiem un dāvanu kartes.Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43046&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=43046&type=1IzstādeGrāmatas "Latvijas dievnami" autores Vivantas Volkovas fotoizstāde "Zvanu stāsti"<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vai esat kādreiz, paceļot acis uz debesīm vai baznīcas torni, klausīju&scaron;ies zvanu skaņās? Un, ja vēl nodimd varens akords, tad trīsas skrien caur ķermeni un dvēseli... Bet īpa&scaron;i svētki sirdij - uzkāpt zvanu tornī un mēģināt pa&scaron;am likt ierunāties debesu pulksteņa mēlei! To piedzīvojusi, vēlējos kaut nelielos fotostāstos dalīties redzētajā un dzirdētajā.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vivanta Volkova</p>Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42952&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42952&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "11.novembris - Lāčplēša diena"<p>Lāčplē&scaron;a diena ir nacionālas jeb valstiskas nozīmes piemiņas diena par godu Latvijas brīvības cīņās kritu&scaron;ajiem varoņiem, kas ik gadu tiek svinēta 11. novembrī.</p> <p>Bermontiādes laikā, tas ir, 1919. gadā, 11. novembrī, Pārdaugavā Latvijas Bruņotie spēki sakāva Rietumkrievijas Brīvprātīgo karaspēku, gūstot uzvaru pār tā saukto Bermonta karaspēku. Gadu no gada pieminot &scaron;o zīmīgo Latvijas vēstures notikumu, tie&scaron;i 11. novembrī, Lāčplē&scaron;a dienā, tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji.</p> <p>Jāpiebilst, ka &scaron;ajā dienā tika nodibināts arī Lāčplē&scaron;a Kara ordenis ar devīzi &ldquo;Par Latviju&rdquo;, kas laikā no 1920. gada līdz 1940. gadam bija Latvijas valsts apbalvojums jeb, precīzāk, Latvijas augstākais militārais apbalvojums, kas tika pie&scaron;ķirts Latvijas armijas karavīriem, latvie&scaron;u strēlnieku pulku karavīriem, kā arī tiem ārzemniekiem, kuri piedalījās Latvijas Brīvības cīņās vai sekmēja un sniedza ieguldījumu Latvijas valsts nodibinā&scaron;anā. Lāčplē&scaron;a Kara ordeņa dibinā&scaron;anas diena bija arī diena, kad pirmo reizi tika atzīmēta Lāčplē&scaron;a diena, tomēr tolaik 11. novembris netika uztverts kā kritu&scaron;o karavīru piemiņas diena, bet gan kā Lāčplē&scaron;a kara ordeņa svētki. Neskatoties uz to, ka &scaron;is ordenis bija nodibināts jau 1919. gadā, pirmie 288 LKO kavalieri to saņēma tikai 1920. gadā.</p> <p>1921.gadā LKA pie&scaron;ķirts mūsu novadniecei, strēlniecei Līnai čankai</p>Mon, 06 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42953&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42953&type=1IzstādeIndras Grandavas rokdarbu izstāde<p>Rendenieces Indras Grandavas rokdarbi - tamborējumi.</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42954&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42954&type=1IzstādeRadošo darbu izstāde "Rudens krāsas"<p>Bērnudārza grupas "Mārīte" rado&scaron;o darbu izstāde "Rudens krāsas"</p>Wed, 01 Nov 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42862&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42862&type=1IzstādeBērnu literatūras karalienei, rakstniecei Astridai Lindgrēnei - 110<p>Karlsons, Pepija Garzeķe, Emīls&hellip; Kur&scaron; gan nezina &scaron;os brīni&scaron;ķīgos, labsirdīgos un palaidnīgos personāžus? Neskaitāmas paaudzes bērnu visā pla&scaron;ajā pasaulē ir izaugu&scaron;i ar &scaron;iem zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes radītajiem tēliem. Viņa nodzīvoja garu un piesātinātu dzīvi un ar savām grāmatām, &scaron;ķiet, dzīvos mūžīgi. &Scaron;ā gada 14. novembrī viņai apritētu 110 gadi.</p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42861&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42861&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Uzticības saldā nasta" Dramaturgam Paulam Putniņam - 80<p><strong>Pauls Putniņ&scaron;</strong> dzimis1937.&nbsp;gada 12.novembrī Reinkaļvos, Cēsu apriņķī ir latvie&scaron;u dramaturgs, publicists, politiķis.</p> <p>Absolvējis Latvijas Valsts konservatoriju. Strādājis par režisora palīgu un režisoru Dailes un Liepājas teātros. Kop&scaron; 1965. gada nodarbojās vienīgi ar dramaturģiju. Bija viens no populārākajiem 1970.&mdash;1980. gados iestudētajiem autoriem teātros. Dramatizējis tādus darbus kā A.Upī&scaron;a "Laikmetu griežos" un brāļu Kaudzī&scaron;u "Mērnieku laikus". Sarakstījis vairāk nekā 30 lugas, 25 no tam iestudētas profesionālajos un amatieru teātros.</p> <p>Par populārāko Paula Putniņa darbu tiek uzskatītas luga "Ar būdu uz baznīcu" (1987.), kas ieguva milzu popularitāti Tre&scaron;ās atmodas laikā un tika iestudētas gan profesionālajos, gan amatieru teātros. Tomēr viens no populārākajiem &scaron;īs lugas iestudēumiem tapis 1988. gadā Latvijas Nacionālajā teātrī ar aktrisi Antru Liedskalniņu galvenajā &ndash; teļkopes Mariannas Okolokolakas lomā. 1991. gadā tapa turpinājums &scaron;ai lugai "Ar Dievu pie zemes".</p> <p>Kop&scaron; 1970. gada P. Putniņ&scaron; ir Rakstnieku savienības un Teātra darbinieku savienības biedrs, savukārt no 1999. gada &mdash; Dramaturgu ģildes biedrs.1977. gadā saņēmis A. Upī&scaron;a balvu, 1987. gadā &mdash; Andreja Pumpura un Annas Brigaderes balvas.</p> <p>Latvijas neatkarības atjauno&scaron;anas laikā iesaistās politikā. Bija 5. 6. un 9. Saeimas deputāts.</p> <p>Izstāde Rendas bibliotēkā veltīta dramaturga daiļradei.</p>Tue, 31 Oct 2017 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42518&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42518&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Rudens vakariem - latviešu detektīvi"<p>Izstādē latvie&scaron;u autoru detektīvromāni.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42519&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42519&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Es ticu savai tautai". Rakstniecei Ingai Ābelei - 45<p>Izstāde veltīta rakstnieces Ingas Ābeles daiļradei - rakstnieces literārie darbi un literatūra par viņu.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42520&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42520&type=1IzstādeIzstāde "Lielākā oga - ķirbis"<p>Ķirbju pasaule ir ļoti pla&scaron;a, daudzveidīga un interesanta. Ķirbis citu dārzeņu vidū ir liels savdabis, īpatnis - viņ&scaron; visu laiku grib līst ārā no stingri botāniskiem rāmjiem, tiesa ne bez audzētāju piepalīdzē&scaron;anas.</p> <p>Izstādē gan dažadu &scaron;ķirņu ķirbji, gan literatūra par tiem - &scaron;ķirnēm, audzē&scaron;anu izmanto&scaron;anu.</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42090&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42090&type=1Rakstniece Dace Judina un Arturs Nīmanis ar literāri muzikālu programmu "Poētiskā kafejnīca"<p>Dace Judina raksta ironiski psiholoģiskus mūsdienu detektīvromānus, dzejas, esejas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>1. &bdquo;Tik vienkār&scaron;i&rdquo; (2010)<br />2. &bdquo;Tase melnas kafijas&rdquo; (2011)<br />3. &bdquo;Dīvainais Līgovakars&rdquo; (2012)<br />4. &bdquo;Ziemas blūzs&rdquo; (2013)<br />5. &ldquo;Mēnesis pie jūras&rdquo; (2014)<br />6. &ldquo;Siers otrajai pelītei&rdquo; (2015)<br />7. &ldquo;Divi. Pusnakts sarunas&rdquo; (dzejas-eseju krājums; 2015)<br />8. "Trīs klik&scaron;ķi līdz laimei" (2016)&nbsp;</p> <p>9. "Septiņi vakari" (2016)</p> <p>10. "Ceturtais kauliņ&scaron;" (2017)</p> <p>11. "Gredzens" (2017)</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42088&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42088&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Virši iezied atvasaru. Dzejniecei Lijai Brīdakai - 85"<p>Dzejnieces un rakstnieces Lijas Brīdakas daiļradei veltīta literatūas izstāde.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42089&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42089&type=1IzstādeMākslinieces Ivetas Fogeles grafikas darbu izstāde<p>Māksliniece Iveta Fogele 1984.gadā pabeigusi Teodora Zaļkalna Latvijas Valsts mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, kur ieguvusi grafikas specialitāta un mākslinieka grafiķa, pedagoga kvalifikāciju.</p> <p>No 1982.gada piedalījusies izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.&nbsp;</p> <p>Grafikas darbi izstādīti un atrodas privātkolekcijās Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, Polijā, Čehijā, Bulgārijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Vācijā, Austrijā, Francijā, ASV, Indijā, Ķīnā.</p> <p>Grafikas darbu&nbsp; filigrānais&nbsp; izpildījums ļauj atklāt oforta tehnikas smalkās nianses un daudzveidīgās iespējas.</p>Tue, 29 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42087&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42087&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Saule mūžam mana". Rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam - 140<p>"Jā. Visur man ir mājas.</p> <p>Es nonāku Neretā, Rendā, Laucē, Suntažos, Lazdonā vai Lubānā - visur man ir mīļi ļaudis priek&scaron;ā un mani gaida pazīstamas ēkas apsūnojo&scaron;iem jumtiem, laipni kūpo&scaron;iem skursteņiem. Es sastopu cilvēkus. Dažu no viņiem es redzu otru tre&scaron;u reizi. Bet arī tie, kurus ieraugu pirmo reizi, liekas man sen jau pazīstami, un pēc dažiem mirkļiem mēs jau esam tuvi paziņas.</p> <p>Visur man ir mājas"</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (J.Jaunsudrabiņ&scaron;. "Ar mak&scaron;ķeri.")</p> <p>&nbsp;</p> <p>Rakstnieka, dzejnieka un mākslinieka Jāņa Jaunsudrabiņa daiļradei veltīta izstāde sakarā ar autora 140. dzim&scaron;anas dienu.</p>Fri, 25 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41887&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41887&type=1IzstādeLiteratūras izstāde "Rakstniekam Paulu Koelju - 70"<p>&nbsp; Brazīlie&scaron;u rakstnieks Paulu Koelju dzimis 1947. gada 24.augustā Riodežaneiro. P.Koelju ir viens no visvairāk lasītajiem autoriem pasaulē.</p> <p>Vispopulārākais darbs " Alķīmiķis", tulkots 71 pasaules valodā, tā iekļūstot Ginesa rekordu grāmatā par visvairāk dzīva autora tulkoto darbu. Rakstnieks ir Francijas Goda leģiona ordeņa kavalieris, viņ&scaron; saņēmis Pasaules Ekonomikas foruma Kristāla balvu un citus prestižus starptautiskus godinājumus.</p> <p>&nbsp; Viņ&scaron; sarakstījis 29 grāmatas, no tām divi ir autobiogrāfiski darbi.</p> <p>Ļoti populāras ir atziņas jeb domu graudi no rakstnieka grāmatām, cilvēki tos izmanto visdažādākajos gadījumos &ndash; kāds, lai sevi nomierinātu, cits, lai atslābinātos un atrastu atbildi uz jautājumu, kuru pats nespēj rast.</p>Fri, 04 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41886&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41886&type=1IzstādeAijas Voitko adījumu izstāde<p>Rendenieces Aija Voitko adījumu izstāde - zeķes, cimdi, bērnu cepurītes, zābaciņi...</p>Tue, 01 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41755&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41755&type=2Judina DaceLatviešu literatūraGredzens<p>&nbsp;&nbsp; Sērijā &ldquo;Latvijas simtgades romāni&rdquo; iznākusi Daces Judinas otrā grāmata &ldquo;Gredzens&rdquo;.</p> <p>Katrīnas un Mārtiņa attiecības nonāku&scaron;as krīzes punktā, tomēr viņa piekrīt ielūgumam piedalīties lielajā rudens ražas talkā un Kalēju dzimtas saietā. Atradums iekustina neapturamu pagātnes notikumu lavīnu. Nekas nav tā, kā &scaron;ķitis no malas. Kalēju skapjos grab krietns pulks baismīgu skeletu, kas varētu atklāt gadu desmitiem un simtiem rūpīgi slēpto patiesību par varmācību, nodevību, alkatību, nāvējo&scaron;ām kaislībām un&hellip; arī par mīlestību</p>Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41754&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41754&type=2Lagzdiņa GunitaLatviešu literatūraSpēlītes<p>&nbsp;&nbsp; Septiņi stāsti par mīlestību, attiecībām un dzīves &bdquo;spēlītēm&rdquo; lasī&scaron;anai vasarā, pludmalē, atvaļinājumā un citos brīvos brīžos, kad negribas neko nopietnu, bet "tie&scaron;i tā, kā ir dzīvē".<br /><br />&nbsp;&nbsp; Gunita Lagzdiņa (1977) dzimusi Saldū, uzaugusi Rendā un Medzē, bet pēc filoloģijas studijām Liepājas Universitātē nu jau divas desmitgadespar savām mājām sauc vēju pilsētu Liepāju, kur strādā Lejaskurzemes reģionālajā laikrakstā &ldquo;Kursas Laiks&rdquo;. Stāstus raksta kop&scaron; 14 gadu vecuma, bet pla&scaron;ākai publikai rakstītais uzticēts 2002. gadā. Līdz &scaron;im vairāk nekā 20 stāstus jeb "spēlītes uz papīra", kā tos sauc pati autore, lasītāji iepazinu&scaron;i "Kursas Laika" lapaspusēs.</p>Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41753&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41753&type=2Vilkinsone ŠīnaĪru literatūraEs joprojām krītu<p>&nbsp;&nbsp; Apgāds &ldquo;Lietusdārzs&rdquo; izdevis vienu no vērtīgākajiem un aizraujo&scaron;ākajiem darbiem, kas pēdējos gados jaunajiem lasītājiem radīts īru literatūrā: <strong>&Scaron;īnas Vilkinsones</strong> romānu <strong>&ldquo;Es</strong> <strong>joprojām krītu&rdquo;.</strong> Tas vēsta par 16-17 gadus veciem jaunie&scaron;iem, kuriem skolā, mājās un visā savā dzīvē nākas risināt daudzas nopietnas problēmas.</p> <p>&nbsp;&nbsp; Aizraujo&scaron;ais romāns par Īrijas jaunie&scaron;iem atklāj interesantas at&scaron;ķirības salīdzinājumā ar&nbsp; Latvijas skolas dzīvi, bet galvenokārt vēsta par tur un te vienādi svarīgo: attiecībām ģimenē, varmācību, neprasmi atklāt citiem savas problēmas, greizsirdību, attieksmi pret seksu, drosmi rīkoties savas mīlestības vārdā, aizvainojumu un vēl, un vēl. Arī vissvarīgāko: mīlestību.&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autore ir iedziļinājusies vidusskolas vecuma jaunie&scaron;u domā&scaron;anas veidā, &nbsp;jūtu pasaulē un runas stilā un spējusi visu ticami atveidot. Svarīgi atzīmēt, ka viņa ir ļoti mūsdienīga un nevairās ne no vienas tēmas. Rakstniece nedod pilnīgas atbildes uz visiem jautājumiem, bet ar savu iejūtīgo stāstījumu sniedz lielu atbalstu lasītājiem. &nbsp;&Scaron;o romānu derētu izlasīt arī vecākiem, kuru bērni ir &scaron;ajā grūtajā dzīves posmā vai tuvojas tam.</p>Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41752&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41752&type=2Žuravska DzintraLatviešu literatūraIegūstot zaudēts, zaudējot iegūts<p>Romāns ir rakstīts par &scaron;odienas vissāpīgāko jautājumu par cilvēka izvēli, ko nosaka apziņa</p>Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41751&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41751&type=2Eniņa, VijaĀrstniecības augiVeselība pie mājas sliekšņa<p>Vija Eniņa ir farmācijas doktore, daudzu publikāciju un grāmatu autore, aktīva Latvijas Farmaceitu biedrības biedre un Grindeļa prēmijas laureāte; līdz 2011. gadam bija Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore.</p> <p>Grāmatā apskatīti 100 Latvijā populārākie, pieejamākie ārstniecības augi un to praktiskās pielieto&scaron;anas iespējas.</p> <p>Lasītājs uzzinās<br />* ko, kad un kā vākt, žāvēt un uzglabāt;<br />* kāda ir katra auga iedarbība un ķīmiskais sastāvs;<br />* kā un kādu problēmu risinā&scaron;anai lietot dažādas no augiem iegūtās drogas;<br />* cik dro&scaron;a ir katra auga izmanto&scaron;ana.</p> <p>Augu apraksti un krāsainās fotogrāfijas atvieglos augu atpazī&scaron;anu un noteik&scaron;anu dabā. Papildinformācijā dots drogu iedalījums farmakoterapeitiskajās grupās, sniegta ikdienā lietojamo zāļu tēju receptūra, drogu vāk&scaron;anas kalendārs un dati par drogu nožuvumu, uzglabā&scaron;anas ilgumu un dienas devu.</p>Wed, 12 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41705&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/rendas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41705&type=0<p>Rendas bibliotēkas vadītāja</p>Bērnu ŽūrijaIesaisties aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā!Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 ir sākusi darbu. Žūrijas darbā jau sesto gadu aicināti piedalīties vecāki.Tue, 04 Jul 2017 00:00:00 +0300