Bibliotēku portāls. Jaunumi no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/biblioteka.lv RSS Barotne. Jaunumi no Olaines Bibliotēkalvwww.biblioteka.lvhttp://www.biblioteka.lv/img/logo.pngBibliotēku portāls. Jaunumi no Olaines Bibliotēkahttp://www.biblioteka.lv/http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48187&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48187&type=0<p>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa</p>PasākumiBērnu žūrijaOlaineLaura Dreiže"Lasītprieks nav zudis!" ar Lauru DreižiSniegotā 7. februāra pēcpusdienā Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā notika Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu pasākums “Lasītprieks nav zudis!”. Pasākumā viesojās rakstniece, tulkotāja, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autore Laura Dreiže.Sun, 10 Feb 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48021&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48021&type=0<p>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa</p>PasākumiBērnu žūrijaOlaineLaura Dreiže"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018" noslēguma pasākumsOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (Kūdras ielā 16) 7.februārī plkst.16.00 aicina "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018" ekspertus, atbalstītājus, grāmatu draugus uz pasākumu "Lasītprieks nav zudis!".Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48015&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48015&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>3tdE-grāmatasOlaine33td e-GRĀMATU bibliotēkaPar 3td.lv e-grāmatu bibliotēkas lietošanas iespējāmVisās Latvijas publiskajās bibliotēkās lietotājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums - iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā, izmantojot interneta vietni 3td.lv. Par lietotājvārda un paroles saņemšanu interesēties klātienē bibliotēkās Zemgales ielā 24 un Kūdras ielā 16.Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48018&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48018&type=1IzstādesPasākumiBērnu žūrijaOlaineMargarita StārasteAustra SkujiņaValentīndienaOlaines svētkiOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā februārī<p>7.februārī, plkst.16:00</p> <p>Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programmas&nbsp;<strong>&laquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija 2018&raquo;</strong>&nbsp;gada noslēguma pasākums<strong>&nbsp;&laquo;Lasītprieks nav zudis&raquo;</strong></p> <p><br />28.janvāris-28.februāris</p> <p>Iespieddarbu izstāde (1.-4.kl)</p> <p><strong>&laquo;Reiz kādā pasaku zemē&raquo;</strong></p> <p>Latvie&scaron;u rakstniecei, ilustratorei Margaritai Stārastei &ndash; 105 (1914-2014)</p> <p><br />4.februāris-28.februāris</p> <p>Dzejas grāmatu, publikāciju izstāde (9.-12.kl.)</p> <p><strong>&laquo;Deg sirds kā rudens vakars mūžīgās ilgās...&raquo;</strong></p> <p>Dzejniecei Austrai Skujiņai &ndash; 110 (1909-1932)</p> <p><br />4.februāris-1.marts</p> <p>Iespieddarbu izstāde (9.-12.kl.)</p> <p><strong>&laquo;Raibu raibā mīlestība...&raquo;</strong></p> <p>Atzīmējot Sv. Valentīna dienu</p>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48019&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48019&type=1PasākumiBērnu žūrijaOlaineLaura DreižeLasītprieks nav zudis<p>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (Kūdras ielā 16) 7.februārī plkst.16.00 aicina "Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrijas 2018" ekspertus, atbalstītājus, grāmatu draugus uz pasākumu "Lasītprieks nav zudis!".&nbsp;</p> <p><br />Sirsnīgā atmosfērā klāteso&scaron;ie tiksies ar latvie&scaron;u rakstnieci, tulkotāju, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autori Lauru Dreiži.</p> <p><br />Neizpaliks arī žūrijas ekspertu vērtēto grāmatu TOP3 paziņo&scaron;ana un žūrijas ekspertu zīmējumu izstāde, kura būs aplūkojama līdz 30.aprīlim.</p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="../../../files/0cbf6d85-5944-4356-99ab-5a166aa612dc/article/48019/image/Bernu_zurija_2.jpg" width="530" height="298" /></p>Tue, 29 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48016&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48016&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>IzstādesPasākumiBērnu žūrijaOlaineMargarita StārasteAustra SkujiņaHerberts DorbeValentīndienaOlaines svētkiOlaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2019.gada februārimOlaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2019.gada februārimMon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48017&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=48017&type=1IzstādesPasākumiOlaineAustra SkujiņaHerberts DorbeValentīndienaOlaines svētkiOlaines Bibliotēkā februārī<p>1.februāris-28.februār s</p> <p>Atzīmējot Olaines pilsētas svētkus</p> <p>Pla&scaron;a novadpētniecības materiālu izstāde</p> <p><strong>&laquo;Olaine &ndash; no strādnieku pilsētas līdz pla&scaron;am novadam&raquo;</strong></p> <p><br />1.februāris-28.februāris</p> <p>Dzejas grāmatu un periodikas publikāciju izstāde</p> <p><strong>&laquo;Mans draugs ir tas, kam acīs sapņi kvēlo&raquo;</strong></p> <p>Dzejniecei Austrai Skujiņai &ndash; 110 (1909-1932)</p> <p><br />1.februāris-28.februāris</p> <p>Romantiskās literatūras izstāde</p> <p><strong>&laquo;Sirdspukstu ritmā&raquo;</strong></p> <p>Atzīmējot Sv. Valentīna dienu</p> <p><br />1.februāris-28.februāris</p> <p>Iespieddarbu izstāde</p> <p><strong>&laquo;Ceļavīra grāmatas&raquo;</strong></p> <p>Rakstniekam Herbertam Dorbem &ndash; 125 (1894-1983)</p>Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47967&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47967&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2019.gada janvārīJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2019.gada janvārī.Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47968&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47968&type=2jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2019.gada janvārī<table cellspacing="0" cellpadding="4" width="100%"> <colgroup><col width="256*"></col> </colgroup> <tbody> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Abrahamson, Emmy.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;How to Fall in Love with a Man Who Lives in a Bush</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Albertalli, Becky.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Love, Simon</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Džonsone, Bea.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Māja bez atkritumiem : mazāk mantu, mazāk atkritumu, vienkār&scaron;āka dzīve</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Forands, Ilgvars.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Menedžmenta mazā enciklopēdija</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Galbraith, Robert.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Lethal White</span></span> (<span><span>"Cormoran Strike" series, Book 4</span></span> )</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span>Guinness World Records 2019</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Youngs, Clare.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Book Art : Creative Ideas to Transform Your Books into Decorations, Stationery, Display Scenes, and More</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Joņevs, Jānis.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Doom 94</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Kalniņa, Vita.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Pirmās attiecības cilvēka dzīvē</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Kaur, Rupi.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Milk and Honey</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Kaur, Rupi.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;The Sun and Her Flowers</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Kawamura, Genki.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;If Cats Disappeared From The World</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Kārkliņa, Vaira.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Rēķini galvā : prāta asinā&scaron;anai no 9 līdz 99 gadiem</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>King, Stephen.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Elevation</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Koetzle, Hans-Michael.</strong></span></span><span><span>&nbsp;Photographers A-Z</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span>Labākās mak&scaron;ķerē&scaron;anas vietas Latvijā</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Lācītis, Vilis.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Sekss un vardarbība</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Melgalve, Ieva.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Vēsais prāts</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Montefjore, Santa.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Greisijas kārdinājums</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Naits, Fils.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Apavu vīrs : Nike radītāja memuāri&nbsp;</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Ng, Celeste.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Little Fires Everywhere</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Peļevins, Viktors.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Kukaiņu dzīve</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Račko, Karīna.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Samaitātā</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Račs, Guntars.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Reiz Ziemassvētkos...</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Railija, Lūsinda.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Itāļu meitene</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Sarah, Crossan.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;We Come Apart&nbsp;</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Silver, Josie.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;One Day in December</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Spain, Jo.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;The Confession</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>&Scaron;odere, Sabīne.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Mīlestība ir domāta idiotiem. Kā man</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>&Scaron;odere, Sabīne.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Tā notiek tikai ar idiotiem. Kā mēs</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span>The Literature Book</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Ulberga, Kristīne.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;The Green Crow</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Zigmonte, Dagnija.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Pavasara krustceles</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Zusta, Zane. </strong></span></span><span><span><strong>Zande, Diāna.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Tarakāni manā galvā</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Гэлбрейт, Роберт.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Зов Кукушки</span></span> (<span><span>Цикл "Корморан Страйк", книга №1</span></span> )</span></span></span></span></p> </td> </tr> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: &quot;Liberation Serif&quot;, serif;"><span style="font-size: small;"><span><span><span><strong>Кинг, Стивен.</strong></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;Мешок с костями</span></span> </span></span></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table>Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47813&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47813&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļaJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2019.gada janvārīJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2019.gada janvārī.Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47814&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47814&type=2jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļaJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2019.gada janvārī<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Arlabunakti</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Berzinska, Lilija.</strong> Meža pasaka</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Džoisa, Melānija.</strong> Mani jaukie dzīvnieku stāsti<strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Eberlena, Keita.</strong> Man tevis pietrūkst</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Garā pupa 2018</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Hokinss, Skots.</strong> Ogļu kalna bibliotēka</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Kļavis, Aivars,</strong> Asinis uz dzintara. (triloģijas &ldquo;Ceļ&scaron; uz nezināmo zemi&rdquo; 3.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Kristi, Agata.</strong> Erkila Puaro ziemassvētki</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Ķepu patruļas piedzīvojumi</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Latvijas leģendas (8.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Liepiņ&scaron;, Agris,</strong> Mūsu ķēniņ&scaron;</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Niemi, Jūli.</strong> Tu neiesi viens</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Nikolasa, Birgita.</strong> Mazā mārīte un viņas draugi &nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Parvela, Timo.</strong> Kepler62 (5.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pauli, Gunters.</strong> Siržu karalis</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pauli, Gunters.</strong> Vai āboli lido?</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pērse, Laine.</strong> Ar stopiem apkārt pasaulei: Āzijas brīnumi</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pikiene, Irma.</strong> Zaķēns Ziķeris atrod draugus</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pikiene, Irma.</strong> Zaķēns Ziķeris mācās būt vērīgs</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pikiene, Irma.</strong> Zaķēns Ziķeris mācās skaitīt</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pitkevica, Guna.</strong> Čau, ko dari?</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Pīrss, Bobijs.</strong> Viljams Ventons un orbulatoraģents</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Rasela, Reičela Renē.</strong> Nikijas dienasgrāmata (11.daļa, &ldquo;Ne gluži labākās ienaidnieces stāsti&rdquo;)</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Roblox labākās piedzīvojumu spēles</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Rūmnieks, Valdis.</strong> Aiztaisi logu, tēti</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Sabaļauskaite, Kristina.</strong> Silva rerum IV</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>100 notikumi Latvijas vēsturē</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>100% neoficiāls Fortnite ceļvedis</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>&Scaron;peilhofa, van den Barbara.</strong> 13 ņipri ziemassvētku vīriņi&nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>&Scaron;plichal, Antonin.</strong>1111 angļu vārdu</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>&Scaron;torms, Teodors.</strong> Ņiprais Ķipars</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p>Trīs piedzīvojumu stāsti. Mazie lasītāji</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Tungala, Lēlo.</strong> Sniegavīra Ludviga laime</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Turt&scaron;aninova, Marija.</strong> Kuģis (sērijas &ldquo;Sarkanā klostera hronikas&rdquo; 2.grāmata)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Valjamss, Deivids.</strong> Sliktais tētis</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Vinogradova, Laura.</strong> Izelpas</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Zīgners, Ingo.</strong> Mazais pūķis Kokosrieksts apciemo Ziemassvētku vecīti</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Вебб</strong><strong>, </strong><strong>Холли</strong><strong>.</strong> Кэти &ndash; чемпионка</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Вебб, Холли.</strong> Необычный друг Бекки</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Колфер, Крис.</strong> За гранью сказки</p> </td> </tr> <tr> <td width="603" valign="top"> <p><strong>Колфер, Крис.</strong> Страна сказок. Возвращение колдуньи</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><em>Grāmatu foto var aplūkot Olaines Bibliotēkas facebook vietnē&nbsp;<span><strong><a href="https://www.facebook.com/OlainesBiblioteka/posts/344487029481620?__xts__%5B0%5D=68.ARDDV-CUVAP0vLzR4PS3a5tpX-yVRjGQ3KttH4tsujaEsqZEoq97ep-2AKZs7j7Hj64KQv6ByAEmot4XQA1QsXGtxM3PVeLPf3-wh4YCK2THhwkpopI67CQCB52s9LT4DgcWOewtA-uqXIMi4yYjz5UXYlkRt3hxeW0XcdZSXCPQLV-7VGgBHb8VU8PX95RylfTO27-dGy-FxFp3E4xFq9s_aVDn_4XWSsKMSwhzvTHTkxkQjDiS8EUYvOKkIk3mjoYO8TpeIZgPJ8ec4kfULHFGw_gvJPbZWdiKLykXOXvm_svZMqqUN8-p1CsKS3BjFXOFPmIFPVrLvIGxukwVY4Y&amp;__tn__=-R">&scaron;eit</a></strong></span>.</em></p>Fri, 11 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47812&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47812&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>PasākumsOlaineOlaines BibliotēkaLatvijai 100Olaines Bibliotēkas darbinieku un apmeklētāju satikšanās gadu mijā2018. gads pagāja īpašā – Latvijas Republikas 100. gadadienas – zīmē. Gada garumā Olaines Bibliotēka piedāvāja apmeklētajiem gan interesantas izstādes “Latvijai 100 Olaines Bibliotēkā” (izstāžu cikls), gan dažādus pasākumus. Savukārt 27.decembrī pēcpusdienā sirsnīgā gaisotnē norisinājās pasākums "Grāmatu un bibliotēkas draugu tikšanās Latvijas simtTue, 08 Jan 2019 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47655&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47655&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>IzstādesPasākumiBērnu žūrijaOlaineFilipa GregorijaJokiBrīvais laiksAnekdotesHaruki MurakamiDzintra ŽuravskaKlāvs ElsbergsPasakas pieaugušajiemOlaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2019.gada janvārimOlaines Bibliotēkas tematisko izstāžu un pasākumu plāns 2019.gada janvārimSat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47656&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47656&type=1IzstādesPasākumiOlaineJokiAnekdotesHaruki MurakamiDzintra ŽuravskaPasakas pieaugušajiemOlaines Bibliotēkā janvārī<p>&nbsp;</p> <p>2.janvāris-31.janvāris</p> <p>Daiļliteratūras izstāde</p> <p><strong>"Ar sauli debesīs"</strong></p> <p>Latvie&scaron;u rakstniecei Dzintrai Žuravskai &ndash; 80 (1939)&nbsp;</p> <p><br />2.janvāris-31.janvāris</p> <p>Iespieddarbu izstāde</p> <p><strong>"Skarbā brīnumzeme"</strong></p> <p>Japāņu rakstniekam Haruki Murakami &ndash; 70 (1949)&nbsp;</p> <p><br />2.janvāris-31.janvāris</p> <p>Tematiskā izstāde &ndash; pasakas pieaugu&scaron;ajiem</p> <p><strong>"Teiksmainā pasaule"</strong></p> <p><br />2.janvāris-31.janvāris</p> <p>Joku, anekdo&scaron;u, karikatūras izdevumu izstāde</p> <p><strong>"Ar smaidu &ndash; vieglāk"</strong></p>Sat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47657&type=1http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47657&type=1IzstādesPasākumiBērnu žūrijaOlaineFilipa GregorijaBrīvais laiksHaruki MurakamiKlāvs ElsbergsOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā janvārī<p>&nbsp;</p> <p>2.janvāris-1.februāris</p> <p>Grāmatu izstāde (9.-12.kl.)</p> <p><strong>"Aituvīra pasaule"</strong></p> <p>Japāņu rakstniekam Haruki Murakami &ndash; 70 (1949)&nbsp;</p> <p><br />2.janvāris-1.februāris</p> <p>Iespieddarbu izstāde (9.-12.kl)</p> <p><strong>"No viena karaļnama uz otru"</strong></p> <p>Angļu rakstniecei Filipai Gregorijai &ndash; 65 (1954)</p> <p><br />2.janvāris-1.februāris</p> <p>Grāmatu izstāde (5.-12.kl.)</p> <p><strong>"Kā smejies&hellip;"</strong></p> <p>Latvie&scaron;u dzejniekam Klāvam Elsbergam &ndash; 60 (1959-1987)</p> <p><br />2.janvāris-25.janvāris</p> <p>Tematiskā literatūras izstāde (1.-4.kl.)</p> <p><strong>"Uzsniga sniedziņ&scaron; balts"</strong></p> <p>Grāmatas par ziemas brīvā laika pavadī&scaron;anas iespējām</p> <p><br />2.janvāris-31.janvāris</p> <p>Lasī&scaron;anas veicinā&scaron;anas programma&nbsp;<strong>&ldquo;Bērnu, jaunie&scaron;u un vecāku žūrija&rdquo;</strong></p>Sat, 29 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47576&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47576&type=0<p>Olaines Bibliotēka<br /><br />ieej.lv/ob<br />facebook.com/OlainesBiblioteka/</p>PasākumsOlaineOlaines BibliotēkaLatvijai 100Grāmatu un bibliotēkas draugu tikšanāsOlaines Bibliotēka ikvienu interesentu 27.decembrī aicina uz pasākumu Zemgales ielā 24, kurā uzklausot, ierosinot un diskutējot, atskatīsimies uz aizvadīto gadu. Pasākuma sākuma laiks plkst.14:30.Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47570&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47570&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrī (2.daļa)Jaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrī (2.daļa).Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47571&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47571&type=2jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrī (2.daļa)<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Аллен, Сара Эдисон.</strong>&nbsp;&nbsp;Потерянное озеро</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Бакман, Фредрик.</strong>&nbsp;&nbsp;Вторая жизнь Уве</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Бенджамин, Хлоя.</strong>&nbsp;&nbsp;Бессмертники</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Браун, Дэн.</strong>&nbsp;&nbsp;Происхождение (Цикл "Роберт Лэнгдон", книга 5)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Вильмонт, Екатерина.</strong>&nbsp;&nbsp;Дама из сугроба</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Гришковец, Евгений.</strong>&nbsp;&nbsp;Театр отчаяния. Отчаянный театр</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Джеймс, Питер.</strong>&nbsp;&nbsp;Прыжок над пропастью</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Донцова, Дарья.</strong>&nbsp;&nbsp;Запасной выход из комы</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Донцова, Дарья.</strong>&nbsp;&nbsp;Последняя гастроль госпожи Удачи</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Дугони, Роберт.</strong>&nbsp;&nbsp;Ее последний вздох&nbsp;(Цикл "Трейси Кроссуайт", книга 2)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Карризи, Донато.</strong>&nbsp;&nbsp;Подсказчик (Цикл "Мила Васкес", книга 1)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Кеплер, Ларс.</strong>&nbsp;&nbsp;Призраки не лгут (Цикл книг "Йона Линна", книга 3)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Кеплер, Ларс.</strong>&nbsp;&nbsp;Соглядатай (Цикл книг "Йона Линна", книга 5)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Курпатов, Андрей.</strong>&nbsp;&nbsp;Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Лагеркранц, Давид.</strong>&nbsp;&nbsp;Искушение Тьюринга</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Лукьяненко, Сергей.</strong>&nbsp;&nbsp;Черновик (Цикл "Работа над ошибками", книга 1)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Лукьяненко, Сергей.</strong>&nbsp;&nbsp;Чистовик (Цикл "Работа над ошибками", книга 2)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Маринина, Александра.</strong>&nbsp;&nbsp;Горький квест (Том 1)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Маринина, Александра.</strong>&nbsp;&nbsp;Горький квест (Том 2)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Маринина, Александра.</strong>&nbsp;&nbsp;Горький квест (Том 3)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Михалкова, Елена.</strong>&nbsp;&nbsp;След лисицы на камнях</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Мойес, Джоджо.</strong>&nbsp;&nbsp;До встречи с тобой (Цикл "До встречи с тобой", книга 1)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Мойес, Джоджо.</strong>&nbsp;&nbsp;После тебя (Цикл "До встречи с тобой", книга 2)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Мойес, Джоджо.</strong>&nbsp;&nbsp;Всё та же я (Цикл "До встречи с тобой", книга 3)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Мэнсон, Марк.</strong>&nbsp;&nbsp;Тонкое искусство пофигизма</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Николсон, Джефф.</strong>&nbsp;&nbsp;Город под кожей</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Островская, Екатерина.</strong>&nbsp;&nbsp;Актеры затонувшего театра</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Платова, Виктория.</strong>&nbsp;&nbsp;Ловушка для птиц</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Полякова, Татьяна.</strong>&nbsp;&nbsp;Сыщик моей мечты (Цикл "Я и Владан Марич", книга 4)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ригби, Эл.</strong>&nbsp;&nbsp;Иди на мой голос</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ручей, Наталья.</strong>&nbsp;&nbsp;Дыхание осени</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Сальников, Алексей.</strong>&nbsp;&nbsp;Петровы в гриппе и вокруг него</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Устинова, Татьяна.</strong>&nbsp;&nbsp;Призрак Канта</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Устинова, Татьяна.</strong>&nbsp;&nbsp;Звезды и лисы</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Устинова, Татьяна.</strong>&nbsp;&nbsp;Земное притяжение : Селфи с судьбой</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Финн, А. Дж.</strong>&nbsp;&nbsp;Женщина в окне</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Флинн, Гиллиан.</strong>&nbsp;&nbsp;Острые предметы</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Хакамада, Ирина.</strong>&nbsp;&nbsp;РеСтарт : как прожить много жизней</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Яхина, Гузель.</strong>&nbsp;&nbsp;Дети мои</p> </td> </tr> </tbody> </table>Tue, 18 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47508&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47508&type=0<p><span>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa</span></p>jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļaJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2018.gada decembrīJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2018.gada decembrīTue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47509&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47509&type=2jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāOlaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļaJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā 2018.gada decembrī<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Ap&scaron;eniece, Leontīne.</strong> Rīga svin</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>A&scaron;ais vilcieniņ&scaron;</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Azimovs, Aizeks.</strong> Otrais fonds (Triloģijas "Fonds" 3.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Barsoti, Eleonora</strong>. Ziemassvētkus gaidot</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Belova, Alla.</strong> To dara visi</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Čainani, Somans.</strong> Labā un Ļaunā skola (3.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>De Mari, Silvana. </strong>Mēmā ragana (2.grāmata Silvanas De Mari triloģijā &ldquo;Hanija&rdquo;)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Deila, Elizabete.</strong> Mani mīļie lācēnu stāsti</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Deinesa, Ketija.</strong> Izzini laikapstākļus un klimatu</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Drūrija, Kerija.</strong> Septītā diena (2. daļa)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Ēvreoss, Hokons.</strong> Brūne</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Ēvreoss, Hokons</strong>. Melne</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Ferēkena, Katlēna</strong>. Mani sauc Jans, un es neesmu nekas īpa&scaron;s</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Forsēns-Ērlins, Kārls Jūhans.</strong> Bra&scaron;ais Moriss. Nedēļa kājām gaisā</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Gabrielsone, Moda.</strong> Lookbook meitenēm</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Geimens, Nīls. </strong>Skandināvu mitoloģija</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Hēgs, Pēters.</strong> Ziloņkopēju bērni</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Hēsts, Sīmons van der.</strong> Zirrenis</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Hodža, Sūzija</strong>. Māksla : enciklopēdija skolēniem</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Jonsdotira, Ausloiga.</strong> Briesmonītis teica nē!</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Joyce,</strong> <strong>Melanie.</strong> Pingvīnēna lielais piedzīvojums</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Kesa, Kīra.</strong>&nbsp; Kronis (sērijas &ldquo;Prinča līgava&rdquo; 5.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Kinnijs, Džefs.</strong> Sabrukums (&ldquo;Grega dienasgrāmatu&rdquo; 13.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Kli&scaron;āns, Valdis.</strong> Latvijas valsts stāsts : 20.-21. gadsimts&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Koelju, Paulu.</strong> Hipijs</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>Latvijas 100 skaistākas vietas</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>Lotes atlants : kartes ar attēliem</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Meiere,</strong> <strong>Stefanija.</strong> Ķīmiķe</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>Meklē un atrodi! : lielā atloku grāmata</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Mizeļinska, Aleksandra.</strong> Atlants. Ilustrēts ceļojums pa valstīm, jūrām un pasaules kultūrām</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Paklone, Inese.</strong> Okeāns un tuksnesis : un kā mazā lama Atakama un pingvīnēns Humbolts Humbolts tos neapmainīja vietām</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Pastore, Luīze.</strong> Bez nosaukuma</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Pastore, Luīze. </strong>Pēdējais ķēniņ&scaron;</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Patersons, Džeimss.</strong> Peles vārds</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>Piecreiz pieci prātvēderi : kā runā mūsu mazie gudrinieki</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Pilkijs, Deivs.</strong> Dogmens. Stāsts par diviem kaķiem</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Pračets, Terijs.</strong> Mazā brīvā cilts (1.grāmata romānu sērijā par Tifānijas Smelgas piedzīvojumiem)</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Rihtere, Juta.</strong> Tur aiz stacijas ir jūra</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Saga, Zoji.</strong> Meitene tīmeklī kļūst patstāvīga</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Sakse</strong><strong>, </strong><strong>Anna</strong><strong>.</strong> Сказки о цветах: Восточный букет</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Samauska, Ieva.</strong> Pikucī&scaron;u piedzīvojumi</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Sent-Ekziperī, Antuāns de.</strong> Mazais princis</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>&Scaron;telmahere, Vita.</strong> Ziemassvētku vecītis Rīgā</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Tanasijčuks, Vitālijs.</strong> Kukaiņu grāmata</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Tjūdora, K. Dž.</strong> Krīta vīrs</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Vīgante, Dace.</strong> Tad redzēs : stāsti</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Znotiņa, Vija.</strong> Jautri eksperimenti bērniem kopā ar vecākiem</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p>Zoodārzā : glaudāmgrāmatiņa</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Zvirgzdiņ&scaron;, Juris.</strong> Zvaigžņu tramvajs</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Žolude, Inga.</strong> Silta zeme : Materia botanica</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Вебб, </strong><strong>X</strong><strong>олли.</strong> Подруга для ведьмочки</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Вебб, Холли.</strong> Молли - маленькая волшебница</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Вебб, Холли.</strong> Непослушная звезда</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Дале, Стефани.</strong> Земляничная Фея. Удивительное заклинание</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Колфер, Крис.</strong> Страна сказок. Заклинание желаний</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Михалков, Сергей.</strong> Новогодние сказки</p> </td> </tr> <tr> <td width="604" valign="top"> <p><strong>Усачев, Андрей Алексеевич.</strong> Школа снеговиков</p> </td> </tr> </tbody> </table>Tue, 11 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47480&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47480&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>OlaineDarba laiksBērnu literatūras nodaļaPar bērnu literatūras nodaļas darba laikuTrešdien, 12.decembrī tehnisku iemeslu dēļ Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (Kūdras ielā 16) būs slēgta.Sat, 08 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47478&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47478&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrīJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrīSat, 08 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47479&type=2http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47479&type=2jaunās grāmatasOlaineGrāmatu jaunumiJaunās grāmatas Olaines BibliotēkāJaunās grāmatas Olaines Bibliotēkā 2018.gada decembrī<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Aksats, Federiko.</strong>&nbsp;&nbsp;Vienīgā izeja</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Atāls, Valdis.</strong>&nbsp;&nbsp;Uz domu stāvās kraujas</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Avotiņa, Daina.</strong>&nbsp;&nbsp;Soliņ&scaron; pie Salacas</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Azimovs, Aizeks.</strong>&nbsp;&nbsp;Otrais fonds (Triloģijas "Fonds" 3.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Baka, Pērla.</strong>&nbsp;&nbsp;Mūžīgais brīnums</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Beinerte, Vija.</strong>&nbsp;&nbsp;Mans zelts</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Bellova, Bianka.</strong>&nbsp;&nbsp;Ezers</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Blekbērna, Elizabete.</strong>&nbsp;&nbsp;Telomēru efekts</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Deigelis, Dainis.</strong>&nbsp;&nbsp;Dievs beidz</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Dempsija, Eimija.</strong>&nbsp;&nbsp;Modernā māksla</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Dimkovska, Lidija.</strong>&nbsp;&nbsp;Slēptā kamera</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Dombrovska, Lidija.</strong>&nbsp;&nbsp;Dzīves virpuļos</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Dziesmu un deju svētki. Tradīcijas anatomija<strong>&nbsp;</strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Egle, Jana.</strong>&nbsp;&nbsp;Sve&scaron;ie jeb miļeņkij ti moi</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ektermane, Brigita.</strong>&nbsp;&nbsp;Latvie&scaron;u zīmju spēks&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Eldžera, Kristīna.</strong>&nbsp;&nbsp;Banķiera sieva</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Enn&scaron;ē, Dāgs Eisteins.</strong>&nbsp;&nbsp;Nemirstības vēsture</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ermlere, Franciska.</strong>&nbsp;&nbsp;Bliks : Rīgas sapnis par kino</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Feldhana, &Scaron;auntija.</strong>&nbsp;&nbsp;Laipnības skola</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Gaile, Inga.</strong>&nbsp;&nbsp;Piena ceļi</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Galbraits, Roberts.</strong>&nbsp;&nbsp;Ļaunuma raža (3.grāmata sērijā par privātdetektīvu Kormoranu Straiku)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Geibla, Mi&scaron;ela.</strong>&nbsp;&nbsp;Dzīvoklis Parīzē</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Grēns, Elmārs.</strong>&nbsp;&nbsp;Nāves impērija</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Hiekapelto, Kati.</strong>&nbsp;&nbsp;Gājputni (2.grāmata sērijā par policijas izmeklētāju Annu Feketi)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Hīlija, Emma.</strong>&nbsp;&nbsp;Elizabete ir pazudusi</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Judina, Dace.</strong>&nbsp;&nbsp;Amnēzija (9. grāmata sērijā par Annu Elizabeti)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Jūna, Nikola.</strong>&nbsp;&nbsp;Viss, itin viss</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Keitels, Vilhelms.</strong>&nbsp;&nbsp;Pārdomas pirms nāvessoda</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Keizerlinka, Linde fon.</strong>&nbsp;&nbsp;Tavas asaras uz mana vaiga</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Keplers, Lārss.</strong>&nbsp;&nbsp;Uguns liecinieks (3.grāmata sērijā par inspektoru Jonu Linnu)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Koelju, Paulu.</strong>&nbsp;&nbsp;Hipijs</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Kreiss, Roberts.</strong>&nbsp;&nbsp;Zaglis</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Laplante, Linda.</strong>&nbsp;&nbsp;Atraitnes</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Latvie&scaron;u literatūra, 2007-2015<strong></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Latvija 1918-2018 : valstiskuma gadsimts</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Latvijas katoļu baznīcas</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Latvijas leģendas (8.grāmata)<strong></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Lucs, Džons.</strong>&nbsp;&nbsp;Terorists</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Makinto&scaron;a, Klēra.</strong>&nbsp;&nbsp;Es tevi redzu</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Mantela, Hilarija.</strong>&nbsp;&nbsp;Vilku nams (1.grāmata sērijā par Tomasu Kromvelu)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Mikele, Aija.</strong>&nbsp;&nbsp;Zelta būrītis (2.grāmata sērijā par izmeklētāju Maksi Mežalu)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Murakami, Haruki.</strong>&nbsp;&nbsp;Vīrie&scaron;i bez sievietēm</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Nuotio, Epu.</strong>&nbsp;&nbsp;Indīgais velnarutks (1.grāmata sērijā par izmeklētāju Elēnu Lehdi)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Peļevins, Viktors.</strong>&nbsp;&nbsp;Čapajevs un tuk&scaron;ums</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Petersa, Paulīne.</strong>&nbsp;&nbsp;Rubīnsarkanā istaba</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Pīgozne, Ieva.</strong>&nbsp;&nbsp;Latvie&scaron;u apģērbs</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Pīlēns, Uldis.</strong>&nbsp;&nbsp;(Mans) uzņēmēja kods</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ruņģis, Ikars.</strong>&nbsp;&nbsp;Cietumsargs ar bungu kociņiem</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Ruskovs, Milens.</strong>&nbsp;&nbsp;Aug&scaron;upceļ&scaron;</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Sabaļauskaite, Kristina.</strong>&nbsp;&nbsp;Silva Rerum (4.grāmata)</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Sirmā, Daina.</strong>&nbsp;&nbsp;Dievaines</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Slimani, Leīla.</strong>&nbsp;&nbsp;Klusa dziesma</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Spadaro, Patrīcija.</strong>&nbsp;&nbsp;Cienot sevi&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Spalva, Rita.</strong>&nbsp;&nbsp;Dejas kompozīcija</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>&Scaron;adre, Daina.</strong>&nbsp;&nbsp;Sens attēls</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Teilore, K. L.</strong>&nbsp;&nbsp;Bailes</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Tjūdora, K. Dž.</strong>&nbsp;&nbsp;Krīta vīrs</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Uldriķis, Askolds.</strong>&nbsp;&nbsp;Super Marians</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Vaita, Kārena.</strong>&nbsp;&nbsp;Vēlmju koks</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Verns, Žils.</strong>&nbsp;&nbsp;Drāma Livonijā</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Vinogradova, Laura.</strong>&nbsp;&nbsp;izelpas</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Zelče, Vita.</strong>&nbsp;&nbsp;Latvijas mediju vides daudzveidība</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p>Zudu&scaron;os kinoteātrus meklējot<strong></strong></p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Žolude, Inga.</strong>&nbsp;&nbsp;Silta zeme : Materia botanica</p> </td> </tr> <tr> <td width="553" valign="top"> <p><strong>Žuravska, Dzintra.</strong>&nbsp;&nbsp;Laikmetu at&scaron;alkās</p> </td> </tr> </tbody> </table>Sat, 08 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47433&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47433&type=0<p>Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa</p>PasākumsZiemassvētkiOlaineRadošās darbnīcasBērnu literatūras nodaļaAtskats uz radošajām darbnīcām bērnu literatūras nodaļā5.decembrī bērnu literatūras nodaļā jaunākā vecuma bērniem notika radošās darbnīcas “Ziemassvētku pārsteigums”, kuras vadīja ādas priekšmetu meistare Agita Lūse.Thu, 06 Dec 2018 00:00:00 +0200http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47419&type=0http://www.biblioteka.lv/Libraries/olaines-pilsetas-biblioteka/News/ArticleItem.aspx?article=47419&type=0<p>Olaines Bibliotēka</p>PasākumsZiemassvētkiOlaineRadošās darbnīcasBērnu literatūras nodaļaRadošās darbnīcas bērnu literatūras nodaļā5. decembrī Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā gaidām jaunākā vecuma bērnus uz radošajām darbnīcām “Ziemassvētku pārsteigums”.Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0200