Bibliotēku portāls. Jaunumi no Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēkaslvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Ciblas novada Pušmucovas pagasta bibliotēkashttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9357&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9357&type=1Latgales rakstu gaisma_MD<p>14.septembrī&nbsp;bibl otēkas vadītāja Ilga Baziļeviča ar Pu&scaron;mucovas pamatskolas 8.-9. kla&scaron;u skolēniem&nbsp;&nbsp;viesojās Rogovkā, Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā.</p> <p>Nautrēnu novadpētniecības&nbsp;muzejā ir izveidota pastāvīga novadpētniecības ekspozīcija-&nbsp; Nautrēnu skolas, draudzes un novada vēsture,&nbsp; kur savākts bagātīgs izziņas klāsts par novada vēsturi un slavenākajiem ļaudīm. Materiāls ir ļoti pla&scaron;s un &nbsp;bagāts, par kuru arī interesanti pastāstīja muzeja vadītāja Mārīte Zubko.&nbsp;&nbsp;Mēs iepazinām, cik bagāta Rogovka ar talantīgiem un garaspēka vareniem cilvēkiem!&nbsp; To varētu nodēvēt par Latgales garīgās gaismas saliņu. No Rogovkas&nbsp; nāku&scaron;i 64 kultūrvēstures darbinieki, 32 literāti un valodnieki, 26 garīdznieki.</p> <p>Pēc tam nelielu brīdi pakavējāmies klusajos Desetnieku kapos un nolikām ziedus pie ievērojamo Latgales gaismas nesēju atdusas vietām-&nbsp; A.Jurdža,&nbsp; P.Miglinieka&nbsp; un P.Jurciņa un A. Kūkoja.</p> <p>Paldies Nautrēnu bibliotēkas vadītājai Anitai Žogotai, Nautrēnu vidusskolas skolotājai Mārītei Zubko un mazpulku vadītājai&nbsp; Anitai &Scaron;ķesterei par interesanto ekskursiju pa Rogovku.</p>Sun, 26 Sep 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9355&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9355&type=2Volkovs AleksandrsPsiholoģijaFinansespersonībaAleksandrs Volkovs Tavas naudas maģija<p>Grāmatā "Tavas naudas maģija" praktizējo&scaron;s ārsts A. Volkovs vienkār&scaron;ā un saprotamā veidā &scaron;tāsta par naudas funkcijām, īpa&scaron;ibām un izpausmēm uz katru cilvēku personīgi un visu sabiedrību kopumā. &Scaron;ī grāmata ļauj dziļāk ieskatīties sevī un izprast sevi, kā arī apjaust, ka cilvēka iespējas ir milzīgas!</p> <p>Sk. <a href="http://ludza.biblioteka.lv/alise/alise3i.asp?Prev=12&amp;Next=14&amp;Curr=13&amp;Ident=1105303&amp;catalogue=1&amp;P4=2&amp;opty=26">elektroniskajā katalogā.</a></p>Sun, 26 Sep 2010 00:00:00 +0300http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9033&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/pusmucovas-pagasta-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=9033&type=0Ilga BaziļevičaizstādeRudensSācies rudens!Šodien 23.septembrī plkst.6:09 sācies astronomiskais rudens.Thu, 23 Sep 2010 00:00:00 +0300