Bibliotēku portāls. Jaunumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Madonas novada bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Madonas novada bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41960&type=1Latvijai 100; Balsošana; Ainavu dārgumiKas Tevī atmodina nacionālo identitāti? Latvijas iedzīvotājus aicina noteikt 10 skaistākos Vidzemes ainavu dārgumus<p>No 15. augusta līdz 15. oktobrim vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikvienam Latvijas iedzīvotājam būs iespēja elektroniski balsot, izvēloties 10 skaistākās Vidzemes ainavas, tādējādi vienlaikus iesaistoties Latvijas ainavu dārgumu krātuves veido&scaron;anā. Balsotāji savas balsis varēs atdot vienu reizi, taču izvēlēties drīkstēs līdz pat 10, viņuprāt, skaistākos objektus katrā no reģioniem, tādējādi katra persona kopumā var nobalsot līdz pat 50 skaistākajām Latvijas ainavām. Pavisam iedzīvotāju vērtējumam nodotas 243 Latvijas ainavas, no kurām 50 ir Vidzemes pusei raksturīgas.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes koordinatore Vidzemē <strong>Dace Laiva</strong> norāda: <em>&ldquo; Aicinu iedzīvotājus balsojot mazāk pievērst uzmanību fotogrāfijas kvalitātei, bet vairāk pārdomāt konkrētas ainavas nozīmi un vērtību latvie&scaron;a dzīvē, cik ļoti konkrētā vieta vai objekts katrā no mums no jauna atdzīvina nacionālo identitātes sajūtu! Vietnē atradīsiet fotogrāfijas, kuras iesniegu&scaron;i mūsu pa&scaron;u iedzīvotāji, kuri pieteiku&scaron;i savus ainavu dārgumu &ndash; kāds objektu iemūžinājis ar fotoaparātu, kāds ar mobilā telefona palīdzību. &Scaron;is nav fotokonkurss, &scaron;is ir brīdis, kad nosakām Latvijas kanoniskās vērtības!&rdquo; </em></p> <p>&nbsp;</p> <p>No katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Jāpiebilst, ka par objektiem balsos arī īpa&scaron;a ekspertu padome, kuras sastāvā ir zino&scaron;i ainavu eksperti un organizāciju pārstāvji, kas saistīti ar latvie&scaron;u kultūras vērtību saglabā&scaron;anu un aktualizē&scaron;anu &ndash; piemēram, Latvijas Arhitektu savienība, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departaments, u.c.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;Līdzīgi, kā katra saņemtā balsotāja balss pārvērtīsies par vienu punktu, arī katrs no padomes locekļiem sniegs savu vērtējumu, un saņemtie punkti par katru objektu tiks summēti, lai noteiktu katra reģiona vērtīgākos 10 ainavu dārgumus. Paredzams, ka kopīgais vērtējums par katra reģiona nozīmīgākajiem 10 ainavu dārgumiem būs zināms novembra vidū.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau iepriek&scaron; ziņojām, ka Vidzemē mēne&scaron;a laikā tika pieteiktas 333 ainavas vai to elementi, atspoguļojot Latvijas iedzīvotāju sajūtu par tipisku Vidzemes ainavu. Nepārprotami, liels darbs veikts, lai visus pieteikumus izvērtētu, veiktu apkopojumu un noteiktu 50 vērtīgākās Vidzemes ainavas. Kā stāsta <strong>D. Laiva</strong>: <em>&ldquo;Tā kā Vidzemes sarakstā varējām piedāvāt ne vairāk kā 50 ainavas, liels un rūpīgs darbs tika veikts, klasificējot un apvienojot kādā konkrētā teritorijā pieteiktos ainavu elementus. Piemēram, tika apvienoti vairāki pieteiktie ieži Amatas upes krastos, tos ainavu dārgumu sarakstā nosaucot par Amatas upes ieleju &ndash; tādējādi ikviens iedzīvotāja norādītais ainavu dārgums tiek ņemts vērā, saglabājot informāciju par katru pieteicēju, kā arī apvienojot pieteikumā rakstīto informāciju par to, kāpēc &scaron;is ir unikāls Vidzemes ainavu dārgums.</em>&rdquo;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Lai saņemtu papildu informāciju, aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemē &ndash; Dace Laiva (<a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680) vai arī interesēties vietējā pa&scaron;valdības bibliotēkā.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Sun, 15 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42620&type=1izstādebērniemgrāmatu ilustrācijasSignes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde Madonas novada bibliotēkā<p><strong>&nbsp; No 12. oktobra līdz 5. novembrim Madonas novada bibliotēkā apskatāma Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde </strong><strong>&laquo;</strong><strong>Rudenī, kad zīles krīt, eju satikt tevi&hellip; tūlīt!</strong><strong>&raquo;</strong><strong> Laipni aicinām apmeklēt gan mazus, gan pieaugu&scaron;us bērnus! Ilustrācijas uzrunā ar savu latviskumu, sirsnīgumu, mākslinieces domās un iztēlē radīto pasauli. Ja uz izstādi plānojat nākt ar PII grupiņu vai skolēnu klasi, tad lūdzam pieteikties Bērnu literatūras nodaļā pa T.: 64821296, tā ir iespēja piedalīties tematiskā nodarbībās par ilustrētajām grāmatām, kas pieejamas Bērnu literatūras nodaļas krājumā un padarboties ar mākslinieces sagatavotiem uzdevumiem, balviņās saņemot arī viņas veidotas kartītes. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>&nbsp; &ldquo;Bērnu grāmatas ilustrācija bērnam ir pirmais iespaids par grāmatu, bet grāmatas ilustratoram tas ir veids kā izteikt sevi,&rdquo; tā Signe Ērmane.</em></strong><em> </em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp; </strong><strong>Māksliniece beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, kurā specializējusies grāmatu mākslā. Piedalās izstādēs kop&scaron; 1992. gada. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā notiku&scaron;as ilustrāciju izstādes J. Zvirgzdiņa grāmatai&nbsp;<em>Tobiasa blēņu stāsti&nbsp;</em>(2003) un&nbsp;<em>Tobiass dodas pasaulē</em>&nbsp;(2005). Piedalījusies grāmatu ilustrāciju triennālēs (Viļņā 1997., Tallinā 2003. un 2006. gadā, Serbijā 6. grāmatu ilustrāciju festivālā 2017. gadā). </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Par ilustrācijām U. Ausekļa grāmatai&nbsp;<em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu</em>, (R.:&nbsp;<em>Garā Pupa</em>, 2001) saņēmusi 1. vietu grāmatniecības konkursā&nbsp;<em>Skaistākā grāmata 2001</em>&nbsp;un Pastariņa prēmiju 2003. gadā. Kā māksliniece nominēta Gada balvai grāmatniecībā un Jāņa Baltvilka balvai 2007. gadā par J. Zvirgzdiņa grāmatu&nbsp;<em>Knorke, jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu </em>(R.: liels un mazs, 2007, saņēmusi Rietumu bankas speciālbalvu).</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Starptautiskajā Frankfurtes grāmatu gadatirgū Eiropas izglītības izdevniecību apvienība (<em>European Educational Publishers Group</em>) paziņoja rezultātus konkursam Labākā Eiropas mācību grāmata 2005. Divdesmit divu valstu konkurencē mācību grāmata 1. klasei&nbsp;<em>Mazā zīle: latvie&scaron;u valoda 1. klasei</em>&nbsp;(G. Andersone, V. Golubova, D. Ērgle, M. Filatova, I. Ikale, māksliniece S. Ērmane-Ļitvina. R.:&nbsp;<em>Zvaigzne</em>&nbsp;ABC, 2004) ieguva izcilības balvu sākumskolas grāmatu grupā.</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong>&nbsp; </strong><strong>Ilustrējusi vairāk nekā 40 grāmatu </strong><strong>&ndash; visvairāk dzejoļu grāmatu, tai skaitā arī mācību grāmatas. Aktīvs darbs sācies, kad 2001. gadā iepazinusies ar dzejnieku </strong><strong>Uldi Ausekli</strong><strong>. Viņa stāsta, ka abiem izveidojusies laba sadarbība vairāku gadu garumā. &laquo;Viņa dzejoļi ir gai&scaron;i un draiski, pilni līdzjūtības un mīļuma. Uldis rotaļīgi ceļo no viena grāmatas tēla pie nākamā, aizrauj sev līdzi un dzejolis pats manī sāk skanēt.&raquo; piebilst Signe. Pirmā grāmata, pie kuras abi strādāju&scaron;i, bija <em>Uz Klidziņu ar vienu koka zirdziņu . </em>At&scaron;ķirībā no klasiskajām grāmatām, &scaron;ai nebija taisnstūra malas. &laquo;Tas bija interesants uzdevums &ndash; ar ilustrācijām piepildīt lapu, izmantojot katru grāmatas līkumu, iesēdinot vietā gan kaķi, kur&scaron; met kūkumu, gan gārni, gan mammu un tēti,&raquo; atceras māksliniece. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; Vienas grāmatas ilustrē&scaron;anai nepiecie&scaron;ami kādi trīs mēne&scaron;i. Māksliniece stāsta, ka process ir fiziski nogurdino&scaron;s, jo tas ir mazkustīgs darbs mājās pie galda un ir speciāli jāplāno laiks fiziskām aktivitātēm.&nbsp;</strong></p> <p><strong>Lai grāmatā varētu atpazīt ,piemēram, bebru, kāds ir tā purniņ&scaron;, kādas ir kājas, ausis un aste māksliniece pēta enciklopēdijas, meklē attēlus internetā vai dodas uz dabas muzeju, ja var, tad skicē no dabas vai īsāk sakot ir vērīga un daudz ko iegaumē un patur prātā. Attēlojot cilvēkus, reizēm pozas un kustības imitē pati vai lūdz to darīt ģimenes locekļiem, pārsvarā tēli nonāk uz papīra skicējot un domājot par viņu noskaņojumu. Jura Zvirgzdiņa grāmatas &laquo;KNORKE! jeb Tobiass un Fufū meklē Mocartu&raquo; darbība risinās Austrijā, tāpēc zīmējumus ticamus palīdzēja radīt atmiņas no reiz piedzīvota ceļojuma Austrijā, kā arī fotogrāfes Māras Bra&scaron;manes iedotās Vīnes fotogrāfijas. Visvairāk māksliniecei patīk strādāt akvareļtehnikā,&nbsp; jo Mākslas akadēmijas laikā visvairāk lietotā tehnika bija tie&scaron;i akvarelis, bet ir tapu&scaron;as arī grāmatas, kas zīmētas ar parasto zīmuli, eļļas un pasteļu krītiņiem, ir arī datorgrafikas, kur patīk iespēja ieklāt viendabīgu laukumu, kā arī viegli pamainīt gan krāsu, ja kāda krāsu kombinācija neapmierina, gan pa&scaron;u zīmējumu. </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;Iznāku&scaron;as arī mākslinieces Signes Ērmanes veidotas un zīmētas aktivitā&scaron;u grāmatas bērniem. Piem.:&nbsp; <em>Mani pirmie 10 cipari</em> - palīgs, sperot pirmos soļus lielajā matemātikas pasaulē, grāmatas uzdevumus daudz jautrāk risināt, ja atvērsiet Ulda Ausekļa dzejoļu grāmatu <em>Bante un tante. 33 kartītes. Burti, bildes, vārdi 3 valodās (attēlu kartītes) &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>Signes Ērmanes ilustrēts mācību līdzeklis pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, kuri vēlas iemācīties dažādus vārdus latvie&scaron;u, krievu un angļu valodā. <em>Domā un dari! </em>(6-7 gadi)<em> </em>un<em> Domā un dari! </em>(4-5 gadi)<em> &ndash; </em></strong><strong> </strong><strong>krājumi, kuros apkopoti uzdevumi attīsta prātu un kopā ar Signes zīmējumiem palīdz labā noskaņojumā pavadīt vaļasbrīžus. </strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju no dažādiem avotiem apkopoja Sarmīte Radiņa</p> <p>&nbsp;</p> <p>Foto no bibliotēkas arhīva: Signe Ērmane Madonas novada bibliotēkā 2016. gada Grāmatu svētkos</p>Fri, 13 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42413&type=1izstādespasākumiAktivitātesMADONAS NOVADA BIBLIOTĒKAS AKTIVITĀTES OKTOBRA MĒNESĪ<p><strong>Oktobra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong><em>Tā ir savāda dzīves deja. Tā ir savāda dzīves dzeja /K. Skujenieks/ - </em>Eduardam Veidenbaumam 150<br /> <strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>Maizīt, mana bagātība, Maizīt, mana barotāja!<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10.&nbsp;</strong>&ldquo;Tā zeme, kas zem manām kājām, / Tā ir un paliks mana.&rdquo; &ndash; dzejniekam Andrejam Eglītim 105!</p> <p><strong>02.10. - 31.10.</strong> &ldquo;-atmiņām&nbsp; jau nav tādu &scaron;ķēr&scaron;ļu kā attālums&rdquo; &ndash; Rakstniekam, dzejniekam Arturam Gobam 85!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>02.10. - 31.10. </strong>&ldquo;Eirozona rīt&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> Oktobrī </strong>Signes Ērmanes bērnu grāmatu ilustrāciju izstāde.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>24.10. - 31.10.&nbsp; &ldquo;</strong>Apburtā zeme&rdquo; &mdash; Astridai Lindgrēnai - 110<strong><br /> <br /> </strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>9. &ndash; 15. oktobris </strong>UNESCO nedēļa:</p> <ul> <li><strong>7.oktobrī 11:00-13:00 </strong>Lelles &Scaron;arlotes 5. dzim&scaron;anas dienas svinības Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā.<strong></strong></li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>23. &ndash; 27. oktobris &ldquo;</strong>Brīvdienas bibliotēkā&rdquo; &ndash; grāmatu apskati, fragmenti no populārām animāciju filmām u.c.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong><br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /> </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ieeja bez maksas.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42432&type=1TikšanāsģrāmatasTikšanās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Raščevsku<p>11.oktobrī 13:00 Madonas novada bibliotēkā tik&scaron;anās ar grāmatas "Norakstītie" autori Ilgu Ra&scaron;čevsku, Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Madonas novada bibliotēkas projekta "Sarunas par grāmatām un literatūru Madonas reģionā" ietvaros.</p> <p>Ilga Ra&scaron;čevska (1963) dzimusi Latgalē, Maltā. Pēdējos 15 gadus strādājusi par sociālo aprūpētāju Rīgas 66. speciālajā vidusskolā un bērnu invalīdu aprūpētāju VSAC Teikas filiālē. Izaudzinājusi piecus savus bērnus un, kā pati saka, nedaudz palīdzējusi diviem aizbildniecības bērniem.</p> <p>&ldquo;Norakstītie&rdquo; ir Ilgas Ra&scaron;čevskas pirmais romāns &ndash; kaismīga debija, kurā autore dalās ar lasītāju patiesi izsāpētos stāstos un caur grāmatas tēlu likteņiem atklāj savu ilgajos darba gados gūto pieredzi.</p>Mon, 02 Oct 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42375&type=1UNESCO nedēļa 2017UNESCO nedēļa 2017<p>Mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē aktuāls kļūst jautājums par vērtībām, kas vieno un sniedz stabilitātes, piederības un sakņu izjūtu. Kultūras mantojuma saglabā&scaron;anai un nemitīgai tā pārradī&scaron;anai ir nozīmīga loma globālas, nacionālas un lokālas piederības sajūtas un identitātes meklējumos.</p> <p>&nbsp;</p> <div>Zinā&scaron;anas par savu vietējo un valsts daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu ir nenovērtējams resurss iedvesmai, inovācijām un attīstībai, tādēļ &scaron;ogad UNESCO nedēļas tēma ir &ldquo;Kultūras mantojums lietojumā&rdquo;. UNESCO nedēļa norisināsies no 2017. gada 9. līdz 15. oktobrim, un tās ietvaros UNESCO Latvijas Nacionālā komisija aicina pievērsties tēmām, kurās ikdienā saskaras materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, īpa&scaron;i izceļot kulinārā mantojuma nozīmi un tā sniegtās iespējas ilgtspējīga tūrisma veicinā&scaron;anai*.</div> <div>UNESCO nedēļas ietvaros ikviens interesents aicināts:</div> <div>- iepazīties ar Latvijas ēdiena gatavo&scaron;anas tradīcijām, pētīt kopīgās un at&scaron;ķirīgās iezīmes</div> <div>dažādos reģionos;</div> <div>- doties ciemos pie recep&scaron;u zinātājām/iem, dokumentēt un aprakstīt senas un ne tik senas receptes;</div> <div>- doties uz muzejiem, bibliotēkām un pētīt senās receptes, mēģināt tās pagatavot, kā arī dokumentēt un aprakstīt pagatavo&scaron;anas procesu;</div> <div>- starptautiskās izglītības akcijas &ldquo;Pasaules lielākā mācību stunda&rdquo; ietvaros analizēt, cik ilgtspējīgs un veselīgs ir tradicionālais ēdiens &scaron;odien.</div> <div>UNESCO nedēļas 2017 laikā apkopoto informāciju (tostarp gatavo&scaron;anas tradīciju aprakstus, unikālas, tradicionālas receptes, to pagatavo&scaron;anas procesu, fotoreportāžas) aicinām publicēt savā (vai iestādes, kuru pārstāvat) Facebook lapā vai blogā, pievienojot mirkļbirku #unesconedela2017 vai savas iestādes mājaslapā (nosūtot saiti uz materiālu e-pastā programmas@unesco.lv).</div> <div>Savukārt izglītības iestādes aicinātas iesaistīties Pasaules lielākajā mācību stundā un aizpildīt darba lapas, analizējot tradicionālos ēdienus. Pla&scaron;āk lasiet &scaron;eit: www.skolas.unesco.lv</div> <div>UNESCO īsteno kultūras mantojuma un izglītības programmas, lai sekmētu cilvēces mantojuma, pasaules atmiņas un vērtību aizstāvību. Viens no UNESCO darbības uzdevumiem Latvijā ir izcelt vērtības, lai stiprinātu valstiskumu un piederību, kā arī rastu jaunus veidus, kā par tām stāstīt sabiedrībai un sekmētu uz &scaron;īm vērtībām balstītu ilgtspējīgu attīstību.</div> <div>Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts simto dzim&scaron;anas dienu, izstāstīt Latvijas stāstu un veidot nākotnes Latviju.</div> <p>&nbsp;</p> <div>* 2017. gadu Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) pasludinājusi par Starptautisko ilgtspējīga tūrisma gadu, uzsverot tā nozīmi cilvēces attīstībā, tostarp nabadzības mazinā&scaron;anā, vides aizsardzībā, sievie&scaron;u un vīrie&scaron;u nodarbinātības veicinā&scaron;anā īpa&scaron;i t.s. attīstības valstīs.</div>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42365&type=1konkurssSkolēniskolaAinavu dārgumiSkolēnus visā Latvijā aicina piedalīties konkursā “Vidzemes ainavu dārgumus meklējot”<p>Latvijas simtgades aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt" ietvaros &nbsp;Vidzemes plāno&scaron;anas reģions sadarbībā ar Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parku Valmierā, Cēsu pils kompleksu, Nauk&scaron;ēnu muižu un Ārai&scaron;u arheoloģisko parku izsludina konkursu &ldquo;Vidzemes ainavu dārgumus meklējot&rdquo;, aicinot tajā piedalīties kla&scaron;u kolektīvus un audzinātājus no visas Latvijas.&nbsp; Skolēni aicināti vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> nobalsot par 10 skaistākajiem Vidzemes ainavu dārgumiem, iemūžinot balso&scaron;anas mirkli fotogrāfijā un to nosūtot konkursa organizatoriem līdz 15.oktobrim uz e-pasta adresi <a href="mailto:ainavudargumi@vidzeme.lv">ainavudargumi@vidzeme.lv</a></p> <p>&nbsp;Visi konkursa dalībnieki, kas būs izpildīju&scaron;i konkursa noteikumus, piedalīsies izlozē, kurā būs iespējams laimēt četras dažādas ekskursijas Vidzemē &ndash; izzino&scaron;u&nbsp; pastaigu Cēsu pils kompleksā, Ārai&scaron;u arheoloģiskā parka apmeklējums ar spēli &ldquo;Izlau&scaron;anās cauri gadsimtiem&rdquo; un Nauk&scaron;ēnu muižas apmeklējums un brauciens ar plostu pa Rūjas upi. Īpa&scaron;o specbalvu adrenalīna meklētājiem &ndash; pastaigu pa Taku kokos Sajūtu parkā Valmierā - dāvināsim klasei, kura būs iesūtījusi atraktīvāko balso&scaron;anas brīža fotogrāfiju. Visas četras balvu groza ekskursijas ir tikai daži no lieliskajiem Vidzemes galamērķiem, kurus būtu vērts apmeklēt zelta rudenī vai spirgtā pavasarī. Pla&scaron;āk ar balvu grozā eso&scaron;ajiem galamērķiem var iepazīties <a href="http://jauna.vidzeme.lv/upload/ainavu_dargumi/davanu_grozs_apraksts-ainavu-dargumi-vpr.pdf">&scaron;eit</a>.</p> <p>Ekskursiju uzvarētājus 18.oktobrī paziņosim Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona mājaslapā <a href="http://www.vidzeme.lv/">www.vidzeme.lv</a> un Facebook kontā <a href="http://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions">www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions</a>, kā arī sazināsimies ar laimīgajiem balvu saņēmējiem personīgi. Uzvarētājklases savus laimestus varēs izmantot līdz pat 2018. gada 31.maijam. (Transporta pakalpojumus nokļū&scaron;anai uz objektiem konkursa organizatori nenodro&scaron;ina).</p> <p>Konkursa organizatori vēlas mudināt bērnus un jaunie&scaron;us izzināt kultūrvēsturiskā mantojuma bagātības Latvijā, stiprināt savu piederību latvie&scaron;u tautai un vienlaikus saredzēt savu lomu mūsu bagātību saglabā&scaron;anā nākamajām paaudzēm.</p> <p>Atgādinām, ka vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> ikviens aicināts nobalsot arī par citiem Latvijas reģionu ainavu dārgumiem un , iespējams, vienlaikus radīsies laba ideja, kur &scaron;oruden vēl paviesoties!</p> <p>Konkurss izsludināts Latvijas simtgadei veltītas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; ietvaros, kuras laikā ikviens iedzīvotājs aicināts nobalsot par katra reģiona desmit skaistākajām ainavām, tādējādi paužot savu viedokli par to, kurām no Latvijas ainavām būtu jānonāk Latvijas ainavu dārgumu krātuvē. Atlasītās 10 ainavas no katra reģiona tiks&nbsp;<span style="font-size: 13.6px;">glabātas dārgumu krātuvē citām paaudzēm, tās ne tikai iemūžinot fotogrāfijās, bet papildinot ar atmiņu stāstiem, vēstures liecībām un senākiem fotomirkļiem.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p>Par konkursu VPR Facebook kontā lasiet <a href="https://www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions/photos/a.452445301472153.121480.154933674556652/1646232312093440/?type=3&amp;theater">&scaron;eit</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vair</strong><strong>āk informācijas:</strong> Dace Laiva, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a>; mob.t. 26566680.</p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42373&type=1konkursssacensībasskaļā lasīšanaPiedalies pirmajā nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensībā<p>Ja esi 11 vai 12 gadus vecs, esi drosmīgs un pārliecināts par sevi, Tev patīk izaicinājumi, tad nāc un piedalies pirmajā nacionālās &ldquo;Skaļās lasī&scaron;anas &rdquo; sacensībā un kļūsti par Lasī&scaron;anas čempionu un Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru!</p> <p>&nbsp;</p> <p>Latvijas Nacionālā bibliotēka uzsāk jaunu Skaļās lasī&scaron;anas sacensību.</p> <p>11 &ndash; 12 gadus veci skolēni (5.un 6.klase) visā valstī sāk gatavoties aizraujo&scaron;am pirmās kārtas konkursam savās skolās un bibliotēkās. Nīderlandē &nbsp;&scaron;ī sacensība notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu aizraujo&scaron;ā lasī&scaron;anas sacensībā.&nbsp;</p> <p>LNB Bērnu literatūras centra motivācija uzsākt jaunu lasī&scaron;anas kampaņu ir vēlē&scaron;anās iemācīt bērniem izvēlēties interesantu literatūru skaļai lasī&scaron;anai.&nbsp; Tā var būt gan &ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas&rdquo; grāmatu kolekcija, gan sen aizmirstas, labas grāmatas, gan tikko iznāku&scaron;i darbi.</p> <p>&nbsp;Madonas novada bibliotēka aicina&nbsp; ikvienu 5. un 6. klases skolēnu izvērtēt savu lasītprasmi, iepazīties ar&nbsp;<a class="aext" href="http://www.madona.lv/biblioteka/lv/box/files/lnbsacensibasnoteikumi_0.doc" target="_blank">sacensības noteikumiem&nbsp;</a>un iesaistīties vēl nebiju&scaron;ā projektā.</p> <p>&ldquo;Skaļajai lasī&scaron;anai&rdquo; var pieteikties individuāli vai visa klase, par to informējot reģiona koordinatoru pa t. 64821926, personīgi bērnu literatūras nodaļā vai sūtot vēstuli uz&nbsp;<a href="mailto:ligafili@inbox.lv">ligafili@inbox.lv</a>&nbsp;līdz 2017. gada 20.oktobrim.</p> <p>Mēs ceram, ka iesaistīsies ievērojams skaits dalībnieku. Un vai tas nav fantastiski, ja skolēns var sevi saukt par lasī&scaron;anas čempionu un konkurēt vietējā, reģionālā un varbūt pat valsts līmenī? Valsts fināla laikā tiks izvēlēts valsts lasī&scaron;anas čempions. Uz finālu&nbsp; tiks uzaicināta visa klase.</p> <p><br /><br /><em>Informāciju apkopoja:<br />&zwnj;Līga Fiļipova<br />&zwnj;Bērnu literatūras nodaļas vadītāja</em></p>Thu, 28 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42304&type=1Leļļu izstādeIneses Litauniks darināto leļļu izstāde<p>Vēl līdz septembra beigām Madonas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā apskatāma Ineses Litauniks darināto leļļu izstāde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Inese Litauniks dzīvo Lazdonā un strādā Lazdonas pirmsskolas izglītības iestādē par grupas &ldquo;Vāverēni&rdquo; skolotāju. Ilgus gadus bērnudārzā bijusi muzikālā audzinātāja. Brīvajā laikā patīk veidot un radīt. Tekstilleļļu gatavo&scaron;anu apguvusi pa&scaron;mācības ceļā.</p>Wed, 20 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42290&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsMēneša laikā par Vidzemes ainavu dārgumiem saņemtas 4016 balsis: vai tu jau nobalsoji?<p>Vislatvijas aktivitātes &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo; izsludinātā balso&scaron;ana jau ir pusē, un ikviens iedzīvotājs vēl mēnesi var sniegt savu vērtējumu, vietnē <a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a> izvēloties katra Latvijas reģiona 10 skaistākās ainavas, kuras viņaprāt spilgti raksturo konkrēto reģionu un ir nenovērtējama dabas bagātība, kas jāsaglabā nāko&scaron;ajām paaudzēm.&nbsp; Līdz 11.septembrim kopumā Latvijā jau saņemtas gandrīz 19&nbsp;500 balsis, no kurām 4016 balsis saņemtas tie&scaron;i par Vidzemes ainavām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dace Laiva</strong>, aktivitātes koordinatore Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā stāsta: <em>&ldquo; Vidzemes ainavas uz doto brīdi ir saņēmu&scaron;as otro lielāko balsu skaitu valstī &ndash; iespējams, pa&scaron;i vidzemnieki ir gana aktīvi, jo skaidri zina, kuras ir Vidzemei raksturīgākās ainavas. Nav &scaron;aubu, ka visas 50 ainavas, kas piedalās balsojumā ir unikālas un katrai ir savs stāsts, taču tie&scaron;i tāpēc aicinu ikvienu pa&scaron;valdības iedzīvotāju piedalīties balsojumā, jo tikai tā ir iespējams panākt, ka novada ainava iekļūs 10 labāko reģiona ainavu sarakstā un tiks iekļauta Latvijas Nacionālās bibliotēkas dārgumu krātuvē. Vienlaikus par katra reģiona ainavām balsos arī īpa&scaron;i izveidota ekspertu padome, tomēr iedzīvotāju viedoklis būs ļoti svarīgs!&rdquo; </em></p> <p><em>&nbsp;</em></p> <p>Jau iepriek&scaron; stāstījām, ka no katra reģiona 10 objekti, kas būs guvu&scaron;i visvairāk balsojuma punktu, tiks ievietoti Latvijas ainavu dārgumu krātuvē, un par katru no &scaron;iem objektiem tiks apkopota papildus informācija, vāktas vēstures liecības, atmiņu stāsti un senas fotogrāfijas. Tādējādi tiks atspoguļota ainavas mainība vairāku desmitu gadu griezumā. Latvijas simtgades jubilejas gadā &scaron;ie ainavu dārgumi tiks iemūžināti, pieaicinot profesionālus fotogrāfus.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar aktivitātes koordinatori Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā Daci Laivu&nbsp; (mob.t. 26566680, <a href="mailto:dace.laiva@vidzeme.lv">dace.laiva@vidzeme.lv</a> ) vai doties uz tuvāko pa&scaron;valdības bibliotēku.</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Par aktivitāti</strong></p> <p>Latvijas simtgades svinību ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, pa&scaron;valdību publiskajām bibliotēkām un&nbsp; plāno&scaron;anas reģioniem organizē aktivitāti &ldquo;Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve &ldquo;Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt&rdquo;&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tās mērķis - sekmēt kvalitatīvu un daudzfunkcionālu ainavu saglabā&scaron;anu, kas visā Latvijā uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti, veicina vietu, reģionu un valsts ekonomisko aktivitāti un atpazīstamību.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aktivitātes gaitā, iesaistot visas Latvijas iedzīvotājus, tiks apzināti Latvijas ainavu dārgumi - vietas un teritorijas laukos, ciemos un pilsētās, kuras tiek identificētas kā īpa&scaron;as Latvijas un tās reģionu vērtības, neatkarīgi no to pa&scaron;reizējā aizsardzības statusa un saglabātības pakāpes. Apzinot skaistākās un latvietim vērtīgākās ainavas, notiks arī to izvērtē&scaron;ana iekļau&scaron;anai Latvijas Kultūras kanonā &ndash; ikvienam no reģioniem un novadiem tas būs liels pagodinājums.</p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="http://www.ainavudargumi.lv/">www.ainavudargumi.lv</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Informāciju sagatavoja: </strong>Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plāno&scaron;anas reģionā, <a href="mailto:anita.abolina@vidzeme.lv">anita.abolina@vidzeme.lv</a>; mob.t. +371 29454752</p>Tue, 19 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42286&type=1balsošanaAinavu dārgumiSasparojamies un līdz 16.oktobrim balsojam par ainavu dārgumiem!<p>Vēl līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv līdz 15.oktobrim. Vietnē iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: ainavudargumi@varam.gov.lv).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>Informāciju apkopoja:</p> <p>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</p>Mon, 18 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42279&type=1pasākumsTikšanāsveselīgs dzīves veidsMēs esam tas, ko mēs ēdam<p>22.septembrī plkst. 16:00 Madonas novada bibliotēkā viesosies ārsts-gastroenterologs Hosams Abu Meri ar publisko lekciju - sarunu "Mēs esam tas, ko mēs ēdam".</p> <p>Hosams Abu Meri ir Libānas arābu izcelsmes Latvijas ārsts un politiķis. Uz dzīvi Latvijā pārcēlies 1993. gadā, lai studētu medicīnu. Strādājis dažādās medicīnas iestādēs par gastroenterologu, endoskopistu. Nodibinājis Arābu kultūras centru un Latvijas Libānas kultūras biedrību.</p> <p>Kop&scaron; 2006.gada strādā SIA Veselības centrs 4 par gastroenterologu, endoskopistu.</p> <p>Sarunas laikā Hosams Abu Meri stāstīs par veselīgu dzīvesveidu un ē&scaron;anas paradumiem. Kā ēdiens ietekmē mūsu veselību un kā dzīvot saskaņā un harmonijā ar savu ķermeni īpa&scaron;i &scaron;obrīd, kad tuvojas rudens.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Aicināti visi interesenti!</p>Fri, 15 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42243&type=1novadpētniecībaKonferenceŠodienas notikums – rītdienas vēsture<p><strong>2017. gada 20.-21. septembrī Madonā notiks&nbsp; bibliotēku novadpētniecības konference "&Scaron;odienas &nbsp;notikums &ndash; rītdienas vēsture"&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Bibliotēku darbs balstās uz noteiktām tradīcijām, attīstās, pielietojot&nbsp; inovācijas un tehnoloģiskos risinājumus,&nbsp; meklējot&nbsp; kultūras un citu nozaru saskarsmes punktus, krustpunktus, papla&scaron;inot kultūras robežas, veidojot, saglabājot un nodro&scaron;inot publisko pieejamību informācijai par &nbsp;unikālo lokālo kultūrvidi.</p> <p>&nbsp;Ar mērķi veicināt Latvijas bibliotēku novadpētniecības darbu, atmiņu institūciju sadarbību, jaunu darba virzienu attīstību, sniedzot profesionālu un emocionālu atbalstu&nbsp; bibliotēku novadpētniecības speciālistiem, iepazīstot Latvijas pilsētu un novadu kultūrvēsturi&nbsp; un bibliotēku novadpētniecības darbu 22 gadu laika intervālā kop&scaron; 1995. gada&nbsp; &scaron;ī būs 15. Latvijas &nbsp;bibliotēku novadpētniecības konference.</p> <p>Konferenci Madonas novada bibliotēkā&nbsp; atklās Madonas novada pa&scaron;valdības domes priek&scaron;sēdētājs A. Lungevičs, Latvijas nacionālās bibliotēkas direktors A. Vilks, Madonas novada bibliotēkas direktore&nbsp; I. Saulīte.</p> <p>Konferences jautājumu loks ietver kultūrvēsturiski nozīmīgus ziņojumus, Latvijas publisko bibliotēku novadpētniecības darba pieredzi, aktualitātes,&nbsp; jaunumus un ieceres nozares attīstībā, perspektīvos&nbsp; sadarbības&nbsp; risinājumus. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt&nbsp; Madonas novadu: noklausīties prezentācijas par to, ar ko lepojamies,&nbsp; kas paveikts, ko piedāvājam. Būs iespēja noklausīties Latvijas Valsts simtgades biroja&nbsp; informāciju, Latvijas Nacionālās bibliotēkas&nbsp; speciālisti runās par jaunākajiem&nbsp; projektiem un attīstības iespējām. Nozīmīga sadaļa konferences programmā atvēlēta Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba pieredzes&nbsp; ziņojumiem un prezentācijām.</p> <p>Konferences programmu Madonas novada bibliotēkā papildinās izbraukums uz Sarkaņu pagastu lai iepazītu tā kultūrvēsturisko mantojumu un darba pieredzi Sarkaņu bibliotēkā, Amatu skolā, Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priek&scaron;metu krātuvē Sarkaņos, profesora Bieziņa muzējā &nbsp;&bdquo;Dilmaņi&rdquo;.&nbsp; Būs iespēja sevi bagātināt tiekoties ar <em>Vērtumniekiem.</em></p> <p>Otrā dienā konference darbu turpinās Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja telpās.</p> <p>Konferencē&nbsp; piedalīsies&nbsp; aptuveni 100 bibliotēku speciālisti, interesenti un &nbsp;lektori.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Konferenci organizē Latvijas Nacionālā&nbsp; bibliotēka sadarbībā ar&nbsp; Madonas novada bibliotēku</p> <p>Konferenci atbalsta Madonas novada pa&scaron;valdība, Sarkaņu pagasta pārvalde.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēkas direktore Imelda Saulīte</p>Wed, 13 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42172&type=1pasākumigrāmataTikšanās ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci Madonas novada bibliotēkā<p><strong>Tre&scaron;die , 13. septembrī plkst. 13:00</strong> <strong>laipni aicinām uz tik&scaron;anos ar dzejnieci un prozaiķi Andu Līci, lai ieklaus</strong><strong>ītos viņas redzējumos un noskaņās pirms un pēc grāmatas &bdquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo; iznāk&scaron;anas.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="NoSpacing"><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Jaunā <strong>Andas Līces</strong> grāmata aicina mācīties dalīties: ceļā, vārdos, priekā &ndash; gan savā, gan viens otra priekā, apzinoties, ka <em>laikmets jau neaiziet, mēs to aiznesam. Katrs pa savai atlūzai.</em></p> <p>&nbsp; Autores redzējumi aicina domāt līdzi. Par mūsu mūžu &ndash; ceļu zem kājām: bērna piedzim&scaron;anu, asna sajūtu &scaron;ajā pasaulē, tad sakņu sajūtu, plaukstas sajūtu, rokām, kurām dzīvot ir tas pats, kas strādāt, mīlestības paisumu un bēgumu, atgrie&scaron;anos pagalmā, kur sākums. Par mirkļiem, kad kāds no tuvajiem cilvēkiem pārceļas mūžībā, bet mūsu atmiņā aizķeras tikai sīkumi no tā Visuma, ko viņ&scaron; nesa sevī. Par skatī&scaron;anos uz priek&scaron;u, ie&scaron;anu, ne stāvē&scaron;anu uz vietas, kad, <em>grantij čirkstot, ar mums sarunājas ceļ&scaron;</em>. Par spārnos cel&scaron;anos, lido&scaron;anu un nolai&scaron;anos uz zemes, kad <em>jāiemācās pats grūtākais -/ spārnus salocīt tā,/ ka tie nesalūst.</em>&nbsp;</p> <p>&nbsp; Paldies, ka grāmata iznākusi, jāteic <em>NT Klasika</em>, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Madonas, Cesvaines pa&scaron;valdībām un Sarkaņu pagasta pārvaldei. Lasītājiem tā būs pieejama novadu pa&scaron;valdību bibliotēkās.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong>Aicinām uz tik&scaron;anos ar autori!&nbsp;</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42174&type=1pasākumiDzejas dienasVārdu mūzika dara pasauli dzīvu<p><strong>Ceturtdien, 14. septembrī plkst. 17:30</strong> Madonas novada bibliotēkā laipni aicinām uz Dzejas dienu pasākumu &bdquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash; pie mums viesos <strong>dzejniece</strong> <strong>un mūziķe Elīna Līce</strong> un <strong>dziesminieks Uldis Kākulis.</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp; Lai pasaule atdzīvotos mūsos gaismā un stiprumā, nepiecie&scaron;ama gan sava daļa sievi&scaron;ķības, gan vīri&scaron;ķā spēka. Aicinām ieklausīties Elīnas un Ulda vārdu mūzikā.</p> <p>&nbsp; Dzejniece un mūziķe <strong>Elīna Līce</strong> (1979) &ndash; dziesminieces piedāvājumā: dzeja, autormūzika, dažādu tautu mūzika, ģitāra, stabule, balss. Viņa dzīvo Jūrmalā, ik pa laikam mēro ceļa domām bagāto attālumu uz Sarkaņu pagasta &bdquo;Ceļadomām&rdquo; mūsu novadā. Piedalās ar dzeju un mūziku saistītos pasākumos, Dziesminieku saietos &bdquo;Lielkrūzēs&rdquo;, Mūzikas un mākslas festivālā &bdquo;Bildes&rdquo;, Austras bērnu un savulaik arī rado&scaron;ās mājas &bdquo;Undīne&rdquo; aktivitātēs.</p> <p>&nbsp; Apgādā <em>Tapals </em>2009. gadā iznāca Andas Līces un Elīnas Līces dzejas grāmata &ndash; dubultportrets &bdquo;Tik tuvu pie&hellip;&rdquo;, kurā satikās divu dzejnieču &ndash; mātes un meitas, divu paaudžu dzīves redzējums.&nbsp;</p> <p>Elīnas jaunāko dzeju varam lasīt žurnālā &bdquo;Domuzīme&rdquo;, <em>Pieskāriena</em> lappusēs, top jauna dzejas grāmata, kuru veido smalki niansētas trauslas sievi&scaron;ķības un tanī pa&scaron;ā laikā dzīves gudras sievietes dzeja. &bdquo;Kamēr man būs/ kaut viens uzrakstāms vārds,/ sajutī&scaron;u sevi/ eso&scaron;u.&rdquo; &ndash; tā Elīna.</p> <p>&nbsp; <strong>Uldis Kākulis</strong> (1975) &ndash; dziesminieks, patriots ar stingru pārliecību: &bdquo;Tautai ir jādod varējums, gribē&scaron;ana, drosme, mugurkauls, lepnums par to, kas esam, lepnums, ka esam. Jādod un jāatdod spēks, kur&scaron; ir mūsos!&rdquo; Viņ&scaron; ir Latvijas Dziesminieku saietu dvēsele, r/a <em>Zvani</em> balss, Mūzikas un mākslas festivāla &bdquo;Bildes&rdquo; dalībnieks.</p> <p>&nbsp;&bdquo;Ja es kaut kur eju, tad vienkār&scaron;i eju, bet, ejot pa Latvijas zemi, es redzu zāli, smilgas, krūmus, kokus - esmu viens vesels ar to smilgu, peļķi vai ezeru, tādas ir manas sajūtas!&rdquo; &ndash; tā Uldis intervijā ar S. Vanzoviču.</p> <p>&nbsp; Apmeklētājiem noteikti atmiņā Ulda spēcīgā, varenā balss L. Briedim veltītajās Dzejas dienās Madonas novada bibliotēkā 2014. gadā un Ulda dziedātā &ldquo;&Scaron;ūpuļdziesma mātei&rdquo;: (<em>Ej, māmiņ, zālē, ej, akmenī</em>&hellip;) ar mūsu novadnieka vārdiem.&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong><strong style="font-size: 13.6px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong><span style="font-size: 13.6px;">Aicinām uz tik&scaron;anos, lai noskaņu krāsas piedzimst vārdos! &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp; 14. septembrī 15:10</strong> <strong>Madonas Pilsētas vidusskolā laipni aicinām ņemt dalību Dzejas dienu pasākumā raksto&scaron;os un muzicējo&scaron;os Madonas skolu vecāko kla&scaron;u audzēkņus, viesos dzejniece un dziesminiece Elīna Līce un dziesminieks Uldis Kākulis.</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Informāciju sagatavoja: Sarmīte Radiņa</p>Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=42171&type=1izstādespasākumiDzejas dienasAKTIVITĀTES SEPTEMBRA MĒNESĪ<p>Septembra mēnesī aicinām apmeklēt Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos pasākumos, aplūkotu izstādes un izvēlētos izdevumus, kuri noderēs mācībām, darbam, atpūtai vai hobijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Sirds gadalaiki&rdquo; - Lijai Brīdakai 85<br /><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&ldquo;</strong>Ar vārdiem uzgleznot - Tā tikai dzejnieks prot&rdquo; /N.Geki&scaron;s/.<br /><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;Sapņu tēja no māla krūzes&rdquo; &ndash; keramiķim Jānim Seikstam 70!<br /><br /><strong>ESIP<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;</strong>&nbsp;&ldquo;Digitālais laikmets&rdquo;.<br /><strong><br />Konferenču zālē<br />01.09. - 17.09.</strong>&nbsp;ceļojo&scaron;ā izstāde &bdquo;Arvien cie&scaron;āka savienība. Romas līgumu mantojums mūsdienu Eiropai&rdquo;.<br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /></strong><strong>01.09. - 30.09.&nbsp;&nbsp;</strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /><br /></strong></p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p><strong>13.septembris: 11:00&nbsp;</strong>Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas Madonā</p> <p><strong>13.septembris: 13:00&nbsp;</strong>tiekamies ar Andu Līci un ielūkojamies viņas jaunajā redzējumu un dzejas grāmatā &ldquo;Paldies, ka uzmodināji!&rdquo;</p> <p><strong>14.septembris:&nbsp;</strong>Dzejas dienas &ldquo;Vārdu mūzika dara pasauli dzīvu&rdquo; &ndash;&nbsp;<strong>17:30</strong>&nbsp;pie mums viesos Elīna Līce un Uldis Kākulis.</p> <p><strong>20.</strong>&nbsp;<strong>- 21.septembris:&nbsp;</strong>Bibliotēku novadpētniecības konference &ldquo;&Scaron;odienas notikums &ndash; rītdienas vēsture&rdquo;.</p> <p><strong>26.septembris:</strong>&nbsp;Eiropas valodu diena &ldquo;ES un 24 valodas.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><br />Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Fri, 01 Sep 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41945&type=1Ainavu dārgumi; Latvijas simtgade; BalsojumsLīdz 15.oktobrim nobalso par ainavu dārgumiem!<p>No &scaron;ī gada 15.augusta līdz 15.oktobrim aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv nobalsot par saviem ainavu dārgumiem.</p> <p>Noslēdzoties Latvijas simtgades pasākuma "Reģionu dienas" aktivitātes "Dāvana Latvijai - elektroniska ainavu dārgumu krātuve "Latvijas ainavu dārgumi vakar, &scaron;odien, rīt"" pirmajam posmam, saņemti 928 pieteikumi, no kuriem ar balsojuma palīdzību tagad jāizvēlas skaistākās un ainaviskākās Latvijas vietas.</p> <p>Balsojuma forma būs pieejama tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv no &scaron;.g. 15.augusta līdz 15.oktobrim. Vietnē būs iespējams balsot par ainavu dārgumiem katrā no pieciem plāno&scaron;anas reģioniem - Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas reģiona. No katra reģiona saraksta balsotāji varēs izvēlēties līdz 10 ainavu dārgumu objektiem par kuriem nodot savu balsi.</p> <p>Aktivitātes tre&scaron;ais posms sāksies &scaron;.g. 10.novembrī un tajā tiks vāktas sabiedrības atmiņas, stāsti un vēsturiskie fotoattēli par balsojuma un ainavu ekspertu vērtējuma rezultātā izvirzītajiem 50 Latvijas ainavu dārgumiem.</p> <p>Detalizēts aktivitātes izklāsts un nolikums ir atrodams tīmekļa vietnē www.ainavudargumi.lv.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Telpiskās plāno&scaron;anas departamentu (tel. 67026553; e-pasts: <a href="mailto:ainavudargumi@varam.gov.lv">ainavudargumi@varam.gov.lv</a>).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kontaktpersona no Vidzemes plāno&scaron;anas reģiona: Dace Laiva (dace.laiva@vidzeme.lv) tel.: 26566680</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Informāciju apkopoja: </em></p> <p><em>Daiga Poča-Lapiņa, ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</em></p>Tue, 15 Aug 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41848&type=1izstādesAktivitātes augustā<p><strong>Gaidām Jūs bibliotēkā augusta mēnesī, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai mājās.</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong>Abonementā</strong><br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Radī&scaron;anas brīnums&rdquo;- Literatūrzinātniecei, rakstniecei Saulcerītei Viesei &nbsp;85.<br /> <strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>"Baltā, zaļā grāmatā ierakstītais" - Jānim Jaunsudrabiņam &nbsp;140.<br /> <br /> <strong>Uzziņu lasītavā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: - &ldquo;-par daudz ko brīnos un daudz kam ticu. Varbūt tāpēc nejūtos vecs.&rdquo; &ndash; aktierim Gunāram Placēnam 90!<br /> <br /> <strong>ESIP<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong> &ldquo;Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;.<br /> <strong><br /> Konferenču zālē<br /> 01.08. - 31.08.</strong>&nbsp;Izstāde "STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde", kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.<br /> <br /> <strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /> </strong><strong>01.08. - 31.08.&nbsp;</strong>&ldquo;Kas cilvēks ir bez Dzimtenes?&rdquo; - Jānim Jaunsudrabiņam - 140.&nbsp;</p> <p><strong>01.08. - 31.08.&nbsp; </strong>&ldquo;Viss sākas no ābeces&rdquo;.<strong><br /> <br /> <br /> Laipni aicinām ikvienu interesentu!</strong></p>Mon, 31 Jul 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41622&type=1izstādes bibliotēkāMākslas izstādesAKTIVITĀTES JŪLIJĀ<p>Gaidām Jūs bibliotēkā arī vasaras mēne&scaron;os, lai izglītotos, aplūkotu izstādes, kā arī izvēlētos sev tīkamus izdevumus līdzņem&scaron;anai uz mājām.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>IZSTĀDES</strong></p> <p><strong><br /></strong></p> <p><strong><em>Abonementā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&rdquo;Obligātā lasāmviela atvaļinājuma laikā pie jūras, laukos vai uz balkona terases&rdquo;</li> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>&ldquo;Dārza, lauka, meža veltes burciņā&rdquo;</li> </ul> <p><strong><em>Uzziņu lasītavā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Izstāde novadniekam &ndash; 2017.gada jubilāram: &ldquo; - svētceļnieks esmu, dvēseles skaidrots, dvēseles balts&rdquo; &ndash; Dzejniekam, komponistam Imantam Vanagam 90!!<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>ESIP</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. - 31.07. plkst. 10:00-18:00 </strong>Tematiskā izstāde<strong> &ldquo;</strong>Igaunija - ES prezidējo&scaron;ā valsts&rdquo;<strong>&nbsp;</strong></li> </ul> <p><strong><em>Konferenču zālē</em></strong></p> <ul> <li><strong>01.07. plkst. 9:00-15:00 &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00</strong> &ldquo;STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde&rdquo;, kas eksponēta sadarbībā ar Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību.</li> </ul> <p><strong><em>Bērnu literatūras nodaļā</em></strong></p> <ul> <li><strong>03.07. &ndash; 31.07. plkst. 10:00-18:00<em> </em></strong>&ldquo;Sapņu saliņa&rdquo; - Jāzepam Osmanim &ndash; 85<em></em></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>PASĀKUMI</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>2017.gada 18.-19. jūlijā</strong> Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 20.saiets &ndash; konference &ldquo;Esam ieausti raksti savā valodā, zemē un novadā&rdquo;</p> <p><em>* &Scaron;ogad konferenci organizē Madonas novada bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļu.</em></p>Thu, 22 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41608&type=1izstādesmākslas darbiSTUDIJAS 4 M pirmā darbu izstāde Madonas novada bibliotēkā<p>22.jūnijā plkst. 15:00 Madonas mākslas mīļotāju grupai īpa&scaron;s notikums &ndash; pirmā darbu izstāde, kas tiks atklāta Madonas novada bibliotēkas Konferenču zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Grupa savu darbību uzsāka pērnā gada rudenī, kad atsaucoties Madonas mākslas skolas atbalsta biedrības aicinājumam, gleznot ceturtdienu rītos un vakaros pieteicās vairāki Madonas pilsētas un novada mākslas mīļotāji.</p> <p>Gada griezumā māksla iepazīta strādājot Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas telpās Kristīnes &Scaron;ulces vadībā.</p> <p>Noslēdzot pirmo darbības gadu izveidota izstāde Madonas novada bibliotēkā.</p> <p>Izstādē piedalās darbu autori - Skaidrīte Bērziņa, Linda Ļulēna, Rigonda Pinka, Inese Elekse, Santa Jaujeniece, Vēsma Dumberga, Larisa Pogule, Rudīte Smudze, Līga Dzene, Rihards Jagmanis.</p> <p>Studija 4 M &ndash; sevī ietver saīsinājumu ar četriem M &ndash; mēs Madonas mākslas mīļotāji. Mākslas mīļotāji, cilvēki kuri vēlas izmēģināt,&nbsp; ko jaunu,&nbsp; izteikt savu krāsu pasaules redzējumu un sajūtas mākslā.</p> <p>Aicināti visi interesenti, uz izstādes atklā&scaron;anu Madonas novada bibliotēkas 2. stāva zālē.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Madonas mākslas mīļotāju grupas vadītāja</em></p> <p><em>Kristīne &Scaron;ulce</em></p> <p><em>28615694</em></p>Mon, 19 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41517&type=1pasākumsAstroloģijaPirtsLīgo svētkiEs mēģinu sakārtot sevi<p>&nbsp; &Scaron;ogad Madonas novada bibliotēkas organizētā pasākumu cikla &bdquo;Kā labāk dzīvot starp savējiem?&rdquo; 3. tik&scaron;anās &ldquo;Es mēģinu sakārtot sevi&rdquo; notiks bibliotēkā <strong>otrdien, 20. jūnijā 17:00</strong>.&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;Aicinām apmeklētājus pirmssvētku laikā tikties ar astroloģi <strong>Danutu Kiopu</strong> un pirts meistaru <strong>Vilni Lejnieku</strong>.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz laipni aicinām ikvienu, kam saisto&scaron;as &scaron;ķiet izvēlētās sarunu tēmas, kas aizdomājas par to, kā pa&scaron;iem rast mieru ikdienā, sakārtot domas, savu ķermeni, nelaist klāt nevajadzīgas intrigas, nenest pāri darījumus un rūgtumu sev pičpaunā un liekties zem to svara.&nbsp;</p> <p>&nbsp; Kopā ar Danutu mēģināsim saprast, ko sadzirdēt priek&scaron;ā teiktajos Zvaigžņu čukstos,&nbsp; vai tās ir mūsu iespējas vai nolemtība. Vai mūsu veselības recepte slēpjas dzim&scaron;anas datumā? Cik svarīga ir tuvu cilvēku savstarpējā mijiedarbība, lai mēs justos labi.</p> <p>&nbsp; Pirts &ndash; tā esot laimes dalī&scaron;ana. Varbūt īstākais laiks par to parunāt, tad Saulgriežos izbaudīt īstu pirts piedzīvojumu. Par Pirts skolu, pirts meistara praksē gūto, par pirts rituālu daudzveidību, smalkajām niansēm, kas izkopjamas un varbūt arī kā dāvanas saņemtas, uzrunājām ar mums dalīties Vilni Lejnieku. Kādā intervijā viņ&scaron; stāsta: &ldquo;Līdz Pirts skolai pirti uztvēru kā fizisku attīrī&scaron;anos &ndash; ieej, izkarsējies un esi tīrs. Bet man iemācīja saprast, ka pirtī ir iespējams attīrīties arī garīgi. Pirts jēga ir darīt cilvēkus laimīgus.&rdquo; Vilnis ir arī reiki meistars un dziednieks. Ieklausīsimies un ļausimies, lai svētkiem veram durvis sevī sakārtoti, tad rotājam savu sētu, pinam vainagus un kuram Jāņu ugunskurus.</p> <p>&nbsp; Pirmajā tik&scaron;anās reizē par tēmu &bdquo;Es un mana veselība&rdquo; ar klausītājiem domās dalījās SIA &bdquo;Madonas slimnīca&rdquo; valdes priek&scaron;sēdētājs Artis Stuburs un zobārsts Kristaps Vidžis. 2. tik&scaron;anās: &bdquo;Es mēģinu saprast savu bērnu&rdquo; bija pulcinājusi kopā interesentus, lai uzmanīgi klausītos un kopā darbotos ar skolas un ģimenes psiholoģi Inesi Vaniņu un PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāju Gitu Lancmani, &nbsp;pirmskolas skolotāju Sandru Pulksteni.</p> <p>&nbsp; Ieklausījāmies bērnu attīstības at&scaron;ķirīgajās niansēs dažādos vecumposmos, mēģinājām uz pasauli paraudzīties no mazuļu skatu punkta, saprast, ko mums pieaugu&scaron;ajiem vajadzētu darīt citādāk, lai saprastos ar savu bērnu.&nbsp; Par niķiem un stiķiem veikalos un citās sabiedriskās vietās, par gulē&scaron;anu vai negulē&scaron;anu savā istabā, par dro&scaron;ības sajūtu bērnam, par ātrajām dusmām un bērna garastāvokļa maiņām&nbsp; - par to visu un daudzām citām niansēm veidojās saruna ar psiholoģi Inesi Vaniņu.</p> <p>&nbsp; PII &ldquo;Priedīte&rdquo; vadītāja Gita Lancmane mūs iepazīstināja ar Dabas vides estētikas aizrautīgo piedāvājumu viņas vadītajā bērnudārzā &ndash; darboties bērniem ar siltām smiltīm, ļaujoties dabiskām sajūtām. Spēt nomierināties, rast prieku darbojoties. Tā ir iespēja mēģināt uzzināt vairāk par bērnu jau no pirmajiem priek&scaron;statiem: vai viņ&scaron; smiltis ar rociņām tuvina sev, vai gluži pretēji &ndash; stumj no sevis projām. Uz &scaron;āda veida nodarbībām PII &ldquo;Priedīte&rdquo;, gan&nbsp; pēc iepriek&scaron;ēja pieteikuma, varē&scaron;ot doties arī citi bērni, ne tikai viņu bērnudārziņa audzēkņi.</p> <p>&nbsp; &Scaron;oreiz pasākuma apmeklētājiem bija iespēja pa&scaron;iem padarboties ar krāsainām smiltīm. Veidot gan apsveikumus, gan aproces, gan monogrammas mums līdzēja pirmskolas skolotāja Sandra Pulkstene. Paldies pasākuma dalībniecēm par interesanto tik&scaron;anos un mums atvēlēto laiku.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp; <strong>Laipni gaidām Madonas novada bibliotēkā &ndash; 20. jūnijā 17:00!</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: 13.6px;"><em>Sarmīte Radiņa &ndash; Madonas novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre</em></span></p>Tue, 06 Jun 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41409&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41409&type=1izstādespasākumsBrīvdabas pasākumiAktivitātes jūnijā<p>Aicinām ikvienu interesentu jūnijā uz Madonas novada bibliotēku, lai iesaistītos tās organizētajos pasākumus un aplūkotu eksponētās izstādes.</p> <p>&nbsp;</p> <div><strong>IZSTĀDES</strong></div> <p><strong>Abonementā</strong><br /><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>"Sirds grāmatas par mums" Ērikam Ādamsonam 110<br /><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>"Līgo saule, līgo bite | Pa lielo tīrumiņu | Saule sienu kaltēdama, | Bite ziedus lasīdama"<br /><br /><strong>Uzziņu lasītavā<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Izstāde novadniekam - 2017.gada jubilāram: "Krāsu un mūža raksti" - Māksliniekam Gunāram Krollim 85!<br /><br /><strong>ESIP<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Tematiskā izstāde &ldquo;Erasmus 30!&rdquo;<br /><strong><br />Konferenču zālē<br /></strong><strong>01.06. - 16.06.</strong>&nbsp;Izstāde "Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos", kas tapusi sadarbībā ar Latvijas Privāto un vēsturisko ēku asociāciju, kā arī biedrību Latvijas Piļu un muižu asociācija;<br /><strong>22.06. - 30.06.&nbsp;</strong>Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde<br /><br /><strong>Bērnu literatūras nodaļā<br /></strong><strong>01.06. - 30.06.</strong>&nbsp;"Kad gads sāk griezties uz otriem sāniem, klāt līgo vakars, klāt arī Jāņi" (A.Bergmanis)<br /><br /></p> <div><strong>PASĀKUMI</strong></div> <p>&nbsp;</p> <div>Madonas novada bibliotēka un Europe Direct informācijas centrs aicina<br /><strong>2.jūnijā no pulksten 10:00 līdz 13:30&nbsp;</strong>piedalīties brīvdabas pasākumā ģimenēm "ES zaļai Latvijai"</div> <p>Pasākuma programmā:<br /><strong>pulksten 10:00&nbsp;</strong>pasākuma atklā&scaron;ana;<br /><strong>no pulksten 10:30&nbsp;</strong>gaisa balona groza apskate;<br /><strong>pulksten 10:30 - 13:00&nbsp;</strong>aktivitātes ģimenēm&nbsp; &ldquo;ES zaļai Latvijai&rdquo;:&nbsp;<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Meža ABC - aktivitātes par meža tēmu kopā ar Danutu Kiopu no Meža konsultāciju pakalpojumu centra apmācību centra &ldquo;Pakalnie&scaron;i&rdquo;.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dabas aptieka - iepazī&scaron;anās Stafecku ģimenes bi&scaron;u saimi no z/s &ldquo;Kalna Maru&scaron;kas&rdquo; un iejusties bitenieka arodā.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Zaļās sajūtas - iespēja izstaigāt sajūtu taku dažādām maņām.<br />&bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Ēdam zaļi - atjautības spēle, kurā jāatpazīst dabas veltes.<br /><strong>pulksten 13:00&nbsp;</strong>noslēgums ar Zaļo zupu.<br /><br /><strong>Uz pasākumiem un izstādēm laipni aicinām ikvienu interesentu!<br /></strong>Ieeja bez maksas.</p>Wed, 24 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41344&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41344&type=1Pilsētas svētkiBrīvdabas pasākumipasākumi ģimenēmMadonai-91Brīvdabas pasākums ģimenēm “ES zaļai Latvijai”<p>2.jūnijā no 10:00 līdz 13:00 zaļajā zonā pie Madonas novada bibliotēkas notiks brīvdabas pasākums ģimenēm "ES zaļai Latvijai".</p> <p>&nbsp;</p> <p>Jau 7.gadu Madonas pilsētas svētku ietvaros zaļajā zonā pie Madonas novada bibliotēkas tiek rīkotas brīvdabas aktivitātes ģimenēm, pulcinot simtiem lielu un mazu pilsētas svētku svinētāju.</p> <p>&Scaron;ī gada pasākuma laikā būs unikāla iespēja tuvumā apskatīt gaisa balona grozu; iesaistīties aktīvās nodarbībās par meža tēmu kopā ar Danutu Kiopu no Meža konsultāciju pakalpojumu centra apmācību centra &ldquo;Pakalnie&scaron;i&rdquo;; iepazīties ar Stafecku ģimenes bi&scaron;u saimi no z/s &ldquo;Kalna Maru&scaron;kas&rdquo; un iejusties bitenieka arodā; izstaigāt sajūtu taku dažādām maņām un izspēlēt atjautības spēli, kurā jāatpazīst dabas veltes. Bet svētku noslēgumā visi kopā baudīsim Zaļo zupu.</p> <p>Visas brīvdabas pasākuma aktivitātes tapu&scaron;as &ldquo;Europe Direct&rdquo; projekta ietvaros.</p> <p>Gaidīsim ikvienu svētku svinētāju!&nbsp;<br /><br />&zwnj;<br /><em>&zwnj;Informāciju sagatavoja:<br />&zwnj;Daiga Poča-Lapiņa<br />&zwnj;ES informācijas un uzziņu lasītavas vadītāja</em></p>Fri, 19 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41341&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41341&type=1pasākumiMuzeju naktsAktivitātesMuzeju nakts aktivitātes bibliotēkā<p>Laipni aicinām Madonas novada bibliotēkā 20.maijā paviesoties Muzeju naktī! Tradicionāli atbalstām savus kaimiņus un piedāvājam savas aktivitātes. Bibliotēkas Muzeju nakts programmu skatīt afi&scaron;ā.</p> <p>&nbsp;</p>Sat, 13 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41186&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41186&type=1izstādespasākumiMadonas bibliotēkā – tikšanās ar Arti Pabriku un fotostāsta par Latvijas muižām atklāšana<p>26. maijā pulksten 14:00 Madonas bibliotēkā Skolas ielā 12 notiks tik&scaron;anās ar Eiropas Parlamenta deputātu, biju&scaron;o Latvijas ārlietu un aizsardzības ministru Arti Pabriku; pēc tik&scaron;anās bibliotēkas telpās tiks atklāta izstāde &ldquo;Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tik&scaron;anās tēma - &ldquo;Latvija un Eiropa 21. gadsimta izaicinājumu priek&scaron;ā&rdquo;, kurā A.Pabriks stāstīs par aktualitātēm Eiropas Savienībā, to ietekmi uz Latviju, kā arī uzklausīs iedzīvotāju jautājumus. &ldquo;&Scaron;obrīd Eiropas Savienība sastopas ar virkni izaicinājumu, kuri visi atstāj ietekmi uz Latviju, jo esam ES sastāvdaļa &ndash; migrācija, Lielbritānijas izstā&scaron;anās no savienības, ekonomiskā stagnācija ir tikai dažas no problēmām, uz kurām jāmeklē risinājumi,&rdquo; norāda A.Pabriks.</p> <p>Pēc diskusijas ar iedzīvotajiem A.Pabriks atklās&nbsp; fotoizstādi, kas tapusi sadarbībā ar&nbsp;<em>Latvijas Privāto un vēsturisko ēku asociāciju,</em>&nbsp;kā arī biedrību&nbsp;<em>Latvijas Piļu un muižu asociācija.</em></p> <p>Fotoprojekts iekļauti 15 Latvijas privāto muižu likteņstāsti par ēku ziedu laikiem, padomju okupācijas gadiem un mūsdienām. Visus stāstus vieno apņēmīgu cilvēku paveiktais muižu atjauno&scaron;anā un izglāb&scaron;anā no bojāejas.</p> <p>Fotoprojekta mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar privāto vēsturisko ēku arhitektūras un kultūrvēsturisko bagātību, vēsturiskajām izmaiņām un īpa&scaron;nieku spēju ēkām un to ansambļiem pie&scaron;ķirt jaunu elpu. Vienlaikus projekts mudina Latvijas muižu apskati iekļaut tūrisma braucienos, apceļojot Latviju.</p> <p>&ldquo;Visus muižu stāstus vieno īpa&scaron;nieku paveiktais ēkas saglabā&scaron;anā un atjauno&scaron;anā; daudzos gadījumos muižas izglābtas pat no bojāejas. Pateicoties &scaron;im darbam, Latvijā tiek saglabāts kultūrvēsturiskais mantojums nākamajām paaudzēm. Ar &scaron;o projektu vēlos aicināt visus ne tikai apceļot Latviju un izzināt kultūrvēsturi, bet arī aizsākt jaunu tradīciju&nbsp; - cildināt tos namīpa&scaron;niekus, kuri ikdienā dara nenovērtējamu darbu,&rdquo; stāsta A.Pabriks.</p> <p>Fotoprojektā apskatāmi tādi privāto muižu stāsti kā Ārendoles muižas, Berķenes muižas, Bīriņu pils, Blankenfeldes muižas, Dikļu pils, Igates pils, Kuk&scaron;u muižas, Mazmežotnes muižas, Mālpils muižas, Padures muižas,&nbsp; Piena muižas &ndash; Berghof, Rūmenes muižas, Skrundas muižas, Smuku muižas un Sventes muižas.</p> <p>Latvijas Privāto vēsturisko ēku asociācijas pārstāve&nbsp;<strong>Egita Karlsone:&nbsp;</strong>&ldquo;Mūsdienās muižas simbolizē Latvijas vēsturisko un cie&scaron;o saikni ar Rietumeiropu.&nbsp;Latvijas muižas ir arī būtisks tūrisma piesaistes avots sava unikālā novietojuma dēļ. Ja citviet vēsturiskās ēkas atrodas pilsētās, muižas Latvijā sniedz iespēju ne tikai novērtēt ēkas arhitektūru, bet arī izbaudīt brīni&scaron;ķīgo Latvijas dabu.&rdquo;&nbsp;</p> <p>Fotoprojektā tika aicināts piedalīties ikviens privātās vēsturiskās ēkas (muižu, pusmuižu, piļu un kungu māju ) īpa&scaron;nieks. Izstādei atlasīti muižu stāsti no fotoprojekta interneta platformā iesniegtajiem&nbsp;<a href="http://latvijasmuizas.lv/">http://latvijasmuizas.lv</a>&nbsp;pieteikumiem.</p> <p>Fotoprojekts Madonā būs apskatāms līdz 16.jūnijam.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vairāk par projektu: http://latvijasmuizas.lv</p> <p>Papildus informācijai:</p> <p>&ldquo;Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos&rdquo;</p> <p><a href="mailto:info@latvijasmuizas.lv">info@latvijasmuizas.lv</a></p> <p>29328043</p> <p>&nbsp;</p> <p>Madonas novada bibliotēka</p> <p><a href="mailto:imelda.saulite@madona.lv">imelda.saulite@madona.lv</a></p> <p>26173465</p>Sat, 06 May 2017 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41185&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/madonas-novada-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=41185&type=1Eiropas dienaPasakumiseminariEiropas SavienibaEiropas dienai veltīts seminārs "#investEU"<p>10.maijā aicinām uz Eiropas dienai veltītu semināru #investEU Madonas novada bibliotēkas Uzziņu lasītavā.</p> <p>Semināra programmā:<br /><br /></p> <div>11:30 EDIC darba ativitātes</div> <p>&nbsp;</p> <div>12:10 "Atbalsts uzņēmējdarbībai. Iespējas jaunajiem uzņēmējiem" - Madonas biznesa inkubatora vadītāja&nbsp;<strong>Iveta Vabule</strong></div> <p><br />&zwnj;13:00 "No domas līdz darbam: aktīvā atpūta visos gadalaikos" - Māris Valainis dalīsies savā veiksmes stāstā par aktīvās atpūtas un tūrisma attīstību Lubānas novadā&nbsp;<br />&zwnj;</p> <div>Laipni aicināts ikviens interesents!</div>Mon, 01 May 2017 00:00:00 +0300